Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Korpus Zawisza Czarny

Dekiel Zawisza Czarny - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korpus Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Zawisza Czarny”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
14 VIII 1923 r.
Barwy:
złota – czarna – srebrna
Dewiza:
„Salus Poloniae suprema lex”

Rys historyczny

Jednodniówka Korpusu, Poznań 1927 r.

Korpus Zawisza Czarny został założony dnia 14 VIII 1923 r. przez grupę kilku studentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy jak napisano przyjęli “pod względem formy typ korporacji jako organizacji studenckiej”, ale krocząc “pod względem treści (…) innymi drogami”. Organizacja powstała w opozycji do istniejących wówczas w Poznaniu i Polsce korporacji akademickich.

W ideologii nowej korporacji silnie akcentowano znaczenie polskich tradycji rycerskich oraz oparcie działalności o wartości chrześcijańskie, a w konsekwencji w szczególności - co stanowiło wówczas przedmiot gorących dyskusji - zajęto stanowisko antyduelanckie tj. odrzucające dopuszczalność rozstrzygania sporów honorowych w drodze pojedynku. Wyraźnie podkreślano także apolityczność organizacji.

Komers Zawiszy Czarnego, Poznań 1934 r.

Uniwersytecki Senat zatwierdził Statut Korpusu, a tym samym zalegalizował jego działalność na uczelni dnia 31 III 1924 r. Kuratorami byli w latach 1924-36 prof. Stefan Horoszkiewicz, a następnie prof. Kazimierz Chotyniski (?).

Od 1932 r. Zawisza Czarny należał do Związku Polskich Korpusów Studenckich.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna lista członków obejmuje 32 nazwiska.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Korpusu Zawisza Czarny obejmuje 32 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Stanisław Bojarski, (?)
 2. Witold Ciesielski, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1937/38
 3. Leon Dłużewski, członek Myśli Mocarstwowej
 4. Antoni Golaniec, olderman sem. let. 1935/36

  Marian Iwiański, ok. 1925 r.

 5. Marian Iwiański (Ibiański), (4 stycznia 1896 w Radziwiszkach -1991) z rodziny szlacheckiej z Laudy herbu Jasieńczyk, s. Józefa i Marii z Puykiewiczów, elew szkoły kadetów marynarki carskiej “Gardemarin” w St. Petersburgu (w tym okresie zruszczeniu uległo jego nazwisko na “Iwiański”), po rewolucji rosyjskiej 1917 na Litwie, w 1926 wyemigrował do Polski i osiedlił się w Poznaniu, student i absolwent WSH 1926-30, pracownik Banku Ziemstwa Kredytowego, w 1947 uzyskał tytuł magistra, po wojnie przez wiele lat wykładowca Technikum Ekonomicznego w Poznaniu oraz kierownik Lektoratów Języków Obcych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu w randze prof. nadzw., odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP

 6. Feliks Jarzemski, skarbnik sem. let. 1935/36
 7. Kalinowski,
 8. Wiktor Karcz, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 1938/39
 9. Zdzisław Konwerski, założyciel Korpusu
 10. Tadeusz Kurka, sekretarz sem. let. 1938/39
 11. Jan Łukaszkiewicz, członek Myśli Mocarstwowej
 12. Ireneusz Marchwicki,
 13. Zygmunt Milewski, wiceprezes sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37
 14. Florian Mioduszewski, członek Młodzieży Wszechpolskiej
 15. Zdzisław Mitkiewicz, sekretarz, a potem olderman sem. let. 1933/34, prezes sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37, olderman sem. let. 1937/38, członek Młodzieży Wszechpolskiej
 16. Stefan Morawski, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1937/38
 17. Józef Narolewski, (1917 - ) student na Wydziale Prawno Ekonomicznym UP
 18. Feliks Niedbał, wiceprezes sem. zim. 1933/34
 19. Tadeusz Olszanowski, skarbnik sem. let. 1936/37
 20. Janusz Papużyński, (12 marca 1911 - 13 października 1989) s. Józefa (Lechicja), olderman sem. let. 1936/37
 21. Tadeusz Pietrzak, olderman sem. let. 1938/39
 22. Teodor Pilarski, członek Myśli Mocarstwowej
 23. Tadeusz Radzikowski, wiceprezes sem. let. 1938/39
 24. Roman Sikora, sekretarz sem. let. 1935/36, członek Myśli Mocarstwowej
 25. Mieczysław Stańczyk,
 26. Zdzisław Stolzmann, (1906-1997)
 27. Zygmunt Sznajder, sekretarz sem. zim. 1933/34
 28. Zenon Tomaszewski, sekretarz sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. i sem. let. 1937/38, skarbnik sem. let. 1938/39
 29. Michał Trzeciak, (1907-1971?)
 30. Stanisław Waliszewski, skarbnik sem. zim. 1933/34, członek Myśli Mocarstwowej
 31. Jan Wichliński, prezes sem. zim. 1933/34
 32. Kazimierz Wójcikowski, sekretarz sem. let. 1933/34 (od maja), członek Młodzieży Wszechpolskiej

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korpusu Zawisza Czarny.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 6 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korpus Zawisza Czarny (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 6 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }