Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Hetmania

Dekiel Hetmanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Hetmania”
Siedziba:
Lublin
Data powstania:
koniec 1926 r.
Barwy:
ciemnoszafirowa - srebrna - karmazynowa
Dewiza:
„Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”

Rys historyczny

Karta z albumu w barwach Hetmanii i fotografią z poświęcenia sztandaru Korporacji, dziedziniec KUL, Lublin 30 IV 1933 r.

Hetmanię założyło w końcu 1926 r. 18 studentów Uniwersytetu. Powstała z inicjatywy prof. Bronisława Buffała i ówczesnego prezesa K! Concordia Andrzeja Grajnerta. Dnia 10 V 1927 r. wniesiono do Senatu Uniwersytetu podanie o legalizację statutu. Pierwszym kuratorem Korporacji został prof. Zdzisław Papierkowski.

Okładka zaproszenia na uroczystości X-lecia Hetmanii, Lublin 29-30 I 1933 r.

Od dnia 25 (23?) 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 25 (23?) V 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Concordia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała w 1929 r. (8 XII 1928 r.?). W latach 1933-1938 pozostawała poza strukturami Związku (?). W końcu lat 30-tych istniał Związek Filistrów.

Komers X-lecia Hetmanii, Lublin 30 I 1938 r.

Całkowita ustalona, imienna lista członków obejmuje 55 osób, w tym trzech członków honorowych.

Brak wiadomości o działalności Korporacji i spotkaniach członków w czasie wojny i w okresie powojennym.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Hetmanii obejmuje ponad 50 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Władysław Kamiński, dr, Filister honorowy Hetmanii

  Zdzisław Papierkowski, 1938 r.

 2. Zdzisław Papierkowski, (29 marca 1903 - 18 listopada 1980 w Lublinie), student Wydziału Prawa UJK 1921-25, mgr prawa; dr prawa UJK 1927, habilitacja UJK 1933 w zakresie postępowania karnego, od 1924 asystent UJK, docent, a później prof. nadzw. UJK 1937-39, jednocześnie docent, a następnie prof. nadzw. 1937-39 na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych UL/KUL, Filister honorowy Hetmanii, po wojnie prof. KUL 1944-73, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych 1944-46 (vide Grażyna Karolewicz, Nauczyciele akademiccy KUL w okresie międzywojennym. Biogramy, z. 2, Lublin 1996)

  Antoni Songajłło (?), 1933 r.

 3. Antoni Songajłło, (1875 - ), duchowny katolicki wyświęcony 1905, wieloletni proboszcz i katecheta w Archangielsku 1909-26, prowadził wykłady zlecone z liturgiki wschodniej na Wydziale Teologicznym KUL 1930-33, jednocześnie wykładowca w Instytucie Misyjnym 1930-33, ks. kanonik, prof. KUL, od 1931 Filister honorowy Hemtanii (vide Grażyna Karolewicz, Nauczyciele akademiccy KUL w okresie międzywojennym. Biogramy, z. 2, Lublin 1996)

Członkowie rzeczywiści

  Baranowski, 1938 r.

 1. Baranowski,

 2. Marian Sas-Bojarski, ( - ok. 24 V 1928) zginął tragicznie

  Bolechowski, 1934 r.

 3. Bolechowski,

  Jerzy Borzduch, 1935 r.

 4. Jerzy Borzduch, olderman sem. let. 1937/38

  Stefan Brachowski, 1938 r.

 5. Stefan Brachowski, olderman 1931/32

  Chłystowski, 1938 r.

 6. Chłystowski, olderman sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia)

  Chrościkowski, 1938 r.

 7. Chróścikowski,

 8. Cybulski

  Czerniewski, 1934 r.

 9. Czerniewski,

 10. Michał Dawid, założyciel Hetmanii 1926

  Bolesław Domagalski, 1938 r.

 11. Bolesław Domagalski, skarb. sem. let. 1937/38, prawnik, adwokat w Lublinie, członek chóru “Echo”

  Leopold Dragański, 1938 r.

 12. Leopold Dragański, sekretarz sem. let. 1936/37, sekretarz sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia)

  Adam Gajewski, 1938 r.

 13. Adam Gajewski, prezes 1931/32

 14. Antoni Górka, olderman sem. let. 1936/37
 15. Julian Golonka, skarbnik sem. let. 1927/28, delegat na IX Zjazd ZPKA
 16. Seweryn Gregorowicz, prezes sem. let. 1936/37

  Jedynak, 1938 r.

 17. Jedynak, Filister “ojciec Hetmanii”

 18. Józef Kostkowski, założyciel Hetmanii 1926, sekretarz sem. let. 1927/28

  Jan Kowalski, 1934 r.

 19. Jan Kowalski,

 20. Stanisław Kowalski, założyciel Hetmanii 1926, wiceprezes sem. let. 1927/28, członek komitetu red. “Wiadomości Korporacyjnych” 1928,

  Kozłowski, 1938 r.

 21. Kozłowski, Filister “ojciec Hetmanii”

 22. Anatol Kruszyński, prezes sem. let. 1933/34
 23. Antoni Kwietniewski, założyciel Hetmanii 1926

  Eugeniusz Litwiński, 1938 r.

 24. Eugeniusz Litwiński, założyciel Hetmanii 1926, pierwszy prezes 1926, prezes sem. let. 1927/28

  Zdzisław Lizut, 1934 r.

 25. Zdzisław Lizut, (1909 - lata 90-te) wiceprezes sem. let. 1933/34

  Łosakiewicz, 1938 r.

 26. Łosakiewicz,

  Łysakowski, 1938 r.

 27. Łysakowski,

 28. Ryszard Migurski,

  Henryk Mogilnicki, 1938 r.

 29. Henryk Mogilnicki, sekretarz 1931/32, prawnik, sędzia

 30. Ludwik Pade,

  Petelczyc, 1938 r.

 31. Petelczyc,

  Stanisław Pinkiewicz, 1938 r.

 32. Stanisław Pinkiewicz, sekretarz sem. let. 1933/34, prezes sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia), mgr

  Witold Przeciechowski, 1938 r.

 33. Witold Przeciechowski, (1912/16 - 1976) prezes sem. let. 1937/38

 34. Leon Romański, (1910-1990) wiceprezes 1931/32, prawnik, prokurator w Lublinie

  Rudnicki, 1938 r.

 35. Rudnicki,

  Rydzyński, 1938 r.

 36. Rydzyński,

  Stanisław Ryszko, 1938 r.

 37. Stanisław Ryszko, wiceprezes sem. let. 1937/38

 38. Roman Rytel, założyciel Hetmanii 1926

  Sadownik, 1938 r.

 39. Sadownik, c. 1938 (?)

 40. Wojciech Sankowski, olderman sem. let. 1927/28

  Jerzy Skorżyński, 1934 r.

 41. Jerzy Skorżyński, (1913-1989) prawnik, adwokat, dziekan Rady Adwokackiej w Radomiu

  Staszewski, 1938 r.

 42. Staszewski, filister 1938

  Staszewski, 1938 r.

 43. Staszewski, c. 1938 (?)

 44. Edmund Stelmaszczuk, założyciel Hetmanii 1926

  Suchański, 1938 r.

 45. Suchański, c. 1938 (?), fuksmajor 1938

 46. Jan Supryn, założyciel Hetmanii 1926

  Józef Wesołowski, 1938 r.

 47. Józef Wesołowski, wiceprezes sem. let. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38 (Prezydium X-lecia), po wojnie ksiądz katolicki, proboszcz na Lubelszczyźnie

 48. Mieczysław Wesołowski, (11 listopada 1911 w Bychawie pow. Lublin - 12 grudnia 1941 w Auschwitz) mgr praw UL, aplikant adwokacki, aresztowany przez Gestapo w czerwcu 1940 i osadzony na Zamku Lubelskim, zesłany do Auschwitz, tam zamordowany

  Adam Wilczyński, 1938 r.

 49. Adam Wilczyński, skarbnik sem. let. 1936/37, sekretarz sem. let. 1937/38

  Iwo Wilkoński, 1938 r.

 50. Iwo Wilkoński,

 51. Tadeusz Wiśniowiecki, założyciel Hetmanii 1926, dyrektor Banku w Lubartowie, żołnierz II Korpusu PSZ gen. Władysława Andersa

  Wróblewski, 1938 r.

 52. Wróblewski,

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Polska Korporacja Akademicka “Hetmania” w Lublinie, maszynopis,
2) innych materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Hetmania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 23 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Hetmania (Lublin), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 23 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }