Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Znicz

Dekiel Znicza - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Znicz
Siedziba:
Dorpat
Data powstania:
1897 r.
Barwy:
niebieska – amarantowa – biała (szafirowa – karmazynowa – biała)
Dewiza:
?

Rys historyczny

Znicz została założona w 1897 r. przez grupę studentów farmacji Uniwersytetu Dorpackiego. O samej korporacji wiadomo niewiele. Jej powstanie jest prawdopodobnie związane ze zwiększonym od końca XIX wieku napływem polskich studentów farmacji do Dorpatu. Nazwa “Znicz” miała symbolizować “wieczny ogień” i przypominać o odwadze i ofierze jaką ponosili zesłani na Syberię polscy powstańcy narodowi.

Oficjalnymi celami stowarzyszenia było zapewne - jak w przypadku innych polskich korporacji na obczyźnie - pielęgnowanie kontaktów towarzyskich między członkami oraz samokształcenie. W związku z niewielką liczbą członków Znicz posiadał jednak skromne możliwości finansowe. Niemniej stworzono bibliotekę oraz udzielano wsparcia dla znajdujących się w potrzebie kolegów.

Na przełomie XIX i XX wieku Znicz był jedyną polską korporacją akademicką w Dorpacie, której członkowie nosili barwy tj. dekle (czapki) i bandy (szarfy) w kolorach stowarzyszenia. W przypadku Znicza były to barwy w polskich kolorach narodowych: niebieskie czapki oraz niebiesko-amarantowo-białe szarfy.

NN, 1904 r.J. Bolechowski, 1904 r.W. Gębczyński, 1904 r.J. Papużyński, 1904 r.W. Grzymała, 1904 r.

Po rewolucji 1905 r. - i jak się wydaje związanym z tym spadkiem liczby członków - korporacja przeżywała trudności organizacyjne, a w końcu - jak napisano - “za zgodą ostatnich członków ‘Znicza’, placówka ta została w roku 1908 zlikwidowaną i skromny jej majątek został przekazany nowoutworzonemu T-wu ‘Lechicja’.” Według innej relacji to sami członkowie Znicza podjęli decyzję o zmianie nazwy stowarzyszenia na “Lechicja” oraz nadali jej nową formę organizacyjną. W II Rzeczypospolitej tradycje dorpackich Znicza i Lechicji kontynuowała działająca od 1921 r. w Warszawie K! Lechicja.

Ustalona, fragmentaryczna, imienna lista członków Znicza za okres 1897-1908 obejmuje ok. 20 nazwisk. Na stronie Archiwum znajduje się ona w zbiorczym zestawieniu w części poświęconej K! Lechicja.

Bibliografia:

1) Aleksander Hübner, Jan Muszyński, Pierwszy Zjazd Lechitów w Warszawie, Wiadomości Farmaceutyczne 1921, nr 9, s. 1 i n. (?),
2) Jadwiga Brzezińska, Akademische Verbindungen polnischer Pharmazeuten an der Universität in Dorpat/Juriew in den Jahren 1897 bin 1917, Acta - Congressus Historiae Pharmaciae 2001, maszynopis,
3) Maria Głowniak, Jak ongiś studiowano, maszynopis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 13 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Znicz 1897-1908 (Dorpat), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 13 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }