Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Helionia

Dekiel Edwarda Prądzyńskiego. Nazwa:
Korporacja “Helionia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
11 III 1923 r.
Barwy:
amarantowa – czarna – złota
Dewiza:
„Jednością silni, rozumni szałem, razem młodzi przyjaciele”

Rys historyczny

Dekiel NN (montrealski).

Helionia została założona dnia 11 III 1923 r. przez grupę członków Uniwersytetu Poznańskiego. W poznańskim środowisku akademickim uchodziła za korporację elitarną.

Helionia, Poznań 17 III 1924 r.

Od dnia 6 V 1922 r. korporacja należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 19 XII 1923 r.). Kandydowała pod opieką K! Magna-Polonia. Dnia 17 V 1924 r. została członkiem rzeczywistym Związku. Konwent Filistrów założono 12 III 1924 r.

Komers X-lecia Helionii, w środku siedzi prezes Koła Filistrów dr Mikołaj Kiedacz, Poznań marzec 1933 r.

Jednym z symboli korporacji była swastyka. Wydaje się, że używanie tego znaku w godle oraz na czapce musiało już w okresie przedwojennym budzić niepokój, skoro w okolicznościowym artykule w 1938 r. wyjaśniano: “I jeszcze nie słychać było na świecie o Hitlerze, gdy grupka studentów w Poznaniu wzięła sobie za godło swastykę, słoneczny symbol Słowian (…)” (Markuryusz Polski Ordynaryjny 1938, nr 15, s. 369).

Przy Helionii kandydowała K! Viritia.

Helionia zawarła kartele: dnia 8 V 1925 r. czasowy K! Audacją z Warszawy (do listopada 1926 r.) oraz w 1930 r. (?) z K! Gasconią ze Lwowa.

Telegram z Wielkiej Brytanii, przygotowania do Zjazdu z okazji 55-lecia Helionii, 1978 r.

Prezesem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego był w roku akademickim 1932/33 Stanisław Janiszewski, a w latach 1938-39 ostatnim przed wojną prezesem Związku Polskich Korporacji Akademickich Zygmunt Celichowski.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 113 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Zjazd Helionii z okazji 55-lecia, Poznań 27 V 1978 r.

Po wojnie w latach 60-tych i 70-tych odbywały się w Poznaniu nieoficjalne zjazdy członków korporacji. Ponadto w mniejszych grupach spotykano się także w Warszawie i na emigracji. W początkach lat 80-tych dr Kazimierz Kalawski zasłużył się przy odrodzeniu środowiska korporacyjnego w Poznaniu, w tym przyczynił się do ufundowania tablicy pamiątkowej w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów poświęconej poległym, pomordowanym i zmarłym członkom korporacji poznańskich. Zygmunt Celichowski był ostatnim prezesem Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Helionii obejmuje ponad 110 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Witold Celichowski, (9 maja 1874 w Bninie k. Śremu - 21 września 1944 w Warszawie) s. Zygmunta i Zofii z Ziemnych, brat Stanisława (Filomatia Posnaniensis), ojciec Zygmunta (Helionia), absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, studiował prawo w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze, dr praw 1897, w 1900 otworzył w Poznaniu kancelarię adwokacką, bronił m.in. polskich studentów w procesie w Poznaniu (lipiec 1901) oraz uczniów gimnazjum w Gnieźnie (czerwiec 1903), komisarz Rady Ludowej miasta Poznania (listopad 1918), zastępca prezesa, potem naczelnego prezesa prowincji i rejencji poznańskiej, w latach 1919-23 wojewoda poznański, działacz adwokackich organizacjach samorządowych, Filister honorowy Helionii, w czasie okupacji aktywny w Radzie Głównej Opiekuńczej w Warszawie, zmarł w czasie Powstania Warszawskiego, po wojnie pochowany w Poznaniu
 2. Stanisław Kasznica (senior), (23 lutego 1874 w Warszawie - 17 listopada 1958 w Krosinku k. Mosiny) s. Józefa i Izabelli z Trębickich, student chemii ULw., student prawa UW 1895-1902, dr prawa UJ 1904, działacz polityczny, członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, poseł na Sejm Galicji 1913-14, współwydawca dwutygodnika “Rzeczpospolita” 1908-14, prof. Akademii w Dublanach 1912-19, UL, od 1920 prof. zw. UP (później UAM), kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, kilkukrotny dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, rektor UP 1929-31, kurator i Filister honorowy Helionii, senator z ramienia Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego 1922-27, po zamachu majowym wycofał się z polityki, sędzia Trybunału Kompetencyjnego 1935-39, działacz katolicki, wydał zbiór szkiców o tematyce religijnej pt. “Rozważania” (sześć wydań), w 1939 uwięziony przez Niemców jako zakładnik, w grudniu 1939 wysiedlony do Limanowej, wykładał na tajnych kompletach UW i Uniwersytetu Ziem Zachodnich, po wojnie kierował odbudową Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP i zorganizował Sekcję Prawną w Instytucie Zachodnim, z początkiem 1948 przeniesiony na “karną” emeryturę, reaktywowany w październiku 1956, odznaczony Krzyżem Walecznych, pochowany na Cmentarzu w Mosinie

  dr Mikołaj Kiedacz, 1933 r.

 3. Mikołaj Kiedacz, (9 września 1879 - 25 października 1939 w Poznaniu) dr, wiceprezydent i p.o. prezydenta Poznania, Filister honorowy i prezes Związku Filistrów Helionii, rozstrzelany przez hitlerowców w Forcie VII

 4. Józef Felicjan Sułkowski, (31 stycznia 1892 w Wadowicach - 30 lipca 1968 w Warszawie) prawnik, doktorat Uniwersytet w Wiedniu, habilitacja UJ, prof. UP, cywilista, kurator i Filister honorowy Helionii, dyplomata, w czasie wojny pracował w różnych agendach rządu londyńskiego, od 1946 wykładowca na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie, w 1958 wrócił do kraju, pracował w PAN, pochowany na warszawskich Powązkach

Członkowie rzeczywiści

  Stanisław Andracki, 1967 r.

 1. Stanisław Andracki, prof., po wojnie na emigracji w Kanadzie, zamiejscowy członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu

 2. Julian Babiński, założyciel Helionii, autor tekstu “Polska Korporacja Akademicka Helionia” (Biuletyn Zarządu SFPKA, nr 10, Warszawa 1995, s. 72 i n., przedruk z Merkuryusza Polskiego nr 14/15 z 27 marca 1938 r.)
 3. Aleksander Berger, ( - po 1977) po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 4. Jerzy Borkiewicz,
 5. Jan Borsuk, przed 1926/27 sekretarz oraz dwukrotny prezes, w tym sem. zim. 1926/27
 6. Konstanty Borys, kandydat skreślony 1927
 7. Witold Borysow, prezes III trymestr 1928/29, prezes 1929/30
 8. Tadeusz Brzeziński, student prawa UP, sekretarz 1935/36, wiceprezes 1936/37, prokurator PSM-u 1936/37

  Zygmunt Celichowski, 1967 r.

 9. Zygmunt Celichowski, (24 listopada 1914 w Poznaniu - 24 kwietnia 1994 na Florydzie) s. Witolda (Helionia), absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, c. 1932, ostatni prezes ZPKA 1938-39 (XVII kadencja), mgr praw UP, kpt. w PSZ na Zachodzie w I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, walczył w Normandii, Belgii i Holandii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, członek Komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego w Londynie, członek i ostatni prezes Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, pochowany w grobowcu rodzinnym w Bninie k. Śremu

  Stanisław Chojnacki, 1967 r.

 10. Stanisław Fabian Choynacki, (1908 - 21 października 1993) student i absolwent prawa UP, c. 1927 Helionia, wiceprezes 1930 i prezes sem. let. 1929/30, później w lwowskiej Gasconii (?), doprowadził do kartelu Helionia-Gasconia, adwokat, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 11. Wiesław Cielecki , ( - 1979) c. ok. 1927, skreślony 1927
 12. Ciemniewski,
 13. Lucjan Długokęcki, wiceprezes sem. zim. 1924/25
 14. Jerzy Długołęcki, ( - po 1977) wiceprezes wewn. sem. zim. 1926/27, wiceprezes sem. let. 1926/27, trymestr letni 1930/31 oraz 1931/32
 15. Bohdan Dormanowski, (9 października 1908 w Skokówku w woj. poznańskim - 1940 w Katyniu), s. Mieczysława, prezes 1933/34, mgr praw, sędzia, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 55 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 16. Jerzy Dworakowski, student rolnictwa UP, sekretarz 1936/37
 17. Augustyn Dworzaczek, (1903-1987) skarbnik sem. zim. 1926/27, sekretarz 1938/39

  Henryk Fleszar, koniec lat 30-tych.

 18. Henryk Fleszar, (20 kwietnia 1914 w Wukowarze w Chorwacji -1983) student medycyny UP 1933-36, 1936-39 USB, absolwent med. Kowno 1941, 1945-49 w łagrach sowieckich, po powrocie do kraju pracował jako lekarz w Warszawie, neurolog

 19. Michał Gąbkiewicz, sekretarz 1930/31
 20. Edmund Goławski, wiceprezes 1930/31
 21. Władysław Goławski,
 22. Jan Górski,
 23. Zdzisław Hawelski , (1907-1984) prezes Kola Prawników i Ekonomistów 1930/31, prezes Delegacji Kół Uczelnianych UP 1930/31, działacz NW i ONR, prawnik, adwokat
 24. Jan Hofman, (12 stycznia 1907 w Poznaniu - 1987) uczeń Gimnazjum w Kaliszu, prawnik, adwokat
 25. Henryk Janiszewski,
 26. Stanisław Janiszewski, prezes 1930/31, olderman trymestr letni 1930/31, prezes 1931, prezes PKM-u 1932/33, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP, prezes Zw.NPMA, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA
 27. Jerzy Januszewski, prezes 1925
 28. Jarociński,
 29. StanisŁaw Jaroszyński,
 30. Jerzy Jossé, ( - po 1977)
 31. Kazimierz Kaczkowski, olderman sem. zim. 1927/28
 32. Julian Kaczmarczyk, (1901-1980) wiceprezes 1926/27 i prezes 1928 Bratniej Pomocy Studentów UP, prezes PKA 1928
 33. Kaczorowski,

  Kazimierz Kalawski, 1967 r.

 34. Kazimierz Kalawski, (20 lutego 1912 w Strzelnie - 1984) brata Mariana (Helionia), student i absolwent 1946 med. UP, sekretarz 1937-39, dr, zasłużony dla odrodzenia w początkach lat 80-tych poznańskiego środowiska korporacji akademickich

  Marian Kalawski, 1967 r.

 35. Marian Kalawski, (1908 - 1990) brat Kazimierza (Helionia), wiceprezes 1932 i sem. let. 1932/33, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 36. Jan Kasznica, (1912 - 17 września 1939 w Laskach k. Warszawy) s. Stanisława, brat Stanisława (obaj Helionia), absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego 1930, student i absolwent Wydziału Rolno-Leśnego UP, później pracował w mleczarni we Wrześni, ppor. rez., zginął jako żołnierz w obronie Warszawy w kampanii wrześniowej 1939, pochowany na Cmentarzu w Laskach, odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari (pośmiertnie)
 37. Stanisław Kasznica (junior), (25 lipca 1908 we Lwowie - 12 maja 1948 w Warszawie) s. Stanisława (Helionia) mgr praw UP 1933/34, prezes 1938 (XV-lecie), działacz narodowy, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, w konspiracji w “Grupie Szańca” organizował służby cywilne Związku Jaszczurczego /NSZ, od 1945 w narodowej konspiracji antykomunistycznej, ostatni Komendant Główny NSZ, aresztowany w 1947 wraz z Lechem Neymanem (Helionia), skazany na karę śmierci, wyrok wykonano. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami (1944) oraz Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego (pośmiertnie w 1993), symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze “Na Łączce”
 38. Edward Kempiński,
 39. Zbigniew Kempiński, sekretarz sem. zim. 1926/27, sem. let. 1926/27, sekretarz sem. zim. 1927/28
 40. Bogdan Kędzierski, sekretarz 1939, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej UP 1939
 41. Władysław Knobelsdorff, (27 marca 1898 w Sankt Petersburgu - 16 stycznia 1976 w Bridgeport w Connecticut w Stanach Zjednoczonych), kpt. kawalerii w armii rosyjskiej, a następnie w I pułku szwoleżerów WP, ranny w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dr medycyny UP, po wojnie opuścił kraj, osiadł najpierw w Niemczech, później w Wielkiej Brytanii, a w końcu od 1952 w Stanach Zjednoczonych

  Bohdan Korczyński, 1967 r.

 42. Bohdan Korczyński, ?

  Edward Korczyński, 1967 r.

 43. Edward Korczyński, ( - 19 listopada 1996 w Taylor w Michigan w Stanach Zjednoczonych) wiceprezes zewn. sem. zim. 1926/27 (do stycznia 1927), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 44. Antoni Kotkowski, (21 maja 1909 w Kołacinie w pow. śremskim - wiosna ? 2007) student i absolwent 1933 med. UP, dr med. 1937, wenerolog, lekarz w Lesznie, w 1939 wysiedlony na Podlasie, po wojnie lekarz w Szamotułach i Poznaniu
 45. Władysław Kozłowski, (1909-1975) student prawa UP
 46. Wacław Kożuchowski, student rolnictwa UP, sekretarz 1932
 47. Wilhelm Kożuchowski, student rolnictwa UP
 48. Krawczyński, założyciel Helionii
 49. Bożysław Kurowski, członek PKA 1932, wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej 1932/33, wydawca “Głosu Narodowego”, po wojnie na emigracji w Szwecji
 50. Józef Kusztelan, student prawa UP, wiceprezes 1939
 51. Witold Leitgeber, (1911 - 6 stycznia 2007) c. 1932, referent prasowy ZPKA 1937/38 (XV kadencja) oraz 1938 (XVI kadencja), absolwent UP, mgr praw, ekonomista, dziennikarz, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, redaktor i speaker sekcji polskiej BBC
 52. Łukaszewicz,
 53. Czesław Matuszewski, student prawa UP
 54. Jan Mecweldwoski, założyciel Helionii, olderman (sem. zim. ?) 1926/27
 55. Zygmunt Metzig, ( - 1977)
 56. Mielęcki,
 57. Izydor Modelski, prof., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 58. Modzelewski,
 59. Tadeusz Motylewski,
 60. Musiałowicz,
 61. Kazimierz Nadobnik, (25 lutego 1913 we Lwowie - 14 września 1981 w Warszawie) s. Marcina (prof. UP) i Bronisławy z Kaczorowskich, absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego, członek Zarządu Koła Prawników i Ekonomistów UP 1931, wiceprezes Del. Kół Naukowych UP 1932/33, ppor. służby zawodowej, uczestnik wojny obronnej 1939, więzień obozów jenieckich w Brunszwiku i II C w Woldenbergu, działacz (P)SL, członek Rady Naczelnej (P)SL, wybrany na posła z okręgu gnieźnieńskiego 1947, wiceprezydent Poznania 1945 i wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1945-47, aresztowany 1950, skazany w 1952 na 13 lat więzienia, zwolniony 1956, po 1956 organizator spółdzielczości ogrodniczej w Wielkopolsce w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, od 1964 w Warszawie, kierował działami ekonomicznymi Instytutu Telekomunikacji i Centrum Informatyki w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
 62. Karol Nawotny, wiceprezes III trymestr 1928/29
 63. Jerzy Spława Neyman, ( - po 2000) dwukrotny prezes przed 1930/31, olderman sem. let. 1929/30, prezes trymestr letni 1930/31, wiceprezes 1931, prezes 1931/32

  Lech Neyman, 1933 r.

 64. Lech Neyman (vel Neuman), (7 lutego 1908 w Poznaniu - 12 maja 1948 w Warszawie) absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny 1926, student i absolwent 1932 prawa UP, prezes sem. let. 1932/33 (X-lecie), prokurator PKM-u 1932/33, wiceprezes AZS, działacz narodowy, członek Komitetu Politycznego OP ONR, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji w “Grupie Szańca”, żołnierz ZJ i NSZ, zajmował się ideowością Związku Jaszczurczego/NSZ oraz Służby Cywilnej Narodu, od 1945 organizował konspirację NSZ na Pomorzu i Wielkopolsce, aresztowany w 1947 wraz z ostatnim Komendantem Głównym NSZ Stanisławem Kasznicą (Helionia), skazany na karę śmierci, wyrok wykonano, grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze “Na Łączce”

 65. Tadeusz Nowakowski, (1912-1982) wiceprezes 1935/36
 66. Tadeusz Konstanty Nowakowski,
 67. Józef Olszewski, student prawa UP, sekretarz 1933/34
 68. Marian Osicki, kandydat skreślony 1927
 69. Bogdan Ostojski, student Wydziału Humanistycznego UP, wiceprezes 1933/34, wiceprezes III 1935, prezes 1939
 70. Franciszek Paciorkiewicz, sekretarz III trymestr 1928/29, sekretarz 1929/30
 71. Adam Karol Pacyński, (28 stycznia 1912 w Bobkach k. Poznania - 1986) s. Antoniego (Lechia), brat Jacka (Helionia), student i absolwent 1936 med. UP, dr med. UWr. 1948, internista, dr hab. 1963, kierownik Katedry Higieny AM we Wrocławiu
 72. Jacek Pacyński, (1914 w Poznaniu - 1975) s. Antoniego (Lechia), brat Adama (Helionia), student rolnictwa UP, dyplom 1946, dr nauk rolniczych 1969, od 1951 dyrektor Stadniny Koni w Liskach
 73. Marian Polański,
 74. Pollheim,
 75. Poniatowski,
 76. Antoni Pożarowski,
 77. Bohdan Prądzyński, ( - lata 70-te)
 78. Edward Prądzyński, ( - 1989) student Wydziału Humanistycznego UP
 79. Wiktor Prądzyński, student farmacji UP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 80. Ryszard Rajszys, (24 maja 1901 w Wilnie - 1940 w Katyniu) s. Bolesława, prezes sem. zim. 1924/25, wystąpił 1927, lekarz, por., w wojnie obronnej 1939 w 2 Szpitalu Okręgowym, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 81. Wiktor Reinhard, student WSH
 82. Wojciech Rokossowski,
 83. Jan Rylski,
 84. Stanisław Rymkiewicz, prezes 1925, prezes sem. let. 1926/27
 85. Marian Satkiewicz, sekretarz sem. let. 1929/30
 86. Roman Schmoeling (Schmoekling), prezes sem. zim. 1927/28
 87. Witold Słomiński, student ekonomii UP
 88. Tadeusz Sokołowski, (1906-1979) sekretarz 1932/33 oraz sem. let. 1932/33
 89. Jerzy Stadnicki, student WSH, sekretarz trymestr letni 1930/31, skarbnik PKM 1930/31, sekretarz 1931 i 1931/32
 90. Witold Supiński, ( - po 1960) student prawa UP, prezes 1937/38, prawnik, prawdopodobnie autor książek o tematyce wojennej m.in. “Od Westerplatte do Hiroszimy” (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1958)
 91. Władysław Szczepański, jako filister wystąpił 1927
 92. Bogdan Szulc, student prawa UP
 93. Kazimierz Świeżyński, ( - 1992)
 94. Taniewski-Grzbywoski,
 95. Leszek Terlecki, (1912-1981)
 96. Jan Władysław Twardowski , (23 września 1910 w Będzinie - ) student i absolwent 1939 farmacji UP, członek Zarządu Koła Farmaceutów 1936/37, farmaceuta
 97. W. Tynowski,
 98. Janusz Wawrawski,
 99. Jan Winnicki, (1909-1995) student WSH
 100. J. Wiszniewski,
 101. Teobald Wnuk, ( - lata 90-te)
 102. Wojciech Wyganowski, ( - 1993/94) wiceprezes sem. zim. 1927/28, kierownik Poznańskiego Komitetu Redakcyjnego “Wiadomości Korporacyjne”
 103. Tadeusz (Łada-)Zabłocki, (17 listopada 1904 w Kijowie - 13 marca 1997 w Londynie) gospodarz (sem. zim. ?) 1926/27, członek Zarządu Koła Prawników i Ekonomistów, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 104. Władysław Zajączkowski, (11 grudnia 2007 w Żurawnie w woj. stanisławowskim - 1940 w Katyniu) s. Tadeusza i Ireny, olderman III trymestr 1928/29, wiceprezes sem. let. 1929/30, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy Studentów UP, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła Prawników i Ekonomistów 1929/30, mgr praw UP, podprokurator w Gnieźnie, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, oficer rez., w wojnie obronnej 1939, aresztowany przez NKWD w Dubnie na Wołyniu, osadzony w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 105. Stanisław Zaleski, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii (?)
 106. Zbigniew Zamoyski, student farmacji UP, prezes 1935/36 i 1936/37
 107. Jerzy Zawadzki, barwiarz skreślony 1927
 108. Tadeusz Zięciak, sekretarz sem. zim. 1924/25 oraz 1925
 109. Andrzej Żukowski, prezes 1932

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Helionia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 87 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Helionia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2010 r.
Ostatnia zmiana: 25 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja “Helionia” (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 25 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }