Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Chrobria

Dekiel Antoniego Balcerka Nazwa:
Korporacja Akademicka “Chrobria” w Poznaniu
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
28 III 1921 r. (28 V 1921 r. ?)
Barwy:
czarna – zielona – biała
Dewiza:
“Honori et amicitiae” (”Honor i przyjaźń”)

Rys historyczny

Herb Chrobrii, 1939 r.

Korporacja Chrobria została założona w pierwszej połowie 1921 r. przez 11 studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Dokładny moment powstania Korporacji nie jest historycznie pewny. W zależności od źródła wskazywane są daty od dnia 28 marca do dnia 28 maja 1921 r.

Dewizka Zygmunta Stryczyńskiego, 1936 r.

Od dnia 6 V 1922 r. korporacja była członkiem rzeczywistym Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 19 XI 1921 r.) Kwestia starszeństwa Chrobrii była przedmiotem wieloletnich sporów z K! Surma, rozstrzygniętych w początkach lat 20-tych w ramach środowiska poznańskiego na korzyść Surmy, a później na szczeblu ogólnokrajowym na korzyść Chrobrii. Po wyroku Sądu Ogólnokorporacyjnego z 1932 r. data starszeństwa Chrobrii została zmieniona na dzień 28 marca 1921 r.

Uroczystości X-lecia Chrobrii, Poznań 16-17 V 1931 r.

Statut korporacji został zatwierdzony przez uniwersytecki Senat. Kuratorami Chrobrii z ramienia uczelni byli prof. Stanisław Dobrzycki oraz prof. Ludwik Jaxa-Bykowski.

Chrobria była jedną z większych i aktywniejszych korporacji poznańskich. Prezesami Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego byli dwaj członkowie Chrobrii: w 1925 r. Michał Jankiewicz oraz w 1934/35 r. Wiktor Namysł. W Związku Polskich Korporacji Akademickich przy Chrobrii kandydowały K! Hermesia i K! Aesculapia.

Poczet Chrobrii na I Kongresie Chrystusa Króla, Poznań 29 VI 1937 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 324 nazwiska, w tym 24 członków kooptowanych.

Przy relikwiach św. Andrzeja Boboli, Poznań 13 VI 1938 r.

Prawdopodobnie w pierwszych latach powojennych rozważano możliwość zalegalizowania w jakiejś formie działalności korporacji. Poza tym brak informacji dotyczących powojennej działalności Korporacji, choć wiadomo o spotkaniach towarzyskich niewielkich grup członków. W 2002 r. z inicjatywy Daniela Nowickiego z K! Lechia Chrobria została reaktywowana (www.chrobria.org).

Lista członków

Kartka korporacyjna Chrobrii, 1937 r.

Poniższa, niekompletna lista członków Chrobrii obejmuje ponad 320 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie kooptowani

 1. Tadeusz Borne, (1877 - ) prawnik, ekonomista, doktor, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1930
 2. Henryk Cetkowski, (1883 w Mińsku Litewskim - 1955) dr med., ortopeda, chirurg, lekarz w Poznaniu, następnie w Gdyni, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 1928, Filister kooptowany Chrobrii, po wojnie ordynator Oddziału Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Gdyni
 3. Stanisław Czasz, prawnik, radca miejski w Poznaniu, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii, po wojnie syndyk miejski w Poznaniu
 4. Bogusław Dobrzycki, (1875-1948) inż., dyrektor DOKP w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Toruniu, ppor. rez. Korpusu Oficerów Aeronautyki, zainteresowany problematyką ochrony zabytków, Filister kooptowany Chrobrii, po wojnie ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu
 5. Stanisław Dobrzycki, (30 marca 1875 w Krzęcinie k. Skawiny - 15 lipca 1931 w Poznaniu) s. Marcina i Heleny z Podoskich, absolwent Gimnazjum Św. Anny w Krakowie 1885-93, student i absolwent filologii UJ1893-97, doktorat UJ 1898, historyk literatury polskiej, slawista, od 1901 prof. Uniwersytetu we Fryburgu, od 1919 prof. UP, rektor UP 1924/25, kurator i Filister kooptowany Chrobrii
 6. Franciszek Hempowicz, (1878 w Sulmierzycach - 1964) brat Tomasza (Chrobria), prawnik, naczelnik Wydziału Przemysłu i Handlu w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Filister kooptowany Chrobrii
 7. Henryk Jakliński, (1884 - ) Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1929
 8. Leonard Jarociński, (1877 w Mińsku Litewskim - 1950) płk, lekarz chirurg, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1935, po wojnie prezes Gdyńskiego Towarzystwa Lekarskiego
 9. Władysław Komorowski, (1895 w Kładach pow. Ostrów - ) prawnik, adwokat w Poznaniu, Filister kooptowany Chrobrii, kpt. rez. 6 Batalionu Telegraficznego, po wojnie na emigracji, zmarł w Londynie
 10. Marian Kryzan, (1878 w Ostrowie Wlkp. - 1934) ojciec Zdzisława (Primislavia), dr inż., prezes Urzędu Patentowego RP, radca miasta Poznania, Filister kooptowany Chrobrii
 11. Edmund Majkowski, (1892 w Grodzisku - 1951) ksiądz kanonik, dyrektor Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, Filister kooptowany Chrobrii, następnie duszpasterz polonijny w Belgii i proboszcz w Kopanicy
 12. Marceli Maryński, (1888 we Wrześni - ) brat Mariana (Chrobria), absolwent studiów ekonomicznych, członek kilku tajnych organizacji patriotycznych, współredaktor „Brzasku”, w dwudziestoleciu dyrektor banku, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1931
 13. Marian Maryński, (1883 w Kościanie -1938) brat Marcelego (Chrobria), student w Królewcu, działacz organizacji polonijnej „Zet”, relegowany z Uniwersytetu za działalność wśród Mazurów, lekarz chirurg w Bydgoszczy, mjr rez., Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1926
 14. Antoni Müller, (1868 w Gnieźnie - 1955) prawnik, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Filister kooptowany Chrobrii
 15. Antoni Muszyński, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1926
 16. Zygmunt Niesiołowski, (1877-1925) na emigracji w Stanach Zjednoczonych, powrócił do kraju po odzyskaniu niepodległości, dyrektor kopalni na Śląsku, Filister kooptowany Chrobrii
 17. Pawłowski, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1930
 18. Edmund Pedenkowski, (1875 w Rzeszowie - 1936) płk wojsk kolejowych w stanie spoczynku, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1935
 19. Edmund Piechocki, (30 września 1885 w Ostrowie - 13 maja 1947 w Katowicach) uczeń Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie, członek Towarzystwa Tomasza Zana, student Akademii Handlowej w Wiedniu i Uniwersytetu w Tybindze, dr ekonomii i nauk politycznych 1913, działacz gospodarczy, m.in. założyciel w Gelsenkirchen oddziału Banku Przemysłowców z Poznania, współinicjator targów poznańskich, dyrektor Działu Przemysłowego Powszechnej Wystawy Krajowej, wykładowca WSH, dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędnościowej Miasta Poznania 1930-39, Filister kooptowany Chrobrii, w czasie II wojny światowej więzień obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen, po wojnie osiadł w Katowicach, pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach
 20. Franciszek Pohland, (1892 w Poznaniu - 1955) Powstaniec Śląski, farmaceuta w Poznaniu, prawd. Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1939, por. rez. 7 Batalionu Telegraficznego, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną, uciekł z transportu i dotarł do II Korpusu PSZ, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 21. Kazimierz Siczyński, Filister kooptowany Chrobrii, właściciel firmy „Rola” w Poznaniu
 22. Józef Szyman, (1876 - ) inż., Powstaniec Wielkopolski, pułk rez., Filister kooptowany Chrobrii, prezes Związku Filistrów, w czasie wojny wysiedlony do Generalnej Guberni, w 1945 wrócił do Poznania
 23. Kazimierz Szymanowski, (1889 - ) lekarz w Bydgoszczy, Filister kooptowany Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1926

  Ireneusz Wierzejewski, lata 20-te.

 24. Ireneusz Wierzejewski, (23 marca 1881 w Kozłowie - 8 marca 1930 w Warszawie) s. Władysława i Marii z d. Mojzykiewicz, brat Zbigniewa (Chrobria), absolwent Gimnazjum Bergera w Poznaniu, studiował med. w Gryfii, Berlinie, Würzburgu i Monachium, absolwent med. Monachium 1908, dr med. Lipsk 1910, dyrektor i naczelny lekarz w Poznańskim Zakładzie Ortopedycznym im. Gąsiorowskich, w czasie Powstania Wielkopolskiego naczelny lekarz armii wielkopolskiej, awansowany do stopnia generała-podporucznika, organizator na UP pierwszej w Polsce kliniki ortopedii 1921, prof. nadzw. UP 1923, założyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, pierwszy kurator i “Ojciec Korporacji Chrobria”, wystąpił z Chrobrii 1926, prezes Towarzystwa Śpiewaczego “Echo”, polityk sanacyjny, od 1928 senator RP z ramienia BBWR, kierownik Komitetu Regionalnego Narodowo-Państwowego Bloku Współpracy z Rządem w Wielkopolsce, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Federacji Polskich Związków Obrony Ojczyzny, pochowany na Cmentarzu Świętomarcińskim przy ul. Bukowskiej, od 1962 na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu

Członkowie rzeczywiści

  Józef Alkiewicz.

 1. Józef Alkiewicz, (1908 w Obozinie k. Kościerzyny -1942) lekarz w Siemianowicach, ppor. rez. 7 SO, uczestnik wojny obronnej 1939

  Witold Andrée, 1928 r.

 2. Witold Andrée, (1904 w Miejskiej Górce - 1930) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego, a następie Wydziału Rolniczo-Leśnego, zginął tragicznie

 3. Henryk Andrzejewski, (14 czerwca 1913 w Poznaniu - 1940 w Katyniu) absolwent chemii UP, skreślony z Chrobrii 1936, ppor. rez. 58 Pułku Piechoty, zamordowany przez NKWD
 4. Lech Józef Antoszewski, (23 marca 1911 w Berlinie - 1940 w Katyniu) absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1930, student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1933, po studiach urzędnik miejski w Poznaniu, ppor. rez. 56 Pułku Piechoty, zamordowany przez NKWD
 5. Antoni Jan Balcerek, (1 czerwca 1912 w Koźminie - 1972) brat Romualda (Chrobria), student i absolwent 1935 farmacji UP, właściciel apteki w Lesznie
 6. Romuald Balcerek, (12 stycznia 1905 w Koźminie - 1956) brat Antoniego (Chrobria), student i absolwent 1930 farmacji UP, właściciel apteki w Koźminie
 7. Tadeusz Banach, “(1906 w Krakowie - 1945) student farmacji UP, pomocnik aptekarski,
  więzień obozu koncentracyjnego, skreślony z Chrobrii 1930″

 8. Bogdan Witold Baranowski, (9 czerwca 1913 w Gnieźnie - 1992) student w Warszawie, prawd. członek K! Jagiellonia z Warszawy, student i absolwent med. 1945 UP, wstąpił do K! Chrobria, ginekolog, po wojnie dyrektor Szpitala Miejskiego w Lesznie
 9. Władysław Barcikowski, “(1902 w Gostyniu - 1941 w Bydgoszczy) student Wydziału Rolno-Leśnego UP, sekretarz 1924, skreślony z Chrobrii 1925,
  kupiec w branży technicznej w Poznaniu i Bydgoszczy, rozstrzelany przez Niemców”

 10. Aleksander Bartlitz, (1899 w Gruszczynie - 1942 w ZSRR) student i absolwent prawa UP, założyciel i autor słów hymnu Chrobrii, prezes 1922/23, po studiach sędzia grodzki w Łobżenicy, zmarł w drodze do armii gen. Władysława Andersa
 11. Teodor Wojciech Bartecki, “(23 marca 1910 w Chabsku - 1940 w Charkowie) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1937,
  mgr prawa, po studiach urzędnik ministerialny w Warszawie, ppor. rez. 59 Pułku Piechoty, zamordowany przez NKWD”

  Kazimierz Bartz.

 12. Kazimierz Bartz, (1899 - 1974) założyciel Chorbrii, prezes 1921, prawnik, po studiach sędzia grodzki w Wągrowcu, następnie adwokat w Śremie, działacz sportowy

 13. Zenon Józef Bąbka, (1913 w Radomsku - ) student med. UP, student i absolwent med. UW, skreślony z Chrobrii 1937, po wojnie ginekolog w Bydgoszczy
 14. Józef Becker, (1906 w Krotoszynie - 1983) student prawa UP, sekretarz 1926/27, po studiach sędzia grodzki w Grudziądzu, ppor. rez. 66 Pułku Piechoty, po wojnie prokurator w Toruniu
 15. Jan Behlau, skreślony z Chrobrii 1938

  Julian Karol Bensch.

 16. Julian Karol Bensch, (23 września 1905 w Trzebawie k. Leszna - 1940 w Katyniu) student filologii UP, sekretarz 1930, prezes 1931, nauczyciel języka francuskiego i niemieckiego, por. rez. 3 Pułku Lotnictwa, zamordowany przez NKWD

 17. Henryk Beychler, (1910 w Poznaniu - 1982) lekarz w Katowicach Szopienicach
 18. Stefan Białas, (1905 w Poznaniu -) student farmacji UP, po wojnie farmaceuta w Strzelcach Opolskich, a następnie we Wrocławiu
 19. Bielawski, skreślony z Chrobrii
 20. Feliks Bock (Bok), (1908 w Gnieźnie - 1979) skreślony z Chrobrii 1931/32, ppor. rez. 69 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie zasłużony działacz społeczny w Brodnicy
 21. Lech Bogacki, (1913 w Senftenberg (obecnie Komorów) - 1993) chemik, po wojnie asystent w Katedrze Towaroznawstwa na WSH w Poznaniu
 22. Witold Bogajski, (1916 w Poznaniu - ) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego, sekretarz Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1938/39
 23. Edmund Bogusławski, (1908 w Poznaniu - 1939) sekretarz 1931, olderman 1932/33, prezes 1934, olderman 1935/36, ekonomista, por. rez. 8 Batalionu Strzelców, poległ w wojnie obronnej 1939, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych
 24. Jur Borna, (1917 w Poznaniu - 1947) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1939, w czasie wojny przebywał w Anglii, ukończył studia prawnicze i psychologiczne w Oksfordzie
 25. Tadeusz Borowski, skreślony z Chrobrii 1924
 26. Adam Borys, (1909 w Witkowie - 1986) skreślony z Chrobrii 1930/31, inż. rolnictwa, ppor. rez. 17 Pułku Artylerii Lekkiej, Cichociemny, dowódca batalionu „Parasol”, ppłk, po wojnie pracownik naukowy
 27. Agenor Jerzy Brandt , (1915 w Fastowie k. Kijowa - 1981) prawnik, po wojnie używał imienia Jerzy
 28. Bolesław Bresiński, (1916 w Poznaniu - 1984) sekretarz 1937/38, meteorolog, po wojnie zamieszkał w Katowicach
 29. Bogdan Budzyński, (3 stycznia 1917 w Krotoszynie - ) brat Władysława (Chrobria), student med. UP, c. 1936, akt. 1936-39, dr med., urolog, chirurg, płk w stanie spoczynku, zaangażowany w reaktywację Chrobrii 2002

  Władysław Budzyński.

 30. Władysław Budzyński, (16 września 1911 w Krotoszynie - 4 sierpnia 1944 w Warszawie) brat Bogdana (Chrobria), student i absolwent 1934 med. UP, ppor. rez. 5 SO, zginął w Powstaniu Warszawskim pełniąc służbę w szpitalu powstańczym w al. Jerozolimskich

  Adam Burda, 1929 r.

 31. Adam Burda, (2 stycznia 1907 w Jarosławie - 1988) student i absolwent 1934 med. UP, wiceprezes 1930/31, prezes 1931/32, dermatolog, w czasie okupacji żołnierz AK, dr med. UP 1949, po wojnie doc. AM w Poznaniu

  Henryk Bzyl, 1931 r.

 32. Henryk Bzyl, (1914 we Wrocławiu - ) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego, skreślony z Chrobrii 1935

 33. Edmund Cabański, (1917 w Gnieźnie - 1984) student med. UP

  Zdzisław Cerkaski, 1926 r.

 34. Zdzisław Cerkaski, (1904 w Inowrocławiu - 1986) student prawa UP, członek Chrobrii, skreślony 1926, wstąpił do Lechii, adwokat w Inowrocławiu, po wojnie w Szczecinie

 35. Andrzej Charkiewicz, (1911 w Sarajewie w Bośni -2004) inż. rolnictwa, w czasie II wojny światowej jeniec niemieckich stalagów
 36. Władysław Chwiałkowski, (1907 w Poznaniu - 1967) skreślony z Chrobrii, ppor. rez. 14 Pułku Artylerii Konnej, w czasie II wojny światowej jeniec oflagów, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 37. Aleksander Ciesielski, (1913 w Żarach - 1996) prawnik, aplikant sądowy w Poznaniu, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w stalagach, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, dr prawa
 38. Jan Ciesielski I, (1904 w Krotoszynie - 1938) absolwent WSH, ekonomista w Gdańsku-Sopocie
 39. Jan Ciesielski II, (1909 w Kępnie - 1990) lekarz chirurg w Poznaniu, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 40. Maksymilian Konstanty Ciesielski, (31 lipca 1914 we Wrocławiu - 1986) student i absolwent 1945 med. UP, członek K! Magna-Polonia, przeszedł do K! Chrobria, skreślony z Chrobrii 1938, po wojnie balneolog, dyrektor sanatorium w Żegiestowie
 41. Bogdan Cieślawski, (1913 w Witkowie - 1967) brat Romana i Tadeusza (obaj Chrobria), student prawa UP, a następnie WSH, pchor. rez. 57 Pułku Piechoty, po wojnie rewident w licznych przedsiębiorstwach
 42. Roman Cieślawski, (1906 w Witkowie - 1973) brat Bogdana i Tadeusza (obaj Chrobria), student prawa UP, dr prawa (?), adwokat w Śmiglu, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prowadził w Londynie aptekę

  Tadeusz Cieślawski.

 43. Tadeusz Cieślawski, (25 września 1911 w Witkowie - 14 września 1978) brat Bogdana i Romana (obaj Chrobria), absolwent Gimnazjum w Krotoszynie 1929, student i absolwent farmacji UP 1930-34, po studiach asystent w Zakładzie Farmacji Stosowanej UP, a następnie pracownik firmy chemicznej “Pebeco”, dr farmacji UP 1939, w czasie okupacji pracował w aptekach w Strzelnie Wlkp., Ostrowi Mazowieckiej, Warszawie i Legionowie, po wojnie jedne z organizatorów przemysłu kosmetycznego, m.in. dyrektor “Pebeco” (późniejsza Pollena-Lechia), naczelny dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego 1959-73, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką “Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego”

 44. Stanisław Czajka, (1894 w Trzemesznie - 1984) Powstaniec Wielkopolski, ppor. rez., przemysłowiec w Poznaniu, w czasie wojny jeniec w oflagu
 45. Antoni Czarnecki, skreślony z Chrobrii 1930
 46. Bogdan Czarnecki, skreślony z Chrobrii 1936
 47. Henryk Ferdynand Czernay, (1905 w Peczeniżynie - 1995) sekretarz 1927/28, wiceprezes 1928, inż. leśnictwa, ppor. rez. 48 Pułku Piechoty, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 48. Marian Dabiński, (1904 w Gostyniu - 1974) olderman 1930 i 1931/32, ekonomista, urzędnik bankowy w Poznaniu, ppor. rez. 69 Pułku Piechoty
 49. Józef Danielewicz, (1915 w Zebrzu - 2000) student chemii UP, w czasie wojny żołnierz PSZ na Zachodzie, po wojnie wrócił do kraju, zamieszkał w Bydgoszczy

  Roman Dembiński, lata 30-te.

 50. Roman Dembiński, (1908 w Gostyniu - ) ekonomista, urzędnik ubezpieczeniowy w Poznaniu, ppor. rez. 17 Pułku Ułanów

 51. Czesław Deutsch (po wojnie Skarbek), (1902 w Pluskowęsach k. Chełmży -1989) student ekonomii UP, skreślony z Chrobrii 1925, ppor. rez., w czasie II wojny światowej jeniec oflagów, po wojnie zmienił nazwisko na „Skarbek”

  Witold Dirbach, lata 20-te (?).

 52. Witold Dirbach, (1904 w Piaskach - ) skreślony z Chrobrii 1932, ppor rez. 7 Pułku Artylerii Ciężkiej, po wojnie aresztowany i sądzony w tzw. „sprawie bydgoskiej”, pracownik różnych przedsiębiorstw w Bydgoszczy

 53. Aleksy Wiktor Długoński, (1906 w Stargardzie Gdańskim -1957) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1926, po studiach sędzia w Gdyni, po wojnie prezes sądu w Wałczu, następnie radca prawny
 54. Franciszek Długoński, (1906 w Stargardzie Gdańskim - ) absolwent WSH, skreślony z Chrobrii 1926, kupiec, ppor. rez. 65 Pułku Piechoty, po wojnie pracownik biurowy w firmach rybnych w Gdyni
 55. Edmund Drecki, (24 sierpnia 1897 w Miłosławiu w woj. poznańskim - 1940 w Katyniu) s. Franciszka, Powstaniec Wielkopolski, inż. leśnictwa, nadleśniczy w nadleśnictwie Kościerzyna, por. rez. 8 Baonu Telegraficznego, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 56. Władysław Jan Dworczak, (18 czerwca 1902 we Wrocławiu - 1956) lekarz w Krzywinie w pow. Kościańskim
 57. Józef Dymiński, (1898 w Krotoszynie - 1971) Powstaniec Wielkopolski, student med. UP, ppor. rez., po wojnie pracownik biurowy w Szczecinie i Poznaniu
 58. Leonard Erazm Fibak, (21/29 sierpnia 1903 w Żninie - 1940 w Katyniu) s. Michała, technik farmacji, skreślony z Chrobrii 1932, ppor. rez. 70 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 59. Jan Figas, skreślony z Chrobrii 1932
 60. Roman Fijałkowski, (1905 w Słupcy - 1929) student farmacji UP
 61. Władysław Filisiewicz, (1898 w Mogilnie - 1973) prawnik, sędzia okręgowy, następnie adwokat w Mogilnie
 62. Wiktor Frankowski, (1904 w Poznaniu - 1972) inż. rolnictwa, ppor. rez. 64 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, w czasie okupacji żołnierz AK, po wojnie dyrektor administracyjny Instytutu Dendrologii PAN

  Wiktor Frączczak, 1928 r.

 63. Wiktor Frączczak, (1907 w Berlinie -) skreślony z Chrobrii 1929, ppor. rez. 62 Pułku Piechoty, urzędnik cywilny w Cechówce na Podkarpaciu

  Wiktor Gadziński, 1931 r.

 64. Wiktor Gadziński, (1909 we Wrocławiu - listopad 1995) absolwent prawa i akademii muzycznej, po wojnie rektor Akademii Muzycznej w Katowicach 1965-72, wirtuoz gry na kontrabasie i kompozytor

 65. Jan Gałęzewski, (1905 w Żydówku - 1987) prawnik, sędzia grodzki w Poznaniu
 66. Tadeusz Gantkowski, (1899 w Gnieźnie - ) założyciel Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1924, prawnik, ppor. rez. 67 Pułku Piechoty, adwokat w Szubinie, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagach, po wojnie we Wrocławiu
 67. Leon Gapiński, (1907 w Legnicy - ) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1933
 68. Zbigniew Gęsikowski, (1919 we Wrocławiu - 1992) skreślony z Chrobrii 1938, po wojnie aptekarz i działacz społeczny w Alwernii pod Krakowem
 69. Jan Gibasiewicz, (1900 w Krotoszynie - 1940 w Charkowie) Powstaniec Wielkopolski, student prawa UP, wiceprezes 1923/24, kupiec; prawnik; burmistrz Krotoszyna, ppor. rez. 56 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 70. Stanisław Gibasiewicz, (1904 w Krotoszynie - 1986) wiceprezes 1924/25, prezes 1925/26, olderman 1926/27, prawnik, referent ekonomiczny w konsulatach w Berlinie i Lille, sekretarz generalny UP, po wojnie pracownik Biblioteki Kórnickiej
 71. Ludwik Gliwa, (1916 w Makowie Podhalańskim - 2002) prawnik, adwokat w Poznaniu
 72. Tadeusz Głogowski, (1916 w Marcelinie - 1972) inż. rolnictwa, po wojnie agronom i właściciel sadu pod Żninem
 73. Antoni Głowacki, skreślony z Chrobrii 1932/33
 74. Antoni Jan Głowacki, (1913 w Poznaniu - 1939) farmaceuta w Poznaniu, ppor. rez. 31 Pułku Artylerii Lekkiej, poległ w wojnie obronnej 1939 w walkach w Puszczy Kampinoskiej
 75. Marian Głowacki I, (1900 w Witkowie - 1985 we Wronkach) Powstaniec Wielkopolski, prawnik, sędzia powiatowy w Żninie, sekretarz 1924/25, ppor. rez. 68 Pułku Piechoty, po wojnie pracuje w branży pszczelarskiej, później wznawia wykonywanie zawodu prawniczego, autor wspomnień z Powstania Wielkopolskiego

  Marian Głowacki II.

 76. Marian Głowacki II, (1906 w Książu - 1939) wiceprezes 1928/29, prezes 1930/31, olderman 1931, prawnik, aplikant adwokacki w Inowrocławiu, ppor. rez. 59 Pułku Piechoty, poległ w wojnie obronnej pod Bzurą

 77. Janusz Goebel, (1899 w Doruchowie - 1989) Powstaniec Wielkopolski, członek K! Magna-Polonia, przeszedł do K! Chrobria, po wojnie pracownik Lasów Państwowych
 78. Zygmunt Gosieniecki, (1909 w Gnieźnie - 1940 w Charkowie) student Wydziału Humanistycznego UP, później PL i ASP w Warszawie, skreślony z Chrobrii 1936, rzeźbiarz, por. rez. 6 Baonu Pancernego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 79. Stefan Górzyński, (1897 w Nakle -1965) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, założyciel Chrobrii, pomysłodawca nazwy „Chrobria”, olderman 1921/22, sekretarz 1922/23, po studiach pracownik bankowy w Poznaniu
 80. Konrad Grabianowski, (1903 w Poznaniu - ) brat Romana (Gnomia), absolwent WSH, ekonomista pracujący w Gdyni, następnie w Warszawie, po wojnie na emigracji we Francji
 81. Józef Graczyk, (1907 w Pakości - 1967) student i absolwent 1934 farmacji UP, sekretarz 1929/30, po studiach farmaceuta we Lwowie, po wojnie w Kluczborku
 82. Herbert Grochut, skreślony z Chrobrii 1937
 83. Adam Gruchalski, (1908 w Kleczewie - ) skreślony z Chrobrii 1930, nauczyciel polonista w Warszawie
 84. Jan Gruchalski, (30 grudnia 1909 w Kleczewie -) student i absolwent 1934 med. UP, skreślony z Chrobrii, lekarz ginekolog i internista we Włocławku, więzień obozów koncentracyjnych, po wojnie zamieszkał w Elblągu
 85. Antoni Greutzmacher, (1907 w Wiatce w Rosji - 1940 w Charkowie) student med., następnie biologii UP, ppor. rez. 57 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 86. Henryk Gruetzmacher, (1913 w Jarosławiu nad Wołgą - 1944) student rolnictwa UP, skreślony z Chrobrii 1935/36, żołnierz i dowódca AK, poległ w walce w żandarmerią niemiecką
 87. Telesfor Gryczyński, (1912 w Kobylinie - ) skreślony z Chrobrii 1934, prawnik
 88. Łucjan Grześkowiak, (1906 w Dolsku w pow. śremskim -1962) wiceprezes 1928, ekonomista, przemysłowiec w Połajewie, po wojnie po znacjonalizowaniu młyna w Połajewie prywatny przedsiębiorca w Poznaniu
 89. Marian Haberko, (1913 w Strzemieszycach - 1993) student prawa UP, studia ukończone po wojnie, urzędnik w Kolejach Państwowych, następnie w przedsiębiorstwie budowlanym
 90. Edward Hantke, (1908 w Poznaniu - 1988) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1932/33, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie pracownik Urzędu Akcyzowego, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta Poznania
 91. Kazimierz Hańczewski, (1916 w Poznaniu - 1994) sekretarz 1938/39, prawnik, po wojnie sędzia, następnie prokurator w Poznaniu, członek Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
 92. Tomasz Hempowicz, (1898 w Sulmierzycach - 1979) brat Franciszka (Chrobria), Powstaniec Wielkopolski, wiceprezes 1921/22, prezes 1922, dr prawa, adwokat w Poznaniu, następnie w Tczewie

  Ireneusz Herdach.

 93. Ireneusz Herdach, (25 stycznia 1914 w Kobylinie - 1996) student i absolwent 1945 med. UP, wiceprezes 1938/39, po wojnie lekarz chirurg we Wrocławiu i Miliczu

 94. Wiktor Hildebrand, (1912 w Ostrzeszowie - ) student med., a następnie Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1930
 95. Kazimierz Hoffmann, (1901 w Jutrkowie w pow. kępińskim - 1975) ekonomista pracujący w branży zbożowej

  Włodzimierz Hofman.

 96. Włodzimierz Hofman, (4 stycznia 1918 w Krotoszynie - 2002) student i absolwent 1946 med. UP, lekarz ftyzjatra i internista, po wojnie przez dłuższy czas przebywał w Afryce, dyrektor Szpitala w Miliczu

 97. Edmund Hoja, (1906 w Kępnie -2001) student i absolwent chemii UP, c. 1928,dr chemii, po wojnie na emigracji we Francji, a następnie w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, pochowany na cmentarzu weteranów Field of Honour w Pointe Claire
 98. Jan Michał Hoja, (1915-1991) student med. UP, w trakcie wojny przedostał się na Zachód, po wojnie na emigracji

  Gerard Hüttner, 1931 r.

 99. Gerard Paweł Hüttner, (1910 w Trzemesznie - 1978) lekarz psychiatra w Poznaniu i Kościanie

  Lech Idzior, 1931 r.

 100. Lech Idzior, (25 grudnia 1912 w Ostrowie Wlkp. - 4 lipca 2009 w Kluczborku), sekretarz 1934/35, po wojnie lekarz ginekolog w Kluczborku

 101. Maksymilian Iwicki, (1897 w Wągrowcu - 1986) prawnik, sędzia okręgowy w Ostrowie, następnie sędzia apelacyjny w Poznaniu , por. rez. 7 Batalionu Telegraficznego, po wojnie sędzia wojskowy, później radca prawny
 102. Roman Iwicki, (1904 w Ostrowie Wlkp. - ) student prawa UP, skreślony z Chrobrii, prawnik, ppor. rez. 8 Pułku Strzelców Konnych, w czasie wojny por. AK w Warszawie i w kontrwywiadzie TAP
 103. Bogdan Jaeschke, (1912 w Poznaniu -) student chemii UP, skreślony z Chrobrii 1931/32
 104. Artur Jakubowski, (1910 w Eickel w Niemczech - 1986) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1931
 105. Michał Jankiewicz, (1900 w Gostyniu - 1927) brat Wojciecha (Chrobria), założyciel Surmy, sekretarz 1921, przeszedł do Chrobrii, prezes 1924/25, prezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1924/25, redaktor działu “Korporant Polski” w “Akademiku”, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1922/23, prawnik, sędzia powiatowy w Pobiedziskach

  Wojciech Jankiewicz.

 106. Wojciech Jankiewicz, (1 października 1904 w Gostyniu - 1959) brat Michała (Chrobria), student i absolwent 1945 med. UP, prezes 1927, olderman 1929/30, lekarz, w okresie okupacji w konspiracji, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, po wojnie lekarz w Żninie

 107. Józef Jankowski, (1904 w Hamborn - 1984) student med. UP, skreślony z Chrobrii 1924, fizykoterapeuta i balneolog w Poznaniu, prof. dr hab.
 108. Witold Jankowski, (1919 w Ostrowie Wlkp. - 1995) student prawa UP, w okresie wojny aktywny działacz konspiracyjny, po wojnie red. naczelny „Słowa Powszechnego”, poseł na Sejm PRL z ramienia PAX-u 1969-85
 109. Adam Janowski, (1912 w Kruszwicy - ) student biologii, następnie medycyny UP, wiceprezes 1933/34 oraz 1934/35, skreślony z Chrobrii 1935, lekarz
 110. Alfred Antoni Janowski, (1903 w Szymborzu - 1962) prawnik, sędzia grodzki w Zbąszynie, następnie w Bydgoszczy, ppor. rez. 62 Pułku Piechoty, po wojnie sędzia wojskowy w stopniu ppłka, od 1957 sędzia Sądu Najwyższego
 111. Mieczysław Jarczewski, (1909 w Starogardzie - wrzesień 1939 ?) student med. UP, ppor. rez. 70 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, zaginął w walkach
 112. Leon Jastrzębski, (1903 w Radziejowie -) student prawa UP, skreślony z Chrobrii, prawnik, sędzia
 113. Lucjan Jaworski, (1915 w Gnieździłowie w woj. wileńskim -) student prawa UP
 114. Jerzy Jerzykowski, skreślony z Chrobrii 1926
 115. Leon Jesionowski, (1900 w Kozłowie w pow. grodziskim - ) założyciel Chrobrii, ppor. rez. 7 Dywizjonu Taborów, ekonomista, bankowiec w Poznaniu, następnie w Warszawie, aresztowany przez Gestapo, zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym
 116. Witold Jeske, (1914 w Graboszewie - 1989) brat Józefa (Baltia), wiceprezes 1937/38, Lekarz ortopeda, po wojnie dyrektor szpitala ortopedycznego im. Ireneusza. Wierzejewskiego w Poznaniu
 117. Feliks Kaczmarek, (10 listopada 1908 w Puszczykowcu pow. Śmigiel - ) student i absolwent 1935 med. UP, pediatra, po studiach lekarz w Choczu pow. Kalisz, po wojnie w Aleksandrowie k. Łodzi
 118. Józef Kałużny, (1913 w Pniewach - 1979) prezes 1937, wiceprezes 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), lekarz stomatolog w Poznaniu, wyemigrował z rodziną do Szwajcarii
 119. Zygmunt Kapałczyński, (1915 w Poznaniu - ) student prawa UP
 120. Stefan Kapuściński, (1900 w Kordosie w pow. gnieźnieńskim -?) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1924, prawnik, komornik sądowy
 121. Zbigniew Kapuściński, (17 grudnia 1904 w Kordosie pow. Witkowo -1940 w Katyniu) student chemii UP, skreślony z Chrobrii 1932, dr chemii, współorganizator Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego i Aeroklubu Poznańskiego, por. rez. 3 Pułku Lotniczego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 122. Florian Karpiński, (1906 w Poznaniu - 1939) student med. UP, skreślony z Chrobrii 1927, ppor. rez.8 Batalionu Strzelców, poległ w wojnie obronnej 1939
 123. Stefan Kasztelan, (1908 w Dopiewie - 1979) student biologii UP, po wojnie pracownik Stacji Ochrony Roślin, następnie “Herbapolu”
 124. Stefan Kaszyński, (1902 w Popielewie - ) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1931, prawnik
 125. Franciszek Kierzkowski, (1912 w Świeciu nad Wisłą - 1964) lekarz ftyzjatra w Poznaniu
 126. Edward Klaman, (1913 w Berlinie - ) prawnik
 127. Leon Klessa, (1912 -) student farmacji UP, ppor. rez. 57 Pułku Piechoty, właściciel młyna i tartaku w Czarnkowie, po wojnie taksówkarz w Czarnkowie
 128. Kłos, skreślony z Chrobrii
 129. Kazimierz Kokoszczyński, (1916 w Wyczałkowie w woj. warszawskim - ) student med. UP, c. ok. 1939
 130. Witold Koller, (1910 w Poznaniu - 1974) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1932/33, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie księgowy w Poznaniu

  Bogumił Kołaczkowski, 1931 r.

 131. Bogumił Kołaczkowski, (1912 w Żerkowie - 1985) brat Zdzisława i brat stryjeczny Józefa (obaj Chrobria), student i absolwent med. UP, uczestnik wojny obronnej 1939, ranny; odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie prof. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, płk

  Józef Kołaczkowski, 1931 r.

 132. Józef Antoni Kołaczkowski, (6 lutego 1910 w Trzemesznie - 1980) brat stryjeczny Bogumiła i Józefa (obaj Chrobria), student i absolwent 1936 med. UP, sekretarz 1931/32, dr med. UP 1949, po wojnie prof. AM w Poznaniu

 133. Zdzisław Kołaczkowski, (9 marca 1910 w Żerkowie - 1985) brat Zdzisława i brat stryjeczny Józefa (obaj Chrobria), student i absolwent 1934 med. UP, olderman 1934, dermatolog, po wojnie prof. AWF w Poznaniu
 134. Wiktor Kompf, (1901 w Inowrocławiu - 1923) student i absolwent prawa UP, założyciel Chrobrii, sekretarz 1921, prezes 1921/22, wiceprezes 1922
 135. Czesław Kończal, (1904 w Murczynie pow. Żnin - ) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1930, prawnik
 136. Kazimierz Kopeć, (1900 w Rawiczu - 1953) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1924, sędzia, następnie adwokat w Czersku, w czasie wojny żołnierz Brygady Strzelców Karpackich, obrońca Tobruku, po wojnie wrócił do kraju, prawnik firm z branży stoczniowej w Gdyni
 137. Stanisław Kowalczyk, (1899 w Kowalewie w pow. pleszewskim - 1925) prawnik, aplikant sądowy w Rogoźnie, por. rez.
 138. Jan Kowalewicz, (1898 w Dzielicach pow. Krotoszyn -1946) prawnik, sędzia grodzki w Pobiedziskach, następnie sędzia okręgowy w Ostrowie Wlkp., por. rez. 7 Pułku Artylerii Ciężkiej, zmarł wywieziony w 1945 z Radomia do ZSRR
 139. Antoni Kowalski, (1902 w Kandytach pow. Olsztyn - 1958) student med. UP, olderman, 1926, kupiec w Inowrocławiu, po wojnie zamieszkał w Warszawie
 140. Joachim Kowalski, (1906 w Smoszewie pow. Krotoszyn -) student med. UP, członek K! Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1928, prawd. później w K! Aesculapia (?), ginekolog, po wojnie w Szadku
 141. Lech Kowalski, (1919 w Poznaniu -) student med. UP, po wojnie chemik

  Roman Kowalski.

 142. Roman Kowalski, (1907 w Wolsztynie - 1939) student prawa UP, urzędnik Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ppor. rez. 69 Pułku Piechoty, poległ w wojnie obronnej 1939

 143. Ignacy Kozłowski, (1904 - ) skreślony z Chrobrii 1928
 144. Mieczysław Kozłowski, (1913 w Kcyni -2000) absolwent prawa, po wojnie urzędnik miejski w Poznaniu

  Zdzisław Kozłowski (?), 1928 r.

 145. Zdzisław Kozłowski, (8 maja 1907 w Grodzisku - 1940 w Katyniu) student med. UP, skreślony z Chrobrii 1928, lekarz szkolny i wojskowy, por. rez., w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 146. Stanisław Krajewski, (12 grudnia 1915 w Junoszycach w pow. płockim -1996) student med. UP, absolwent med. Warszawa 1940, dr med. Gdańsk 1947, dermatolog
 147. Witold Krajewski, (1913 w Lubczynie - 1939) wiceprezes 1937, prawnik, urzędnik przemysłowy w Poznaniu, poległ w wojnie obronnej 1939
 148. Feliks Kreutzinger, (1903 w Marzelewie pow. Września - 1964) daleki kuzyn Maksymiliana (Chrobria), student rolnictwa UP, sekretarz 1925, skreślony z Chrobrii 1927, inż. rolnictwa, agronom, ppor. rez. 2 Pułku Szwoleżerów, po wojnie aresztowany przez UB, rehabilitowany po 1956
 149. Maksymilian Kreutzinger, (1904 w Kiełczewie - 1969) daleki kuzyn Feliksa (Chrobria), student leśnictwa UP, prezes 1927/28, inż. leśnictwa, członek AZS-u, szermierz, ppor. rez. 7 Pułku Artylerii Ciężkiej, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów, w czasie okupacji w konspiracji, torturowany przez Gestapo, po wojnie docent na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu
 150. Stanisław Krokowski, (1910 w Poznaniu - 1969) uczeń Gimnazjum im. Marii Magdaleny, student i absolwent polonistyki UP, olderman 1934/35, literat i publicysta, po wojnie red. naczelny Kroniki Miasta Poznania, pochowany na Cmentarzu na Junikowie w Poznaniu
 151. Zdzisław Królikowski, (1903 w Poznaniu - 1979) student Wydz. Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1926, pilot wojskowy, w czasie wojny służył w Wielkiej Brytanii
 152. Józef Krzyżagórski (po wojnie Górski), (1904 w Stęszewie - 1961) student prawa UP, sekretarz 1927, prawnik, sędzia grodzki w Katowicach, więzień sowieckich łagrów, żołnierz II Korpusu PSZ, po wojnie na emigracji Wielkiej Brytanii, gdzie używał nazwisko „Górski”

  Józef Krzyżaniak, 1931 r.

 153. Józef Krzyżaniak, (16 lutego 1911 w Szamotułach - 2008) s. Antoniego i Heleny z d. Sterczyńskiej, absolwent Gimnazjum im. Piotra Skargi w Szamotułach, student i absolwent 1937 med. UP, sekretarz 1935/36 oraz 1936/37, lekarz w Poznaniu, internista, w okresie okupacji aktywny w konspiracji wielkopolskiej, po wojnie pracownik Szpitala PKP w Poznaniu oraz ZUS, zaangażowany w reaktywację K! Chrobria 2002 oraz Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego 2006, był pierwszą osobą, która czynnie wsparła powstanie Archiwum Korporacyjnego

 154. Edmund Krzyżański, (1906 w Oberhausen w Niemczech -1988) brat Hiopolita (Chrobria), student ekonomii, urzędnik bankowy w Poznaniu
 155. Hipolit Krzyżański, (1905 w Oberhausen w Niemczech -1979) brat Edmunda (Chrobria), prawnik, adwokat w Chojnicach
 156. Stanisław Kubiak, (1894 w Mieszkowie w pow. jarocińskim - 1940 w Charkowie) Powstaniec Wielkopolski, prawnik, adwokat w Ostrowie, kpt rez. Centrum Wyszkolenia Łączności, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 157. Mieczysław Kubicki, (1910 w Gnieźnie - 1977) student ekonomii Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, a następnie WSH, skreślony z Chrobrii 1934, ppor. rez. 17 Pułku Ułanów, po wojnie urzędnik i działacz społeczny w Szczecinie
 158. Gwidon Küchler, student farmacji UP, skreślony z Chrobrii 1938, farmaceuta
 159. Stanisław Kuczkowski, (1904 w Inowrocławiu - 1956) wiceprezes 1927, skreślony z Chrobrii 1936, ppor. rez. 70, a następnie 74 Pułku Piechoty, po wojnie kierownik sądu grodzkiego w Żninie
 160. Marian Kuczyński, (1901 w Kórniku - 1982) założyciel Chrobrii, sędzia w Bydgoszczy, następnie adwokat w Katowicach, ppor. rez. 69 Pułku Piechoty
 161. Gerard Kujanek, (1909 w Poznaniu - 1967) skreślony z Chrobrii 1930, prawnik, ppor. rez. 57 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie adwokat, m.in. obrońca w procesach Poznańskiego Czerwca 1956
 162. Marian Kujawski, (1912 - ok. 1975) student prawa UP, student i absolwent prawa UJ, skreślony z Chrobrii 1933, po wojnie prokurator, następnie sędzia w Lesznie
 163. Henryk Kurzawa, (21 listopada 1908 w Żegowie pow. Grodzisk - 19 września 1998 w Bytomiu) brat Józefa (Chrobria), absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego, student i absolwent prawa UP, sekretarz 1929, wiceprezes 1931, sędzia grodzki w Żorach, po wojnie adwokat w Katowicach, członek Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, autor wspomnienia o Chrobrii

  Józef Kurzawa, 1934 r. (1935 r.?).

 164. Józef Kurzawa, (1902 w Żegowie - 1954) brat Henryka (Chrobria), olderman 1928/29 oraz 1931, prezes 1931, ekonomista; kierownik Działu Ubezpieczeń Na Życie w P.K.O. w Poznaniu

 165. Witold Lakner, (19 maja 1916 w Poznaniu - 1983) s. Mariana, student i absolwent 1948 farmacji UP, po wojnie zamieszkał w Szczecinie
 166. Tadeusz Lasecki, (1909 w Kicku -) absolwent med. W Grazu, prawd. skreślony z Chrobrii (?), po wojnie lekarz w Sopocie i Inowrocławiu
 167. Aleksander Mikołaj Laurentowski, (18 października 1903 w Poznaniu - 1974) student i absolwent 1931 med. UP, skreślony z Chrobrii 1925, po wojnie lekarz ftyzjatra na Śląsku
 168. Antoni Lesiński, (7 czerwca 1917 w Czarnkowie - ) student leśnictwa, następnie med. UP, absolwent med. UMCS 1947, chirurg
 169. Alojzy Lewandowski, (1906 w Kołdrąbiu pow. Żnin - 1928) student med. UP, zginął tragicznie
 170. Antoni Lewandowski, “(1900 w Gnieźnie - ) student i absolwent med. UP, sekretarz
  1924, skreślony z Chrobrii 1931″

 171. Alfons (Antoni) Lisewski, (1902 w Gostyniu - 1962) wiceprezes 1925 oraz 1927, prezes 1928/29, prawnik, sędzia grodzki w Kościanie
 172. Bronisław Lompa, (1900 w Śremie - 1965) brat Witolda (Chrobria), prawnik, adwokat w Kościanie
 173. Witold Lompa, (1896 w Śremie - 1975) brat Bronisława (Chrobria), prawnik, adwokat w Poznaniu
 174. Julian Lorkiewicz, (23 maja 1909 w Konarzewie pow. Krotoszyn - 1965) brat stryjeczny Michała (Chrobria), student leśnictwa, a następnie med. UP, członek K! Magna-Polonia, przeszedł do K! Chrobria, chirurg, po wojnie dyrektor Szpitala w Czarnkowie
 175. Michał Lorkiewicz, (1898 w Bułakowie pow. Krotoszyn - 1991) kuzyn Juliana (Magna-Polonia, Chrobria), sekretarz 1921/22, prezes 1923/24, Powstaniec Wielkopolski, prawnik, sędzia okręgowy w Poznaniu, następnie adwokat w Poznaniu, kpt. rez. 7 Batalionu Saperów, autor wspomnień z Powstania Wielkopolskiego i z okresu uwięzienia w oflagach
 176. Witold Ludwik Łuczyński, (1901 w Inowrocławiu - 1975) prawnik, sędzia powiatowy w Grodzisku, następnie adwokat w Poznaniu, ppor. rez. 57 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, w czasie II wojny światowej członek Resistance we Francji, aresztowany i więziony w Dachau, po wojnie adwokat w Poznaniu
 177. Edmund Łukaszewicz, (1902 w Pakosławie - 1955) wiceprezes 1925/26, prezes 1926/27, ekonomista, prokurent banku, ppor. rez. 14 Pułku Artylerii Lekkiej, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie dyrektor banków w Gdańsku, następnie w Olsztynie, autor dziennika z wojny obronnej 1939
 178. Marian Łysiński, (1911 w Krotoszynie - 1978) brat Tadeusza (Chrobria), student ekonomii UP, urzędnik prywatny w Poznaniu, po wojnie zamieszkał w Katowicach

  Tadeusz Łysiński, 1931 r.

 179. Tadeusz Łysiński, (1913 w Krotoszynie - 1979) brat Mariana (Chrobria), po wojnie prawnik w Krakowie

 180. Michał Majorek, (1902 w Mijanowie pow. Mogilno - ) prawnik, adwokat w Witkowie
 181. Heliodor Małyszczyk, (14 maja 1911 w Grodzisku - 1988) student ekonomii Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, następnie student i absolwent stomatologii Łódź 1947, po wojnie lekarz stomatolog w Gostyniu
 182. Aleksander Markowski, (1916 w Biezdrowie - 1997) student seminarium duchownego, następnie prawa UP, które ukończył po wojnie, uczestnik wojny obronnej 1939, obrońca Lwowa, uciekł z sowieckiej niewoli, w czasie okupacji żołnierz AK, po wojnie adwokat w Poznaniu

  Bronisław Masłowski.

 183. Bronisław Masłowski, (2 października 1911 w Raduchowie pow. Ostrów - 7 października 1984) s. Antoniego i Marii z Szewczyków, absolwent Gimnazjum im. I. Paderewskiego w Poznaniu 1931, student leśnictwa UP 1931-32, a następnie student i absolwent med. UP 1932-37, sekretarz 1934/35, po studiach asystent w Instytucie Chirurgii Urazowej w Warszawie, por. rez., w wojnie obronnej 1939 lekarz w szpitalu polowym, w czasie okupacji lekarz w Radomiu i Warszawie, od 1945 lekarz w Ostrowie Wlkp., ortopeda i chirurg, m.in. ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp., działacz społeczny, m.in. łowczy powiatowy i wicełowczy wojewódzki, odznaczony najwyższym wyróżnieniem łowieckim “Złomem”, ponadto odznaczony m.in. “Krzyżem Powstańczym”, medalem “Za wojnę obronną 1939 r.”, pochowany na Cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.

 184. Janusz Mazurek, (1904 w Wysokiej -) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1927

  Bogusław Mączyński, 1937 r.

 185. Bogusław Mączyński, (21 marca 1915 we Lwowie - 1981) student i absolwent 1945 med. UP, dr med. UP 1947, chirurg i balneolog, w 1956 adiunkt w Klinice Chirurgii AM w Poznaniu

 186. Marian Mądroszkiewicz, (7 grudnia 1906 w Krotoszyn - 1982) student med. UP, członek Chrobrii, skreślony z Chrobrii 1928, student i absolwent 1933 med. UJ, założyciel Vesalii (?), akt. 1929-31, olderman sem. zim. 1930/31, prezes sem. let. 1930/31, dr med. UJ 1935, okulista, w 1938 w Klinice Okulistycznej w Krakowie, w 1956 kierownik Kliniki Okulistycznej AM w Krakowie, prof.
 187. Bronisław Mądry, (1901 w Dusznie pow. Mogilno -1964) brat Celestyna (Chrobria), prawnik, sędzia grodzki w Strzelnie, następnie adwokat w Zbąszynie, po wojnie adwokat w Nowym Tomyślu
 188. Bolesław Michalski, (1909 w Gnieźnie -) prawnik, aplikant adwokacki w Gnieźnie, po wojnie adwokat na Dolnym Śląsku
 189. Edmund Michałowski, (1919 w Opolu -) student WSH
 190. Aleksy Misiak, (1906 w Poznaniu - 1945) lekarz w Siemianowicach, po wybuchu wojny w niewoli radzieckiej, zesłany do pracy w kopalniach, zwolniony ukrywa się, zapada poważnie na zdrowiu i umiera w końcowym okresie wojny
 191. Henryk Mnichowski, (1903-1951) student med. UP, później alumn seminarium duchownego, ksiądz katolicki, proboszcz w Kołaczkowie k. Borzykowa, po wojnie proboszcz w Gniewkowie
 192. Ignacy Mreła, (1895 w Środzie - 1976) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1925, por. wojsk łączności

  Franciszek Münzberg, 1931 r.

 193. Franciszek Münzberg, (1911 w Kaczanowie pow. Września - ) student chemii, następnie Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1932/33

 194. Maksymilian Muszyński, (1912 w Wągrowcu - ) student med., następnie ekonomii UP, skreślony z Chrobrii 1935/36
 195. Stanisław Muszyński, (1906 w Duisburgu w Niemczech - ) prawnik, sędzia grodzki w Jarocinie
 196. Jerzy Nagler, (1918 w Gostyniu - 1974) student med. UP, po wojnie lekarz wojskowy we Wrocławiu, następnie lekarz w Poznaniu
 197. Wojciech Nagler, (1903 w Ostrowie Wlkp. - 1930) prawnik

  Roman Namysł, 1931 r.

 198. Roman Namysł, (1910 w Ostrowie Wlkp. - 1993) brat Wiktora (Chrobria), skreślony z Chrobrii 1931/32, inż. rolnictwa, ppor. rez. 25 Pułku Artylerii Lekkiej, jeniec oflagów

  Wiktor Namysł.

 199. Wiktor Namysł, (12 kwietnia 1913 w Ostrowie Wlkp. - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) brat Romana (Chrobria), absolwent neoklasycznego Gimnazjum w Ostrowie, student i absolwent prawa UP, sekretarz 1934, prezes 1934/35 oraz 1935/36, przemysłowiec w Warszawie, w Powstaniu Warszawskim żołnierz Dywizjonu Jeleń 7 Pułku Ułanów Lubelskich AK, poległ w ataku na sztab policji przy Alei Szucha

 200. Władysław Namysł, (1904 w Gostyniu - 1971) dr med., chirurg i laryngolog w Siemianowicach, następnie w Sosnowcu
 201. Bolesław Nawrocki, (1907 w Gostyniu - 1934) student rolnictwa, następnie ekonomii UP, skreślony z Chrobrii 1931, ppor. rez. 7 Dywizjonu Artylerii Konnej
 202. Zygmunt Neumann, (1911 w Poznaniu - 1984) student i absolwent WSH, skreślony z Chrobrii 1932/33
 203. Bernard Ludwik Nowak, (28 lipca 1909 w Rosku - 1940 w Charkowie) student med. UP, skreślony z Chrobrii, lekarz, ppor. rez. 8 Baonu Saperów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 204. Henryk Nowak, (1910 w Poznaniu - ) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1937
 205. Józef Nowak, (17 marca 1903 w Żydowie pow. Witkowo -1940) lekarz ogólny w Poznaniu, ppor. rez. w 1 Szpitalu Okręgowym, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Tomasz Nowicki, 1934 r. (1935 r.?).

 206. Tomasz Nowicki, (1901 w Ośnie Lubuskim - 1952) skeretarz 1925/26, wiceprezes 1926, olderman 1927/28, dr prawa, w 1939 wybrany na wiceprezydenta Poznania (nominacja niezatwierdzona przez władze sanacyjne), ppor. rez. 68 Pułku Piechoty, jeniec niemieckiego oflagu, po wojnie urzędnik w Poznaniu

 207. Zbigniew Nowiński, (1910 w Olszance/Białej Cerkwi w gub. kijowskiej - 1990) student leśnictwa UP, skreślony z Chrobrii 1931, inż. leśnictwa, ppor. rez. 77 Pułku Piechoty, po wojnie nauczyciel w Węgorzewie

  Tadeusz Nożyński.

 208. Tadeusz Nożyński, (1904 w Tenczynku - 2000) historyk, nauczyciel gimnazjalny w Krotoszynie, następnie w Wągrowcu, ppor. rez. 61 Pułku Piechoty, po wojnie dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

 209. Franciszek Obst, (1902 w Piłce pow. Czarnków - ) absolwent geografii, nauczyciel gimnazjalny w Szamotułach, następnie w Tczewie, ppor. rez. 70 Pułku Piechoty
 210. Tadeusz Ochocki, (1905 w Brodnicy - ) student i absolwent prawa UP, skreślony z Chrobrii 1932, sędzia śledczy w Bydgoszczy, po wojnie kierownik referatu prawnego NBP w Gdańsku

  Kazimierz Ofierzyński.

 211. Kazimierz Ofierzyński, (1898 w Borku - 1936) założyciel Chrobrii, prawnik, adwokat i notariusz w Świeciu, ppor. rez. 65 Pułku Piechoty

 212. Roman Pasiński, (1904 w Bydgoszczy - ) absolwent prawa, skreślony z Chrobrii 1924, por. rez. Piechoty, urzędnik magistratu Bydgoszczy
 213. Bolesław Wincenty Pawlak, (9 lipca 1908 w Dziekanowicach pow. Gniezno - 1986) student i absolwent 1936 med. UP, dr med. Warszawa 1951, ginekolog-położnik, po wojnie dyrektor szpitala w Warszawie
 214. Jerzy Piechocki, (1914 w Gelsenkirchen - ) s. Edmunda, student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1932/33, prawnik
 215. Marian Piechocki, (7 października 1911 w Międzyrzeczu - 1990) brata Jana (Magna-Polonia), student i absolwent 1937 med. UP, c. 1931 Magna-Polonia, przeszedł do Chrobrii, po wojnie przyjęty ponownie do Magna-Polonii, dr med. UJ 1945, doc. dr med., po wojnie ordynator szpitala w Kaliszu
 216. Adam Piechowiak, (1893 w Buku - ) student prawa UP, kupiec w Buku
 217. Janusz Pluciński, (1910 - ) skreślony z Chrobrii 1930
 218. Zygmunt Pollak, (1903 w Rawiczu - 1976) prawnik, sędzia powiatowy w Bydgoszczy, następnie adwokat w Rawiczu, ppor. rez. 7 Pułku Artylerii Ciężkiej, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie adwokat w Rawiczu
 219. Florian Poturalski, (1911 w Strzelnie - 1953) brat stryjeczny Mariana (Chrobria), student chemii UP, prezes 1933/34, po wojnie główny technolog w Poznańskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego

  Marian Antoni Poturalski.

 220. Marian Antoni Poturalski, (1902 w Goszycach pow. Września - 1983) brat stryjeczny Floriana (Chrobria), prawnik, zastępca dyrektora Oddziału PKO w Poznaniu, po wojnie dyrektor administracyjny banku

 221. Zygfryd Powałowski, (1901 w Gnieźnie - 1998) prawnik, sędzia grodzki w Gdyni, następnie adwokat w Gdyni, por. rez. 4 Pułku Artylerii Lekkiej, obrońca Helu 1939, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie adwokat w Ostrowi Mazowieckiej
 222. Zbigniew Prabucki, (1909 w Nowej Wsi pow. Wąbrzeźno - 1986) student med. UP, skreślony z Chrobrii 1933, po wojnie pracownik administracji rolnej
 223. Stanisław Prell, (1899 w Łagiewnikach - 1977) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii 1923, żołnierz II Korpusu PSZ, uczestnik walk pod Monte Cassino, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, do kraju powrócił na krótko przed śmiercią
 224. Feliks Prumbs, (1917 w Poznaniu - 1997) student prawa i ekonomii UP, skreślony 1937, po 1945 absolwent prawa, adwokat na Pomorzu
 225. Marian Pruski, (23 stycznia 1907 w Gostyniu - 1940 w Katyniu) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1926, ppor. rez. 1 Baonu Pancernego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 226. Stanisław Radkowski, (1898 w Mielżynie pow. Witkowo - 1975) założyciel Chrobrii, prezes 1921, prawnik, sędzia grodzki w Poznaniu, następnie adwokat w Wągrowcu
 227. Wiktor Rakowski, (1914 w Kościanie - 1998) student med. UP, po wojnie pulmonolog w Bydgoszczy, następnie w Szczecinie
 228. Kazimierz Rankowski, (1900 ur. w Komorze nad Prosną -1968) Powstaniec Wielkopolski, założyciel Surmy, wystąpił i przeszedł do Chrobrii, prezes 1923 i 1925, olderman 1924/25, prawnik, adwokat w Czarnkowie, więzień sowieckich łagrów, w II Korpusie PSZ, w 1957 wrócił do Polski, adwokat w Poznaniu, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

  Adolf Reinholz.

 229. Adolf Reinholz, (1906-1984) dr chemii, dyrektor techniczny zakładów chemicznych „Lechia” w Poznaniu, w czasie wojny jeniec oflagu

 230. Wacław Rogalewski, (1911 w Ostrowie - 1971) student ekonomii UP, skreślony z Chrobrii 1937, po wojnie kaowiec, dziennikarz i działacz sportowy
 231. Zbigniew Romanowski, c. ok. 1939
 232. Jerzy Różycki, (24 lipca 1909 w Olszanie k. Kijowa - 9 stycznia 1942 k. Balearów) wiceprezes 1931, matematyk i kryptolog, pracownik UP oraz kontrwywiadu wojskowego - Biura Szyfrów 4 Oddziału II Sztabu Głównego, członek grupy kryptologów, która złamała szyfr Enigmy, zginął na zatopionym statku płynącym z Algierii do Francji
 233. Ludwik Rzepecki, student prawa UP, skreślony z Chrobrii, prawnik
 234. Zbigniew Jan Sałaciński, (19 maja 1905 w Kwiliczu - 1977) student i absolwent 1934 med. UP, skreślony z Chrobrii 1927, chirurg, żołnierz II Korpusu PSZ
 235. Wacław Sarnecki, “(1908 w Stawie pow. Toruń - 1939)
  student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, skreślony z Chrobrii, ppor. rez. 63 Pułku Piechoty, poległ w wojnie obronnej 1939″

  Borys Jan Schnitter, 1935/36 r.

 236. Borys Jan Schnitter, (5 września 1913 we Wrześni - 1979) student i absolwent med. 1939 UP, wiceprezes 1935/36 oraz 1936/37, dr med. UP 1947, chirurg, po wojnie dyrektor szpitala miejskiego w Pile, następnie ordynator Oddziału Chirurgicznego przy zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu

 237. Aleksander Schreiber, (1901 w Poznaniu - 1956) Powstaniec Wielkopolski, radiolog, lekarz w Poznaniu
 238. Marian Semrau, (1901 w Popielawie pow. Mogilno - ) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1936, prawnik, prawnik, zastępca starosty powiatowego w Chojnicach
 239. Henryk Sikorski, (1891 - ) student med. UP, skreślony z Chrobrii 1926, lekarz ogólny w Inowrocławiu, mjr rez. kadry zapasowej 8 SO
 240. Tadeusz Simiński, (1899 w Kościanie - 1950) wiceprezes 1922/23, prawnik, sędzia okręgowy w Lesznie, ppor. rez. 55 Pułku Piechoty, po wojnie adwokat w Lesznie
 241. Stanisław Skibski, (4 listopada 1909 w Gnieźnie - 1957) student i absolwent 1945 med. UP, w okresie okupacji działacz podziemia, aresztowany i osadzony w Oranienburgu, po wojnie lekarz w Gnieźnie, dr med. UP 1949, psychiatra i psycholog
 242. Janusz Skrzypek, (1917 w Poznaniu - 1959) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1937, w czasie wojny we Francji, następnie w Anglii, gdzie kończy studia prawnicze na Oksfordzie, po wojnie wrócił do Poznania, urzędnik w spółdzielni
 243. Edmund Słabęcki, (1904 w Łojewie pow. Inowrocław - 1944 w Warszawie) dzierżawca maj. Niemarzyn pow. Rawicz, zginął w Powstaniu Warszawskim
 244. Stefan Smętkowski, (1894 w Gnieźnie - 1975) student i absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, założyciel Chrobrii, członek Zarządu a następnie dyrektor Banku Pożyczkowego w Gnieźnie, po wojnie księgowy

  Gerard Sobecki, 1931 r.

 245. Gerard Sobecki, (1912 w Gnieźnie - 1939) student med. UP, lekarz, pchor. rez. 17 Pułku Artylerii Lekkiej, poległ w wojnie obronnej 1939

  Henryk Sokół.

 246. Henryk Sokół, (1911 w Detroit w Stanach Zjednoczonych - 1979) sekretarz 1930/31 oraz wiceprezes 1931/32, lekarz, ginekolog w Łodzi

 247. Zygmunt Soliński, (1903 w Berlinie - ) sekretarz 1928, filolog-germanista, nauczyciel gimnazjalny w Grodnie, ppor. rez. 80 Pułku Piechoty
 248. Zygmunt Sonnenberg, (1907 w Mierzewie pow. Witkowo - ) ekonomista, urzędnik bankowy w Wągrowcu, ppor. rez. 68 Pułku Piechoty
 249. Marian Staniszewski, (1900 w Chełmcach pow. Inowrocław - 1982) prawnik, sędzia grodzki w Szamotułach, ppor. rez. 57 Pułku Piechoty, po wojnie radca prawny w Warszawie
 250. Witold Stopierzyński, (1915 w Kręglewie - ) skreślony z Chrobrii 1937, po wojnie dyrektor Instytutu w zakładach doświadczalnych Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Puławy, Baborówka)
 251. Zygmunt Stryczyński, (28 kwietnia 1912 we Wronkach - 1990) brat Stefana (Lechia), Mariana i Tadeusza (obaj Posnania), student i absolwent 1950 med. UP, prezes 1937/38, olderman 1938/39, dermatolog, po wojnie ordynator w Okręgowym Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu
 252. Henryk Stürmer, (23 stycznia 1913 w Poznaniu - 1980) absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz 1935/36 oraz 1937, lekarz radiolog w Poznaniu
 253. Alfred Stylo, (1904 w Dziennicach pow. Inowrocław - 1926) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP

  Edmund Sujak, 1931 r.

 254. Edmund Sujak, (1907 w Koźminie - 1963) ekonomista, kupiec w Poznaniu, ppor. rez. 57 Pułku Piechoty, w czasie wojny jeniec niemieckich oflagów, po wojnie pracownik spółdzielni rolniczej

 255. Bogdan Sulerzyski, (1906 w Strzałkowie pow. Września - ) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1926

  Tadeusz Sumiński.

 256. Tadeusz Sumiński, (10 października 1905 w Rakoniewicach - 1940 w Charkowie) mgr farmacji, po studiach aptekarz w Kaliszu, ppor. rez. kadry zapasowej 4 SO, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 257. Witold Synoradzki, (1902 w Żninie - 1974) skreślony z Chrobrii 1924, ekonomista, w czasie wojny w PSZ na Zachodzie, po wojnie zamieszkał w Szczecinie
 258. Andrzej Szafnicki, (1914 - 1944 w Warszawie) student med. UP, skreślony z Chrobrii 1935, zginął w Powstaniu Warszawskim
 259. Włodzimierz Szczygłowski, (1911 w Pleszewie - 1988) student med., następnie prawa UP, skreślony z Chrobrii 1931/32, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie sędzia w Inowrocławiu i Mogilnie
 260. Józef Szulc-Holnicki, (1914 w Warszawie - 1972) student rolnictwa UP, skreślony z Chrobrii 1937, studia ukończył po wojnie, jeniec niemieckich oflagów, po wojnie pracownik zakładów im. Wedla w Warszawie
 261. Stanisław Szkudlarz, (1908 w Poznaniu - 1962) student chemii UP, student i absolwent ekonomii UP, skreślony z Chrobrii 1931/32
 262. Gracjan Szóstak, (1904 w Krotoszynie - ) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz 1926, po wojnie urzędnik prywatny w Krotoszynie

  Hieronim Schulz, 1933 r.

 263. Hieronim Schulz, (31 sierpnia 1901 w Ludwigslust w Meklenburgii - 15 grudnia 1942 w Poznaniu) s. Stanisława i Franciszki z d. Hoffmann, absolwent Gimnazjum Króla Fryderyka we Wrocławiu 1919, student i absolwent med. UP, dr med. UP 1928, założyciel Chrobrii, olderman 1925/26, lekarz, a następnie kierownik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Poznaniu, członek zarządu Poznańskiego Okręgowego Związku Bokserskiego i lekarz bokserów, współzałożyciel, wieloletni prezes i członek honorowy klubu motorowego „UNIA” w Poznaniu, odznczony „Złotą Odznaką 10-lecia”, w czasie okupacji szef pionu medyczno-sanitarnego w organizacji Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich, a także w organizacji tajnego nauczania, w połowie 1941 aresztowany i osadzony w Forcie VII, ciężko chory na gruźlicę krtani dzięki staraniom rodziny zwolniony w końcu 1941, zmarł na skutek nabytej w więzieniu choroby

 264. Stefan Szulc (Schultz), (1911 w Poniecu pow. Gostyń - ) student med. UP, skreślony z Chrobrii 1937
 265. Zygmunt Szyc, (1916 w Pabianicach - 1966) student prawa UP, absolwent prawa, po wojnie pracował na stanowiskach administracyjnych w branży mechanizacji rolnictwa
 266. Marian Szymański (I), (1905 w Gnieźnie - 1985) urzędnik prywatny w Gnieźnie, ppor. rez. 17 Pułku Artylerii Lekkiej

  Marian Szymański (II), 1934 r. (1935 r.?).

 267. Marian Szymański (II), (23 stycznia 1908 w Nakle - 1940 w Charkowie) ekonomista, urzędnik miejski w Poznaniu, ppor. rez. 69 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

 268. Adam Śmigielski, (1911 w Jarocinie -) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1935
 269. Leonard Świderski, (1901 w Rudzie pow. Oborniki - ) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego, skreślony z Chrobrii 1924
 270. Stefan Tłok, (1916 w Dusinie pow. Gostyń - 1963) student chemii UP, c. ok. 1939, po wojnie pracownik przedsiębiorstw budowlanych w Warszawie
 271. Marian Tuszyński, (1901 w Górze pow. Śrem - 1967) student i absolwent prawa UP, skreślony z Chrobrii 1927, sędzia, po wojnie absolwent archeologii UMK, adiunkt w muzeum regionalnym w Grudziądzu
 272. Jan Urbaniak, (1918 w Krotoszynie - 1976) student ekonomii WSH, uczestnik wojny obronnej 1939, aresztowany przez Gestapo, osadzony w Auschwitz, po wojnie ukończył studia we Wrocławiu, przemysłowiec w Krotoszynie
 273. Tadeusz Wachowiak, (1910 w Berlinie - 1987) student prawa UP, ppor. rez. 55 Pułku Piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów
 274. Edward Wadzyński, (1913 we Wrześni - 1993) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1935/36, po wojnie absolwent ekonomii, pracownik spółdzielczy w Poznaniu
 275. Bogdan Waligórski, (1911w Poznaniu -) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1934

  Stefan Walski.

 276. Stefan Walski, (24 lipca 1909 w Poznaniu - 1989) student i absolwent 1934 med. UP, dr UP 1945, po wojnie dyrektor Szpitala Powiatowego w Gostyniu, następnie lekarz wiejski w Sidzinie na Podhalu

 277. Zenon Weinert, (1919 w Poznaniu - 2005) student prawa UP, sekretarz 1939, po wojnie adwokat w Szczecinie

  Jaromir Węcławski, 1934 r. (1935 r.?).

 278. Jaromir Węcławski, (1905 w Poznaniu - 1984) olderman 1931/32, członek „Unii” i AZS-u Poznań, ekonomista, prezes Związku Zawodowego Pracowników Bankowych, dyrektor KKO m. Tczewa, po wojnie pracownik PKO w Warszawie i Bydgoszczy, Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa Handlu Zagranicznego

 279. Mieczysław Wieczorek, (1900 w Dziekanowicach - 1925) wiceprezes 1923, prawnik
 280. Jędrzej Wierzejewski, (29 listopada 1914 w Poznaniu - 1996) s. Ireneusza (Chrobria), student i absolwent 1939 med. UP, sekretarz 1938, prezes 1938/39 oraz 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną), dr med. UP 1951, internista, po wojnie w Poznaniu, następnie w Lesznie
 281. Zbigniew Wierzejewski, (1904 w Kozłowie - 1951) brat Ireneusza (Chrobria), inż. leśnictwa, leśnik w Osiecznej, po wojnie w Zbicznie
 282. Paweł Wilczak, (1902 w Berlinie -1946) prawnik, sędzia grodzki w Śmiglu

  Alojzy Wiza.

 283. Alojzy Tadeusz Wiza, (27 czerwca 1903 w Kcyni - 10 listopada 1948 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum im. B. Chrobrego w Gnieźnie 1923, drużynowy drużyny harcerskiej, Powstaniec Wielkopolski, ochotnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UP, wiceprezes 1928/29, od 1933 adwokat i syndyk Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, w Poznaniu, po wojnie adwokat w Poznaniu

 284. Jerzy Wojtowicz, (1915 w Stryju - ) student prawa UP, skreślony z Chrobrii 1939

  Józef Woziwodzki, lata 30-te.

 285. Józef Woziwodzki, (1906 w Gostyniu - 1975) absolwent WSH, kupiec w Warszawie, po wojnie rolnik w Gostyniu

 286. Zbigniew Woziwodzki, (1905 w Ostrowie -) student WSH, skreślony z Chrobrii, po wojnie na emigracji, przedsiębiorca
 287. Juliusz Wójciak, (2 kwietnia 1910 w Poznaniu - 17 lutego 1961) student chemii, następnie prawa UP, absolwent prawa UJK, c. 1931, skreślony z Chrobrii 1931, po wojnie adwokat w Poznaniu, obrońca w procesach Czerwca ‘56
 288. Tadeusz Wójtowski, (1902 w Ujeździe - ) prawnik, sędzia grodzki w Poznaniu
 289. Antoni Wroński, (1908 w Brodnicy - 1994) skreślony z Chrobrii 1931/32, absolwent prawa, po wojnie prokurator w Poznaniu
 290. Bogdan Wróblewski, (1899 w Poznaniu - 1983) brat Tadeusza (Chrobria), Powstaniec Wielkopolski, sekretarz 1923/24, inż. leśnictwa, prokurent w cukrowni w Świeciu, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli w niemieckich oflagach, po wojnie zamieszkał w Jeleniej Górze
 291. Tadeusz Wróblewski, (1900 w Poznaniu - 1962) brat Bogdana (Chrobria), olderman 1923/24, prezes 1924, współautor statutu ZPKA, odznaczony Złotą Odznaką ZPKA, inż. leśnictwa, referendarz Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, wiceprezes Związku Leśników, ppor. rez. 63 Pułku Piechoty
 292. Ildefons Wybieralski, (1906 w Lutogniewie pow. Krotoszyn - 1942) olderman 1930/31, lekarz, chirurg w Kobylinie, zamęczony przez hitlerowców w więzieniu w Rawiczu
 293. Roman Zakrzewski, (1905 w Gnieźnie - 1993) wiceprezes 1926/27, chemik, technolog firmy kosmetycznej LaRoche
 294. Borys Zieliński, brat Bolesława (Baltia), filomata pomorski w Świeciu, student med. UP, skreślony z Chrobrii 1925, wstąpił do K! Baltia, działacz Akademickiego Koła Pomorzan
 295. Klemens Zieliński, (1907 w Mieszkowie pow. Jarocin - 1936) student chemii UP, sekretarz 1932/33
 296. Roman Zieliński, (1899 w Gnieźnie - 1965) student Wydziału Filozoficznego, a następnie med. UP, skreślony z Chrobrii 1924, po wojnie chirurg ortopeda w Katowicach
 297. Edmund Ziętkiewicz, (27 maja 1916 w Poznaniu - 1987) absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Poznaniu, student i absolwent 1945 med. UP, skreślony z Chrobrii 1937, po wojnie lekarz ftyzjatra w Poznaniu
 298. Alfons Żuralski, (1905 w Rogoźnie k. Grudziądza - 1997) prawnik, sędzia grodzki w Wąbrzeźnie, po wojnie sędzia, następnie radca prawny w Wąbrzeźnie
 299. Bogdan Żurawski, (1911 w Poznaniu - 10 grudnia 1993) brat Mariana (Chrobria), student i absolwent chemii UP, c. 1930, doc. dr chemii, pracownik Instytutu Zielarstwa w Poznaniu
 300. Marian Franciszek Żurawski, (14 lipca 1902 w Poznaniu - 1977) brat Bogdana (Chrobria), Powstaniec Wielkopolski, student i absolwent 1930 med. UP, autor aranżacji muzycznej hymnu Chrobrii, internista i ftyzjatra, lekarz w Toruniu, w czasie II wojny światowej członek pomorskiej organizacji konspiracyjnej „Grunwald”

Pieczęć Chrobrii, 1939 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Maurycy Zajęcki, Lista przedwojennych członków Korporacji Akademickiej Chrobria w Poznaniu 1921-1939, www.chrobria.org, stan październik 2010,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Chrobria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 2 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka “Chrobria” w Poznaniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }