Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Astrea

Dekiel Mariana Ekielskiego Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Astrea
Siedziba:
Lublin
Data powstania:
20 I 1924 r.
Barwy:
granatowa – błękitna – srebrna (biała)
Dewiza:
„Nil humanum a me alienum puto”, („Nic, co ludzkie, nie jest mi obce”)

Rys historyczny

Szarfa i banda frakowa Mariana Ekielskiego.

Astrea została założona 20 I 1924 r. w Lublinie. Była drugą obok Concordii najstarszą oraz najliczebniejszą korporacją akademicką w Lublinie. Była związana z katolickim ruchem “Odrodzenia”. Przez cały okres istnienia - o ile wiadomo - nie należała do żadnych związków międzykorporacyjnych, co powodowało, że określana była jako “dzika”.

W związku z faktem, że kilku członków konwentu przeniosło się do Warszawy, w 1930 r. podjęto inicjatywę, żeby powołać konwent warszawski korporacji. W 1933 r. konwent ten zaprzestał działalności.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 150 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Brak danych o działalności Astrei oraz o spotkaniach jej członków w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Astrei obejmuje sto kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Korporacja Astrea, ok. 1929/30 (?).

Członkowie honorowi

 1. Bohdan Demby (21 października 1884 w Czersku k. Góry Kalwarii - 26 lutego 1965 w Poznaniu), absolwent ówczesnego rządowego V Gimnazjum w Warszawie, studia Politechnika w Warszawie oraz Wydział Chemiczny Politechniki w w Coethen Anhalt, inżynier chemik 1911, dyrektor cukrowni Rejowiec (1916-18), Trawniki (1919-23), Lublin (1923-1930), Września (1930-39 oraz 1945-47), Józefów (1945), po wojnie pracownik przemysłu mleczarskiego, propagator nowych technologii w cukrownictwie, autor wniosków racjonalizatorskich oraz patentów w mleczarstwie, działacz społeczny, prezes Powiatowego Oddziału Związku Zachodniego, w czasach stalinowskich odwołany ze stanowiska i szykanowany, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.
 2. prof. Henryk Jakubanis (1 marca 1879 - 9 kwietnia 1949 w Lublinie), z pochodzenia Litwin, absolwent filologii klasycznej na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu im. Św. Włodzimierza w Kijowie, tamże pracownik naukowy, do 1922 prof. nadzwyczajny, od 1922 na Uniwersytecie Lubelskim, prof. filozofii na Wydziale Nauk Humanistycznych (1922-1939), Wydziału Teologicznego (1924-29), dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych (1923-25).
 3. dr Józef Ossowski, doktor medycyny.
 4. prof. Bolesław Sekutowicz (19 sierpnia 1881 w Warszawie - 23 grudnia 1939 w Lublinie), absolwent Gimnazjum Męskiego w Lublinie 1900 oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim 1904, pomocnik adwokata przy Sądzie Okręgowym w Lublinie 1904-06, adwokat tamże 1907-19, od 1916 p.o. prezesa Lubelskiego Miejskiego Komitetu Obywatelskiego, delegat do Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Królestwie Polskim, członek Rady Naczelnej Milicji Obywatelskiej, w 1915 wybrany na delegata do Głównego Komitetu Ratunkowego w Lublinie na obszar okupacji austriackiej, radny Rady Miejskiej 1916-18, w 1918 powołany przez Radę Regencyjną na członka Rady Stanu Królestwa Polskiego, od 1919 w sądownictwie, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, od 1929 prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w 1937 nominowany na sędziego Trybunału Stanu, po wybuchu wojny w 1939 wspierał poczynania Komitetu Obrony Miasta, aresztowany przez Gestapo, w grupie zakładników więziony na Zamku i rozstrzelany.

Członkowie rzeczywiści
Poczet sztandarowy Astrei, ok. 1929/30 (?).

 1. J. Andrzejczak, sekretarz 1930/31
 2. Mirosław Bahn, c. 1928
 3. Stefan Bancerz, c. 1931, wiceprezes 1933/34, prawnik
 4. Mieczysław Błaziński, c. 1931
 5. Zygmunt Borkowski, c. 1925
 6. Jakub Bronikowski, c. 1938
 7. Tadeusz Brzuska, c. 1936, wiceprezes sem. zimowy 1939/40
 8. Jerzy Budzyński, c. 1929, sekretarz II sem. 1930/31
 9. Stanisław Chwaleszyński, olderman II sem. 1932/33,
 10. Michał Henryk Cieślik, c. 1928
 11. Jan Czajkowski, c. 1936
 12. Józef Czaplicki (Czapliński), c. 1927, olderman II sem. 1929/30, olderman II sem. 1930/31
 13. Lucjan Walerian Czaporowski, c. 1927, sekretarz 1928-29, olderman 1929/30, olderman I sem. 1930/31, prezes 1931/32
 14. Tadeusz Czyżewski, c. 1937
 15. Romuald Dolak, c. 1934
 16. Henryk Dwórnik, c. 1934
 17. Marian Ekielski (1914-1984), c. 1935, prawnik, prokurator, adwokat
 18. M. Enskajt, c. 1924, sekretarz XII.1924-8.III.1926, wiceprezes 1927-28 oraz 1928-29
 19. Zygmunt Furłak, c. 1932
 20. Mieczyslaw Gabryszewski, c. 1939
 21. Aleksander Gałkowski, c. 1928
 22. Stanisław Gawron, c. 1939
 23. Stefan Gąsiorowski, c. 1937, sekretarz 1938, olderman sem. letni 1938/39, prezes sem. zimowy 1939/40
 24. Józef Goli…, założyciel 1924
 25. Edward Górski, c. 1933
 26. Mieczysław Lubicz Gregorowicz, c. 1939
 27. Zygmunt Grochowski, c. 1925, prezes 1928-29, wiceprezes sem. zimowy 1935/36, wiceprezes 1936, prezes 1938
 28. Edward Grudziński, c. 1934
 29. Stefan Grudziński, c. 1939, prawnik, adwokat
 30. Tadeusz Guzkiewicz, c. 1935
 31. Witold Halej, c. 1937
 32. Michał Hałgas (Hałyn), założyciel, pierwszy prezes 1924
 33. Gustaw Hawryło, c. 1934
 34. Tadeusz Jaworowski, założyciel 1924
 35. Tadeusz Jaworski, c. 1934, prezes sem. zimowy 1935/36, prezes 1936
 36. Czesław Jeziorkowski, c. 1930, sekretarz 1931/32, prezes I sem. 1932/33, wiceprezes II sem. 1932/33, prezes I sem. 1934/35
 37. W. K…ski, założyciel 1924
 38. Alfred Karasowski, c. 1938, sekretarz sem. letni 1938/39
 39. Grzegorz Kasperek, c. 1928
 40. Franciszek Kęcik, c. 1935, olderman 1938
 41. Witold Kołodziejczyk, c. 1927
 42. Kazimierz Kowalczyk, c. 1939
 43. Zbigniew Kowalewski, c. 1937
 44. H. Kramer, założyciel 1924
 45. H. Krauze, wiceprezes XII 1924 – 8 III 1926, prezes 1926-27
 46. Eugeniusz Królikowski (1903-1981), c. 1938
 47. Z. Krüger, c. 1929
 48. W. Kruszewski, założyciel 1924
 49. Franciszek Krzysztoń, c. 1925, olderman 1927-28 oraz 1928-29, prezes II sem. 1929/30
 50. Tadeusz Krzysztoń, c. 1927
 51. Zbigniew Zdzisław Kubicki, c. 1938
 52. Aleksander Kucharzyk (Kucharyk), c. 1930, wiceprezes I sem. 1932/33
 53. Henryk Kucharzyk, c. 1934, prezes II sem. 1932/33, sekretarz sem. zimowy 1935/36, sekretarz 1936, olderman 1937
 54. Kwiatkowski,
 55. T. Kwiatkowski, prezes II sem. 1930/31
 56. Bronisław Lambert, c. 1933

  Juljan Langwiński, ok. 1929/30 (?).

 57. Julian Langwiński (30 kwietnia 1905 w Łuszczowie k. Lublina - 1967?), s. Ignacego i Józefy, c. 1928, sekretarz 1929/30, prawnik, adwokat

 58. Jerzy Larkowski, c. 1935
 59. Henryk Latallo, c. 1933
 60. Wiktor Lilienstern, c. 1931
 61. Bolesław Lisek, c. 1928
 62. Edward Lyzicki, c. 1931
 63. Ryszard Łączka, c. 1937
 64. Mieczyslaw Maciejewski, c. 1939
 65. Z. Maciejewski
 66. Zbigniew Maj, c. 1937, olderman sem. zimowy 1939/40
 67. Tadeusz Malinowski, c. 1929
 68. Adam Marcinkowski, c. 1928, I olderman I sem. 1932/33
 69. Feliks Mazurkiewicz, c. 1931
 70. J.(ózef) Mazurkiewicz (14 września 1904 w Kurowie - ) założyciel, pierwszy sekretarz 1924, mgr praw UL 1927, należał do OZON, w 1938 poseł na Sejm, podp. Rez. Piechoty, w kampanii wrześniowej, w niewoli niemieckiej, po wojnie prof. zwyczajny i wieloletni dziekan UMCS, dyrektor Instytutu Historii i Teorii Prawa UMCS, dziekan Rady Adwokackiej 1964-73
 71. Ryszard Mącik, c. 1939
 72. Eugeniusz Michałowski, c. 1932
 73. Władysław Michniewski, (27 czerwca 1902 w Odessie - ) prezes XII.1924-8.III.1926, mgr praw UL, sędzia grodzki, aplikant adwokacki, podp. rez. Artylerii w kampanii wrześniowej w 8 pułku piechoty Leg. 3 DP
 74. Zbigniew Michniewski, c. 1936, sekretarz 1937, prezes sem. letni 1938/39
 75. K. Mieczkowski,
 76. St. Mien… (Nien…), założyciel 1924
 77. Zygmunt Miszczak, c. 1931, wiceprezes sem. letni 1934/35
 78. Alfred Mossakowski, c. 1928
 79. Jan Nieciecki, c. 1933
 80. Wacław Niwicki, c. 1934
 81. F. Niżyński, założyciel, pierwszy wiceprezes oraz olderman1924
 82. Mieczyslaw Nowakowski, c. 1925, olderman 1926-27, prawnik, adwokat
 83. Janusz Nowicki, c. 1938
 84. Ignacy Nowiński, c. 1927
 85. W. Obłuszewski, c. 1924
 86. R. Oleszek,
 87. Wacław Ołtuszewski, kandydat założyciel 1924
 88. Jan Peht, c. 1932
 89. Jan Peret, c. 1938
 90. Aleksander Petruczynik, c. 1931, prezes 1933/34, olderman I sem. 1934/35
 91. Michał Pędziński, c. 1935
 92. Tadeusz Pliszczyński, c. 1929, olderman I sem. 1930/31, wiceprezes 1931/32, adwokat
 93. Stanisław Pławiński, c. 1931, sekretarz II sem. 1932/33,
 94. Henryk Podarewski, c. 1931, sekretarz Koła Warszawskiego 1931/32, I sem. 1932/33
 95. Ryszard Podarewski, c. 1931
 96. Jan Podkowa, c. 1935, wiceprezes 1938
 97. Stanisław Podkowa, (14 września 1907 w Lublinie -1973) s. Stanisława i Joanny z Rosłych, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Hetmana Jana Zamoyskiego, student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1931, inżynier mechanik, magister nauk technicznych 1946, rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie 1956-1965 oraz rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej [obecnie Politechnika Lubelska] 1965-1973, docent mianowany 1966, działacz NOT, przewodniczący Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Oddziałowi Lubelskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – Mechaników Polskich, członek Zespołu Mechaniki Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Podstaw Konstrukcji i Technologii Maszyn PAN
 98. Mirosław Paroszkiewicz, c. 1937
 99. Stanisław Postępski, c. 1931, sekretarz I sem. 1932/33
 100. Wawrzyniec Prokopowicz, olderman XII.1924-8.III.1926, wiceprezes 1926-27
 101. Wojciech Rokicki, c. 1938
 102. Zbigniew Różański (Różyński), c. 1927 wiceprezes Koła Warszawskiego I sem. 1930/31, II sem. 1930/31, 1931/32, I sem. 1932/33
 103. Józef Rüdiger, prezes 1929/30
 104. Stanisław Ryzukiewicz, c. 1928, wiceprezes II sem. 1929/30 oraz 1929/30, prezes I sem. 1930/31
 105. Józef Rzycki, c. 1939
 106. Tad. S., kandydat założyciel 1924
 107. Tadeusz Sankowski, c. 1933
 108. Bogusław Sawicki, c. 1938
 109. Marian Sawicki, c. 1935
 110. Mieczyslaw Sawicki, c. 1933, sekretarz 1933/34 oraz I sem. 1934/35, olderman sem. letni 1934/35, olderman 1936, prezes 1937
 111. Włodzimierz Sawicki, c. 1935
 112. Dobrosław Szczerbik, sekretarz Koła Warszawskiego I sem. 1930/31
 113. Aleksander Semeniuk, c. 1935, wiceprezes 1937
 114. Tadeusz Siczek, c. 1938
 115. Edmund Siedlecki, c. 1925, sekretarz 1926-27, prezes 1927-28
 116. Jan Siemieński, c. 1932
 117. Antoni Sienczewski, c. 1939
 118. Jerzy Skarżyński, c. 1930, sekretarz Koła Warszawskiego II sem. 1930/31
 119. Seweryn Skowroński, c. 1927
 120. Janusz Skrzycki, c. 1933
 121. Bolesław Smutek, c. 1927, sekretarz 1927-28
 122. Edward Sozański, c. 1934
 123. M. Spi…, założyciel 1924
 124. Marian Studniarski, c. 1939
 125. Andrzej Szczerbik, c. 1933
 126. Dobrosław Szczerbik, c. 1929, wiceprezes Koła Warszawskiego II sem. 1932/33 oraz 1933/34
 127. Roman Targoński, c. 1935, prawnik, adwokat
 128. Kazimierz Tarka, c. 1934
 129. Władysław Tarka, c. 1928, wiceprezes I sem. 1930/31
 130. Jerzy Tomaszynas, c. 1933
 131. Stefan Tomczyk, c. 1939, sekretarz sem. zimowy 1939/40
 132. Zygmunt W…ski, założyciel
 133. Stanisław Waleszyński, c. 1932, olderman 1933/34, wiceprezes I sem. 1934/35, prezes sem. letni 1934/35, olderman sem. zimowy 1936
 134. J. Wawrzankiewicz, założyciel 1924
 135. L. Wieliński, założyciel 1924
 136. Stefan Wilgos, c. 1934, sekretarz sem. letni 1934/35
 137. Stanisław Witkowski, c. 1937
 138. Zdzisław Właszczuk, wiceprezes II sem. 1930/31
 139. Stanisław Wolniewicz, c. 1935, wiceprezes sem. letni 1938/39
 140. Zdzisaław Właszczuk, c. 1928, II olderman I sem. 1932/33
 141. Tadeusz Wojciechowski, c. 1936
 142. Jacek Wojtuszkiewicz, c. 1930
 143. Bolesław Wójcick, c. 1937
 144. Stanisław Zając, c. 1932, sekretarz Koła Warszawskiego II sem. 1932/33 oraz 1933/34
 145. Henryk Zakościelny, c. 1934
 146. Jerzy Zwoliński, c. 1929, olderman Kola Warszawskiego II sem. 1930/31 oraz 1931/32

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Z. Popławski, Wykaz członków Korporacji Astrea, maszynopis, Archiwum Korporacyjne,
2) innych materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Astrea.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Astrea (Lublin), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 14 II 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }