Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Codania

Dekiel dra Floriana Cierniewskiego. Nazwa:
Korporacja Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu “Codania”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
5 VI 1930 r.
Barwy:
wiśniowa - błękitna - złota
Dewiza:
„In mari vis et via Polonorum” (”W morzu siła i droga Polaków”)

Rys historyczny

Listownik Codanii, lata 30-te.

Codania została założona dnia 5 VI 1930 r. z inicjatywy i na wzór K! Pomerania. Była korporacją uczelnianą i skupiała studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Należała do tzw. korporacji morskich. Szczególnym celem stowarzyszenia było propagowanie w społeczeństwie idei morskiej, w szczególności polskiego ruchu zamorskiego oraz rozbudowy portu w Gdynii. W deklaracji ideowej napisano:

Banda dra Floriana Cierniewskiego

“Navigare necesse est - mądra ta dewiza starożytnych nie znalazła zrozumienia u naszych przodków. Nasze szlacheckie społeczeństwo nie tylko nie zrozumiało znaczenia dostępu do morza i znaczenia handlu, ale doprowadziło jeszcze do upadku miasta, aby pozbyć się z nich współzawodnika politycznego i zastąpiło je w życiu ekonomicznem narodu żywiołem dążącym do materialnego wyzyskania kraju i jego ludności, a mało zainteresowanym pomyślnym rozwojem państwa. (…) W 1920 r. na podstawie Traktatu Wersalskiego odzyskała Polska znowu morze i od społeczeństwa naszego będzie zależało, czy utrzyma je nadal. Herb Codanii, lata 30-te. Naród zrozumiał jego znaczenie: Wybudował port polski - Gdynię i otacza go swą opieką, lecz nie wystarczy by nasza polityka uważała zawsze za swoje główne zadanie rozwój handlu morskiego przez porty polskie i pod banderą polską. Potrzeba nam jeszcze ludzi, którzy zajmą się czynnie organizacją i administracją polskiego handlu zamorskiego. Wychowanie naszemu społeczeństwu takich przywódców dostarczenie mu tęgich i silnych fachowców jest celem i troską korporacji studenckiej młodzieży handlowej “Codania”.

Pod względem ideowym Codania należała do korporacji chrześcijańskich. Od 1930/31 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Kandydowała pod opieką K! Pomerania. Prawa członka rzeczywistego Zjednoczenia uzyskała w grudniu 1932 r.

Ustalona imienna lista członków Codanii obejmuje jedynie pięć nazwisk.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Codanii i spotkań jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Codanii obejmuje zaledwie kilka nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

    Florian Cierniewski.

  1. Florian Cierniewski, (7 kwietnia 1915 w Krotoszynie -1985) student i absolwent (mgr ekonomii) 1946 WSH, dr nauk prawnych UAM 1964

  2. Bohdan Janca, (1912-1963) brat Izydora (Pomerania), założyciel Codanii
  3. Stanisław Janczur,
  4. Wacław Mayer, prezes 1932, prezes sem. let. 1932/33
  5. Adam Wilczyński, sekretarz 1932

Listę członków opracowano na podstawie:

1) rozmów z rodzinami zmarłych członków Codanii,
2) informacji uzyskanych od Patryka Tomaszewskiego z K! Batoria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 1 XII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu “Codania”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 1 XII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }