Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Roma

Dekiel NN Nazwa:
Akademicka Korporacja „Roma” przy Uniwersytecie Poznańskim
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
24 II 1927 r.
Barwy:
biała – żółta – czerwona
Dewiza:
„Omnia instaurare in Christo” (”Wszystko odnowić w Chrystusie”)

Rys historyczny

Szarfa prezydialna Romy, lata 30-te.

Roma powstała dnia 24 II 1927 r. w Poznaniu. Zrzeszała studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kuratorem z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Adam Wrzosek.

Pod względem ideowym Roma należała do korporacji chrześcijańskich i przez pewien czas była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Roma, Poznań 23 II 1928 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków Romy obejmuje 43 nazwiska, w tym dwóch członków honorowych.

Po wojnie odbywały się spotkania niewielkiej grupy członków korporacji.

W 2009 r. pod opieką K! Masovia Roma została reaktywowana.

Wieczór taneczny Romy, Poznań ok. 1932 r.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Romy obejmuje 43 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Aleksander Grandkowski, lata 30-te.

 1. Aleksander Grandkowski, (1881 - ) ojciec Zbigniewa (Lechia), przedsiębiorca, Filister honorowy Romy

 2. Adam Wrzosek, (?) (6 maja 1875 w Zagórzu - 26 lutego 1965 w Poznaniu) z rodziny szlacheckiej herbu Dołęga, studiował w Kijowie, Zurychu, Berlinie, Paryżu, Krakowie i Wiedniu, od 1910 prof. UJ, od 1920 prof. UP, organizator i pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego UP, kurator i Filister honorowy (?) Romy, kierownik Zakładu Historii Medycyny USB 1935-39, założyciel Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Towarzystwa Historii Medycyny, po 1945 prof. UP, autor ok. 450 prac naukowych, głównie z historii medycyny, antropologii, prehistorii, etnografii i kultury polskiej
  Członkowie rzeczywiści
 1. Edward Baranowski, (1908-1992)
 2. Jerzy Barganowski, (po 1908 - 1984) wiceprezes sem. zim. 1933/34
 3. M. Bednarkiewicz, prezes sem. zim. 1932/33
 4. Franciszek Bianek, (1905-1981)
 5. Leon Całka, (1910-1944) założyciel Romy
 6. Klemens Długaj, sekretarz sem. let. 1935/36, wiceprezes sem. let. 1936/37

  Adam Fabianowski, 1926 r.

 7. Adam Fabianowski, (1909-1983 w Inowrocławiu) brat Floriana (Roma), po wojnie proboszcz Parafii św. Józefa w Inowrocławiu

  Florian Fabianowski, 1928 r.

 8. Florian Adolf Fabianowski, (17 kwietnia 1906 w Dobiszewie -1992) brat Adama (Roma), student i absolwent 1933 UP, dr med., po wojnie lekarz w Lutomiersku k. Łodzi

 9. Józef Figna,
 10. Władysław (?) Gniazdowski,
 11. Czesław Gogołkiewicz, (1907-1973)
 12. Feliks Górnicki,
 13. Jan Antoni Hejko-Porębski, (27 grudnia 1912 w Lubawie - ) student i absolwent 1936 med. UP, sekretarz sem. zim. 1932/33, prezes sem. zim. 1933/34, wenerolog, w 1956 lekarz w Toruniu
 14. Alfons Hutek, c. 1936
 15. Marian Janicki, skarbnik sem. zim. 1933/34
 16. Czesław Kiełczewski, (1912 - 7 lipca 1942), absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek 16. Drużyny Harcerskiej im. gen. Józefa Bema w Poznaniu, mgr prawa UP 1932, sekretarz sem. zim. 1933/34, prezes sem. let. 1935/36 oraz sem. let. 1936/37, w konspiracji w “Ojczyźnie”, wydawca pisma „Polska”, od 1940 pracownik Biura Delegatury Rządu w Poznaniu, aresztowany w początkach 1942 i osadzony w Forcie VII, zamordowany, najprawdopodobniej przez rozstrzelanie
 17. Eugeniusz Koszański, (?), dr med., chirurg, pracownik Kliniki Chirurgii AM w Łodzi
 18. Stefan Kucharski, sekretarz sem. let. 1938/39
 19. Alfred Lehman,
 20. Lech Lehman,
 21. Leśniak, (?), [prawd. Marian Władysław Leśniak (6 września 1906 w Dąbrowie Górniczej - ) student i absolwent 1934 med. UP, dr med. UP 1945, chirurg, w 1956 lekarz w Łodzi]
 22. Zefiryn Ligocki, skarbnik sem. let. 1935/36 oraz sem. let. 1936/37
 23. Paweł Lubecki, sekretarz sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39

  Witold Lubierski, ok. 1931 r.

 24. Witold Lubierski, z Leszna (?), student Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, akt. 1932, wystąpił 1932, w 1939 pracownik Fabryki Opon i Dętek Samochodowych “Stomil”

 25. Tadeusz Malinowski, wiceprezes sem. let. 1935/36
 26. Eustachy Mikołajewski, sekretarz sem. let. 1935/36 (po Klemensie Długaju)
 27. Bronisław Mikuła,
 28. Marian Musiał, skarbnik sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39
 29. Stefan Niedzielski, prezes sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39
 30. Teodor Niziołkiewicz, skarbnik sem. let. 1938/39
 31. Edmund Nowacki, sekretarz sem. let. 1936/37
 32. Antoni Paul, (9 października 1906 w miejsc. Huadec w Czechach - 9 maja 1974) student i absolwent 1933 med. UP, laryngolog, w 1939 kierownik Wydziału Zdrowia w Kaliszu

  Karol Marian Pospieszalski, ok. 1932 r.

 33. Karol Marian Pospieszalski, (11 września 1909 w Bremie - 19 lutego 2007 w Poznaniu) s. Mariana i Heleny z d. Meiners, absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego Humanistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 1927, student prawa UP, po studiach sędzia w Sądzie Grodzkim w Tczewie, w 1939 wysiedlony do tzw. Generalnej Guberni, od listopada 1939 w konspiracji w organizacji „Ojczyzna”, współzałożyciel Instytutu Zachodniego 1945, od 1945 pracownik Instytutu Zachodniego oraz Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, dr prawa UP 1945, konstytucjonalista i badacz dziejów okupacji, habilitacja 1948, biegły w procesach zbrodniarzy hitlerowskich, m.in. Namiestnika Kraju Warty Arthura Greisera, Wyższego Dowódcy SS i Policji w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie Richarda Hildebrandta, Nadprezydenta Prus Wschodnich Ericha Kocha, od lat 40-tych inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie przez Służbę Bezpieczeństwa, od 1956 docent UP, od 1957 prof. nadzw. i kierownik Katedry Prawa Państwowego UP, w 1966 zwolniony z Instytutu Zachodniego w związku z odmową podpisania uchwały pracowników Instytutu potępiającej polski Episkopat za skierowanie orędzia do biskupów niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, w 1974 usunięty ze stanowiska szefa Zakładu Prawa Państwowego, od 1979 na emeryturze, autor ok. 150 prac naukowych, m.in. serii wydawniczej Documenta Occupationis, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich IPN, od 1970 członek honorowy Instytutu Zachodniego, Honorowy Obywatel Miasta Poznania 2005, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP

 34. Mieczysław Rachwał, prawnik, adwokat
 35. (Nikodem) Józef Rzemieczniewski (Rzemieniewski), wiceprezes sem. let. 1938/39
 36. Walerian Sobkowiak, polonista
 37. Witold Spychalski,

  Nikodem Śniadecki, lata 20-te.

 38. Nikodem Śniadecki, (11 listopada 1902 - 14 maja 1930) student i absolwent prawa UP, współzałożyciel i prezes Romy, wiceprezes Koła Filistrów Romy, pochowany na cmentarzu na Dębcu w Poznaniu

  Alfred Taczak, ok. 1930 r. (?).

 39. Alfred Taczak, (3 lipca 1903 w Lenartowicach pow. Pleszew - 19 listopada 1975) brat Zygmunta (Roma), absolwent Gimnazjum w Bydgoszczy 1922, student prawa UP 1922-28, od 1931 sędzia w Bydgoszczy, m.in. kierownik Sądu Grodzkiego, w czasie okupacji pracownik biurowy “Domu Handlowego Jan Chodorowski i Ska” w Warszawie, uczestnik Powstania Warszawskiego, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu, od 1945 kierownik Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy, przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, od 1970 na emeryturze pracował jako radca prawny, działacz Zrzeszenia Prawników Polskich

  Zygmunt Taczak, ok. 1930 r. (?).

 40. Zygmunt Taczak, (1907-1982) brat Alfreda (Roma)

 41. Leszek Winiecki, wiceprezes sem. zim. 1937/38 oraz sem. zim. 1938/39, prezes sem. let. 1938/39

Pieczęć Romy, 1932 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbysław Popławski, Akademicka Korporacja Roma przy Uniwersytecie Poznański, maszynopis,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Romy.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 19 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Akademicka Korporacja „Roma” przy Uniwersytecie Poznańskim, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 19 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }