Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Posnania

Dekiel Mariana Stachowiaka Nazwa:
Konwent “Posnania” Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
4 I 1921 r.
Barwy:
fioletowa – biała – złota
Dewiza:
„Hosti frontem, pectus amico”, („Wrogowi stawiamy czoła, przyjacielowi dajemy serce”)

Rys historyczny

Zaproszenie na Bal Posnanii, Poznań 1927 r.

Posnania została założona dnia 4 I 1921 r. i była jedną z najstarszych korporacji poznańskich. Jej szczególnym celem była praca nad utrzymaniem polskości wśród polskiej emigracji, m.in. “poprzez współpracę w Kole poznańskim opieki nad Polakami poza granicami Polski”.

Szarfa prezydialna Posnanii.

Statut korporacji został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Poznańskiego, a kuratorem z ramienia uczelni prof. Bohdan Winiarski.

Posnania została przyjęta na II Zjeździe Związku Polskich Korporacji Akademickich dnia 6 V 1922 r. na członka rzeczywistego Związku (data starszeństwa związkowego: luty 1921 r.). Kwestia starszeństwa Posnanii była przedmiotem wieloletnich sporów z K! Surma, rozstrzygniętych w początkach lat 20-tych w ramach środowiska poznańskiego na korzyść Surmy, a później na szczeblu ogólnokrajowym na korzyść Posnanii.

Uroczystości rocznicowe Posnanii, Poznań.

Korporacja Posnania była jedną z większych i aktywniejszych korporacji poznańskich. Prezesami Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego byli aż czterej członkowie Posnanii: Eugeniusz Kolasiński w 1925 r., Franciszek Remelski w 1926/1927 r., Jozefat Sikorski w 1928/1929 r. oraz Feliks Mikołajczak 1935/1936 r.

Zaproszenie na uroczystości podpisania kartelu, Poznań 5 I 1932 r.

Przy Korporacji Posnania kandydowała w latach 1927-1929 K! Mercuria.

W trakcie uroczystości XI-lecia Posnanii dnia 5 I 1932 r. korporacja zawarła kartel z K! Grunwaldja z Warszawy.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 139 nazwisk, w tym 20 członków honorowych.

Wesele Mariana Woźnickiego, Poznań 10 I 1939 r.

O działalności Posnanii, a także o spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym brak niemal jakichkolwiek danych. Wiadomo jednak, że w 1944 r. w obozie jenieckim w Neubrandenburgu odbyły się obchody 23. rocznicy powstania korporacji (vide O Korporacjach). Zachowały się także wiadomości o sporadycznych spotkaniach Poznańczyków po drugiej wojnie światowej w Poznaniu i Warszawie.

Spotkanie Poznańczyków, Poznań ok. 1970 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Posnanii obejmuje 140 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Ludwik Begale, (20 sierpnia 1875 w Rozdrażewie - sierpień 1944 w Warszawie), absolwent Gimnazjum w Krotoszynie, student prawa i ekonomii UWr., adwokat w Ostrowie Wlkp. 1904-1919, powstaniec wielkopolski, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 1920-23, poznański Starosta Krajowy 1923-39, działacz społeczny, m.in. prezes Koła Prawników Samorządowych oraz wiceprezes Towarzystwa Opieki Polaków nad Rodakami na Obczyźnie, Filister honorowy Posnanii, na początku Powstania Warszawskiego aresztowany przez Niemców i zamordowany
 2. Franciszek Böhm, (5 października 1897 w Sobiałkowie woj. poznańskie -1958) studia w Jenie, Poznaniu i Kopenhadze 1919-1924, założyciel i pierwszy prezes Polonii 1920, filisterski pierścień zasługi 1923, działacz plebiscytowy na Górnym Śląsku, dr filozofii 1924, Filister honorowy Posnanii 1924, prof. gimnazjalny i lektor UP, wieloletni prezes Koła Filistrów Magna-Polonii
 3. Bronisław Drwęski, prawnik, adwokat, Filister honorowy Posnanii
 4. Dufort, konsul francuski, Filister honorowy Posnanii
 5. Englich, dr [prawdopodobnie dr Józef Englich (1874-1924), prawnik, działacz społeczny i gospodarczy, minister Skarbu w gabinecie Ignacego Jana Paderewskiego 1918-19, Filister honorowy Posnanii]
 6. Bolesław Jagielski, (1887-1946), dr prawa, notariusz, Ojciec Posnanii

  Stanisław Janasik.

 7. Stanisław Janasik, (1882-1942), ksiądz katolicki, kanonista, prof. i rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu, prof. UP, od 1930 audytor Świętej Roty rzymskiej, Filister honorowy Posnanii i Astrii

 8. Kasprowicz, Filister honorowy Posnanii
 9. Jan Klimkiewicz, dr med. z Wronek, Filister honorowy Posnanii
 10. Stefan Laurentowski, Filister honorowy Posnanii
 11. Mizgalski, starosta grodzki, Filister honorowy Posnanii
 12. Romulad Paczkowski, (5 lutego 1940 w Kłecku - 1940 w Poznaniu), dr praw, adwokat, prof. prawa cywilnego UP, Filister honorowy Posnanii, rozstrzelany przez Niemców w Forcie VII
 13. Kazimierz Raszewski, (29 lutego 1864 w Jasieniu w pow. kościańskim - styczeń 1941 w Poznaniu), herbu Grzymała, zawodowy wojskowy, od 1885 w armii niemieckiej w pruskim 6 Pułku Huzarów im. Hrabiego Goetzena w Prudniku, w czasie I wojny światowej m.in. w 1915 dowódca 16 Szlezwicko-Holsztyńskiego Pułku Huzarów Cesarza Austrii Franciszka Józefa I stacjonującego w Szlezwiku oraz w 1918 na froncie francuskim dowódca Samodzielnej Brygady Piechoty, od stycznia 1919 uczestnik Powstania Wielkopolskiego, płk Armii Wielkopolskiej i dowódca 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich, od od lipca do sierpnia 1920 dowódca 2 Armii na froncie bolszewickim, później dowódca Okręgu Generalnego Poznań, a później Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu, od 1925 jako gen. broni w stanie spoczynku, prezes Związku Powstańców Wielkopolskich, Filister honorowy Posnanii, działacz monarchistyczny, utrzymywał kontakty z towarzyszami broni z armii niemieckiej i uczestniczył w ich zjazdach w Niemczech, w 1939 aresztowany przez Gestapo, zwolniony w 1941, wkrótce potem zmarł, pochowany na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, francuskim Krzyżem Komandorski Legii Honorowej
 14. Cyryl Ratajski, (3 marca 1875 w Zalesiu Wielkim k. Gostynia - 19 października 1942 w Warszawie) z rodziny chłopskiej, ojciec Ziemowita (Helania), absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznania, członek Towarzystwa Tomasza Zana, absolwent prawa Uniwersytet w Berlinie 1900, adwokat w Raciborzu, działacz polityczny związany z narodową demokracją, prezydent Poznania 1922-24, 1926-34, 1939, minister Spraw Wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego 1924-25, Filister honorowy Posnanii, podczas II wojny światowej Delegat Rządu na Kraj 1940-42, od 1963 spoczywa na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego 1995
 15. J. Stępniewicz, członek Rady Miejskiej Poznania, właściciel fabryki, Filister honorowy Posnanii
 16. Leon Szczepanowski, fundator sztandaru, Filister honorowy Posnanii [prawd. właściciel maj. w Konarzewie 1921-26]
 17. Władysław Jan Wawrzyniak, (15 maja 1890 w Antoninie w Wielkopolsce - 1940 w Katyniu), s. Ludwika, absolwent Gimnazjum w Ostrowie 1911, prezes Towarzystwa Tomasza Zana, w 1918 uczestnik wydarzeń Republiki Ostrowskiej, w Powstaniu Wielkopolskim dowódca Okręgu Wojsk VII Frontu Południowego, współdowódca 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich, mgr praw, urzędnik, Filister honorowy Posnanii, mjr rez., w wojnie obronnej 1939 w OK VII, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD, odznaczony Orderem Virtuti Militari, uhonorowany ulicą swojego imienia w Ostrowie

  Bohdan Winiarski (?).

 18. Bohdan Winiarski, (27 kwietnia 1884 w Bohdanowie, Łomżyńskie - 4 grudnia 1969 w Poznaniu) s. Stanisława i Jadwigi z Mystkowskich, uczeń Gimnazjum w Łomży, studiował prawo UW i UJ, dr prawa UJ 1910, później studiował w Paryżu i Heidelbergu 1910-11, od 1922 prof. nadzw. i kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego UP, prof. zw. 1930, dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego 1936-39, kurator i Filister honorowy Posnanii, działacz polityczny związany z narodową demokracją, poseł na Sejm RP 1928-35, w czasie II wojny światowej w 1939 więziony jako zakładnik w Poznaniu, zwolniony i wysiedlony do tzw. Generalnej Guberni, po przedostaniu się na Zachód współpracownik Władysława Sikorskiego, od 1941 dyrektor Banku Polskiego, po wojnie sędzia 1945-64 i przewodniczący 1961-64 Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, członek-korespondent PAU 1939, dr honoris causa UWr. 1965, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Korony Rumuńskiej i Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej

  Jan Woźnicki, 1939 r.

 19. Jan Woźnicki, ojciec Mariana (Posnania), dyrektor, Filister honorowy Posnanii

 20. Marian Zwierski, Filister honorowy Posnanii

Członkowie rzeczywiści

 1. Leon Adamski, w 1939 pracownik Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach
 2. Bogdan Leszek Andrzejewski, (25 lutego 1907 w Czerniejewie w woj. poznańskim - 1940 w Katyniu) s. Czesława, nauczyciel, ppor., w wojnie obronnej 1939 w 58 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 3. Wiktor Andrzejewski, (1913-2006) c. 1934, absolwent prawa UP, prokurator, po wojnie wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich 1991-94
 4. Rościsław Bagajewicz, prezes sem. let. 1939
 5. Edmund Baranowski, ( - po 1970) prawnik
 6. Kazimierz Bartkowiak, ekonomista, w 1939 pracownik Związku Izb Organizacji Rolniczych, po wojnie na emigracji w Szwajcarii, ekonomiczny doradca ONZ
 7. Hieronim Bartoszewski, (18 września 1912 w Poznaniu - 1 sierpnia 1993) student i absolwent 1939 med. UP, wiceprezes sem. zim. 1933/34, prezes sem. zim. 1934/35 i sem. let. 1935/36, lekarz, lekarz PCK w trakcie badania badania zbrodni w Katyniu

  Maksymilian Becker, 1924 r.

 8. Maksymilian Becker, (1902 - ) skarbnik 1922, prawnik

 9. Rościsław Bogajewicz, c. 1935, prezes sem. let. 1938/39
 10. Włodzimierz Borysowicz (Borsukiewicz), ze Lwowa
 11. Antoni Jan Braunek, (1903 - 18 maja 1988 w Kcynii) h. własnego Braunek, s. Antoniego i Weroniki z Żerońskich, student i absolwent prawa UP, członek Posnanii, sekretarz PKM 1925, później prawd. przeszedł do Primislavii, adwokat w Kcynii, w 1939 wiceburmistrz Kcyni

  Aleksander Brojerski, ok. 1922 r.

 12. Aleksander Brojerski, (1902-1975), sekretarz 1922, prawnik, adwokat

  Alfons Ceptowski, 1935 r.

 13. Alfons Ceptowski, (1912-1990)

 14. Paweł Chrościelewski, olderman 1933, prezes sem. zim. 1935/36 (prezes XV-lecia)
 15. Michał Chudziński, prawnik, w 1939 prokurator w Grudziądzu
 16. Adam Chybki, prezes sem. let. 1929/30

  Leon Ciszak.

 17. Leon Ciszak, (30 marca 1910 - 31 maja 1961 w Kościanie) s. Apolinarego i Marii, brat Stanisława (Posnania), kuzyn Mirosława (Posnania), absolwent Gimnazjum w Kościanie, student i absolwent prawa UP, sekretarz sem. zim. 1933/34, rtm. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu konnego Kompanii Zwiadowczej, ranny w bitwie pod Kutnem, w czasie okupacji komendant obwodu Kościan AK ps. “Cyryl”, aresztowany i osadzony w obozie w Żabikowie, zbiegł z transportu po ewakuacji obozu, po wojnie sędzia w Kościanie, w Kościanie jedna z ulic została nazwana na jego cześć

 18. Mirosław Ciszak, kuzyn Leona i Stanisława (obaj Posnania), dr med., w 1939 lekarz w Szpitalu Miejskim w Toruniu-Mokre
 19. Stanisław Ciszak, (15 listopada 1915 w Czaczu - 23 października 2009 w Chełmie) s. Apolinarego i Marii, brat Leona (Posnania), kuzyn Mirosława (Posniania)

  Marian Czabajski, 1932 r.

 20. Marian Czabajski, ( - 1939-1945), kuzyn Tadeusza (Lutyko-Venedya), wiceprezes 1932, prezes 1933, właściciel cegielni we Wronkach

 21. Ireneusz Czechanowski, (1909 - 4 września 1945), farmaceuta, w 1939 pracownik apteki przy ul. Matejki 1 w Poznaniu
 22. Zdzisław Czechanowski, (1907-1988) sekretarz sem. let. 1926/27, lekarz
 23. Ignacy Duczmal, prof. matematyki
 24. Kazimierz Aleksander Dyllick, (18 listopada 1904 w Grudziądzu - ) sekretarz 1930 oraz sem. let. 1930/31, wiceprezes 1931, dr med., ftyzjatra, w 1939 lekarz w sanatorium dla płuco-chorych w Smukale pow. Bydgoszcz, w 1956 dyrektor Sanatorium Przeciwgruźliczego w Trzebiechowie pow. Sulejów
 25. Feliks Fikus, ( - 1981) absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., członek Zarządu OZ Bratniej Pomocy 1927/28, wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów UP i jej członek honorowy, red. „Kuriera Poznańskiego”
 26. Henryk Flieger, c. 1935, wiceprezes sem. zim. 1937/38
 27. Czesław Fundak,
 28. Alfons Garyantysiewicz,
 29. Tomasz Godzina, ( - zm. w Kępnie) właściciel księgarni w Kępnie
 30. Julian Goncerzewicz, (1905-1980), wiceprezes sem. zim. 1927/28 oraz 1928, prezes sem. zim. 1928/29, prawnik, w 1939 sędzia w Sądzie Grodzkim w Ostrowie Wlkp., adwokat
 31. Alojzy Górny, prawnik, w 1939 adwokat w Grodzisku Wlkp.
 32. Tomasz Grześkowiak, wiceprezes sem. let. 1935/36
 33. Mieczysław Halski, (1907 - ), sekretarz sem. let. 1929/30, prawnik
 34. Hauzer, ( - po 1970) prawnik, adwokat (?)
 35. Jagielski, s. Bolesława
 36. Michał Jankowiak, sekretarz sem. zim. 1927/28 oraz 1928
 37. Kazimierz Jarosz, ( - 3 marca 1995 w Pullheli w Wali) po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, twórca domu polskiego w Pulheli
 38. Henryk Jesse, (1902-1990), kuzyn Łukasza (Masovia), sekretarz sem. zim. 1924/25, prawnik, adwokat
 39. Józef Jesse, (?)
 40. Witold Jesse, (?)
 41. Adam Jeżewski, prawnik, adwokat
 42. Karaśkiewicz, brat Zygmunta (Magna-Polonia)
 43. Józef Klonowski, por. 55 Pułku Piechoty w Lesznie
 44. Eugeniusz Kolasiński, prezes 1921, 1922? oraz sem. zim. 1924/25; prezes PKM 1925
 45. Juliusz Kolipiński, (1910 - 12 listopada 1991 w Warszawie), olderman 1937, dr, członek kierownictwa konspiracyjnej organizacji “Ojczyzna” ps. “Bartek”, ostatni Kierownik Biura Głównej Delegatury Rządu RP dla Ziem Zachodnich Wcielonych do Rzeszy, współzałożyciel Instytutu Zachodniego, Polskiego Związku Zachodniego, Zachodniej Agencji Prasowej, Wydawnictwa Zachodniego w Poznaniu, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, pochowany na warszawskich Powązkach
 46. Antoni Kondella, (1909-1979), prawnik, adwokat
 47. Alojzy Kotecki, (1902 - 1976), fizyk, optyk, doc. na Wydziale Optyki PW
 48. Alojzy Kowalski,
 49. Krauz,
 50. Adam Krantz, w 1939 nauczyciel w Podgórnej Szkole Pedagogicznej w Poznaniu
 51. Józef Krzymień, (1910-1985), chemik
 52. Edmund Kubisch, wiceprezes sem. let. 1938/39
 53. Julian Kuczkowski, prawnik, w 1939 naczelnik Sądu Grodzkiego w Trzemesznie
 54. Leon Kuczkowski, redaktor Biuletynu Posnanii 1936
 55. Antoni Linke, (ur. 1902) inż. leśnik, po wojnie prof. Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie
 56. Jerzy Lubner, c. 1935
 57. Zenon Łyczywek, (zm. 1942?, Garbatka k. Radomia, rozstrzelany przez Niemców), olderman sem. let. 1930/31, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Związku Młodych Narodowców, w 1939 sędzia Sądu Grodzkiego w Koninie
 58. Bogdan Magdziński, wiceprezes sem. zim. 1924/25, wiceprezes PKM 1925
 59. Zbigniew Malzalm, sekretarz sem. let. 1936/37
 60. Stefan Marcinkowski, (6 sierpnia 1906 w Robinie pow. Kościan - 18 maja 1996 w Chicago) absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1926, student i absolwent prawa UP 1926-30, c. 1926, działacz Związku Obrony Kresów Wschodnich, w 1939 naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie, w wojnie obronnej 1939 w 55 Pułku Piechoty, m.in. uczestnik bitwy nad Bzurą, zbiegł z niewoli niemieckiej, w konspiracji ps. “Leszek Poraj” w Związku Jaszczurczym/NSZ, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej, mjr, po wojnie na emigracji, początkowo w Niemczech, od 1950 w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny, współzałożyciel i prezes Polskiego Związku Ziem Zachodnich w Ameryce, red. naczelny „Quarterly of The Polish Western”, wiceprezes Instytutu im. Romana Dmowskiego, dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 61. Stefan Markowski, prezes 1929
 62. Klemens Masełkowski, w 1939 dyrektor K.K.O. w Szamotułach
 63. Władysław Metelski, wiceprezes 1932/33 oraz 1933
 64. Gabriel Michalski, [być może po wojnie dyrektor banku w Warszawie]
 65. Feliks Mikołajczak, wiceprezes sem. zim. 1934/35, prezes PKM 1935/36, wiceprezes Koła Prawników i Ekonomistów 1935/36, przewodniczący Komisji Adm. XII Zjazdu ZPKA
 66. Konstanty Alfred Miodowicz,
 67. Edmund Modliński, olderman 1925
 68. Bolesław Mówiński,
 69. Walenty Mrugasiewicz, wiceprezes 1921 oraz 1922?, prawnik, w 1939 naczelnik Urzędu Opłat Stempl. w Gdyni
 70. Wiktor Mrugiewicz (Mrugasiewicz), leśniczy
 71. Witold Muszyński, sekretarz 1932, sekretarz Deleg. Kół Naukowych UP 1932/33
 72. Leonard Nieborak, sekretarz sem. let. 1935/36, skarbnik sem. zim. 1937/38, sekretarz sem. let. 1938/39
 73. Józef Nitsche,
 74. Romulad Nowacki, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes 1930, ekonomista, w 1939 pracownik Banku Gospodarstwa Krajowego w Pińsku
 75. Florjan Nowak, dr med., w 1939 lekarz w szpitalu w Grodzisku Wlkp.
 76. Franciszek Nowakowski,
 77. Nowaczyński,
 78. A. (H.) Olejnik, sekretarz sem. let. 1930/31 oraz 1931
 79. Jan Otto, (12 maja 1912 w Piaskach - 1940 w Charkowie), s. Fryderyka, sekretarz 1933, prezes sem. zim. 1937/38 oraz 1938/39, wiceprezes PKM 1938/39, mgr praw, ppor., w wojnie obronnej 1939 w 56 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 80. Stanisław Pakuła, (6 kwietnia 1910 w Grodzisku Wlkp. - 1940 w Katyniu), s. Teofila, prezes sem. zim. 1933/34, lekarz, por., w wojnie obronnej 1939 w Korpusie Ochrony Pogranicza
 81. Janusz Patalong, c. 1935
 82. Zygmunt Pernak, (1901-1965), prezes sem. zim. 1926/27, kurator Mercurii, prawnik, w 1939 sędzia Sądu Grodzkiego w Gdyni, adwokat

  Cyryl Piasek.

 83. Cyryl Piasek, (1906-1989), prawnik, adwokat

 84. Franciszek Ratajczak,
 85. Franciszek Remelski, absolwent Gimnazjum w Ostrowie 1922, prezes sem. let. 1926/27, prezes PKM 1927, dr med., w 1939 lekarz w Kartuzach
 86. Edward Schlesinger, skarbnik sem. let. 1936/37
 87. Wacław Schmidt, sekretarz 1925
 88. Brunon Schneider, ( - 1941), sekretarz sem. zim. 1934/35, wiceprezes sem. let. 1935/36, skarbnik sem. let. 1938/39, zamordowany przez Niemców
 89. Zenon Schulz, (1915-1967) sekretarz sem. zim. 1937/38, sekretarz generalny ZPKA 1938 (XVI kadencja) oraz 1938-39 (XVII kadencja), prawnik, notariusz
 90. Józefat Sikorski, (25 listopada 1905 w Kostrzyniu - 20 marca 1942 w Plötzensee k. Berlina) kurator Mercurii, prezes 1928, prezes sem. zim. 1930/31 (X-lecia), prezes PKM 1929, przewodniczący organizacji I Kongresu ZPKA, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, działacz Stronnictwa Narodowego, w czasie wojny kierownik Wydziału Gospodarczego SN w Poznaniu, aresztowany 12 grudnia 1940, po długotrwałym śledztwie zgilotynowany w więzieniu Plötzensee
 91. Kazimierz Sikorski, (1913-1995), prezes sem. zim. 1927/28, sekretarz PKM 1930/31, prezes 1932/33, adwokat
 92. Aleksander Stachowiak, ( - 1945), brat Mariana (Posnania), olderman sem. zim. 1927/28
 93. Marian Stachowiak, (1911-1992) brat Aleksandra (Posnania)
 94. Józefat Stepczyński, (1915-1972) pochodził z Bydgoszczy
 95. Stanisław Stępniewicz,
 96. Jan Stoiński, ( - lata 80-te) sekretarz 1927/28, dyrektor liceum wieczorowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 97. Marian Stryczyński, brat Stefana (Lechia), Zygmunta (Chrobria) oraz Tadeusza (Posnania), farmaceuta, w 1939 pracownik apteki we Wronkach
 98. Tadeusz Stryczyński, (1901 - 7 czerwca 1993) brat Stefana (Lechia), Zygmunta (Chrobria) oraz Mariana (Posnania), prawnik
 99. Stefan Strzelczyk,
 100. Stefan Studziński,
 101. Edmund Szczepański, (1989-1912), sekretarz sem. zim. 1937/38, prezes sem. zim. 1938/39
 102. Stefan Szczerkowski, (1904 - ), wiceprezes sem. let. 1926/27
 103. Szeczynger, z Kępna
 104. Tadeusz Szmaj, z Kępna
 105. Maksymilian Szubert,
 106. Marian Szumski, (24 kwietnia 1909 we Wronkach - 29 września 1987 w Krakowie), prawnik, adwokat
 107. Marjan Ślusarek, c. 1935
 108. Czesław Tundak,
 109. Alojzy Urban, prezes sem. let. 1936/37
 110. Roman Walczyński, wiceprezes sem. let. 1936/37
 111. Edmund Weigel, farmaceuta
 112. Witold Weselik, (zm. 1939), sekretarz 1936
 113. Bolesław Wichrzycki, dr med., w 1939 lekarz w Inowrocławiu
 114. Stefan Wichrzycki,
 115. Franciszek Wojciechowski, sekretarz 1932/33

  Marian Woźnicki, 1939 r.

 116. Marian J. Woźnicki, (1909 - listopad 1992) s. Jana (Posnania), prezes sem. let. 1930/31, sem. zim. 1931/32 oraz 1932, wiceprezes Koła Prawników i Ekonomistów 1930/31, przewodniczący Delegat. Kół Naukowych UP 1932, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, dyrektor Radia “Głos Ameryki” w Waszyngtonie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 117. Stanisław Zaborowski, (1903-1985)
 118. Ignacy Zimniak, (8 lipca 1902 w Sulisławiu - 1984) absolwent Gimnazjum w Ostrowie, student i absolwent 1928 med. UP, wiceprezes 1925 oraz 1930, skarbnik Bratniej Pomocy Studentów UP 1930/31, dr med., w 1956 kierownik Ośrodka Zdrowia we Wronkach
 119. Stanisław Zmyślony, (1903-1970) dr med., w 1939 lekarz w Toruniu
 120. Edmund Zygmanowski, mgr

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Wykaz członków Konwentu Filistrów, (w:) Koło Filistrów, Komunikat 1939, nr 2, s. 2 i n., Archiwum Korporacyjne,
2) K. A. Tyszka, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Posnania (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 57 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Posnania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 28 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Konwent “Posnania” Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 28 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }