Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Lechia

Dekiel Lechii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Akademików Polskich “Lechia”
Siedziba:
Czerniowce
Data powstania:
1910 r.
Barwy:
biała – niebieska – czerwona
Dewiza:
“Przez miłość do jedności, przez jedność do wolności”

Rys historyczny

Strona tytułowa programu Komersu XXV-lecia Lechii w dniu 3 II 1935 r. w Czerniowcach.

Lechia powstała w 1910 r. w wyniku nieporozumień w Towarzystwie Akademików Polaków “Ognisko”. Grupa byłych członków Ogniska wraz z innymi polskimi studentami - byłymi członkami austriackich korpsów Alemania i Gothia postanowiła założyć polską korporację akademicką opartą ściślej o tradycje niemieckich Burschenschaftów. Lechia skupiała w konsekwencji wyłącznie Polaków i w odróżnieniu od Ogniska miała charakter duelancki. Wiązał się z tym obowiązek udzielania satysfakcji honorowej z bronią w ręku. Czerniowiecka Lechia istniała 30 lat i zakończyła działalność po zajęciu miasta przez wojska rosyjskie w 1940 r.

Lechia działała na rzecz integracji studentów-Polaków, umacniania polskości na Bukowinie oraz współpracy kulturalnej polsko-rumuńskiej. Komers Lechii, Czerniowce 10 VII 1936 r. W 1938 r. w ramach Korporacji istniały sekcje: sceniczna, literacka, społeczna. Była członkiem Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii. Współpracowała m.in. ze wspomnianym Ogniskiem oraz Polskim Towarzystwem Gimnastycznym “Sokół” w Czerniowcach. Utrzymywała kontakty z korporacjami rumuńskimi Bucovina i Moldova oraz wielonarodowościową (austriacką) Gothią.

Korporacja cieszyła się znacznym społecznym uznaniem. Lechia, przed Uniwersytetem, Czerniowce ok. 1935 r.

W latach 30-tych powstało w Katowicach Koło Filistrów Lechii. W obchodach 25. rocznicy powołania korporacji w dniu 3 II 1935 r. wzięli udział przedstawiciele rumuńskich władz państwowych, władze czerniowieckiego Uniwersytetu oraz liczni przedstawiciele organizacji polskich z Rumunii. Na obchody przybyły także delegacje korporacji z Polski, w tym z poznańskiej Lechii oraz lwowskiego Znicza.

Prawdopodobnie w dwudziestoleciu międzywojennym przy wsparciu Lechii powstała korporacja polskich gimnazjalistów Jagiellonia, która miała stanowić swoiste zaplecze kadrowe dla korporacji.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna liczba członków obejmuje 50 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

Brak wiadomości o działalności Korporacji i spotkaniach jej członków w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Lechii obejmuje około 50 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Od lewej: Kazimierz Mitelski, Siemiątkowski, Czerniowce lata 30-te.

Członkowie honorowi

 1. Wiktor Buliński, nadkomisarz Policji w Katowicach (1935), Filister honorowy Lechii
 2. Mieczysław Grabiński, konsul RP, Filister honorowy Lechii (1933)
 3. P. Jampolski, płk WP, Filister honorowy Lechii
 4. dr Eugeniusz Mitkiewicz, Filister honorowy Lechii
 5. Henryk Zucker, redaktor, Filister honorowy Lechii

Członkowie rzeczywiści

 1. Kajetan Amirowicz,
 2. Kajetan Antonowicz,
 3. Antoni Bogusiewicz, ostatni prezes 1940
 4. Wilhelm Czernichowski, ( - po 1945 w Katowicach ?)
 5. Czerwonka, ( - po 1945 w Londynie ?) po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 6. Franciszek Dąbrowski, ( - po 1945 w Bukareszcie ?)
 7. A. Dobrowolski, dr, sekretarz Koła Starych Strzech Lechii w Polsce 1935;
 8. Zygmunt Dubi, (1914 - ) harcerz, więziony przez wiele lat na Syberii
 9. Franciszek Duda, (1915 - 1988 w Tarnowie)
 10. Roman Gazda, ( - zm. w Czerniowcach ?)
 11. Jacnański,
 12. Czesław Konecki,
 13. Łopuszański, ( - zm. w Czerniowcach)
 14. J. Machowski, dr, prezes Koła Starych Strzech Lechii w Polsce 1935

  Bolesław Malinowski, lata 30-te.

 15. Bolesław Malinowski, prezes 1938

 16. Tadeusz Miciński, wiceprezes listopad 1921

  Kazimierz Mitelski, lata 30-te.

 17. Kazimierz Mitelski, (1909-1985) prof. polskiego Gimnazjum w Czerniowcach

 18. Mizunka,
 19. Antoni Mraczek, (5 czerwca 1919 w Czerniowcach - ) s. Jozefa i Marii z Smolnickich, matura w Czerniowcach, student i absolwent studiów handlowo-przemysłowych na Studiach Wyższych Nauk Przemysłowo-Handlowych w Bukareszcie 1939-47 (nostryfikacja dyplomu SGW 1949), studia doktoranckie Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego w Wiedniu 1970-75, dr nauk ekonomicznych (?), tłumacz przysięgły języka niemieckiego i rumuńskiego, referent MSZ w Warszawie 1947-49, kierownik działu ekonomicznego z Zjednoczeniu Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Warszawie 1949-58, zastępca dyrektora Zakładu Graficznego “Dom Słowa Polskiego” w Warszawie 1958, kierownik działów w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego w Warszawie: Rolimpex 1958-62, Prodimex 1962-66, Varimex 1966-67, wykładowca niemieckiego w Spółdzielni Pracy “Lingwista Oświata” w Warszawie 1966-70, rzeczoznawca w przedsiębiorstwie ZREMB w Warszawie 1967, starszy radca w Centralnym Urzędzie Jakości i Miar w Warszawie 1969-70, właściciel biura tłumaczeń w Wiedniu 1975-1997, założyciel i fundator “Fundacji promocji międzynarodowej współpracy naukowej i wdrożeń racjonalizatorskich dla utrzymania pokoju” w Warszawie 1990
 20. Franciszek Mraczek, (1915 - ) student medycyny w Jassach w Mołdawii, dr med.
 21. Wacław Oliwa, farmaceuta, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 22. Maksymilian Osman, (1910-1991)
 23. Podhorski, brat drugiego, obaj z Bukaresztu
 24. Podhorski, brat drugiego, obaj z Bukaresztu
 25. Jan Pustelnik, skarbnik listopad 1921
 26. Franciszek Różyłowicz, pierwszy prezes 1910
 27. Jan Sanecki, prof. polskiego gimnazjum w Czerniowcach, po wojnie w Polsce
 28. Wacław Sanicki, po wojnie pracownik PP
 29. Stanisław Schwann, (1912-1982) pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej

  Siemiątkowski, lata 30-te.

 30. Siemiątkowski,

 31. Stebelski, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 32. Otto Stelingowski, prezes 1934, komendant hufca w Czerniowcach, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii (?)
 33. Władysław Szury, nauczyciel w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 34. Eugeniusz Szlimkiewicz (Schlimkiewicz), wiceprezes 1935
 35. Adolf Szymonowicz, polonista, dr, nauczyciel (dyrektor ?) w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 36. Zygmunt Tarnawski, matematyk, nauczyciel w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 37. Kazimierz Tarnowski (Tarnawski),
 38. Franciszek Toczyński,
 39. Bronisław Urbański, nauczyciel rysunków w polskim Gimnazjum w Czerniowcach
 40. Boleslaw Wachlowski,

  Kazimierz Zahorski, lata 30-te.

 41. Kazimierz Zahorski, (1908-1987)

 42. K. Zarzymski, nauczyciel muzyki w polskim Gimnazjum w Czerniowcach, po wojnie pozostał w Rumunii
 43. Mieczysław Zarzymski, fuks 1935

  Bronisław Ziemiankowski, 1935 r.

 44. Bronisław Ziemiankowski, prezes 1935 (Prezydium XXV-lecia)

 45. Kazimierz Żukowski, prezes listopad 1921, dr

Pieczęć Związku Filistrów Lechii w Polsce, 1935 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Patryk Tomaszewski, Polska Akademicka Korporacja “Lechia” w Czerniowcach 1910-1940, (w:) Polska i Rumunia - od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa, Sucava 2009,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lechia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 28 VII 2010 r.
Ostatnie zmiany: 24 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademików Polskich “Lechia” (Czerniowce), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 24 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }