Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Corona

Dekiel Unii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Corona”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
1922 r.
Barwy:
biała – niebieska – pomarańczowa
Dewiza:
„Pro Patria et corona”, („Dla Ojczyzny i korony”)

Rys historyczny

Herb Corony, 1924 r.

Corona została założona przez młodych ziemian z Poznańskiego i Pomorza. Myślą przewodnią nowej korporacji miało być propagowanie idei monarchicznych. Od innych korporacji poznańskich odróżniała się także wybitnie elitarnym charakterem związanym z faktem, że warunkiem uzyskania członkostwa było posiadanie tytułu szlacheckiego. Pozostawała blisko związana towarzysko z inną poznańską korporacją o charakterze ziemiańskim - K! Primislavia.

Korporacja Corona, Poznań 1939 r.

Od dnia 22 IX 1922 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 22 IX 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Lechia W latach 1934-38 pozostawała poza strukturami Związku.

Zawarła kartele: dnia 1 III 1924 r. z K! Helania z Gdańska, dnia 12 V 1924 r. z K! Regia z Warszawy (wypowiedziany dnia 29 VI 1929), dnia 1 (5?) VI 1928 r. z K! Corolla z Krakowa.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków korporacji obejmuje 151 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Corony obejmuje 151 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Geberhard Büllow, (rodzina kanclerza Rzeszy), odznaczony Krzyżem Walecznych
 2. Adam Belina-Brzozowski, (1908 - 1 lutego 1993 w Montrealu) c. 1927, student UP i WSH, ekonomista, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, sekretarz 1978-79
 3. Karol Belina-Brzozowski, ( - 16 kwietnia 1997 w Warszawie)
 4. Konstanty Belina-Brzozowski, ( - lata 50-te)
 5. Adam Bieliński, prezes sem. zim. 1927/28
 6. Jerzy Bielski, sekretarz 1930
 7. Józef Franciszek Emanuel Innocenty Maria Bocheński, (30 sierpnia 1902 w Czuszowie k. Miechowa - 8 lutego 1995 we Fryburgu Szwajcarskim) brat Adolfa i Aleksandra (Gedania Leopoliensis), absolwent Gimnazjum we Lwowie, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student prawa UJK 1922-26, student ekonomii UP 1922, olderman 1923, działacz akademicki, prezes Organizacji Młodzieży Monarchistycznej, w 1926 wstąpił do seminarium duchownego, a w 1927 do nowicjatu dominikańskiego (imię zakonne Innocenty), studiował we Fryburgu i Rzymie, historyk logiki, filozof, sowietolog, habilitacja UJ 1938, w wojnie obronnej 1939 kapelan 80. Pułku Piechoty, kapelan w II Korpusie PSZ na Zachodzie, logik, po wojnie na emigracji w Szwajcarii, od 1945 prof. Uniwersytetu we Fryburgu, rektor 1964-66, kierownik Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, red. czasopisma “Studies in Soviet Thought” i serii wydawniczej “Sovietica”
 8. Wacław Bylina, prezes 1925, działacz Młodzieży Wszechpolskiej
 9. Witold Celiński,

  Michał Chełkowski, 1936 r.

 10. Michał Chełkowski, (8 października 1912 w Śmiełowie - 14 grudnia 2003 w Poznaniu) wychowanek Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1933-35, olderman 1933-1935, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, działacz społeczny, odznaczony Krzyżem AK, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

 11. Zygmunt Chłapowski, (1909-1949) oficer AK w Rzeszowskim, zmarł na skutek przesłuchań UB
 12. Mieczysław Chołoniewski, (1905-1977) brat Bolesława (Regia), student UP 1924-25, c. 1924/25 Corona, student UW 1925-33, c. 1925 Regia, akt. 1925-33, sekretarz sem. let. 1927/28, sekretarz sem. zim. 1928/29, prezes sem. zim. 1932/33 (jako filister), wiceprezes WKM-u sem. let. 1931/32, prawnik, adwokat
 13. Stefan Chosłowski (?),
 14. Ignacy Chrzanowski, prezes 1922, wiceprezes Młodzieży Monarchistycznej, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów UP 1922/23, prof. (?)
 15. Józef Chrzanowski, z Poznania, dr
 16. Andrzej Ciechomski, (1918-1979)
 17. Marceli Czarnecki, (1917-29 września 1939 pod Janowem Lubelskim) s. Stanisława i Eleonory z Komierowskich, żołnierz 17 Pułku Ułanów, zginął w walkach z Niemcami w kampanii wrześniowej 1939
 18. Józef Czarnowski,
 19. Andrzej Maria ks. Czetwertyński, (16 września 1911 w maj. Żołudek pow. Grodno - 25 września 1939 w maj. Skidel pow. Grodno) s. Ludwika Rudolfa i Róży z ks. Radziwiłłów, bratanek Seweryna, brat stryjeczny Stefana (obaj Arkonia), uczeń Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1933-35, prezes 1934 i sem. let. 1934/35, rozstrzelany wraz z żoną w rodzinnym majątku przez NKWD
 20. Jerzy Dąbski, ( - 1946)
 21. Józef Dąmbski, z Watycza [być może Józef Dąmbski (1902-1931) s. Aleksandra i Marii z hr. Wodzickich]
 22. Tadeusz Dembiński, (1909? - 1984) wiceprezes 1930
 23. Jerzy Doria-Dernałowicz, student Wydziału Rolno-Leśnego
 24. Józef Domański, sekretarz sem. zim. 1927/28
 25. Marian Doskowski, ( - wrzesień 1939) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, olderman sem. let. 1925/26, rozstrzelany przez Niemców
 26. Jerzy Drwęski, (1911 - 22 grudnia 1995 w Poznaniu) s. Jarogniewa (prezydenta Poznania), olderman sem. zim. 1938/39, c. 1931, ekonomista, bankowiec
 27. Jan Frydrychowicz, ( - styczeń 1998 w Kanadzie) po wojnie przez wiele lat na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 28. Jerzy Fudakowski, (1912-1995) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1933-35, skarbnik 1934, sekretarz sem. let. 1934/35
 29. Jan Gąsiorowski, z Poznania
 30. Tadeusz Goetzendorf-Grabowski, z Lechlina
 31. Zdzisław Gordziałkowski,
 32. Antoni Gościmski, (4 kwietnia 1912 - ) s. Zygmunta oraz (…) z Plucińskich, absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1930, student i absolwent 1934 prawa UP, c. 1931, adwokat 1945, żołnierz wojny obronnej 1939, uciekł w niewoli sowieckiej, od 1943 student tajnego Seminarium Duchownego w Warszawie, po upadku Powstania Warszawskiego wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie w Seminarium we Włocławku, święcenia 1948, dr prawa kanonicznego, prof. Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Akademii Teologii Katolickiej, sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego, radca prawny Kurii Warszawskiej
 33. Antoni Grabianka, (1913-1963) absolwent Akademii Handlowej
 34. Stanisław Grabowski, sekretarz 1923, sekretarz Młodzieży Mocarstwowej 1923, red. “Przeglądu Akademickiego”
 35. Feliks Grabski, (14 sierpnia 1905 w Kurcewie - 1940 w Charkowie) s. Władysława i Jadwigi, inż. rolnik, w wojnie obronnej 1939 w 4 Pułku Artylerii Ciężkiej, w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 36. Włodzimierz Haack,
 37. Eryk Haller, s. Józefa (Baltia, Sparta), wiceprezes sem. zim. 1930/31
 38. Henryk Hilchen, ( - 1933) zginął tragicznie w katastrofie samolotowej pod Środą Wielkopolską
 39. Kazimierz Janisławski, s. Ksawerego i Kazimiery z Moskalewskich, brat Tadeusza (Corona) i Jerzego (Kujawja), brat stryjeczny Witolda (Corona)
 40. Tadeusz Janisławski, s. Ksawerego i Kazimiery z Moskalewskich, brat Kazimierza (Corona) i Jerzego (Kujawja) brat stryjeczny Witolda (Corona), sekretarz 1922, członek Rady Naczelnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1922/23
 41. Witold Janisławski, stryjeczny brat Kazimierza i Tadeusza (obaj Corona) oraz Jerzego (Kujawja), sekretarz sem. zim. i sem. let. 1938/39
 42. Władysław Jaroszyński, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935
 43. Konstanty Jaźwiński, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1933-35, wiceprezes 1933/34
 44. Witold Jaźwiński,
 45. Janusz Jodko-Narkiewicz, (po 1907 - 1944 pod Falaise w Normandii) brat Stanisława (Corona), działacz Związku Kresów Wschodnich, prezes Młodzieży Monarchistycznej w Poznaniu 1926/27
 46. Stanisław Jodko-Narkiewicz, (1907? - 1942 w Auschwitz) brat Janusza (Corona), sekretarz sem. let. 1925/26 oraz sem. zim. 1926/27, prezes 1930/31, działacz Młodzieży Monarchistycznej i Związku Kresów Wschodnich, dyplomata, oficer artylerii przeciwlotniczej

  Adam Karwowski, ok. 1930 r.

 47. Adam Karwowski, (22 marca 1873 w Ostrowie Wlkp. - 13 września 1933 w Poznań) s. Stanisława i Marii z Pstrokońskich, ojciec Stanisława (Corona), studiował med. W Würzburgu, Lipsku, Freiburgu, Monachium, Berlinie i Insbruku, dr med. 1896, dermatolog i wenerolog, działacz społeczny, m.in. kierownik Towarzystwa Śpiewaczego “Lutnia”, w czasie wojny w armii niemieckiej, mjr, a następnie ppłk WP 1918-21, kierownik wojskowego szpitala wenerycznego w Poznaniu, prezes Wydziału Lekarskiego PTPN, ordynator Oddziału Dermatologicznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu, od 1921 wykładowca UP, habilitacja 1922, od 1923 prof. nadzw. i kierownik Kliniki Dermatologicznej UP, dziekan Wydziału Medycznego UP, autor ponad 50 prac naukowych, red. “Nowin Lekarskich”, wiceprezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony

  Stanisław Karwowski, ok. 1930 r.

 48. Stanisław Ignacy Antoni Karwowski, (9 grudnia 1906 w Poznaniu - 1940 w Miednoje) s. Adama (Corona) i Anny z Łebińskich, absolwent Gimnazjum Jana Kantego 1925, student i absolwent 1932 med. UP, wiceprezes sem. zim. 1927/28, prezes 1929/30 i sem. zim. 1930/31, dr med., laryngolog, por. służby zdrowia rez., w wojnie obronnej 1939 w VII Szpitalu Okręgowym, w niewoli sowieckiej w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w Miednoje

 49. Kazimierz Kiciński, ( - zm. w Los Angeles) po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 50. Bohdan Kiełczewski, (1905 - 8 października 1939 w Radomiu) brat Zygmunta (Corona), s. Mariana i Marii z Zunderlandów, student i absolwent (inż. rolnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, wiceprezes sem. zim. 1926/27, 1926/27, por. 10 pułku ułanów, w wojnie obronnej 1939 ranny w walce z Niemcami, zmarł w szpitalu w Radomiu
 51. Zygmunt Kiełczewski, brat Bohdana (Corona), olderman sem. zim. 1926/27
 52. Konstanty Kietlicz-Rayski, delegat Corony na XIII Zjazd ZPKA w 1937
 53. Andrzej Kołaczkowski, student Wydziału Humanistycznego UP
 54. Władysław Komar, (1910-1944) inż. rolnik, członek ZWZ AK - okręg wileński, zamordowany przez Litewskie Siły Pomocnicze
 55. Andrzej Kozłowski, z Warszawy
 56. Janusz Kozłowski, z Śmiechowa, wiceprezes 1922, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1922/23
 57. Zbigniew Kretkowski, ( - 1945 ?) lotnik polski w Anglii, zginął po zestrzeleniu wracającego z bombardowania Niemiec bombowca
 58. Marcin Krzymuski, (1908-1979) student Wydziału Rolno-Leśnego UP
 59. Stanisław Kurnatowski, (13 sierpnia 1871 - 18 maja 1965) s. Stanisława i Leonory z hr. Potworowskich, brat Zygmunta ? (Corona), ziemianin, właściciel Pożarowa, radca Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 60. Zygmunt hr. Kurnatowski, z Gościeszyna [prawd. Zygmunt hr. Kurnatowski (13 sierpnia 1858 w Pożarowie - 7 października 1936 w Gościeszynie) s. Stanisława i Eleonory i hr. Potworowskich, brat Stanisława (Corona), Filister kooptowany (honorowy ?) Corony]
 61. Władysław Leszczyński, z Gołębiowa, s. Zygmunta (Arkonia), działacz monarchistyczny
 62. Stanisław Lipski,
 63. Stanisław Lubomirski,
 64. Bolesław Lutomski, (1905-1974)
 65. Władysław Lutostański, (30 czerwca 1912 - 2 października 1944 w Warszawie) s. Wacława i Marii z Dąbskich, student prawa na UP, żołnierz w kampanii wrześniowej, zmarł z ran odniesionych w Powstaniu Warszawskim w szpitalu powstańczym
 66. Stefan Łebiński, (1909-1989) prezes sem. let. 1930/31
 67. Roman Łuniewski,
 68. Edmund Łyskowski, skarbnik 1922, sekretarz Młodzieży Monarchistycznej 1922
 69. Raul Małachowski, akt. 1938-39, gospodarz sem. zim. 1938/39
 70. Stanisław Michałowski, student Wydziału Prawo-Ekonomicznego UP
 71. Edmund Mieczkowski, (24 lipca 1910 - 9 listopada 1939) s. Stanisława i Kazimiery z Moszczeńskich, studia rolnicze w Lozannie, aresztowany przez Niemców w swoim maj. w Srebrnej Górze pow. Żnin jako zakładnik (?), następnego dnia rozstrzelany
 72. Leszek Mieczkowski, (1903 - 17 lipca 1969 w Kołobrzegu) herbu Zagłoba, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, właściciel maj. Niedźwiedź pow. Wąbrzeźno, w czasie okupacji w Łęcznej pow. Lublin, po wojnie kierownik, później inspektor PGR w woj. koszalińskim
 73. Stanisław Mieczkowski, z Poznania
 74. Wacław Mieczkowski, z Niedźwiedzia
 75. Tadeusz Mittelstaedt,
 76. Andrzej Mlicki, ( - 1943/44) zginął w wypadku
 77. Walenty Modlibowski, (1908-1985) student Wydziału Rolno-Leśnego UP
 78. Krzysztof Morawski, (1905-1981)
 79. Stanisław Moskalewski, (28 kwietnia 1876 w Sieprawkach k. Garwolina - 6 września 1936 w Poznaniu) ze zubożałej rodziny szlacheckiej, s. Feliksa, polityk Narodowej Demokracji, działacz państwowy i społecznik, wojewoda lubelski 1919-26, równolegle nadzwyczajny komisarz oszczędnościowy przy Prezesie Rady Ministrów 1923-26, zdymisjonowany ze stanowiska wojewody po przewrocie majowym, od 1928 prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, Filister kooptowany (honorowy) Corony ?, Filister honorowy Coronii, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP 1922
 80. Tadeusz Moszczeński, ze Stępuchowa, dr [prawd. Tadeusz Moszczeński (12 stycznia 1882 w Stępuchowie - 11 stycznia 1932 w Stępuchowie) s. Adolfa i Anny z Moszczeńskich, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony]
 81. Roch Ozdowski,
 82. Zbigniew Paliszewski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1935
 83. Tadeusz Parczewski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1930/31, działacz Polonii w Paryżu
 84. Zygmunt Pluciński, z Lusówka, powstaniec wielkopolski, prezes Koła Filistrów 1924
 85. Jerzy Pniewski, olderman 1925
 86. M. Podczaski, prezes sem. zim. 1924/25, działacz Młodzieży Monarchistycznej
 87. Polędzki,
 88. Roman Janta- Połczyński, (14 grudnia 1891 w Żabiczynie - 22 marca 1984 w Sopocie) s. Romana i Anny z Wałdowskich, bratanek Władysława (Corona), ziemianin, właściciel Michorowa i Montek w pow. szumskim, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 89. Władysław Janta- Połczyński, [prawd. Władysław Janta-Połczyński (23 lutego 1854 w Komorzy Wielkiej k. Tucholi - 12 lutego 1946 w Nider Amstadt) stryj Romana (Corona), Filister kooptowany (honorowy ?) Corony]
 90. Bogdan Powidzki, ( - 1944 w Warszawie) student Wydziału Rolno-Leśnego, poległ w Powstaniu Warszawskim
 91. Jan Powidzki, (1905-1950) akt. 1925-26, prawnik, adwokat, więzień KL Auschwitz
 92. Ignacy Prądzyński, (1907-1939)
 93. Aleksander Przeździecki,
 94. Tadeusz Racięcki, ze Słomkowa
 95. hr. Roger Raczyński, (8 grudnia 1889 w Warszawie - 10 listopada 1945 w Atenach) s. Edwarda i Róży z Potockich Krasińskiej, absolwent Gimnazjum im Jana III Sobieskiego w Krakowie, student rolnictwa w Lipsku i malarstwa w Monachium, ziemianin, polityk konserwatywny, dyplomata, od 1926 związany z obozem sanacyjnym, prezes BBWR w Poznaniu, prezes Związku Pracy Mocarstwowej, wojewoda poznański 1929-34, wiceminister rolnictwa 1934-36, ambasador RP w Rumunii 1938-40 oraz przy rządzie greckim 1942-45, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, Filister honorowy Panslavii oraz Palestrii
 96. Antoni Radoński, (1911-1988)
 97. Stanisław Radoński, z Poznania, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 98. Zbigniew Radziszewski, sekretarz 1925, sekretarz Związku Seniorów 1939
 99. Roman Rekowski,
 100. Józef Robakowski, z Prusków, wiceprezes 1922, prezes 1923, wielokrotny prezes Młodzieży Monarchistycznej, członek Rady Naczelnej oraz sekretarz generalny ZG Organizacji Monarchistycznych, inż.
 101. Tadeusz Rogala-Kaczorowski, (1911 - ) c. 1935, ziemianin, właściciel Pamiątkowa (woj. poznańskie), po wojnie w Australii
 102. Henryk Roguski, (2 marca 1903 w Przeuszynie w pow. opatowskim - 1940 w Katyniu) s. Eugeniusza i Bogumiły z Piotrowskich, inż. rolnik UP, ppor. Rez., w wojnie obronnej w 20 Pułku Ułanów, wzięty do niewoli przez Sowietów we Lwowie, w niewoli w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 103. Jerzy Rolbiecki, sekretarz sem. let. 1926/27, olderman sem. zim. 1927/28, redaktor miesięcznika “Awangarda”
 104. Bartłomiej Rozwadowski, (1904 - 1940) student i absolwent (inż. rolnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, prezes sem. let. 1925/26 oraz sem. zim. 1926/27, aresztowany w 1940 przez NKWD zaginął bez wieści
 105. Tadeusz Rozwadowski, sekretarz PKM-u 1930
 106. Michał Rudowski, “(10 października 1913 w Klonówce pow. Starogard - 21 sierpnia 1993 w Gdyni) s. Wacława Rudowskiego i Janiny Eugenii ze Stryjewskich (h. Tarnawa), brat stryjeczny Jerzego i Zygmunta (obaj Sarmatia), brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia), brat stryjeczny Stanisława (Jagiellonia), brat stryjeczny Jana i Zygmunta (Helania), brat stryjeczny Jana (Praetoria), student
  Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1933, prezes 1936/37, wiceprezes 1937-39, inż. rolnik 1939, po wojnie m.in. dyrektor Państwowych Gospodarstw Rolnych, oddany hodowca koni, m.in. rejonowy inspektor hodowli koni, sprawując pieczę nad licznymi stadninami, w tym nad ośmioma stadninami pełnej krwi angielskiej”

 107. Karol Ruszczyński, (26 października 1882 w Łabiszynie na Kujawach - 1940 w Katyniu) z Bytynia, brat ? Adama (Magna-Polonia), stryj ? Stefana (Corona), ziemianin w maj. Ścibrze-Topola k. Inowrocławia, prezes Związku Ziemian w pow. inowrocławskim, prezes Rady Nadzorczej cukrowni “Wierzchosławice”, odznaczony Krzyżem Zasługi, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 108. Stefan Ruszczyński, (17 sierpnia 1914 w Lesznie - 1940 w Charkowie) s. ? Adama (Magna-Polonia), bratanek ? Karola (Corona), student Wydziału Prawno-Ekonomiczny UP, sekretarz 1936-1938, prawnik, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Ośrodku Zapasowym Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 109. Napoleon Rutkowski, (1868-1931) z Ławicy pod Sierakowem, ziemianin, kompozytor, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony
 110. Jan Klemens Schütz, (1907 w Krakowie - 1983 w Poznaniu) student i absolwent 1933/34 Wydziału Rolno-Leśnego UP, właściciel ziemski klucza Biała Woda k. Lelowa pow. Włoszczowa oraz maj. Suserz pow. Gąbin w woj. mazowieckim, w czasie okupacji w AK w oddziałach “Marcin” i “Ludwik”, w 1950 aresztowany i więziony przez UB, skazany na więzienie, więziony przy ul. Młyńskiej w Poznaniu i więzieniu we Wronkach

  Michał Sczaniecki, ok. 1930 r. (?).

 111. Michał Sczaniecki, (26 marca 1910 w Łaszczynie k. Rawicza - 29 maja 1977 w Warszawie) s. Władysława i Jadwigi z Plucińskich, brat Andrzeja (Helania), kuzyn Tadeusza (Corona), absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, student prawa i historii UP i UJ, sekretarz 1929/30, prezes 1930, doktorat 1937, ranny w kampanii francuskiej 1940 w Wileńskim Pułku Artylerii Lekkiej, odznaczony Krzyżem Walecznych i francuskim Croix de Guerre, w niewoli niemieckiej w oflagu niemieckim w Edelbach 1940-45, po wojnie wykładowca UP, prof. nadzw. 1954, prof. zw. 1959, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UP/UAM 1955-65, prezes poznańskiego oddziału Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, dyrektor Instytutu Zachodniego 1964-65, od 1965 prof. UW, doktor honoris causa Uniwersytetu w Grenoble

 112. Tadeusz Sczaniecki, (26 maja 1917 w Nawrze k. Torunia - 27 października 1998 w Tyńcu) s. Jana i Ireny z Cichowskich, kuzyn Andrzeja (Helania) i Michała (Corona), absolwent Gimnazjum im Adama Mickiewicza w Poznaniu 1935, służba wojskowa w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, student prawa UP, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1938/39, uczestnik wojny obronnej 1939, w 1943 wstąpił do Zakonu Benedyktynów w Tyńcu i tam otrzymał imię Paweł, dr teologii, autor szeregu prac na temat liturgii i historii Benedyktynów
 113. Zbigniew Sęp-Szarzyński, działacz Młodzieży Monarchistycznej, prawdopodobnie zmarł przed wojną
 114. Kazimierz Siciński, z Antonin
 115. Andrzej Kirn-Słaboszewicz, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, dwukrotnie sekretarz, dwukrotnie olderman, w tym 1937/38, dwukrotnie prezes, w tym sem. zim. 1938/39, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej, po wojnie na emigracji w Argentynie i Szwajcarii
 116. Juliusz Sobański,
 117. Zdzisław Sojecki,
 118. Henryk Stojowski, (4 lutego 1910 - 1939) s. Stefana i Ludwiki z Gostkowskich, wiceprezes sem. let. 1930/31, inż. rolnik UP, por. artylerii, poległ w kampanii wrześniowej
 119. Kornel Sulimierski, wiceprezes 1925
 120. Witold Szcześniewski, (17 lipca 1905 - 14 września 1944 w Warszawie) student i absolwent (inż. rolnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, sekretarz sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1925/26 oraz sem. let. 1926/27, rotmistrz w 15 pułku ułanów, ciężko ranny w kampanii wrześniowej, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim
 121. Mieczysław Szułdrzyński, (28 grudnia 1905 w Lubaszu - 1940 w Charkowie) s. Mieczysława i Janiny z Szembeków, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, olderman sem. zim. 1929/30 oraz sem. let. 1930/31, por. rez., w wojnie obronnej 1939 w 15 Pułku Ułanów, wzięty do niewoli sowieckiej we Lwowie, w niewoli w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD
 122. Kazimierz Ślaski, (21 listopada 1912 w maj. Orłów - 14 czerwca 1990 w Poznaniu) s. Jerzego, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, wiceprezes 1936/37, prezes 1937/38, historyk, badacz dziejów Pomorza, dr UP, pracownik Instytutu Zachodniego, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum PAN w Poznaniu, a od 1969 Instytutu Historii PAN
 123. Włodzimierz Świderski,
 124. Jerzy Tabaczyński,

  Jan Kazimierz Tarnowski, lata 30-te.

 125. Jan Kazimierz Tarnowski, ( - zm. po 1981 w Urugwaju) sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1930/31, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego BPSUP 1934/35 oraz Koła Prawników i Ekonomistów 1935/36, działacz ONR, dr praw (?), publicysta, po wojnie w Urugwaju

 126. Leon Taylor, (17 stycznia 1913 w Krakowie - 3 października 2000 w Poznaniu) s. Edwarda (Baltia), absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1930, student i absolwent 1935 prawa UP, c. 1931, prezes 1933/34, prezes Koła Prawników i Ekonomistów 1934/35, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski, dr praw UP, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w 7 Pułku Strzelców Konnych, m.in. uczestnik bitwy pod Kutnem oraz obrony stolicy, odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli niemieckiej w obozie w Woldenbergu 1939-45, asystent na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, represjonowany po wojnie, adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej 1986-92, sędzia Trybunału Stanu, członek Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-1994
 127. Trawiński, wiceprezes 1923
 128. Witold Trąmpczyński, (22 października 1909 - 18 lutego 1982 w Warszawie) s. Wojciecha, brat Bogdana (Primislavia), absolwent Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wlkp., student i absolwent ekonomii UP, doc. UP, prof. ekonomii politycznej UJ i SGPiS, kierownik Katedry, a następnie Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGPiS, naczelny dyrektor 1945-50 i prezes 1950-55 NBP, czołowy działacz PZPR, m.in. minister handlu zagranicznego 1956-68, zastępca członka KC PZPR 1964-71, poseł na Sejm PRL V kadencji 1969-72, ambasador Polski w Waszyngtonie 1971-78, doctor honoris causa UAM
 129. Tadeusz Trzciński, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, prezes Koła Rolników 1936
 130. Stefan Turno,
 131. Jan Ułaszyn,
 132. Piotr Unrug, (1918-2004) c. 1938, student Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie, dypl. rolnik, po wojnie na emigracji na Malcie, redaktor BBC Monitoring Service
 133. Walicki,
 134. Andrzej Wańkowicz, s. Stanisława (Arkonia), z Goryczek k. Kościana Wlkp., brat Karola (Corona), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 135. Karol??? Wańkowicz, s. Stanisława (Arkonia), z Goryczek k. Kościana Wlkp., brat Anrzeja (Corona)
 136. Jan Wichliński,
 137. Stanisław Wichliński, (10 sierpnia 1912 - 23 października 1939 w Inowrocławiu) s. Lucjana i Justyny z Prandota-Trzcińskich, sekretarz 1933/34, wiceprezes 1934, inż. rolnik, walczył w obronie Warszawy w kampanii wrześniowej 1939, po kapitulacji wraca do swego maj. Tuczno pow. Inowrocław, aresztowany przez Niemców 10 października 1939, osadzony w więzieniu w Inowrocławiu, zamordowany wraz z 55 innymi więźniami przez pijanych gestapowców w nocy 23 października 1939
 138. Roman Wilden,
 139. Andrzej Wilski,
 140. Konstanty Wysocki,
 141. Stanisław Wysocki,
 142. Zygmunt Wyszyński,
 143. Stanisław Załęski,
 144. Tomasz Załuski,
 145. Lech Zawadzki,
 146. Kazimierz Zdziarski, (1906/7 - styczeń 1971 w Caracas) studiował prawo UP, wiceprezes 1929/30, sekretarz PKM 1930, działacz Katolickiej Młodzieży Narodowej, w służbie dyplomatycznej, po wojnie na emigracji Wielkiej Brytanii do 1954, a następnie w Wenezueli
 147. Jan Zdzitowiecki, (25 października 1897 - 24 maja 1975) prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1924 w Lublinie, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, prezes sem. let. 1926/27, prezes Koła Poznańskiego Młodzieży Wszechpolskiej 1926/27, prezes władz naczelnych Związku Młodych Narodowców, ekonomista, prawnik, doktorat UP 1934, prof. UP/UAM i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 148. Zdzisław Zdzitowiecki,
 149. Henryk Zielewicz,
 150. Jan Zielewicz, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1928/29
 151. Roman Ziołecki, (1885-1980) s. Bolesława i Jadwigi z Janczakowskich, dr, dyrektor poznańskiego oddziału Banku Cukrownictwa, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, prezes Związku Seniorów 1939
 152. Józef Żychliński, (23 lutego 1872 w Gorazdowie k. Wrześni - 6 września 1941 w Warszawie) s. Stanisława i Anny z Wantoch-Rakowskich, ziemianin, właściciel Gorazdowa w pow. wrzesińskim, prezes Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu oraz Banku Cukrownictwa w Poznaniu, jeden z najbogatszych polskich ziemian, Filister kooptowany (honorowy ?) Corony, pochowany na Cmentarzu w Sokolnikach

Pieczęć Corony, 1938 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Antoni Gościmski (opracowanie Daniel Pater), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Corona (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 90 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Corona.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 7 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Corona (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 7 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }