Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Lechicja

<strong>Nazwa:
</strong>Towarzystwo “Lechicja”
<strong>Siedziba:
</strong>Dorpat, od 1921 r. Warszawa
<strong>Data powstania:
</strong>1907 r. (1908 r.)
<strong>Barwy:
</strong> ?
<strong>Dewiza:
</strong> ?

<h2>Rys historyczny</h2>

<span style=”width: 200px; float: right” id=”fotka”><a href=”#” onclick=”popup(’http://www.archiwumkorporacyjne.pl/wp-content/uploads/2010/02/lechicja-tab-duzy.jpg’, 500, 320, ‘Tablo Lechicji, Dorpat 1910 r.’); return false;”><img src=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/wp-content/uploads/2010/02/lechicja-tab-mini.jpg” /></a>Tablo Lechicji, Dorpat 1910 r.</span>

Lechicja powstała w końcu 1907 r. bądź w początkach 1908 r. jako stowarzyszenie polskich studentów farmacji w Dorpacie. Stanowiła do pewnego stopnia kontynuację założonej w 1897 r. przez grupę studentów farmacji korporacji akademickiej <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/dorpat/k-znicz/”>Znicz</a>, która po rewolucji 1905 r. zaprzestała działalności, a ostatni jej członkowie przekazali majątek korporacji nowoutworzonej Lechicji.

Choć Lechicja zachowywała niektóre powszechnie przyjęte tradycje korporacyjne, nie postrzegała się jako korporacja akademicka, ale raczej jako polskie narodowe stowarzyszenie o celach patriotycznych, samopomocowych i naukowych. Towarzystwo stawiało sobie jako zadanie wychowywać swych członków zgodnie z hasłem “bądź dobrym Polakiem”, a jednocześnie wpływać na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyszłych farmaceutów. Warto dodać, że członkami dorpackiej Lechicji byli nie tylko mężczyźni, ale także - co było wówczas ewenementem - kobiety.

<span style=”width: 200px” id=”fotka”><a href=”#” onclick=”popup(’http://www.archiwumkorporacyjne.pl/wp-content/uploads/2010/02/tablo1915-duzy.jpg’, 500, 340, ‘Tablo Lechicji, Dorpat 1915 r.’); return false;”><img src=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/wp-content/uploads/2010/02/tablo1915-mini.jpg” /></a>Tablo Lechicji, Dorpat 1915 r.</span>

Towarzystwo prowadziło szeroką działalność: wspólną kuchnię, czytelnię pism i książek, muzeum przyrodnicze, podręczną pracownię analityczną, utworzyło kasę wzajemnej pomocy, urządzało odczyty, pogadanki, kursy naukowe i obchody świąt narodowych. W 1912 r. wydało także “Przewodnik po Dorpacie. Informator dla młodzieży wybierającej się na studia do Dorpatu”. Lechicja utrzymywała bliskie kontakty z innymi polskimi związkami akademickimi w Dorpacie: <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/dorpat/k-lechicja/”>Lutycją</a>, Kołem Teologów oraz Zjednoczeniem. W 1915 r., w drugim roku I wojny światowej, Lechicja zaprzestała działalności w Dorpacie. Znajdujący się w Petersburgu Lechici podjęli jednak decyzje, które pozwoliły na zabezpieczenie archiwum, biblioteki i majątku związku. W II Rzeczypospolitej tradycje dorpackich Znicza i Lechicji kontynuowała działająca od 1921 r. w Warszawie K! Lechicja.

Ustalona, niekompletna imienna lista członków Lechicji za okres 1907/08-1915 obejmuje ponad 100 nazwisk. Na stronie Archiwum znajduje się ona w zbiorczym zestawieniu w części poświęconej <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-lechicja/”>warszawskiej K! Lechicja</a>.

<p style=”clear: both”>
<p align=”right”>
Opracowanie:       Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano:      27 XI 2010 r.</p>

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, <em>Towarzystwo “Lechicja” w Dorpacie</em>, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 27 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }