Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Aragonia

Dekiel Aragonii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Aragonia”
Siedziba:
Lwów
Data powstania:
12 IX 1925 r.
Barwy:
ciemnogranatowa – srebrna – niebieska
Dewiza:
„W jedności siła”

Rys historyczny

Listownik Aragonii, 1931 r.

Aragonia powstała w październiku 1925 r. Została założona przez studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza, w większości słuchaczy Wydziału Prawa. Członkowie Aragonii w znacznej części wywodzili się z lwowskiej inteligencji.

Od 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 15 XI 1926 r.). Kandydowała pod opieką K! Leopolia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 2 I 1928 r.

Aragonia, Lwów 4 V 1929 r.

Kuratorem korporacji był m.in. prof. Stanisław Ruziewicz. Siedziby korporacji mieściły się: w początkowym okresie działalności przy ul. Św. Piotra i Pawła 11a, a ok. 1934 r. przy ul. Łyczakowskiej 5.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 75 nazwisk, w tym ośmiu członków honorowych.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków

Aragonia, uroczysta defilada z okazji Święta 3 Maja, Lwów 4 V 1929 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Aragonii obejmuje 75 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Stefan Banach, (30 marca 1892 w Krakowie - 31 sierpnia 1945 we Lwowie) s. Stefana Greczka i Katarzyny Banach, uczeń i absolwent I Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 1902-10, półdyplom Wydział Inżynierii Lądowej PL, asystent w Katedrze Matematyki na Wydziale Mechanicznym PL, doktorat UJK 1920, habilitacja UJK 1922, od 1922 prof. nadzw. UJK, od 1927 prof. zw. UJK, od 1924 członek korespondent PAU, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego 1939, Filister honorowy Aragonii i Aquitanii, po zajęciu Lwowa przez Rosjan prof. ULw. i dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego, członek korespondent Akademii Nauk Ukraińskiej SRR, delegat do sowieckiej Rady Miejskiej Lwowa, w czasie okupacji niemieckiej m.in. wykładowca matematyki na Państwowych Technicznych Kursach Zawodowych 1942-44, po ponownym zajęciu Lwowa przez Rosjan prof. ULw., pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim, w 1946 Polskie Towarzystwo Matematyczne ufundowało nagrodę naukową im. S. Banacha, w 1972 utworzono Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. S. Banacha przy Instytucie Matematycznym PAN, autor ponad 60 prac naukowych i twórca wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki, współtwórca z Hugo Steinhausem lwowskiej szkoły matematycznej
 2. Antoni Cieszyński, (1882 w Oleśnicy k. Wrocławia - 3/4 lipca 1941 we Lwowie) absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy, studiował medycynę, stomatologię i filozofię w Berlinie i Monachium, od 1913 prof. nadzw. i kierownik Ambulatorium Dentystycznego (później Instytutu Dentystycznego, od 1930 Kliniki Stomatologicznej) Wydziału Lekarskiego ULw., dziekan Wydziału Lekarskiego 1927/28, Filister honorowy Aragonii, w czasie walk o Lwów w 1918 zorganizował Polską Służbę Sanitarną, aresztowany przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 i wraz z grupą 25 polskich profesorów uczelni Lwowa rozstrzelany na Wzgórzach Wuleckich, autor ok. 375 prac naukowych z dziedziny stomatologii, odznaczony m.in. Krzyżem Obrony Lwowa oraz Medalem Niepodległości
 3. Józef Hecht, ojciec Władysława (Aragonia), adwokat we Lwowie, Filister honorowy Aragonii
 4. Kazimierz Kwiatkowski, (?), prof. UJK, Filister honorowy Aragonii (?)
 5. Mieczyslaw Łazowski, mgr farmacji, właściciel apteki „Pod Orłem” przy ul. Gródeckiej we Lwowie, Filister honorowy Aragonii
 6. Antoni Michał Nowak-Przygodzki, (1897-1959) żołnierz Legionów Polskich, po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej 1917, dowódca Legii Akademickiej w obronie Lwowa 1918-19, dr praw, adwokat we Lwowie, Filister honorowy Aragonii, w 1939 kierował Komitetem Opieki nad Uchodźcami, w czasie okupacji instruktor Szarych Szeregów na teren południowo-wschodniej Polski, od 1944 zastępca szefa, a następnie szef Biura Informacji i Propagandy, po upadku Powstania Warszawskiego więziony w niemieckich obozach jenieckich, po wojnie pozostał na emigracji, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 1947-48, wykładowca w polskiej Szkole Nauk Politycznych i Społecznych w Paryżu oraz Liceum Polskim w Les Ageux, kierownik studiów Polskiej Sekcji Międzynarodowego Uniwersytetu w Strasburgu
 7. Roman Rencki, (?) (19 lipca 1867 w Rzeszowie - 3/4 lipca 1941 we Lwowie) z rodziny chłopskiej, s. Jana Kamyka i Rozalii, w 1894 nazwisko Kamyk zmienił na Rencki, ojciec Lesława (Aragonia), absolwent Gimnazjum w Rzeszowie, student i absolwent UJ 1885-90, dr med. 1894, internista, habilitacja ULw. 1902, od 1907 prof. nadzw. UJK, od 1920 prof. zw. oraz kierownik I i II Kliniki Internistycznej UJK, dziekan Wydziału Lekarskiego 1924-26, Filister honorowy Aragonii (?), więziony przez Sowietów 1939-41, po rozpoczęciu wojny niemiecko-rosyjskiej zbiegł z więzienia, aresztowany wkrótce potem przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 i wraz z grupą 25 polskich profesorów uczelni Lwowa rozstrzelany na Wzgórzach Wuleckich, członek-korespondent PAU 1934, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta
 8. Stanisław Ruziewicz, (1889 w Po(d)stajach k. Kołomyi - 12 lipca 1941 we Lwowie) prof. matematyki UJK i PL, rektor Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, kurator i Filister honorowy Aragonii, aresztowany przez Gestapo 11 lipca 1941, następnego dnia rozstrzelany

Członkowie rzeczywiści

 1. Edmund Abrahamik, akt. 1925-30, wiceprezes 1927
 2. Stanisław Baran, ( - ok. 1985 w Krakowie) akt. 1935-39, mgr praw, pracownik NIK w Krakowie
 3. Roman Barszak, brat Tadeusza (Aragonia), mgr praw, prokurator
 4. Tadeusz Barszak, brat Romana (Aragonia), student i absolwent mechaniki PL
 5. Bielecki,
 6. Mieczysław Boss, mgr praw, starosta w Trembowli, po wojnie dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, później dyrektor administracyjny PW
 7. Władysław Burski,
 8. Władysław Czaykowski, inż. rolnik, wykładowca Wydziału Rolniczego PL w Dublanach, po wojnie prof. Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 9. Władysław Czekajło, inż. mechanik
 10. Mikołaj Czwanianc, student med. UJK
 11. Bolesław Garlicki, prezes 1931/32
 12. Marian Bolesław Garlicki, (8 grudnia 1908 w Drohobyczu - 23 maja 2002 w Warszawie) s. Stanisława i Zofii z Michnowiczów, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie, student i absolwent med. UJK 1927-35, c. 1927, wiceprezes 1928/29, prezes 1932/33, ortopeda, w wojnie obronnej 1939 ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojennego we Lwowie, w czasie okupacji w AK, w 1944 powołany do LWP na ordynatora Oddziału Chirurgicznego 66 Szpitala Ewakuacyjnego, dr med. 1947, habilitacja 1951, od 1952 kierownik Kliniki Chirurgii Ortopedycznej Śląskiej AM, od 1954 prof. nadzw. i rektor Śląskiej AM 1954-57, poseł na Sejm PRL 1957-61, w 1957 powołany do czynnej służby wojskowej w stopniu pułkownika, naczelny chirurg LWP oraz kierownik naukowy Kliniki Ortopedyczno-Urazowej Szpitala MON, od 1958 gen. brygady, pierwszy komendant-rektor WAM w Łodzi 1958-65, krajowy konsultanta ds. ortopedii i traumatologii 1960-84, prof. zw. 1963, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedycznej AM w Warszawie 1966-79, doktor honoris causa WAM 1973 oraz Śląskiej AM 1996, Filister honorowy Gasconii 1974, autor kilkudziesięciu prac naukowych, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie
 13. Andrzej Godowski, (15 kwietnia 1915 we Lwowie - 8 listopada 1977 w Londynie) student i absolwent prawa UJK, c. 1933 Slavia, akt. 1933-35, zwolniony z korporacji, wstąpił do Aragonii i przyczynił sie do odrodzenia korporacji wyprowadzając do niej grupę członków Młodzieży Wszechpolskiej, aresztowany i deportowany do łagrów, żołnierz II Korpusu PSZ, ciężko ranny pod Monte Cassino w 6 Lwowskim Batalionie Strzelców Karpackich, inwalida wojenny, po wojnie żył w angielskim wojskowym sanatorium dla inwalidów pod Londynem, odznaczony Krzyżem Walecznych
 14. Wiktor Gołdyra, mgr praw
 15. Gołdyra, brat Wiktora (Aragonia)
 16. Władysław Górski, mgr praw, bankowiec
 17. Tadeusz Grzebieniowski, inż. mechanik
 18. Leon Hanin, piłkarz Pogoni Lwów
 19. Bronisław Hanke, akt. 1931-32
 20. Karol Hanke, (6 września 1903 w Łodzi - 15 kwietnia 1964 w Warszawie) napastnik ŁKS i Pogoni Lwów, reprezentant polski (9 meczów) 1924-28, student i absolwent 1934 med. UJK, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32, ginekolog-położnik
 21. Władysław Hecht, s. Józefa (Aragonia), student i absolwent prawa UJK, sekretarz 1929, sem. let. 1929/30 oraz 1930/31
 22. Jerzy Horwath, założyciel Aragonii
 23. Franciszek Irauth, ( - maj 1944 w Drohobyczu) student i absolwent chemii PL, zginął od bomb alianckich podczas bombardowania rafinerii “Polminu” w Drohobyczu
 24. Kasprzyk, student PL
 25. Józef Kastner, student i absolwent prawa UJK, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 26. Henryk Kirschläger,
 27. A. Korycki, sekretarz 1930
 28. Marian Król, założyciel Aragonii
 29. Krupa, prowadził własną orkiestrę taneczną
 30. Zdzisław Krysiński, założyciel Aragonii, mgr praw, adwokat
 31. Franciszek Kuczera, sekretarz sem. zim. 1931/32
 32. Czesław Lang, ( - 15 grudnia 1978) student i absolwent prawa UJK, założyciel Aragonii, prezes 1927 oraz 1929, olderman sem. let. 1929/30, komisarz VIII Zjazdu ZPKA we Lwowie, dr praw, adwokat
 33. Paweł Łasica, inż. budownictwa lądowego PL, pracował w administracji drogowej w Równem na Wołyniu, aresztowany przez NKWD i deportowany w głąb ZSRR, dalsze losy nieznane
 34. Wiesław Łasiński,
 35. Bronisław Łukasiewicz, ( - 1970) student i absolwent 1933 prawa UJK
 36. Mieczysław Machniewicz, akt. 1927-32, wiceprezes sem. let. 1929/30
 37. Bolesław Malskowski (Malkowski), mgr praw
 38. Kazimierz Mędrzecki, (1913 w Sosnowcu - ok. 1965 w Krakowie) student i absolwent 1938 budownictwa lądowego PL
 39. Tadeusz Murdzyński, założyciel Aragonii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 40. Mieczysław Murzyński, student i absolwent mechaniki 1935 PL, c. 1929
 41. Pilecki,
 42. Adolf Bolesław Pokorny, (25 lutego 1906 w Nowym Siole - lata 90-te w Częstochowie) student i absolwent 1938 med. UJK, założyciel Aragonii, prezes sem. let. 1930/31, kierownik Wydziału Zdrowia i Poradni Przeciwgruźliczej w Częstochowie
 43. Józef Rastawiecki, założyciel Aragonii
 44. Stanisław Reithar, mgr filozofii
 45. Lesław Andrzej Rencki, ( - 1941 podczas okupacji niemieckiej we Lwowie) s. Romana (Aragonia) student i absolwent prawa UJK, założyciel Aragonii, olderman 1927, wiceprezes 1929, prezes sem. zim. 1930/31, ekonomista, bankowiec, prokurent oddziału Banku Polskiego we Lwowie, zginął w czasie wojny w nieznanych okolicznościach
 46. Stanisław Rogowski, (1911 w Czortkowie - 1940 w Auschwitz) student AMW 1930/31, potem polonistyki UJK, c. 1930 Aragonia, ósmy założyciel i autor hymnu Slavii, olderman 1932, od 1936 w Warszawie, poeta, wydał dwa tomy wierszy, aresztowany wiosną 1940 przez Gestapo i zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zginął
 47. Rudolf Rogoziński, założyciel Aragonii, pierwszy prezes sem. zim. 1925/26
 48. Skalski,
 49. Skibiński,
 50. Stelmachowicz, mgr praw, bankowiec
 51. Szarecki,
 52. Stanisław Toegel, mgr praw, karykaturzysta, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 53. Bogdan Tromszczyński, ( - 1939) inż. mech. PL, jako ppor. rez. poległ we wrześniu 1939 dowodząc baterią
 54. Aleksander Udrycki, (1908 - 30 września 1989 w Katowicach) akt. 1928-37, sekretarz sem. let 1930/31, prezes 1933, olderman 1934, inż. chemik 1936, w PFZA w Mościcach, po wojnie ekspert budowy rafinerii (m.in. w Indiach)
 55. Jan Udrycki, (ok. 1909/10 - 2001) inż. budownictwa wodnego, budował zapory w Solinie, Porąbce
 56. Zenon Wasung, (1918 - ) mgr praw

  Andrzej Weigl, 1933 r.

 57. Andrzej Weigl, student PL

 58. Wejgel, lekarz med.
 59. Jerzy Wendeker, ( - 1939) student i absolwent mechaniki PL, c. 1929, starszy asystent Katedry Mechaniki, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 16 Dyonie Artylerii Motorowej w 10 Brygadzie Pancernej Stanisława Maczka, poległ w walkach
 60. Wesołowski, akt. 1925-30
 61. Jan Wolszlegier, (1903-1985) student i absolwent weterynarii AMW, c. 1927, dr med. weterynaryjnej 1932 (?)
 62. Tadeusz Zaleski, założyciel Aragonii, sekretarz 1927, olderman 1929, prezes sem. let. 1929/30
 63. Władysław Zaniewski,
 64. Ziarnecki, mgr praw
 65. Adolf Zimmer, ps. “Titek”, gracz Pogonii Lwów
 66. Aleksander Zopoth,
 67. Żukrowski, student prawa UJK, członek Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa 1927/28

Pieczeć Aragonii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Aragonia (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 74 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Aragonia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 2 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Aragonia (Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }