Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Laconia

Dekiel Zdzisława Rembarza. Nazwa:
Korporacja Akademicka “Laconia” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
7 XII 1926 r.
Barwy:
zielona - amarantowa - złota
Dewiza:
„Tibi et gloriae Tuae, Patria” (”Dla Ciebie i Twej chwały Ojczyzno”)

Rys historyczny

Herb Laconii.

Laconia została założona dnia 7 XII 1926 r. z inicjatywy grupy studentów Wyższej Szkoły Handlowej: Heliodora Jankiewicza, Stefana Kinowskiego, Wincentego Przywitowskiego, Edwarda Rojka, Alfonsa Rutkowskiego i Jana Witkowskiego. Jej szczególnym celem była praca nad rozwojem gospodarczym Polski, w szczególności w sferze przemysłu i handlu morskiego.

Od dnia 12 XII 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 12 XII 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Baltia. Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 23 III 1929 r.

Szarfa prezydialna Laconii

W marcu 1936 r. wraz z Baltią, Masovią i Gedanią Posnaniensis stworzyła Porozumienie Korporacji Morskich. Dzięki temu współuczestniczyła w organizowaniu “Tygodni Pomorza”, a w tych ramach “Akademii Morskich”.

Karta tytułowa zaproszenia na Wieczór Karnawałowy Laconii, Poznań 1936 r.

W końcu lat 30-tych ukazywały się biuletyny Laconii (do 1939 r. opublikowano dziewięć numerów).

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 75 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

W latach powojennych odbywały się w Poznaniu spotkania niewielkiej grupy Lacończyków.

Laconia, Poznań 1936/1937 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Laconii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Kazimierz Celichowski, (28 sierpnia 1877 - 15 grudnia 1953), dr inż. chemii, prof. WSH, kierownik stacji doświadczalnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Filister honorowy Laconii i prezes Koła Filistrów 1936-37, pochowany na Cmentarzu na Jeżycach w Poznaniu
 2. Albin Glabisz, prof. WSH, Filister honorowy Laconii
 3. Kazimierz Kużaj, fundator sztandaru Laconii 1929, Filister honorowy Laconii
 4. Zdzisław Orłowski, (10 października 1892 w maj. Zawory - 7 czerwca 1982 w Poznaniu) s. Leonarda, absolwent Gimnazjum w Śremie, od 1914 w armii niemieckiej, powstaniec wielkopolski, m.in. jako dowódca IV Okręgu Wojskowego kierował działaniami powstańczymi na północnej opartej o Noteć linii frontu, żołnierz WP, 1919-21, uczestnik wojny 1920 i III powstania śląskiego, w dwudziestoleciu m.in. właściciel i dyrektor Wielkopolskiego Towarzystwa Węglowego, Filister honorowy Laconii, od marca 1939 prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, w wojnie obronnej w sierpniu 1939 zmobilizowany z przydziałem do Dowództwa Okręgu Korpusu VII w Poznaniu w charakterze kierownika Biura Cenzury, później w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii, w 1947 wrócił do kraju, pracował w spółdzielczości, w 1957 awansowany na podpułkownika, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Orderu Polonia Restituta i Krzyżem Niepodległości z mieczami, honorowy obywatel Czarnkowa 1969, pochowany na Cmentarzu w Lubaszu, jego imieniem nazwano Gimnazjum w Lubaszu
 5. Stefan Żardecki, prof. WSH, kurator i Filister honorowy Laconii

Członkowie rzeczywiści
Tadeusz Rembarz, lata 30-te

 1. Zbigniew Andrzejewski, założyciel Laconii, wiceprezes sem. let. 1929/30
 2. Kazimierz Biegański, skreślony 1934
 3. Stanisław Bryx, skarbnik sem. let. 1929/30
 4. Brunon Buchholz, (26 września 1918 w Essen - ) absolwent Gimnazjum Humanistyczne w Chełmży 1936, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1936-39, w 1939 wysiedlony z Grudziądza do powiatu miechowskiego, mgr praw 1947, sędzia, radca prawny

  Lech Bykowski, 1936/1937 r.

 5. Lech Bykowski, (1915 - 19 listopada 1998 w Poznaniu) c. 1936, student i absolwent ekonomii UP

 6. Kazimierz Derendowski, ( - przed 1939)
 7. Eryk Filcer, sekretarz sem. zim. 1927/28 oraz 1929

  Kazimierz Fliciński, 1936/1937 r.

 8. Kazimierz Fliciński, ur. 23 II 1914) c. 1935, członek Zarządu Bratniej Pomocy AH 1938/39, absolwent AH w Poznaniu, nauczyciel

  Bogdan Gaworzewski, 1936/1937 r.

 9. Bogdan Gaworzewski, ( - 1939-1945) zginął w obozie koncentracyjnym

 10. Gustaw Gläser, olderman sem. let. 1929/30
 11. Tadeusz Goliński, wiceprezes sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1929/30

  Wiktor Górny, 1936/1937 r.

 12. Wiktor Górny, (zm. 1939-1945 w Bydgoszczy), sekretarz r.a. 1935/36, prezes sem. zim. 1936/37, obywatel Niemiec, jako żołnierz niemiecki rozstrzelany za niewykonanie rozkazu rozstrzelania Polaków w Bydgoszczy

  Gutowski, 1936/1937 r.

 13. Gutowski,

 14. Mieczysław Herdegen, olderman sem. zim. (po Wincentym Przywitowskim) oraz sem. let. 1930/31
 15. Władysław Jakuszewski, sekretarz 1932, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1933/34
 16. E. Janicki, sekretarz sem. zim. 1931/32
 17. Heliodor Jankiewicz, założyciel Laconii, olderman sem. zim. 1927/28
 18. Ludwik Jankowski,
 19. Olgierd Jankowski, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32

  Gutowski, 1936/1937 r.

 20. Witold Jankowski, ( - ok. 1970) prezes 1934, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1933/34

 21. Tadeusz Janowski, (zm. 1939-1945) olderman 1932, oficer AK, współpracownik Związku Odwetu (”Witaszkowcy”), stracony przez Niemców
 22. Stanisław Jurkowski, sekretarz sem. let. 1934/35, wiceprezes r.a. 1935/36
 23. Stefan Kinowski, założyciel Laconii, prezes 1926, prezes sem. zim. 1927/28, olderman sem. zim. 1929/30

  Piotr Klamecki, 1936/1937 r.

 24. Piotr Klamecki, (1912-1991), sekretarz sem. zim. 1936/37

  Bernard Kobza, 1936/1937 r.

 25. Bernard Kobza,

  Edmund Komorowski, 1936/1937 r.

 26. Edmund (Edward?) Komorowski, wiceprezes sem. zim. 1937/38

 27. Piotr Komorowski, skarbnik PKM 1937/38 i 1938
 28. Piotr Koselnik, założyciel Laconii
 29. Lech Kościesza-Cyfrowicz, olderman 1932/33

  Walerian Kowalewski, 1936/1937 r.

 30. Walerian Kowalewski,

  Leon Kozielski, 1936/1937 r.

 31. Leon Kozielski, skreślony 1938

 32. Feliks Kroll, (1911-1977), sekretarz 1932/33
 33. Stanisław Kubiak, wiceprezes 1934, skreślony 1935

  Władysław Lech, 1936/1937 r.

 34. Władysław Lech,

  Jan Manikowski, 1936/1937 r.

 35. Jan Manikowski,

 36. Witold Manikowski, olderman sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), dr
 37. Karol Marcinkowski,

  Marian Mazur, 1936/1937 r.

 38. Marian Mazur,

 39. Ewald Monarski, ( - 14 września 1990) wiceprezes 1932

  Jerzy Monarski, 1936/1937 r.

 40. Jerzy Monarski, prezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)

 41. Paweł Monarski, ( - 14 września 1990)

  Kazimierz Napiórkowski, 1936/1937 r.

 42. Kazimierz Napiórkowski, 1911-1992), sekretarz sem. zim. 1937/38, wiceprezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), członek Bratniej Pomocy AH 1938/39

  Aleksander Nowakowski, 1936/1937 r.

 43. Aleksander Nowakowski,

 44. Czesław Olszewski, założyciel Laconii
 45. Zygmunt Pietkiewicz, sekretarz sem. zim. 1930/31
 46. Jerzy Pluciński, ( - 9 lipca 1993)
 47. Alfons Popławski, sekretarz sem. let. 1929/30 oraz sem. zim. 1930/31, prezes 1932/33 (?), prezes Akademickiego Koła Toruńskiego 1930/31 i 1931/32, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1932/33
 48. Wincenty Przywitowski, założyciel Laconii, wiceprezes sem. zim. 1927/28, olderman sem. zim. 1930/31

  Emanuel Reichelt, 1936/1937 r.

 49. Emanuel Reichelt,

  Tadeusz Rembarz, 1936/1937 r.

 50. Tadeusz Rembarz, (1909-1988) wiceprezes sem. zim. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38

  Zdzisław Rembarz, 1936/1937 r.

 51. Zdzisław Rembarz, (1913 - 26 października 1995 w Poznaniu) wiceprezes, prezes sem. let. 1933/34, olderman 1935/36, sem. zim. 1936/37, sem. zim. 1937/38, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-94

 52. Edward Rojek, założyciel Laconii, sekretarz sem. zim. 1927/28,
 53. Michał Ropuszyński, c. 1934 (?), skreślony 1935
 54. Stanisław Roskosz, ( - po 1945) w czasie wojny działacz “Ojczyzny”

  Alfons Rutkowski, 1929 r.

 55. Alfons Rutkowski, (1907 - 30 listopada 1992) student i absolwent ekonomii WSH, założyciel Laconii, prezes sem. let. 1930/31

  Franciszek Rzemyk, 1936/1937 r.

 56. Franciszek Rzemyk, skreślony 1936

 57. Tadeusz Schmidt, sekretarz sem. let. 1928/29
 58. Bogdan Sobiesiński, sekretarz sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną)

  Klemens Staszewski, 1936/1937 r.

 59. Klemens Staszewski,

  Leon Stawicki, 1936/1937 r.

 60. Leon Stawicki, ( - przed 1990)

 61. Albin Szwarc, sekretarz sem. let. 1933/34 oraz sem. let. 1934/35, prezes r.a. 1935/36
 62. Tadeusz Szypowski, olderman sem. zim. 1927/28 oraz 1929
 63. Brunon Teidelt, skreślony 1934

  Florian Wiśniewski, 1929 r.

 64. Florian Wiśniewski,

  Jan Witkowski, 1929 r.

 65. Jan Witkowski, (1907 - 4 stycznia 1996 w Poznaniu) student i absolwent WSH, założyciel Laconii, wiceprezes, prezes sem. let. 1928/29, sem. zim. 1929/30, sem. zim. 1930/31 oraz 1932, handlowiec, wybitny filatelista, działacz filatelistyczny, organizator wystaw międzynarodowych, wiceprezes Międzynarodowego Związku Dziennikarzy Filatelistycznych, sekretarz Międzynarodowego Komitetu Wystaw Filatelistycznych Miast Targowych INTERMESS, członek Zarządu 1991-94 oraz 1994-96 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich

  Aleksander Wittchen, 1936/1937 r.

 66. Aleksander Wittchen,

 67. Bernard Wittchen, (1910-1991), wiceprezes 1932/33
 68. Stanisław Wiwatowski, sekretarz sem. zim. 1929/30
 69. Hieronim Wojciechowski, (zm. 1939-1945), zginął w obozie koncentracyjnym
 70. Maksymilian Wojciechowski, (?)

Herb Laconii.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Laconia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 120 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
3) fotografii z Archiwum Korporacyjnego,
4) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Laconii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 19 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka “Laconia” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 19 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }