Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Hermesia

Dekiel Feliksa Gołaskiego. Nazwa:
Korporacja Studentów “Hermesia” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
20 XI 1926 r.
Barwy:
niebieska - czerwona - złota
Dewiza:
„Viribus unitis, do potęgi gospodarczej Polski”

Rys historyczny

Bandy korporacyjne oraz dewizka, Poznań lata 30-te

Hermesia powstała dnia 6 XII 1926 r. Skupiała głównie studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Jej szczególny cel wyrażał się w pracy na rzecz szybkiego rozwoju gospodarczego Polski.

Herb Hermesii, lata 30-te

Dnia 13 XII 1927 r. decyzją władz Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Hermesia przyjęta została do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 13 XII 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Chrobria. Dnia 23 XI 1930 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku.

Komers V-lecia (?) Hermesii, Poznań 14 XI 1931 r. (?).

Hermesia była jedną z bardziej prężnych korporacji aktywnych na Wyższej Szkole Handlowej. Staraniem Ojca Korporacji Leona Mikołajczaka dnia 14 VI 1930 r. poświęcono sztandar korporacji. Od 1931 r. posiadała własną siedzibę przy ul. Piekary 16/17. Począwszy od 1931 r. Hermesia organizowała “Tygodnie Gospodarcze”, cykle wykładów poświęcone problematyce gospodarczej.

Ślub korporacyjny w Hermesii, lata 30-te.

Na V-lecie Korporacji ukazało się pamiątkowe wydawnictwo W trosce o naszą przyszłość… (Poznań 1931). W Prezydium Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego dwukrotnie zasiadał Edmund Cieślak, w roku akademickim 1932/1933 jako skarbnik, a w 1936/1937 jako wiceprezes Koła.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 123 nazwisk, w tym 16 członków honorowych.

Spotkanie Hermitów, Warszawa lata 80-te.

Po wojnie odbywały się spotkania Hermitów w Poznaniu, Warszawie i Trójmieście. Sztandar korporacji został przekazany w 1986 r. na Akademię Ekonomiczną w czasie IV Zjazdu Absolwentów z okazji 60-lecia uczelni. W 2007 r. z inicjatywy K! Chrobria, a w szczególności jej członka Łukasza Szmita Hermesia została reaktywowana (www.hermesia.pl).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Hermesii obejmuje ponad sto dwadzieścia nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Henryk Adamczewski, 1931 r.

 1. Henryk Adamczewski, dyrektor, Filister honorowy Hermesii

  Władysław Chudziński, 1931 r.

 2. Władysław Chudziński, dyrektor, Filister honorowy Hermesii

 3. Stanisław Godycki, prezes, Filister honorowy Hermesii

  Ignacy Hanus, 1931 r.

 4. Ignacy Hanus, z Czech, od 1922 lektor języka czeskiego na Wydziale Filozoficznym UP i WSH, prof. UP, kurator i Filister honorowy Hermesii, kurator Odry

  Stanisław Janiak, 1931 r.

 5. Stanisław Janiak, prawnik, adwokat, Filister honorowy Hermesii

 6. Alfred Jankowski, prezes, Filister honorowy Hermesii

  Leon Mikołajczak, 1931 r.

 7. Leon Mikołajczak, (11 kwietnia 1891 w Śremie - 26 I 1942 w Poznaniu) absolwent gimnazjum w Krakowie, studiował prawo i ekonomię ULw., UW, UP, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, dyrektor finansowy Powszechnej Wystawy Krajowej, dyrektor Banku Spółek Zarobkowych, w 1934 wybrany prezydentem Gniezna (wybór nie zatwierdzony przez władze sanacyjne), drugi Ojciec Hermesii (po śmierci Stanisława Pernaczyńskiego), autor hymnu korporacji, w czasie wojny działał w organizacji “Ojczyzna”, w 1941 wybrany przez Porozumienie Stronnictw Politycznych w Poznaniu delegatem Rządu na Ziemie Zachodnie, w grudniu 1941 aresztowany przez Niemców, zamordowany w Forcie VII, upamiętniony tablicą w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu

  Czesław Modzelewski, 1931 r.

 8. Czesław Modzelewski, dyrektor, Filister honorowy Hermesii

 9. Namysłowski, dyrektor, inż., Filister honorowy Hermesii
 10. Stanisław Pernaczyński, (11 kwietnia 1872 we Wrześni - 8 lutego 1930 w Poznaniu), absolwent Gimnazjum w Gnieźnie, studiował prawo na Uniwersytecie w Berlinie i ekonomię na Uniwersytecie w Monachium, dr ekonomii Monachium 1900, działacz gospodarczy i społeczny, m. in. współzałożyciel “Banku Kratochwill i Pernaczyński” 1902, organizator i skarbnik Bratniej Pomocy Kupieckiej, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej 1919-30, od 1918 prezes Zarządu Banku Przemysłowców, wieloletni członek Rady Miejskiej Poznania, prezes Kuratorium WSH, członek Rady Głównej Powszechnej Wystawy Krajowej 1928-30, honorowy konsul holenderski w Poznaniu 1924-30, kurator i pierwszy Ojciec Hermesii 1926-30, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP, pochowany na Cmentarzu św. Wojciecha w Poznaniu
 11. Emil Schmidt, prof. WSH, Filister honorowy Hermesii

  Henryk Steinhagen, 1931 r.

 12. Henryk Steinhagen, (1872-1969), technik papiernik, przedsiębiorca, Filister honorowy Hermesii

  Tadeusz Tchórzewski, 1931 r.

 13. Tadeusz Tchórzewski, prezes, Filister honorowy Hermesii

  Rudolf Wegner, 1931 r.

 14. Rudolf Wegner, (24 marca 1876 w Brzezinach k. Łodzi - 13 lipca 1941 w Warszawie) - dyrektor, księgarz i wydawca, współzałożyciel i dyrektor Wydawnictwa Polskiego we Lwowie 1917-28, właściciel Wydawnictwa Polskiego R. Wegnera w Poznaniu 1928-41, Filister honorowy Hermesii

 15. Franciszek Woźniak, prezes Związku Kupców w Poznaniu, Filister honorowy Hermesii

  Zygmunt Zaleski, 1931 r.

 16. Zygmunt Zaleski, (15 stycznia 1894 w Gozdaninie k. Mogilna - prawd. jesień 1940 w Mołodzie k. Rybinska, ZSRR), absolwent Gimnazjum w Gnieźnie, prezes Towarzystwa Tomasza Zana, studiował ekonomię w Kilonii, Wrocławiu i Berlinie, brał udział w tworzeniu polskiej administracji w czasie Powstania Wielkopolskiego, w 1921 kierownik Poznańskiego Urzędu Statystycznego, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego, współzałożyciel 1923 i wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników m. Poznania, założyciel i redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania, organizator Muzeum Miasta Poznania, w 1937 tymczasowy wiceprezydent Poznania, Filister honorowy Hermesii, autor m.in. przewodników po Poznaniu

Członkowie rzeczywiści

 1. Stanisław Baranowski, (1914 - ) c. 1934 (?), student WSH, ekonomista
 2. Zdzisław Barański, założyciel Hermesii, wystąpił

  Zbigniew Barcz, lata 80-te.

 3. Zbigniew Barcz, (1910 - 2003 w Warszawie) student i absolwent ekonomii WSH, c. 1929, prezes sem. zim. 1934/35, prezes Koła Naukowego WSH 1934/35

  Antoni Biernacki, 1931 r.

 4. Antoni Biernacki, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1928/29, wiceprezes r.a. 1929/30, delegat na IX Zjazd ZPKA

  Kazimierz Brejt, 1931 r.

 5. Kazimierz Brejt, wiceprezes 1927/28, prezes 1928/29, delegat na IX Zjazd ZPKA

  Ryszard Busz, 1931 r.

 6. Ryszard Busz, (1907 - 14 października 1974) student WSH, założyciel Hermesii, wiceprezes sem. zim. 1927/28, prezes sem. zim. 1928/29, olderman r.a. 1929/30, prezes r.a. 1930/31 oraz r.a. 1931/32, delegat na IX Zjazd ZPKA

  Od lewej: NN, NN, Bogdan Cegielski, druga poł. lat 30-tych.

 7. Bogdan Henryk Cegielski, (1913-1979) student med., a później student i absolwent biologii UP, po wojnie dyrektor chemii i fizyki oraz dwukrotnie dyrektor gimnazjum, kierownik laboratorium oddziału “Herbapolu” w Bydgoszczy

  Józef Chmielewski, lata 30-te.

 8. Józef Chmielewski, (13 marca 1908 - 17 lutego 1987), sekretarz r.a. 1931/32

 9. Alojzy Chylewski, (1906- 1983) sekretarz 1936/37, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego WSH 1936/37

  Edmund Cieślak, 1931 r.

 10. Edmund Cieślak, c. ok. 1931, akt. 1931-37, prezes 1936/37, skarbnik 1932/33 oraz wiceprezes 1936/37 PKM, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego

  Włodzimierz Czajkowski, 1931 r.

 11. Włodzimierz Czajkowski,

 12. Antoni Czerwiński, sekretarz sem. zim. 1928/29, skreślony 1929

  Mikołaj Czyściecki, 1931 r.

 13. Mikołaj Czyściecki, student prawa UP, założyciel Hermesii, akt. 1926-31, pierwszy prezes sem. let. 1926/27, olderman r.a. 1930/31 oraz r.a. 1931/32, pierwszy filister rzeczywisty, prawnik, sędzia

  Tadeusz Fijoł, 1931 r.

 14. Tadeusz Fijoł, c. ok. 1931, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1931/32

 15. Włodzimierz Frost, (1915 - 24 stycznia 1996 w Warszawie) wiceprezes sem. let. 1937/38

  Aleksander Geller, 1931 r.

 16. Aleksander Geller, wiceprezes r.a. 1931/32

  Zdzisław Gogulski, 1931 r.

 17. Zdzisław Gogulski, c. ok. 1931, sekretarz Koło Polsko-Czechosłowackiego WSH 1933

 18. Felicjan Gołaski, (1904-1976) s. Józefa

  Teofil Gołębiowski, 1931 r.

 19. Teofil Gołębiowski, (1908- 1979), prezes 1933/34, olderman sem. zim. 1934/35, prezes 1934/35, członek Zarządu 1933/34 Bratniej Pomocy WSH, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego

 20. Tadeusz Grotowski, ( - 1992)

  Walenty Gryszczyński, 1931 r.

 21. Walenty Gryszczyński,

 22. Lesław Gundelach, (31 marca 1913 w Wolbromiu - 23 września 1990 w Poznaniu) pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

  Józef Halberstadt, 1931 r.

 23. Józef Halberstadt,

 24. Edwin Hernet, olderman sem. let. 1937/38
 25. Henryk Hiszpański, założyciel Hermesii, wystąpił

  Stanisław Imieliński, 1931 r.

 26. Stanisław Imieliński, członek Zarządu Bratniej Pomocy WSH 1929/30 i 1931/32

  Józef Jasiński, 1931 r.

 27. Józef Jasiński, prezes sem. let. 1928/29 oraz r.a. 1929/30

 28. Jędralski,
 29. Roman Kaleta, prezes sem. let. 1927/28, olderman sem. zim. i sem. let. 1928/29
 30. Wacław Kaliciński, sekretarz 1937, wiceprezes Koła Naukowego WSH 1938

  Antoni Karolczak, 1931 r.

 31. Antoni Karolczak,

 32. Bolesław Kaźmierski, c. ok. 1931

  Adam Kempf, 1931 r.

 33. Adam Kempf, c. ok. 1931

 34. Janusz Kotecki, (1917-1993), żołnierz AK, wieloletni więzień stalinowski

  Jan Krajewski, 1931 r.

 35. Jan Krajewski,

 36. Krakosz (Krokosz), akt. 1928

  Andrzej Krawczyński, 1935 r.

 37. Andrzej Krawczyński, sekretarz sem. zim. 1934/35

 38. Kazimierz Krynke, prezes 1935/36, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKM 1935/36, prezes Młodzieży Wszechpolskiej WSH 1934/35
 39. Kazimierz Kulikowski,
 40. Janusz Kuliński, ( - 1978 w Bytomiu) działacz Obozu Narodowo-Radykalnego, publicysta “Szczerbca”
 41. Stefan Kurkowiak, c. ok. 1931
 42. Karol Leszczyński,
 43. Stanisław Liberek, student WSH, założyciel Hermesii, pierwszy wiceprezes sem. let. 1926/27, prezes sem. zim. 1927/28

  Stanisław Majcherczyk, 1931 r.

 44. Stanisław Majcherczyk,

  Brunon Mańczyński, 1931 r.

 45. Brunon Mańczyński,

 46. Stefan Marzec, c. ok. 1931
 47. Stefan Masiewicz, c. ok. 1931

  Eugeniusz Maszczyk, 1931 r.

 48. Eugeniusz Maszczyk, c. ok. 1931

 49. Matwiszów (Matwi (gi ?) ów), akt. 1928

  Kazimierz Matyja, 1931 r.

 50. Kazimierz Matyja, sekretarz r.a. 1930/31

 51. Janusz Modliński, (1908-1980) skreślony
 52. Franciszek Muchowski, prezes Sodalicji Mariańskiej na WSH 1934/35
 53. Mieczysław Musiał, ( - 1939) brat Zbigniewa (Hermesia), prezes

  Zbigniew Musiał, 1945 r.

 54. Zbigniew Musiał, ( - 2000) brat Mieczysława (Hermesia)

  Józef Nowakowski, 1931 r.

 55. Józef Nowakowski,

  Aleksander Ogrodowski, 1931 r.

 56. Aleksander Ogrodowski, c. ok. 1931

  Edmund Olachowski, 1931 r.

 57. Edmund Olachowski,

 58. Rudolf Penduliak, c. ok. 1931
 59. Miron Pietras, c. ok. 1931

  Henryk Pogorzelski, 1931 r.

 60. Henryk Pogorzelski, delegat na IX Zjazd ZPKA

 61. Florian Porzych, ( - 1944 w Warszawie) c. ok. 1931, poległ w Powstaniu Warszawskim

  Florian Pospiech, 1931 r.

 62. Florian Pospiech,

 63. Józef Postolski, student WSH, założyciel Hermesii

  Jan Poznański, 1931 r.

 64. Jan Poznański, prezes Koła Naukowego WSH 1930, wiceprezes r.a. 1930/31

 65. Brunon Preuss, (1915 - 8 maja 2000) c. 1935, absolwent ekonomii AH w Poznaniu
 66. Władysław Pronobis,
 67. Henryk Przygoda, c. ok. 1931

  Cyryl Pstrąg, lata 30-te.

 68. Cyryl Pstrąg (po wojnie Bieleński-Postrąg), (1913- 1989)

 69. Raducki, akt. 1928
 70. Czesław Ryll, (1910-1997)

  Zygmunt Sadkowski, 1931 r.

 71. Zygmunt Sadkowski,

 72. Jarosław Sandelewski, c. ok. 1931
 73. Marian Schmit/Szmit,

  Edward Semma, 1931 r.

 74. Edward Semma, c. ok. 1931

  Stanisław Sibilski, 1931 r.

 75. Stanisław Sibilski, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1928/29

 76. Zdzisław Sikorski, c. ok. 1931
 77. Angelo Smólski,
 78. Włodzimierz Stachurko, c. ok. 1931
 79. Sygniewicz, akt. 1928
 80. Bernard Stranz, (1911-1981), wiceprezes 1936, prezes Koła Bydgoszczan 1934/35

  Czesław Szczekocki, 1931 r.

 81. Czesław Szczekocki,

  Józef Szukalski, 1931 r.

 82. Józef Szukalski, akt. 1928-30, sekretarz r.a. 1929/30

 83. Edmund Szulc,

  Ryszard Szulc, 1931 r.

 84. Ryszard Szulc,

  Ryszard Świętochowski, 1931 r.

 85. Ryszard Świętochowski, c. ok. 1931

 86. Edmund Tomicki, sekretarz sem. let. 1937/38
 87. Mieczysław Tonder, c. ok. 1931
 88. Konrad Unruh, (1917 - 1995 w Poznaniu) c. 1936, absolwent AE w Poznaniu, ekonomista

  Tadeusz Urbankowski, 1931 r.

 89. Tadeusz Urbankowski, c. ok. 1931

 90. Zdzisław Walenciak,
 91. Bogumił Wesołkowski, prezes sem. let. 1937/38, prezes Bratniej Pomocy WSH 1936/37, Sekretarz Generalny Komitetu dla Spraw Pielgrzymki Akademickiej do Częstochowy 1936, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego
 92. Ignacy Wesołowski, (22 czerwca 1912 w Samostrzelu - 27 marca 2007 w Warszawie) Jan (Hermesia), wiceprezes 1934/35

  Jan Wesołowski, 1931 r.

 93. Jan Wesołowski, (1908? - 1944 w Warszawa) brat Ignacego (Hermesia), zmarł w czasie Powstania Warszawskiego z powodu braku możliwości przeprowadzenia operacji

 94. Jerzy Wesołowski, delegat na XIII Zjazd ZPKA

  Paweł Węglewski, 1931 r.

 95. Paweł Węglewski, (1908-1982)

  Stefan Widermański, 1931 r.

 96. Stefan Widermański, c. ok. 1931

 97. Tadeusz Wieczorek, sekretarz sem. let. 1927/28

  Zbigniew Witenes-Bujwid, 1931 r.

 98. Zbigniew Witenes-Bujwid, prezes 1932/33

 99. Witkowski,

  Bolesław Wójcikiewicz, lata 30-te.

 100. Bolesław Wójcikiewicz, (1912-2002)

 101. Mieczysław Wójcikiewicz, (1910-1997) członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1933/34
 102. Alfred Wrzesiński, akt. 1928
 103. Henryk Zajdel, pierwszy prezes sem. let. 1926/27, sekretarz sem. zim. 1927/28, wiceprezes sem. let. 1927/28

  Bolesław Zalewski, lata 30-te.

 104. Bolesław Zalewski, (14 grudnia 1914 - 31 stycznia 2003)

 105. Zygmunt Zaremba, wiceprezes Bratniej Pomocy WSH 1938
 106. Stanisław Ziółkiewicz,

  Henryk Żuromski, 1930 r.

 107. Henryk Żuromski, (1910 - 25 sierpnia 2004 w Poznaniu) c. 1930, student i absolwent ekonomii WSH, olderman 1935, Filister honorowy Magna-Polonii 2004

Okładka Księgi V-lecia Hermesii, Poznań 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) W trosce o naszą przyszłość…, Poznań 1931 (”Księga V-lecia Hermesii”),
2) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Akademickiej Korporacji Hermesia, (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 121 i n.,
3) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Hermesii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 22 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów “Hermesia” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 22 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }