Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Silesia

Dekiel Czesława Rymera Nazwa:
Korporacja “Silesia”
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
2 I 1922 r.
Barwy:
biała – błękitna – złota
Dewiza:
„Fortes fortuna adiuvat”, („Mocnym sprzyja los”)

Rys historyczny

Filiżanka w barwach i z herbem Silesii, lata 30-te.

Silesia została założona dnia 2 I 1922 r. z inicjatywy K! Polonia przez grupę studentów Uniwersytetu Poznańskiego pochodzących z Górnego Śląska. Była pierwszą śląską korporacją akademicką powstałą w dwudziestoleciu międzywojennym. Skupiała akademików śląskich, a jej szczególnym celem było “krzewienie wśród społeczeństwa polskiego zamiłowania do ziemi śląskiej i praca nad jej spolszczeniem”. Jak napisano w jednym z okolicznościowych tekstów “Z natury rzeczy zatem działalność ta ujęta być musi w pewne ramy organizacyjne, odpowiednikiem jej jest Konwent activitas w Poznaniu i Konwent Seniorów z siedzibą w Katowicach”.

W czerwcu 1923 r. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji. Kuratorami z ramienia uczelni byli początkowo prof. Jan Sajdak, a następnie prof. Zygmunt Wojciechowski.

Od 1922 r. Silesia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 4 V 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Magna-Polonia. W 1922 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. W ramach Związku korporacja wchodziła w skład kartelu korporacji śląskich.

Silesia była największą w Polsce korporacją śląską i należała do największych korporacji akademickich w Poznaniu. W 1924 r. powstał Konwent Seniorów z siedzibą w Katowicach, a w 1925 r. nastąpiło poświęcenie sztandaru korporacji. Corocznie w początkach stycznia organizowano w Katowicach bale Silesii.

Silesia zawarła w 1934 r. kartel z K! Varsovia z Warszawy.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 188 nazwisk, w tym 32 członków honorowych. W 1932 r. korporacja liczyła 132 osoby, w tym 28 członków honorowych.

W okresie powojennym odbywały się w Katowicach nieoficjalne spotkania członków Korporacji.

Poczet sztandarowy Silesii, lata 30-te.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Silesii obejmuje ponad 180 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Feliks Bocheński, ( - przed 1935) dr prawa, w 1920 organizator polskiego sądownictwa na Górnym Śląsku, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, działacz społeczny, m.in. prezes Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego w Katowicach, Filister honorowy Silesii
 2. Emil Cyran, (20 października 1886 w Bogunicach - 1966) - dr med., neurolog, Filister honorowy Silesii, w 1956 dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu

  Kazimierz Czapla.

 3. Kazimierz Czapla, (16 lipca 1869 w Chełmnie - 5 października 1930 w Katowicach) s. Franciszka i Pelagii z Rzepnikowskich, ojciec Witolda (Silesia), student prawa w Berlinie i Wrocławiu, od 1896 adwokat, działacz społeczny i narodowy, m.in. Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”, Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, Towarzystwa Pomocy Naukowych, Polskiego Towarzystwa Ludowego, po I wojnie światowej polski działacz plebiscytowy, współzałożyciel Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Izby Adwokackiej w Katowicach, Filister honorowy Silesii

 4. Teofil Golus, (24 lutego 1886 w Miedźnej k. Pszczyny - 21 maja 1965) s. Tomasza i Jadwigi, absolwent Gimnazjum w Pszczynie 1908, studiował med. we Wrocławiu, Monachium i w Lipsku, lekarz w armii niemieckiej 1915-19, dr med. Berlin 1919, internista, uczestnik powstań śląskich, po wojnie lekarz kolejowy, lekarz Spółki Brackiej i Kasy Chorych w Pszczynie, radny miejski i przewodniczący Rady Miasta w Pszczynie, Filister honorowy Silesii, po wybuchu II wojny światowej wysiedlony, majątek skonfiskowano, uczestnik Powstania Warszawskiego, po wojnie naczelny lekarz US w Katowicach 1945-46, n później w NBP i Zjednoczeniu Zakładów Metali Nieżelaznych, odznaczony m.in. Orderem Polonia Restituta, Śląską Wstęgą Waleczności z Gwiazdą I kl., Medalem Niepodległości, Śląskim Krzyżem Powstańczym
 5. Grabianowski, inż., Filister honorowy Silesii
 6. Bronisław Emil Hager, (30 stycznia 1890 w Miłosławiu - 30 czerwca 1969 w Tarnowskich Górach) s. Maksymiliana i Karoliny z Urbanowskich, student i absolwent med. UJ 1914, dr med., internista, komisarz plebiscytowy na powiat zabrski, w czasie III Powstania Śląskiego lekarz w Pułku im. Stefana Czarnieckiego, po przyznaniu Zabrza Niemcom przeniósł się do Tarnowskich Gór, organizator służby zdrowia w Tarnowskich Górach, wiceburmistrz Tarnowskich Gór, Filister honorowy Silesii, uczestnik wojny obronnej 1939, po wojnie w 1946 wrócił do kraju, lekarz w Tarnowskich Górach, pochowany na Cmentarzu w Zabrzu
 7. Jan Hlond, dr med., dermatolog, Filister honorowy Silesii [prawd. Jan Paweł (15 czerwca 1888 w Starym Chorzowie - 1940) s. Jana i Marii z d. Imiela, brat kard. Augusta Hlonda, absolwent Gimnazjum w Pszczynie, student med. w Wiedniu i Wrocławiu, od 1914 lekarz w armii pruskiej, dr med. UWr. 1918, oficer rez., w rosyjskiej niewoli w Starobielsku, zginął]
 8. Chrystjan Jurek, Filister honorowy Silesii [prawd. Chrystian Jurek (24 grudnia 1877 - 15 sierpnia 1938) s. Jana i Marii z d. Heine]
 9. Jan Kempka, dr prawa, adwokat, starosta w Mysłowicach, Filister honorowy Silesii
 10. Józef Kędzior, dyrektor banku, Filister honorowy Silesii
 11. Józef Kiedroń, (23 marca 1879 w Błędowicach Dolnych (obecnie Hawierzowa) na Śląsku Cieszyńskim - 25 stycznia 1932 w Berlinie), inż. górnik, prezes i członek rad nadzorczych kopalń, w 1931 dyrektor Huty Królewskiej i Laura w Katowicach, działacz narodowy i oświatowy na Śląsku Cieszyńskim, w 1918 zainicjował powstanie Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego oraz opracował projekt przyłączenia tej dzielnicy do Polski, minister Przemysłu i Handlu w gabinecie Władysława Grabskiego 1923-25, Filister honorowy Gnomii i Silesii, pochowany na ewangelickim Cmentarzu w Cieszynie

  Stanisław Kobyliński, 1932 r.

 12. Stanisław Kobyliński, (27 września 1872 w Kijewie w pow. Chełmno - 14 maja 1937 w Katowicach) s. Franciszka i Zofii z d. Kalkstein, prawnik, adwokat, prezes dzielnicy śląskiej “Sokoła” 1922-23, działacz społeczny i polityczny, m.in. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Katowicach, senator RP, członek Śląskiej Rady Wojewódzkiej, prezes Oddziału Związku Adwokatów Polskich w Katowicach, Filister honorowy Silesii i Prezes Koła Seniorów, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

 13. Michał Kołoczek, (15 września 1887 w Goczałkowicach w pow. pszczyńskim - 3 listopada 1951 w Wirku) absolwent Gimnazjum w Gliwicach, członek Towarzystwa Tomasza Zana, student teologii, a następnie med. w Lipsku, Strasburgu, Wrocławiu, dr med. UWr. 1916, internista, powstaniec wielkopolski i śląski, w 1939 naczelny lekarz Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach, działacz społeczny, Filister honorowy Silesii, skarbnik Koła Seniorów Silesii 1932, po wojnie lekarz Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach oraz lekarz US w Wirku, odznaczony m.n. Krzyżem Niepodległości

  Wojciech Korfanty, 1932 r.

 14. Wojciech Korfanty, (20 kwietnia 1873 w Sadzawce [obecnie Siemianowice Śląskie] - 17 sierpnia 1939 w Katowicach), z rodziny górniczej, s. Józefa i Karoliny z d. Klecha, ojciec Witolda (Lauda, Kraków), uczeń Gimnazjum Królewskiego w Katowicach, relegowany za wyrażaniu negatywnych opinii o Bismarcku, studiował 1895-1901 na Politechnice w Charlottenburgu, Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu we Wrocławiu oraz w Berlinie, działacz społeczny i polityczny, członek Ligi Narodowej 1901-08, od 1901 red. naczelny “Górnoślązaka”, osadzony przez władze pruskie w więzieniu we Wronkach 1902, poseł polski do Reichstagu 1903-12 i 1918 oraz pruskiego Landtagu 1903-18, członek rządu Powstania Wielkopolskiego - Naczelnej Rady Ludowej 1918-19, w 1920 Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku, dowódca III powstania śląskiego 1921, poseł na Sejm RP 1922-30 z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, w 1923 wicepremier w rządzie Wincentego Witosa, od 1924 wydawał dzienniki “Rzeczpospolita” i “Polonia”, w 1930 osadzony wraz z posłami Centrolewu w twierdzy brzeskiej, poseł na Sejm Śląski oraz senator RP III kadencji, w latach 1935-39 na emigracji, jeden z założycieli Frontu Morges, a następnie organizator i prezesem Stronnictwa Pracy, po powrocie do Polski w kwietniu 1939 aresztowany i osadzony przez władze sanacyjne na Pawiaku, zwolniony ciężko chory dopiero w lipcu 1939, Protektor Korporacji Silesia, Filister honorowy Laudy, odznaczony m.in. czterokrotnie Krzyżem Walecznych 1922 oraz pośmiertnie Orderem Orła Białego 1997

  Brunon Kudera, 1932 r.

 15. Brunon Kudera, (18 czerwca 1876 w Mysłowicach - 11 lutego 1940 we Lwowie) ojciec Stefana (Silesia), absolwent prawa UWr. 1903, działacz Towarzystwa Akademików Górnoślązaków, dr praw, adwokat, śląski działacz społeczno-polityczny, m.in. Związku Gimnastycznego „Sokół”, Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Związku Inteligencji Polskiej na Górnym Śląsku, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, dyrektor Uniwersytetu Ludowego w Bytomiu, członek Rady Nadzorczej spółki czasopisma „Katolik”, w 1919 wybrany do rady miejskiej Bytomia i przewodniczący polskiego klubu radnych, po przyznaniu Bytomia Niemcom przeniósł się do Mysłowic, radny Tymczasowej Rady Wojewódzkiej Województwa Śląskiego, w 1927 wybrany na wiceburmistrza Mysłowic, Filister honorowy Silesii, członek zarządu Koła Seniorów Silesii 1932, w 1939 uwięziony przez Rosjan i osadzony w obozie w Charkowie, w 1940 w stanie załamania nerwowego zwolniony z obozu, zmarł kilka dni później

 16. Jan Mildner, ( - lata 60-te) prawnik, adwokat, starosta katowicki, Filister honorowy Silesii
 17. Tomisław Morawski, (31 lipca 1881 - 1946 w Tuluzie), absolwent Akademii Górniczej we Freibergu 1904, po studiach pracował w górnictwie, od 1924 wiceprezes Wojewódzkiego Urzędu Górniczego w Katowicach, generalny dyrektor Sp. Akc. “Lignoza” w Katowicach 1924-31, od 1931 generalny dyrektor Rybnickiego Gwarectwa Węglowego oraz Gwarectwa Węglowego Charlotte (od czasu fuzji obu Gwarectw), doktor h.c. Akademii Górniczej w Krakowie 1937, Filister honorowy Silesii, we wrześniu 1939 wyjechał przez Rumunię do Francji
 18. Bolesław Mroczkowski, ( - po 1945) prawnik, adwokat, Filister honorowy Silesii, zginął potrącony przez samochód
 19. Stanisław hr. Niegolewski, ( - przed 1935) starosta lubiniecki, Filister honorowy Silesii
 20. Teodor Obremba (Oremba), (24 lipca 1890 w Pogórzu k. Prudnika - 9 maja 1951 w Katowicach) s. Teodora i Franciszki z Lubczyków, wydalony z Gimnazjum w Gliwicach za przynależność do Towarzystwa Tomasza Zana, absolwent Gimnazjum w Wittsocku w Brandenburgii, student i absolwent 1920 med. UWr., dr med., dermatolog, działacz plebiscytowy, po wojnie lekarz w Mysłowicach, chadecki działacz polityczny, przewodniczący Rady Miejskiej Mysłowic 1926-39, poseł na II Sejm Śląski, Filister honorowy Silesii, w czasie okupacji współpracował z ruchem oporu, po wojnie lekarz kolejowy w Katowicach, pochowany w Katowicach

  Paweł Piechaczek, 1932 r.

 21. Paweł Piechaczek, brat Alojzego (Silesia), dr med., internista, Filister honorowy Silesii

 22. Jan Piechulok (Piechulka), dr, Filister honorowy Silesii [prawd. Jan Stefan Piechulek (1872-1944), s. Franciszek i Emilii z d. Klipper, bankowiec, działacz narodowy, publicysta, poseł]
 23. Jan Potyka, dr praw, starosta, dyrektor Spółki Brackiej, Filister honorowy Silesii
 24. Józef Rostek, ( - 1929), student prawa UWr., założyciel Towarzystwa Górnoślązaków we Wrocławiu, dr praw, notariusz, I Prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa, publicysta, wydawca gliwickiego dziennika “Głos Śląski”, członek Ligi Narodowej, Filister honorowy Silesii

  Jan Sajdak, 1932 r.

 25. Jan Sajdak, (1882-1956) ojciec Jana i Stefana (Silesia), filolog klasyczny, bizantynolog, doc. UJ, prof. UJK 1916-19, prof. 1919-33 i od 1946 i rektor 1931/32 UP, członek PAU, kurator i Filister honorowy Silesii, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, autor wielu prac naukowych, m.in. redaktor wielotomowego wydawnictwa “Pisma ojców Kościoła”

 26. Tadeusz Stark(a), notariusz, sędzia, prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Filister honorowy Silesii
 27. Aleksander hr. Szembek, (12 stycznia 1886 w Siemianicach - 2 lutego 1928 w Paryżu) z rodziny ziemiańskiej, s. Piotra i Marii z Fredrów, absolwent Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., studiował we Wrocławiu, Lipsku, Belgii i Francji, w 1918 uczestnik Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, do 1926 radca ambasady polskiej w Paryżu, Filister honorowy Silesii, pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Siemianicach
 28. Maksymilian Brunon Wilimowski, (7 października 1886 w Siemianowicach Śląskiej - 3 lipca 1951 w Jastrzębiu Zdroju) s. Józefa i Anny z d. Rutkowska, absolwent Gimnazjum w Katowicach, członek Towarzystwa Tomasza Zana, student i absolwent med. UWr. 1907-14, asystent w Klinice Chirurgii UWr., dr med. UWr. 1919, chirurg, działacz plebiscytowy i powstaniec śląski, kierownik Głównego Szpitala Wojsk Powstańczych w Mysłowicach 1921, od 1922 dyrektor i ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala oo. Bonifratrów w Bogucicach, a od 1927 do 1939 oraz od 1945 do 1951 Szpitala Miejskiego w Katowicach, Filister honorowy Silesii, przewodniczący Śląskiego Towarzystwa Lekarskiego 1945-51, odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym, pochowany na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach, jego imieniem nazwano jedną z ulic w Katowicach
 29. Klemens Wnukowski, prawnik, adwokat, Filister honorowy Silesii
 30. Konstanty Wolny, (5 kwietnia 1877 w Bujakowie - 9 listopada 1940 we Lwowie) absolwent Gimnazjum w Katowicach, absolwent prawa UWr., działacz Towarzystwa Akademików Górnoślązaków, członek ZET-u, po studiach adwokat i notariusz na Górnym Śląsku, chadecki działacz polityczny, działacz plebiscytowy, poseł i trzykrotnie marszałek Sejmu Śląskiego, Filister honorowy Silesii, pochowany na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta
 31. Jan Wyglenda, (24 listopada 1894 w Brzeźnicy - 1973 w Rybniku) działacz plebiscytowy, uczestnik powstań śląskich i dowódca powstańczy, m.in. zastępca głównego komendanta i kierownika Wydziału Wywiadu POW Górnego Śląska, w III powstaniu śląskim zastępca dowódcy i szef sztabu Grupy “Północ”, w 1927 naczelnik gminy Nowa Wieś - Wirek, a następnie starosta powiatowy w Lublińcu, Rybniku, członek Związku Powstańców Śląskich, Filister honorowy Silesii i Slensanii, uczestnik wojny obronnej 1939 oraz PSZ na Zachodzie, po powrocie do kraju więzień stalinowski 1950-56, po uwolnieniu pracował w górnictwie, pochowany w Rybniku
 32. Wiktor Zając, (1 października 1886 w Ligocie Bialskiej w pow. prudnickim - 6 kwietnia 1952) z rodziny chłopskiej, s. Karola i Marii z d. Lompa, absolwent Gimnazjum w Prudniku, studiował med. we Wrocławiu, Lipsku i Monachium, dr med. Lipsk 1914, w armii niemieckiej 1916-18, w niewoli angielskiej 1918, od 1919 w armii polskiej gen. Józefa Hallera we Francji, powstaniec śląski, naczelny lekarz Szpitala Spółki Brackiej w Rudzie Śląskiej 1925-34, a następnie w Rydułtowach, Filister honorowy Silesii, w czasie wojny wysiedlony do tzw. Generalnej Guberni, po wojnie ponownie naczelny lekarz Spółki Brackiej w Rydułtowach, pochowany na Cmentarzu w Rydułtowach

Członkowie rzeczywiści

 1. Ferdynand Adamczyk, (13 września 1896 w Uchylsku k. Rybnika - 23 stycznia 1988 w Katowicach) z rodziny chłopskiej, s. Antoniego i Anny z Adamczyków, absolwent Gimnazjum w Zabrzu, polski działacz plebiscytowy na Górnym Śląsku, walczył i został ranny w III powstaniu śląskim, studiował med. we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, dr med. UP 1925, internista, po studiach m.in. ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Bonifratrów w Katowicach, w 1939 uczestniczył w obronie Katowic, w konspiracji szef służby sanitarnej organizacji “Ku wolności”, a następnie członek Polskiego Związku Wolności, w 1944 aresztowany przez Niemców, zbiegł z transportu, po wojnie lekarz w Katowicach, pochowany na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP
 2. Lucjusz Bendkowski, c. ok. 1931
 3. Bernard, pierwszy olderman sem. let. 1921/22

  St. Bielawny, 1936/37 r.

 4. St. (Stanisław ?) Bielawny, c. 1936/37

 5. Feliks Bortel, ( - 1991/92) mgr praw, sędzia

  Roman Borzysławski, 1932 r.

 6. Roman Borzysławski, ( - ok. 1970)

 7. Ludwik Brandys, (1902-1988) członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy Studentów UP, mgr prawa

  Adolf Broy, 1937 r.

 8. Adolf Broy, 1937 r., (1912 - 28 lipca 1999) brat Józefa (Silesia) oraz Juliana (Wisła), student i absolwent med. UP, c. ok. 1931, prezes sem. let. 1936/37, dr med., chirurg, pochowany na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach

 9. Józef Broy , (1900-1992) brat Adolfa (Silesia) oraz Juliana (Wisła), prawnik, adwokat
 10. Franciszek Ciżewski,
 11. Augustyn Cofała,

  Wiktor Czapla, 1928 r. (?).

 12. Witold Franciszek Antoni Czapla, (2 lutego 1906 w Bytomiu - 7 maja 1958 w Orzegowie) z rodziny szlacheckiej, s. Kazimierza (Silesia) i Marii z d. Szeliska, absolwent Gimnazjum w Katowicach 1924, studiował med. UP 1925-28, UJ 1928/29 oraz na Uniwersytecie w Innsbrucku 1929-31, absolwent UP 1937, prezes 1927, dr med., internista, po studiach lekarz w Mysłowicach, ppor. rez., ciężko ranny pod Pacanowem, jako inwalida wojenny zwolniony z niewoli, w czasie wojny lekarz w Orzegowie, po wojnie lekarz, internista i rentgenolog, członek PPS 1945-48, później bezpartyjny, działacz społeczny, pochowany w grobie rodzinnym w Katowicach, jego nazwiskiem w 1959 nazwano jedną z ulic w Rudzie Śląskiej

 13. Witold Czarnecki, wiceprezes 1930/31, mgr ekonomii, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 14. Władysław Czechowski, student i absolwent prawa UP, prezes 1930/31, członek Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1929, wiceprezes Konferencji Środ. Kół Naukowych 1929/30, członek sądu koleżeńskiego Młodzieży Wszechpolskiej 1929/30
 15. Marian Czerski, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów UP 1931/32, członek Zarządu Głównego Związku Młodych Narodowców, prezes Służby Młodych OZN na Śląsku 1938/39, mgr praw
 16. Józef Czok,
 17. Franciszek Czubek, mgr historii
 18. Alfons Czupryna, (1914-1978)
 19. Zacheusz Dąbek,
 20. Robert Danecki, ( - 1939-45) wiceprezes sem. zim. 1936/37, wiceprezes sem. zim. 1937/38 i sem. let. 1938/39, zginął na wojnie
 21. Wojciech Dobrowolski, dr [prawd. Wojciech Dobrowolski (23 kwietnia 1901 w Inowrocławiu - ) student i absolwent 1928 med. UP, w 1956 lekarz w Bydgoszczy]

  Augustyn Durynek, koniec lat 20-tych (?).

 22. Augustyn Durynek, (1907-1981) prawnik, adwokat w Żorach

  Józef Dyrgała, 1932 r.

 23. Józef Dyrgała, mgr prawa

 24. Piotr Dziwok, skreślony 1931/32
 25. Kurt Gabriel,
 26. Mieczysław Gacka, ( - lata 50-te) prawnik, adwokat
 27. Roman Gaj, ( - 70-te)
 28. Teodor Glensk, (6 listopada 1901 - 22 sierpnia 1942 w Auschwitz) z Opolszczyzny, prezes 1924/25, prezes PKM-u, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, prezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1926, dwukrotny prezes Bratniej Pomocy UP 1924-26, mgr praw, organizator OWP w Poznańskiem, w ZG Obozu Wszechpolskiego 1939, dyrektor biura Sejmu Śląskiego, członek śląskiej Delegatury Rządu, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym
 29. Karol Goletz, wiceprezes PKM 1930, skreślony 1931/32, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1930/31

  Józef Górecki, 1935 r.

 30. Józef Górecki, ( - 1978 w Dallas) wiceprezes sem. let. 1936/37, mgr praw, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 31. Edmund Gryglewicz, (6 grudnia 1906 w Raciborzu - lata 70-te) student i absolwent 1934 med. UP, prezes 1929/30, asystent na Uniwersytecie Poznańskim, dr med. UWr. 1946, internista, w 1956 lekarz w Szopienicach
 32. Marceli Gwóźdź, (1908 - 1978?) prawnik, adwokat
 33. Henryk Hulok, c. ok. 1931
 34. Hieronim Jajor, c. ok. 1931

  Henryk Janus, 1932 r.

 35. Henryk Janus, prezes sem. zim. 1934/35, mgr praw, po wojnie starosta w Opolu

  Zbigniew Jerzykiewicz, 1936/37 r.

 36. Zbigniew Jerzykiewicz, (1914? - 1980) c. 1936/37, mgr ekonomii

 37. Zygmunt Jesionowski,

  Wincenty Jońca, 1936/37 r.

 38. Wincenty Jońca, c. 1936/37, prezes sem. let. 1938/39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  J. Klak, 1936/37 r.

 39. J. Klak, c. 1936/37

 40. Paweł Kałuża,
 41. Tomasz Kapica, asystent UP
 42. Tadeusz Karczewski, założyciel Silesii, dr prawa, adwokat, Filister meritus Silesii, sekretarz Konwentu Seniorów, burmistrz Mysłowic
 43. Paweł Kawalec, mgr prawa
 44. Adam Kaźmierczak, (1903 - 9 września 1993) c. 1925, absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP
 45. Karol Kaźmierowski,
 46. Jan Kiser, c. ok. 1931
 47. Stefan Klonowski, c. ok. 1931, skreślony 1931/32
 48. Felicjan Kmiotek, (1913-1999) c. 1931/32, prawnik, adwokat
 49. Joachim Knechtel,
 50. Edward Kołodziej, założyciel, prezes 1925/26 i 1927/28, prezes SN na Śląsk, w KG SN 1936-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, członek Rady Stronnictwa Narodowego w Wielkiej Brytanii
 51. Henryk Kontny, dr med., internista

  Paweł Kopocz, 1932 r.

 52. Paweł Kopocz, (9 czerwca 1898 w Starej Wsi k. Pszczyny - 1971 w Katowicach-Ligocie), absolwent Gimnazjum w Bytomiu, studiował prawo i ekonomię we Wrocławiu i Poznaniu, w czasie wojny 1917-18 w armii niemieckiej, uczestnik trzech powstań śląskich, kierował akcją plebiscytową w powiecie Strzelce Opolskie, założyciel Silesii, sędzia, adwokat i działacz polityczny, poseł do sejmu w Katowicach 1930 i Warszawie 1930-35, Filister meritus Silesii, wiceprezes Koła Seniorów Silesii 1932, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, w 1968 wrócił do kraju

  Wiktor Kościelny, 1936/37 r.

 53. Wiktor Kościelny, ( - 1939-45) c. 1936/37, prawnik, zastrzelony przez Niemców

 54. Kowalski, pierwszy prezes sem. let. 1921/22
 55. Ryszard Kowalski, c. ok. 1931, skreślony 1931/32
 56. Karol Kozłowski,
 57. Ludwik Kozłowski, założyciel Silesii, pierwszy skarbnik sem. let. 1921/22, prawnik, adwokat, Filister meritus Silesii
 58. Roman Koźlik, mgr praw, dyrektor banku, pochowany w Katowicach
 59. Eugeniusz Krauze (po wojnie Kruza), (28 marca 1910 w Wiedniu - 12 listopada 1986) s. Franciszka i Matyldy, student i absolwent 1938 farmacji UP, c. ok. 1931, olderman, wiceprezes Koła Farmaceutów UP, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 kierownik szpitala polowego, w 1943 aresztowany przez Niemców za nielegalne dostarczanie leków Polakom, osadzony w różnych więzieniach, ostatecznie w obozie Leunawercke w Merseburgu k. Halle, po wojnie dzierżawca, właściciel, a w końcu po jej nacjonalizacji kierownik apteki w miejsc. Zawadzkie na Opolszczyźnie, w 1949 powrócił do nazwiska rodzinnego “Kruza” (w czasie zaborów zmienionego na “Krauze”), działacz społeczny, m.in. przewodniczący Rady Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia, radny Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkim, prezes Polskiego Związku Zachodniego w Zawadzkim, redaktor naczelny “Opolskiego Biuletynu Farmaceutycznego”, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Ignacego Łukaszewicza
 60. Piotr Krusze, c. ok. 1931, skarbnik sem. zim. 1933/34, wiceprezes sem. zim. 1934/35, mgr prawa
 61. Józef Krzywoń,
 62. Karol Kubicki,

  Stefan Kudera, 1936/37 r.

 63. Stefan Kudera, s. Brunona (Silesia), c. 1936/37, mgr farmacji, lekarz, zamordowany przez UB

 64. Feliks Kurcz, mgr praw, adwokat, po wojnie przez zieloną granicę uciekł na Zachód

  E. Kusz, 1936/37 r.

 65. E. Kusz, c. 1936/37

 66. Alfons Kuszka,

  Ludwik Kuś, 1936/37 r.

 67. Ludwik Kuś, c. 1936/37, mgr praw

 68. Alfred Lewandowski, (2 grudnia 1913 w Katowicach - ) student i absolwent 1935 farmacji UP, c. ok. 1931, członek Koła Farmaceutów 1933

  Henryk Liersz, ok. 1930 r. (?).

 69. Henryk Liersz, (11 grudnia 1908 w Poznaniu - 27 lutego 1980 w Chorzowie) sekretarz 1930/31

 70. Józef Lipina, ( - 1939-45) kuzyn Pawła (Silesia), rodem z Opolszczyzny, ścięty w Berlinie
 71. Paweł Lipina, kuzyn Józef (Silesia), inż. rolnik, leśnik
 72. Józef Lissowski, c. ok. 1931
 73. Ludwik Lubecki, skreślony 1931/32
 74. Zygmunt Lubecki, członek Zarządu Koła Poznańskiego MW
 75. Edmund Lubos , z Tarnowskich Gór, mgr praw

  Witalis Ludwiczak, 1929/30 r.

 76. Witalis Ludwiczak, (20 kwietnia 1910 w Poznaniu - 17 czerwca 1988 w Poznaniu) bratanek Antoniego (Masovia), sekretarz r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), hokeista, zawodnik klubów AZS Poznań, Pogoni Katowice i Lechii Poznań, mistrz Polski z 1934, w reprezentacji rozegrał 47 spotkań strzelając 3 bramki, olimpijczyk (Lake Placid 1932, Garmisch-Partenkirchen 1936), wioślarz, mistrz Polski w czwórkach bez sternika w 1933, działacz sportowy i wieloletni prezes AZS, odznaczony medalem Kalos Kagathos, prawnik, cywilista, prof. zw. UAM 1969, prorektor UAM, autor ponad 60 prac naukowych

 77. Herman Lukassok (Lukassek), c. ok. 1931
 78. Józef (Henryk) Łukaszek, dr med., rentgenolog, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 79. Erwin Franciszek Makowski, (26 maja 1907 w Bytomiu - 31 stycznia 1984 w Bytomiu) s. Franciszka i Józefy z d. Zacharek, absolwent Gimnazjum w Mysłowicach 1926, student i absolwent prawa UP 1926-33, prezes sem. zim. 1932/33, po studiach naczelnik Wydziału Opieki Społecznej w Magistracie w Katowicach, w czasie okupacji w konspiracji, prowadził firmę handlową i fabrykę konstrukcji żelaznych “K. Borkowski i Ska”, w 1945 dyrketor Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, później m.in. prowadził przedsiębiorstwo handlowe z branży żelaznej 1945-48, pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Katowicach 1949-50, od 1955 prowadził Biuro Podań do Władz Administracyjnych i Sądowych, a od 1956 pracował także jako tłumacz przysięgły, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami
 80. Gerard Maksyś, ( - połowa lat 70-tych) skarbnik sem. let. 1935/36, mgr praw
 81. Stefan Małecki,
 82. Jan Matejczyk, (21 lipca 1904 w Bytomiu - 1940 w Katyniu) s. Jana, mgr praw, sędzia, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 83. Adam Meyza, c. ok. 1931, sekretarz sem. let. 1935/36, mgr praw

  Dionizy Mędlewski

 84. Dionizy Mędlewski, (1908-2002) s. Dionizego (Vratislavia) i brat Wiktora (Silesia), c. ok. 1931

  Wiktor Mędlewski, 1932 r.

 85. Wiktor Mędlewski, (1907-1992) s. Dionizego (Vratislavia) i brat Dionizego (Silesia), prezes r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), wiceprezes PKM 1932/33, działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Związku Młodych Narodowców, mgr praw, sędzia

 86. Jan Kazimierz Michalski, c. ok. 1931, sekretarz sem. zim. 1933/34, prawnik, adwokat, po wojnie na emigracji adwokat w Stanach Zjednoczonych

  Jerzy Mularczyk, 1936/37 r.

 87. Jerzy Mularczyk, c. 1936/37, po wojnie na emigracji w Kanadzie i Katowicach

 88. Jerzy Musioł,
 89. Adam Niebieszczański, wiceprezes r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), sekretarz ZG Obozu Wszechpolskiego na Śląsku, członek Sądu Koleżeńskiego Studentów Bratniej Pomocy 1931/32, mgr praw, poeta, publicysta, w PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 90. Józef Nikiel, c. ok. 1931, dr med., internista
 91. Adolf Nowarra,
 92. Bogdan Orlicki, (9 stycznia 1905 w Pyskowicach pow. Gliwice - 1983) student i absolwent 1945 med. UP, psychiatra, w 1956 lekarz w Gnieźnie
 93. Lech Orlicki, ( - 1987?) mgr praw, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 94. Leon Paczkowski, absolwent AH, mgr ekonomii
 95. Parchatka, założyciel Silesii

  Brunon Pawlak, ok. 1930 r.

 96. Brunon Pawlak, brat Stanisława (Silesia), chemik

  Stanisław Pawlak, ok. 1930 r.

 97. Stanisław Pawlak, (13 listopada 1908 - 7 maja 2001) brat Brunona (Silesia), absolwent leśnictwa UP 1932

 98. Eugeniusz Peikert, c. ok. 1931
 99. Józef Euzebiusz Peteja, (14 sierpnia 1912 w Katowicach - lata 70-te) student med. UP, c. ok. 1931, sekretarz sem. zim. i sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38, absolwent med. Bejrut 1944, pediatra, w 1956 lekarz w Brzozowicach Kamieniu
 100. Alojzy Piechaczek, brat Pawła (Silesia), założyciel Silesii, dr med., dermatolog
 101. Walenty Piętka,
 102. Plewnia, założyciel Silesii

  Jerzy Poremba, 1936/37 r.

 103. Jerzy Poremba (Poręba), c. 1936/37, sekretarz Związku Akademików Ślązaków 1938/39, lekarz, po wojnie na emigracji w Szwajcarii

 104. Wincenty Prus,
 105. Wiktor Przybyła, dr
 106. Józef Pupek, mgr matematyki
 107. Herbert Puszer,
 108. Joachim Ranoszek, ( - zm. w RPA) brat Karola (Rosevia), mgr farmacji, po wojnie na emigracji w Republice Południowej Afryki

  Józef Roguszczak, koniec lat 20-tych.

 109. Józef Roguszczak, (11 marca 1910 w Essen - 1940 w Katyniu) absolwent Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Katowicach 1928, student i absolwent 1933 Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, olderman r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), dr ekonomii UP 1937

 110. Rudowski, inż.
 111. Zbigniew Rudzki, założyciel Silesii, pierwszy sekretarz sem. let. 1921/22, Filister meritus Silesii, zginął w obozie w czasie wojny, Dachau?
 112. Paweł Rusecki, mgr ekonomii, po wojnie na emigracji we Francji
 113. Wiktor Rydlewski,

  Alfons Ryguła, 1936/37 r.

 114. Alfons Ryguła, c. 1936/37, sekretarz sem. let. 1938/39, dr med., chirurg, po wojnie w Niemczech

  Bernard Rymer, 1937 r.

 115. Bernard Rymer, (28 sierpnia 1914 w Katowicach - ) student WSH/AH, sekretarz sem. zim. 1936/37 oraz sem. zim. 1937/38, absolwent AH i Uniwersytetu w Edynburgu (?), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Czesław Rymer, 1937 r.

 116. Czesław Rymer, (21 listopada 1916 w Katowicach - ) student UP, c. 1936, mgr praw UJ 1959

 117. Stefan Rymer, (1910 w Bochum - 20 marca 1995 w Katowicach) student i absolwent prawa UP, c. 1930, wiceprezes sem. zim. 1933/34, po wojnie więziony przez UB
 118. Paweł Rzymełka, ( - 1984) asystent na UP, mgr praw, radca prawny

  Jan Sajdak, lata 30-te.

 119. Jan Sajdak (junior), (1909-1991) olderman 1930/31, kurator Demetrii, prezes Koła Prawników i Ekonomistów 1929/30, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Prawników i Ekonomistów 1930/31, prokurator Bratniej Pomocy Studentów UP 1930/31, sekretarz Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1930/31, dr prawnik, adwokat, poseł Krajowej Rady Narodowej

 120. Stefan Sajdak, (1914 - lata 60-te) s. Jana seniora, brat Jana juniora (obaj Silesia), c. 1931/32, wiceprezes sem. let. 1935/36, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Prawników i Ekonomistów 1935/36, mgr praw
 121. Antoni Sarnowski, brat Ludwika (Vratislavia), prezes sem. let. 1935/36, olderman sem. zim. 1936/37 oraz 1938, inż. rolnik
 122. Antoni Schlenczek, c. ok. 1931, skreślony 1931/32
 123. Wincenty Sikora, członek Zarządu Koła Farmaceutów 1935/36, mgr farmacji
 124. Władysław Sikora, c. 1931/32, mgr ekonomii
 125. Jan Skibka,
 126. Robert Skop, założyciel Silesii, prawnik, adwokat
 127. Eryk Skowron, mgr praw
 128. Heribert Skubatz, c. 1931/32
 129. Wincenty Skutella, po wojnie na emigracji
 130. Stefan Słanina, c. ok. 1931, skarbnik r.a. 1931/32 (Prezydium X-lecia), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy Studentów UP 1934/35, dwukrotny przezes Bratniej Pomocy Studentów UP 1935-37
 131. Michał Sobczyk, (1912-1987) brat Jana (Slensania), mgr praw

  Edward Sojka, 1928/29 r. (?).

 132. Edward Sojka, powstaniec śląski, prezes 1928/29, wiceprezes PKM 1928/29, wiceprezes Obozu Wszechpolskiego na Śląsku, wiceprezes Poznańskiego Komitetu Akademickiego 1929/30, mgr praw, adwokat, sekretarz Koła Seniorów Silesii 1932, w czasie wojny w rządzie londyńskim, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Józef Soppa, 1936/37 r.

 133. Józef Soppa, c. 1936/37, mgr praw

 134. Ludwik Spyra, c. ok. 1931, mgr leśnik
 135. Wiesław Kazimierz Stanula, (23 lutego 1914 w Stanisławowie - ) student i absolwent 1950 med. UP, wiceprezes 1937/38 oraz prezes 1938/39 Koła Medyków 1937/38, chirurg, w 1956 dyrektor Szpitala Powszechnego w Strzelcach Opolskich
 136. Józef Swoboda, c. ok. 1931, lekarz, po wojnie w Niemczech
 137. Leopold Szefer,
 138. Stanisław Szkudlarz,
 139. Józef Śmieja, (1900 - ) założyciel Silesii, pierwszy wiceprezes sem. let. 1921/22, prezes 1923/24, Filister meritus Silesii, lekarz, chirurg, ordynator szpitala
 140. Paweł Świtała, mgr praw
 141. Henryk Tatarczyk, (31 maja 1912 w Małej Dąbrówce w pow. katowickim - 1940 w Katyniu) s. Teodora, c. 1931/32, mgr praw, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 21 Pułku Artylerii Lekkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Teodor Tkocz, lata 30-te.

 142. Teodor Tkocz, (1914-1999) wiceprezes Związku Akademików Ślązaków 1938/39, działacz harcerstwa polskiego, mgr wychowania fizycznego, organizator ruchu oporu na Śląsku, później partyzant w wojskach Tity (?)

 143. Jan Tokarski, c. 1931/32
 144. Józef Tokarski, ( - 1935) prezes (?)
 145. Eryk Tunkel, c. 1931/32
 146. Artur Wencel, (1907-1998) absolwent UP, mgr praw

  Alojzy Werner

 147. Alojzy Dezydery (Guenter) Werner, ( - 1992) brat Erwina (Silesia), c. 1932, sekretarz sem. zim. 1934/35, mgr praw

 148. Erwin Werner, ( - zm. w Niemczech) brat Alojzego (Silesia), skarbnik sem. let. 1938/39, dr med., internista
 149. Franciszek Wesołek,
 150. Herbert Węgrzyk, c. ok. 1931

  Eryk Winkler

 151. Eryk Winkler, (3 grudnia 1912 - maj 1945 w Katowicach) s. Emila i Józefy, absolwent Gimnazjum w Rybniku 1931, student i absolwent medycyny UP 1931-39, c. 1931, prezes sem. zim. 1933/34 oraz 1936, prezes Akademickiego Koła Rybniczan, internista, po studiach na praktyce w szpitalach w Rydułtowach i Katowicach, w wojnie obronnej 1939 w służbie sanitarnej, internowany przez Sowietów, wrócił na Śląsk, działacz konspiracji w ZWZ-AK, gdzie organizował służbę sanitarną, dwukrotnie więzień obozów koncentracyjnych najpierw Dachau i Mauthausen-Gusen, a następnie Oświęcimia, zwalniany i zatrudniany jako lekarz, po wyzwoleniu odbudowywał PCK i organizował drużyny ratownicze w Nowej Wsi i okolicach, współtworzył Polski Związek Zachodni, działał w lokalnym Komitecie Pomocy Uchodźcom oraz w zarządzie komitetu Koła Niesienia Pomocy Rodzinom Żołnierzy, radny gminy Nowa Wieś-Wirek, aresztowany w maju 1945 przez UB, w nieznanych okolicznościach zamordowany w katowickim więzieniu (vide przedwojenny Rybnik)

  Jerzy Winkler

 152. Jerzy Winkler, (27 marca 1912 w Timmendorf pod Rybnikiem - 19 września 1960 w Rybniku) s. Jana, absolwent Gimnazjum w Pszczynie, student i absolwent med. UP 1931-45, c. 1931, oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech, wrócił w 1940, organizator służby zdrowia w Rybniku, chirurg, ordynator oddziału chirurgii oraz od 1952 dyrektor szpitala w Rybniku

 153. Antoni Wocka,

  Edmund Wojcieszak

 154. Edmund Teodor Florian Wojcieszak, (1 lipca 1908 w Krotoszynie - 8 marca 1959 w Zabrzu) s. Stanisława i Agnieszki z d. Nowoziemska, absolwent Gimnazjum w Ostrzeszowie 1926, student i absolwent farmacji UP 1927-31, po studiach asystent UP oraz pracownik apteki sapieżańskiej w Poznaniu, później pracownik apteki św. Jana, w czasie wojny pracownik apteki miejskiej w Rybniku, zaangażowany w dostarczanie leków na potrzeby konspiracji, m.in. obozów koncentracyjnych, po wojnie współdzierżawca Apteki pod Orłami w Zabrzu, a następnie po jej upaństwowieniu jej kierownik, pracował także w Pogotowiu Ratunkowym w Zabrzu i jako inspektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Zabrze, pochowany na Cmentarzu w Krotoszynie

 155. Leopold Wyleżoł, (1902-1984) prezes 1926/27, mgr praw, adwokat
 156. Karol Wystrychowski, mgr praw, sędzia wojskowy, adwokat

Pieczęć Silesii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Czesław Rymer (uzupełnienie Daniel Pater), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Silesia (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 82 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Silesia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 2 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja “Silesia” (Poznań), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }