Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Filomatia Posnaniensis

Dekiel Filomatii Posnaniensis - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Filomatia Posnaniensis”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
12 maja 1929 r.
Barwy:
heliotropowa – biała – karmazynowa (od 1935: granatowa – czerwona – złota)
Dewiza:
„Ojczyzna, Nauka, Cnota”

Rys historyczny

Filomatia, Poznań 1931 r.

Filomatia Posnaniensis została założona dnia 12 V 1929 r. Szczególnym celem korporacji miała być praca oświatowa, m.in. poprzez współpracę z Towarzystwem Szkoły Ludowej. Kuratorem korporacji z ramienia Uniwersytetu Poznańskiego został prof. Józef Kostrzewski.

Od dnia 27 IV 1931 r. Filomatia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 27 IV 1931 r.). Kandydowała pod opieką K! Baltia. W 1933 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku.

Bal Filomatii, Poznań lata 30-te.

W 1935 r. połączyła się ze starszą, założoną dnia 13 XI 1925 r. K! Quiritia, która przeżywała trudności w związku ze spadkiem liczby członków. Filomatia zachowała swoją nazwę, ale przyjęła barwy i starszeństwo związkowe Quiritii (data starszeństwa związkowego Quiritii: 17 III 1927 r.).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków Filomatii (oraz Quritii) obejmuje 66 nazwisk, w tym sześciu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków.

Wieczorek taneczny (?) Filomatii, Poznań ok. 1933 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Filomatii (i Quritii) obejmuje ponad 65 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Stanisław Celichowski.

 1. Stanisław Celichowski, (25 września 1885 w Bninie - 29 marca 1947 w Londynie) s. Zygmunta i Zofii z Ziemnych, brat Witolda (Helionia), absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, dr praw Uniwersytet w Halle 1910, adwokat w Ostrowie Wielkopolskimi i Pleszewie, w 1918 organizator Rady Żołnierskiej w Kórniku, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, w tym walk ulicznych w Poznaniu 27-29 grudnia 1918, dowodził wyzwalaniem Śremu, walkami pod Zbąszyniem, Strzyżewem, Łomnicą, Rawiczem, Zieloną Wsią, jako dowódca II batalionu 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich kierował obroną odcinka Jutrosin-Krotoszyn-Odolanów, kierownik Wydziału Wojskowego w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej 1919-1920, po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 członek antysanacyjnej Organizacji Obrony Państwa oraz oboźny Obozu Wielkiej Polski na województwo poznańskie, członek Rady Naczelnej 1928-39 i Zarządu Głównego 1935-39 Stronnictwa Narodowego, z ramienia Stronnictwa Narodowego w poznańskim sejmiku wojewódzkim 1932-39, w 1938 wybrany na prezydenta Poznania (wyboru nie zatwierdziły zwierzchnie władze państwowe), działacz licznych organizacji społecznych, m.in. współzałożyciel i prezes Narodowego Zrzeszenia Adwokatów, wiceprezes Legionu Wielkopolskiego, Filister honorowy Filomatii Posnaniensis, prezes Koła Filistrów, w czasie II wojny światowej od 1941 w Wielkiej Brytanii, m.in. członek II Rady Narodowej 1942-43, podsekretarz stanu w Ministerstwie Odbudowy Administracji Publicznej, wykładowca prawa cywilnego na polskim wydziale prawa na Oxfordzie, po wojnie pozostał na emigracji, pochowany na katolickim Cmentarzu św. Marii w Kensal Green

 2. Bronisław Hieronim Gładysz, (1892 - 1942 w Gusen) duchowny katolicki, powstaniec wielkopolski, hymnolog, liturgista, specjalista w zakresie łacińskiej literatury średniowiecznej, docent UP, Filister honorowy Filomatii Posnaniensis, w czasie II wojny światowej więziony w obozie koncentracyjnym w Gusen, gdzie zginął

  Józef Kostrzewski, lata 30-te.

 3. Józef Kostrzewski, (25 lutego 1885 w Węglewie k. Gniezna - 19 listopada 1969 w Poznaniu) uczeń Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie oraz Gimnazjum w Gnieźnie, członek organizacji samokształceniowych i patriotycznych, w tym m.in. Towarzystwo Tomasza Zana, student historii UJ, doktorat Uniwersytet w Berlinie, po I wojnie światowej prof. archeologii UP, kurator i Filister honorowy Filomatii Posnaniensis, członek korespondent 1928 i członek czynny 1935 PAU 1928, od 1957 członek rzeczywisty PAN, dr honoris causa UAM, UJ, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej 1937 oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Grzegorza Wielkiego 1964, pochowany na przyparafialnym Cmentarzu na Smochowicach w Poznaniu

 4. Antoni Władysław Majorowicz, (8 stycznia 1883 w Brześciu Kujawskim - 1940 w Katyniu) s. Antoniego, absolwent farmacji Uniwersytet w Brunszwiku 1910, właściciel Apteki im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego w Poznaniu, Filister honorowy Filomatii Posnaniensis, kpt. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli sowieckiej w Starobielsku i Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 5. Zygmunt Wojciechowski, (27 kwietnia 1900 w Stryju - 14 października 1955 w Poznaniu) s. Konstantyna i Leontyny z Buczkowskich, dr historii UJK 1924, asystent przy Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJK, od 1925 zastępca prof. w Katedrze Historii Ustroju i Dawnego Prawa Polskiego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, habilitacja 1925, prof. nadzw 1929. UP, prof. zw. 1937, dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1939, kierownik Wydziału Naukowego Delegatury Rządu RP na Kraj 1940-45, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Zachodniego 1944-55, od 1945 członek PAU i od 1952 PAN, od 1984 patron Instytutu Zachodniego, Filister honorowy Filomatii Posnaniensis
 6. Witold Żuchowski, ksiądz, Ojciec Filomatii Posnaniensis

Członkowie rzeczywiści

 1. Aleksander Amberg, członek Quiritii, sekretarz sem. zim. 1928/29
 2. Werner Amberg, członek Quiritii
 3. Jan Barański, członek Quiritii
 4. Stanisław Bińczak, założyciel Filomatii Posnaniensis
 5. Zygfryd Bittner, sekretarz sem. let. 1937/38
 6. Seweryn Brencz, ( - lata 80-te) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz 1932, olderman 1932/33, prezes 1933 i sem. zim. 1933/34, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1935/36 i 1936/37
 7. Wiktor Bujarski, (14 kwietnia 1908 w Próchnowie -2000) student i absolwent 1936 med. UP, dr med. UP 1947, po wojnie m.in. Kierownik Ośrodka Zdrowia w Kłecku k. Gniezna
 8. Chmielewski, założyciel Filomatii Posnaniensis, prawnik
 9. Roman Chudowicz, członek Quiritii
 10. Wojciech (Kiejstut-) Downarowicz, członek Quiritii

  Seweryn Dzieciuchowicz, ok. 1930 r. (?).

 11. Seweryn Dzieciuchowicz, (1910-1963) kuzyn Stanisława (Aesculapia), członek Quiritii

  Jan Gawroński, 1931 r.

 12. Jan Gawroński, (9 października 1908 w Dolsku -1986) student i absolwent 1933 med. UP, założyciel Filomatii Posnaniensis, sekretarz sem. let. 1930/31, sekretarz 1931, prezes 1932, po wojnie m.in. kierownik Ośrodka Zdrowia w Jutrosinie

 13. Feliks Góral,
 14. Witold Górny, (4 września 1907 w Nakle n. Notecią - 1997) student i absolwent 1933 med. UP, założyciel Filomatii Posnaniensis, prezes sem. let. 1930/31, 1931/32 i 1932, dermatolog i wenerolog
 15. Zdzisław Jankowski, student chemii UP, sekretarz sem. zim. 1933/34
 16. Leszek Janowski, sekretarz 1931/32
 17. Kazimierz Kamiński, członek Quiritii, wiceprezes sem. let. 1927/28 (?)
 18. Paweł Kańczewski, członek Quiritii, olderman sem. let. 1927/28 (?), prezes sem. zim. 1928/29, prezes Bratniej Pomocy WSH 1926/27
 19. Zygmunt Karolczak, (7 kwietnia 1907 w Dopiewie - ok. 1990) student i absolwent 1936 med. UP, założyciel Filomatii Posnaniensis, prezes 1932/33
 20. Stanisław Kędracki, (1905-1982) wiceprezes 1932
 21. Brunon Paweł Klimek, (6 czerwca 1911 w Nowymdworze w pow. brodnickim - ) student i absolwent 1933 farmacji UP, skarbnik sem. zim. 1933/34, sekretarz 1934
 22. Józef Klupp, skarbnik sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37, prezes sem. let. 1937/38, działacz Obozu Radykalno-Narodowego
 23. Feliks Kopczyński, sekretarz sem. let. 1936/37
 24. Kornacki, założyciel Filomatii Posnaniensis
 25. Tadeusz Kraszewski, członek Quiritii, prezes sem. let. 1927/28 (?), członek poznańskiej Komisji Redakcyjnej “Wiadomości Korporacyjnych”
 26. Antoni Krzętowski, członek Quiritii
 27. Zbigniew Łukomski, członek Quiritii
 28. Edmund Maciejewski, skarbnik sem. let. 1937/38

  Kazimierz Maciołek, lata 30-te.

 29. Kazimierz Maciołek, (1910-1973) student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1931-35, sekretarz Akademickiego Koła Pauczan 1931/32, i 1932/33, prezes 1934

 30. Wacław Malinowski, członek Quiritii, olderman sem. zim. 1928/29 (?), prezes Koła Naukowego WSH 1926/27
 31. Henryk Markiewicz, ( - 1954 w Lesznie) założyciel Filomatii Posnaniensis, lekarz
 32. Mieczysław Mielżyński, (1906-1966) założyciel Filomatii Posnaniensis, lekarz

  Tadeusz Musierowicz, lata 30-te.

 33. Tadeusz Musierowicz, (1906-1982) założyciel Filomatii Posnaniensis, wiceprezes sem. let. 1930/31, leśniczy

 34. Aleksander Orzechowski, członek Quiritii
 35. Ryszard Orzechowski, ( - 1926) członek Quiritii
 36. Marian Osiecki, członek Quiritii
 37. Felicjan Pluciński, członek Quiritii
 38. Wacław Ratajczak, sekretarz 1935, prezes sem. let. 1935/36
 39. Bolesław Rogoziński, założyciel Filomatii Posnaniensis, lekarz
 40. Tadeusz Rosol, założyciel Filomatii Posnaniensis, olderman sem. let. 1930/31, olderman 1931/32, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów UP 1932/33, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, lekarz, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 41. Stanisław Sargalski, skarbnik sem. let. 1936/37, wiceprezes sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 19/38/39
 42. Julian Schroeder, sekretarz 1932/33
 43. Alfons Sobolewski, założyciel Filomatii Posnaniensis, wiceprezes 1931/32, olderman 1932
 44. Franciszek Stachanowski, wiceprezes sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1938/39
 45. Józef Suwalski, student medycyny UP, sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37
 46. Zenon Szymański, założyciel Filomatii Posnaniensis, prezes 1930, olderman sem. zim. 1931/32, lekarz, działacz harcerski, harcmistrz
 47. Roman Turski, student Wydziału Humanistycznego UP, wiceprezes 1934
 48. Antoni Tynecki, członek Quiritii
 49. Stanisław Tynecki, członek Quiritii
 50. Stanisław Tyszecki, członek Quiritii, wiceprezes sem. zim. 1928/29
 51. Stanisław Wawrzyniak, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 52. Stefan Wieloch, student rolnictwa UP
 53. Piotr Winiarski, wiceprezes sem. let. 1938/39
 54. Wacław Zdziernicki, członek Quiritii, sekretarz sem. let. 1927/28 (?)
 55. Benon Henryk Zieliński, ( - 1936) student chemii UP, wiceprezes sem. zim. 1933/34, prezes 1934/35 i 1935, zginął tragicznie
 56. Eryk Zieliński, członek Quiritii
 57. Dariusz Żebrowski, student medycyny UP
 58. Zbigniew Żebrowski, założyciel Filomatii Posnaniensis, prawnik
 59. Witold Żuchowski, sekretarz sem. let. 1938/39
 60. Wiktor Żychowicz, członek Quiritii

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Filomatia Posnaniensis (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 110 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Filomatia Posnaniensis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 5 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Filomatia Posnaniensis (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }