Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Ognisko

Nazwa:
Towarzystwo Akademików Polskich w Czerniowcach “Ognisko”
Siedziba:
Czerniowce
Data powstania:
1876 r.
Barwy:
czerwona – biała – czerwona
Dewiza:
?

Rys historyczny

Szarfy Ogniska, prawd. początek XX wieku (?).

Towarzystwo Akademików Polskich w Czerniowcach “Ognisko” powstało w 1876 r. Była to pierwsza polska organizacja studencka w Czerniowcach. Miała charakter katolicki (?). Stawiała sobie za zadanie wzajemną samopomoc i krzewienie polskości, w szczególności poprzez pogłębianie wiedzy o kulturze polskiej. Ze względu na podstawy ideowe Ognisko było organizacją antyduelancką tj. odrzucało pojedynki jako formę rozwiązywania sporów.

Nie jest pewne, czy Ognisko od początku istnienia było korporacją studencką, czy raczej jedynie stowarzyszeniem akademickim. W każdym razie w miarę upływu czasu przyjmowało zwyczaje i tradycje licznych w Czerniowcach korporacji, w szczególności zasadę dożywotności członkostwa, hierarchiczną strukturę organizacyjną oraz specyficzne zewnętrzne atrybuty i symbolikę korporacyjną. W odróżnieniu od większości korporacji nie noszono jednak czapek, a jedynie szarfy i cyrkle (odznaki) korporacyjne. Zmieniło się to dopiero na kilka lat przed końcem II wojny światowej. W 1936 r. przyjęto ostatecznie pełne zewnętrzne formy korporacyjne i zaczęto używać także czapek.

Towarzystwo współpracowało z licznymi polskimi organizacjami akademickimi działającymi w monarchii habsburskiej, m.in. z “Ogniskiem” z Wiednia i z Grazu oraz czytelniami akademickimi z Uniwersytetu Lwowskiego oraz z Akademii Górniczej w Leoben. W wyniku podziałów w Ognisku w 1910 r. grupa członków założyła Korporację Akademików Polskich “Lechia”.

Ognisko zakończyło działalność po zajęciu miasta przez wojska rosyjskie w 1940 r.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna liczba członków obejmuje jedynie pięć nazwisk. W 1909 r. organizacja liczyła 117 osób, w tym 40 filistrów oraz sześciu członków honorowych.

Brak wiadomości o działalności korporacji i spotkaniach jej członków w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, fragmentaryczna lista członków Ogniska obejmuje jedynie kilka nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

  1. Leopold Bukowiecki,
  2. Kazimierz Duciewicz, (?)
  3. Teodor Przeniewski,
  4. Grzegorz Szymonowicz, (2 stycznia 1898 w Korowicach - 25 września 1980 w Brompton w Kanadzie) przed I wojną światową uczeń szkoły w Czerniowcach, w czasie wojny zmobilizowany do armii austriackiej, walczył m.in. we Włoszech, dr nauk prawnych Uniwersytetu w Czerniowcach 1922, działacz bukowińskiej Polonii, m.in. prefekt Bursy im. Adama Mickiewicza oraz przewodniczący Towarzystwa Akademików Polskich “Ognisko”, założył Towarzystwo Młodych Polaków w Czerniowcach 1924, Polską Macierz Szkolną, stworzył gazetę polonijną “Głos Polski” 1926, adwokat, w 1925 wybrany do Rady Miejskiej Czerniowiec, od 1931 wiceburmistrza Czerniowiec, w czasie II wojny światowej radca w poselstwie Chile, które od jesieni 1940 reprezentowało polskie interesy po opuszczeniu Rumunii przez polskich dyplomatów, ratował Żydów wystawiając im paszporty chilijskie, po 1945 na emigracji w Kanadzie
  5. Mieczysław Żuk, ( - zm. Londyn) po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Ognisko.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 28 VII 2010 r.
Ostatnie zmiany: 24 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Towarzystwo Akademików Polskich w Czerniowcach “Ognisko”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 24 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }