Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Primislavia

Dekiel Primislavii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Akademicka “Primislavia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
15 X 1926 r.
Barwy:
granatowa – biała – złota
Dewiza:
„Vitam Patriae - honorem nemini”, („Życie Ojczyźnie - honor nikomu”)

Rys historyczny

Cyrkiel Primislavii, 1934 r.

Primislavia została założona dnia 15 X 1927 r. przez grupę studentów pochodzenia ziemiańskiego. Przez cały okres istnienia utrzymywała charakter elitarny zrzeszając młodzież akademicką wyższych klas społecznych, zazwyczaj pochodzenia ziemiańskiego. Była ściśle związana towarzysko z inną poznańską korporacją o charakterze ziemiańskim - K! Corona.

Od dnia 12 XII 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 12 XII 1927 r.). Kandydowała pod opieką K! Lechia. Z powodu różnic ideowych w 1928 r. została skreślona (wystąpiła ?) z listy członków Związku .

Herb Primislavii, 1934 r.

Primislavia była najstarszą i największą korporacją sanacyjną w Poznaniu. Związana była z konserwatywną organizacją sanacyjną Myśl Mocarstwowa. W 1932 r. należała do grupy korporacji, które stworzyły ogólnopolski związek międzykorporacyjny o orientacji piłsudczykowskiej - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Korporacja została afiliowana przy Uniwersytecie Poznańskim. Kuratorami z ramienia Senatu byli: prof. Adam Żółtowski, a w ostatnich latach przed II wojną światową prof. Alfred Ohanowicz.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków korporacji obejmuje 121 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności korporacji i spotkaniach jej członków. W dniu 12 V 1986 r. sztandar Primislavii został przekazany przez członków korporacji rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Jackowi Fisiakowi.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Primislavii obejmuje 121 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Roman Bniński, z Krakowa, s. Hilarego i Zofii z Tarnowskich, wiceprezes sem. let. 1938/39, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 2. Maciej Dunin-Borkowski, (2 lutego 1911 - 23 marca 1955) s. Piotra i Janiny Saryusz-Bielskiej, prezes 1934, w 1939 zam. w miejsc. Rzeszówek p. Okra w Kieleckim
 3. Władysław (?) Junosza-Borkowski, z Lubelszczyzny
 4. Antoni Jan Braunek, (1903 - 18 maja 1988 w Kcynii) h. własnego Braunek, s. Antoniego i Weroniki z Żerońskich, student i absolwent prawa UP, członek Posnanii, sekretarz PKM 1925, później prawd. przeszedł do Primislavii, adwokat w Kcyni, w 1939 wiceburmistrz Kcyni
 5. Jerzy Brodnicki (van Haardt), przed wojną wystąpił, zam. ul. Skarbowa w Poznaniu (1939), od 1950 w Paryżu, przyjął nazwisko “van Haardt”
 6. Wiesław Broekere, ( - 1944 w Mauthausen) s. Wiesława i Kazimiery ze Stempowskich, w 1939 zam. na Pradze w Warszawie, zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen (?)
 7. Alfred Tadeusz Chłapowski, z Bonikowa pow. Kościan, s. Alfreda i Heleny z Mielżyńskich, c. 1938 (?)
 8. Jan Chrzanowski, s. Bohdana i Wandy z d. Szuman, członek Komisji Rewizyjnej Federacji Polskich Korporacji Akademickich 1933-34, w 1939 zam. w Sojkowie p. Inowrocław
 9. Rościsław Chrzanowski, ( - 1952) zam. ul. Batorego 10 w Katowicach (1939)
 10. Franciszek Hutten-Czapski, (20 września 1873 w Cerekwicy pow. Jarocin - 26 lipca 1953 w Gnieźnie) z Barda p. Czwalibogowo, s. Bolesława i Marii z d. Skórzewskiej, absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny, student prawa Berlin, Kolonia, Monachium, członek T.G. “Sokół”, ziemianin, właściciel maj. Bardo, po odzyskaniu niepodległości pierwszy starosta pow. wrzesińskiego, wiceprezes Związku Ziemian na powiat wrzesiński, Filister kooptowany Primislavii (senior), w 1939 wysiedlony przez Niemców do Generalnej Guberni, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, obecnie pochowany na przykościelnym Cmentarzu w Bardzie
 11. Lucjan Czarliński, z Brąchnówka, s. Adama i Marii z Prądzyńskich
 12. Konstanty ks. Czartoryski, s. ks. Olgierda i arcyks. Mechtyldy z Habsburgów z Żywca, wiceprezes sem. let. 1937/38, prezes sem. let. 1938/39, w 1939 zam. Boszkowo p. Krotoszyn, po wojnie na emigracji w Brazylii
 13. Tadeusz Dembiński, s. Teodora (Primislavia) i Teresy z Ostaszewskich, z Janikowa k. Inowrocławia, wiceprezes 1934,
 14. Teodor Dembiński, ojciec Tadeusza (Primislavia), z Janikowa, ziemianin, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 15. Jan Dobrzyński, ( - 1965 w Poznaniu) w 1939 zam. w Trzemesznie
 16. Andrzej Dzieduszycki, z Miastowic pow. Ksynia, s. Tadeusza i Magdaleny Lebowskich, w 1939 zam. Miastowice pow. Kcynii
 17. Lech Dziembowski, (1908-1988) s. Czesława i Urszuli z Kisielnickich, w 1939 pracownik Cukrowni Żnin, zam. w Roszkowie p. Skoki
 18. Seweryn Dziembowski, (1899 - 14 października 1981 w Żninie) sędzia, w 1939 pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, Filister kooptowany Primislavii (senior), w 1939 zam. ul. Maja 5/39 w Warszawie
 19. Stanisław Feldman (Hardy), w 1939 zam. ul. Gdańska w Bydgoszczy, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 20. Mieczysław Fragstein-Niemsdorf, s. Jana i Teresy z Sicińskich, w 1939 zam. przy ul. Bukowskiej 13/5 w Poznaniu
 21. Henryk Głowacki, w 1939 zam. przy ul. Grotgora 9/5 w Poznaniu
 22. Andrzej Godlewski, (1919 - ) s. Ludwika i Jadwigi z d. Bilwin, c. 1918, po wojnie m.in. Wiceprezes Okręgowej Komisji Arbitrażowej, w 1986 w grupie przekazujących sztandar Primislavii na UAM
 23. Konstanty Gozimirski, z Marcinkowa p. Gąsawa, ziemianin, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 24. Adolf Grabski, w 1939 zam. ul. Słowackiego 39 w Gnieźnie
 25. Stanisław Hebanowski , (1912-1983) przed wojną wystąpił, w 1939 w Gaju k. Żerkowa
 26. Jerzy Hosakowski (Hozakowski), ( - 1959) w 1939 pracownik Komisariatu RP w Gdyni
 27. Tadeusz Janczakowski, s. Tadeusza i Józefy z Kiedrowskich, sekretarz 1934, w 1939 zam. w Poznaniu
 28. Lech Jordan, ( - 1939) prezes, w 1939 zam. ul. Marcelińska w Poznaniu, zginął w czasie wojny
 29. Zbigniew Jordan, wystąpił przed wojną, w 1939 w Poznaniu, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytani, prof.
 30. Bogdan Leśnicki,
 31. Michał Karłowski,
 32. Mieczysław Karłowski, s. Stefana i Felicji ze Stablewskich, w 1939 zam. przy ul. 10 lutego 25 w Gdyni
 33. Tadeusz Karłowski, z Myszek p. Targowa Górka, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 34. Hieronim Kleczkowski, ( - 1939-45) s. Tadeusza i Róży z Korczyńskich, wiceprezes sem. let. 1936/37, w 1939 zam. przy Placu Wolności 14 w Poznaniu, zginął w czasie II wojny światowej
 35. Marian Koehler, z Sokołowa pow. Września, c. 1938 (?)
 36. Edward Korytowski, ( - 1939-45) w 1939 zam. przy ul. Batorego we Lwowie, zginął w czasie II wojny światowej
 37. Alfred Koszutski, w 1939 zam. przy ul. Piekary 1/12 w Poznaniu, c. 1938 (?)

  Tomasz Kozłowski, 1928 r.

 38. Tomasz Kozłowski, (1911-1970 w Niemczech) s. Witolda i Ireny z d. Szuman, po wojnie w Niemczech

 39. Władysław Krasicki, ( - 1942 w Auschwitz) s. Ignacego i Marii z d. Lach-Szyrma, w 1939 zam. Worokomle p. Kamień Koszyrski, zginął w obozie koncentracyjnym w Auschwitz
 40. Zdzisław Telesfor Kryzan, (5 stycznia 1915 w Poznaniu - 25 marca 1994 w Calgary w Kanadzie) s. Mariana i Stanisławy, absolwent I Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, student i absolwent prawa UP, aplikant sądowy 1938-39, uczestnik kampanii francuskiej 1940, internowany w Szwajcarii, po wojnie tłumacz przysięgły i doradca prawny w Belgii, a od 1951 w Kanadzie, od 1965 w kanadyjskiej służbie dyplomatycznej, najpierw w Hamburgu, a następnie od 1970 jako konsul w Lizbonie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu

  Czesław Krzymuski, lata 30-te.

 41. Czesław Krzymuski, ( - 1945) dyrektor cukrowni w Kruszwicy, Filister kooptowany Primislavii (senior)

 42. Henryk Krzyżanowski, (1908-1946 w Wielkiej Brytanii) ziemianin z Sieradzkiego
 43. Bogdan Leśnicki, w 1939 zam. w Łodzi
 44. Henryk Tomasz Łubieński, (1907 w miejsc. Gorycja - 1990) s. Tomasza i Marii z Miłkowskich, pochowany w Sopocie
 45. Henryk Łukowicz, z Chojnic, c. 1938 (?)
 46. Witold Maciejewski, w 1939 zam. Cielęta p. Brodnica
 47. Józef Madaliński (senior), z Kluczewa p. Ostroróg, ojciec Józefa (Primislavia), ziemianin, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 48. Józef Madaliński (junior), ( - 1941 w ZSRR) z Kluczewa p. Ostroróg, s. Józefa (Primislavia) i Izabeli z Karłowskich, zginął zesłany w głąb ZSRR
 49. Józef Mlicki, z Ostrówka p. Jeżyce, ziemianin, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 50. Adolf Moszczeński, (1915 - 1954 w Montrealu) ze Stępuchowa pow. Wągrowiec, s. Tadeusza i Marii z Twardowskich, student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, sekretarz sem. let. 1937/38, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 jako żołnierz 18 Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądza, w czasie wojny w oflagu pod Dusseldorfem, po wyzwoleniu w PSZ w 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, po demobilizacji w Londynie, później wyjechał do Kanady, żonaty z Marią Jasiukowicz - córką Stanisława Jasiukowicza (jednego z sądzonych w procesie 16-tu w Moskwie), zginął w wypadku samochodowym, pochowany na cmentarzu Field of Honour w Montrealu
 51. Ignacy Moszczeński, (29 lipca 1904 - 5 stycznia 1957) z Brudzynia, s. Wincentego i Marii z Żerońskich, prawnik, sędzia we Wrześni, adwokat
 52. Jan Moszczeński, ( - lata 70-te) s. starosty jarocińskiego Stefana i Izabeli z Mlickich, wuj Adolfa (Primislavia), w 1939 w Poznaniu
 53. Jerzy Namysłowski, w 1939 pracownik Cukrownii w miejsc. Korzec. Woł.
 54. Tomasz Nieciengiewicz (Niecięgiewicz), w 1939 zam. Albertyn/Szydłowice p. Żyrowice woj. nowogródzkie, po wojnie na emigracji w Argentynie
 55. Edward Niklewicz, z Potrzebowa (Potrzebna) p. Bojanowo, s. Stefana i Heleny
 56. Kazimierz Niwiński, s. Romana i Heleny z Pruskich, z Dąbrowy pow. Łosk
 57. Jerzy Nowakowski, ( - 1980 w Oxfordzie) s. Kazimierza (Primislavia) i Janiny z Mieczkowskich, brat Zygmunta (Primislavia) i Michała (Helania), student med. UP 1930-, c. 1931, lekarz
 58. Kazimierz Nowakowski, ojciec Zygmunta (Primislavia), Jerzego (Primislavia) oraz Michała (Helania), prof., Filister kooptowany Primislavii (senior) 1933
 59. Zygmunt Konrad Nowakowski, (19 lutego 1912 - 27 sierpnia 1993) s. Kazimierza (Primislavia) i Janiny z Mieczkowskich, brat Jerzego (Primislavia) i Michała (Helania), student prawa UP 1930-, c. 1931, dr prawa UP 1937, prawnik, cywilista, prof. UP/UAM, w grupie przekazujących sztandar Primislavii na UAM, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu
 60. Zygmunt Odyniec, ( - 1939-45) z Wileńszczyzny, zginął w czasie II wojny światowej
 61. Edward Olex, dyrektor cukrowni w Witaszycach, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 62. Andrzej Ossowski, z miejsc. Białobłoty, prezes sem. let. 1936/37, w 1939 zam. w Najmowie pow. Brodnica
 63. Jan Ossowski, w 1939 zam. przy ul. Przecznica 9 w Poznaniu
 64. Zbigniew Ossowski, z miejsc. Białobłoty, w 1939 w Warszawie
 65. Alfred Palędzki, (14 września 1907 w Poznaniu - 7 lipca 1942 w Stutthofie) z Łącznicy k. Bydgoszczy, brat Bohdana i brat stryjeczny Lucjana (obaj Primislavia), ziemianin, gospodarował w maj. rodzinnym w Łącznicy (obecnie Bożenkowo), aresztowany w marcu 1942 przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym, gdzie zginął, pochowany na Cmentarzu „Zaspa” w Gdańsku (oznaczenie grobu VII-35; 13-912)
 66. Bohdan Palędzki, (28 kwietnia 1905 w Poznaniu - 28 lipca 1940 w Mauthausen-Gusen) z Łącznicy pow. Maksymilianowo, brat Alfreda, brat stryjeczny Lucjana (obaj Primislavia), absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy 1922, student i absolwent prawa UP 1922-27, olderman, aplikant sądowy najprawdopodobniej w Sądzie Grodzkim w Stargardzie Gdańskim, w 1939 przewodniczący Sądu Pracy w Gdyni, w czasie okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, gdzie zginął
 67. Lucjan Palędzki, (1908 - 1968 w Sopocie) s. Telesfora, brat stryjeczny Bohdana i Alfreda (obaj Primislavia), w 1939 zam. w Kutnie, pochowany w Sopocie
 68. Włodzimierz Paliszewski, (20 maja 1912 w Poznaniu - 18 listopada 1973 w Poznaniu) z Gębic k. Czarnkowa, s. Wacława i Anny z d. Strise, student i absolwent chemii UP (mgr inż. chemik), sekretarz sem. let. 1935/36, prezes sem. let. 1937/38, oficer rez., w wojnie obronnej 1939 w obronie przeciwlotniczej, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie wicedyrektor zakładów “Celuloza” w Kostrzynie n. Odrą
 69. Walenty Panieński, (1912-1982) s. Walentego i Heleny z Nowakowskich, skarbnik sem. let. 1935/36, w 1939 zam. przy ul. Dąbrowskiego 9 w Poznaniu
 70. Lech Pągowski, (15 października 1913 w Łubowicach - 1 stycznia 2001) herbu Pobóg, s. Stanisława i Józefy z Brzeskich, brat Zygmunta (Primislavia), w 1939 zam. w Łubowicach p. Kiszkowo, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 69 Pułku Piechoty z Gniezna, po wojnie więziony pod zarzutem przynależności do WIN 1949-55, pochowany w Środzie Wlkp.
 71. Zygmunt Pągowski, (18 lipca 1916 w Łubowicach - 29 września 1939 we Lwowie) herbu Pobóg, s. Stanisława i Józefy z Brzeskich, brat Lecha (Primislavia), student prawa UP, właściciel maj. Działyń w pow. gnieźnieńskim, ppor. rez. 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, w wojnie obronnej 1939 w Ośrodku Zapasowym WCK w Kraśniku, ranny w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, zmarł w szpitalu we Lwowie, pochowany we Lwowie
 72. Jan Odrowąż-Pieniążek, (1916?-1994) skarbnik sem. let. 1936/37, sem. let. 1937/38, sem. let. 1938/39
 73. Feliks Pleciński, (1908-1944) s. Kazimierza i Marii z d. Szuman, brat Henryka (Primislavia), w 1939 zam. Ruchowice p. Grodzisk
 74. Henryk Pleciński, ( - 1963) s. Kazimierza i Marii z d. Szuman, brat Feliksa (Primislavia), w 1939 zam. w miejsc. Grzymisław
 75. Stefan Ponikiewski, (1879-1941) z Drobnin p. Krzemienno, ziemianin, działacz społeczny, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 76. Witold Prądzyński, (1882-1952) Filister kooptowany Primislavii (senior), prawnik, notariusz, wykładowca Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, minister sprawiedliwości
 77. Janusz Pruski, z Łopatek pow. Łask, s. Włodzimierza i Anny z d. Maurer, w 1939 zam. Piętno p. Grzymiszew
 78. Jan Nepomucen Psarski, (1911 - 1959 w San Paulo) s. Czesława i Janiny z Rakowieckich, bratanek Władysława (Primislavia), absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, student chemii UP i UW, dr chemii Winterthur 1940, ppor. rez., w wojnie obronnej oficer 2 Dywizjonu Artylerii Konnej w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii, przez Węgry dostał się do Francji, uczestnik kampanii francuskiej w III Dywizji Grenadierów 1940, internowany w Szwajcarii, później w PSZ w Wielkiej Brytanii, po wojnie na emigracji w Brazylii, gdzie pracował w przemyśle cukrowniczym
 79. Władysław Tadeusz Psarski, ( sierpnia 1944 w Warszawie) s. Władysława i Marii z Psarskich, stryj Jana Nepomucena (Primislavia), student i absolwent (inż. przemysłowy) Instytutu Politechnicznego Glons k. Liege w Belgii 1909-12, ziemianin, wraz z żoną właściciel maj. Piątek Wielki w pow. kaliskim, wieloletni dyrektor “Cukrowni Kościańskiej S.A.” 1919-39, działacz gospodarczy, m.in. przewodniczący Wielkopolskiego Towarzystwa Cukrowniczego, honorowy prezes Związku Pracowników Przemysłu Cukrowniczego RP., Filister kooptowany Primislavii (senior), w czasie okupacji w konspiracji w Warszawie, członek prezydium, a od 1942 przewodniczący Organizacji Ideowo-Politycznej “Znak”, opracowywał plany odbudowy przemysłu po wojnie w Departamencie Przemysłu i Handlu Delegatury Rządu na Kraj, w czasie Powstania Warszawskiego kierownik Wydziału Aprowizacji Rejonowej Delegatury Rządu, poległ prowadząc transport żywności dla Powiśla przez Aleje Jerozolimskie, pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim
 80. Józef Radoński, bankowiec, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 81. Jerzy Radzymiński, w 1939 zam. przy ul. Słowackiego 18 w Gdyni
 82. Andrzej Różański, w 1939 zam. przy ul. W. Korfantego 6 w Rybniku, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 83. Kazimierz Ruczyński, ( - 1948) w 1939 zam. przy Al. Hetmańskich 42 w Poznaniu
 84. Włodzimierz Ruczyński, ( - 1930 w Bydgoszczy) założyciel Celestynów-Kurnik
 85. Wojciech Rychliński, w 1939 zam. w Poznaniu
 86. Stanisław Sczaniecki, ziemianin, prawnik, prezes sądu, Filister kooptowany Primislavii (senior), Prezes Koła Filistrów
 87. Wiktor Siemiątkowski, w 1939 zam. przy ul. Ratajczaka 12 w Poznaniu
 88. Kalikst Skarżyński (Skarzyński), s. Zdzisława i Aleksandry z d. Ostroróg-Gorzeńskiej, w 1939 zam. Łgów p. Żerków
 89. Henryk Speichert, (1915/18 - 1942/3) s. Ksawerego i Janiny z d. Szumska, w 1939 zam. w Koronowie p. Lipno Nowe pow. Leszno
 90. Tadeusz Stankiewicz, z Ostrowa Wlkp., c. 1938 (?)
 91. Aleksander Strawiński, z Wileńszczyzny, przed wojna wystąpił
 92. Mariusz Sumiński, ( - 1939) w 1939 zam. Kuczyna p. Krobia, rozstrzelany przez Niemców 1939
 93. Antoni Swinarski, (20 grudnia 1910 w Toruniu - 8 września 1985 w Toruniu) s. Emila i Marii z Radońskich, absolwent Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu 1928, student chemii UP, a następnie student i absolwent 1933 Wydziału Politechnicznego Uniwersytetu w Tuluzie, po studiach pracownik Cukrowni Janikowo, a później Fabryki Chemicznej Koncernu “Dr R. May” w Luboniu k. Poznania, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Armii Poznań, odznaczony Krzyżem Walecznych, więzień obozu jenieckiego, skąd uciekł, w 1944 aresztowany, więziony w Forcie VII w Poznaniu i obozie w Żabikowie, po wojnie dyrektor Zakładów Przemysłu Fosforowego, kierownik Centralnego Laboratorium Badawczego Kwasu Siarkowego i Nawozów Fosforowych w Luboniu oraz kierownika Laboratorium Badawczego Fabryki Odczynników Chemicznych w Gliwicach, naczelnik wydziału w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego, adiunkt w Katedrze Chemii Rolnej UP, doktorat UP 1948, od 1951 do 1981 kierownik Katedry (później Zakładu) Chemii Nieorganicznej UMK, od 1958 prof. nadzw., od 1964 prof. zw., rektor UMK 1962-65, dyrektor Instytutu Chemii 1969-75, doctor honoris causa Uniwersytetu w Tuluzie, odznaczony m.in. francuskim Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej, włoskim Krzyżem Komandorskim Orderu “Za zasługi dla Republiki”, złotym medalem Uniwersytetu w Ferrarze
 94. Stanisław Swinarski, (19 sierpnia 1910 w Sokalu k. Stanisławowa - 19 grudnia 1944 w Otwocku) s. Bogusława i Heleny z Jankowskich, uczeń Gimnazjum w Rydzynie, matura Gimnazjum Bergera, student SGH w Warszawie, żołnierz w Armii Kutrzeby 1939, ranny pod Bzurą, odznaczony Krzyżem Walecznych, w obozie jenieckim, zwolniony z obozu z powodu ran, oficer AK, ciężko zachorował, zmarł w Otwocku
 95. Zdzisław Szczawiński, prezes, w 1939 zam. w Kcynii
 96. Janusz Szczepanowski, s. Leona i Zofii z d. Heil, sekretarz sem. let. 1938/39, w 1939 zam. przy ul. Matejki 58/5 w Poznaniu
 97. Józef Szczepkowski, sekretarz sem. let. 1936/37
 98. Józef Szczepkowski, w 1939 zam. przy ul. Mickiewicza 3/8 w Poznaniu
 99. Marian Szołdrski, notariusz, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 100. Karol Szuman , (1911-1993) s. Władysława i Emilii z d. Bülow, brat Norberta i Władysława (obaj Primislavia)
 101. Norbert Szuman , (1915-1994) s. Władysława i Emilii z d. Bülow, brat Karola i Władysława (obaj Primislavia), prezes sem. let. 1935/36
 102. Władysław Szuman , (1919 - ) s. Władysława i Emilii z d. Bülow, brat Karola i Norberta (obaj Primislavia), po wojnie m.in. dyrektor Zakładów Remontowo-Budowlanych Przemysłu Ceramiki Budwlanej, w 1986 w grupie przekazujących sztandar Primislavii na UAM
 103. Lubomir Święcicki, zam. Zakręt 9, Poznań (1939), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 104. Stanisław Esden-Tempski, adwokat w Bydgoszczy, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 105. Stanisław Tomicki, w 1939 zam. w Kielcach
 106. Bogdan Trąmpczyński, ( - 1996) brat Witolda (Corona)
 107. Witold Trzciński, ( - 1956 w Londynie) w 1939 zam. w miejsc. Frysztat, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 108. Władysław Trzciński, ( - po 1960) w 1939 zam. przy ul. Działyńskich 7/5 w Poznaniu
 109. Józef Tuchołka, z Nakła, adwokat, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 110. Wiesław Tuchołka, z Marcinkowa Dolnego p. Gąsawa, ziemianin, działacz gospodarczy, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 111. Zbigniew (Zbyszko) Tuchołka, (1909 w Marcinkowie Dolnym - 6 lipca 1980 w Poznaniu) z Marcinkowa Dolnego p. Gąsawa, s. Wiesława (Primislavia) i Heleny z Korytowskich, dr UP 1947, rektor AR w Poznaniu 1965-72
 112. Artur Wołłowicz, z Litwy
 113. Jerzy Wykowski, w 1939 zam. w Poznaniu, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 114. Kazimierz Zabłocki, w 1939 zam. przy ul. Górskiego 3/6 w Warszawie
 115. Janusz Zaremba, ( - 1939) w 1939 zam. w Kaliszu, poległ w kampanii wrześniowej
 116. Andrzej Zborowski, ( - ok. 2000 w Wielkiej Brytanii) z Ostrowa Wlkp., w czasie wojny w PSZ na Zachodzie, m.in. w II Korpusie pod Monte Cassino, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 117. Jan Zdziechowski, ( - po 1986) ze Słaboszewka pow. Mogilno, s. Kazimierza i Amelii z d. Lebowskich, w 1939 zam. Słaboszewko p. Dąbrowa pow. Mogilno, po wojnie m.in. dyrektor Ośrodka Doświadczalnego “Herbapolu”, w 1986 w grupie przekazujących sztandar Primislavii na UAM
 118. Paweł Zdziechwoski, ze Słaboszewka pow. Mogilno, s. Kazimierza i Amelii z d. Lebowskich, w 1939 pracownik Konsulatu RP w Brukseli, po wojnie na emigracji, pracownik sekcji polskiej Radia Wolna Europa, a następnie Radia Francuskiego, red. “Cahiers Pologne-Allemagne” w Paryżu
 119. Adolf Żółtowski, s. Zygmunta i Rozalii z Ponińskich, w 1939 zam. w Nekle
 120. Leon Żółtowski, z Niechanowa, ziemian, działacz gospodarczy i społeczny, poseł, Filister kooptowany Primislavii (senior)
 121. Zbigniew Żółtowski, z miejsc. Diahile w pow. postawskim w woj. wileńskim

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Spisu członków Korporacji Primislavia, maszynopis,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Primislavia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 7 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Primislavia (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 7 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }