Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Masovia

Dekiel Łukasza Jesse Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
22 II 1924 r.
Barwy:
czerwona – biała – zielona (symbolika barw: barwy narodowe oraz zieleń jako symbol nadziei na powrót Warmii i Mazur na łono Ojczyzny)
Dewiza:
„Pro Patria et Masovia”

Rys historyczny

Herb Masovii, 1934 r.

Masovia została założona dnia 22 II 1924 r. Podobnie jak K! Legia powstała z Akademickiego Komitetu Obronnego, organizacji utworzonej w związku z zamieszkami w 1923 r. w Krakowie mającej na celu “obronę całości i spoistości wewnętrznej narodu przed jakiemikolwiek atakami zewnętrznymi, a nadewszystko wewnętrznymi”. Inicjatorem powołania korporacji był prezes Akademickiego Komitetu Obronnego, ówczesny prezes K! Magna-Polonia oraz Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Tadeusz Pietrykowski. Szczególnym celem ideowym Masovii miała być praca nad uświadomieniem narodowym ludności polskiej na Warmii i Mazurach.

Proporczyk Masovii, lata 30-te.

Korporacja skupiała głównie studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kuratorami korporacji z ramienia uczelni byli: prof. Ludwik Jaxa-Bykowski, doc. Karol Górski oraz doc. Karol Stojanowski.

Od maja 1925 r. Masovii należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 20 III 1924 r.). Kandydowała pod opieką K! Magna-Polonia. W marcu 1926 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego.

Komers Masovii, Poznań 1927 r. (?).

Dnia 10 VII 1927 r. poświęcono sztandar korporacji. W 1929 r. powstało Koło Filistrów. Mimo, że korporacja nie należała do najstarszych w Poznaniu, stopniowo od końca lat 20-tych wzrastało jej znaczenie w poznańskim środowisku korporacyjnym. W roku akademickim 1931/32 wiceprezesem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego został Stefan Jakubowski, w 1936/37 sekretarzem Roman Łaniecki, a w końcu w 1937/38 prezesem Stanisław Smoleński. W latach 1937-38 sekretarzem generalnym Związku Polskich Korporacji Akademickich wybrano Romana Łanieckiego, a w 1938 r. skarbnikiem Edwarda Ciemnoczołowskiego.

V Zjazd Mazurski Masovii, Działdowo 19 VII 1929 r.

Masovia należała do silnie zaangażowanych społecznie korporacji poznańskich. Początkowo corocznie, później co dwa lata w rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem organizowano Zjazdy Mazurskie w jedynym należącym do Polski mazurskim mieście - Działdowie. Prowadzono akcję wysyłania książek, czasopism i książeczek do nabożeństwa dla ludności Warmii i Mazur, podejmowano działania uświadamiające społeczeństwo w zakresie konieczności ratowania polskości na tych terenach, a także udzielano pomocy materialnej studentom pochodzącym z Warmii i Mazur.

W marcu 1936 r. wraz z Baltią, Laconią i Gedanią Posnaniensis stworzyła Porozumienie Korporacji Morskich. Dzięki temu współuczestniczyła w organizowaniu “Tygodni Pomorza”, a w tych ramach “Akademii Morskich”.

Masovia zawarła dnia 14 VII 1929 r. kartel z K! Rosevia z Wolnego Miasta Gdańska.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 187 nazwisk, w tym 12 członków honorowych.

Mazowiacy, Poznań lata 30-te.

Jak z perspektywy kilkudziesięciu lat napisali członkowie Masovii: „Korporacja była twardą szkołą życia, wymagającą dużego wkładu pracy nad samym sobą. Kształtowała charakter i osobowość, postawę moralną, dawała wyrobienie społeczne, kontrolowała i wpływała na rozwój intelektualny. Pilnując swych członków, aby wykazywali się w czasie studiów wynikami w nauce, zapewniała im również godziwy odpoczynek, chwile odprężenia i rozrywki. W okresie wiosny każdego roku organizowano wspólne wycieczki do pobliskich miejscowości jak Kórnik, Rogalin, Puszczykowo, Puszczykówko, Szeląg i In. Fotografia ślubna Józefa Roehra i Felicji Ławniczak, Gniezno 3 VIII 1937 r.Członkowie Korporacji spotykali się także w ulubionych kawiarniach, jak Fangrat, Dobski, Cafe George i in. Uczęszczano do lokali gastronomicznych (często po fidułkach), jak Strzecha, Roma, Dymek, Piwnica Ratuszowa, Adria, Moulin Rouge, ciocia Adamska na Piekarach. Nie wolno było odwiedzać lokali o złej renomie jak Rzymska, Hala Tatrzańska. Źródłem wielkiego odprężenia oraz wesołości były urządzane przez Korporację fidułki. Królowała tam młodość, śpiew, wesołość, jak również popijanie z „buta”. Ale i tam panowała dyscyplina i obowiązywało odpowiednie korporantowi zachowanie się. Takimi metodami przygotowywała Korporacja ‘Masovia’ swych członków do życia w społeczeństwie.” (Ł. Jesse, A. Wierzchosławski, Księga Pamiątkowa Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Masovia” wydana z okazji 70-tej rocznicy jej założenia (1924 – 1994), Poznań 1996, s. 76).

Zjazd Masovii, Poznań 23 X 1965 r.

W okresie powojennym Masovia działała nieoficjalnie organizując z inicjatywy prezesa Koła Filistrów Feliksa Dropińskiego zjazdy i spotkania okolicznościowe.

Od końca lat 80-tych rozpoczęły się regularne spotkania oraz wydawanie przez Łukasza Jessego “Komunikatów Koła Filistrów”. Spotkanie Mazowiaków, Poznań 1991 r. W 1990 r. do korporacji przyjęto jako członka honorowego ks. abp. Mariana Przykuckiego. W 1991 r. prof. Lech Działoszyński został pierwszym oficjalnym prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich. W 1996 r. ukazała się opracowana przez Łukasza Jessego i Antoniego Wierzchosławskiego Księga Pamiątkowa Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia” wydana z okazji 70-tej rocznicy jej założenia (1924-1994). W 2006 r. korporacja doczekała się reaktywacji (www.masovia.org).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Masovii obejmuje ponad 180 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Ludwik Jaxa-Bykowski, (19 stycznia 1881 w folwarku Zagwoźdź na Podolu - 28 czerwca 1948) z rodziny szlacheckiej herbu Gryf, s. Stanisława Jakuba, absolwent Gimnazjum w Stanisławowie 1899, student filozofii i pedagogiki ULw. (dyplom 1904), nauczyciel gimnazjów w Przemyślu, Samborze i Lwowie, dyrektor VIII Gimnazjum we Lwowie, od 1921 prof. zoologii AMW, prof. i kierownik Katedry Pedagogiki UP 1927-39 oraz 1945-47, działacz polityczny związany z Narodową Demokracją, z powodów politycznych usunięty z katedry decyzją ministra Janusza Jędrzejewicza, kurator Chrobrii i Masovii, Filister honorowy Masovii, odznaczony Dyplomem Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, w czasie okupacji współzałożyciel Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej 1939, założyciel i pierwszy rektor konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie 1940-43, członek Zarządu Głównego SN 1943-45, po wojnie w 1947 aresztowany przez UB i skazany na sześć lat więzienia, zmarł na zapalenie płuc, pochowany na Cmentarzu na Jeżycach
 2. Franciszek Duralski, dr praw, prezes Prokuratury Generalnej w Poznaniu, radca ministerialny w Warszawie, Filister honorowy Masovii, prezes Koła Filistrów 1930-33
 3. Tadeusz Grabowski, (29 października 1871 w Krakowie - 27 lipca 1960 w Kórniku) s. Antoniego i Aliny z Pogorzelskich, absolwent Gimnazjum św. Jacka w Krakowie 1891, student historii literatury i językoznawstwa UJ, doktorat UJ 1900, habilitacja UJ 1901, historyk i teoretyk literatury polskiej, od. 1901 doc. a od 1909 prof. nadzw. w Katedrze Historii Literatury Polskiej UJ, prof. UP 1919-39 oraz 1945-50, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej, dziekan Wydziału Filozoficznego UP 1922/23, członek korespondent AU/PAU 1909, członek rzeczywisty PAU 1945, Filister honorowy Masovii, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim francuskiej Legii Honorowej oraz Krzyżem Komandorskim czeskiego Orderu Lwa Białego.
 4. Augustyn Grajek, ( - 1931) aptekarz w Działdowie, działacz warmiński, Filister honorowy Masovii
 5. Antoni Ludwiczak, (16 maja 1878 w Kostrzynie Wielkopolskim - 17 czerwca 1942 w Hartheim k. Linzu) absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, założyciel konspiracyjnego Towarzystwa Tomasza Zana, alumn seminarium duchownego w Gnieźnie i Poznaniu, duchowny katolicki, proboszcz parafii w Chełmcach k. Inowrocławia, działacz społeczny i polityczny, wieloletni prezes Towarzystwa Czytelni Ludowych, prezes Narodowego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm Ustawodawczy w latach 1919-21, przewodniczący Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego 1920, w 1921 założyciel pierwszego w Polsce Uniwersytetu Ludowego w Dalkach k. Gniezna (obecnie dzielnica Gniezna), Filister honorowy Masovii, aresztowany przez Gestapo w listopadzie 1939, więzień obozów koncentracyjnych w Stutthofie, Sachsenhausen i Dachau, Hartheim, zamordowany w komorze gazowej
 6. Alfred Ohanowicz, (31 marca 1888 we Lwowie - 21 marca 1984 w Poznaniu) z rodziny szlacheckiej polskich Ormian, dr prawa ULw. 1910, pracownik Prokuratorii Skarbu, a następnie Prokuratorii Generalnej RP we Lwowie 1910-19, współzałożyciel wydziału prawa UP 1919, prof. i kierownik Katedry Prawa Cywilnego UP, członek Trybunału Kompetencyjnego 1928-33, senator III kadencji RP 1930-35 z ramienia BBWR, Filister honorowy Masovii, wykładowca konspiracyjnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich 1940-45, redaktor naczelny “Ruch Prawniczego Ekonomicznego i Socjologicznego” 1958-81, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UP/UAM, autor ok. 200 prac naukowych z dziedziny prawa cywilnego, doktor honoris causa UAM 1965, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 7. Tadeusz Pietrykowski, (14 października 1895 w Gorzycach pow. Żnin - 1939) brat Jana i Józefa (Magna-Polonia) student Berlin i prawa UP 1920-24, c. 1922 Magna-Polonia, prezes 1923/24 i 1924, prezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, prezes Akademickiego Komitetu Obronnego, inicjator powstania Legii i Masovii, Filister honorowy Masovii (jako współzałożyciel korporacji), współautor Księgi X-lecia Magna-Polonii 1920-1930, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, 1939 rozstrzelany przez Rosjan (figurował na liście ukraińskiej)
 8. Stanisław Srokowski, (8 lipca 1872 w Węgrzycach pod Krakowem - 20 sierpnia 1950 w Warszawie) student UJ i ULw., geograf, działacz społeczny, w czasie I wojny światowej dyrektorem Gimnazjum Macierzy Polskiej w Kijowie, po odzyskaniu niepodległości w służbie dyplomatycznej RP, konsul w Odessie i Królewcu, uczestnik III powstania śląskiego, wojewoda wołyński 1923-24, założyciel i pierwszy dyrektor 1925-26 Instytutu Bałtyckiego w Toruniu, wykładowca UJ i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, Filister honorowy Masovii, po II wojnie światowej prof. UW, kierownik Komisji Ustalania Nazw Miejscowości 1946-50 (instytucji zajmującej się spolszczaniem nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych), pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego, autor licznych prac naukowych, po jego śmierci zmieniono w 1950 nazwę wsi w północno-wschodniej Polsce z Dryfort (Drengfurt) na Srokowo, w 1980 Stanisław Srokowski został także patronem tamtejszej szkoły podstawowej
 9. Wiktor Steffen, (27 września 1903 w Sząbruku k. Olsztyna - 29 kwietnia 1997 w Poznaniu) studiował w Poznaniu i Berlinie, uczestnik plebiscytu na Mazurach 1920, pracownik naukowy UP 1928-38, Filister honorowy Masovii, uczestnik wojny obronnej 1939 odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień niemieckich oflagów w Brunświku i Woldenbergu 1939-45, po wojnie docent UP 1945-46, od 1946 prof. UWr., organizator i kierownik Katedry Filologii Klasycznej, kierownik Katedry Hellenistyki UAM 1957-73, dziekan Wydziału Filologicznego UAM, wykładowca na uniwersytetach w Lipsku i w Londynie, autor ponad 200 publikacji, w 1984 wydał “Słownik gwar warmińskich”, dr honoris causa UWr. 1981, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 10. Bronisław Stelmachowski, (17 maja 1883 we Wrześni - 1940 ?) s. Ksawerego i Ludwiki z Hundtów, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, studiował prawo w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze, działacz Towarzystwa Tomasza Zana, w czasie Powstania Wielkopolskiego sędzia w sądzie doraźnym, cywilista, od 1924 prof. tytularny UP, sędzia SN 1920-24 i 1928-38, sędzia w polsko-niemieckim Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska 1928-38, od 1929 członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, Filister honorowy Masovii, autor publikacji naukowych dot. procedury cywilnej, prawa upadłościowego i postępowania układowego, w 1939 aresztowany przez Rosjan, prawdopodobnie zginął
 11. Kazimierz Stojałowski, (1 października 1903 w Toruniu - 22 grudnia 1995 w Poznaniu) filomata pomorski w Toruniu, student i absolwent 1927/28 med. UP, dr med. UP 1928, członek Baltii, sekretarz sem. let. 1925/26, wiceprezes sem. zim. 1926/27, w 1939 w komitecie red. II cz. Rocznika Korporacyjnego, sekretarz 1931-32 oraz wiceprezes 1936-39 Koła Filistrów, w 1939 na prośbę Masovii wygłosił serię wykładów na temat polskości Prus Wschodnich, Filister honorowy Masovii, asystent w sanatorium w Kowanówku 1928-30, asystent i adiunkt w Zakładzie Patologii Anatomicznej UP 1930-39, uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. w obronie Warszawy, w 1939 wysiedlony z Poznania do Generalnej Guberni do Gorlic, gdzie pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej, po wojnie adiunkt w Zakładzie Medycyny Sądowej UP, a następnie prof. i kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej PAM w Szczecinie, dr honoris causa PAM, autor ponad 200 prac naukowych
 12. Bolesław Weber, od 1919 właściciel i naczelny dyrektor międzynarodowej firmy spedycyjnej “C. Hartwig SA” w Poznaniu, Filister honorowy Masovii

Członkowie rzeczywiści

  Kazimierz Abt, 1927 r.

 1. Kazimierz Abt, (ur. w Kościanie - 17 marca 1969 w Poznaniu) założyciel Masovii, mgr filozofii, nauczyciel fizyki

  Roman Adamski, ok. 1930 r.

 2. Roman Adamski, (18 lipca 1906 w Bachorcach pow. Inowrocław - 26 kwietnia 1994) s. Józefa i Apolonii z d. Stankiewicz, absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 1929, student i absolwent prawa UP 1929-34, c. 1929, po studiach urzędnik Miejskiego Urzędu Opieki Społecznej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Kartuzach, w czasie II wojny światowej więziony w obozach w ZSRR, m.in. w Turgieniewie k. Jarosławia, Gniatyniu i Pitiszkach k. Kalinina, Pitiliszkach i Ugliczu k. Jarosławia, od 1941 żołnierz II Korpusu PSZ, m.in. uczestnik bitwy pod Monte Cassino, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, a od 1951 w Kanadzie, w 1963 wrócił do Polski, osiedlił się w Sopocie i pracował w przemyśle okrętowym

 3. Włodzimierz Anczykowski, ( - 16 stycznia 1938) absolwent Gimnazjum im. A. Asnyka w Kaliszu
 4. Marian Baahr, ( - 1939) mgr, asystent Zakładu Fizyki Doświadczalnej UP, rozstrzelany przez Niemców we wrześniu 1939 na VII Forcie w Poznaniu “za przynależność do Korporacji Masovia”
 5. Zbigniew Banaszkiewicz, ( - 1939-45) c. 1938, mgr praw, zginął w obozie koncentracyjnym
 6. Robert Alojzy Barra, (3 grudnia 1909 w Tymawie pow. Gniew - 8 grudnia 1994) z rodziny ziemiańskiej, s. Roberta i Heleny z d. Golańska, absolwent Gimnazjum w Chełmży 1929, student i absolwent prawa UP, c. 1929, prezes sem. zim. 1931/32 oraz sem. zim. 1933/34, por. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca kompanii, w czasie okupacji w AK, aresztowany i więziony przez Gestapo na Szucha w Warszawie, po zakończeniu wojny więziony na na Zamku Lubelskim, później sędzia, długoletni wiceprezes Trybunału Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
 7. Jan Bartkowiak, c. ok. 1930, skreślony 1931
 8. Baumgart, założyciel Masovii, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 9. Marian Bąkowski, (1912 - 1979)
 10. E. Bella, leśniczy w nadleśnictwie Kudypy na Warmii
 11. Antoni Bergman, sekretarz sem. zim. 1934/35, wystąpił 1936

  Alfons Bloch, 1936/37 r.

 12. Alfons Bloch, gospodarz sem. zim. 1936/37

 13. Wilhelm Bork, (ur. w Wdzydzach - 1945) założyciel Masovii, inż. leśnik, zginął tragicznie
 14. Wiktor Bross, (9 sierpnia 1903 w Witkowie - 19 stycznia 1994 w Katowicach) brat Stefana (Lutyko-Venedya), brat Mariana (Baltia), chirurg, prof. UP, UJK, od 1946 prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, pionier torakochirurgii i współtwórca kardiochirurgii polskie, członek PAN, Akademii Nauk w Nowym Jorku, Halle
 15. Marian Brzuszkiewicz, (29 lipca 1907 w Zalesiu pow. Bydgoszcz - 1987) s. Jana i Józefy z d. Lewandowska, uczeń gimnazjów w Kwidzynie i Toruniu (matura 1927), student i absolwent prawa UP 1928-33, c. 1929, prezes sem. let. 1931/32, pchor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. w obronie Modlina, w niewoli niemieckiej w oflagu VIIA Murnau, gdzie zorganizował koło warmińsko-mazurkie, od 1946 adwokat w Toruniu, Bydgoszczy, Nakle i Wyrzysku
 16. Bujakowski, dr med., lekarz w Wonieściu k. Kościana
 17. Konstanty Jerzy Bulli, (30 października 1906 w Chęcinach w woj. kieleckim - 22 lutego 1995 w Sulejówku) s. Konstantego i Zofii z Okólskich, student i absolwent prawa UP, wiceprezes zewn. sem. zim. 1932/33, po studiach pracownik administracji, m.in. wicestarosta i starosta, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w konspiracji w AK, po wojnie student i absolwent (mgr teologii ewangelickiej) Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, od 1951 wykładowca w Seminarium Duchownym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wykładowca teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1966-77, redaktor “Rocznika Teologicznego” oraz miesięcznika “Znaki Czasu”, odznaczony m.in. Medalem za udział w Wojnie Obronnej, Krzyżem Kawalerskim OOP, Odznaką Honorową Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego

  Witold Burczyński, 1927 r.

 18. Witold Burczyński, wiceprezes wewn. sem. zim. 1930/31 (od grudnia)

 19. Edward Chudziński, zastępca sekretarza 1930/31
 20. Leon Ciecierski,

  Edward Ciemnoczołowski, 1937 r.

 21. Edward Teodor Ciemnoczołowski, (1 kwietnia 1914 w Szelejewie k. Gąsawy - 5 kwietnia 1944 w Rzeszowie) s. Franciszka i Józefy z d. Łanieckiej, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Wągrowcu 1935, student i absolwent prawa UP 1935-39, c. 1933, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1936/37, sekretarz sem. let. 1937/38, prezes sem. zim. 1938/39, skarbnik ZPKA 1938 (XVI kadencja), członek Komisji Rewizyjnej ZPKA 1938-39 (XVII kadencja), działacz Młodzieży Wszechpolskiej, pchor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, wysiedlony z rodziną do Generalnej Guberni do Mielca 1939, pracownik fabryki samolotów w Mielcu, w konspiracji w AK, aresztowany przez Gestapo wraz z kilkunastoma innymi osobami w 1944 w Mielcu, skazany na karę śmierci, rozstrzelany w Wielki Piątek w więzieniu na Zamku w Rzeszowie

 22. Antoni Czarnecki, z Nowego na Pomorzu, założyciel Masovii
 23. Damazy Czwojdak, (ur. w Trzemesznie - 1942 w Warszawie) student Wyższej Szkoły Dziennikarstwa w Warszawie, prezes stowarzyszenia samopomocowego WSD (wg innej wersji zginął w Powstaniu Warszawskim)
 24. Maksymilian Darnowski,
 25. Cezary Dastych, (13 sierpnia 1904 (1911 ?) w Fürstenwalde k. Frankfurtu nad Odrą - 5 lutego 1978 w Poznaniu) s. Marcina i Władysławy z d. Grzegorzewska, absolwent WSH 1932, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu 57 Pułku Piechoty, więzień niemieckiego oflagu w Murnau, pracownik Izby Skarbowej w Cieszynie, a następnie WPHS w Poznaniu

  Feliks Dropiński, ok. 1925 r. (?)

 26. Feliks Henryk Dropiński, (13 maja 1897 w Poznaniu - 17 lipca 1971 w Poznaniu) s. Symforiana i Aurelii z Balczyńskich, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Berlinie 1916-17, w armii niemieckiej 1917-18, Powstaniec Wielkopolski i żołnierz wojny polsko-rosyjskiej 1920, student i absolwent prawa UP 1919?-24, założyciel Masovii, prezes sem. let. 1923/24 i sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. zim. 1925/26, olderman sem. zim. 1926/27 i sem. zim. 1927/28, po studiach m.in. kierownik referatu administracyjnego i karno-administracyjnego Starostwa Grodzkiego w Poznaniu 1932-34, starosta powiatowy w Szubinie 1934-35, naczelnik Wydziału Administracji Ogólnej Miasta Poznania 1936?-39, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, prezes Koła Filistrów Masovii, por. rez. wojsk łączności, w wojnie obronnej 1939 dowódca drugiego plutonu 14 Kompanii Telegrafistów Armii Poznań, w niewoli niemieckiej w oflagach Prenzlau, Arnswalde, Gross Born, Woldenberg, po wojnie pracownik administracji miejskiej 1945-50, szykanowany przez władze komunistyczne, od 1950 kierownik planowania transportu w przedsiębiorstwie budowlanym, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (kwatera 11), odznaczony m.in. Krzyżem Powstania Wielkopolskiego, Medalem za Wojnę 1920 r., Krzyżem Kawalerskim OOP, wg relacji dowódcy 14 Kompanii Telegraficznej por. Henryka Knie podany przez gen. Knoll-Kownackiego do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militarii (wskutek zbyt wczesnego zakończenia działań wojennych odznaczenie nie dotarło)

 27. Brunon Dudziński, c. ok. 1930, skreślony 1931
 28. Franciszek Dylewski, (26 czerwca 1905 w Lidzbarku na Pomorzu - ) absolwent Gimnazjum w Chełmnie 1924, student med., prawa i teologii UW, UP, UJ, członek Pomeranii, akt. 1926, c. 1928 Masovia, skreślony 1928, następnie student filozofii UJ, c. 1930/31 Capitolia, akt. 1930/31

  Lech Działoszyński, 2008 r.

 29. Lech Mieczysław Działoszyński, (21 grudnia 1912 w Poznaniu - ) student chemii UP 1935-39, c. 1937, uczestnik wojny obronnej 1939, m.in. uczestnik obrony Modlina, w PSZ we Francji i Wielkiej Brytanii 1940-42, asystent i starszy asystent w Zakładzie Chemii Lekarskiej i Biochemii Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu 1942-47, dr biochemii Uniwersytetu w Edynburgu 1944, habilitacja 1952, od 1959 prof. nadzw., organizator i kierownik Katedry Biochemii i Fizjologii Zwierząt AR w Poznaniu 1953-70, prof., organizator i kierownik Zakładu Biochemii Analitycznej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu 1972-83, organizator i kierownik Katedry Biochemii UMK 1955-67, pierwszy prezes 1991-94, wiceprezes 1994-97, członek Zarządu 1997-2007 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, Honorowy Członek Stowarzyszenia Filistrów (Poznańskich) Korporacji Akademickich, Filister honorowy Magna-Polonii 2004, reaktywator Masovii 2006

 30. Franciszek Eichler, c. ok. 1931, skreślony 1932
 31. Wacław Felman, c. ok. 1931, skreślony 1931
 32. Antoni Figas, (11 czerwca 1913 w Trzemesznie -26 listopada 1976 w Trzemesznie) s. Michała i Salomei z d. Woźniak, brat Jana (Masovia), student i absolwent prawa UP, pochowany w Trzemesznie

  Jan Figas, lata 30-te.

 33. Jan Figas, (6 czerwca 1909 w Trzemesznie - 17 kwietnia 1990) s. Michała i Salomei z d. Woźniak, brat Antoniego (Masovia), absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1929, student i absolwent 1936 chemii UP, c. ok. 1931, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie długoletni pracownik Zakładów Kosmetycznych “Lechia” w Poznaniu, a następnie w Zakładach Kosmetycznych w Katowicach

  Jan Fijałowski, ok. 1930 r.

 34. Jan Fijałowski,

  Piotr Filipowicz, ok. 1930 r.

 35. Piotr Filipowicz, z Gniezna, sekretarz sem. let. 1931/32

 36. Alfons Froehlke, (11 lutego 1901 w Czyczkowch pow. Brusy - 10 kwietnia 1990 w Mosinie) s. Jana i Marii Żychlińskiej, absolwent klasycznego Gimnazjum w Chojnicach 1920, założyciel Masovii, student i absolwent leśnictwa UP 1920-24, po studiach pracował w lasach na Pomorzu, a następnie w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, nadleśniczy w Rychtalu k. Kępna 1933-39, w Miradzu pow. Mogilno 1939 oraz 1945-50, we wrześniu 1939 aresztowany przez Niemców i wysiedlony z rodziną do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie został urzędnikiem Inspekcji Leśnej, pracownik Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu 1950-66, m.in. jako naczelnik Wydziału Użytkowania Lasów, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi 1939 oraz Krzyżem Kawalerskim OOP

  Rajmund Galon, 1927 r.

 37. Rajmund Galon, (14 sierpnia 1906 w Rynku pow. Lubawa - 19 czerwca 1986 w Toruniu) absolwent Gimnazjum w Toruniu 1925, student i absolwent geografii UP 1925-29, dr filozofii, wykładowca geografii fizycznej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UP 1929-39, habilitacja 1934, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 ordynans dowódcy 17 Dywizji Piechoty, jeniec oflagu, prof. i kierownik katedry (później zakładu) geografii fizycznej UMK 1946-76, prorektor UMK, sekretarz generalny międzynarodowego stowarzyszenia geografów l’INQUA, członek rzeczywisty PAN, dr honoris causa UAM 1983 i UMK 1983

 38. Franciszek Gałka, prawnik, po wojnie pracownik banku w Gdyni
 39. Leon Gapiński, c. ok. 1931, skreślony 1932

  Franciszek Gburkowski, 1927 r.

 40. Franciszek Gburkowski, student med. UP, sekretarz sem. zim. 1928/29 oraz wiceprezes wewn. sem. zim. 1929/30, c. ok. 1931

 41. Stefan Górczyński, c. ok. 1931, wystąpił 1932
 42. Stanisław Górski, c. ok. 1929, skreślony 1930
 43. Stanisław Góźdź, sekretarz sem. let. 1926/27, skreślony 1930
 44. Adam Guzowski, ( - 1969)
 45. Józef Hauser, student prawa UP, c. ok. 1931
 46. Teodor Hauser, z Kościana, prezes sem. let. 1933/34 (od maja) oraz sem. zim. 1934/35, reprezentował Korporację na Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 1938
 47. Edmund Hernet, olderman sem. zim. 1929/30, dr med.
 48. Ludwik Heyduk, (3 sierpnia 1915 w Nowym Kromsku w Niemczech (?) - 1987 we Wrocławiu) s. Sylwestra i Marii z d. Tomiak (?), absolwent Gimnazjum w Krotoszynie 1934, student prawa UP, wiceprezes zewn. sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), adwokat, po wojnie m.in. radca prawny w PGR O/Woj. we Wrocławiu

  Michał Howorka, 1933 r.

 49. Michał Howorka, (29 września 1900 we wsi Zielonki k. Krakowa - 10 marca 1942 w Auschwitz) student i absolwent 1924 prawa UP, wiceprezes zewn. sem. zim. i sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, asesor Sądu ZPKA 1930, działacz akademicki, m.in. Bratniej Pomocy, Koła Prawników i Ekonomistów, Młodzieży Wszechpolskiej, inicjator akcji propagandowej za włączeniem Prus Wschodnich do Polski 1927, od 1930 adwokat, publicysta, redaktor “Biblioteki Prawniczej”, działacz polityczny związany z polskim obozem narodowym, członek Stronnictwa Narodowego, Związku Młodych Narodowców, Stronnictwa Wielkiej Polski, Obozu Narodowo-Radykalnego, w czasie II wojny światowej w konspiracji w ZWZ, aresztowany przez Gestapo w 1941, zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, tam zamordowany

 50. Mieczysław Hubert, z Jarocina, absolwent Gimnazjum Klasycznego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, miał zginąć w Katyniu (brak jednak na liście katyńskiej)
 51. Bernard Jabłoński, sekretarz sem. zim. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1930/31 [prawd. ziemianin z okolic Działdowa, prawnik, sędzia wojskowy, miał utonąć w Bugu, pochowany w Działdowie]
 52. Stefan Jabłoński, (ok. 1917 - ) ?
 53. Stefan Jakubowski, (3 lipca 1911 w Dreźnie - 19 października 1987 w Poznaniu) s. Stanisława i Marii, student i absolwent 1935 prawa UP, c. 1928, po studiach pracownik Prokuratorii Generalnej w Poznaniu, uczestnik wojny obronnej 1939, jeniec niemieckiego stalagu XI B k. Fallingbostel, po wojnie pracownik Prokuratorii Generalnej w Poznaniu, adwokat w Szamotułach 1953-66, radca prawny PZU w Poznaniu 1966-77, pochowany na Cmentarzu na Junikowie
 54. Janicki,
 55. Wiktor Jankowski, założyciel Masovii, ps. “Tyt”
 56. Lucjan Jaraczewski, (1918-1992) s. Edmunda (Rosevia), brat Zbigniewa (Masovia), wiceprezes wewn. sem. zim. i sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), mgr praw, w czasie okupacji na robotach przymusowych w Niemczech, po 1939 adwokat w Bydgoszczy
 57. Bogdan Zbigniew Jaraczewski, (19 lutego 1916 w Poznaniu - 2003 w Torzymiu) s. Edmunda (h.c. Rosevia), brat Lucjana (Masovia), absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy 1935, student i absolwent med. UP 1935-39 i 1947, c. 1937, reprezentant Korporacji na Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 1938, kierownik Młodzieży Wszechpolskiej na Wydziale Lekarskim UP, działacz narodowy, ochotnik w wojnie obronnej 1939 w 14 Pułku Piechoty, m.in. uczestnik obrony Warszawy, w 1939 aresztowany przez Gestapo wywieziony do obozu karnego w Szubinie, a następnie przesiedlony do Generalnej Guberni, wcielony do II Armii LWP 1944-46, kierownik Ośrodka Zdrowia w Żerkowie k. Poznania, ftyzjatra, lekarz w sanatorium gruźliczym dla dzieci w Ludwikowie 1949-56, ordynator w szpitalu ftyzjatrycznym w Piaskowie Wlkp. 1956-63, lekarz w sanatorium dla płucnochorych w Torzymiu (przekształcone w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Gruźlicy i Chorób Płuc) 1963-81 oraz 1984-88, artysta malarz, organizator i prezes 1977-88 Torzymskiego Towarzystwa Kultury, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, odznaką “Zasłużony Działacz Kultury”
 58. Walerian Jasiński, absolwent WSH, po wojnie mieszkał w Bielsku-Białej

  Łukasz Jesse, ok. 1932 r. (?).

 59. Łukasz Jesse, (10 września 1909 w Poznaniu - 26 stycznia 2002 w Poznaniu) s. Jana i Zofii z d. Maćkowiak, absolwent Gimnazjum w Pyzdrach 1928, student i absolwent ekonomii WSH 1928-31, c. 1927, skarbnik sem. zim. 1930/31, członek Sodalicji Mariańskiej, pracownik firmy Międzynarodowi Ekspedytorzy C. Hartwig w Poznaniu 1931-34, redaktor wydawnictwa “Prasa Kupiecko-Przemysłowa” 1934-36, nauczyciel w Gimnazjum Kupieckim 1936-39, działacz społeczny, sekretarz Ligi Morskiej i Kolonialnej w Poznaniu, po wojnie m.in. pracownik w spółdzielczości we Wałbrzychu i Wrocławiu, od 1951 na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach spółdzielczych, kierownik Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych 1957-76, archiwista Masovii i od końca lat 80-tych orędownik reaktywacji Masovii, sekretarz Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-94, współautor “Księgi Pamiątkowej Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Masovia” (Poznań 1996), pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu

 60. Stefan Jędrasiak, c. ok. 1930, skreślony 1930
 61. Antoni Jędrzejczak,
 62. Albin Juchta, ( - 1945 w Holandii) wiceprezes zewn. sem. zim. 1933/34 i sem. let. 1934/35, prezes sem. let. 1935/36, zginął w wypadku motocyklowym
 63. Jan Karls, student prawa UP, wiceprezes zewn. sem. let. 1926/27, wiceprezes Bratniej Pomocy 1930, prezes Koła Prawników i Ekonomistów 1939, mgr praw, po studiach adwokat w Bydgoszczy
 64. Tadeusz Kaszyński, (1910 - lutego 1995 w Gdańsku) skarbnik sem. zim. 1931/32, sekretarz sem. zim. 1933/34
 65. Jan Kawczyński, c. ok. 1929, skreślony 1930
 66. Alfons Kempiński, ( - po 1978) wiceprezes wewn. sem. let. 1934/35 oraz wiceprezes sem. zim. 1935/56, olderman sem. let. 1937/38, prezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1937/38, prezes Młodzieży Wszechpolskiej 1935, kierownik Akademickiego Wydziału Młodzieży SN, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych (Wielkiej Brytanii ?)
 67. Leopold Kędzierski, (1908 - 1986 w Warszawie) student i absolwent ekonomii UP, prezes sem. zim. i sem. let. 1928/29, wiceprezes zewn. sem. zim. 1929/30, po studiach pracownik oddziałów Banku Polskiego w Toruniu i Lesznie, w czasie okupacji w Wilnie, po 1945 dyrektor oddziałów NBP w Wadowicach i Warszawie, a następnie pracownik naukowy Instytutu Organizacji i Mechaniki Budownictwa oraz Ośrodku Komputeryzacji Rynku w Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług 1964-68, publicysta w branży, pochowany na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Warszawie
 68. Stefan Kinka, założyciel Masovii
 69. Edmund Klonowski, (24 stycznia 1917 w Brodnicy - ) s. Alojzego i Anny Klonowskich, brat Jana (Pomerania), absolwent Gimnazjum Klasycznego w Brodnicy, student i absolwent prawa UP, w czasie wojny pracował jako elektromonter, po wojnie jako główny księgowy i doradca finansowy, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi

  Leon Kokoszyński, 1927 r.

 70. Leon (Ludwik) Kokoszyński, skarbnik 1928/29, wiceprezes sem. zim. 1930/31, dr med.

 71. Alfons Kolasiński, (30 lipca 1904 - 13 listopada 1964) wiceprezes wewn. sem. let. 1926/27, skreślony 1930, zginął tragicznie w wypadku samochodowym

  Brunon Kołodziejski, ok. 1932 r. (?).

 72. Brunon Kołodziejski, (25 stycznia 1904 w Świeciu nad Wisłą - 2 grudnia 1968 w Gdyni) student i absolwent WSH, olderman sem. let. 1931/32

 73. Bolesław Kończewski, wystąpił 1930

  Tadeusz Kopernik, 1927 r.

 74. Tadeusz Kopernik, skreślony 1930

 75. Stanisław Kosicki, wiceprezes zewn. sem. zim. 1930/31
 76. Bogdan Krobski, skreślony 1930
 77. Konrad Landmesser, prezes sem. let. 1926/27
 78. Stanisalw Lemański, c. ok. 1926, skreślony 1927
 79. Tadeusz Lewandowski, sekretarz sem. let. i sem. zim. 1925/26 oraz sem. zim. 1926/27
 80. Józef Licznerski, student i absolwent prawa UP, założyciel Masovii, adwokat w Grudziądzu, radca prawny szwedzkiego koncernu telekomunikacyjnego w Warszawie, w 1939 wyemigrował do Szwecji, zamieszkał w Sztokholmie
 81. Edward Lisiecki, z Rogoźna Wlkp., absolwent WSH
 82. Ludwikowski,

  Roman Łaniecki, 1936/37 r.

 83. Roman Łaniecki, (4 sierpnia 1913 w Ryszewcu pow. Żnin - 21 grudnia 1994 we Wrocławiu) absolwent Gimnazjum w Rogoźnie Wlkp. 1934, student i absolwent 1938 prawa UP, sekretarz sem. zim. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1935/36 i sem. zim. 1936/37, prezes sem. let. 1936/37 i sem. zim. i sem. let. 1937/38, olderman sem. zim. 1938/39, sekretarz PKM 1936, delegat PKM na IX Radę Naczelną ZPKA, sekretarz generalny ZPKA 1937-38 (XV kadencja), członek Zarządu Koła Prawników i Ekonomistów 1938/39, członek Komitetu Realizacji Ślubów Jasnogórskich, działacz narodowy Młodzieży Wszechpolskiej i Stronnictwa Narodowego, podczas okupacji w podziemnej w NOW w Tarnowie, po wojnie adwokat w Nowej Soli, wicedziekan Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, od 1967 dyrektor Doświadczalnego Zakładu Pasz we Wrocławiu

  Gwidon Łukaszewski, 1927 r.

 84. Gwidon Łukaszewski, założyciel Masovii, dr med.

  Bogdan Maciejewski, 1930 r.

 85. Bogdan Kazimierz Maciejewski, (8 lutego 1910 w Trzemesznie - 28 kwietnia 1996) s. Wacława i Izabeli z d. Żuromskiej, brat Mariana (Masovia), absolwent Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie 1920-28, student i absolwent prawa UP 1928-33, gospodarz 1928/29, członek Zarządu Bratniej Pomocy i Koła Regionalnego Trzemesznian, wydał broszurę “Trzemeszno”, od czasów studiów pracował jako dziennikarz w “Dzienniku Kujawskim” z Inowrocławia oraz “Lechu” z Gniezna, po studiach adwokat, w wojnie obronnej 1939 w Armii Poznań (?), w czasie okupacji w Generalnej Guberni w konspiracyjnym Kierownictwie Walki Cywilnej (później zmieniono nazwę na Kierownictwo Oporu Społecznego) w Mińsku Mazowieckim, po 1945 adwokat we Wrocławiu, Piszu i Ostródzie, dr prawa UP 1947 (?), prześladowany przez UB

 86. Marian Maciejewski, (15 września 1907 w Trzemesznie - 26 kwietnia 1975 w Grenoble) s. Wacława i Izabeli z d. Żuromskiej, brat Bogdana (Masovia), absolwent Gimnazjum w Trzemesznie 1934, student i absolwent prawa UP 1924-33, po studiach pracownik poznańskiego magistratu, po wybuchu wojny przez Węgry dostał się do Francji, uczestnik kampanii francuskiej 1940, więziony przez Gestapo w Lyonie, długoletni pracownik PCK w Grenoble, a następnie kierownik biura fabryki chemicznej w Grenoble

  Edmund Malczewski, 1936/37 r.

 87. Edmund Jacek Malczewski, (10 października 1909 - 21 lutego 1956 w Poznaniu) wiceprezes zewn. sem. let. 1931/32, olderamn sem. zim. 1935/36, sem. zim. 1936/37 i sem. zim. 1937/38, pochowany na Cmentarzu na Junikowie (Jeżycach ?)

  Longin Malicki, 1929 r.

 88. Longin Malicki, (12 stycznia 1908 w Sławnie k. Gniezna - 19 listopada 1986 w Gdańsku) z rodziny inteligenckiej, s. Wacława i Klary z d. Scheithauer, absolwent Gimnazjum w Chodzieży 1927, student i absolwent (mgr filozofii w zakresie antropologii, etnografii z etnologią i prehistorii) Wydziału Humanistycznego UP 1927-32, sekretarz sem. let. 1928/29, olderman sem. let. 1931/32, po studiach od 1933 wolontariusz, a od 1935 pracownik działu etnograficznego Muzeum Śląskiego w Katowicach, w czasie okupacji portier, a następnie kierownik w wydawnictwie Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, w 1944 aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na Montelupich, po wojnie kierownik działu etnograficznego oraz dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 1945-52, doktorat UP 1950, następnie pracownik m.in. Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Pomorskiego w Gdańsku oraz Muzeum Etnograficznego w Krakowie, od 1958 kierownik działu etnograficznego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku, m.in. nadzorował odbudowę przeznaczonego na siedzibę Muzeum Etnograficznego Pałacu Opatów w Oliwie 1959-65, sprawował opiekę merytoryczną nad muzeami regionalnymi woj. gdańskiego, w tym nad skansenem we Wdzydzach, kurator Muzeum Narodowego w Gdańsku 1972-73, w ramach swojej pracy zawodowej pozyskał dla różnych polskich muzeów łącznie ok. 15 000 eksponatów, autor ok. 190 artykułów źródłowych i publicystycznych zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych („Lud”, „Prace i Materiały Etnograficzne”, „Ethnographica”, „Polska Sztuka Ludowa”), regionalnych („Zaranie Śląskie”, „Kaszëbë”, „Litery” i in.) oraz w prasie codziennej, działacz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, m.in. Zarządu Głównego 1964-67 i 1970-74 oraz w prezydium Zarządu 1973-76, współzałożyciel i przez 25 lat prezes oddziału PTL w Gdańsku, członek Sekcji Etnograficznej Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Komisji Etnograficznej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Zespołu Doradczego ds. Muzealnictwa Etnograficznego przy Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków, rady programowej gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, rzeczoznawca w Cepelii, wyróżniony m.in. Orderem Stańczyka, medalem i nagrodą im. O. Kolberga 1978, nagrodą im. Gulgowskich 1981, Krzyżem Kawalerskim OOP 1972, jego imię obrał Gdański Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a na budynku Oddziału Etnograficznego Muzeum Narodowego w Gdańsku odsłonięto ku jego czci pamiątkową tablicę, pochowany na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu

  Tadeusz Mallow, 1927 r.

 89. Tadeusz Mallow, (1904 - 30 grudnia 1989) wieloletni prof. Gimnazjum w Gnieźnie, więzień obozu jenieckiego w Woldenbergu, pochowany na Cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie

 90. Antoni Marcinkowski, z Kruszwicy, założyciel Masovii, wiceprezes wewn. sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31

  Bolesław (?) Marcinkowski, 1927 r.

 91. Bolesław Marcinkowski, (30 marca 1903 w Byszwaldzie pow. Lubawa - 4 sierpnia 1973 w Gdańsku) absolwent Gimnazjum w Brodnicy, dr med.

 92. Ignacy Mąka, wiceprezes zewn. sem. let. 1936/37

  Tadeusz Michalski, 1927 r.

 93. Tadeusz Michalski, z Gniezna

 94. Paweł Mistelski, olderman sem. zim. 1925/26, prezes 1926/27

  Witold Misterek, 1929 r.

 95. Witold Misterek, (12 września 1903 w Bydgoszczy -1997) s. Bronisława i Anny z Birzyńskich, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy 1921, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, student ekonomii UP 1921-25, założyciel Masovii, olderman sem. let. 1923/24 i sem. zim. 1928/29 (od lutego), w lipcu 1925 organizator I Zjazdu Masvoii w Działdowie, w 1927 wicestarosta Torunia, pracownik ZUS w Poznaniu 1928-39, por. rez. art., w wojnie obronnej 1939 dowódca baterii w 67 Dywizjonie Artylerii Lekkiej, m.in. w obronie Modlina, więzień niemieckich oflagów, m.in. VII A w Murnau, po wojnie pracownik PZU w Warszawie 1946-53, m.in. dyrektor Biura Organizacji i Planowania, Biura Rozliczeń Budownictwa 1953-39, Głównego Urzędu Statystycznego 1959-62, Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług 1962-68, pochowany na warszawskich Powązkach, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939

 96. Leon Michał Miszewski, (20 września 1914 w Brusach pow. Chojnice - ) student med. UP, wiceprezes zewn. sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), absolwent med. Warszawa 1940, podczas okupacji lekarz w Warszawie, po 1945 dyrektor ośrodka zdrowia w Karczewie
 97. Alfons Mroczkowski, wystąpił 1930
 98. Mrówczyński,
 99. Walenty Murkowski, (23 maja 1902 w Dolsku k. Śremu -10 września 1977) student i absolwent 1929 med. UP, wiceprezes wewn. sem. zim. 1926/27 oraz olderman sem. zim. 1928/29, dr med., od 1932 lekarz w Mosinie, po 1945 wiceburmistrz Mosiny, działacz społeczny, m.in. PCK i Polskiego Związku Łowieckiego, pochowany na Cmentarzu w Mosinie, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem PCK, odznaką “Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” oraz Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej
 100. Józef Mykowski, sekretarz sem. zim. 1927/28, wystąpił 1934
 101. Bronisław Nagiel, c. ok. 1926, skreślony 1927

  Bernard Nowak, 1937 r.

 102. Bernard Nowak, sekretarz sem. zim. 1937/38

 103. Erwin Nowak, c. ok. 1929, skreślony 1930
 104. Antoni Nowakowski, (1908 w Siekierkach Małych pow. Środa Wlkp. - 29 października 1976 w Toronto) absolwent WSH, kpt. rez., w czasie okupacji w AK, żołnierz Powstania Warszawskiego, po wojnie na emigracji, członek Zarządu Głównego Związku Polaków w Kanadzie 1961-63, pochowany na Cmentarzu Mount Pleasant w Toronto
 105. Stefan Otwinowski, z Pyzdr, literat
 106. Kazimierz Owczarek, ekonomista
 107. Jerzy Panek, ( - 1941 w Warszawie) ostatni prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu, dr praw, aresztowany przez Gestapo i stracony
 108. Leon Pankanin, (22 marca 1914 w Ostrowie Wlkp. -1985) s. Leona i Kazimiery z Twardowskich, absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. 1934, student prawa UP 1934 oraz 1936-39, członek Zarządu Bratniej Pomocy 1938, uczestnik wojny obronnej 1939 w Opalenickim Batalionie Obrony Narodowej, jeniec niemieckich obozów jenieckich XA Sandbostel i XXIA Schleswig, zwolniony z powodu choroby 1940, po wojnie pracował m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a następnie w NIK i Izbie Rzemieślniczej w Krakowie, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR 1969 oraz Wydziału Nauk Społecznych UW 1971, mgr nauk politycznych, od 1945 działacz Stronnictwa Demokratycznego, m.in. członek władz Stowarzyszenia, działacz społeczny i związków zawodowych, m.in. rad narodowych i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za zasługi w Rzemiośle oraz Złotą Odznaką za zasługi dla ziemi krakowskiej
 109. Mieczysław Paszkiewicz, po wojnie prześladowny przez władze komunistyczne, skazany na 15 lat więzienia za pracę w Komitecie Pomocniczym NSZ, adwokat w Piotrkowie

  Franciszek Pączkowski, 1930 r.

 110. Franciszek Pączkowski, ( - zm. w Bydgoszczy) student prawa UP, sekretarz sem. zim. 1931/32, wiceprezes wewn. sem. let. 1931/32 i sem. zim. 1932/33, mgr praw

  Jan Piątkowski, 1937 r.

 111. Jan Piątkowski, (11 marca 1913 w Hrubieszowie - 9 lipca 2007) z rodziny inteligenckiej, s. Antoniego i Marii z Grabskich, absolwent Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu 1932, student prawa i ekonomii UP 1932-39 (absolutorium prawa 1937 i ekonomii 1939), c. 1935, sekretarz sem. zim. 1936/37, wiceprezes sem. let. 1936/37, członek Sodalicji Mariańskiej i Młodzieży Wszechpolskiej, podczas okupacji w Generalnej Guberni, pracował jako praktykant leśny i leśniczy na Lubelszczyźnie, po 1945 w organizacji podziemnej WiN, w 1946 aresztowany przez UB i skazany na 10 lat więzienia (wyrok skrócono na mocy amnestii do 5 lat), więziony we Wronkach i Potulicach 1947-51, w 1952 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie nie wyraziło zgody na zdanie dwóch egzaminów dyplomowych z prawa i ekonomii, księgowy PGR w Zielonogórskim 1952-71, Filister honorowy Magna-Polonii 2004, reaktywator Masovii 2006

 112. Witold Piechocki, c. ok. 1929, skreślony 1930
 113. Bernard Piotrowski, dr med., lekarz w Nowym Mieście n. Drwęcą (w Lubawie ?)
 114. Feliks Piotrowski, założyciel Masovii, prezes sem. let. 1924/25, olderman sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1930/31, dr med., po wojnie w Argentynie (Brazylii ?)
 115. Teofil Jan Piotrowski, wiceprezes wewn. sem. let. 1933/34 i sem. zim. 1934/35
 116. Edward Piszcz, wystąpił 1930, członek Zarządu Wojewódzkiego Wydziału Młodych SN Pomorze, podczas okupacji w ścisłym kierownictwie konspiracyjnej organizacji “Ojczyzna”
 117. Franciszek Pleciński, (9 sierpnia 1911 w Bochum - 13 kwietnia 1992 w Poznaniu) s. Józefa i Klary z d. Cierpik, uczeń gimnazjów w Jarocinie, Ostrzeszowie i Pyzdrach, student i absolwent rolnictwa UP 1932-39, w czasie okupacji pracował w Mszczynie, po wojnie na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach rolniczych: w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich (późniejsze PGR-y) w Dusinie k. Gostynia, Kwiliczu k. Międzychodu i Łomnicy k. Nowego Tomyśla, jako dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy Małej k. Oławy, jako dyrektor oddziału Centrali Nasiennej w Kościanie-Kurzejgórze, a w końcu w Poznańskich Zakładach Zbożowo-Młynarskich w Poznaniu
 118. Tadeusz Plitt, olderman sem. zim. 1930/31
 119. Tadeusz Pniewski, (30 stycznia 1914 w Kaliszu - 26 kwietnia 1994) s. Józefa i Cecylii z Pajączkowskich, absolwent Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu 1933, student med. UP (absolutorium 1939), wiceprezes wewn. sem. zim. i sem. let. 1937/38, mgr cantandi, uczestnik wojny obronnej 1939 w 67 Dywizjonie Artylerii Lekkiej, podczas okupacji pracownik Szpitala Powiatowego w Otwocku, członek AK ps. “Jastrzębiec” w Zgrupowaniu “Obroża”, kapral pchor. LWP 1944-46, absolwent med. UŁ 1946, dr med. AM w Łodzi 1962, po studiach pracownik służby zdrowia w Kaliszu i Łodzi 1946-79, m.in. dyrektor Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu 1952-62 oraz Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi 1962-66, opublikował 46 prac naukowych z zakresu krwiodawstwa, bakteriologii, cytologii, pulmonologii, publicysta w “Ziemi Kaliskiej”, “Życiu Warszawy”, “Żyjmy dłużej” oraz literat, wydał wspomnieniowy “Kalisz z oddali” oraz tomiki wierszy “Krajobraz serdeczny “Cisza Jesienna” oraz “Wóz Dawida”, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem “Za udział w wojnie obronnej 1939″, Krzyżem Armii Krajowej, wyróżniony Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza, Nagrodą miasta Kalisza za rok 1984, pochowany w kwaterze żołnierskiej na Cmentarzu w Otwocku

  Tadeusz Pogorzały, 1927 r.

 120. Tadeusz Pogorzały, (22 marca 1907 w Kruszwicy - ) student i absolwent prawa UP 1926-31, wiceprezes wewn. sem. zim. i sem. let. 1928/29 oraz prezes sem. zim. 1929/30

 121. Jan Polcyn, ( - 1939-45 w Warszawie) student leśnictwa UP, założyciel Masovii, prezes sem. zim. 1925/26, inż. leśnik, dyrektor Szkoły Leśnej w nadleśnictwie Kurów, prawdopodobnie zginął rozstrzelany przez Niemców
 122. Jan Przystalski, sekretarz sem. let. 1933/34 i sem. zim. 1934/35, wystąpił 1936
 123. Józef Psuty, (1913-1980) skarbnik sem. zim. 1938/39, olderman sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), prof. filologii klasycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy
 124. Ludwik Pyszora,
 125. Stanisław Ratajski, c. ok. 1927, skreślony 1927

  Józef Roehr, lata 30-te.

 126. Józef Roehr, (12 marca 1908 w Gnieźnie - 27 lipca 1988) student i absolwent matematyki UP 1926-34, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych w Pułku Inowrocławskim, w niewoli niemieckiej w oflagu w Woldenbergu, po studiach prof. matematyki, fizyki i języka niemieckiego w szkołach średnich w Trzemesznie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Poznaniu, m.in. w V LO im. Klaudyny Potockiej i I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik sekcji fizyki w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Poznaniu, “przyjaciel młodzieży”, pochowany na Cmentarzu w Puszczykowie

 127. Stefan Roehsler, “żelazny student”, wiceprezes zewn. sem. let. 1933/34 i sem. zim. 1934/35, działacz Stronnictwa Narodowego
 128. Kazimierz Rozwadowski, wiceprezes sem. let. 1925/26, skreślony 1931
 129. Tadeusz Rutkowski, założyciel Masovii
 130. Władysław Rutkowski, (1916 - ) student prawa UP 1936, c. 1937, mgr praw i mgr nauk ekonomiczno-politycznych, żołnierz ZWZ-AK, Powstaniec Warszawski, mjr WP, inwalida i jeniec wojenny, po wojnie adwokat
 131. Florian Sędzierski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. ok. 1931, skreślony 1932, członek Młodzieży Wszechpolskiej
 132. Zygmunt Siekierski, c. ok. 1930, skreślony 1931
 133. Mikołaj Jerzy Siński, (5 grudnia 1908 w Mławie - ) student i absolwent 1932 prawa UP, wiceprezes zewn. sem. zim. 1929/30, działacz polityczny
 134. Wacław Skonieczny, (14 września 1894 w Tylicach pow. Nowe Miasto na Warmii - 9 stycznia 1974 w Inowrocławiu) s. Klemensa i Waleski z d. Rutkowskiej, absolwent Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim 1914, w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, po wojnie student med. w Berlinie, Bonn i Królewcu 1918-21, za udział w akcji plebiscytowej na Mazurach i Warmii skazany w 1921 przez Sąd Rzeszy za zdradę stanu na trzy lata ciężkiego więzienia, więziony w Brandenburgu, po powrocie do kraju student i absolwent med. UP, dr med. UP 1927, założyciel Masovii, w 1925 zorganizował I Zjazd Masovii w Działdowie, po studiach lekarz w Miejskiej Górce, Gnieźnie, Żninie, naczelny lekarz Ubezpieczalni Społecznej w Inowrocławiu 1936-39, uczestnik wojny obronnej 1939, zwolniony z niemieckiej niewoli, od 1939 lekarz w Warszawie, m.in. komisarz ds. walki z tyfusem plamistym w Warszawie 1940-42 oraz dyrektor Szpitala PCK w Warszawie 1942-44, członek podziemia, czynny w Radzie Pomocy Żydów, w czasie Powstania Warszawskiego komendant szpitala wojskowego na Starówce, po 1945 organizator służby zdrowia na Pomorzu, naczelny lekarz ubezpieczeń w Inowrocławiu, lekarz i dyrektor 1960-62 Sanatorium Kolejowego Uzdrowiska Inowrocław, działacz społeczny PCK oraz Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pochowany na Cmentarzu przy ul. Karola Libelta w Inowrocławiu, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Odznaką za wzorową pracą w służbie zdrowia oraz Odznaką za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Bydgoskiego
 135. Marian Smoczyński,
 136. Stanisław Smoleński, (13 kwietnia 1908 w Chicago - 12 maja 1996 w Chicago) absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1928, student med. UP 1928-31, student i absolwent 1938 farmacji UP, c. 1930, sekretarz sem. let. 1929/30 i sem. zim. 1930/31, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32, prezes sem. let. 1934/35 i sem. zim. 1935/36, olderman sem. let. 1936/37, prezes PKM 1936/37, członek Komitetu Organizacyjnego Ślubowań Młodzieży Akademickiej 1936, dwukrotny prezes Koła Farmaceutów UP, członek Młodzieży Wszechpolskiej i Sodalicji Mariańskiej, członek SN, ppor. rez., w czasie okupacji zaangażowany w konspiracyjną działalność Narodowo-Ludowej Organizacji Walki, NSZ, AK, w randze kpt. walczył w Powstaniu Warszawskim, ranny w ataku na “Pastę”, jeniec w oflagach Gross Lubarts, AltenGrabov, Sandbostel i Lubece, po wojnie reaktywator i pierwszy prezes Związku Polaków w Niemczech, w 1949 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, prof. farmakognozji na Uniwersytecie Illinois w Chicago, autor kilkudziesięciu prac naukowych, aktywny działacz polonijny, długoletni prezes Instytutu im. Romana Dmowskiego, przewodniczący Fundacji Towarzystwa Przyjaciół Jana Pawła II, członek Zarządu Głównego Żołnierz AK na stan Illinois, Związku Ziem Zachodnich, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Zasługi RP
 137. Marian Ludomir Smoniewski, (1911 - 17 sierpnia 1994) student i absolwent prawa UP, c. 1929, sekretarz sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1932/33, do 1939 asesor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagach Eichstatt i Murnau, w 1947 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, aktywny działacz polonijny, członek SN, Instytutu Romana Dmowskiego, Związku Narodowego Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Fundacji im. Jana Pawła II, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, członek ostatniego Zarządu Koła, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu w Maryhill
 138. Stanisław Smoniewski,
 139. Feliks Soiński, c. ok. 1927, skreślony 1927
 140. Wiesław Speichert, (1912 - 1939 w Warszawie) mgr prawa, sędzia Sądu Okręgowego w Gdyni, zamordowany przez Gestapo
 141. Aleksander Stawicki,
 142. Feliks Stefaniak, z Bydgoszczy
 143. Feliks Stefanowicz,
 144. Kazimierz Stelter, (1904? - 1944) założyciel Masovii, prezes sem. let. 1925/26, wiceprezes zewn. sem. zim. 1926/27, prezes sem. let. 1927/28
 145. Jan Zbigniew Stolzman, student ekonomii UP (?), c. ok. 1931
 146. Karol Strachanowski, student Wydziału Rolno-Leśnego UP 1934-38, skarbnik sem. zim. 1937/38, inż. rolnik
 147. Alfons Stube, (1 marca 1903 w miejsc. Siedluchna w pow. mogileńskim - 1940 w Katyniu) s. Maksymiliana i Marianny, student i absolwent leśnictwa UP, założyciel Masovii, wiceprezes sem. let. 1924/25, olderman sem. let. 1925/26, prezes sem. zim. 1927/28, kierownik przedsiębiorstwa “Paged” w Poznaniu, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Oddziale Zapasowym 14 Dywizji Piechoty, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 148. Henryk Szabliński, (4 lipca 1907 w Dobrzymiu nad Wisłą - lata 80-te) student i absolwent prawa UP 1928-32, prezes sem. zim. 1930/31, wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32, mgr praw, po wojnie sędzia w Nowej Soli, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze

  Ludwik Szudziński, 1927 r.

 149. Ludwik Szudziński, (19 września 1901 w Nowemmieście w woj. pomorskim - 29 stycznia 1985 (1979 ?) w Gdyni) student i absolwent prawa UP 1921-24, założyciel Masovii, olderman sem. let. 1926/27, mgr prawa

 150. Paweł Szulc (Schulz), ( - 1974) założyciel Masovii
 151. Edward Świętkowiak, c. ok. 1927, skreślony 1927
 152. Jan Tijałowski, ( - po 1989) wiceprezes wewn. sem. zim. 1933/34, wystąpił 1934
 153. Paweł Tijałowski, skreślony 1936
 154. Władysław Tomaszek,
 155. Edward Tomaszewski, (29 lipca 1907 w Kościanie -1964) student i absolwent 1932 med. UP, wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1929/30, w 1956 kierownik Wydziału Zdrowia we Wrześni

  Hipolit Tomaszewski, ok. 1930 r.

 156. Hipolit Tomaszewski, członek Masovii, skreślony 1934, później w Husarii, sekretarz sem. let. 1935/36

 157. Władysław Tomczak, (?)
 158. Edward Tomczyk, (18 maja 1915 w Paterson w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych - 27 czerwca 1989 w Lidzbarku Welskim) s. Władysława i Antoniny z d. Bartman, absolwent Gimnazjum w Brodnicy 1934, student i absolwent med. UP 1936-39 i 1945, sekretarz sem. zim. 1938/39, skarbnik sem. let. 1938/39 (ostatnie Prezydium przed wojną), ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 67 Pułku Piechoty, w niemieckiej niewoli w oflagu IIC Woldenberg, chirurg, po wojnie od 1947 ordynator oddziału chirurgicznego i od 1957 dyrektor Szpitala Miejskiego w Świdnicy, od 1960 ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Rejonowego w Lidzbarku Welskim, radny w Świdnicy, Działdowie i Lidzbarku Warmińskim, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem “Za Udział w Wojnie Obronnej 1939″
 159. Jerzy Tryburczyk, c. ok. 1938
 160. Wiktor Walczak, c. ok. 1927, skreślony 1927
 161. Jan Wardyn, skarbnik sem. zim. 1935/36, sekretarz sem. let. 1936/37
 162. Józef Waszak, ( - 1972 w Łodzi) z Kalisza, mgr praw, prywatny przedsiębiorca w Kaliszu

  Edgar Wellenger, 1932 r.

 163. Edgar Wellenger, (25 stycznia 1910 w Działdowie - 12 października 1979) s. Alfreda (Masovia), absolwent Gimnazjum w Wąbrzeźnie 1930, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP 1930-32, następnie w Szkole Podchorążych w Bydgoszczy, por. służby czynnej, uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w stalagu w Starogardzie oraz oflagów Arnswalde, Gross-Born i Sandbostel, w Gross-Born adiutant st. obozu płka R. Kaleńskiego - wchodził w skład ścisłego sztabu konspiracyjnego, po wojnie ekonomista w przedsiębiorstwach handlowych w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Mosinie 1946-49, następnie pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego “Dźwigar” w Warszawie 1949-75, pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie

 164. Kazimierz Wicherkiewicz, (1913 - 1974 w Trzebnicy (?) c. 1938 Masovia, przeszedł do Piłsudii Posnaniensis, pochowany w Krotoszynie

  Antoni Wierzchosławski, 1936/37 r.

 165. Antoni Wierzchosławski, (13 czerwca 1915 w Marcinkowie Górnym pow. Żnin - 29 października 2008 w Krakowie) s. Józefa i Józefy z d. Brauza, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy 1933, działacz gimnazjalnych organizacji społecznych, m.in. sekretarz Sodalicji Mariańskiej, prezes Kółka Abstynentów, Towarzystwa im. Tomasza Zana, student prawa i ekonomii UP 1933-38, absolwent prawa UP 1938, c. 1934, sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. zim. 1936/37, wiceprezes zewn. sem. let. 1937/38, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, Sodalicji Mariańskiej, Koła Prawników i Ekonomistów, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy, aplikant sądowy 1938, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca sekcji granatników w 59 Pułku Piechoty, ranny w Puszczy Kampinoskiej i wzięty do niewoli w Modlinie, wysiedlony i wywieziony na roboty przymusowe do Oldenburga w Niemczech 1940-41, z powodu choroby zwolniony wrócił do Generalnej Guberni, pracował jako referent w Związku Gospodarki Zbożem i Paszą w Krośnie i w Krakowie, w działalności konspiracyjnej w NOW ps. “Antoni Galicki”, szef szkolenia wojskowego i instruktor w szkole podchorążych NOW-AK, awansowany na stopień podporucznika, po wojnie z przyczyn politycznych nie mógł ukończyć aplikacji sądowej, pracował jako ekonomista w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie i Nowym Sączu oraz w “Społem” 1945-80, członek Zarządu 1994-97 oraz wiceprezes 1997-2007 Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, współautor “Księgi Pamiątkowej Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Masovia” (Poznań 1996), Filister honorowy Magna-Polonii 2004, reaktywator Masovii 2006, działacz organizacji kombatanckich

 166. Zygmunt Winowski,
 167. Zygmunt Witkowski, (3 września 1910 w Sosnowcu - ) student med. UP, sekretarz sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1933/34 (Prezydium X-lecia), wiceprezes zewn. sem. zim. 1937/38, skreślony 1938, absolwent med. UP 1946, po wojnie lekarz na Śląsku
 168. Wacław Wojczyński, mgr praw, dyrektor lombardu w Poznaniu, podczas okupacji w Baligrodzie
 169. Jan Wolski, (27 listopada 1906 w Krajkowie - 20 czerwca 1972 w Chodzieży) s. Ludwika i Praksedy z d. Przybylska, absolwent Gimnazjum św. Barbary w Chodzieży 1927, od 1928 student Wydziału Humanistycznego, a następnie od 1933 Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, olderman sem. zim. 1932/33, prezes sem. let. 1933/34, po wojnie dyrektor Zakładów Roszarniczych w Pile
 170. Stefan Wygodzki, wystąpił 1934

  Jan Wyskok, 1938 r.

 171. Jan Jerzy Wyskok, (1913 w Duisburgu - 31 lipca 1993) student UP, c. 1936, sekretarz 1938/39, mgr wychowania fizycznego, po wojnie działacz w dziedzinie sportu i turystyki we Wrocławiu

 172. Edmund Zieliński, ( - 1940) uczestnik wojny obronnej 1939, w niewoli niemieckiej w oflagu, gdzie zmarł
 173. Jan Zieliński,
 174. Tadeusz Zieliński, wiceprezes zewn. sem. zim. 1927/28
 175. Edgar Zimny, (1912-1994) prawnik, sędzia, adwokat

Pieczęć Masovii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Łukasz Jesse, Antoni Wierzchosławski, Księga Pamiątkowa Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia” wydana z okazji 70-tej rocznicy jej założenia (1924-1994), Poznań 1996,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Masovia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 8 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Masovia”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 8 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }