Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Lutyko-Venedya

Dekiel Bolesława Brauera Nazwa:
Korporacja Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej Lutyko-Venedya
Siedziba:
Dorpat, od 1921 r. Lwów
Data powstania:
14 X 1884 r. (data powstania Lutycji)
Barwy:
błękitna – czerwona – ciemnosrebrna
Dewiza:
„Braterstwem i pracą”

Rys historyczny

Od góry: banda komersowa Bolesława Brauera, filisterska Konrada Millaka oraz rycerska Bolesława Brauera.

Lutyko-Venedya była najstarszą i największą korporacją we Lwowie, a jedną z najstarszych i największych w Polsce. Powstała z połączenia dorpackich korporacji Lutycyi i Venedyi na zjeździe lekarzy weterynarii w Poznaniu w lipcu 1921 r.

Komers 40-lecia Lutyko-Venedyi, Lwów 7 XII 1924 r.

Z tych korporacji starsza była utworzona dnia 14 X 1884 r. Lutycja, której grupa członków ze względu na istniejące różnice poglądów politycznych założyła dnia 4 II 1907 r. Venedyę. Obie korporacje miały charakter ściśle zawodowy. Ich członkowie byli studentami dorpackiego Instytutu Weterynaryjnego. Taki charakter korporacji został utrzymany po ich połączeniu we Lwowie, gdyż mogli do niej należeć wyłącznie słuchacze weterynarii studiujący na Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Na mocy umowy z 1921 r. Lutyko-Venedya przyjęła datę starszeństwa Lutycji (1884 r.), barwy Venedyi (niebiesko-amarantowo-srebrne), a jej członkami stali się dotychczasowi członkowie Lutycji i Venedyi.

Obrzęd sztychowania na Komersie 45-lecia Lutyko-Venedyi, Lwów 24 (?) XI 1929 r.

Od 1921 r. Lutyko-Venedya należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 14 X 1884 r.). Była organizatorem Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego oraz sprawowała opiekę nad nowopowstającymi korporacjami lwowskimi: Leopolią, Zniczem, Gasconią, Scytią, Aquitanią oraz Belloną. Lutyko-Vendya posiadała rozbudowane struktury związku filistrów. Koła Filistrów działały w Warszawie, na Pomorzu, w Poznańskim oraz w Zagłębiu Dąbrowskim.

Akademia z okazji rocznicy 50-lecia Lutyko-Vendyi, zebranych wita prezes Wilhelm Sarrazin, Lwów 1934 r.

Na tle różnic politycznych doszło w Lutyko-Venedyi w 1935 r. do podziału i grupa sześciu jej członków odnowiła z inspiracji jednego z założycieli dorpackiej Lutycyi dra Jana Szukszty Lutycyę. W zaistniałym sporze Lwowskie Koło Międzykorporacyjne stanęło po stronie Lutycji, co doprowadziło do wystąpienia Lutyko-Venedyi z Koła i Związku Polskich Korporacji Akademickich. Mimo podejmowanych prób na XII i XIII Zjeździe do wybuchu wojny sytuacja nie uległa zmianie, a Lutyko-Venedya pozostawała poza strukturami Związku.

Kartele zawarła w 1921 r. z K! Lechia z Poznania, w 1929 r. z K! Lechicja z Warszawy.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków Lutycyi, Venedyi i Lutyko-Venedyi obejmuje 534 nazwisk, w tym 24 członków honorowych.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Lutycyi, Venedyi i Lutyko-Venedyi obejmuje ponad 530 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Antoni Bant, 1930 r.

 1. Antoni J. Bant, (1891 we Lwowie - 1981) dr med. UJK 1920, habilitacja AMW 1924, prof. nadzw. 1925, kierownik Katedry Anatomii Porównawczej AMW, prof. zw. 1936, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, po wojnie organizator i dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Anatomii Porównawczej Zwierząt Domowych, dr honoris causa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 1970

 2. Piotr Boczkowski, 29 czerwca 1855 w Nowoszycach w pow. kobryńskim - 21 września 1924 w Warszawie) s. Ludwika i Julii z Romanowskich, absolwent Gimnazjum w Lublinie, student i absolwent cum eximia laude Oddziału Weterynaryjnego Akademii Medyko-Chirurgicznej w Petersburgu 1874-78, po studiach do 1907 lekarz wet. w wojsku carskim, po przejściu na emeryturę uzupełniał wiedzę w zakresie bakteriologii, anatomii, fizjologii i patologii ryb w Dorpacie, wykładowca chorób ryb na kursach dla weterynarzy organizowanych w pracowni Weterynaryjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Petersburgu 1909-12, od 1911 wykładowca higieny zwierząt i weterynarii na Kursach Przemysłowo-Rolniczych w Warszawie oraz rybactwa na oddziale agronomicznym Szkoły Rontalera, autor ok. 50 prac z zakresu weterynarii, działacz weterynaryjny, twórca, sekretarz i prezes Warszawskiego Towarzystwa Weterynarskiego, inicjator powołania uniwersyteckich studiów weterynaryjnych w Warszawie, dr honoris causa AMW 1919, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP, od 1913 Filister honorowy Venedyi
 3. Piotr Bohuszewicz, od 1907 Filister honorowy Venedyi
 4. Kazimierz Chełmicki, od 1912 Filister honorowy Venedyi
 5. Stanisław Dawid, (22 marca 1861 w Lublinie - 1917 w Rosji) absolwent Gimnazjum w Lublinie 1880, student i absolwent przyrodoznawstwa UW 1885, uzyskał złoty medal za pracę: “Systematyczny zarys mchów okolic Warszawy” 1884, absolwent studiów agronomicznych w Akademii Rolniczej Piotrkowsko-Razumowskiej pod Moskwą, asystent przyrodoznawstwa i agronomii tej uczelni, wykładowca botaniki, mineralogii, łąkoznawstwa, agronomii i hodowli zwierząt w Instytucie Weterynaryjnym w Dorpacie, od 1912 Filister honorowy Venedyi w Dorpacie, w czasie wojny ewakuowany z Instytutem w głąb Rosji, zmarł na tyfus
 6. Wincenty Deynis, ksiądz, od 1912 Filister honorowy Venedyi
 7. Stanisław Fijałkowski, (1893-1951) student i absolwent 1920 AMW, dr wet., w 1931 lekarz powiatowy w Kościanie, Filister honorowy Lutyko-Venedyi
 8. Kazimierz Fleszyński, (22 listopada 1879 - ) mjr lek. wet. WP, od 1907 Filister honorowy Venedyi
 9. Stefan Gajewski, (1877 - 12 grudnia 1941) prof. AMW, kierownik Zakładu Patologii i Terapii Szczegółowej Chorób Chirurgicznych 1925, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi, w 1939 kurator Lutyko-Venedyi, zmarł w więzieniu Gestapo
 10. Adam Gerstman, (1873 - 1940 we Lwowie) s. Teofila i Anastazji z d. Szwedzicka, stryj Stanisława (Slavia), ksiądz katolicki, jezuita, dr teologii, duszpasterz akademicki, prof. zw. ULw. 1910, kierownik Zakładu Teologii Moralnej Szczegółowej UJK, dziekan Wydziału Teologicznego 1912/13, 1914/15, 1915/16 i 1916/17 oraz 1929/30 oraz rektor UJK 1928/29 i 1932/33, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, Gasconii, Obotritii (od marca 1928) oraz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego, w czasie okupacji sowieckiej ukrywał się we Lwowie, zmarł w skutek braku opieki lekarskiej i trudnych warunków okupacyjnych, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Łyczakowskim
 11. Bolesław Hryniewiecki, (20 lutego 1875 w Międzyrzecu Podlaskim - 13 lutego 1963 w Brwinowie k. Warszawy), botanik i zasłużony działacz ochrony przyrody, wykładowca UD 1904-14, prof. Uniwersytetu w Odessie 1914-19, prof. UW 1920-60, członek PAU 1921 i PAN 1952, od 1913 Filister honorowy Venedyi, pochowany w Warszawie
 12. Aleksander Kijewski, od 1912 Filister honorowy Venedyi
 13. Piotr Kotarski, ksiądz, od 1913 Filister honorowy Venedyi
 14. Maksymilian Hieronim Kowalewski, (1 maja 1879 w Surwiłłach - 1940 w Charkowie) s. Tomasza, student i absolwent 1907 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, oficer zawodowy, płk lek. wet., w 1937 szef weterynarii w O.K. VII, pośmiertnie mianowany w 2007 gen. brygady, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 15. Stanisław Królikowski, (1853-1924) herbu Poraj, s. Franciszka i Julii z Kałużyńskich, prof. i rektor 1913 AMW, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi

  Włodzimierz Kulczycki, 1930 r.

 16. Włodzimierz Kulczycki, (1862-1936) s. Michała, dpl. Lwów 1887, zoolog, prof. anatomii i rektor AMW, twórca kolekcji kobierców i tkanin wschodnich, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi

  Zygmunt Markowski, 1930 r.

 17. Zygmunt Markowski, (1872-1951) s. Antoniego i Anieli z d. Szczurek, student i absolwent 1895 AMW, prof. i rektor AMW, w 1931 dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi

 18. Wacław Damian Moraczewski, (27 listopada 1867 w Warszawie - 13 września 1950 we Lwowie) lekarz, chemik, prof. chemii i nauki o żywieniu 1921-29, prof. chemii fizjologicznej i patologii ogólnej 1929-33 oraz rektor 1925-27 AMW, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi, po wojnie prof. chemii fizjologicznej i patologii ogólnej Instytutu Weterynaryjnego we Lwowie 1945-50, od 1938 członek korespondent PAU 1938

  Stanisław Niemczycki, 1924 r.

 19. Stanisław Niemczycki, (1872 - 12 maja 1943 we Lwowie) prof. i rektor AMW, od 1923 Filister honorowy Lutyko-Venedyi, zmarł na atak serca skutek ciężkich przeżyć okupacyjnych

 20. Stefan Piotrowski, (27 kwietnia 1881 w Dziekanowicach k. Gniezna - marzec 1941 Plötzensee) s. Franciszka i Antoniny z d. Quanz, uczeń Gimnazjum w Gnieźnie, usunięty z Gimnazjum za udział w tajnej samokształceniowej organizacji im. Tomasza Zana, student wet. w Giessen w Hesji, dpl. Monachium 1906, od 1907 lekarz wet. w Dolsku pod Śremem, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej w randze kapitana, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, żołnierz WP 1919-20 w randze rotmistrza, dr wet. AMW 1925, działacz społeczny i polityczny, współzałożyciel, członek Zarządu Głównego oraz prezes oddziału poznańskiego Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii RP, członek Państwowej Rady Weterynaryjnej przy Ministrze Rolnictwa i Reform Rolnych 1934-39, organizator zbiórki funduszy na budowę domu studenckiego AMW we Lwowie, Filister honorowy Lutyko-Venedyi, prezes Stronnictwa Narodowego na powiat poznański, radny m. Poznania, po wybuchu wojny inicjator powołania konspiracyjnego Zarządu Okręgowego SN (”Narodowa Organizacja Bojowa”), zastępca Delegata Rządu na Ziemie Zachodnie, aresztowany przez Niemców i więziony w Forcie VII, we Wronkach, Zgorzelcu oraz w Berlinie, skazany na karę śmierci i ścięty toporem w więzieniu w Plötzensee pod Berlinem
 21. Roman Potocki, Filister honorowy warszawskiej Lechicji i lwowskiej Lutyko-Venedyi
 22. Bronisław Raczkowski, od 1907 Filister honorowy Venedyi
 23. Stefan Rössler (Roesler), (19 sierpnia 1885 - ) student i absolwent 1909 Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, od 1912 Filister honorowy Venedyi w Dorpacie 1912, kpt. lek. wet., w latach 30. lekarz powiatowy w Szamotułach
 24. Józef Ksawery Wierzbicki, (1904 we Lwowie - 22 lutego 1942(41?) we Lwowie) student Wydziału Filozoficznego UJK, założyciel Znicza, akt. 1924-27, wiceprezes sem. let. 1924/25, mgr praw i absolwent WSHZ, bankowiec, wiceprezes Związku Bankowców, Filister honorowy Lutyko-Venedyi

Członkowie rzeczywiści

 1. Czesław Adamowicz, (1885 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Słomnikach pow. Miechów
 2. Konstanty Ankowski,
 3. Wacław Antoszewski, c. 1897 Lutycja
 4. Stefan Artymowski, c. 1925
 5. Romuald Bacz, (1907 - 1980 w Ostrowie Wielkopolskim) akt. 1928-33, pochowany na nowym cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim
 6. Zygmunt Bagieński, c. II sem. 1907 Venedya
 7. Stanisław Bakun, (1875 - ) student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Gostyninie
 8. Stanisław Banach, akt. 1925-27
 9. Tadeusz Banach, c. 1926/27
 10. Mieczysław Baranowicz, (1872 - 1939) student i absolwent 1895 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1891 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Piotrkowie, pochowany w Piotrkowie Trybunalskim
 11. Jan Barkłowski, Lutycja
 12. Romuald Batsch, akt. 1926-27

  Wacław Bartoszewski, ok. 1910 r.

 13. Wacław Bartoszewski, (1883 w Surhowie - 26 lutego 1943 w Józefowie) s. Stanisława i Marii Teodory z Pałczyńskich, student Instytutu Weterynaryjnego w Warszawie, relegowany ze studiów pracował jako nauczyciel w Żółkiewce, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, po studiach m.in. pracownik “rzeźni angielskiej” w Motyczu k. Lublina, w czasie I wojny światowej zmobilizowany do armii carskiej, w czasie II wojny światowej rozstrzelany przez Niemców na rynku w Józefowie wraz żoną i córką

 14. Juliusz Baumung (Baumunk), ( - wrzesień 1939) akt. 1938-39, lekarz wet., pchor. zmobilizowany do pułku jazdy, zginął na polu chwały
 15. Alojzy Tadeusz Bąk, (22 grudnia 1897 w Kobylejgórze - 1940 w Charkowie) s. Augustyna, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent 1929 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1922, Filister honorowy (?) Lechicji 1938, w 1938 prezes (Warszawskiego ?) Koła Filistrów, dr wet., oficer zawodowy, mjr WP, w wojnie obronnej 1939 w wojskowej pracowni weterynarii, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD, za wojnę 1920 odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
 16. Roman Ludwik Bednarczyk, (1907 w Grodzisku Wlkp. - 1960) student i absolwent 1936 AMW, akt. 1930-36
 17. Felicjan Bernacki, (1904 - 1939) student i absolwent 1932 AMW, c. 1926/27, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów AMW 1928, w 1931 lekarz wet. w Skarszewach, por. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, po zwolnieniu z niewoli niemieckiej mieszkał wraz z rodziną w Pelplinie, uwięziony 31 października 1939 w Skarszewach, 4 listopada 1939 wywieziony w kierunku Starogardu, brak informacji o dalszych losach, prawdopodobnie zamordowany przez Niemców
 18. Leon Bezuhły, (1872 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Przasnyszu
 19. Bolesław (Stanisław ?) Białobrzeski, (1874 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1893 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Wielejce
 20. Bekir Biciutko, (1872 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Białymstoku
 21. Apoloniusz Biederman, c. 1926/27
 22. Mieczysław Bielakowski, c. 1897 Lutycja
 23. Jan Bielecki, ( - 1938 w Ostrowcu Świętokrzyskim) akt. 1925-31, prezes 1929, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, napisał “Z dziejów PK!A Lutyko-Venedya” (Wiadomości Korporacyjne 1927, nr 2, s. 44-47 oraz 1928, nr 4, s. 90-93)
 24. Jan Bielicki, (?)
 25. Jan Bielkiewicz, c. 1894 Lutycja
 26. Józef Blecharczyk, student AMW, akt. 1938-39
 27. Wacław Bobiński, (1884 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Wysokie Mazowieckie
 28. Zygmunt Bogusławski, (1897 - ) student i absolwent 1928 AMW, c. 1925, w 1931 lekarz sejmikowy w Piotrkowie albo dyrektor rzeźni w Kruszwicy
 29. N. Boguszewski, student UD, c. 1916 Venedya (stały gość)
 30. Włodzimierz Bondini, c. I sem. 1909 Venedya
 31. Stefan Boniecki, (1883-1959) student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie 1907-13, Venedya, mjr WP, w 1931 na emeryturze

  Alfons Boretti, 1927-1939.

 32. Alfons Boretti, (14 maja 1882 w Mińsku na Białorusi - 9 lutego 1952 w Radomiu) s. Wincentego i Anastazji z Tworskowskich, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. I sem. 1912 Venedya, zmobilizowany w I wojnie światowej, po wojnie lekarz w Miechowie, a od 1927 lekarz powiatowy w Radomiu, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu w Radomiu-Borkach

 33. Bolesław Borkowski, akt. 1932-39, asystent prof. Zakrzewskiego
 34. Walens Bortkiewicz, c. 1897 Lutycja
 35. Marian Bratkowski, (1907 w Bydgoszczy -1977 w Bydgoszczy) student i absolwent 1935 AMW

  Bolesław Brauer, 1931 r.

 36. Bolesław Brauer, (1907 w Bydgoszczy - ) student i absolwent 1934 AMW, akt. 1927-34, prezes sem. let. 1930/31, sem. zim. 1931/32 i 1932/33, dr wet. 1939

 37. Stefan Bross, (1897 w Witkowie - lipiec 1945) brat Mariana (Baltia) i Wiktora (Masovia), powstaniec wielkopolski, obrońca Lwowa, student i absolwent AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, prezes 1921/22, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, żołnierz wojny obronnej 1939, więziony w Stutthofie, z powodu ciężkiej choroby zwolniony, pochowany w Śliwicach k. Starogardu
 38. Szczęsny Brzostowski, c. 1914-18 Venedya
 39. Florian Brzozowski, założyciel Lutycji 1884
 40. Mieczysław Budkiewicz, c. 1886 Lutycja
 41. Jerzy Budweil, ( - lata 60-te w Słubicach ?) akt. 1931-37, miał należeć do tajnej organizacji SN, na której zlecenie dokonał w 1935 wraz z grupą kolegów rozłamu w Lutyko-Venedyi i odnowił Lutycję, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1935/36, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1936, napisał referat “Problemy wychowania korporacyjnego” (Podręcznik oldermana, Lwów 1936)
 42. Gustaw Budzyński, (1882 - ) student i absolwent 1918 AMW, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz grodzki w Warszawie
 43. Jan Budzyński, (1908 w Czarnkowie - ) student i absolwent 1935 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-35
 44. Bolesław Bujalski, c. 1887 Lutycja
 45. Konstanty Bukowski, ( - zm. w Brodnicy) akt. 1932-39
 46. Józef Buszkiewicz, (1914 - 1982 w Gorzowie) student AMW, akt. 1938-39, sekretarz 1938, sekretarz sem. let. 1938/39 (po Egonie Saphierze), po wojnie student i absolwent 1947 wet. AR Wrocław, pracownik Gorzowskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego
 47. Józef Butkiewicz, (1880 - ) c. 1903 Lutycja, założyciel Venedyi
 48. Ignacy Bzura, c. 1889 Lutycja
 49. Stanisław Cegielski, c. 1925
 50. Stefan Chazbijewicz, (1863 - 1944) student i absolwent 1890 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1886 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Nowogródku, miał zginąć podczas Powstania Wileńskiego
 51. Witold Chełmicki, (1884-1937) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi, w 1931 lekarz powiatowy w Kosowie pow. Kosów
 52. Bronisław Chodorowski, (1/14 grudnia 1896 w Knyszynie Białostockim - 1940 w Katyniu) s. Wincentego, student i absolwent 1922 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, w 1931 lekarz powiatowy w Święcianach, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Okręg Korpusu Nr III
 53. Karol Chudzyński, c. 1892 Lutycja
 54. Jan Chwalibóg, akt. 1926-27
 55. Wacław Chybowski, (1885-1959) student i absolwent 1909 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi, w 1931 lekarz powiatowy w Puławach
 56. Józef Cieszkowski, (1868 - ) s. Juliana, student i absolwent 1892 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1888 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Brzezinach pow. Brzeziny
 57. Stanisław Cieślewski, (1884 - ) student i absolwent 1905 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1900 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Płońsku
 58. Stefan Colbe, c. II sem. 1910 Venedya
 59. Kazimierz Cytlak, (1904 w Tarnowie - 3 marca 1964 w Rybniku) s. Jozefa i Emilii z d. Bonikowska, student i absolwent 1935 AMW, c. 1926/27, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej, zwolniony, w czasie wojny i po 1945 w Pszczynie

  Tadeusz Czabajski, 1931 r.

 60. Tadeusz Czabajski, (1908 w Raszkowie (Podole) -1994) student i absolwent 1934 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, wiceprezes sem. let. 1930/31, po studiach lekarz wet. w Raszkowie w pow. ostrowskim

 61. Bogdan (Nałęcz-)Czarnecki, (13 czerwca 1883 w Lublinie - 30 stycznia 1958 w Kraśniku) teść Włodzimierza Głogowskiego (Patria), student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, od 1908 w Venedyi, od 1921 filister LV, uczestnik wojny bolszewickiej 1920 jako rotmistrz ordynator dyw. Szp. Koni, po wojnie lekarz weterynarii w Hrubieszowie, Krasnystawie i Kraśniku
 62. Bolesław Czarnocki, (1876 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1897 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Równem
 63. Olgierd Czarnocki, (1892 - ) student i absolwent 1915 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1911 Venedya, w 1931 lekarz miejski w Krankach pow. Grodno
 64. Witold Czarnocki, (1893 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpaciec. 1914-18 Venedya, dpl. Nowoczerkask 1919, w 1931 pracował w Brzostownicy pow. Grodno
 65. Zygmunt Czarnocki, (1894 - ) student i absolwent 1917 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1914-18 Venedya, w 1931 lekarz powiatowy w Słupcy
 66. Piotr Czechowski, c. 1891 Lutycja
 67. Bolesław Czempiński, (1878 - ) student i absolwent 1903 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1901 Lutycja, oficer zaw., płk WP
 68. Mateusz Dąbrowski, c. 1895 Lutycja
 69. Stanisław Dąbrowski, c. 1893 Lutycja
 70. Leon Demcióch (Demciuch), (14 lutego 1901 w Niesłuchowie - 6 września 1973 w Londynie) student i absolwent 1928 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, wiceprezes 1926/27, kpt. dr wet. 1936, w 7 Pułku Strzelców Konnych 1937, w wojnie obronnej 1939 naczelny lekarz Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, walczył m.in. pod Bzurą i w walkach odwrotowych w obronie Warszawy, w niewoli niemieckiej 1939-45, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii
 71. Henryk Dereziński, (1913 - 28 sierpnia 2008 w Zakopanym) student i absolwent 1941 AMW, c. 1937, akt. 1937-39, zasłużony dla rozwoju hodowli owczarków podhalańskich, przewodniczący Klubu Owczarków Podhalańskich, działacz Związku Kynologicznego, pochowany na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku w Zakopanem
 72. Alfons Dębski, (1906 w Szubinie - zm. w Szczecinku) student i absolwent 1932 AMW, akt. 1926-29, olderman 1926/27, 1927/28 i 1928/29
 73. Ksawery Dębski, c. 1891 Lutycja
 74. Antoni Długoszowski, akt. 1926-28, prezes 1926/27 i 1927/28
 75. Stefan Dobek, (1883 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, oficer zawodowy, mjr WP
 76. Tomasz Dobrowolski, (1864 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1885 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Częstochowie
 77. Jan Dobrzański, c. 1897 Lutycja
 78. Marian Domaniewski, c. 1925
 79. Czesław Dowbor, (1874 - ) student i absolwent 1894 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1894 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Wilnie
 80. Marian Dowgierd, (1862 - ) student i absolwent 1892 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1885 Lutycja, w 1931 emerytowany lekarz weterynarii w Warszawie
 81. Michał Downarowicz, (1870 - ) student i absolwent 1894 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Warszawie
 82. Bolesław Drożd vel Drożdż (Drozd), (1899 - ) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz miejski w miejsc. Grodziec pow. Będzin
 83. Edward Drue, (1884 - ) student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1912 Venedya, w 1931 lekarz miejski w Lublinie
 84. Maurcy Dulski, c. 1888 Lutycja
 85. Antoni Durowicz, c. 1890 Lutycja
 86. Władysław Dworzecki-Bogdanowicz, c. 1894 Lutycja
 87. Tadeusz Dziubek, (1915 w Częstochowie - ) student i absolwent AMW, c. 1936?, akt. 1936?-39, po wojnie prof. AR w Poznaniu
 88. Henryk Ejsymontt, c. II sem. 1912 Venedya
 89. Józef Engel, c. 1886 Lutycja
 90. Leopold Erdstein (po wojnie Ugorski), (1917-1985) akt. 1938, pracownik naukowy AR we Wrocławiu
 91. Witold Falkowski, c. 1904-06 Lutycja
 92. Stanisław Filipowicz, (1885 - ) student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Makowie Mazowieckim
 93. Władysław Filipowicz, c. 1886 Lutycja
 94. Zygmunt Feliks Filipowicz, (18 sierpnia 1883 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, oficer zawodowy, ppłk WP
 95. Marian Filipowski, (1903-1963 w Szamotułach) akt. 1926-27
 96. Jan Francuzowicz, (1868 w Raduszkowicach pow. Mołodeczno - 1941) ojciec Jerzego (Demetria), student i absolwent 1894 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, po studiach lekarz wet. na Kaukazie, a następnie w Rodoszkowicach pow. Mołodeczno, zginął podczas bombardowania Wilna
 97. Edward Frankowski, akt. 1925-27
 98. Józef Gałczyński, (1883 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Janowie Podlaskim
 99. Wacław Garłowicz, c. 1897 Lutycja
 100. Marian Garnuszewski, (1889 w Warszawie - ) s. Antoniego i Walerii z d. Bałutowskiej, student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. I sem. 1910 Venedya, po studiach wyjechał na Kaukaz, gdzie brał udział w walkach na Kaukazie, zaginął
 101. Zbigniew Gaugusch, (1912 we Lwowie - 1982 w Puławach) pochodził z Zakopanego, po wojnie prof. Instytut Weterynaryjnego w Puławach

  Kazimierz Gintrowicz, druga poł. lat 30-tych.

 102. Kazimierz Gintrowicz, (1 lutego 1914 w Poznaniu - 20 czerwca 1979 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum w Wolsztynie, student i absolwent 1938 AMW, akt. 1932-39, trzykrotny prezes, olderman sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), plut. pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych, m.in. walczył nad Bzurą, aktywny działacz konspiracyjny ps. “Veneda”, aresztowany w 1943 przez Gestapo, więziony w Grodzisku Wlkp. oraz Forcie VII w Poznaniu, więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Sachsenhausen oraz Oranienburga, po wojnie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz kierował lecznicą weterynaryjną w Świebodzienie, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Tomyślu 1951-78, główny specjalista WZWet. w Poznaniu 1978-79, działacz społeczny, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi

 103. Jan Gniadek, (1913 w Nowym Sączu - 1987) akt. 1938-39
 104. Leon Gniewiewski, (1876 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Łukowie pow. Łuków
 105. Aleksander Godycki-Ćwirko, (1872 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1896 Lutycja, dpl. Charków 1900, w 1931 lekarz powiatowy w Nieświeżu
 106. Alfred Godziszewski, c. 1893 Lutycja
 107. Kazimierz Goliszewski, (1909 w Katowicach - ) student i absolwent 1935 AMW, prezes 1932/33, najpierw w Lutyko-Venedyi, wraz z grupą kolegów dokonał w 1935 rozłamu w Lutyko-Vendyi i odnowił Lutycję
 108. Stanisław Maurycy Golonka, (1907 we Włodzimierzu Wołyńskim - ) student i absolwent 1934 AMW
 109. Bronisław Gorczyński, akt. 1925-27
 110. Stanisław Gorczyński, (1883 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-17 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Ciechanowcu, pow. Bielski
 111. Marian Gorgolewski, (1906 w Witkowie -1966) brat Wiktora (Gedania Posnaniensis), student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, w 1937 lekarz wet. w Witkowie pow. Gniezno
 112. Bolesław Grabowski, c. 1891 Lutycja
 113. Czesław Grabowski, (1904 - 6 listopada 1969 w Opalenicy) student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, wiceprezes 1926, prezes 1927, w 1937 lekarz wet. w Opalenicy pow. Nowy Tomyśl, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu Neubrandenburg
 114. Dominik Gregorkiewicz, (1884 - 20 stycznia 1943 we Lwowie) student i absolwent 1908 (?) AMW, w 1931 lekarz miejski Lwowa 1931
 115. Jan Gregorkiewicz, (8 lutego 1906 w Złotowie - ) student i absolwent 1937 AMW, olderman 1930 i 1931, dpl. 1937, dr wet., w 1937 lekarz w Rzeźni Miejskiej w Czarnkowie, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Jan Grodkowski, 1931 r.

 116. Jan Grodkowski, ( - 27 listopada 1932 we Lwowie) student AMW, fuksmajor 1931, zginął w trakcie bójki po uderzeniu przez członka żydowskiej korporacji Fraternitas na ul. Szajnochy we Lwowie, jego śmierć wywołała zamieszki we Lwowie, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim

 117. Mieczysław Grotowski, c. II sem. 1907 Venedya
 118. Andrzej Grotus, (1886 - ) student i absolwent 1892 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1888 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Baranowiczach
 119. Ignacy Grymiński, (1885 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 120. Kazimierz Grzeszek, akt. 1926-27
 121. Bolesław Paweł Aleksander Grzywacz, (1907 - 1945 we Lwowie) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1926-33, dr wet. 1934
 122. Witold Józef Gucfa (Gucwa), (14 czerwca 1909 w miejsc. Sołotwina - 1940 w Charkowie) s. Franciszka, student i absolwent 1933 AMW, asystent AMW, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Dywizjonie Artylerii Konnej, w więzieniu sowieckim w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 123. Teodor Gutowski, c. 1887 Lutycja

  Henryk Hamerski, 1939 r.

 124. Henryk Hamerski, student AMW, akt. 1938-39

 125. Daniel Hegacewicz, c. 1887 Lutycja
 126. Romuald Hayder, c. 1925, akt. 1925-27
 127. Alfons Antoni Heinsch, (1906/7? w Szamotułach - 1987 w Krotoszynie) student i absolwent 1930 AMW, akt. 1926-29, sekretarz 1926, wiceprezes 1927, prezes 1928 i 29, po studiach lekarz wet. w Szamotułach, w 1938 prezes Poznańskiego Koła Filistrów
 128. Władysław Heinsch, student AMW, c. 1938/39
 129. Wiktor Hołyński, (1885 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Sochaczewie
 130. Wacław Hryckiewicz, akt. 1926-27
 131. Roman Hulewicz, (1889 w Poznaniu - 1975 w Mogilnie) student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, w II Rzeczypospolitej oficer zawodowy, ppłk WP, za wojnę 1920 odznaczony Krzyżem Walecznych
 132. Herwig Hutl (Hútl, Húttl), student AMW, akt. 1938-39
 133. Franciszek Iwaszkiewicz, c. 1897 Lutycja
 134. Stanisław Iwaszkiewicz, (1878 - ) student i absolwent 1907 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1901 Lutycja, oficer zawodowy, płk WP
 135. Lucjan Izbicki, (1883-1928) c. 1904-06 Lutycja, praktyk i społecznik na terenie kresów
 136. Franciszek Ksawery Jagodziński, (3 grudnia 1902 w Wejherowie - 1 lutego 1951) s. Nikodema i Anieli, student i absolwent 1930 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz miejski w Wejherowie, kierownik lecznicy, pochowany na starym cmentarzu w Wejherowie
 137. Bogdan Jakubowski, c. 1886 Lutycja
 138. Feliks Jakubowski, ( - ur. na Syberii - ok. 1917-18 w Rosji) z rodziny zesłańców na Sybir, student weterynarii w Dorpacie, c. 1886 Lutycja
 139. Stefan Jakubowski, (1895 w Toruniu - 1985 w Opolu) ochotnik obrony Lwowa, ochotnik Powstania Wielkopolskiego, student i absolwent 1925 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, akt. 1921-27, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1922, w 1931 lekarz powiatowy w Grudziądzu, w 1938 prezes Pomorskiego Koła Filistrów, docent SGGW, odznaczony m.in. Krzyżem Obrony Lwowa

  Mieczysław Jamro, 1926 r.

 140. Mieczysław Jamro, (7 lipca 1905 w Sękowej pow. Gorlice - 1940 w Katyniu) s. Franciszka, student i absolwent 1935 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-35, ppor. rez. WP, w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Marian Janiak, 1931/32 r.

 141. Marian Ignacy Janiak, (1908 we Lwowie - 4 czerwca 1983 w Szwajcarii) student i absolwent 1934 AMW, sekretarz sem. zim. 1931/32, wiceprezes 1932, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1931, dr wet. 1934, w 1937 lekarz wet. w Ostrzeszowie, habilitacja w Zurychu, po wojnie docent instytutu w Bazylei

 142. Manswed Janicki, c. 1886 Lutycja
 143. Jan Janikowski, c. 1886 Lutycja
 144. Władysław Janikowski, c. II sem. 1907 Lutycja, potem Venedya
 145. Antoni Jarmiński, (1883-1928) c. II sem. 1907 Venedya, działacz studencki, kronikarz Venedyi
 146. Konstanty Jasiński, c. 1897 Lutycja
 147. Dominik Jastrzębski, (1901-1971) student i absolwent 1927 AMW, akt. 1925-27, oficer zawodowy, kpt WP
 148. Jerzy Jaszczołt, c. 1900 Lutycja
 149. Bolesław Jażwiński (Jaźwiński), (1862 - ) student i absolwent 1893 (?) Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1889 Lutycja, w 1931 emerytowany lekarz w Warszawie
 150. Kazimierz Jażwiński (Jaźwiński, c. 1901 Lutycja
 151. Kazimierz Jedliński, (1910 w Warszawie - 1980)
 152. Alfons Jeliński, student AMW, c. 1938/39
 153. Artur Jentys, (1863 - 1940) s. Adama, student i absolwent 1890 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1886 Lutycja, w 1931 emerytowany lekarz w Lublinie
 154. Piotr Jewdokimoff, (1877 - ) student i absolwent 1902 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Krzemieńcu
 155. Ryszard Jurczyk-Falkowski, c. II sem. 1907 Venedya
 156. Wacław Jurkiewicz, c. 1897 Lutycja

  Tadeusz Kajkowski, ok. 1926 r.

 157. Tadeusz Romuald Kajkowski, (6 stycznia 1907 w Czarkowie - 3 maja 1990) z rodziny inteligenckiej, absolwent klasycznego Gimnazjum w Wągrowcu, student AMW, c. ok. 1926 Lutyko-Venedya, następnie w poznańskiej Lechii, student i absolwent 1933 PID, akt. 1930-32 Sarmatia, po studiach prowadził gabinet stomatologiczny przy ul. Św. Marcin w Poznaniu, w czasie okupacji pracownik magistratu w Chodzieży, a po wojnie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, od 1950 dyrektor Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej w Poznaniu, dr stomatologii AM w Poznaniu 1951, później prowadził prywatną praktykę stomatologiczną przy ul. Św. Marcin 38, jeden z organizatorów powojennych spotkań Lechitów, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu

 158. Piotr Kaminiarz, (1903 - 1995?) student i absolwent 1934 AMW, c. 1925, w 1937 lekarz wet. w Grotnikach pow. Leszno
 159. Stanisław Kamiński, wiceprezes 1937/38
 160. Zdzisław Karaś, (16 sierpnia 1914 - ) student AMW, akt. 1928-33, dpl. Wrocław 1946
 161. Bernard Adolf Karge, (6 czerwca 1914 w Chraplewie pow. Nowy Tomyśl - 12 maja 1944 pod Monte Cassino) student AMW, akt. 1938-39, lekarz wet., jako por. 13 Baonu Strzelców Karpackich poległ pod Monte Cassino
 162. Zbigniew Marian Kasprzak, (1908 - 1965 w Gnieźnie) student i absolwent 1934 AMW, dr wet. 1935, znany piłkarz “Dżentelmen”
 163. Kazimierz Wincenty Kęsicki, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi
 164. Bolesław Kicia, (1910 - 1956 w Katowicach) student i absolwent 1939 AMW
 165. Mieczysław Kiełkiewicz, (1883 - ) student i absolwent 1909 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Wieluniu
 166. Julian Kiełmiński, akt. 1926-27
 167. Aleksander Kijewski, student prawa UD, c. 1911 Venedya (stały gość)
 168. Czesław Kisielewski, pochodził z Krakowa, brat Kazimierza i Zdzisława (obaj Arcadia), student AMW, akt. 1935-39
 169. Jan Kiszkiel, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi
 170. Mieczysław Klepacki, student AMW, c. 1938/39
 171. Stefan Klicki, (14 kwietnia 1902 - ) student i absolwent 1929 AMW, akt. 1925, w 1931 lekarz miejski w Poznaniu
 172. Marian Kliński student, AMW, c. 1938/39
 173. Jerzy Kobylański, c. II sem. 1907 Venedya

  Stefan Koeppe, ok. 1915 r.

 174. Stefan Leszek Koeppe, (1896-1975) brat Władysława (Lutyko-Venedya) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie 1914-18, student i absolwent 1921 AMW, ostatni prezes w Dorpacie i pierwszy prezes Venedyi we Lwowie, wywiózł z Dorpatu sztandar i inne pamiątki, doprowadził do połączenia z Lutycją, olderman 1922/23, Filister honorowy (?) Lechicji 1938, dr wet., prof. SGGW

 175. Władysław Wawrzyniec Koeppe, (1889-1967) brat Stefana (Lutyko-Venedya) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, student i absolwent 1923 AMW, kpt. WP

  Wincenty Kognowicki, ok. 1900 r.

 176. Wincenty Kognowicki, (1876 w maj. Skuby w pow. kowieńskim - 1927 w Kownie) s. Bolesława i Zofii z Nerlich Dąbskich, absolwent rosyjskiego Gimnazjum w Kownie, student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, powiatowy lekarz wet. w Kownie, w czasie I wojny światowej lekarz wet. w armii rosyjskiej

 177. Stanisław Kokocha, (1908 w Bydgoszczy - 1953 w Bydgoszczy) student i absolwent 1935 AMW
 178. Zbigniew Kokoszka, c. 1926/27
 179. Zbigniew Koliński, (1906 - ) student i absolwent 1932 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-29, sekretarz 1929
 180. Leon Kołakowski, (1899 - ) student i absolwent 1925 AMW, Vendya, potem Lutyko-Venedya, w 1931 lekarz miejski w Sosnowcu
 181. Jan Koncowicz, c. 1926/27
 182. Witold Kopeć, c. 1893 Lutycja
 183. Bernard Korabiowski, (1892-1939) student i absolwent 1923 AMW, Vendya, potem Lutyko-Venedya, mjr WP, poległ w wojnie obronnej 1939
 184. Konstanty Kordasz, c. 1914-18 Venedya
 185. Antoni Korsak, (1881 - 1967) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1904-06 Lutycja, po studiach na Kaukazie, ok. 1924 wrócił do Polski, w 1931 lekarz powiatowy w Lubartowie
 186. Aleksander Korthais, (1906 w Koronowie - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, po wojnie na emigracji w Australii
 187. Anastazy Tadeusz Koskowski, (16 kwietnia 1881 - 9 marca 1963) student i absolwent Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie 1907-08, w 1931 lekarz miejski w Warszawie 1931, mjr lek. wet.
 188. Bronisław Kossarski, c. 1895 Lutycja
 189. Jerzy Kostecki, c. 1908 Lutycja
 190. Tadeusz Kowal, (1912-1985) student AMW, początkowo w Lutyko-Venedyi, przeszedł do nowej Lutycji, wiceprezes 1934 i prezes 1935 Bratniej Pomocy Studentów AMW, dpl. Lwów 1942

  Bolesław Kozłowski, 1931 r.

 191. Bolesław Władysław Kozłowski, (29 lipca 1908 w Berlinie - lipiec 1975 w Lesznie) s. Tomasza i Kazimiery z d. Maszyńska, absolwent Gimnazjum im. Amosa Komeńskiego w Lesznie 1928, student i absolwent AMW 1928-35, sekretarz sem. let. 1930/31, po studiach lekarz wet. w Bojanowie k. Rawicza oraz wykładowca w Szkole Rolniczej, kierownik lecznicy dla zwierząt w Osiecznej k. Leszna 1949-74, artysta-fotografik, otrzymał liczne wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych

 192. Roman Marian Krajewski, (1905 - 1977 w Sępolnie Krajeńskim) student i absolwent 1930 AMW, c. 1926/27, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1929
 193. Hubert Krasiczyński, (1916 - ) akt. 1937-39
 194. Stefan Krasuski, c. 1925, akt. 1925-27
 195. Jordan Tadeusz Krąkowski, (1903 w Chełmnie - 3 marca 1980 w Sępolnie) student i absolwent 1930 AMW, akt. 1926-27, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów AMW 1923, wiceprezes 1927
 196. Antoni (Aleksy Antoni) Kruszka, (14 stycznia 1890 w Dochanowie - 1940 w Charkowie) s. Szczepana, żołnierz Legionów, Powstaniec Wielkopolski, student i absolwent 1923 AMW, członek Venedyi, a później Lutyko-Venedy, dr wet. 1933, mjr WP, w wojnie obronnej 1939 w ośrodku zapasowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 197. Wacław Kryński, (1874 - ) student i absolwent 1898 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1894 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Kłodawie w pow. Kolskim
 198. Władysław Krystof, ( - 4 czerwca 1991 w Szczecinie) student AMW, c. 1938/39
 199. Zdzisław Krzymuski, (26 listopada 1886 w Krzymowie k. Góry Kalwarii - 1937) s. Lucjana i Haliny z Dyboskich, student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. I sem. 1910 Venedya, mjr lek. wet., w 1931 lekarz miejski w Warszawie, pochowany na warszawskich Powązkach
 200. Adam Krzysztoporski (Krysztoporski), (24 grudnia 1898 - ) student i absolwent 1929 AMW, akt. 1925-27, oficer zawodowy, kpt WP
 201. Karol Krzyżanowski, c. 1888 Lutycja

  Henryk Kubale, prawd. ok. 1930 r.

 202. Henryk Kubale, (12 stycznia 1903 - 1965) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1926-27

 203. Bolesław Kuczyński, c. 1886 Lutycja
 204. Leon Kuczyński, (1867 - ) student i absolwent 1893 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1889 Lutycja, dr wet., w 1931 lekarz wet. wolnopraktykuący w Nowmy Dworze pow. Szczuczyn
 205. Marian Kukolewski, (1882 - ) c. 1904-06 Lutycja, założyciel Venedyi
 206. Kazimierz Kulikowski (Kuligowski), (1879 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1904-06 Lutycja, założyciel Venedyi, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 207. Edmund Kuncewicz, c. 1896 Lutycja
 208. Jan Kurek, po II wojnie lekarz w Krakowie
 209. Władysław Kurnatowski, (1864-1925) założyciel Lutycji 1884, w czasie I wojny szef służb weterynaryjnych XV Korpusu armii rosyjskiej
 210. Mieczysław Kuryluk, c. II sem. 1907 Venedya
 211. Eugeniusz Kutaszewicz, (1884 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1904-06 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Pułtusku
 212. Jerzy Kutrewicz, c. 1891 Lutycja
 213. Roman Lalka, (1906 - ) student i absolwent 1932 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-33
 214. Tadeusz Langer, c. 1926/27
 215. Jan Laskowski, (1899 - ) student i absolwent 1927 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz sejmikowy w Żółkiewce w pow. kranystawskim
 216. Roman Ledziński, (1913-1943) najpierw w Lutyko-Venedyi, jako fuks przeszedł w 1935 do odnowionej Lutycji, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1938
 217. Albin Lenkiewicz, (1880 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Ciechanowie
 218. Lucjan Lenkiewicz-Ipohorski
  (Ipochawski-Lenkiewicz), (1873 - ) student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 lekarz samorządowy w Łagowie pow. Opatów

 219. Walenty Leszko, (1894 - 1939 we Lwowie) od 1914 student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, członek Venedyi, po wojnie student i absolwent 1922 AMW Lwów, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1922, w 1931 lekarz miejski w Brodnicy, zamordowany w więzieniu przez NKWD pod koniec 1939
 220. Wacław Leśkiewicz, c. 1907 Lutycja
 221. Eugeniusz Leśniewski, c. II sem. 1907 Venedya
 222. Paweł Leśniewski, (1885 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Płocku
 223. Helmut Lewandowski, akt. 1926-27
 224. Czesław Lewicki, (1905 - 26 listopada 1983 w Toruniu) pochodził z Poznania, student i absolwent 1931 AMW, akt. 1926-27, w 1931 referendarz w Tarnopolu
 225. Marian Lewicki, student AMW, c. 1938/39
 226. Władysław Linsenman, (18 czerwca 1884 w Warszawie - kwiecień 1940 w Charkowie) s. Antoniego i Marianny z Sikorskich, absolwent Gimnazjum w Warszawie, student i absolwent 1911 Instytutu Weterynarii w Dorpacie, c. 1909 Lutycja, po studiach w armii carskiej na Kaukazie, wrócił do kraju 1918, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, w okresie międzywojennym lek. powiatowy w Sierpcu, mjr rez. WP, w wojnie obronnej 1939 kierownik szpitala polowego koni, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

  Mirosław Lipski, 1924 r.

 227. Mirosław Lipski, (1858-1938) student i absolwent 1887 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, założyciel Lutycji 1884, w 1931 lekarz miejski w Sosnowcu, działacz społeczny w Sosnowcu

 228. Wiktor Lorenc, (1881 - ) c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907
 229. Karol Łaszkiewicz, (1867-1948? w Kowalewie Pomorskim) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1894 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Wilnie
 230. Tadeusz Łożyński, (1910 w Sierakowie - 1 czerwca 1983) student i absolwent 1935 AMW, dr habilitowany
 231. Edward Łukasiewicz, (1893-1957) kurator Leopolii, dr wet. AMW 1926, oficer zawodowy, mjr WP
 232. M. [ichał] Łukasiewicz,
 233. Stanisław Wieńczysław Łukasiewicz (Łukaszewicz), (1898-1957) do 1918 student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. ok.1914 Venedya, potem Lutyko-Venedya, student i absolwent 1922 AMW, dr SGGW 1935, oficer zawodowy, mjr WP

  Adam Maciborko, koniec lat 20-tych (?).

 234. Adam Maciborko, sekretarz 1929/30

 235. Kazimierz Maciejewski, student UD, c. 1916 Venedya (stały gość)
 236. Józef Mackiewicz, (1883 - ) student i absolwent 1915 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, w 1931 lekarz powiatowy w Wilnie
 237. Stanisław Majdan, (1914 - grudzień 2004) student i absolwent AMW, c. 1935, akt. 1933-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, I wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), absolwent AMW, dr wet., po wojnie dr doc. Instytutu Weterynarii w Puławach
 238. Stanisław Majewski, (1872-1946) c. 1893 Lutycja, działacz na terenie walki z gruźlicą zwierząt
 239. Rajmund Makowski, (1884 - ) student i absolwent 1909 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, w 1931 lekarz powiatowy w Kutnie
 240. Marian Maksymowicz, (14 marca 1905 - ) student i absolwent 1929 AMW, mgr bibendi 1929, dpl. 1931, zginął w nieznanych okolicznościach
 241. Antoni Malak, (1902-1961 w Kcyni) student i absolwent 1930 AMW, akt. 1925-27
 242. Stefan Malicki, (1879 - ) student i absolwent 1903 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 243. Bronisław Malinowski, (1903 w Szumsku - ) c. 1926/27, akt. 1926/27-32
 244. Józef Malinowski, założyciel Lutycji 1884
 245. Józef Malinowski, c. 1926/27
 246. Stefan Małuszycki, c. 1893 Lutycja
 247. Euzebiusz Małecki, (1904 - 1955 w Szamotułach) student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, wiceprezes 1927
 248. Kazimierz Marcinkiewicz, c. 1886 Lutycja
 249. Jan Marczyński, (1894-1954) powstaniec wielkopolski, student i absolwent 1920 AMW, “jeden z pierwszych Venedów we Lwowie”, w 1931 lekarz miejski w Działdowie
 250. Kazimierz Markowicz, (1881 - kwiecień 1939) student i absolwent 1907 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, w 1931 pracownik Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, m.in. kierownik Wydziału Serologicznego, pochowany w Warszawie
 251. Teodor Matusewicz, c. II sem. 1908 Venedya
 252. Roman Mazur, (1906 w Pelpinie - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, olderman 1929 i 1930, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29, w czasie wojny Volksdeutsch (zob. Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Lutyko-Venedya (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 43)
 253. Janusz Wacław Mazurkiewicz, (1907 w Buczaczu - ) student i absolwent 1933 AMW
 254. Bronisław Mendlowski, student AMW, akt. 1938-39
 255. Jan Metelski, (1872 - ) student i absolwent 1896 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898/99 Lutycja, w 1931 wolnopraktykujący lekarz w w Metelinie pow. Janów
 256. Zbigniew Michalski, wiceolderman 1928/29
 257. Leon Michałowski, (1861 - ) student i absolwent 1895 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Grudziądzu
 258. Tadeusz Mierzwiński, (1896-1939) student i absolwent 1927 AMW, członek Venedyi, później w Lutyko-Venedyi, akt. 1921-27, w 1931 lekarz sejmikowy w Raciążu w pow. sierpeckim
 259. Marian Mieszkowski, c. 1898/99 Lutycja

  Józef Milchert, 1931 r.

 260. Józef Milchert, (1907 w Grudziądzu - 1972 w Gdańsku) student i absolwent 1933 AMW, wiceprezes sem. let. 1930/31 i 1931

 261. Jan Millak, brat Konrada (Lutyko-Venedya), student prawa UD, c. 1908 Venedya (stały gość)

  Konrad Millak, ok. 1910 r.

 262. Konrad Millak, (15 stycznia 1886 w Warszawie - 2 stycznia 1969 w Warszawie) s. Ludwika i Augustyny z d. Kahtz, brat Jana (Lutyko-Venedya), student Instytutu Weterynarii w Warszawie 1904, uczestnik strajku szkolnego oraz akcji sabotażowej podczas strajku powszechnego, student i absolwent Instytutu Weterynarii w Dorpacie 1907-9, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, autor hymnu i pieśni do barw Venedyi, od 1910 lekarz wet. w Ostrołęce, a następnie od 1911 powiatowy lekarz wet. w Kolnie, w czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej, a następnie w Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego 1918, od 1918 WP, w 1924 awansowany na pułkownika, dr wet. 1921, od 1927 szef Służby Weterynaryjnej Okręgu Korpusu Warszawskiego, działacz weterynaryjny, m.in. wiceprezes i prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii, a od 1930 I wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy Weterynaryjnych RP, w 1930/31 organizator oraz pierwszy wiceprezes Unii Lekarzy Weterynaryjnych Słowiańskich, od 1923 red. naczelny “Wiadomości weterynaryjnych”, działacz korporacyjny, organizator i pierwszy prezes Koła Filistrów Lutyko-Venedyi 1923-35, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, uczestnik wojny obronnej 1939, internowany w Rumunii, później w oflagu Dössel-Dorsten, po wojnie po wojnie zastępca szefa Wydziału Służby Weterynaryjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, zastępca prof. SGGW, odznaczony m.in. dwukrotnie Krzyżem Oficerskim OOP 1934 oraz 1946, Złotym Krzyżem Zasługi, napisał historię Lutycji i Venedyi (Zeszyt Historyczny SGGW 1965, nr 2, s. 93-118), autor wspomnień “Kwiaty dla Anny” (2003)

  vide także fotografia wizytówki korporacyjnej Konrada Millaka z obozu jenieckiego w Dössel: W kraju i na emigracji: korporacje 1939-1989

 263. Jan Mirkowski, (1882 - ) student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Radomiu
 264. Piotr Mironas, c. 1896 Lutycja
 265. Hipolit Mirski Światopełk, c. 1893 Lutycja
 266. Marian Misiewicz, c. 1887 Lutycja
 267. Witold Misiewicz, c. 1914-18 Venedya
 268. Edmund Misiura, student AMW, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1939/40 (ostatnie prezydium przed wojną)

  Jan Mleczko, 1929 r.

 269. Jan Mleczko, uczeń Gimnazjum w Rzeszowie, student AMW, c. 1929

 270. Zygmunt Modelski, c. 1935 Lutyko-Venedya, jako fuks przeszedł w 1935 do odnowionej Lutycji
 271. Tadeusz Moraw, (1906 we Lwowie - 1935 we Lwowie) akt. 1926-31, sekretarz 1927 i 1928, wiceprezes 1929, olderman 1930 i 1931
 272. Stanisław Morawski, c. 1894 Lutycja
 273. Jan Mordasewicz, c. 1897 Lutycja
 274. Kazimierz Moroz, c. II sem. 1911 Venedya
 275. Zygmunt Moszczeński, dpl. 1935 w Szwajcarii
 276. Wacław Mościcki, c. I sem. 1914-18 Venedya
 277. Zygmunt Mościcki, c. I sem. 1914-18 Venedya
 278. Stanisław Mucha, akt. ok. 1938
 279. Tadeusz Murawski, (21 maja 1909 w miejsc. Trląg w woj. poznańskim - 1940 w Katyniu) s. Piotra, student i absolwent 1936 AMW, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 5 Dywizjonie Artylerii Konnej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 280. Mrygoń,
 281. Roman Marian Musielak, (1907 w Żerkowie - 1946) student i absolwent 1936 AMW
 282. Bolesław Mut, (1873 - ) student i absolwent 1901 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Wilnie
 283. Tadeusz Nagler vel Negler, (1903 - ok. 1970 w Poznaniu) student i absolwent 1930 AMW, c. 1925, akt. 1925-30, wiceprezes 1929, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1929/30, w 1931 lekarz w Rzeźni Miejskiej w Poznaniu
 284. Adam Nargiełło, c. 1889 Lutycja
 285. Alojzy Netterowicz c, 1926/27
 286. Edmund Niebyłowski, c. 1896 Lutycja
 287. Stefan Nieciecki, c. 1886 Lutycja
 288. Roman Nieć, (1912 - ) student i absolwent 1935 AMW, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz (nr obozowy 600!), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 289. Marian Edmund (Marek) Niedbał, (13 maja 1913 w Toruniu - 17 maja 1972 w Szczecinie) student i absolwent 1937 AMW, prezes sem. let. 1934/35 i 1936, olderman 1937, w 1937 lekarz wet. w Grodzisku Wlkp., dr wet. 1938/39
 290. Erazm Niekraszewicz, c. 1891 Lutycja
 291. Czesław Niekrasz, (1882-1919) student i absolwent 1918 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, wielokrotny olderman, ułożył księgę zwyczajów przekazaną do Lwowa, która była podstawą obyczaju korporacyjnego we Lwowie, pochowany na warszawskich Powązkach
 292. Stanisław Nielubowicz, (1884 - 21 stycznia 1962) stryj Janusza (Batoria), student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Białymstoku
 293. Mieczysław Nocuń, (1906 - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, sekretarz 1929/30
 294. Eliasz Noniewicz, (1863-1930) założyciel Lutycji 1884, badacz nosacizny, uczestnik organizacji rewolucyjnych i więzień polityczny
 295. Witold Nowak, akt. 1925
 296. Stanisław Odyniec, c. 1894 Lutycja
 297. Wiktor Odyniec, założyciel Lutycji 1884
 298. Kazimierz Ogonowski, ze Stanisławowa, student AMW, akt. 1938-39
 299. Stanisław Olechnowicz, c. 1894 Lutycja
 300. Zygmunt Olechowicz, c. 1888 Lutycja
 301. Jan Oleszko, c. 1888 Lutycja
 302. Jan Olszewski, (1884 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Jędrzejowie 1931
 303. Czesław Orlikowski, (1886 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, dpl. Warszawa 1914, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Warszawie
 304. Konrad Władysław Osterloff, (1877 w Warszawie - 1951 w Rawie Mazowieckiej) s. Fryderyka i Julii z d. Różewicz, student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie c. II sem. 1907 Venedya, po studiach lekarz wet. w stadninie koni w Janowie Podlaskim, od 1918 do końca życia powiatowy lekarz wet. w Rawie Mazowieckiej
 305. Edmund Otto, (1881 - ) student i absolwent 1920 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Białej
 306. Kazimierz Ostoja-Owsiany, (29 marca 1913 w Rakowicach pow. Nowe Miasto Lubawskie - 11 kwietnia 1987 w Grudziądzu) student i absolwent AMW 1933-39, akt. 1937-39, wiceprezes 1937/38 i 1938/39, w czasie wojny rejonowy lekarz wet. w Medenicach k. Drohobycza, po wojnie kierownik Rzeźni Miejskiej w Pucku, kierownictwo PZLZ w Nowym Stawie w pow. malborskim oraz w Skórczu pow. Starogard Gdański, od 1960 naczelny lekarz Urzędu Badania Zwierząt Rzeźnych w Zakładzie Eksportu w Grudziądzu
 307. Edmund Palmowski, (17 listopada 1911 w Pobiedziskach - 17 grudnia 1998 w Poznaniu) s. Jana i Stanisławy z d. Przykuckiej, absolwent Prywatnego Gimnazjum ks. P. Piotrowskiego w Poznaniu (późniejsze im. Adama Mickiewicza), student i absolwent AMW, wiceprezes 1937, akt. 1937-39, po studiach lekarz wet. we Lwowie, a po ekspatriacji w Głuchołazach, a następnie kolejno w Poznaniu jako dyrektor rzeźni, w Centrowecie oraz w Państwowej Spółdzielni Mleczarskiej i poznańskiej telewizji
 308. Feliks Pancerzyński, c. 1885 Lutycja
 309. Witold Paszkiewicz, c. II sem. 1912 Venedya
 310. Marian Paszkowski, (1901 - ) student i absolwent 1931 AMW, akt. 1925-28, skreślony 1928, w 1931 lekarz sejmikowy w Czeladzi
 311. Józef Paszotta, (1915 - 31 marca 2003) akt. ok. 1936-39, I wiceprezes sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39, II wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 312. Czesław Pawęcki, (1883-1938) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, założyciel Venedyi 1907, w 1931 lekarz miejski w Wołkowysku
 313. Edmund Pawlicki, (1905 - ) student i absolwent 1932 AMW, c. 1925, akt. 1925-27, w 1937 lekarz wet. w Krobii w pow. leszczyńskim
 314. Stanisław Pawłowski, akt. 1938-39, olderman sem. zim. oraz sem. let. 1938/39
 315. Juliusz Pączek, (1914 - ) student i absolwent AMW, c. 1936, akt. 1936-39, skarbnik sem. let. 1938/39, emerytowany oficer LWP
 316. Hipolit Perkowski, (22 stycznia 1896 w miejsc. Gromki-Brzoski, woj. białostockie - 1940 w Katyniu) s. Franciszka, student i absolwent 1924 AMW, dr wet. 1932, oficer zawodowy, mjr WP, w wojnie obronnej 1939 w 1 Dywizjonie Artylerii Konnej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 317. Marian Pernak, (1907 w Strzałkowie - 1 czerwca 1983 we Wrześni) student i absolwent 1934 AMW
 318. Edmund Piasecki, pochodził z Wągrowca, student i absolwent 1933 AMW, akt. 1927-33
 319. Kazimierz Pieniążek, c. 1893 Lutycja

  Florian Pierański, 1931/32 r.

 320. Florian Pierański, (1909? w Chodeczu - 28 kwietnia 1981 we Wrześni) student i absolwent 1933 AMW, wiceprezes sem. zim. 1931/32, dr wet. 1939

 321. Ludwik Pieślak, c. 1907 Lutycja
 322. Stanisław Pietraszko, ? [być może tożsamy z Włodzimierzem]

  Włodzimierz Pietraszko, 1931/32 r.

 323. Włodzimierz Tadeusz Czesław Pietraszko, (1909 - ) student i absolwent 1935 AMW, wiceprezes sem. zim. 1931/32, sekretarz 1931/32

 324. Ksawery Pietrzak, (1886 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, akt. 1926-27, w 1931 lekarz powiatowy w Turku
 325. Stanisław Piotrowski, student agronomii, c. 1911 Venedya (stały gość)
 326. Aleksander Plater-Płochocki, c. 1894 Lutycja
 327. Stefan Płachecki, (1881 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Zamościu
 328. Stanisław Poczman, (1885 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Pułtusku
 329. Leon Podgórski, (1873 - ) student i absolwent 1895 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1890 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Warszawie
 330. Stefan Podlewski, c. 1885 Lutycja

  Michał Podsędkowski, 1907 r.

 331. Michał Podsędkowski, (1883 w Kijowie - 1966 w Piotrkowie Trybunalskim) s. Stanisława i Klotyldy z Kobylańskich, ojciec Bolesława (Arkonia), student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, oficer zawodowy, mjr WP, w II RP lekarz wet. w Białymstoku i Grodnie

 332. Stefan Polankiewicz, (25 maja 1899 w miejsc. Pniewo - 1940 w Charkowie) s. Józefa, student i absolwent 1927 AMW, akt. 1925-27, oficer zawodowy, kpt. WP, w wojnie obronnej 1939 w 22 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 333. Kazimierz Poleszczuk, (1906 - ) student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, wiceprezes 1929 i 1930, skarbnik 1929/30, skarbnik Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29
 334. Mieczysław Pomianowski, c. 1887 Lutycja
 335. Tadeusz Porębski, akt. 1925-26, zwolniony z Korporacji 1926
 336. Zygmunt Pręczkowski , (1881 - ) brat Władysława (Sarmatia), student i absolwent 1909 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, potem 1908 Lutycja, w 1931 weterynarz miejski w Warszawie
 337. Czesław Prokopowicz, (1898-1982 w Świnoujście) student i absolwent 1926 AMW, akt. 1925-26, prezes 1925/26, wiceprezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, po wojnie lekarz weterynarii wolnopraktykujący w Sieradzu
 338. Franciszek Protasewicz, c. II sem. 1907 Venedya
 339. Stanisław Pruszyński, student AMW, akt. 1938-39
 340. Mikołaj Przemycki, założyciel Lutycji 1884
 341. Julian Przepiórka, c. 1926/27, akt. 1926/27-33
 342. Witold Przewoski, (1908 w Brodnicy - 1982 w Świeciu nad Wisłą) student i absolwent 1936 AMW, dr 1949
 343. Benedykt Ptoszyński, c. 1926/27
 344. Gerard Puchar (?), akt. 1925
 345. Jan Puczkowski, (1878 - ) student i absolwent 1906 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1900 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Lidzie
 346. Bronisław Pukiński, (1872 - ) student i absolwent 1900 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1896 Lutycja, lekarz powiatowy w Jarocinie 1931
 347. Julian Puzinowski, c. 1914-18 Venedya
 348. Aleksander Puzyna, c. 1903 Lutycja
 349. Julian Puzyna, (1890 - wrzesień 1939) student i absolwent 1913 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, członek Venedyi, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Strychowie pow. Kobryń, oficer rez. kawalerii, poległ w wojnie obronnej 1939
 350. Antoni Raczyński, (1879 - ) student i absolwent 1904 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1902 Lutycja, w 1931 lekarz miejski w Będzinie
 351. Wiktor Rada, akt. ok. 1938
 352. Marian Radkiewicz, (1882 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1907 Venedya, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Wołkowysku

  Sylwester Radomski, 1930 r.

 353. Sylwester Radomski, (17 listopada 1905 w Mogilnie - 1940 w Katyniu) s. Władysława i Praksedy z d. Płoszyńska, absolwent Gimnazjum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student i absolwent 1935 AMW, akt. 1927-35, po studiach lekarz wet. w Murowanej Goślinie, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych (Brygada Wielkopolska), brał udział w słynnej szarży k. Sierakowa (na płn. od Warszawy) otwierającej drogę do Warszawy, oraz w obronie Warszawy, w niewoli sowieckiej w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD

 354. Wiktor Rajszys, (1901 - 1968) student i absolwent 1931 AMW, c. 1926/27
 355. Aleksander Ratomski, (1908 we Lwowie - 1965) student i absolwent 1933 AMW, dr wet. 1938, zginął podczas spływu Dunajcem
 356. Mieczysław Reichert (Rajchert), student i absolwent 1939 (?) AMW, c. 1926/27, wiceprezes 1928 oraz prezes 1929 i 1930 Bratniej Pomocy Studentów AMW, dr wet. 1939

  Józef Reimann.

 357. Józef Reimann, (13 lutego 1905 w miejsc. Staw w pow. toruńskim - 26 października 1987 w Wąbrzeźnie) s. Franciszka i Julianny z d. Ankowskiej, brat Leona (Lutyko-Venedya), absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1924, student i absolwent AMW 1924-30, akt. 1925-27, działacz Bratniej Pomocy Studentów AMW oraz Zrzeszenia Studentów z Kresów Zachodnich, a w latach 1927-29 prezes Zrzeszenia, po studiach lekarz wet. w Grodnicy, Lisewie oraz Grudziądzu, kierownik Samorządowej Szkoły Kucia Koni oraz wykładowca w Państwowej Średniej Szkole Hodowlano-Rolniczej w Grudziądzu, w wojnie obronnej 1939 w 16 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli niemieckiej w obozie jenieckim w Murnau, po powrocie do Polski lekarz wet. w Grudziądzu i Szubinie, m.in. lekarz powiatowy w Szubinie 1947-50 i Wąbrzeźnie 1958-70, kierownik Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wąbrzeźnie 1970-77, pochowany na Cmentarzu w Wąbrzeźnie

  Leon Reimann, lata 30-te.

 358. Leon Reimann, (3 sierpnia 1912 w miejsc. Staw w pow. toruńskim - 10 czerwca 1943 w Poznaniu) s. Franciszka i Julianny z d. Ankowskiej, brat Józefa (Lutyko-Venedya), absolwent Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie, student AMW 1933-39, absolwent Tierarztliche Fachkurse we Lwowie 1942, akt. 1934-39, asystent miejskiego lekarza wet. w Wąbrzeźnie 1939-42, za działalność w ruchu oporu skazany na śmierć (pomoc w uchylaniu się od służby w Wehrmachcie), ścięty przez Gestapo w Poznaniu, w 1945 ekshumowany i pochowany w rodzinnym grobie na Cmentarzu w Wąbrzeźnie

 359. Wiktor Rejniak, c. 1926/27
 360. Ludomir Remiszewski, (1898 - 1977 w Poznaniu) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, student i absolwent 19j25 AMW, członek Venedyi, a następnie w Lutyko-Venedyi, prezes Bratniej Pomocy Studentów AMW 1923, w 1931 lekarz powiatowy w Międzychodzie, a w 1937 w Nowym Tomyślu
 361. Robert Renner, c. 1889 Lutycja
 362. Paweł Riedel, (1889 - ) student i absolwent 1915 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1909-1917 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Lipnie pow. Lipno
 363. Apollo Rodziewicz, c. 1895 Lutycja
 364. Zygmunt Rogiński, c. 1895 Lutycja
 365. Stanisław Romański, c. 1926/27
 366. Jan Romer, c. II sem. 1908 Venedya
 367. Stanisław Roszczak, (1901 w Pogorzeli - ok. 1943 w Nałęczowie Zdroju) studia w Dorpacie od 1917, student i absolwent 1927 AMW, akt. 1924-28, prezes 1924, sekretarz Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, olderman 1925, kurator Roxolanii 1927/28, w 1931 dyrektor rzeźni w Lubawie
 368. Stanisław Rościszewski, c. 1894 Lutycja
 369. Kazimierz Rozmiłowski, (1918 - ) student AMW, c. 1937, akt. 1937-39, student i absolwent wet. UMCS, dr wet.
 370. Ludomir Różycki, członek Venedyi, podpisał połączenie Lutycji i Venedyi w Lutyko-Venedję
 371. Stanisław Rubkiewicz, c. 1896 Lutycja
 372. Tadeusz Rudny, (1892-1920) c. 1914-18 Venedya, naukowiec
 373. Kalikst Rudkowski (Rutkowski), (1867 - ) student i absolwent 1903 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1898 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Daniłowiczach w pow. postawskim
 374. Stanisław Runge, (3 maja 1888 - 1953) s. Ludwika i Natalii z Politalskich, student i absolwent 1913 Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, mjr rez., prof. i rektor 1933-36 UP, sanacyjny działacz polityczny, w czasie wojny w Wielkiej Brytanii, w 1946 wrócił do kraju, jeden z budynków Uniwersytetu Przyrodniczego na poznańskim Sołaczu nosi nazwę Kolegium Rungego, w 2003 na fasadzie kamienicy przy ul. Libelta 24, gdzie mieszkał, umieszczono tablicę pamiątkową ku jego czci
 375. Mieczysław Rychlik, c. 1926/27

  Mieczysław Rymkiewicz, ok. 1907 r. (?).

 376. Mieczysław Rymkiewicz, (1882-1946) założyciel Venedyi 1907

 377. Marian Rypiński, c. 1925, akt. 1925-27, w 1937 w lekarz wet. w Rzeźni Miejskiej w Nakle
 378. Stanisław Sadkowski, c. 1909-1917 Lutycja
 379. Saniutycz-Kuroczycki, c. 1914-18 Venedya
 380. Egon K. Saphier (Saperski), (1917 w Wiedniu - 2010) student AMW, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz sem. let. 1938/39, żołnierz AK, powstaniec warszawski w pułku “Baszta”, po wojnie student i absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, od 1958 na emigracji w Australii

  Wilhelm Sarrazin, 1934 r.

 381. Wilhelm Sarrazin, (1910 w Nowym Tomyślu - 10 listopada 1970 w Lwówku Wlkp.) student i absolwent 1936 AMW, prezes 50-lecia Lutyko-Venedyi, lekarz wet. w Nowym Tomyślu i we Lwówku

 382. Czesław Sawarecki, członek Venedyi, później w Lutyko-Venedji
 383. Fabian Sawicki, c. 1896 Lutycja
 384. Józef Aleksander Sawicki, (1890 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, a następnie student i absolwent 1923 AMW, członek Venedyi, potem Lutyko-Venedyi, w 1931 wolnopraktykujący lekarz w Warszawie
 385. Michał Sawicki, c. 1894 Lutycja
 386. Eugeniusz Schönborn, (1881 - ) student i absolwent 1912 Instyutu Weterynaryjnego w Dorpacie, najpierw w Venedyi, później w Lutyko-Venedji, w 1931 lekarz powiatowy w Dąbrowie Górniczej
 387. Marian Schulc vel Szulc, (1905 w Wąbrzeźnie - ) student i absolwent 1934 AMW, akt. 1927-34
 388. Piotr Selens, c. 1888 Lutycja
 389. Eugeniusz Severin (Seweryn), (1876 - ) student i absolwent 1899 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1895 Lutycja, dr wet., w 1931 pracownik państwowej stadniny ogierów w Kozienicach
 390. Mikołaj Severin, c. 1890 Lutycja
 391. Władysław Siejak, ( - przed 1970) student AMW, jeden z pierwszych członków Venedyi we Lwowie, potem w Lutyko-Venedyi, akt. 1921-24
 392. Teobald Skarżyński, (1893-1967) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1914 Venedya, student i absolwent 1932 AMW, wieloletni kierownik biblioteki AMW
 393. Leonard Skobiński, c. 1887 Lutycja
 394. Czesław Skorski, ( - 1994) student AMW, akt. 1938-39, skarbnik sem. zim. 1938/39, lekarz wet.
 395. Edward Skrzeszewski, c. 1887 Lutycja, w początku XX wieku naczelnik oddziału w Baku, w 1925 inspektor weterynarii w Białymstoku
 396. Tadeusz Sobolewski, (1900 - 16 marca 1947) student i absolwent 1928 AMW, akt. 1925-27, w 1931 lekarz miejski w Hrubieszowie
 397. Wiktor Sobolewski, c. 1886 Lutycja
 398. Kazimierz Sokołowski, (18 lutego 1906 w Nowej Wsi w pow. Wieluńskim - 1940 w Katyniu) s. Stanisława, c. 1926/27, lek. wet., mieszkał i prowadził praktykę weterynaryjną w Wieluniu, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 399. Bolesław Somkowicz, c. 1891 Lutycja
 400. Zbigniew Sozański, student AMW, akt. 1938-39
 401. Gerard Spitter (Szpitter), c. 1934, akt. 1934-38, sekretarz sem. let. 1934/35 oraz 1937/38
 402. Tadeusz Stalmach, akt. 1938/39
 403. Wacław Stankiewicz, c. 1896 Lutycja
 404. Adam Stasinowski, (1882 - ) student i absolwent 1908 Instyutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Płońsku
 405. Stecha, akt. 1938/39
 406. Konrad Stellmach, (1911 we Lwowie - 1971 w Koronowie) student i absolwent 1935 AMW
 407. Stanisław Stempowski, (27 stycznia 1870 w Hucie Czernielewieckiej w gub. podolskiej - 1952 w Warszawie) z rodziny ziemiańskiej, c. 1888 Lutycja, po krótkim czasie przestał być aktywny i zaangażował się w działalność socjalistyczną, redaktor, tłumacz, i literat, działacz polityczno-społeczny, po I wojnie światowej wysoki dygnitarz masoński, autor pamiętników (Ossolineum 1953)
 408. Witold Stodolnicki, c. 1907 Lutycja, prezes Koła Filistrów Lutycji 1921, podpisał unię z Venedyą tworzącą Lutyko-Venedyę
 409. Ludwik Symon, (25 sierpnia 1865 - ) c. 1886 Lutycja, płk wet.
 410. Janusz Szajewski, najpierw w Venedyi, a następnie w Lutyko-Venedyi
 411. Jan Szalkiewicz, (1884 - ) student i absolwent 1911 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1909 Venedya, oficer zawodowy
 412. Filip Szczeniowski, c. 1885 Lutycja
 413. Jerzy Szenajch, c. II sem. 1907 Venedya
 414. Kazimierz Szkuta, student AMW, c. 1938/39
 415. Jerzy Szmurło, (23 kwietnia 1884 - 1963) student i absolwent 1916 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1908 Venedya, kpt. wet., w 1931 lekarz wolnopraktykujący w maj. Klepacze w pow. brzeskim
 416. Mieczysław Szmurło, c. II sem. 1907 Venedya
 417. Jerzy Szołkowski, założyciel Lutycji 1884
 418. Kazimierz Szukiewicz, (1874 - ) student i absolwent 1898 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1893 Lutycja, w 1931 lekarz wolnopraktykujący w Oszmianie

  Jan Szukszta, prawd. 1935 r.

 419. Jan Marian Tadeusz Szukszta, (1862 - 1 stycznia 1939 w Inowrocławiu) student i absolwent 1888 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, założyciel Lutycji, dr wet., działacz narodowy, do 1925 w rodzinnym maj. Michaliszki pow. Poniewież na Litwie kowieńskiej, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA, inicjator rozłamu w Grunwalidii 1934 oraz w Lutyko-Venedyi 1935 i odnowienia Lutycji, pochowany w grobowcu rodzinnym w Warszawie

 420. Ignacy Szumski, c. 1886 Lutycja
 421. Łucjan Szwarc student AMW, c. 1938/39
 422. Kazimierz Szyberna, (1909 w Miejskiej Górce k. Rawicza - ) w 1937 lekarz wet. w Miejskiej Górce pow. Rawicz
 423. Bronisław Szykier, c. II sem. 1907 Venedya
 424. Józef Śledziewski, c. 1886 Lutycja
 425. Władysław Śleżanowski, c. 1894 Lutycja
 426. Antoni Śliwa, (1915 - ok. 1945) student i absolwent 1939 AMW, akt. 1935-39, sekretarz 1936, wiceprezes 1937, prezes sem. zim. 1938/39, I wiceprezes sem. let. 1938/39, zamordowany przez UPA na Wołyniu
 427. Romuald Włodzimierz Benedykt Śliwiński, (1909 w Jarocinie - 26 stycznia 1984) student i absolwent AMW, fuks w Lutyko-Venedyi, przeszedł do Icarii, adiunkt AMW
 428. Tadeusz Śliwiński, (1915 - ) student AMW, akt. 1938-39, student i absolwent 1943 wet. Lwów
 429. Jan Ślizień, (31 lipca 1891 w Warszawie (?) - 24 września 1913 w maj. rodzinnym w Drućkowszczyźnie k. Nieświeża) s. Jana i Eleonory z Kunickich, student prawa UD, c. 1911 Venedya (stały gość), zmarł tragicznie po omyłkowym wypiciu kwasu solnego
 430. Zygmunt Śniegocki, akt. 1925-27
 431. Ludwik Śróbka, (1909 - 1973 w Łasinie w Bydgoskim) student i absolwent 1937 AMW
 432. Paweł Świątkiewicz, c. 1886 Lutycja
 433. Mikołaj Świderski, ( - 1940 w “Katyniu”) c. 1894 Lutycja, w 1939 walczył w Armii Pomorze (?), mjr, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej
 434. Jan Święcicki, (1901-1945) akt. 1925-27, prezes, olderman
 435. Bronisław Świtajski, (1904 w Tucholi - 1978 we Włocławku) student i absolwent 1931 AMW, c. 1925, akt. 1925-27
 436. Aleksander Tamlin (Tamilin?), (1892 - ) student i absolwent 1922 AMW, w 1931 lekarz miejski w Łodzi
 437. Bolesław Taniewski, (1870 - ) student i absolwent 1896 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 naczelnik Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Nowogródku
 438. Leon Tarnowski, c. 1889 Lutycja
 439. Stanisław Terlecki, student AMW, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 440. Jan Terpiłowski, (1896 - 14 października 1928 w Ostrowcu Świętokrzyskim) akt. 1922-27, prezes 1922/23 oraz sem. let. 1924/25, organizator i pierwszy prezes 1923/24 LKM-u, nabożeństwo żałobne z udziałem wszystkich korporacji lwowskich w kościele Św. Mikołaja 30 października 1928, pośmiertnie odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotą Odznaką ZPKA
 441. Karol Tomaszewski, c. 1892 Lutycja
 442. Władysław Topolski, student AMW, c. 1938/39
 443. Antoni Towroszewicz, c. 1893 Lutycja
 444. Zygmunt Truskowski, (1866 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1892 Lutycja, w 1931 referendarz w Urzędzie Wojewódzkim w Brześciu n/Bugiem

  Tadeusz Tryliński, prawd. koniec XIX w.

 445. Tadeusz Tryliński, (23 maja 1877 w Rosieniach - 23 sierpnia 1944 w Milanówku ) s. Antoniego i Agnieszki z d. Zawadzkiej, absolwent Gimnazjum w Rewlu, student i absolwent 1900 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1896 Lutycja, od 1903 lekarz wet. w armii rosyjskiej, lekarz wet. WP 1919-27, od 1919 w randze podpułkownika, zginął zastrzelony przez niemieckiego żołnierza, według relacji rodziny w czasie Powstania Warszawskiego na pytanie poszukującego określonej grupy Polaków niemieckiego żołnierza “Wo sind diese Banditen” miał nie wytrzymać i odpowiedzieć “Du bist auch Bandit”, a następnie uderzyć Niemca w twarz, za co tamtem wyciągnął pistolet i go zastrzelił, pochowany na Cmentarzu w Milanówku, na płycie nagrobnej widnieje napis: „Zginął w obronie honoru Polaka.”

 446. Józef Trzciński, c. 1894 Lutycja
 447. Stefan Trzebiński, (1885 - 1948) - student prawa, stały gość w Venedyi 1907, c. II sem. 1907 Konwent Polonia [nr ew. 1191], w I korpusie WP (l. 1917 -18), płk, d-ca 3. Dyw. Art. Konnej (1918 - 31), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 448. Wincenty Turmaga (?), c. 1925
 449. Hugon Tymiński, (1 kwietnia 1883 w Wołkowysku - 1939 w Wołkowysku) s. Andrzeja, dyplom pomocnika aptekarskiego Uniwersytet Moskiewski, członek Lechicji w Dorpacie, stały gość Venedyi 1907, prowizor UD 1909, właściciel apteki w Wołkowysku, rozstrzelany przez NKWD
 450. Jan Tytz, student teologii UD, c. 1911 Venedya (stały gość)
 451. Wincenty Twarianowicz, c. 1885 Lutycja
 452. Czesław Uciechowski, (1914 - ) student i absolwent 1933 AMW
 453. Michał Urbanowicz, c. II sem. 1911 Venedya
 454. Leon Walter, (1892 - ) student i absolwent 1920 AMW, jeden z pierwszych Venedów we Lwowie, w 1931 lekarz powiatowy w Ostrowie Mazowieckim
 455. Marian Wardyński, (2 lutego 1912 w Milatynie Nowym pow. Kamionka Strumiłowa - 18 listopada 1967 w Dębicy) student i absolwent AMW 1932-39, najpierw w Lutyko-Venedyi, w 1935 przeszedł do Lutycji nowej, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 456. Roman Wargacki, (1912 - 1964 w Poznaniu) student AMW, akt. 1937-39, II wiceprezes sem. zim. oraz sem. let. 1938/39, prezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), dpl. 1945
 457. Eugeniusz Warnicki, (5 stycznia 1899 - ) student i absolwent 1926 AMW, najpierw w Venedyi, potem w Lutyko-Venedyi, oficer zawodowy, kpt. WP, w wojnie obronnej 1939 szef służby wet. 25 Dywizji Piechoty Armii Poznań, m.in. uczestnik obrony Warszawy
 458. Jan Wasiutyński-Lechno, c. 1890 Lutycja
 459. Józef Wasiutyński-Lechno, c. 1889 Lutycja
 460. Witold Wawrzynowicz, (1907 - 1976 w Książu Wlkp.) student i absolwent 1934 AMW, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes 1930/31
 461. Józef Weight (Weigt), (5 lutego 1906 w Jankowie Zaleśnym - 1940 w Charkowie) s. Stanisława, c. 1925, akt. 1925-27, student i absolwent 1931 AMW, dr wet., lekarz w Janowcu i Mogilnie pow. Żnin, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 21 Pułku Ułanów, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 462. Adam Weiss, c. 1926/27
 463. Antoni Werka, (1909-2003) student i absolwent 1935 AMW, wiceprezes 1932/33
 464. Bronisław Weselski, (1873 - ) student i absolwent 1897 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1893 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Brzezinach w woj. łódzkim
 465. Stanisław Wędrychowicz, (1906 w Poznaniu - ok. 1980) akt. 1926-28, olderman 1927/28, po wojnie pracował w Centrowecie w Poznaniu
 466. Karol Węglorz, pochodził z Cieszyna
 467. Władysław Wilski, c. 1891 Lutycja

  Tadeusz Winiecki, 1931/32 r.

 468. Tadeusz Winiecki, (1908 w Tarnowie Podgórnym - 1989) brat Stefana (Scythia), student i absolwent 1934 AMW, olderman 1930-32, m.in. sem. let. 1930/31 oraz sem. zim. 1931/32, w 1937 lekarz wet. w Tarnowie Podgórnym, w 1938 prezes Poznańskiego Koła Filistrów

 469. Henryk Wińcza, c. 1885 Lutycja
 470. Bazyli Wiszniewski, (1869 - ) student i absolwent 1893 AMW, c. 1889 Lutycja, w 1931 lekarz sejmikowy w Radomiu
 471. Paweł Wiszniewski, c. 1891 Lutycja
 472. Kazimierz Witkowski, (9 marca 1884 w Balbierzyszkach - 1940 w Charkowie) s. Władysława, student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1907 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Suwałkach, kpt. WP, w wojnie obronnej 1939 w 3 Okręgowym Szpitalu Koni, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 473. Władysław Witkowski, akt. 1925-27
 474. Nikodem Witort, c. 1889 Lutycja
 475. Czesław Witowski, (1886 - ) student Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1910 Venedya, student i absolwent 1912 Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie, w 1931 lekarz miejski we Lwowie
 476. Józef Wittchen, student AMW, c. 1938/39
 477. Karol Wodzinowski, c. 1908 Lutycja
 478. Jan Wojnarowski, c. 1926/27
 479. Mieczysław Woydatt, (1887 - ) student i absolwent 1912 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. II sem. 1911 Venedya, w 1931 lekarz sejmikowy kol. Milejów w pow. Lubelskim
 480. Domarat Woyno, student prawa UD, c. 1908 Venedya (stały gość)
 481. Franciszek Wójtowicz, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, prezes sem. zim. 1930/31
 482. Józef Wróblewski, c. 1907 Lutycja
 483. Konrad Wróblewski, (1866-1947) student i absolwent 1893 AMW, c. 1889 Lutycja, badacz żubra w Puszczy Białowiejskiej, autor pracy „Żubr Puszczy Białowieskiej” (1927), w 1931 emerytowany lekarz w Brześciu n/Bugiem
 484. Stefan Wróblewski, akt. 1925-27
 485. Bernard Wróż, student AMW, c. 1938/39
 486. Bogdan Wrzyszczyński, (1901-1968 w Poznaniu) student i absolwent 1930 AMW, w 1931 dyrektor rzeźni w Toruniu, dr wet. Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu 1949, dyrektor poznańskiego oddziału “Centrowetu”
 487. Antoni Wyrzykowski, (1873 - ) student i absolwent 1908 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1903 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy we Włodawie
 488. Józef Wyrzykowski, (1862 - ) student i absolwent 1893 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1886 Lutycja, w 1931 emerytowany lekarz w Brześciu n/Bugiem
 489. Henryk Wysocki, c. 1896 Lutycja
 490. Wzorek,
 491. Juliusz Zabielski, (1885-1925) c. 1907 Lutycji, założyciel Venedii 1907
 492. Zaleski, członek Venedyi, potem w Lutyko-Venedyi, przewodniczący Komisji Statutowej podczas II Zjazdu ZPKA w Poznaniu w 1922
 493. Piotr Zankiewicz, c. 1897 Lutycja
 494. Stanisław Zapolski - Downar, c. 1892 Lutycja
 495. Zbigniew Zaremba, student AMW, akt. 1938-39
 496. Alojzy Zawadzki, c. 1925, akt. 1925-27
 497. Jan Zawidzki, (1886 - ) student i absolwent 1910 Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie, c. 1908 Lutycja, w 1931 lekarz powiatowy w Grójcu
 498. Janusz Zawitaj, c. 1930, sekretarz 1932/33
 499. Karol Zdanowicz, c. 1886 Lutycja
 500. Jan Zdanowski, c. 1890 Lutycja
 501. Ginter Ziegert, (w Toruniu - ) s. Franciszka, akt. 1937-39, po wojnie na emigracji w Ameryce Południowej
 502. Władysław Zienkiewicz, założyciel Lutycji 1884
 503. Zygadło,
 504. Józef Zygmunt, (1915 w Zbąszyniu - 1979 w Opocznie ?) student AMW, akt. 1938-39, dpl. 1950
 505. Romuald Żakiewicz, c. 1894 Lutycja
 506. Antoni Żebracki, (1914 - 29 stycznia 1998) c. 1934/5, akt. 1934-39, sekretarz 1937, wiceprezes 1938, prof. medycyny weterynaryjnej AR w Olsztynie, klinicysta
 507. Aleksander Żenczykowski, c. 1886 Lutycja
 508. Aleksander Żukowski, c. 1886 Lutycja

  Tadeusz Żuliński, 1929 r.

 509. Tadeusz Żuliński, (1910 we Lwowie - 1967) uczeń Gimnazjum w Rzeszowie, student i absolwent 1933 AMW, c. 1929, po wojnie prof. UMCS

 510. Roman Żurowski-Leliwa, ( - 22 stycznia 1928 we Lwowie) c. 1926/27, pogrzebany z ceremoniałem korporacyjnym

Pieczęć Lutyko-Venedyi, 1935 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Konrad Millak, Polskie stowarzyszenia studentów weterynarii w Dorpacie do 1918 roku, (w:) Zeszyty Naukowe SGGW - Seria Historyczna, z. 2, Warszawa 1965, s. 93 i n.,
2) Zbysław Popławski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Lutyko-Venedya (Lwów), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1996, nr 11, s. 34 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lutyko-Venedya.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 13 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka Lutyko-Venedya (Dorpat, Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 13 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }