Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Pomerania

Dekiel Pomeranii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Pomerania”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
8 XII 1923 r.
Barwy:
błękitna – biała – zielona (symbolika barw: morze – piasek – lasy i łąki)
Dewiza:
„In scientia veritas, in amititia unitas”, („W nauce prawda, w przyjaźni jedność”)

Rys historyczny

Herb Pomeranii, 1933 r.

Pomerania została założona dnia 8 XII 1923 r. przez grupę siedmiu studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Prace nad powołaniem nowej korporacji toczyły się od dnia 11 listopada, kiedy to z inicjatywy Aleksandra Wysińskiego odbyło się w mieszkaniu Mieczysława Mrozińskiego spotkanie, na którym podjęto taką decyzję. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Damazy Gracz, były filomata pomorski i jeden z pierwszych absolwentów prawa Uniwersytetu

Pomerania, grudzień 1925 r.

Zasady ideowe Pomeranii ujęte zostały w uroczystej Deklaracji Ideowej. Zgodnie z nią celem korporacji jest wychowanie świadomych grożącego ze strony Niemiec niebezpieczeństwa pomorskich przywódców i inteligencji, “obowiązkowych i pracowitych, przepojonych chęcią sumiennej i ofiarnej służby dla Narodu, nie cofających się przed żadną przeszkodą, gdy chodzi o dobro Ojczyzny, gotowych w razie potrzeby - walczyć do ostatniej kropli krwi w obronie całości i niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.” Pomerania stawiała sobie za zadanie “wychowywać swych członków na ludzi o wysokim poziomie moralnym, uszlachetniać ich ambicje, wyrobić w nich poczucie honoru i odpowiedzialności za każde słowo i każdy czyn.” Wychowanie to miało przebiegać w duchu chrześcijańskim ze świadomością, że hasłem ludu pomorskiego w najcięższych chwilach były słowa “Bóg i Ojczyzna”. W Deklaracji zobowiązano także członków do “uświadamiania szerokich mas w duchu państwowo-twórczym, do krzewienia wśród nich oświaty” oraz zalecono “nie angażować się w żadnej organizacji politycznej, tak akademickiej, jak i starszego społeczeństwa”.

Komers (?) Pomeranii, czerwiec 1927 r.

W 1924 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji i ustanowił kuratora w osobie prof. Kazimierza Tymienieckiego

Pomerania należała do największych korporacji poznańskich. Była także jedną z najstarszych i najliczniejszych w skali kraju korporacji chrześcijańskich. Od 1927 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. W Poznaniu zorganizowała Poznańskie Koła Środowiskowe Zjednoczenia. Pod opieką Pomeranii kandydowały: w 1926/27 K! Gedania Posnaniensis, w latach 1930-32 K! Codania, a w latach 1931-32 K! Agraria.

Spotkanie członków Pomeranii, 1974 r.

Korporacja zawarła dnia 8 XII 1928 r. umowę kartelową z K! Laudania z Warszawy, a także umowy o bliskiej współpracy dnia 2 II 1926 r. z K! Astria z Poznania oraz w 1928 r. z K! Agraria.

Siedziby Pomeranii znajdowały się początkowo przy ul. św. Marcin 57, a w latach 30-tych przy Alejach Marcinkowskiego 13 pok. 12.

Całkowita ustalona, niekompletna lista członków obejmuje 203 osoby, w tym 17 członków honorowych. W 1938 r. liczyła 173 członków, w tym 15 członków honorowych.

Po wojnie odbywały się spotkania członków korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Pomeranii obejmuje ponad 200 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Jan Józef Bossowski, lata 20-te.

 1. Jan Józef Bossowski, (14 września 1882 w Stryszawie na Podhalu - 16 października 1957) absolwent Gimnazjum im. J. III Sobieskiego w Krakowie 1900, student prawa UJ 1900-04, dr prawa 1906, karnista, doc. UJ, od 1922 prof. UP, filister honorowy Pomeranii, kurator K! Astria, pochowany na Cmentarzu Sołackim w Poznaniu

  Bernard Chrzanowski, lata 20-te.

 2. Bernard Chrzanowski, (27 lipca 1861 w Wojnowicach k. Buku - 12 grudnia 1944 w Konstancinie k. Warszawy) absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1880, kierownik tajnego kółka Towarzystwa im. Tomasza Zana, studiował historię i prawa na uniwersytetach w Krakowie i Berlinie, od 1890 adwokat w Poznaniu, działacz społeczny, wydawca tygodnika “Przegląd Poznański” 1894-96, wiceprezes 1893-95, a następnie prezes Związku Sokołów Wielkopolskich, polityk narodowy, od 1899 członek tajnej Ligi Narodowej w Poznaniu, poseł do parlamentu Rzeszy 1901-10, kierownik Towarzystwa Demokratyczno-Narodowego w Poznaniu 1909-19, w 1919 podsekretarz stanu w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej, kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego 1922-28, od 1935 senator RP, Filister honorowy Pomeranii

  Bronisław Dembiński, lata 30-te (?).

 3. Bronisław Dembiński, (14 sierpnia 1858 w Małej Komorzy - 23 listopada 1939 w Poznaniu) z rodziny ziemiańskiej, s. Teodora i Nepomuceny z Jasińskich, absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, student historii na uniwersytetach w Berlinie i Wrocławiu, dr historii UWr. 1883, habilitacja 1886, doc. w Katedrze Historii Powszechnej UJ, od 1892 prof. nadzw. ULw., od 1897 prof. zw., dziekan Wydziału Filozoficznego 1898/99, rektor 1907/08 i prorektor 1908/09, prof. i kierownik Katedry Nowożytnej Historii Polski i Powszechnej UW 1916-19, prof. i kierownik Katedry Historii Powszechnej UP 1923-33, członek-korespondent, a od 1917 członek czynny AU/PAU, członek honorowy PTPN 1932, doctor honoris causa Uniwersytetu w Oxfordzie 1930 i UW 1933, Filister honorowy Pomeranii, działacz społeczno-polityczny, m.in. poseł do parlamentu we Wiedniu 1914-18, poseł na Sejm RP 1919-22, minister i wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1918-20, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, czeskim Orderem Lwa Białego III stopnia, papieskim Orderem Św. Grzegorza, Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej

 4. Szczepan Gracz, (22 sierpnia 1888 w Sypniewie w pow. złotowskim - 21 listopada 1942 w Łodzi) absolwent Gimnazjum w Chełmnie, organizator i prezes organizacji filomackiej, studiował na uniwersytetach w Dreźnie i Berlinie, działacz filomacki i polityczny w zaborze pruskim, doktor wet. UJK, radca weterynaryjny w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu i Poznaniu, od 1926 naczelnik Wydziału Weterynaryjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Filister honorowy Pomeranii, po śmierci żony w 1936 wstąpił do nowicjatu w Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), święcenia 1940, prowadził tajną posługę duszpasterską na terenach wcielonych do Rzeczy, działał w konspiracji, aresztowany i osadzony w więzieniu w Radogoszczy (dzielnica Łodzi), wg oficjalnych danych zmarł z powodu niewydolności serca, po ekshumacji pochowany w palotyńskiej kwaterze na Cmentarzu w Ołtarzewie, w 1992 w kościele św. Jakuba w Lęborku odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową
 5. Jan Karnowski, (16 maja 1886 w Czarnowie w pow. Chojnickim - 2 października 1939 w Wyrzysku) s. Jana i Anny z Lipińskich, sędzia sądu powiatowego w Czersku i sądu okręgowego w Toruniu, adwokat w Toruniu, literat i poeta kaszubski, zwolennik i propagator języka kaszubskiego, ideolog ruchu młodokaszubskiego, filister honorowy Pomeranii, patron Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach oraz Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach
 6. Eugeniusz Kwiatkowski, (30 grudnia 1888 w Krakowie - 22 sierpnia 1974 w Krakowie) ekonomista, naukowiec, działacz gospodarczy i polityczny w II Rzeczypospolitej, minister przemysłu i handlu w gabinetach Kazimierza Bartla i Józefa Piłsudskiego (1926-1930), w latach 1935-1939 wicepremier i minister skarbu w gabinetach Mariana Zyndram-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy (1947-1952), autor koncepcji rozwoju handlu morskiego, budowniczy portu w Gdyni, autor planu oraz budowniczy Centralnego Okręgu Przemysłowego, dr honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (1974), pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego 1996, członek honorowy korporacji Pomerania i Gedania Posnaniensis
 7. Aleksander Majkowski, (17 lipca 1876 w Kościerzynie - 10 lutego 1938 w Gdyni) absolwent Gimnazjum w Chojnicach, student med. w Berlinie i Gryfii, Monachium i Zurychu, członek organizacji “Adelphia” dr med. 1904, czołowy działacz kaszubski, literat i poeta kaszubski, wydawca i redaktor pisma kaszubskiego “Gryf”, w 1935 wyróżniony Srebrnym Laurem Polskiej Akademii Literatury, Filister honorowy Pomeranii, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP i Złotym Krzyżem Zasługi

  Alfons Mańkowski, lata 20-te.

 8. Alfons Mańkowski, (10 września 1870 w Wielkim Kuntersztynie k. Grudziądza - 14 lutego 1941 w Stutthofie) z rodziny chłopskiej, s. Jakuba i Franciszki z Kamińskich, duchowny katolicki, od 1927 prałat, historyk Pomorza, autor ok. 280 prac, od 1929 członek-korespondent PAU, prezes i członek honorowy Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członek Rady Polskiego Słownika Biograficznego, od 1928 członek, a od 1936 członek honorowy PTPN, wiceprezes Instytutu Bałtyckiego w Toruniu i Gdyni 1930-39, pomorski działacz społeczny i gospodarczy, m.in. organizator polskiej oświaty na Pomorzu, współzałożyciel i członek Zarządu Banku Ludowego w Tczewie, działacz plebiscytowy na Warmii i Mazurach, Filister honorowy Pomeranii, w 1940 aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie zmarł

  Feliks Nowowiejski, lata 20-te.

 9. Feliks Nowowiejski, (7 lutego 1877 w Barczewie na Warmii - 18 stycznia 1946 w Poznaniu) student w Berlinie, Ratyzbonie i Berlinie, kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, prowadził działalność pedagogiczną w Krakowie, Berlinie, a od 1919 w Poznaniu, za kompozycje religijne wyróżniony tytułem szambelana papieskiego 1935, skomponował m.in. melodię Roty oraz operę Legenda Bałtyku, Filister honorowy Pomeranii i Surmy, od 1961 w domu rodzinnym w Barczewie mieści się muzeum poświęcone artyście, od 2008 także w Poznaniu działa Salon Muzyczny - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, od 1994 w Poznaniu odbywa się regularny Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego, a od 2002 w Barczewie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, jest patronem licznych instytucji oświatowych i ulic w wielu miastach w Polsce

  Stanisław Okoniewski, 1926/27 r.

 10. Stanisław Okoniewski, (21 kwietnia 1870 - 1 maja 1944 w Lizbonie), duchowny katolicki, wyświęcony w 1895 w Poznaniu, wikary w Bezdrowie, proboszcz w Bninie i Kościelcu, red. “Przeglądu Kościelnego”, doktor honoris causa UJ 1926, sakra biskupia 1926, pierwszy polski biskup chełmińskim od czasu zaborów, zaangażowany się w odnowienie życia religijnego, założyciel Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, filister honorowy Pomeranii, po wybuchu wojny wyjechał do Rumunii, następnie do Włoch, Francji i Portugalii, gdzie zmarł

  Mikołaj Rudnicki, lata 20-te.

 11. Mikołaj Rudnicki, (6 grudnia 1881 w Sokołowie Podlaskim - 28 czerwca 1978 w Puszczykowie k. Poznania), absolwent UJ, od 1911 doc. językoznawstwa indoeuropejskiego UJ, współzałożyciel i prof. UP, założyciel i redaktor 1921-48 czasopisma “Slavia Occidentalis”, filister honorowy Pomeranii, po wojnie dziekan Wydziału Humanistycznego 1948-50, od 1945 członek PAU, członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Zachodniosłowiańskiego, od 1945 członek Komisji Ustalania Nazw Miejscowości na terenach tzw. Ziem Odzyskanych

  Juljan Rummel, lata 20-te.

 12. Juljan Rummel, (29 września 1878 w Libawie na Łotwie - 22 kwietnia 1954) s. Władysława, ojciec Aleksandra (Helania), inż. budowy okrętów, prezes związku towarzystw żeglugi morskiej w Rosji 1909, działacz społeczny i gospodarczy, współtwórca idei Gdyni, dyrektor Żeglugi Polskiej w Warszawie 1926 (?), prezes Związek Armatorów Polskich, prezes Związek Maklerów Polskich, wiceprezes Instytutu Bałtyckiego, inicjator wielu pionierskich przedsięwzięć związanych z morzem, Filister honorowy Pomeranii, Helanii i Rosevii, autor wspomnień “Narodziny żeglugi” (1980)

  Bolesław Ślaski, lata 20-te.

 13. Bolesław Ślaski, ( - w Płocku) studiował prawo i historię na Uniwersytecie w Warszawie, sędzia i adwokat, w II RP radca prokuratorii w Poznaniu, a następnie notariusz w Wieruszowie, badacz zainteresowany problematyką kaszubską, Filister honorowy Pomeranii

 14. Stanisław Wachowiak, (7 maja 1890 w Smolicach - 4 marca 1972 w San Paulo) absolwent Gimnazjum w Recklinghausen, studiował prawo i ekonomię na uniwersytetach w Berlinie, Monasterze, Strasburgu i Monachium, dr, działacz gospodarczy, dyrektor banku w Inowrocławiu, poseł na Sejm RP 1920-24, wojewoda pomorski 1924-26, wspierał budowę Gdyni (w 1926 podpisał dekret erekcyjny miasta), dyrektor Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 1926-29, dyrektor Związku Kopalń Górnośląskich „Robur” w Katowicach 1931-39, Filister honorowy Pomeranii, w czasie okupacji niemieckiej wiceprezes Rady Głównej Opiekuńczej w Generalnym Gubernatorstwie 1939-45, od 1946 na emigracji
 15. Józef Wysiński , (24 stycznia 1879 r. w Brusach w w pow. chojnickim - 1936) uczeń gimnazjów w Pelplinie i w Chojnicach, alumn Seminarium Duchownego w Pelplinie, duchowny katolicki, prałat, działacz polityczno-narodowy, Filister honorowy Pomeranii

  Jan Zakrzewski, lata 20-te.

 16. Jan Zakrzewski, (9 kwietnia 1881 w maj. Golina w pow. jarocińskim - ) absolwent Gimnazjum w Poznaniu, studiował we Wrocławiu, Marburgu i Getyndze, od 1910 adwokat w Gliwicach, radca 1918, naczelnik wydziału 1919, następnie dyrektor Departamentu Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 1921/22 prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Filister honorowy Pomeranii

 17. Stefan Żeromski, (14 października 1864 w Strawczynie k. Kielc - 20 listopada 1925 w Warszawie) ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita, s. Wincentego, uczeń Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach, prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany “sumieniem polskiej literatury”, działacz organizacji demokratycznych i socjalistycznych. inicjator założenia Uniwersytetu Ludowego, brał udział w akcji propagandowej celem przyłączenia Powiśla, Mazur i Warmii do Polski, założyciel i pierwszym prezesem polskiego oddziału PEN Clubu 1925, Filister honorowy Pomeranii, pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie

Członkowie rzeczywiści

 1. Robert Anweiler, akt. 1935-36, sekretarz sem. let. 1935/36
 2. Bronisław Augustin, student med. UP, akt 1932-33
 3. Marjan Bahr, student med. i Wydziału Humanistycznego UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 4. Józef Balcer, absolwent Wydziału Humanistycznego UP, w 1933 w Morczy pow. Wyrzysk
 5. Franciszek Barganowski, (8 luty 1909 w miejsc. Brzuśce - ) student med. UP, akt. 1932-33, II wiceprezes r.a. 1932/33, po wojnie lekarz w Tczewie
 6. Alfons Beil, (29 sierpnia 1908 - 1957) brat Witolda (Pomerania), student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, dr med. UJ 1947, w 1956 lekarz w Rybniku
 7. Witold Beil, (1907-1936?) brat Alfonsa (Pomerania), student prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 urzędnik w starostwie w Tucholi
 8. Bronisław Bembnista, student med. UP, akt. 1926-28, w 1933 w Poznaniu
 9. Paweł Benedeit, akt. 1930, w 1933 nauczyciel gimnazjalny
 10. Józef Benski, student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27
 11. Edward Bieszka, (16 stycznia 1911 w miejsc. Karszanek pow. Starogard - ) student i absolwent 1936 med. UP, akt. 1932-33, dr med. AM w Gdańsku 1950, pediatra, w 1956 w Lęborku
 12. Konrad Binnek, ( - po 1945) student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33
 13. Józef Bojko, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 14. Franciszek Borzyszkowski, (16 lutego 1908 w miejsc. Kiedrowicz k. Chojnic - ) student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27, radiolog, internista, w 1956 kierownik Wydziału Zdrowia w Kościerzynie
 15. Stanisław Borzyszkowski, inż. leśnik, w 1933 urzędnik w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży
 16. Józef Bruski, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1928-30
 17. Gerard Burzyk, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 18. Alfons Bychowski, student farmacji UP, akt. 1932-36, skarbnik sem. let. 1935/36
 19. Władysław Charaszkiewicz, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Krotoszynie, później nauczyciel języka polskiego w Starogardzie
 20. Walerjan Chromik, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28

  Bernard Cisewski, 1928 r.

 21. Bernard Cisewski, (20 maja 1898 w Brusach w pow. chojnickim - ) student i absolwent 1922 prawa UP, po studiach sędzia powiatowy w Poznaniu, a następnie adwokat w Bydgoszczy, prezes Koła Filistrów Pomeranii 1927-33

 22. Alojzy Cysewski, (4 kwietnia 1898 w Brusach w pow. chojnickim - 1962) uczeń gimnazjów w Pelplinie, Chojnicach i Kwidzynie, student i absolwent leśnictwa UP, założyciel Pomeranii, po studiach nadleśniczy w Różannie pow. Świecie 1927, wiceprezes Koła Filistrów 1928
 23. Alojzy Władysław Czaplewski, (27 czerwca 1906 w Hamborn nad Renem - lata 70-te w Radlinie) student i absolwent 1932 med. UP, dr med. UP 1932, c. 1926 (?), akt. 1926-28, skarbnik r.a. 1927/28, internista, po wojnie w Radlinie, pochowany na Cmentarzu w Radlinie
 24. Antoni Czarnowski, student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, sekretarz i olderman, po studiach aplikant sądowy, a następnie sędzia w Grudziądzu
 25. Józef Czerski, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, w 1933 sędzia w Nowym pow. Świecie
 26. Hubert Czoska, akt. 1936-37, sekretarz sem. let. 1936/37
 27. Alfred Czyż, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 28. Kazimierz Dąbrowski, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 29. Szymon Dreszler, (18 lipca 1897 w Toruniu - ) absolwent Gimnazjum w Toruniu, alumn Seminarium Duchownego w Pelplinie, duchowny katolicki, student sekcji muzykologicznej Wydziału Humanistycznego UP, administrator parafii św. Trójcy w Dębcu
 30. Marjan Durno, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 31. Zygmunt Duszyński, student i absolwent prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30, prezes Akademickiego Koła Bydgoszczan 1930, w 1933 w Bydgoszczy
 32. Franciszek Dylewski, student med. UP, akt. 1926
 33. Zygmunt Dynowski, akt. 1938-39, wiceprezes sem. zim. 1938/39
 34. Wojciech Ehlert , (1916 - 3 lipca 1964 w Gdańsku) student prawa UP, akt. 1938-39, sekretarz sem. zim. 1938/39, prokurator, Prokurator Wojewódzki w Gdańsku
 35. Edmund Engler, student teologii, c. 1933 (?), akt. 1933
 36. Jerzy Formella, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30, wystąpił 1930
 37. Feliks Gajdziewski, student med. UP, akt. 1932-34, sekretarz sem. let. 1933/34

  Leon Gayda, lata 20-te.

 38. Leon Marian Gayda, (13 września 1903 w Kościerzynie - 1985 w Toruniu) brat stryjeczny Zdzisława (Baltia) i Józefa (Surma), student i absolwent prawa 1922-27 UP, akt. 1926-28, sekretarz, I wiceprezes Akademickiego Koła Pomorzan, w latach 30-tych sędzia w Czersku, po wojnie sędzia Sądu Wojewódzkiego

 39. Stanisław Gierszewski, brat Romana (Magna-Polonia), student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, prezes r.a. 1930/31, prezes Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, od maja 1932 prezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich

  Hubert Gleinert, 1937 r (?).

 40. Hubert Gleinert, (6 grudnia 1915 w Tczewie - 25 grudnia 2000 w Gdańsku) s. Antoniego i Amandy z Żuchowskich, absolwent Gimnazjum w Tczewie, student i absolwent chemii UP, w czasie okupacji w AK, nauczyciel w tajnym nauczaniu gimnazjalnym, po studiach pracownik hut szkła na Dolnym Śląsku, m.in. kierownik laboratorium produkcji w Hucie w Wałbrzychu, później pracownik Rolniczej Spółki Olejarskiej w Szamotułach, Państwowej Fabryki Sklejek, kierownik laboratorium, szef działu i inspekcji jakości produkcji Portowych Zakładów Przemysłu Tłuszczowego “Amada Oleo Union Żuławy”, kierownik laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Gdańsku/Gdyni

 41. Alojzy Glemma, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, wiceprezes “Odrodzenia” 1926, po studiach aplikant sądowy, w 1933 sędzia w Działdowie
 42. Tadeusz Glemma, duchowny katolicki, dr, w 1928 prof. Seminarium Duchownego w Pelplinie
 43. Edward Głodny, (1914 - lata 80-te) prawnik
 44. Bernard Główczewski, student i absolwent prawa UJ, prezes sem. let. 1924/25, wiceprezes, po studiach aplikant sądowy w Chojnicach
 45. Teofil Główczewski, student prawa i ekonomii UP, założyciel Pomeranii, wiceprezes, akt. 1923-30, w 1933 w Orliku pow. Chojnice
 46. Bernard Goebel, student teologii Seminarium Duchowne w Pelplinie, akt. 1926-33, w 1933 ksiądz
 47. Alfons Gończ, student teologii Seminarium Duchowne w Pelplinie, c. 1926 (?), akt. 1926-33

  Damazy Gracz, 1928 r. (?).

 48. Damazy Gracz, (8 grudnia 1897 w Radownicy w pow. złotowskim - 14 marca 1993 w Poznaniu) s. Stefana i Marty z d. Ciża, absolwent Gimnazjum w Chojnicach 1917, członek i prezes 1916-17 tajnego Towarzystwa im. Tomasza Zana, Powstaniec Wielkopolski (?), student prawa Uniwersytetu w Berlinie 1919 i UP 1919-22, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, działacz akademickim, m.in. prezes Akademickiego Koła Pomorskiego, inicjator i założyciel Pomeranii, pierwszy prezes sem. let. 1923/24, prezes Koła Filistrów 1927, wiceprezes 1933, organizator i prezes Koła Przyjaciół Pomorza 1927-39, od 1927 adwokat, w czasie wojny ukrywał się w Generalnej Guberni, po wojnie adwokat w Poznaniu, działacz pszczelarski, odznaczony m.in. Medalem “Obrońcy Ojczyzny 1918-21″ oraz Złotą Odznaką Naczelnej Rady Adwokackiej, pochowany na Cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu

 49. Józef Gregor, student med. UP, akt. 1932-33
 50. Józef Emil Groenwald, (1 kwietnia 1907 w Błądzikowie w pow. morskim - 1966) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, dr med. UP 1938, pediatra, w 1956 w Bukowcu Pomorskim w pow. świeckim
 51. Paweł Groth, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, olderman, nauczyciel w gimnazjum w Tczewie
 52. Adam Hanusiak, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 53. Zbigniew Heliński, student prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 54. Teofil Hillar, student Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1926
 55. Bernard Hinz, (6 kwietnia 1906 w Czersku w pow. chojnickim - lata 70-te) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30

  Alojzy Jagalski, 1928 r. (?).

 56. Alojzy Stanisław Jagalski, (16 października 1903 w Sławoszynie w pow. puckim - 1966) brat Franciszka, Jakuba i Wiktora (wszyscy Pomerania), student i absolwent 1932 med. UP, dr med. UP 1932, akt. 1926-30, olderman sem. zim. i sem. let. 1926/27, prezes r.a. 1927/28 oraz sem. zim. 1928/29, prezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, chirurg, w 1933 lekarz w Gdyni

 57. Franciszek Jagalski, (1909-1935) brat Alojzego, Jakuba i Wiktora (Pomerania) student prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, wiceprezes r.a. 1930/31, prezes czerwiec-październik 1933, prezes Związku Akademickiego Koła Pomorzan w Toruniu 1930, zginął śmiercią tragiczną (utonął)
 58. Jakub Jagalski, (1893-1932) brat Alojzego, Franciszka i Wiktora (Pomerania), sędzia grodzki w Tczewie

  Wiktor Jagalski, 1926/27 r.

 59. Wiktor Jagalski, ( - 1939) brat Alojzego, Franciszka i Jakuba (Pomerania), student i absolwent ekonomii UP, założyciel Pomeranii, akt. 1923-28, prezes sem. zim. i sem. let. 1926/27, sekretarz i I wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1928, w 1933 radca Starostwa Krajowego w Toruniu, burmistrz Tczewa

 60. Izydor Janca, (2 maja 1904 w Bobowie w woj. gdańskim - 1940 w Katyniu) s. Izydora, brat Bohdana (Codania), student i absolwent med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, założyciel (kurator ?) Codanii, dr med., w 1933 lekarz w Toruniu, w wojnie obronnej 1939 w 8 Szpitalu Okręgowym, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 61. Alfons Jettka, student i absolwent med. UP, dr med., akt. 1926-28, II wiceprezes Akademickiego Koła Pomorzan, po studiach lekarz w Laskowicach
 62. Stanisław Junk, student prawa UP, akt. 1932-33, I wiceprezes czerwiec-październik 1933
 63. Mieczysław Karbowski, prawnik, w 1933 aplikant sądowy w Brodnicy nad Drwęcą
 64. Aleksy Kalisz, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, sekretarz sem. let. 1926/27, po studiach nauczyciel w gimnazjum
 65. Józef Kilian, ? (20 lutego 1911 w miejsc. Jabłówko - 1940 w Charkowie), s. Władysława, mgr prawa, ppor., w wojnie obronnej 1939 w 64 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 66. Władysław Kilian, ? (1912-1971)
 67. Władysław Kinka, (28 września 1897 w Brusach w pow. chojnickim - ) absolwent Gimnazjum w Chojnicach i w Kwidzynie, student i absolwent (inż. leśnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, w 1933 nadleśniczy w Bartelu Wielkim pow. Kościerzyna
 68. Józef Klebba, student teologii Seminarium Duchownego w Poznaniu, akt. 1926-28, duchowny katolicki, w 1933 ksiądz w Kostrzyniu pow. Środa
 69. Stanisław Klejna, student med. UP, później student wet. 1933, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 70. Jan Klonowski, (1912 - ) brat Edmunda (Masovia), student med. UP, c. 1933 (?), akt. 1933, prezes (?) Koła Medyków
 71. Jerzy Kłosiński, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28
 72. Feliks Konieczyński, student filozofii UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 73. Marjan Konopiński, student prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 74. Kazimierz Kopeć, (1906-1989) student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, sekretarz, nauczyciel w gimnazjum w Wolsztynie
 75. Jan Kostka, (1902 - ) brat Leona i Władysława (Pomerania), student i absolwent Wydziału Rolno-Leśnego UP, akt. 1926-28, w 1933 inż. w Giełdoniu pow. Chojnice
 76. Leon Kostka, (30 maja 1900 w Garczu k. Chmielna - 23 stycznia 1950 w Tczewie) s. Marcelego i Marty z d. Gdaniec, brat Jana i Władysława (obaj Pomerania) oraz Wacława (Magna-Polonia), uczeń gimnazjów w Kartuzach, Kościerzynie i Starogardzie Gdańskim, w 1919 ochotnik w armii wielkopolskiej, student i absolwent leśnictwa UP 1919-23, działacz plebiscytowy na Śląsku 1920, po studiach nadleśniczy w Lubichowie pow. Starogard 1923-39 oraz 1945-50, w czasie okupacji od 1940 w administracji leśnej w Generalnej Guberni, po 1945 represjonowany przez UB, pochowany na Cmentarzu w Lubichowie [vide szerzej Jerzy A. Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa, Koszalin 2010, s. 183 i n.]

  Władysław Kostka, 1927/28 r.

 77. Władysław Kostka, (1 listopada 1905 w Garczu k. Kartuz - 19 września 1939 w miejsc. Myszory [lub Famułki Królewskie] w gminie Brochów) s. Marcelego i Marty z d. Gdaniec, brat Jana i Leona (obaj Pomerania) oraz Wacława (Magna-Polonia), uczeń gimnazjów w Kościerzynie i Wejherowie, absolwent Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Wejherowie 1923, po studiach wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, po rezygnacji student i absolwent 1929 prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, wiceprezes r.a. 1927/28, po studiach sędzia w Kartuzach, Kościerzynie, Tczewie, naczelnik Sądu Grodzkiego w Nakle 1937-39, ppor rez. 62 Pułku Piechoty WP, w wojnie obronnej 1939 w armii “Pomorze”, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą, poległ w trakcie prób wydostania z niemieckiego okrążenia, pochowany w mogile żołnierskiej na Cmentarzu Wojskowym w Janowie, w 1952 prochy zostały przeniesione na Cmentarz Wojskowy w Laskach k. Warszawy [vide szerzej Jerzy A. Kostka, Kostkowie herbu Dąbrowa, Koszalin 2010, s. 187 i n.]

 78. Józef Kozioł, student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, prezes Związku Akademików Górnoślązaków 1930

  Witold Kozioł, 1927/28 r.

 79. Witold Kozioł, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30, sekretarz r.a. 1927/28, wiceprezes r.a. 1929/30

 80. Franciszek Krajnik, akt. 1936-37, wiceprezes sem. let. 1936/37

  Jan Krefft, 1928 r. (?).

 81. Jan Krefft, (ur. w pow. chojnickim - ) student i absolwent 1925 agronomii UP, założyciel Pomeranii, prezes sem. zim. 1924/25, ziemianin, w 1933 w Kosobudach

 82. Józef Krotoski, student med. UP
 83. Witold Krotoski, prawnik, w 1933 sędzia w Rybniku
 84. Alojzy Krukowski, (29 maja 1907 w Lidzbarku - ) student farmacji UP, c. 1926 (?), akt. 1926-33, absolwent farmacji UŁ 1951
 85. Jan Kuczyński, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Łodzi
 86. Alojzy Kujawski, student i absolwent filozofii Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Poznaniu
 87. Aleksander Kulczyński, akt. 1930, skreślony 1930
 88. Paweł Kustusz, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926
 89. Jan Kwiatkowski, student ekonomii UP, akt. 1926-28, sekretarz sem. zim. 1926/27, w 1933 w Wejherowie
 90. Alfons Lahn, student i absolwent prawa UP, akt. 1930, w 1933 w Charzykowie pow. Chojnice
 91. Ludwik Lamparski, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, sekretarz r.a. 1929/30, wiceprezes Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Jarocinie
 92. Florian Lange, student ekonomii UP, akt. 1928, w 1933 urzędnik w Banku Polskim w Lesznie
 93. Teofil Laskowski, student prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 94. Henryk Leciejewski, student prawa UP, akt. 1926-27
 95. Franciszek Lewicki, urzędnik w Banku Polskim w Poznaniu
 96. Henryk Łazarewicz, student filozofii UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 97. Alfons Antoni Maciejewski, (9 maja 1906 w Kowalewie w pow. Wąbrzeźno - ) student i absolwent 1932 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, dr med. UP, chirurg-ortopeda, w 1956 dyrektor Szpitala im. I. Wierzejewskiego w Poznaniu
 98. Edmund Maćkowiak, student i absolwent prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 99. Franciszek Majewski, (12 stycznia 1902 w Brusach - 2 marca 1984) student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, germanista, po studiach nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum Zgromadzenia Kupców w Łodzi, później do 1939 dyrektor firmy maklerskiej Juliana Rummla “Rummel & Burton”, pochowany w Gdyni
 100. Kazimierz Majewski, (2 kwietnia 1916 w Nakle nad Notecią - ) lekarz i absolwent 1946 med. UP, internista, w 1956 lekarz w Otwocku
 101. Leon Markowski, student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, w 1933 sędzia w Wejherowie
 102. Alfons Maron, akt. 1930, skreślony 1930
 103. Roman Materny, student i absolwent med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 104. Jerzy Matuszewski, student i absolwent med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 105. Zdzisław Mechliński, wystąpił 1930

  Grzegorz Mickholz, 1927/28 r.

 106. Grzegorz Mickholz (Mikholz), student prawa UP, akt. 1926-28, skarbnik sem. zim. i sem. let. 1926/27, olderman r.a. 1927/28, skarbnik sem. zim. 1928/29, w 1933 sędzia w Grudziądzu

 107. Józef Mocny, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 nauczyciel gimnazjum w Krasnymstawie

  Mieczysław Mroziński, 1928 r. (?).

 108. Mieczysław Mroziński, student prawa UP, założyciel i pierwszy sekretarz Pomeranii, akt. 1923-27, prezes sem. let. 1923/24 (od maja), olderman, po studiach urzędnik Banku Polskiego w Poznaniu

 109. Konrad Musidłowski, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933-36, prezes sem. let. 1935/36
 110. Leonard Nehring, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, w 1933 w Czarnkowie
 111. Wojciech Neumann, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1930-33
 112. Antoni Nowak, student med. UP, akt. 1932-33, olderman r.a. 1932/33 (po Ludwiku Orwacie)
 113. Roman Nowak, (1903? - 1943 w Mauthausen) absolwent Gimnazjum w Chojnicach, student i absolwent 1926 prawa UP, sekretarz, aplikant sądowy, a następnie adwokat w Bydgoszczy, skarbnik Koła Filistrów 1928
 114. Franciszek Nowicki, inż. leśnik, w 1933 nadleśniczy w Gniewkowie w pow. morskim
 115. Marjan Orcholski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 116. Maksymilian Orliński, student ekonomii, akt. 1932-33, sekretarz r.a. 1932/33, II wiceprezes czerwiec-październik 1933

  Jan Ornass, 1926/27 r.

 117. Jan Ornass, student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, wiceprezes sem. zim. i sem. let. 1926/27, aplikant sądowy, w 1933 sędzia w Grudziądzu, po wojnie adwokat w Sępólnie Krajeńskim

 118. Ludwik Orwath, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, student i absolwent WSHj, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, olderman r.a. 1932/33
 119. Alojzy Ossowski, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1933 (?), akt. 1933-36, olderman sem. let. 1935/36
 120. Jan Ossowski, student i absolwent rolnictwa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz r.a. 1930/31
 121. Eryk Pallasz (Pallasch), ( - 1939-45) student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, w 1933 sędzia w Grudziądzu, zginął w obozie koncentracyjnym
 122. Mieczysław Pasternacki, student i absolwent prawa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30, w 1933 w Wielowiczu pow. Sępolno
 123. Aleksander Piernicki, wystąpił 1930
 124. Witold Piotr, student med. UP, akt. 1932-33
 125. Alfred Płaczek, student med. UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 126. Franciszek Pokora, student i absolwent med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 127. Florian Porankiewicz, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, prezes 1976
 128. Edmund Prusiewicz, akt. 1936-39, skarbnik sem. let. 1936/37, olderman sem. zim. 1938/39
 129. Roman Pyttlik, student i absolwent prawa UP, akt. 1930, w 1933 w Chojnicach

  Jan Radtke, 1928 r.

 130. Jan Radtke, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30, sekretarz sem. zim. 1928/29, w 1933 w Chojnicach

 131. Jerzy Radtke, student i absolwent ekonomii UP, w 1933 w Solcu Kujawskim pow. Bydgoszcz
 132. Alfons Radzikowski, c. 1927/28, akt. 1927/28
 133. Roman Teofil Rafiński, (5 marca 1909 w Gostyczynie - 1981) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28, dr med. 1938, laryngolog, w 1956 adiunkt w Klinice Chorób Dziecięcych w Poznaniu
 134. Teodor Seweryn Rafiński, (8 listopada 1907 w miejsc. Wilcze w pow. bydgoskim - 1978) student i absolwent 1934 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27, dr med. 1938, pediatra, habilitacja 1949, w 1956 kierownik Kliniki Chorób Dziecięcych AM w Poznaniu
 135. Alojzy Rediger, ( - ok. 1947 ?) prezes ok. 1925, dr med., w 1933 lekarz w Tczewie, po wojnie lekarz w Wolsztynie

  Bolesław Rediger, 1928 r. (?).

 136. Bolesław Rediger, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, prezes sem. let. 1925/26, wiceprezes, przewodniczący Poznańskiej Konferencji Kół Naukowych, członek Poznańskiego Komitetu Akademickiego, kierownik Wydziału Teoretyczno-Naukowego Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu

 137. Edwin Richert, (18 grudnia 1906 w Szuwinie w pow. morskim - ) student i absolwent 1938 med. UP, akt. 1932-33, epidemiolog, w 1956 lekarz w Kwidzynie
 138. Alfons Robakiewicz, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1930-34, prezes sem. let. 1933/34
 139. Ludwik Leon Rochon, (21 marca 1908 w Nowym Mieście nad Drwęcą - 1968) student i absolwent 1938 med. UP, chirurg, c. 1926/27, akt. 1926/27-34, II wiceprezes sem. let. 1933/34, w 1956 dyrektor Szpitala Rejonowego w Nakle nad Notecią
 140. Aleksander Sargalski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 nauczyciel w Brodnicy n. Drwęcą
 141. Eugeniusz Scharf, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, olderman r.a. 1930/31
 142. Antoni Schroeder, c. 1933 (?), akt. 1933
 143. Aleksander Schulz, student med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, sekretarz Akademickiego Koła Pomorzan 1930, wiceprezes Zrzeszenia Akademickiego Kół Prowincjonalnych 1930
 144. Paweł Schulz (po wojnie Szulc), (23 stycznia 1907 w Bytonii - 1986) student i absolwent 1936 med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-30, sekretarz Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, dermatolog i wenerolog, po wojnie lekarz w Prudniku
 145. Bronisław Słotwiński, student prawa UP, akt. 1932-33, I wiceprezes r.a. 1932/33
 146. Kazimierz Smoczyński, student prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-33, II wiceprezes r.a. 1932/33 (po Franciszku Barganowskim), prawnik, adwokat, członek Zarządu Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930
 147. Wojciech Splonskowski, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-33
 148. Wincenty Staniczek, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 w Pozowie pow. Rybnik
 149. Alfons Staszewski, c. 1933 (?), akt. 1933
 150. Abdon Stryczek, student prawa UP, c. 1926 (?), akt. 1926-27 [być może tożsamy z Abdonem Stryszakiem z K! Cassubia]
 151. Bogdan Szałajda, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-31, II wiceprezes r.a. 1930/31
 152. Eugeniusz Szarf, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, w 1933 w Poznaniu
 153. Wiktor Szews, student leśnictwa UP, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 154. Szlachcikowski, prawnik, adwokat w Kartuzach 1928
 155. Konrad Szukalski, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UP, po studiach nauczyciel gimnazjalny w Kościanie
 156. Maksymilian Szukalski, student prawa UP, akt. 1932-33, prezes r.a. 1932/33
 157. Edmund Szwacki, student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933
 158. Franciszek Szwarc, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-27, sekretarz i wiceprezes
 159. Kazimierz Szwarc, student filozofii UP, akt. 1928, w 1933 urzędnik w K.K.O. Miasta Poznania

  Franciszek Szwedowski, 1926/27 r.

 160. Franciszek Szwedowski, ( - 1986/87 w Warszawie) student prawa UP, student i absolwent filozofii UP, akt. 1926-30, sekretarz i wiceprezes, w 1933 w Zblewie pow. Starogard

 161. Zenon Szymański, student med. UP, c. 1927/28, akt. 1927/28
 162. Bolesław Torliński, (1914 - 1939 w Babich Dołach) akt. 1938-39, prezes sem. zim. 1938/39, zmarł z ran odniesionych w obronie Wybrzeża w szpitalu w Babich Dolach, pochowany w Swarzewie
 163. Jan Trafalski, prawnik, w 1933 adwokat w Gnieźnie

  Aleksander Trawicki, 1939 r.

 164. Aleksander Trawicki, (7 lutego 1907 w Nakle k. Bytowa - 1981) student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, w 1956 kierownik Przychodni Rejonowej w Kościerzynie

 165. Tadeusz Wachowiak, akt. 1935-36, wiceprezes sem. let. 1935/36

  Alfons Wandtke, 1928 r. (?).

 166. Alfons Wandtke, student i absolwent prawa UP, akt. 1925-28, prezes sem. zim. 1925/26, wiceprezes, aplikant sądowy, w 1933 podprokurator w Chojnicach

 167. Bernard Wangler, ( - 3 października 1933) student i absolwent prawa UP, akt. 1926-28, olderman, wiceprezes, sędzia Sądu Grodzkiego w Starogardzie
 168. Józef Wangler, studnet med. UP, akt. 1932-33, sekretarz czerwiec-październik 1933, I wiceprezes sem. let. 1933/34
 169. Józef Wenda, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1926-28, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Bydgoszczy
 170. Szymon Wiese, student teologii UP, akt. 1932-33
 171. Józef Willma (Wilma), student prawa UP, c. 1933 (?), akt. 1933-37, skarbnik sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1936/37
 172. Ludwik Wiśniewski, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28
 173. Zygmunt Wiśniewski, (ur. w Toruniu - ) absolwent Gimnazjum w Toruniu, student i absolwent 1926 prawa UP, wiceprezes, aplikant sądowy, a w 1933 adwokat w Toruniu
 174. Piotr Witold, akt. 1930
 175. Leon Franciszek Witkowski, (13 grudnia 1908 w Sławkowie w pow. Toruńskim - 1992) s. Jana i Marty z Ziółkowskich, absolwent Gimnazjum Klasycznego i Humanistycznego w Toruniu 1927, student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP 1927-33, filolog klasyczny i muzykolog, absolwent Wyższego Studium Dziennikarskiego w WSH w Poznaniu 1934, wykładowca w gimnazjach w Koninie, Brodnicy, Toruniu, w czasie wojny nauczyciel języka niemieckiego w Łódzkim, prowadził także tajne nauczanie gimnazjalne, po wojnie prof. literatury klasycznej w żeńskim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, asystent przy Katedrze Filologii Klasycznej UMK, dr filologii klasycznej i muzykologii UP 1947, habilitacja UW, doc. w Katedrze Filologii Klasycznej UMK, działacz społeczny, m.in. pierwszy prezes oddziału toruńskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wiceprezes Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela, członek licznych towarzystw kulturalnych, artystycznych, muzycznych i naukowych, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, pochowany na Cmentarzu Staromiejskim św. Jerzego w Toruniu
 176. Stefan Hilary Wittke, (13 stycznia 1909 w miejsc. Pobłocie w pow. wejherowskim - 1978) student i absolwent 1933 med. UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-28, dr med., internista

  Jan Wojczyński, 1927/28 r.

 177. Jan Wojczyński, student med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, sekretarz r.a. 1927/28, członek Zarządu Poznańskiego Koła Środowiskowego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930

 178. Paweł Wojewski, ( - 1939-45) student i absolwent prawa UP, c. 1926/27, akt. 1926/27-30, w 1933 w Gościcinie w pow. morskim, zginął w czasie wojny w obozie
 179. Feliks Wojtaś, student Wydziału Humanistycznego UP, akt. 1932-33, olderman czerwiec-październik 1933
 180. Aleksander Wysiński , (10 grudnia 1897 w Brusach w pow. chojnickim - 1951) s. Mieczysława, uczeń gimnazjów w Pelplinie i Chojnicach, student i absolwent 1925 (inż. leśnik) Wydziału Rolno-Leśnego UP, założyciel i pierwszy wiceprezes Pomeranii, po studiach urzędnik Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy, a następnie nadleśniczy w Wierzchlesie pow. Tuchola, sekretarz Koła Filistrów 1928-33

  Alfons Wysocki, 1926/27 r.

 181. Alfons Wysocki, (4 czerwca 1904 w Brusach w pow. chojnickim - ) student i absolwent Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, filolog języków nowożytnych, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Smorgoniu w woj. wileńskim

  Dominik Wysocki, 1928 r.

 182. Dominik Wysocki, student Wydziału Humanistycznego UP, c. 1926 (?), akt. 1926-28, wiceprezes sem. zim. 1928/29, wiceprezes Akademickiego Koła Pomorskiego 1928, w 1933 nauczyciel gimnazjalny w Nakle nad Notecią

 183. Brunon Ziemek, student prawa UP, założyciel Pomeranii, akt. 1923-27, urzędnik Banku Polskiego w Poznaniu

  Stefan Bach-Żelewski, 1928 r.

 184. Stefan Józef Bach-Żelewski, (18 lipca 1909 w Wejherowie - ) student i absolwent 1935 med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30, olderman sem. zim. 1928/29, olderman r.a. 1929/30, sekretarz Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1930, chirurg szczękowy

 185. Waldemar Żużak, student i absolwent prawa UP, akt. 1930, w 1933 aplikant sądowy w Brodnicy nad Drwęcą
 186. Józef Żynda, student i absolwent med. UP, c. 1926 (?), akt. 1926-30

Pieczęć Pomeranii, 1933 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Roczniki Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Pomerania”, t. 1-3, Poznań 1926-28,
2) Pomerania Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 1923-1933, Poznań 1933,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Pomerania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 9 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 20 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Pomerania”, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }