Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Kujawja

Dekiel Oldermana Zdzisława Pepińskiego. Nazwa:
Korporacja Kujawja, od 1923 r. Polska Korporacja Studentów Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie
Siedziba:
Bydgoszcz, od 1923 r. Cieszyn
Data powstania:
22 X 1919 r.
Barwy:
szafirowa – srebrna – pąsowa
Dewiza:
„Potęga w braterstwie, honor na ostrzu miecza”

Rys historyczny

Zaproszenie na Bal Kujawji 20 II 1929 r. w Cieszynie.

Kujawja została założona dnia 22 X 1919 r. w Bydgoszczy przez słuchaczy Akademii Rolniczej w nawiązaniu do tradycji istniejących w Lipsku od lat 70-tych XIX w. polskich związków i kół naukowych o charakterze korporacyjnym (?), a w szczególności powstałej w 1908 r. (?) Korporacji Ceres.

Komitet Komersowy IV-go Wielkiego Komersu K! Kujawja, Sala Rady Miejskiej, Cieszyn (?) 20 II 1928 r. (?).

W związku z wojną polsko-rosyjską w 1920 r. działalność korporacji uległa zawieszeniu. Ponownie aktywna od 1921 r., po przeniesieniu bydgoskiej uczelni do Cieszyna, w 1923 r. także zmieniła siedzibę i oficjalną nazwę na Polska Korporacja Studentów Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. W związkiem z nieakademickim statusem uczelni w Cieszynie Kujawja zostaje przyjęta dnia 25 III 1925 r. na członka nadzwyczajnego Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 19 III 1923 r.).

Bal Kujawji, Cieszyn 21 I 1929 r.

Zawarła kartele w 1924 r. z K! Corona z Poznania oraz dnia 25 V 1929 r. z K! Arcadia z Krakowa.

Całkowita ustalona i pewna, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 232 nazwiska, w tym czterech członków honorowych.

Po wojnie Kujawja nieoficjalnie organizowała regularne spotkania i komerse. Jej członkom udało się ponadto zarejestrować Towarzystwo Przyjaciół Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie, co stworzyło dogodne ramy organizowania tych spotkań. W latach 80-tych spisana została historia korporacji oraz powstał okolicznościowy album Pro Memoria. W 2002 r. doszło do reaktywacji korporacji (vide www.kujawja.org).

Legitymacja członkowska Kujawji Edmunda Kotlińskiego, 1928 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Kujawji obejmuje ponad dwieście nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Bolesław Błażek, (25 stycznia 1872 r. we Lwowie - prawd. ok. 1943) z rodziny o czeskim pochodzeniu, studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 1891-95, od 1920 prof. Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy, a następnie WSGW w Cieszynie, Filister honorowy Kujawji
 2. Jan Krudysz, ( - ok. 1950) absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach, inż., prof. WSGW w Cieszynie, kurator i Filister honorowy Kujawji

  Prof. Henryk Maciejewski, 1930 r.

 3. Henryk Maciejewski, prof. WSGW w Cieszynie, Filister honorowy Kujawji

  Prof. Andrzej Piekarski, Cieszyn 1933 r.

 4. Andrzej Jan Piekarski, (13 lutego 1885 w Dziećmierzowie w Poznańskim - ok. 1943) studiował w Halle, Berlinie i Lipsku, dr, asystent w Oddziale Bakteriologicznym Instytutu Agronomicznego w Lipsku, założyciel i prezes “Ceres”, ostatni przewodniczący “Unitas” w Lipsku 1916-18, organizator studium rolniczego na UP, wykładowca Akademii Rolniczej w Bydgoszczy, prof. dr inż. nauk technicznych WSGW w Cieszynie, kierownik Pracowni Chorób Roślin Rolniczych, kierownik Śląskiej Stacji Ochrony Roślin, Filister honorowy Kujawji, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

Członkowie rzeczywiści

 1. Michał Abramowicz, filister 1925
 2. Karol Albrecht, ( - 1976) olderman 1929/30, sekretarz 1930, wiceprezes 1930/31, członek Sądu Ogólnokorporacyjnego ZPKA 1930, filister 1931, pochowany w Poznaniu
 3. Józef Amouraux, c. 1926/27, filister 1930
 4. Jerzy Audlauer (Andlauer), c. 1926/27, akt. 1927-28
 5. Leon Baczyński, członek Sądu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1925
 6. Stanisław Baehr, ( - 19 kwietnia 1973 w Oliwie) z Makowian, założyciel Kujawji w Bydgoszczy, filister 1921

  Jerzy Bayer, 1929 r.

 7. Jerzy Edgar Bayer, ( - 1944 w Warszawie) inicjator, założyciel i pierwszy prezes Kujawji w Cieszynie 1923, opracował statut, trzykrotny prezes 1923/24, 1924/25, 1925/26, prezes Centralnego Komitetu Akademickiego 1925, prezes Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, działacz Organizacji Młodzieży Monarchistycznej, w tym wiceprezes 1925/26, filister 1926, od 1926 prezes Związku Filistrów

  Włodzimierz Bieńkiewicz, 1928/29 r.

 8. Włodzimierz Bieńkiewicz, wiceprezes 1926, sekretarz 1928 oraz 1928/29, prezes 1929/30 oraz 1930, filister 1930

 9. Tadeusz Bieńkowski, olderman 1926/27, filister 1929
 10. Tadeusz Bogacz, (1914-1991)

  Marcin Bogusz, 1928/29 r.

 11. Marcin Leon Bogusz, (11 lipca 1905 w Chmurenikach na Wołyniu - 1940 w Katyniu) s. Józefa, wiceprezes 1928, wiceprezes 1928/29, agronom, ppor., w wojnie obronnej 1939 w 21 Pułku Ułanów

 12. Juliusz/Julian Boguszewski, ( - 1 marca 1993) filister 1935
 13. Michał Bojanowski, (5 listopada 1904 w Klicach w pow. ciechanowskim - 5 listopada 1975) herbu Junosza, s. Michała i Jadwigi z Rudowskich, brat Szymona (Jagiellonia), student i absolwent (inż. rolnik) WSGW, skarbnik Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, filister 1926, absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, po studiach administrator maj. Bądkowo w pow. ciechanowskim, od 1934 właściciel maj. Chojnowo w pow. przasnyskim, członek Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Koła Porad Sąsiedzkich i przewodniczący Koła Mężów Katolickich w parafii Czernice Borow, w wojnie obronnej 1939 jako por. rez. w 11 Pułku Ułanów z Ciechanowa, odznaczony Krzyżem Walecznych, wzięty do niewoli 27 września, więziony w oflagach II B Arnwalde (Choszczno) oraz II D w Gross-Born, po oswobodzeniu w II Korpusie PSZ gen. Władysława Andersa we Włoszech, a następnie w Anglii, w 1947 powrócił do kraju, pracował w Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli Nasion w Podkowie Leśnej, najpierw jako administrator Stacji Hodowli w Krośniewicach w pow. kutnowskim, a później jako kierownik plantacji i produkcji nasiennej w centrali w Podkowie Leśnej, od 1962 kierownik produkcji w Hodowli Buraka Cukrowego w Warszawie (zob. Maria Bojanowska, (w:), Ziemianie Polscy XX wieku. Życiorysy, Warszawa 1992)
 14. Jerzy Bolechowski, filister 1925
 15. Stanisław Brzeski, olderman 1929, prezes 1929
 16. Jerzy Bukowski, prezes 1936/37, prezes 1937
 17. Kazimierz Bukowski, filister 1937
 18. Jerzy Byszewski, założyciel Kujawji w Cieszynie 1923, filister 1925
 19. Emil Chroboczek, (1902 w Dziećmorowicach - 1978 w Warszawie) założyciel Kujawji w Bydgoszczy, filister 1921, agrotechnik, warzywnik, prof. w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach
 20. Jerzy (Nowina-) Chrzanowski, (9 września 1911 w Warszawie - 22 listopad 1999 w Warszawie) z Lubelszczyzny, s. Andrzeja i Łucji z d. Kiełczykowska, student i absolwent WSGW w Cieszynie, c. 1930 (?), akt. 1930-34, sekretarz 1933/34, filister 1935, wykładowca UMCS w Lublinie, doktorat Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, docent nauk rolniczych, fitopatolog, kierownik Zakładu Immunologii Roślin w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, autor albumu “Album - Pro Memoria Akademickiej Korporacji Kujawja” (wydane na prawach rękopisu, Warszawa 1986)
 21. Władysław Chrzanowski, c. 1926/27, wiceprezes 1928
 22. Jan Cichocki,
 23. Włodzimierz Ciesielski, akt. 1928-31
 24. Roman Cywiński, (1912 - 1961 w Londynie) po wojnie mieszkał w Łodzi
 25. Zygmunt Danielak, członek Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej 1925, filister 1927
 26. Andrzej Daszewski, filister 1935
 27. Tadeusz Dąbrowski, wiceprezes 1934/35, filister 1935
 28. Eustachy Dłużewski, olderman 1927/28, filister 1928
 29. Stefan Doerffer, ( - sierpień 2005) brat Jerzego (Rosevia), filister 1933
 30. Witold Dołkowski, (1904 w Hecznarowicach - 1977 w Sadach) członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1926/27, sekretarz 1927/28, autor słów do hymnu “Hej! Orlim szlakiem…”, filister 1929

  Jan Domański, 1992 r.

 31. Jan Domański, (6 lutego 1911 w Piekartach - 10 grudnia 2005 w Warszawie) wiceprezes 1932, sekretarz 1934, filister 1935, wiceprezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1999-2001 oraz 2001-03, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, zginął śmiercią tragiczną (potrącony przez samochód)

 32. Jan Dyakowski, filister 1926
 33. Jan Kanty Dzianott, (1909 - 14 grudnia 1996 w Zakopanym)
 34. Wojciech Dziewoński, filister 1930
 35. Feliks Dzięgielewski, akt. 1928, członek Młodzieży Wszechpolskiej, m.in. członek Rady Naczelnej
 36. Jerzy (Stanisław?) Garbolewski, prezes 1931/32, wiceprezes 1932/33, wiceprezes 1933/34, filister 1933

  Wiktor Goerne, 1923 r.

 37. Wiktor Konrad Goerne, (5 lutego 1899 w Łodzi - 10 stycznia 1975 w Katowicach) s. Karola Brunona (Arkonia, Welecja) i Almy z d. Marschel, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent agronomii WSGW, sekretarz 1926/27, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, m.in. członek Rady Naczelnej 1926/27, filister 1928, w czasie wojny adiuntant inspektoratu AK, okręg w Łodzi, aresztowany w 1944 przez Niemców i skazany na karę śmierci, wyroku nie zdążono wykonać, po wyzwoleniu w 1945 aresztowany przez Rosjan i wywieziony do Rosji, w 1947 powrócił do kraju

 38. Stefan Gorgolewski, ( - 29 marca 1930 w Warszawie) filister 1927
 39. Stefan Gościniak, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924
 40. Witold Górecki, (?)
 41. Edward Górski, (11 czerwca 1909 - 1999)
 42. Konstanty Górski, filister 1932
 43. Witold Graniszewski, (1901 w Płocku - 1961 w Warszawie)
 44. Stefan Heinrich, skarbnik 1934, prezes 1935/36, filister 1936

  Wacław Henneberg, 1929 r.

 45. Wacław Henneberg, (1902 - ) sekretarz 1924 oraz prezes 1925/26 Młodzieży Wszechpolskiej, skarbnik Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, wiceprezes Centralnego Komitetu Akademickiego 1925, filister 1926, sekretarz Związku Filistrów (1929)

 46. Tadeusz Hertz,
 47. Zbigniew Hubert, filister 1929
 48. Stanisław Hulanicki, założyciel w Cieszynie 1923, aktywny 1923-24, filister 1925
 49. Zdzisław Husert, (?)
 50. Cezary Jabłoński, sekretarz 1926, filister 1929
 51. Stanisław Jabłoński, c. 1926
 52. Witold Jaguczański, filister 1928
 53. Janczewski, (?)
 54. Jerzy Janisławski, (1923 - 31 sierpnia 1933 w maj. Wola Żółkiewska), s. Ksawerego i Kazimiery z Moskalewskich, red. środowiskowy „Wiadomości Korporacyjnych” 1931/32, filister 1932, pochowany na cmentarzu w Żółkiewce
 55. Stefan Januszewicz, ( - 15 kwietnia 1993) olderman 1926, olderman 1927/28, filister 1928
 56. Andrzej Jundziłł,
 57. Kazimierz Kajzer, filister 1925
 58. Janusz Kaliszewski, filister 1933
 59. Józef Karczewski, ( - 1979 w Warszawie) wiceprezes 1935/36, filister 1936
 60. Jerzy Karnkowski, akt. 1928
 61. Janusz Kietliński (Kitliński), filister 1925
 62. Witold Kimont, wiceprezes 1926/27, filister 1928, członek Zarz. Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25
 63. Jan Kleniewski, wiceprezes 1927/28, filister 1929
 64. Stanisław Kleniewski, akt. 1928, filister 1929
 65. Władysław Klimaszewski, (po 1903 - zm. przed 1939 ) brat Zygmunta (Kujawja)
 66. Zygmunt Klimaszewski, (1903 - 1977) brat Władysława (Kujawja), członek Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1925
 67. Józef Kmita, (1918 - 7 lutego 2002)
 68. Andrzej Kochanowski, filister 1925
 69. Tadeusz Koehler (Koechler), filister 1935
 70. Wojciech Kołaczkowski, (16 kwietnia 1908 w Moszenkach na Lubelszczyźnie - 19 lipca 2001 w Sarasocie) s. Jana i Róży z d. Boduszyńskiej, 1925-29 WSGR w Cieszynie, filister 1931, utalentowany sportowiec: lotnik, kierowca radiowy (rajd samochodowy Monte Carlo 1928, a w 1937 zwyciężył w Międzynarodowym Rajdzie Polski w kategorii do 1000 centymetrów sześciennych), w kadrze narodowej w strzelaniu do rzutków (1936 na Strzeleckich Mistrzostwach Świata w Berlinie brązowy medal), w czasie wojny w Dywizjonie 303, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari (nr 9240), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, angielskim Distinguished Flying Cross oraz norweskim Krzyżem Świętego Olafa, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, działacz polonii, odznaczony Krzyżem Oficerskimi OOP i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, pochowany na cmentarzu powązkowskim
 71. Antoni Kołodziejski, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium (sekretarz)
 72. Jacek Komornicki, akt. 1928, filister 1931
 73. Jerzy Komorowski, członek Zarządu Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej 1924/25, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, filister 1926
 74. Maksymilian Szymon Konarski, ( - 24 maja 1994) filister 1939
 75. Tadeusz Konopacki, akt. 1928, filister 193
 76. Tadeusz Korczak, sekretarz 1925/26, filister 1929
 77. Eugeniusz Korkliński, (26 lipca 1901 w Tbilisi - 12 kwietnia 1981 u wybrzeży Kenii) matura w Baku 1918, uczestnik wojny 1920, student i absolwent WSGW, filister 1925 (?), po studiach pracował jako agronom w Wilnie, po wojnie w administracji państwowej, między innymi rolnej, dyrektor Państwowych Nieruchomości Ziemskich 1947-49, zwolniony na fali stalinowskich represji, pracował w Powiatowej Radzie Narodowej w Ostrołęce, zmarł w czasie podróży u wybrzeży Kenii, pochowany w Gdyni na cmentarzu Mały Kack
 78. Marian Kosicki, filister 1936
 79. Prot Kosicki, filister 1936
 80. Janusz Kostrowicki, (?)
 81. Edmund Kotliński, sekretarz 1929, sekretarz 1929/30, filister 1930
 82. Jerzy Kownacki, filister 1936, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1933
 83. Karol Kozłowski, (1900-1970) założyciel w Bydgoszczy, filister 1921, prezes Koła Rolników Akademii Rolniczej w Bydgoszczy 1922
 84. Edmund Krantz, filister 1933
 85. Stefan Kraupe, filister 1925
 86. Wilhelm Krebs, filister 1926
 87. Stanisław Krętkowski, założyciel w Bydgoszczy, filister 1921, prezes 1922 w Bydgoszczy
 88. Włodzimierz Krzętowski, filister 1931
 89. Andrzej Kucharzewski,
 90. Zbigniew Kulwieć, członek Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1926

  Roman Kułakowski, ok. 1930 r.

 91. Roman Kułakowski, (30 czerwca 1910 w Wiedniu - 16 lipca 1993) s. Bronisława, absolwent Gimnazjum w Stanisławowie, absolwent WSGW, wiceprezes 1937, filister 1937, po studiach praktykował w Państwowym Stadzie Ogierów w Białce oraz w Państwowej Stadninie Koni w Janowie Podlaskim 1937-38, później gospodarował w maj. rodzinnym Wołosów, w czasie wojny pracował we Lwowie, od 1943 znowu w Wołosowie, w związku z prześladowaniami Polaków wyjechał do Tarnowa, po wojnie pracował w Państwowej Stadninie Koni w Chyszowie 1945-62 oraz w Państwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Tarnowie 1962-75, pochowany w grobowcu rodzinnym w Zakopanym

 92. Tadeusz Kurowski, filister 1936
 93. Stanisław Kuźnicki, filister 1934
 94. Tomasz Lewandowicz, filister 1932
 95. Czesław Linowski, akt. 1928
 96. Zbigniew Lohman, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium
 97. Antoni Ładomirski, olderman 1936/37, sekretarz 1937, filister 1937
 98. Władysław Łaszczyński, założyciel w Cieszynie 1923, akt. 1923/24, filister 1924

  Zygmunt Ławrynowicz, 1929 r.

 99. Zygmunt Ławrynowicz, prezes 1929, filister 1929

 100. Karol Łącki, członek Prezydium 1924, w 1923/24 podpisał kartel z Coroną
 101. Michał Łoś, brat Stanisława i Władysława (obaj Kujawja)
 102. Stanisław Łoś, brat Michała i Władysława (obaj Kujawja) filister 1928, po wojnie na emigracji w Brazylii (?)
 103. Władysław Łoś, brat Michała i Stanisława (obaj Kujawja), wiceprezes 1936/37, wiceprezes 1938, po wojnie na emigracji we Francji
 104. Stefan Machowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, sekretarz Centralnego Komitetu Akademickiego 1925, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1925/26, członek Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1927
 105. Henryk Mackiewicz, filister 1928

  Henryk Malewski, 1930 r.

 106. Henryk Malewski, (1906 - grudzień 1996 w Chełmży) filister 1930

 107. Józef Mańkowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25, filister 1926
 108. Stefan Mańkowski,
 109. Ignacy Marinowicz , ( - 2000) sekretarz 1936/37, serketarz 1937/38, filister 1938, skarbnik 1991-94, 1994-97 oraz 1997-2000 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich
 110. Edward Matuszewski, filister 1937
 111. Witold Michalski, olderman 1932, filister 1932
 112. Stefan Mierzejewski, założyciel i pierwszy wiceprezes w Cieszynie 1923, filister 1924
 113. Zbigniew Misiewicz, filister 1937
 114. Stanisław Młodzianowski, sekretarz 1931/32, sekretarz 1932/33, olderman 1933/34, filister 1934
 115. Marian Młynarski, c. 1926
 116. Jan Mochnacki,
 117. Tadeusz Morawski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1926
 118. Witold Mrowiński, (24 grudnia 1906 w Górze Bałdrzychowskiej (Ziemia Łęczycka) - styczeń 1984) s. Stefana, student i absolwent WSGW, wiceprezes 1929, wiceprezes 1929/30, filister 1930, żołnierz wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK ps. „Fiedler”, po wojnie pracownik Ministerstwa Żeglugi, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi
 119. Władysław Niedźwiecki, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924
 120. Hieronim Nielubowicz-Tukalski, (10 grudnia 1902 w maj. Mutwica w pow. pińskim - 1972) herbu Kościesza, s. Stanisława i Anny z Korsaków, uczeń szkoły realnej Konopczyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Macierzy Polskiej w Kijowie, w drużynie ochotniczej kpt. Bocheńskiego w Pińsku, żołnierz ochotniczej Armii Hallera 1920, student Akademii Rolniczej Bydgoszczy, student i absolwent WSGW 1923-26, wiceprezes 1925/26, filister 1926, działacz Organizacji Młodzieży Monarchistycznej, w tym prezes 1925/26, wiceprezes Sądu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1925/26, po studiach właściciel maj. Mutwica, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę nad ” podniesieniem rolnictwa”, przewodniczący Związku Hodowców Trzody Chlewnej przy Poleskiej Izbie Rolniczej, radny gminy Mroczno, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrocznie, prezes Strzelca w Mutwicy, od 1938 przewodniczący powiatowego Obozu Zjednoczenia Narodowego, od 1939 w konspiracyjnych organizacjach wojskowych, ppor. AK, odznaczony Krzyżem Niepodległości, pracownik Rady Głównej Opiekuńczej 1940-45 (inspektor powiatowy w Radomiu, naczelnik wydziału we Lwowie i inspektor powiatowy w Jędrzejewie), odznaczony za tę pracę Złotym Krzyżem Zasługi, po wojnie inspektor osadnictwa w PUR w Koszalinie 1945-46, właściciel chałupniczej olejarni “Vita” 1946, zastępca dyrektora, a później rządca maj. Cieszyn, aresztowany przez UB, uniewinniony w procesie, od końca lat 40-tych pracował w przemyśle mięsnym
 121. Mieczysław Ogrodziński, akt. 1928
 122. Stanisław Olędzki, (19 kwietnia 1909 w Kawęczynie (Ziemia Łukowska) - 21 września 1985), brat Władysława (Arkonia), student i absolwent (inż. rolnik) WSGW, olderman 1930 oraz 1931/32, filister 1930, żołnierz wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK, po wojnie pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Państwowych Torów Wyścigów Konnych w Warszawie
 123. Leszek Olszewski, filister 1939
 124. Stanisław Olszowski, filister 1928
 125. Władysław Orszagh, filister 1926, sekretarz 1925/26, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1925/26, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924/25
 126. Kazimierz Orzechowski, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1926/27, filister 1928
 127. Stefan Ostromęcki,
 128. Stanisław Otto, filister 1926
 129. Władysław Pacuła, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924
 130. Zdzisław Papięski,
 131. W. Paszczeński, założyciel w Bydgoszczy

  Zdzisław Pepiński, 1928/29 r.

 132. Zdzisław Pepiński, (1902 w Jarocinie - 1994 w Szczytnie) olderman 1928, olderman 1928/29, filister 1929

 133. Wiesław Peuker, filister 1925
 134. Wacław Pilitowski, założyciel w Cieszynie 1923 (?), filister 1924
 135. Stefan Płoski, akt. 1928
 136. Wacław Podkuliński, filister 1938

  Władysław Polański, 1928/29 r.

 137. Władysław Polański, prezes 1927/28, prezes 1928, prezes 1928/29, olderman 1929, filister 1929

 138. Zdzisław Poniński,
 139. Jan Porębski, akt. 1928
 140. Krzysztof Potocki, olderman 1931/32, prezes 1932, filister 1932
 141. Andrzej Prądzyński, (1909 - 1974/5) olderman 1933/34, olderman 1934, filister 1934
 142. Jerzy Prądzyński, wiceprezes 1926/27, prezes 1927/28, filister 1927
 143. Stefan Pruski, c. 1926/27, prezes 1928, prezes1928/29, filister 1929
 144. Tadeusz Pruski, filister 1931
 145. Tadeusz Przedpełski, (1903-1986) filister 1927, sekretarz 1925/26, wiceprezes Organizacji Młodzieży Monarchistycznej 1926, pochowany na cmentarzu w Koszalinie
 146. Teodor Przeniewski, filister 1925
 147. Henryk Przywieczerski, prezes 1926/27, prezes 1927, filister 1928
 148. Stefan Przywieczerski,
 149. Pszczulkowski, (?)
 150. Ryszard Puciatycki, ( - 1999)
 151. Stanisław Rachwał, ( - 1985) sekretarz 1934/35, filister 1936
 152. Zbigniew Reinhardt, założyciel i pierwszy olderman w Cieszynie 1923, filister 1925
 153. Andrzej Roguski, filister 1932

  Andrzej Rossman, 1929 r.

 154. Andrzej Rossman, olderman 1925/26, prezes 1926, filister 1927, członek Młodzieży Wszechpolskiej, członek Sądu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, wiceprezes Związku Filistrów (1929)

 155. Jerzy Rostkowski, filister 1938
 156. Bohdan Różycki, (28 maja 1905 w Misztalu - 1940 w Charkowie) s. Tadeusza, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1926/27, filister 1929, rolnik, por., w wojnie obronnej 1939 dowódca szwadronu sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii
 157. Edward Różycki, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1924
 158. Janusz Różycki, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1926
 159. Stefan Rubach, filister 1932
 160. Kazimierz Ryttel, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1924
 161. Edward Rzewuski, filister 1939
 162. Wiesław Sadowy, filister 1929
 163. Jan Sakowicz, (1914 w Olszanie - 27 kwietnia 2002 w Warszawie) c. 1935, absolwent WSGW w Cieszynie, inż. rolnik, wieloletni pracownik Centrali Spółdzielczości Pracy Inwalidów, ekspert Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim
 164. Jerzy Schneider, sekretarz 1938, filister 1939
 165. Janusz Serednicki,
 166. Jerzy Serednicki, olderman 1931/32, filister 1934
 167. Czesław Siemięcki, członek pierwszego Zarządu w Bydgoszczy 1919
 168. Józef Sikora, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów WSGW 1924, filister 1925
 169. Tomasz Skomorowski,
 170. Roman Skotnicki,
 171. Włodzimierz Skowroński, brat Janusza (Jagiellonia), olderman 1930/31, filister 1932
 172. Antoni Smoleński, filister 1925
 173. Józef (Piorun-)Sobieszczański, (10 listopada 1910 w Podlodowie na Lubelszczyźnie - 22 marca 1988 w Gdańsku) s. Wojciecha Stanisława i Heleny, student UW, student i absolwent WSGW, dzierżawca maj. Dutrów na Lubelszczyźnie, żołnierz AK ps. “Orkan” i WIN, odznaczony Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim, w latach 1950-51 więziony bez wyroku, po 1956 w administracji państwowych gospodarstw rolnych, pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Sobieszewie
 174. Roman Sosnowski, członek Zarządu Organizacji Młodzieży Narodowo-Zachowawczej 1924/25, filister 1925
 175. Jerzy Sroczyński, filister 1936
 176. Andrzej Stachowicz, filister 1925
 177. Jerzy Stadnicki, skarbnik 1930
 178. Zygmunt Starorypiński, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1924
 179. Andrzej Starzyński, filister 1937
 180. Wiesław Stępniewski, filister 1931
 181. Janusz Stojowski, (1921-1974) filister 1938
 182. Tadeusz Stokłosa, filister 1938
 183. Marceli Stokowski, akt. 1928
 184. J. Strumiłło, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium (wiceprezes)
 185. Stanisław Strzelecki,
 186. Zbigniew Suchodolski, filister 1936
 187. Suchorski,
 188. Stanisław Szarzyński,
 189. Ziemowit Szczawiński, (1901-1983)

  Leon Szempliński, Cieszyn prawd. druga poł. lat 30-tych.

 190. Leon Szempliński, ( - 1973) olderman 1935/36, prezes 1936/37, prezes 1937/38, filister 1938

 191. Tadeusz Szpryngier, (1912 - 17 marca 1978) wiceprezes 1930, prezes 1930/31, filister 1931, inż. rolnik, por. rez. 20 Pułku, uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji ps. „Nurt” w oddziałach partyzanckich AK w Puszczy Kampinoskiej, po wojnie naczelnik wydziału w Ministerstwie Rolnictwa
 192. Tadeusz Sztolcman, (?)
 193. Stefan Świątkowski, filister 1925
 194. Stanisław Topiński (Tepiński), filister 1925
 195. Tadeusz Topolewski, (1907-1987) wiceprezes 1931/32, filister 1934, właściciel maj. w Łódzkim
 196. Gustaw Tschirschnitz, filister 1927
 197. Władysław Turoboyski, skarbnik 1932, prezes 1933/34, prezes 1934/35, filister 1935
 198. Janusz Turski, ( - 29 marca 1996 w Koszalinie), filister 1937
 199. Tadeusz Turski, filister 1939
 200. Bohdan Tymieniecki, ( - 1992 w Londynie) filister 1931, żołnierz PSZ na Zachodzie, ppłk, dwukrotnie odznaczony Virtuti Militari, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, autor książki “Na imię jej było Lili” (Londyn 1971), pochowany na warszawskich Powązkach
 201. Jerzy Walewski,
 202. Tadeusz Waśniewski, olderman 1932/33, filister 1935
 203. Tadeusz Wąsowicz,
 204. Henryk Wejnerowski, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium, założyciel w Cieszynie 1923 (?), członek Prezydium 1924, filister 1924
 205. Jan Werner, kand.-1926/27, filister 1928, po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, jego prochy rozsypane na terenie maj. w Karsznicach
 206. Karol Wierzbicki, olderman 1936/37, olderman 1937/38, filister 1939, po wojnie na emigracji w Belgii
 207. Ryszard Wieszczycki, (22 albo 23 czerwca 1911 w Kiernozia k. Łowicza - 10 marca 1985 w Strzelcach Opolskich) inż. rolnik, sekretarz 1933/34, filister 1934
 208. Eugeniusz Wojciechowski, filister 1937
 209. Jan Wolski, filister 1928
 210. Konstanty Wünsche, ( - 1944 w Łodzi) ze spolszczonej rodziny niemieckiej z Poznańskiego, młodszy brat Teodora (Kujawja), wystąpił z Kujawji, w wojnie obronnej 1939 w 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień niemieckiego oflagu, dzięki wstawiennictwu rodziny zwolniony, oficer Wehrmachtu, żołnierz AK, zdemaskowany w 1944 przez Gestapo jako członek AK, zakatowany w więzieniu
 211. Teodor Wünsche, ze spolszczonej rodziny niemieckiej z Poznańskiego, starszy brat Konstantego (Kujawja), wystąpił z Kujawji, oficer SS
 212. Jan Wysocki,
 213. Tadeusz Wysocki, filister 1925
 214. Kazimierz Wyszomirski, (1902-1965)
 215. Tadeusz Zakrzewski, założyciel w Cieszynie 1923 (?), wiceprezes 1924, filister 1924
 216. Tadeusz Saryusz Sariusz-Zaleski (Zaleski-Saryusz), (11 lutego 1915 w Mojowce na Ukrainie - 4 czerwca 1985 w Polsce), pochodził z Pustowarni, s. Tadeusza (Arkonia) i Anieli z Lipkowskich, bratanek Antoniego, Ksawerego i Seweryna (wszyscy trzej Arkonia), absolwent Gimnazjum Adama Mickiewicza w Warszawie, student i absolwent WSGW, prezes 1938, filister 1938, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Ułanów, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień oflagu w Woldenbergu, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach
 217. Władysław Zaleski, filister 1928
 218. Władysław Zaremba,
 219. Wojciech Zdanowski,
 220. Jan Zembrzuski, filister 1939
 221. Bogdan Zieliński, założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium (prezes), filister 1921, od 1924 pierwszy prezes Związku Filistrów
 222. Zdzisław (Zbigniew) Zieliński, filister 1925, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1923/24
 223. Zygmunt Zielonacki, sekretarz 1930/31, filister 1932
 224. Czesław Ziemięcki, (1900 w Kijowie - 1984 w Warszawie) założyciel w Bydgoszczy 1919, członek pierwszego Prezydium
 225. Zdzisław Żarnecki, filister 1936
 226. Roman Żebrowski, założyciel w Cieszynie 1923, filister 1925
 227. Henryk Żochowski, filister 1927
 228. Andrzej Żurawski, członek Młodzieży Wszechpolskiej, filister 1927

Pieczęć Kujawji, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Jerzy Chrzanowski, Album - Pro memoria Korporacji Akademickiej Korporacji Kujawja, Warszawa 1986 (wydane na prawach rękopisu),
2) Zbysław Popławski, Lista członków Akademickiej Korporacji Kujawja w Poznaniu, Bydgoszczy i Cieszynie w latach 1919-1939, (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 13, s. 73 i n.,
3) Krzysztof A. Tyszka, Korporacja Akademicka Kujawja (wykaz członków), maszynopis,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Kujawja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 24 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Kujawja (Cieszyn), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 24 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }