Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Iustitia

Dekiel Franciszka Nogi Nazwa:
Korporacja Prawników i Ekonomistów Uniwersytetu Poznańskiego Iustitia
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
23 V 1932 r.
Barwy:
niebieska - złota - zielona
Dewiza:
„Pro Patria et Iustitia”

Rys historyczny

Herb Iustitii, lata 30-te

Iustitia została założona dnia 23 V 1932 r. przez sześciu studentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, byłych członków K! Palestria. Inspiratorem odejścia z Palestri i stworzenia konkurencyjnej korporacji akademickiej łączącej słuchaczy prawa i ekonomii był Bolesław Tyc. Przyczyną rozłamu miał być sprzeciw wobec zaangażowania politycznego Palestrii w działalność organizacji konserwatywnych piłsudczyków Myśl Mocarstwowa.

Dnia 10 III 1933 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut nowej korporacji. Kuratorem z ramienia Uniwersytetu został prof. Józef Bossowski.

Telegram ślubny od Iustitii.

Iustitia, podobnie jak Palestria, z której się wyłoniła, była typową korporacją wydziałową i skupiała wyłącznie studentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Należała do korporacji sanacyjnych. Kandydowała pod opieką K! Sigismundia. Działała do II wojny światowej.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 32 nazwiska.

Brak wiadomości o działalności korporacji i spotkaniach członków w latach powojennych.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Iustitii obejmuje ponad 30 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Paweł Aszyk, skarbnik sem. let. 1936/37, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 1938/39
 2. Witold Bednarkiewicz, sekretarz sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 3. Alfons Bielicki, skarbnik sem. zim. 1936/37
 4. Kazimierz Brzykey (?), sekretarz sem. zim. i sem. let. 1936/37
 5. Anastazy Ewertowski, sem. zim. oraz sem. let. 1935/36
 6. Tadeusz Górecki, wiceprezes sem. let. 1938/39
 7. Jan Kanty Grzęski, skarbnik sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 8. Wiktor Jaśkiewicz, (1 kwietnia 1912 - 24 października 2003) wiceprezes sem. let. 1933/34, prof. UAM, specjalista z zakresu prawa pracy, pochowany na Cmentarz Sołackim w Poznaniu
 9. Witold Kamiński, I wiceprezes sem. zim. 1933/34
 10. Józef Kasznia, (maj 1909 - ) student prawa UP, żołnierz AK, prokurator, potem sędzia i adwokat,
 11. Edward Kawicki, sekretarz sem. zim. oraz sem. let. 1935/36
 12. Leon Łustacz, (1 lutego 1914 w Sankt Petersburgu - 25 sierpnia 1992 w Warszawie) absolwent prawa UP 1936, asystent w Katedrze Teorii Prawa UP 1937-39, równocześnie pracownik Biura Prawnego DOKP, w czasie wojny zesłany do Kazachstanu, od 1943 żołnierz Armii Czerwonej, a następnie LWP, m.in. od końca wojny zastępca szefa Zarządu Politycznego WP, od 1949 szef Fakultetu Wojskowo-Prawniczego Wojskowej Akademii Politycznej, od 1956 szef zarządu sądownictwa wojskowego, organizator 1961 i kierownik Wojskowego Insytutu Prawniczego, red. naczelny Wojskowego Przeglądu Prawniczego, przewodniczący Związku Inwalidów Wojennych, od 1950 praconik Wydziału Prawa UW, dr praw 1959, habilitacja 1968, prof. 1982, pionier badń w zakresie prawa ochrony środowiska
 13. Feliks Maciejewski (?), sekretarz sem. zim. i sem. let. 1937/38
 14. Maksymilian Maciejewski, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1936/37
 15. Franciszek Noga, (1912-1992)
 16. Stefan Nowakowski, prezes sem. zim. i sem. let. 1936/37
 17. Benedykt Ossowski, wiceprezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 18. Franciszek Piotrowicz, założyciel Iustitii
 19. Tedeusz Rolnicki (Rólnicki), skarbnik sem. let. 1938/39, olderman sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)
 20. Alfons Raszeja,
 21. Guntram Rolbiecki, ( - styczeń 1943 w Poznaniu) dr, asystent w Zakładzie Historii Gospodarczej na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP, zamordowany w Forcie VII przez Niemców
 22. Edmund Rygielski, sekretarz sem. zim. 1933/34, prezes sem. zim. oraz sem. let. 1935/36
 23. Bronisław Sas-Jaworski, (1914/15-1939)
 24. Stanisław Sroka, założyciel Iustitii, pierwszy olderman sem. let. 1931/32
 25. Józef Stawny, (6 marca 1905 w Daniszynie - zm. w Ostrowie Wlkp.), absolwent Gimnazjum w Ostrowie, II wiceprezes sem. zim. 1933/34, historyk, prawnik, adwokat, pochowany w Ostrowie
 26. Kazimierz Stekiel, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1937/38, sekretarz sem. let. 1938/39, prezes sem. zim. 1939/40 (ostatnie Prezydium przed wojną)

  Bolesław Tyc, 1928 r.

 27. Bolesław Tyc, (16 września 1908 w Radłowei w pow. ostrowskim w woj. poznańskim - 6 października 1999 w Łodzi) s. Franciszka i Marianny z d. Szkudlarz, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Kępnie, twórca i prezes gimnazjalnego klubu Concordia, drużynowy Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, student i absolwent prawa UJ 1929-33, c. 1932 (?) Palestria, inicjator i założyciel Iustitii, pierwszy prezes sem. let. 1931/32, prezes Konwentu Filistrów 1937/38, po studiach referendarz w Starostwie Powiatowym we Włodzimierzu Wołyńskim, w czasie okupacji prowadził z bratem sklep w Lublinie, po 1945 adwokat w Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Sochaczewie, w latach 40-tych działacz Stronnictwa Ludowego

 28. Zdzisław Twardowski , c. 1930 Baltia, później założyciel Iustitii, pierwszy sekretarz sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. i sem. let. 1937/38
 29. Węglarz,
 30. Joachim Wróż,
 31. Jerzy Zawadzki, założyciel Iustitii, pierwszy wiceprezes sem. let. 1931/32, prezes sem. zim. 1933/34
 32. Stanisław Zakrzewski, (zm. 1939-1945), założyciel Iustitii, pierwszy skarbnik sem. let. 1931/32, skarbnik sem. zim. 1933/34, sem. zim. oraz sem. let. 1935/36

Pieczęć Iustitii, 1932 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
2) Krzysztof Krasowski, Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939, Poznań 2006,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Iustitii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 17 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Prawników i Ekonomistów Uniwersytetu Poznańskiego Iustitia, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }