Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Slensania

Dekiel Stefana Stoleckiego Nazwa:
Korporacja Akademicka „Slensania” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu
Siedziba:
Poznań
Data powstania:
21 XI 1926 r.
Barwy:
biała - złota - niebieska (symbolika barw: barwy Śląska)
Dewiza:
„Pro Patria et Silesia” (”Dla Ojczyzny i Śląska”)

Rys historyczny

Herb Slensanii, 1938 r.

Slensanię założyła dnia 23 XI 1926 r. grupa Ślązaków studiujących na Wyższej Szkole Handlowej. Przez cały okres istnienia pozostawała korporacją regionalną i jej członkami byli niemal wyłącznie studenci z Górnego Śląska. Jej szczególnym celem była praca nad krzewieniem polskości na Śląsku. Kotylion balowy w barwach Slensanii. W odróżnieniu od skupiającej studentów Uniwersytetu Poznańskiego Silesii, Slensania łączyła głównie studentów Wyższej Szkoły Handlowej.

Dnia 17 III 1927 Slensania została przyjęta jako członek nadzwyczajny do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 17 III 1927 r.). Kandydowała przy K! Magna-Polonia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w lutym 1930 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 138 nazwisk, w tym 14 członków honorowych.

Slensania, lata 30-te (?).

Brak szerszych informacji dotyczących powojennej działalności Slensanii, choć wiadomo o nieregularnych spotkaniach członków korporacji na Śląsku w latach 70-tych i 80-tych. Sztandar Slensanii został przekazany w końcu lat 70-tych przez rodzinę jednego z członków korporacji na Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Poczet sztandarowy, lata 30-te.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Slensanii obejmuje niemal 140 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Bronisław Albinowski, herbu Jastrzębiec, właściciel maj. Bełk, Filister honorowy Slensania
 2. Roman Brzeski, inż., Filister honorowy Slensanii, w 1937 zam. w Katowicach
 3. Bolesław Grodziecki, (8 sierpnia 1875 w Kaliszu - 30 stycznia 1960 w Wiesbaden) działacz gospodarczy, minister aprowizacji w rządzie Wincentego Witosa (od 12 stycznia 1921 do 7 maja 1921), generalny dyrektor Syndykatu Polskich Hut Żelaza, Filister honorowy Slensanii i przewodniczący Koła Filistrów, w ostatnich latach II wojny światowej wyjechał do Niemiec
 4. Wojciech Hardt, (zm. 1939-1945 w Auschwitz), inż., dyrektor Kopalni “Anna”, Filister honorowy Slensanii, w 1937 zam. w Pszowie
 5. Jan Kowerski, inż., dyrektor Spółki Dzierżawnej Polskich Kopalni Skarbowych, Filister honorowy Slensanii, w 1937 zam. w Katowicach
 6. Gustaw Morcinek, (25 sierpnia 1891 w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim - 20 grudnia 1963 w Krakowie) śląski działacz społeczny, pisarz, nauczyciel, publicysta, Filister honorowy Slensanii i autor jej hymnu, poseł na Sejm PRL I kadencji 1952-56
 7. Wacław Olszewicz, dr, założyciel Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego 1929, Filister honorowy Slensanii, w 1937 zam. w Siemianowicach
 8. Kazimierz Otmianowski, Ojciec Korporacji, przemysłowiec, działacz gospodarczy, m.in. prezes Związku Towarzystw Kupieckich, Filister honorowy Slensanii
 9. Franciszek Rozkoszny, inż. architekt, wicedyrektor Zakładów Celulozowo-Papierniczych “Natronag” w Krapkowicach, Filister honorowy Slensanii, w 1937 zam. w Rudzie Śląskiej
 10. Jan Rzymełka, mgr ekonomii, przemysłowiec, dyrektor fabryki, Filister honorowy Slensania, w 1937 zam. w miejsc. Kalety
 11. Mieczysław Soliński, mgr, przemysłowiec, Filister honorowy Slensanii
 12. Feliks Stattler, inż., przemysłowiec, dyrektor PFAW Chorzów, Filister honorowy Slensanii, w 1937 zam. w Chorzowie
 13. Marcin Wojciechowski, inż., generalny dyrektor Zakładów Hohenlohego, Filister honorowy Slensanii, w 1937 zam. w Michałkowicach
 14. Jan Wyglenda, (24 listopada 1894 w Brzeźnicy - 1973 w Rybniku) działacz plebiscytowy, uczestnik powstań śląskich i dowódca powstańczy, w 1927 naczelnik gminy Nowa Wieś - Wirek, a następnie starosta powiatowy w Lublińcu i Rybniku, członek Związku Powstańców Śląskich, Filister honorowy korporacji Silesia i Slensania, żołnierz wojny obronnej 1939 oraz PSZ na Zachodzie, po powrocie do kraju więzień stalinowski 1950-56

Członkowie rzeczywiści

 1. Otton Baczka,
 2. Hubert Badura, z Katowic
 3. Feliks Banasiak, z Jankowic pow. Nowe Miasto nad Pilicą
 4. Otto Sylwester Bańka, (30 grudnia 1913 w Gliwicach - ) z Katowic, student i absolwent 1939 med. UP, brat Herberta (Demetria), dr med. Gdańsk 1946, ginekolog-położnik
 5. Hubert Badura, ( - po 1972)
 6. Alojzy Biełka, student i absolwent WSH (?), członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1933/34, w 1937 zam. w Chorzowie
 7. Franciszek Biskupski,
 8. Karol Bombelka, student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. Łagiewnikach Śląskich
 9. Karol Borkowski, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 10. Jerzy Brzóska, założyciel Slensanii, olderman sem. zim. 1927/28, olderman sem. let. 1928/29
 11. Brudnicki,
 12. Bryłka,
 13. Mieczysław Ciepliński, student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w Wojkowicach Komorne pow. Będzin
 14. Jerzy Dośla, (1913 - 4 marca 2003) student i absolwent ekonomii AH 1936/37, c. 1933, sekretarz 1934/35, prezes Bratniej Pomocy WSH 1935/36 oraz 1936/37, żołnierz AK ps. “Orlicz” i “Orkan”, po wojnie dyrektor portu w Szczecinie, aresztowany i skazany z przyczyn politycznych, po 1956 m.in. dyrektor departamentu w Ministerstwie Żeglugi, odznaczony m.in. Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP
 15. Jan Dziwisz, ( - po 1972)
 16. Herman Galke, student i absolwent WSH (?)
 17. Golke,
 18. Henryk Gołosz,
 19. Ernest Gorzołka, z Mikołowa, członek Zarządu Bratniej Pomocy AH 1938/39
 20. Stefan Gosk, student i absolwent WSH (?), członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy WSH 1931, w 1937 zam. w Katowicach
 21. Zbigniew Gronowski, członek Zarządu Koła Naukowego WSH 1931/32 i 1933/34, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34

  Zbigniew Guzikowski, 1930/31 (?).

 22. Zbigniew Guzikowski, (1906-1969), prezes sem. zim. 1930/31

 23. Emil Gwóźdź, (21 czerwca 1912 -1960) brat Marcelego (Silesia), student i absolwent 1936 med. UP, dr med. UP 1946, internista
 24. Paweł Hirsch (Hirsz), ( - po 1972) student i absolwent WSH (?), sekretarz 1931/32, wiceprezes 1933, członek Zarządu Bratniej Pomocy WsH 1933/34, w 1937 zam. w miejsc. Kalety
 25. Alfred Hornig, (1911-1999) student i absolwent WSH (?), wiceprezes 1934/35, członek Zarządu Koła Naukowego WSH 1935/36, absolwent WSH (?), geograf, naukowiec, autor szeregu prac naukowych, doc. dr hab.
 26. Ernest Hornig,
 27. Karol Imiela, (1917-2003) z Tarnowskich Gór, student i absolwent ekonomii AE, c. 1936, prezes
 28. Kazimierz Jankowski, olderman 1931/32
 29. Brunon Jędryszko (Jędryczko, Jendryszko), student i absolwent WSH (?), założyciel Slensanii, w 1937 zam. w Chorzowie
 30. Jerzy Jonik, z Chorzowa, członek Zarządu Koła Naukowego WSH 1936/37
 31. Władysław Kaczmarek, założyciel Slensanii, prezes sem. zim. 1927/28
 32. Hubert Kahlert, z Wielkich Hajduk, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy AH 1938/39, prezes Koła Naukowego AH 1939
 33. Lotariusz Karmański, ( - przed 1993) z Szopienic
 34. Alojzy Kawalec, ( - po 1972)
 35. Jan Keller, (1912 - 18 listopada 1994 w Sosnowcu) absolwent WSH (?), mgr ekonomii
 36. Edmund Klimacki,
 37. Zbigniew Koczorowski,
 38. Kokociński,
 39. Kolar,
 40. Albin Kondek, z Michałkowic
 41. Anzelm (Bernard ?) Konieczny, ( - 1991)
 42. Rafał Konieczny, ( - 10 kwietnia 1991) z Miasteczka Śląskiego, sekretarz 1937, członek Zarządu Koła Naukowego WSH 1936/37
 43. Henryk Kontny, założyciel Slensanii
 44. Dionizy Kościelniak,
 45. Karol Kotyrba, ( - przed 1993)
 46. Bolesław Koźlik, ( - po 1972) z Katowic, autor śpiewnika Slensanii, po wojnie szef kantyny w Hucie Heldon
 47. Walter Król, z Wielkich Hajduk, prezes 1939 (ostatnie Prezydium przed wojną), przechował w czasie wojny sztandar Slensanii
 48. Jerzy Krubasik, z Radzionkowa Śląskiego
 49. Leon Kujawa,
 50. Walter Kul, prezes
 51. Jan Kwiatkowski, z Chorzowa
 52. Alojzy Liszka,
 53. Wilhelm Łata, z Mikołowa
 54. Oskar Ławnik, (1915-1999) student i absolwent ekonomii AE (?), c. 1936
 55. Eryk Mach, z Chorzowa
 56. Henryk Machoń (Herbert Machun ?), student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w Chorzowie
 57. Alfred Machulik, z Gierałtowic pow. Rybnik
 58. Jan Mader, z Nowym Bytomiu

  Brunon Marcinek, lata 20-te.

 59. Brunon Marcinek, (?), (6 października 1901 w Chorzowie - 1969) brat Zygmunta (Odra), student i absolwent 1927 med. UP, dr med.

 60. Ryszard Marcol, z Gierałtowic
 61. Feliks Mathea, założyciel Slensanii, w 1937 zam. w Chorzowie
 62. Jerzy Maloszczyk (Moleszczyk), członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy AH 1938/39
 63. August Mende (Monde), student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w Chorzowie
 64. Ludwik Mróz, student i absolwent WSH (?), prezes, w 1937 zam. w Chorzowie, po wojnie na emigracji w Brazylii
 65. Paweł Mzyk, student i absolwent WSH (?), wiceprezes sem. zim. 1930/31, w 1937 zam. w Brzezinach Śląskich, po wojnie na emigracji w Kanadzie
 66. Edward Napieralski,
 67. Łucjan (Lucjan) Napieralski, ( - po 1972) student i absolwent WSH (?), olderman 1933, sekretarz 1931/32 oraz wiceprezes 1933 Bratniej Pomocy WSH , po wojnie zam. w Rybniku
 68. Karol Nowara, ( - przed 1993) z Brzezin Śląskich
 69. Nowak,
 70. Karol Nowara,

  Walter Pacha, lata 30-te.

 71. Walter Pacha, ( - lata 40-te) student i absolwent WSH (?), członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34, dyrektor Banku Polskiego w Katowicach (?)

 72. Bogusław Paprotny, mgr, w 1937 zam. w Tychach
 73. Bernard Piecha, prawnik, adwokat, w 1937 zam. w Lublińcu
 74. Herald Pifko, student i absolwent WSH (?), założyciel Slensanii, w 1937 zam. w Mikołowie
 75. Walter Pilawa,
 76. Alojzy Piotrowski, student i absolwent WSH (?), skarbnik PKM 1931/32, wiceprezes 1931/32, w 1937 zam. w Lublińcu
 77. Prętkiewicz,
 78. Franciszek Prus, wiceprezes sem. zim. 1927/28
 79. Antoni Przyłudzki, (1914 - 1984) student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w Katowicach
 80. Konrad Przyłudzki,
 81. Karol Pucek, (10 września 1910 w Rombinie w woj. poznańskim - 1940 w Katyniu) pochodził z Chorzowa, s. Bronisława, studiował na UP, absolwent AH (?), ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 75 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 82. Zenon Rolnik, olderman sem. let. 1930/31
 83. Alfons (po wojnie Andrzej) Ruda, (1913-1986), prezes 1934/35
 84. Jerzy Rzepka, student i absolwent WSH (?), założyciel Slensanii, w 1937 zam. w Mikołowie
 85. Stefan Schlosarczyk, sekretarz sem. let. 1928/29
 86. Reinhold Schrömer, z Bełku, założyciel Slensanii, wiceprezes sem. let. 1930/31
 87. Alfred Schwarc (Szwarz), z Mikłowa, student i absolwent WSH (?), sekretarz sem. let. 1930/31, prezes 1931/32, w 1937 zam. w Mikołowie
 88. Maksymilian Schwyrz, prezes sem. let. 1928/29

  Konrad Słonina, lata 30-te.

 89. Konrad Słonina, ( - 14 sierpnia 1991) student i absolwent WSH (?)

 90. Józef Słowiński, (9 grudnia 1912 w Katowicach -12 stycznia 1984) s. Wojciecha i Heleny z d. Grabowska, studiował we Lwowie i Poznaniu
 91. Zdzisław Smoczyk, (30 września 1913 w Lipinach w pow. świętochłowickim - 1940 w Katyniu) pochodził z Katowic, s. Jana, studiował na UP (?), prezes 1937, prezes Bratniej Pomocy AH 1938/39, inż., ppor. rez., w wojnie obronnej w 74 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 92. Alfred Sobota, ( - po 1984) z Katowic
 93. Jan Sobczyk, (1911-1989?) student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w Michałkowicach
 94. Alfred Sobota,
 95. Edmund Sojecki, (1911-2003)
 96. Augustyn Sokalla, (1915-1980) brat Józefa (Odra), z Wodzisławia Śląskiego
 97. Stefan Stolecki, (22 grudnia 1910 w Karłubiec k. Gogolina - 17 sierpnia 1998) c. 1931, absolwent WSH, ekonomista, więzień Auschwitz
 98. Jerzy Stopa, ( - po 1972)
 99. Aleksander Szabik, z Katowic
 100. Władysław Szczypa, z Rybnika, student i absolwent WSH (?), sekretarz sem. zim. i sem. let. 1930/31
 101. Szewczyk,
 102. Zbigniew Szurkowski,
 103. Jerzy Śladkowski (Świadkowski), student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w miejsc. Kalety
 104. Alfons Ślusarczyk (Ślosarczyk), student i absolwent WSH (?), założyciel Slensanii, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1929/30, w latach 30-tych dyrektor, w 1937 zam. w Katowicach
 105. Maksymilian Świerc, student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w miejsc. Kalety
 106. Jan Świerczewski,

  Jerzy Świeżewski, 1930/31 r. (?).

 107. Jerzy Świeżewski, ( - 1998), prezes, wiceprezes sem. let. 1928/29, olderman sem. zim. 1930/31

 108. Jerzy Tkocz, założyciel Slensanii, sekretarz sem. zim. 1927/28, dr, w 1937 zam. w Rudzie Śląskiej
 109. Bolesław Trombala, wystąpił
 110. Helmut Tronowicz, mgr, w 1937 zam. w Chorzowie
 111. Fryderyk Troska, prezes 1933, prawnik, sędzia, w 1937 zam. w Mikołowie
 112. Jerzy Unruh, ( - 26 lutego 1988) z Bielaszowic
 113. Rudolf Walluga, z Bierunia Śląskiego
 114. Jerzy Wąsik, ( - 1994) sekretarz PKM 1936/37, prezes Bratniej Pomocy WSH
 115. Alojzy Wenckowski, (1913-1998)

  Herbert Werner, 1939 r.

 116. Herbert Werner, (1913 - 15 sierpnia 1993) z Michałkowic, student i absolwent ekonomii UP, c. 1935

 117. Franciszek Wicher, student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w Chorzowie
 118. Stanisław Winszczyk, z Chorzowa
 119. Herbert Wiśniowski, student i absolwent WSH (?), sekretarz 1933, skarbnik PKM 1931/32, członek Komisji Rewizyjnej PKM 1932/33, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy WSH 1933/34, w 1937 zam. w Chorzowie
 120. Alojzy Wojszczyk, z Chorzowa
 121. Jerzy Zawiślok, ( - 1940 w Katyniu ?) z Sowic pow. Tarnowskie Góry
 122. Wilhelm Zuber, sekretarz Bratniej Pomocy AH 1938/39
 123. Wiktor Zwonek, student i absolwent WSH (?), w 1937 zam. w Łagiewnikach Śląskich
 124. Gabriel Żok, ( - 1 kwietnia 1973) z Miasteczka Śląskiego, członek Komisji Rewizyjnej Koła Naukowego WSH 1936/37

Listę członków opracowano na podstawie:

1) spisów członkowskich z końca lat 30-tych, Archiwum Korporacyjne,
2) Jerzy W. Dośla (uzupełnienie K. A. Tyszka), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Slensania (Poznań), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 14, s. 116 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum UAM,
4) danych encyklopedycznych i słownikowych oraz rozmów z rodzinami zmarłych członków Slensanii.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 14 II 2009 r.
Ostatnia zmiana: 20 X 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Akademicka „Slensania” przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 X 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }