Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Gedania

Dekiel Gedanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Polski Związek Akademicki Gedania
Siedziba:
Gdańsk
Data powstania:
22 II 1922 r. (2 III 1922 r. ?)
Barwy:
błękitna – biała – czerwona (symbolika barw: kolor morza – czystość postępowania – miłość Ojczyzny)
Dewiza:
„Veritate ac labore”, („Prawdą i pracą”)

Rys historyczny

Gedania nad Bałtykiem, prawd. lata 20-te.

Gedanię założono dnia 22 II 1922 r. (2 III 1922 r.). Dnia 9 marca 1924 r. została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich na członka kandydującego (data starszeństwa związkowego: 9 III 1924 r.). Prawa członka rzeczywistego uzyskała w czerwcu 1925 r. W latach 1933-1938 pozostawała poza Związkiem. Od kwietnia 1924 r. (1925 r. ?) istniało Koło Filistrów.

Herb Gedanii, 1939 r.

Celem powołania Gedanii była praca na rzecz uświadamiania narodowego oraz zbliżenia z miejscową ludnością pochodzenia polskiego. Zgodnie z tym założeniem członkowie Gedanii wygłaszali referaty, prowadzili kursy języka polskiego, uczestniczyli w obchodach ludowych i inicjatywach społeczności polskiej na terenie Wolnego Miasta Gdańska i Kaszub.

Dewizka Zbigniewa Orzeszkowskiego, druga poł. lat 30-tych.

Siedziba Korporacji mieściła się w Polskim Domu Akademickim we Wrzeszczu przy ul. Heeresanger 11a (obecnie ul. Legionów).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 88 nazwisk.
Komers Gedanii, prawd. lata 30-te.

Brak wiadomości o działalności Gedanii oraz o spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Gedanii obejmuje niemal 90 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

  Bogdan Adamczak.

 1. Bogdan Adamczak, (10 sierpnia 1909 w Gosłowicach - 4 lutego 1995 w Toruniu) absolwent Gimnazjum w Kaliszu 1930, student Wydziału Chemicznego PG 1932-39, c. 1933 (?), sekretarz sem. zim. 1933/34, członek Komisji Kwalifikacyjnej Bratniej Pomocy, Koła Chemików, AZS-u oraz Sodalicji Mariańskiej, w czasie wojny pracownik cukrowni “Dobre”, po wojnie uzyskał tytuł inż. chemika, pracował w przemyśle cukrowniczym 1945-75, m.in. naczelny inż. Okręgu Pomorskiego w Toruniu, odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy

 2. Tadeusz Arczyński, ( - 1945) z Westfalii, student i absolwent Wydziału Architektury PG 1933-37, pchor. rez., w 1939 znalazł się Szawlach na Litwie kowieńskiej, tam aresztowany przez NKWD i deportowany w głąb ZSRR, zwolniony w 1943, zmobilizowany w ZSRR do I Dywizji Kościuszkowskiej, zginął podczas działań wojennych
 3. Józef Bachleda-Curuś, (1912/13 - listopad 1993) z Zakopanego, student Wydziału Lotniczego PG 1936-39, c. 1936, po kampanii wrześniowej 1939 w Wielkiej Brytanii, lotnik w 307 Nocnym Dywizjonie Myśliwskim “Lwowskich Puchaczy”, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 4. Stefan Bassak, sekretarz Gdańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1930
 5. Feliks Błaszak, student Wydziału Lotniczego PG 1930-33, członek Zarządu Koła Lotniczego PG
 6. Stefan Buczkowski, student PG 1921-24, założyciel Gedanii 1922
 7. Aleksander Bzdawka, student PG 1925-31
 8. Karol Czapke (Tschapke), (7 lipca 1912 - 1990) student Wydziału Chemicznego PG 1932-39, w wojnie obronnej 1939 w 25 Pułku Artylerii Lekkiej, wcielony przymusowo do Wehrmachtu, uciekł przez linię frontu do ZSRR i tam wstąpił do I Armii LWP, po wojnie ukończył studia PG, pracował jako asystent w Katedrze Technologii Chemii PG, a następnie w Instytucie Rybackim w Gdyni, autor wielu publikacji naukowych
 9. Władysław Czekajło, student Wydziału Budowy Okrętów PG 1923-25, członek zarządu “Korabji”
 10. Ignacy Czerniewski, (2 sierpnia 1882 - 1956) z Kowieńszczyzny, s. Adama, uczeń Gimnazjum w Razaniu, student i absolwent Wydziału Mechanicznego PR 1900-06, przyjęty do Arkonii 1902 (nr ew. 753), po I wojnie światowej student Wydziału Budowy Maszyn PG 1921-26, założyciel Korporacji Gedania w Gdańsku 1922, zastępca naczelnika Wydziału Mechanicznego Dyrekcji Kolei Państwowej w Gdańsku, a następnie dyrektor krakowskiej dyrekcji PKP, po wojnie prof. i dziekan Wydziału Architektury, Inżynierii i Komunikacji Akademii Górniczej w Krakowie
 11. Jerzy Czerwiński, (8 stycznia 1910 w Warszawie - 1990 w Gdańsku) student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1929-37, po studiach pracował w Urzędzie Morskim w Gdyni, walczył w wojnie obronnej 1939, jeniec oflagu IIC Woldenberg, po wojnie pracował w przedsiębiorstwach budowlanych, m.in. odbudowywał budynek teatru w Gdańsku oraz prowadził budowę kombinatu sportowego “Olivia”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP
 12. Zbigniew Domański, z Krzeszowic k. Krakowa, student Wydziału Architektury PG 1935-39
 13. Jerzy Drzewiecki, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1928-34, po wojnie pracował w Energoprojekcie w Warszawie
 14. Alfred Fiebiger, (26 lipca 1906 w Łodzi - lipiec 1974 w Danii) z rodziny producentów fortepianów, student i absolwent Wydziału Architektury PG 1925-31, prezes sem. let. 1928/29, po studiach architekt miejski w Ostrowie Wlkp., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej 1939-41, zwolniony w 1941, w konspiracji jako łącznik między AK a konspiracyjną grupą działającą w Kaliszu, aresztowany 1944 i zesłany do więzienia do Rzeszy, po oswobodzeniu pracował jako dyrektor techniczny PBOR-u, później dyrektor Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Zabrzu, jednocześnie starszy asystent w Katedrze Urbanistyki PŚ, pochowany w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Tadeusz Gayczak, (25 sierpnia 1907 - zm.) absolwent Mikołaja Kopernika we Lwowie 1927, student Wydziału Chemicznego PG 1928-1933, współzałożyciel orkiestry Bratniej Pomocy Studentów PG
 16. Waldemar Germar (German?), student Wydziału Budowy Maszyn PG 1922-28, założyciel Gedanii 1922, prezes 1927
 17. Jerzy Grycmacher, z Tczewa, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1936-39, po wojnie na emigracji w Szwecji
 18. Grycman, (?)
 19. Kazimierz Haydasz, z Tczewa, student PG 1935-39, olderman sem. zim. 1938/39
 20. Aleksander Hillar, (30 maja 1905 we wsi Rajkowy k. Pelplina - 29 listopada 1983 w Tczewie) absolwent Gimnazjum Klasycznego w Pszczynie, student Wydziału Chemicznego PG 1926-28 i 1934-35, po studiach główny chemik w cukrowni “Pruszcz”, a później kierownik techniczny cukrowni “Mątwy” w Inowrocławiu, w czasie wojny w oflagu Woldenberg, po wojnie dyrektor cukrowni “Mątwy” w Inowrocławiu, a później cukrowni w Ciężkowicach w woj. opolskim, pracuje także w Opolskim Zjednoczeniu Przemysłu Cukrowniczego, główny technolog Fabryki Kwasu Cytrynowego w Raciborzu, członek Stowarzyszenia Techników Cukrowników
 21. Jerzy Hirsch, ( - 1941/42) s. Antoniego, brat Marcina i Wiktora (obaj Magna-Polonia)
 22. Zygmunt Idzikowski, (1911 - 1943 w Stutthofie) absolwent Gimnazjum w Zakopanym 1930, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-36, zakupił niewielki majątek k. Brodnicy nad Drwęcą, aresztowany przez Gestapo w 1939 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, tam zginął
 23. Wacław Jarmułowicz, ( - 1979 w Londynie) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-34, sekretarz 1927, uratował wpław trzy osoby z płonącego kutra na nabrzeżu Mołtawy za co otrzymał honorowe obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 24. Tadeusz Feliks Jaroszyński, (29 maja 1918 w Puławach - po 2008) absolwent Gimnazjum w Warzawie 1936, student Wydziału Budowy Okrętów 1937-39, latem 1939 odbywał praktykę w stoczni w Holandii, od października 1939 w PSZ we Francji, po upadku Francji 1940 wraz z wojskiem polskim ewakuowany do Wielkiej Brytanii, delegowany do ukończenia studiów, student i absolwent Uniwersytetu w Newcastle, skierowany do pracy w Biurze Konstrukcyjnym Brytyjskiej Admiralicji w Bath, po demobilizacji pozostał na emigracji, pracował w Lloyd’s Register of Shipping w Londynie i w Newcastle, od 1953 pracownik a od 1963 kierownik hiszpańskiego oddziału Lloyd’a w Madrycie, pozostał w Hiszpanii, odznaczony Comendador de la Orden del Merito Civil
 25. Włodzimierz Jegorow, (1906 - 1960 w Gdyni) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1928-32
 26. Ludwik Jekiełek, (ok. 1900 - 1950 w Krakowie) student Wydziału Elektrycznego PG 1922-32, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, inicjator i założyciel Rosevii, autor deklaracji ideowej i statutu, prezes 1928, sternik, żeglarz morski, podczas i po wojnie posiadał firmę elektroinstalacyjną

  Edmund Jereczek.

 27. Edmund Jereczek, (27 października 1904 w Kościerzynie - 25 sierpnia 1984 w Anglii) absolwent Polskiego Gimnazjum w Kościerzynie, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1924-25 i 1931-32, sekretarz sem. let. 1928/29, pilot i organizator Aeroklubu Gdańskiego 1931-32, w wojnie obronnej 1939 walczył jako pilot w obronie Gdyni i Kępy Oksywskiej, na polecenie dowódcy Obrony Lądowej Wybrzeża płk. Dąbka odprowadza samolot RWD 13 do Szwecji, wylądował na wyspie Gotlandia, ewakuowany do Wielkiej Brytanii, brał udział w Bitwie o Anglię, wyróżniony licznymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi

 28. Witold Kabalec, z Ukrainy, student Wydziału Architektury PG 1935-39
 29. Jan Kamocki, ( - wrzesień 1944 w Warszawie) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1935-3?, sekretarz sem. zim. 1938/39, w czasie okupacji mieszkał w Warszawie, żołnierz AK, w Powstaniu Warszawskim w Batalionie “Zośka”, poległ w walkach
 30. Zbigniew Kapałka, ( - 1967) student Wydziału Architektury PG 1925-34
 31. Dymitr Karpuk, z Białorusi, student Wydziału Budownictwa Lądowego PR 1931-37
 32. Gustaw Rudolf (Ludolf) Kindt, (21 lutego 1911 w Radomiu - 1940 w Katyniu) s. Gustawa, student PG 1932-35, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Ośrodku Zapasowym Artylerii Przeciwlotniczej nr 2, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 33. Zbigniew Kleeberg, ( - po 1945 w Warszawie) s. Franciszka (generała) i Wandy z Paszkowskich, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1937
 34. Aleksander Krzemieniecki, (31 stycznia 1909 w Poczdamie - po 1971) student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1927-33, po studiach pracował w Okręgowej Dyrekcji PKP w Toruniu, w tym od 1937 jako naczelnik Oddziału Mechanicznego, w wojnie obronnej 1939 reklamowany z wojska kierował transportami jednostek wojskowych oraz przewozami w rejonie bitwy nad Bzurą, w czasie okupacji w AK, od 1945 jako wicedyrektor DOKP Gdańsk kierował odbudową i uruchomieniem jednostek PKP, od 1957 jako dyrektor kierował organizacją i budową Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Kolejnictwa w Warszawie, członek Rady d/s Techniki przy Prezesie Rady Ministrów, członek Komitetu Dyrekcyjnego ORE (Office de Recherches et d’Essais de l’Union Internationale des Chemins de Fer) w Utrechcie oraz komisji stałej AICCF w Brukseli, obronił doktorat PG 1971, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim OOP
 35. StanisŁaw Kubalka, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1929-34
 36. Władysław Lewandowski, ( - lata 60-te w Gdańsku) student PG 1928-37, wiceprezes sem. zim. 1932/33, członek Zarządu AZS-u, po wojnie jeden z organizatorów AZS PG 1946-47
 37. Limbach, (?)
 38. Leon Lisiecki, (- 1945 pod Lwowem) student Wydziału Budownictwa PG 1921-27, olderman 1927, prezes Gdańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1927, jako oficer i dowódca oddziału AK poległ pod Lwowem
 39. Konstanty Łuczko, ( - 1937) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1921-28, założyciel Gedanii 1922

  Antoni Matheus, prawd. ok. 1930 r.

 40. Antoni Matheus., (13 grudnia 1905 w Poznaniu - 8 sierpnia 1992 w Gdańsku) absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1924, student matematyki UP 1924/25, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-35, kierownik Aeroklubu Gdańskiego, w czasie wojny wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, po wojnie kierownik Aeroklubie Gdańskim i jak sekretarz generalny Aeroklubu PRL, kierownik zakładu usług agrolotniczych w Gdańsku 1972-75, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz dyplomem Pawła Tissandiera przyznanym przez Federation Aeronatique Internationale za wkład w rozwój lotnictwa w Polsce

 41. Witold Mazgaj (Margaj), student Wydziału Chemicznego PG 1925-33, wiceprezes 1927
 42. Wiesław Michalik, student PG 1921-27, założyciel Gedanii 1922
 43. Józef Michalski, student PG 1921-29
 44. Stanisław Mroczkowski, ( - 1978 w Sopocie) student PG 1933-39, wiceprezes sem. zim. 1934/35, wielokrotny olderman
 45. Edward Musiał, z Wolsztyna, student i absolwent Wydziału Elektrycznego PG 1928-33, po uzyskaniu dyplomu wrócił do Wolsztyna, gdzie kierował własnym tartakiem
 46. Kazimierz Nowak, ( - 1972 w Sopocie) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-39, sekretarz sem. zim. 1934/35, po wojnie w Sopocie
 47. Aleksander Nowakowski, ( - 1993 w Sopocie) student Wydziału Budowy Okrętów 1925-34
 48. Władysław Nowakowski, student Wydziału Budowy Okrętów PG 1926-34, prezes sem. zim. 1932/33, po wojnie pracował w hucie “Kościuszko”
 49. Teobald Olejnik, ( - 1990) student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1924-31, po studiach nauczyciel w Gimnazjum Mechanicznym w Pabianicach, poza dydaktyką zajmował się m.in.. Konstrukcją i eksploatacją wlewnic do produkcji żeliwnych odlewów cienkościennych oraz konstrukcją szlifierki bezkłowej i uruchomieniem jej produkcji w fabryce prochu w Pionkach, aresztowany w 1939, osadzony w obozie w Radogoszczy po Łodzią, skierowany na roboty przymusowe do Niemiec, w 1945 wrócił do Łodzi, dyrektor Fabryki Obrabiarek w Łodzi, w 1949 naczelny dyrektor Centralnego Zarządu Taboru Kolejowego “Tasco” w Poznaniu, od 1952 prorektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, po włączeniu Szkoły do PP organizuje Katedrę i Zakład Ekonomiki i Organizacji, prof. nadzw. 1963, prof. zw. 1972, organizator i dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania 1970, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych
 50. Zbigniew Orzeszkowski, (20 maja 1917 w Leszczynie w pow. płockim - 2001) student Wydziału Elektrycznego PG 1935-39, c. 1937, prezes sem. zim. 1938/39, w czasie okupacji w AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, ukończył studia PWr. 1947 (inż. elektryk), dr 1961, dr hab. 1967, prof. PWr., odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP
 51. Leon Otlewski, (13 października 1914 w Berlinie -1990) z Tczewa, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1935-38, w wojnie obronnej 1939 w obronie Warszawy, w niewoli niemieckiej w obozie jenieckim, z którego uciekł, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, Sachsenhausen i Mauthausen, studia ukończył po wojnie 1957 PW, pracował do 1975 jako zastępca naczelnika w Oddziale Geodezyjnym DOKP w Gdańsku, wykładał na Państwowej Szkole Budownictwa w Gdańsku
 52. Arnold Peukert (po wojnie Pojkert), (30 października 1912 w Kaliszu - 14 grudnia 1968(?) w Bielsku Białej) student Wydziału Elektrycznego PG 1933-39, po wojnie prowadził budowę Elektrowni “Miechowice” i elektrociepłowni w Bielsku Białej, w latach 60-tych dyrektor ds. inwestycji elektrowni szczytowo-pompowej “Porąbka-Żar”
 53. Jerzy Pospischil, (28 lipca 1913 we Lwowie - 1998) absolwent Gimnazjum w Poznaniu 1931, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-39, dyplom uzyskał po wojnie PG 1945, po dyplomie pracował nad odbudową falochronu głównego w porcie gdyńskim, pracownik PPB “Hydrotrest” w Gdańsku 1950-52, kierował m.in. robotami związanymi z przebudową wejścia głównego do portu w Gdyni oraz budową bazy rybackiej w Świnoujściu, naczelny inż. Zjednoczonego Budownictwa Morskiego w Gdańsku, m.in. przy realizacji nabrzeża rudowego huty Stołczyn w Szczecinie, pochylni bocznych oraz suchego doku w stoczni gdyńskiej, rurociągu żelbetowego Mątwy-Wisła, hydroelektrowni Koronowo oraz rozbudowy portu Famagusta na Cyprze, później pracował w przedsiębiorstwie “Hydrobudowa 10″ jako kierownik działu technicznego i przygotowania produkcji hydroelektrowni na Solnie, od 1973 kierownik pracowni projektowej w przedsiębiorstwie “Hydrobudowa 4″ w Gdańsku
 54. Stefan Leopold Praschil, (1 września 1907 w Krakowie - 2 czerwca 1942 nad Niemcami) student Wydziału Elektrycznego PG, od 1938 pilot sportowy, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie, po kampanii wrześniowej przedostał się przez Rumunię do Francji, a w lipcu 1940 do Anglii, przydzielony do 301 dywizjonu bombowego, zginął śmiercią lotnika podczas lotu bojowego nad Niemcami, odznaczony Krzyżem Walecznych, leży na cmentarzu Drendock w Belgii

  Tadeusz Prechitko, lata 30-te.

 55. Tadeusz Prechitko (10 października 1913 we Lwowie - 19 września 1982 w Warszawie) s Józefa i Janiny z d. Szober, absolwent Gimnazjum Polskiego w Gdańsku 1932, drużynowy Drużyny Morskiej im. Zygmunta Augusta, hufcowy IV Hufca Morskiego, pilot Gdańskiej Chorągwi Harcerzy, student i absolwent (inż. budowy okrętów) Wydziału Budowy Maszyn Okrętowych PG 1932-39, żeglarz, dowódca jachtów w Polskim Klubie Morskim w rejsach do Szwecji, Anglii i Norwegii, podczas Olimpiady w Berlinie 1936 w regatach kapitan załogi jachtu “Korsarz”, który zdobył I miejsce, od lipca 1939 w Marynarce Wojennej WP, w wojnie obronnej 1939 w obronie Helu, w czasie wojny w organizacji wywiadowczej AK “Muszkieterowie” ps. “Tadeusz Czapski”, po wojnie w 1945 po odmowie zatrudnienia w przemyśle okrętowym pracował w Państwowych Warsztatach Samochodowych, później od 1948 pracownik “Polimexu”, w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1 1951-57, naczelny dyrektor Centrali Morskiej Importowo-Eksportowej “Centromor” w Warszawie 1957-65, następnie radca handlowy przy ambasadzie PRL w Teheranie 1965-71, dyrektor jednego z biur Centrali Handlu Zagranicznego “Polimex-Cekop” 1971-76, w tym okresie pracował także jako konsultant techniczny warszawskiego oddziału firmy Sulzer, ekspert Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, prezes Polsko-Belgijsko-Luksemburskiej Izby Handlowej, ekspert Międzynarodowej Organizacji Handlu przy ONZ, współzałożyciel i red. naczelny miesięcznika “Budownictwo Okrętowe” 1956-59, komandor Polskiego Klubu Morskiego 1957-59, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Korony Belgijskiej i irańską Komandorią Orderu Homayum III klasy, pochowany na warszawskich Powązkach

  Henryk Rosochowicz, prawd. ok. 1919 r.

 56. Henryk Rosochowicz, (?) (19 stycznia 1900 w Miłosławiu k. Wrześni - 4 lutego 1942 w Auschwitz) student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn Okrętowych PG 1919-24, członek Wisły, założyciel Gedanii 1922, po studiach pracownik Wydziału Maszynowego Gdańskiej Dyrekcji Kolei Państwowej, później kierownik Wydziału Maszynowego Zarządu Partu w Gdańsku, w końcu września 1939 aresztowany przez Gestapo, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz

 57. Bohdan Różyński, z Warszawy, student PG 1935-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39
 58. Florian Rychlicki, (11 lutego 1910 w Poznaniu - po 1975) absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego 1928, student i absolwent Wydziału Architektury PG 1929-1947, przez dwa lata w zarządzie Bratniej Pomocy Studentów PG, w wojnie obronnej 1939, m.in. w bitwie pod wsią Kiernozia k. Łowicza, wzięty do niewoli niemieckiej uciekł, w czasie wojny pracował jako projektant w Zakładach “H. Cegielskiego”, działacz konspiracyjny, po wojnie zorganizował Biuro Odbudowy Gmachów Uniwersyteckich, był także do 1975 generalnym projektantem obiektów przy Starym Rynku w Poznaniu, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP
 59. Henryk Saganowski, student Wydziału Chemicznego PG, w czasie okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, po wojnie dyplom PW
 60. Ludwik Seifert, student PG 1931-35, po wojnie mieszkał w Rumunii
 61. Witold Selde vel Selce (Selle), ( - wrzesień 1939) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1930-36, zginął na froncie
 62. Jerzy Siewierski,
 63. Leon Spychalski, student PG 1925-30
 64. Stanisław Strzałko, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1922-28
 65. Bronisław Strzelczyk, student Wydziału Chemicznego PG 1922-29, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, założyciel Rosevii, olderman sem. let. 1932/33, po studiach pracował w Marynarce Wojennej w Gdyni, a następnie przed i po wojnie w Zakładach Akumulatorowych “Tudor” w Piastowie k. Warszawy
 66. Jan Szlachcic, (16 stycznia 1901 w Jaworznie w pow. chorzowskim - po 1968) matura 1920, student i absolwent Wydziału Budowy Maszyn PG 1921-30, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, założyciel Rosevii, sekretarz “Macierzy Szkolnej” w Gdańsku wspierającej Polskie Gimnazjum w Gdańsku, po studiach pracował w gdańskiej DOKP, żołnierz AK, organizator oddziałów AK w rejonie Zatora, aresztowany w 1945 i skierowany do kopalni miedzi na Dolnym Śląsku, po 1950 w biurach projektów w Gdańsku i Bydgoszczy, a następnie w Kombinacie Budowlanym w Pile 1960-68
 67. Franciszek Szudrowicz, ( - 1945 na Syberii) z Gdańska, student Wydziału Elektrycznego PG 1922-29, założyciel Gedanii 1922, zginął na Syberii
 68. Witold Szulczewski, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-34
 69. Tadeusz Szybowicz, ( - po 1945) student Wydziału Elektrycznego PG 1922-35, założyciel Gedanii 1922
 70. Kazimierz Szydłowski, ( - 1933) student Wydziału Lotniczego PG 1928-33, prezes sem. zim. 1933/34, olderman sem. zim. 1934/35, zginął w katastrofie lotniczej w Szkole Podchorążych Lotnictwa w czasie odbywania ostatniego lotu przed zakończeniem szkolenia
 71. Kazimierz Ludwik Szymański, (1909-1975) student i absolwent Wydziału Elektrycznego PG 1926-33, po wojnie pracował na PP, doc. dr hab., kierował Zakładem Napędów Przemysłowych i Trakcyjnych w Instytucie Elektrotechniki
 72. Antoni Świderski, (17 stycznia 1913 na Krymie - 11 lipca 1990 w Ottawie) s. Tadeusza i Anny, brat Tadeusza (Gedania), absolwent Gimnazjum w Wieluniu 1930, student i absolwent Wydziału Lotniczego PG 1931-36, sekretarz sem. zim. 1932/33 oraz sem. zim. 1933/34, po studiach rozpoczął w Lubelskiej Wytwórni Samolotów, uczestnik wojny obronnej 1939, po kampanii we Francji w polskich jednostkach lotniczych, później przez Hiszpanię, Brazylię dostał się do Kanady, gdzie skierowany został do pracy w przemyśle lotniczym w Toronto, po wojnie pozostał na emigracji w Kanadzie, pracował w przemyśle stalowym, a później w kopalni azbestu, od 1951 inż. w Computing Devices of Canada, później w National Research Council of Canada
 73. Tadeusz Świderski, (1911-1992) s. Tadeusza i Anny, brat Antoniego (Gedania), student i absolwent (inż. budownictwa lądowego) Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1929-35, c. 1930, prezes sem. zim. 1934/35, po studiach do 1939 w Instytucie Technicznym Lotnictwa w oddziale budowy płatowców, aresztowany w 1940 i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, po wojnie na emigracji w Kanadzie, pracował m.in. jako projektant przy budowie rafinerii, a później w Toronto Transit Commission 1958-81, odpowiadał za budowę metra w Toronto, napisał “Guide to the structural Design of Underground Structures”
 74. Tadeusz Świecki, ( - po 1945 w Warszawie) student Wydziału Elektrycznego PG 1936-39
 75. Władysław Tarnowski, ( - 1959 w Warszawie) student Wydziału Elektrycznego PG 1931-37, pracował w różnych przedsiębiorstwach na Śląsku
 76. Gerard Tkaczyk, z Tczewa, student PG 1929-35
 77. Jan Tukalski, (21 stycznia 1911 w Rzeżęcinie k. Tczewa - 1981 w Gdańsku) absolwent humanistycznego Gimnazjum w Tczewie 1931, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1931-39, członek zarządu Bratniej Pomocy Studentów PG, oficer rez., w uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu Gross-Born, później osadzony w więzieniu w Gdańsku, skąd został skierowany na przymusowe roboty do Rzeszy, po wojnie pracował jako urzędnik, a później kierownik wydziału komunikacji w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
 78. Antoni (Aleksander) Tymieniecki, student i absolwent (inż. mechanik) Wydziału Budowy Maszyn PG 1927-33, c. 1928, olderman sem. zim. 1932/33
 79. Edward (Edmund ?) Wajs, student PG 1922-28, założyciel Gedanii 1922
 80. Leon Wangler, (ok. 1900 - 1970 w Sopocie) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1922-35, założyciel Gedanii 1922, wystąpił 1925/26, inicjator i założyciel Rosevii
 81. Roman Węglarczyk, ( - lata 80-te w Gdańsku) student PG 1932-39, po wojnie pracował w energetyce, m.in.. W Instytucie Elektrotechniki w Gdańsku i Zakładzie Energii Okręg Północ
 82. Stanisław Wichura, ( - 1939) z Zawiercia, student i absolwent Wydziału Lotniczego PG 1927-38, wieloletni prezes i członek Zarządu Koła Lotniczego i Aeroklubu Gdańskiego, po studiach rozpoczął pracę w przemyśle lotniczym, poległ w wojnie obronnej 1939
 83. Aleksander Wilas, ( - po 1945) student Wydziału Chemicznego PG 1927-34
 84. Marian Winiecki, ( - 1988) z Gdańska, student Wydziału Matematyczno-Fizycznego PG 1930-34

  Stanisław Woyna, 2006 r.

 85. Stanisław Woyna, (17 listopada 1910 w Pilznie k. Tarnowa - 2007) absolwent Państwowego Gimnazjum w Zakopanym 1930, student i absolwent Wydziału Elektrycznego PG 1931-38, c. 1932, prezes Gedanii 1935-36, kapitan sportowy AZS-u 1933-35, kilkukrotnie zdobywał I i II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie (w biegach zjazdowych), w 1939 po studiach rozpoczął pracę w kopalni w Radlinie k. Rybnika, w czasie okupacji jako robotnik w warsztatach kolejowych w Nowym Sączu, od 1945 pracownik Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego, m.in. dyrektor Budowy Elektrowni “Miechowice”, główny specjalista, kurator budów nowych elektrowni Blachownia I i II, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP

Pieczęć Gedanii, 1939 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbigniew Osuchowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Gedania (Gdańsk), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 39,
2) Księga Pamiątkowa Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej w latach 1904-1939, Gdańsk 1993; Suplement do Księgi Pamiątkowej z 1993 roku Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej 1904-1939, Gdańsk 1994,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Gedania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 28 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Gedania (Gdańsk), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }