Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Batoria

Dekiel Pawła Heinzelmana Nazwa:
Akademicki Konwent Batoria
Siedziba
Wilno
Data powstania:
I 1922 r.
Barwy:
niebieska – biała – złota
Dewiza:
„Scientia Patria Honor” („Nauka Ojczyzna Honor”)

Rys historyczny

Cerevisa Batorii

Konwent Batoria był pierwszą korporacją akademicką, która powstała w Wilnie. Został założony pod nazwą “Akademicki Konwent Batoria” w styczniu 1922 r. przez 11 studentów, grupę kolegów, uczestników I wojny światowej i walk o niepodległość, którzy po rozpoczęciu studiów zamieszkali w Bursie Akademickiej przy ul. Wielkiej w Wilnie. Część z nich stanowili żołnierze I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Większość z założycieli pochodziła z Kowieńszczyzny i wschodnich ziem polskich, które po pokoju ryskim pozostały poza granicami państwa.

Herb Batorii, 1937 r.

Dnia 19 marca 1922 r. założono w Rektoracie Uniwersytetu Stefana Batorego statut z prośbą o zatwierdzenie. Pierwszym kuratorem Batorii z ramienia Senatu Uniwersytetu został prof. Witold Nowodworski. Po jego przedwczesnej śmierci w 1923 r. zastąpił go prof. Jan Oko, a w latach 30-tych ks. prof. Czesław Falkowski. Jesienią 1922 r. wybrano pierwsze władze Batorii z prezesem Władysławem Janiszewskim, wiceprezesem Janem Bublejem, sekretarzem Wacławem Pacewiczem, oldermanem Cyprianem Ufnalem oraz skarbnikiem Kazimierzem Horoszką na czele. Dnia 12 listopada 1922 r. poświęcono sztandar Batorii.

Konwent Batoria, Wilno 1926/27 r.

Dnia 19 III 1922 r. Batoria została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 19 III 1922 r.). Kandydowała pod opieką Konwentu Polonia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała przed majem 1923 r. W latach 1933-1938 pozostawała poza strukturami Związku. Przy Batorii kandydowała K! Leonidania oraz K! Concordia Vilnensis.

Podpisanie karteli wieczystych z K! Lechicją oraz K! Lechią, 1-3 V 1937 r.

Batoria zawarła kartele: dnia 23 (21) listopada 1926 r. na 10 lat z Lechicją (2 maja 1937 r. zamieniony na wieczysty) oraz dnia 3 maja 1932 r. z poznańską Lechią (2 maja 1937 r. zamieniony na wieczysty).

Kwatera Batorii przy ul. Portowej 3 w Wilnie.

Kwatery Batorii mieściły się: w latach 1922-24 przy ul. Lwowskiej (u pułkownikostwa Konopackich), w latach 1924-26 w Śródmieściu przy ul. Trockiej 11 (pałac margrabiny Umiastowskiej), w latach 1926-33 (?) przy ul. Jagiellońskiej, od 1933 przy ul. Portowej 3/2.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 217 nazwiska, w tym 11 członków honorowych.

Powojenne spotkanie Batorusów, Łódź 12 XI 1977 r.

W okresie powojennym Batoria działała nieoficjalnie organizując od lat 50-tych zjazdy, komerse i spotkania okolicznościowe. W latach 70-tych i 80-tych do Korporacji przyjęci zostali synowie przedwojennych członków: Tomasz Dębowski, Hubert Łaszkiewicz (?), Zbigniew Horoszko, Zdzisław Kalukin, Dariusz Ważyński. W 2002 r. z inicjatywy Daniela Nowickiego z K! Lechia Batoria została reaktywowana. Była afiliowana przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 r. ukazało się pamiątkowe wydawnictwo “Konwent Batoria 1922-2008″. Po kilku latach aktywności w 2009 r. zawieszono działalność. Istnieje Koło Filistrów (vide Batoria).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Batorii obejmuje ponad dwieście nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Adam Chełmoński, (28 marca 1890 w Warszawie - 1959), s. Adama, absolwent gimnazjum w Warszawie, studiował prawo w Petersburgu i Paryżu, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, od 1922 jako zastępca profesora kierownik katedry prawa handlowego i wekslowego USB, filister honorowy Batorii, także od 1922 poseł na Sejm z okręgu kieleckiego, red. naczelny “Palestry” 1932-37, 1933-35 dziekan Rady Adwokackiej w Warszawie, wiceminister sprawiedliwości 1937-39, po wojnie prof. prawa administracyjnego i gospodarczego UWr.
 2. Józef Dowbor-Muśnicki, (25 października 1867 w Garbowie k. Sandomierza - 26 października 1937 w Batorowie k. Poznania) s. Romana i Antoniny z Wierzbickich, absolwent korpusu kadetów w Petersburgu, konstantynowskiej szkoły wojskowej, Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu 1899-1902, generał lejtnant Armii Imperium Rosyjskiego i generał broni Wojska Polskiego, od 1917 dowódca I Korpusu Polskiego w Rosji, od 1919 dowódca powstania wielkopolskiego, od 15 czerwca 1921 Ojciec Konwentu Lechia z Poznania, filister honorowy Konwentu Batoria z Wilna, pochowany w Lusowie k. Poznania
 3. Czesław Falkowski, (28 listopada 1887 w Warszawie - 25 lipca 1969) - absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie, wyświęcony na księdza katolickiego w Innsbrucku 1910, prof. Akademii Duchownej w Petersburgu, UL oraz USB, rektor USB 1928-30, kurator i filister honorowy Batorii, filister honorowy Leonidanii oraz Conradii, więziony przez Niemców 1942-43, po wojnie wykładowca w Seminarium Duchowym w Białymstoku, w latach 1949-1969 biskup łomżyński, pochowany w katedrze łomżyńskiej
 4. Juliusz Glatman, inż., dyrektor elektrowni w Wilnie, filister korporacji Wisła z Gdańska, filister honorowy Batorii z Wilna, po wkroczeniu do Wilna wojsk niemieckich wyjechał do Berlina, wrócił jako oficer niemiecki
 5. Jan Oko, (16 grudnia 1875 w Zameczku k. Żółkwi na Ukrainie - 8 września 1946 w Zakopanem) s. Walentego i Katarzyny z d. Fischer, absolwent z odznaczeniem V Gimnazjum we Lwowie 1898, studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim, prof. nadzw. 1920-25 oraz zw. 1925-39 USB, kurator i filister honorowy Batorii, filister honorowy Filomatii Vilnensis, po wojnie prof. UŁ 1945, członek Komisji Filologicznej PAU, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, prezes Wileńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 6. Kazimierz Opoczyński, (14 marca 1877 w Syczówce k. Humania - 21 października 1963 Warszawa) ojciec Tadeusza (Konwent Batoria), lekarz, mjr, prof. anatomii patologicznej, rektor USB 1932-33, filister honorowy Batorii i Leonidanii, członek korespondent PAU
 7. Stefan Otolski, (16 czerwca 1878 - 29 października 1950) ojciec Bohdana (Lechicja), farmaceuta, lekarz, studiował na Uniwersytecie w Dorpacie i Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu, dr, filister Lechicji oraz filister honorowy Batorii, wiceprezes Związku Organizacji Filisterskich, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA

  Jerzy Panejko, 1939 r.

 8. Jerzy Panejko, ( - po 1945) prawnik, administratywista, prof. USB, filister honorowy Batorii, Vilnensii i Conradii, po wojnie w Austrii

 9. Segiusz Leonard Schiling-Siengalewicz, (17 kwietnia 1886 w Romanowie k. Lwowa - 28 listopada 1951 w Poznaniu) doc. medycyny sądowej i toksykologii UJK 1923, prof. medycyny sądowej USB 1924-39, filister honorowy Batorii i Leonidanii, prof. medycyny sądowej UMCS 1944-45, prof. medycyny sądowej UP 1945-50 i AM w Poznaniu 1950-51, od 1947 członek korespondent PAU, autor prac z zakresu toksykologii sądowej, traumatologii sądowo-lekarskiej, immunopatologii
 10. Marian Węclewicz, (1903 - 8 grudnia 1986) powstaniec wielkopolski, mgr praw, filister Lechii i filister honorowy Batorii, sędzia śledczy w Gnieźnie, po wojnie adwokat, pochowany na Cmentarzu w Gostyniu
 11. Adam Zawadzki, filister honorowy Batorii

Członkowie rzeczywiści

 1. Aleksander Adamonis, (1908 - 24 sierpnia 1977 w Warszawie) student filologii klasycznej USB, prezes od grudnia 1935, absolwent USB, ppor. rez., uczestnik wojny obronnej 1939, żołnierz AK ps. “Kieł”, pochowany na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu
 2. Edward Adamowicz, (7 lipca 1911 w Wilnie - ) student farmacji USB, prezes 1939, mgr farmacji UW 1946

  Jerzy Aktabowski, 1938 r.

 3. Jerzy Aktabowski, prawnik, adwokat

 4. Wilhelm Albrecht, student prawa USB, członek Zarządu Koła Grodnian 1929/30 i 1930/31, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1930/31

  Ludwik Andrzejewski, 1925 r.

 5. Ludwik Andrzejewski, sekretarz sem. let. 1924/25, wiceprezes Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1926

 6. Stanisław Andrzejkowicz, student geografii USB
 7. Zbigniew Bandurski, student prawa USB
 8. Leonard Białczorski, student prawa USB
 9. Konstanty Birn (Bira), ( - po 1945) student teologii USB, założyciel Concordii Vilnensis, prezes 1929/30, przeszedł do Batorii, wywieziony na Syberię

  Tadeusz Bodalski, 1926/27 r.

 10. Tadeusz Bodalski, (1905 - sierpień 1972) c. 1926/27, farmaceuta, prof. UWr.

  Mieczysław Szyszko-Bohusz, 1926/27 r.

 11. Mieczysław Szyszko-Bohusz, ( - 1979 w Warszawie) student prawa USB, c. 1926/27

 12. Witold Borowski, ( - marzec 1970)
 13. Jan Bublej (Bubley), ( - 1939 w Mińsku) Sybirak, student med. USB, założyciel Batorii, pierwszy wiceprezes 1922, dr med.
 14. Bronisław Bukowski, członek Młodzieży Wszechpolskiej, Batorii i Konfederacji Gladia
 15. Konrad Bukowski, mjr/płk.

  Wacław Bukowski, 1929 r.

 16. Wacław Bukowski, ( - 1964 w Paryżu) student prawa, c. 1929, prezes 1932/33, pochowany w Warszawie

  Antoni Butkiewicz, 1925 r.

 17. Antoni Butkiewicz, ( - 1973) student farmacji USB, c. sem let. 1924/25, farmaceuta

 18. Chmielewski,

  Mieczysław Chodorowski, 1927/28 r.

 19. Mieczysław Chodorowski, c. sem. zim. 1927/28,

  Henryk Cygankiewicz, 1926/27 r.

 20. Henryk Cygankiewicz (po wojnie Cichankiewicz), c. 1926/27 Batoria (fuks major), prawd. późniejszy członek Piłsudii, członek Rady Naczelnej Myśli Mocarstwowej 1931

 21. Waldemar Czarnocki, (1915 - 10 czerwca 1998 w Gdańsku) student prawa USB, c. 1933, wiceprezes 1937, mgr praw USB

  Michał Czerewko, 1927/28 r.

 22. Michał Czerewko, ( - przed 1977) student prawa USB, c. sem. zim. 1927/28, członek Koła Prawników, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1930/31, członek Zarządu Koła Wilnian, członek Zarządu Wileńskiej MW 1930/31, zmarł na emigracji w Ameryce Południowej

 23. Kazimierz Czerpak (Czerepak), student prawa USB, sekretarz 1939
 24. Witold Czerwiński, sekretarz Bratniej Pomocy USB 1938/39, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu
 25. Stanisław Czyżyk, student chemii USB, olderman 1937, prezes 1938 (po Bohdanie Ruczaju), członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1937/38
 26. Andrzej Dąbrowski, student prawa

  Witold Dąbrowski, 1977 r.

 27. Witold Dąbrowski, (1905 - listopad 1995 w Warszawie) c. 1939?, mgr praw USB, sędzia Sądu Najwyższego, jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

 28. Andrzej Dębowski, (1911-1990) student prawa USB

  Władysław Dębski, 1925 r.

 29. Władysław Dębski (Dębisk), student farmacji USB, wiceprezes 1924/25

  Jerzy Dietrich, 1927/28 r.

 30. Jerzy Dietrich, (1901? - ok. 1985) prezes 1930/31, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1928/29 i sekretarz Bratniej Pomocy USB 1929/30, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Lublinian 1929/30, wiceprezes i p.o. prezesa Bratniej Pomocy USB 1930/31, prawnik, zmarł na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Władysław Drozdowski, 1927/28 r.

 31. Władysław Drozdowski, ( - 9 grudnia 1977 w Brukseli) student prawa USB, c. sem. let. 1927/28, wiceprezes 1931/32, oraz 1932, olderman 1932/33, członek Koła Grodnian, sekretarz Bratniej Pomocy USB 1930/31, członek Sądu Koleżeńskiego Koła Wilnian 1932, prezes Koła Wilnian 1935, kierownik Grupy Akademickiej OWP, prezes MW w Wilnie 1934/35, prawdopodobnie przeszedł do Korporacji Polesia (?), prawnik, po wojnie na emigracji w Belgii

  Czesław Dytz, 1927/28 r.

 32. Czesław Dytz, c. sem. zim. 1927/28, sekretarz 1931

 33. Stanisław Dzierzyński (Dzierżyński),
 34. Kazimierz Dzierżyński, (1917 - 19 czerwca 1996 w Przeźmierowie) student prawa USB i UW, c. 1937, mgr praw
 35. Mateusz Fonberg,
 36. Aleksander Frąckiewicz, ps. “Lolek”
 37. Stanisław Gąsecki (Gąseczki),
 38. Władysław Gąsecki (Gąseczki), lekarz

  Aleksander Gozdawa-Giżycki, 1925 r.

 39. Aleksander Gozdawa-Giżycki(Iżycki),

 40. Jan Głowacki (Głowecki), prezes (do grudnia) 1935
 41. Stefan Golędzinowski,

  Stanisław Gosiewski, 1927/28 r.

 42. Stanisław Gosiewski, sekretarz 1928/29

  Karol Gultman, 1929 r.

 43. Karol Gultman, c. ok. 1928

  Paweł Benedykt Heinzelman, 1977 r.

 44. Paweł Benedykt Heinzelman, (1911 - 24 czerwca 1996 w Świdrze) student prawa USB, c. 1930 (31), sekretarz 1932, prezes sem. let. 1935/36, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy USB 1934/35, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego USB 1936/37, mgr praw USB, por. rez., w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu (m.in. pod Kockiem), jeniec obozów jenieckich w Arnswalde, Gross-Born, po wojnie pracownik NBP 1946-86, jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

 45. Jerzy Henszel, (1911-1937) sekretarz 1932/33, członek Myśli Mocarstwowej
 46. Franciszek Hoffman, ?, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA
 47. Józef Hofman, ( - zm. po 1945 we Wrocławiu) początkowo w Filomatii Vilnensis, przeszedł do Konwentu Batoria

  Włodzimierz Hofman, 1926/27 r.

 48. Włodzimierz Hofman, ( - po 1981) student prawa USB, c. sem let. 1924/25, wiceprezes sem. zim. 1926/27, prezes sem. zim. 1927/28 i 1928, członek Zarządu Koła Prawników 1927/28

  Kazimierz Horoszko, 1926/27 r.Kazimierz Horoszko, 1977 r.

 49. Kazimierz Horoszko, ( - 31 lipca 1979 w Łodzi) z Mińszczyzny, oficer II Korpusu gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, student wydziału matematyczno-przyrodniczego USB, później prawa, założyciel Batorii, pierwszy skarbnik 1922, skarbnik 1922-24/25, sekretarz 1924/25, kurator Leonidanii 1927 i Concordii Vilnensis 1928, olderman 1928/29, prezes 1929, prezes 1932 (X-lecia) oraz 1937 (XV-lecia), jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

 50. Stanisław (lub Witold) Huzar, ( - 12 listopada 1977 w Łodzi)

  Jan Ilczuk, 1977 r.

 51. Jan Ilczuk, (18 stycznia 1915 w maj. Leluny na Litwie - 16 września 2000 w Warszawie) c. 1938, student prawa, wiceprezes 1938/39, członek Zarządu Koła Prawników 1937/38, mgr praw USB, radca prawny, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

 52. Henryk Jabłoński, student farmacji USB
 53. Piotr Jabłoński, farmaceuta
 54. Władysław Janiszewski, z Kijowszczyzny, student nauk humanistycznych USB, założyciel Batorii, pierwszy prezes 1922, kilkukrotny prezes w następnych latach, wystąpił z korporacji ok. 1925,
 55. Walfred Janzen, ps. “Wofka”
 56. Kazimierz Jasiulaniec,

  Stefan Jocz, 1926/27 r.

 57. Stefan Jocz, ( - 8 sierpnia 1963 w Londynie) student prawa USB, c. 1926/27, sekretarz 1930/31, wiceprezes 1932/33, członek Zarządu Myśli Mocarstwowej, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1930/31

 58. Edward Jurewicz,
 59. Wiktor Jurewicz, ps. “Wrangiel”, student medycyny USB, wiceprezes 1938, sekretarz 1939
 60. Leszek Jurgowski, student prawa USB

  Józef Jurkiewicz, 1926/27 r.

 61. Józef Jurkiewicz,

  Paweł Kalukin, lata 30-te.Paweł Kalukin, 1977 r.

 62. Paweł Kalukin, (27 (28?) sierpnia 1908 w Wilnie - 6 sierpnia 1989), absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie 1928, c. 1929, student prawa USB, olderman 1932, jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

  Janusz Kampf, 1977 r.

 63. Janusz Kampf, student prawa USB, sekretarz 1934/35

 64. Kampf, (?)

  Zygmunt Karczewski, 1925 r.

 65. Zygmunt Karczewski, student prawa USB (1928), członek Lechicji akt. 1925-32, w Wilnie także członek Konwentu Batoria, prezes Związku Kół Prowincjonalnych 1929/30, członek Wileńskiego Koła Akademickiego 1930/31

  Bronisław Karpowicz, 1925 r.

 66. Bronisław Karpowicz, c. sem let. 1924/25

 67. Roman Kawecki, (11 maja 1915 w Mierzawicach - ) student wydziału rolnego USB i medycyny, wiceprezes 1939, lekarz med. UP 1946

  Włodzimierz Kiryłowicz, 1926/27 r.

 68. Włodzimierz Kiryłowicz, c. 1926/27, członek Sądu Ogólnokorporacyjnego

 69. Jan Ludomir Kłoniecki, (1903 - 11 marca (?) 1983) student medycyny USB, filister Korporacji Lechia, w Wilnie także Konwentu Batoria, wiceprezes Koła Medyków 1929/30
 70. Józef Kojdecki, (20 marca 1910 w Wilnie - 8 marca 1989 w Warszawie) absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie 1928, członek Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1934/35, długoletni wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim OOP
 71. Henryk Konarzewski, ( - 3 lutego 1980 w Wielkiej Brytanii) student Wydziału Sztuk Pięknych USB, pierwszy fuks Batorii, lotnik, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 72. Stanisław Kordaszewski, prezes Koła Wileńskiego MW 1929-31, członek Klubu Młodych OWP i SN 1929, lekarz

  Aleksander Kort, 1929 r.

 73. Aleksander Kort (Kortt), c. ok. 1928, prawnik

  Aleksander Kowalewski, 1929 r.

 74. Aleksander Kowalewski, c. 1929

  Henryk Kowalewski, 1925 r.

 75. Henryk Kowalewski, student prawa USB

  Harry Kowalski, 1926/27 r.

 76. Harry (Henryk Paweł) Kowalski, (12 luty 1895 w Płońsku - 1961) olderman 1924/25 i sem. zim. 1926/27, mgr farmacji USB 1929

  Marian Kowalski, 1926/27 r.

 77. Marian Kowalski, student farmacji USB, prezes sem. zim. 1926/27, prezes Bratniej Pomocy USB 1926/27, prezes Koła Wileńskiego MW 1926, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1927/28, prezes Bratniej Pomocy USB 1926/27

 78. Tadeusz Kowalski, (?)

  Stefan Kownas, 1926/27 r.

 79. Stefan Kownas, (1898-1986) student nauk matematyczno-przyrodniczych, założyciel Batorii

 80. Kazimierz Kozarski, student farmacji USB
 81. Gustaw Kozłowski,

  Marian Kozłowski, 1927/28 r.

 82. Marian Kozłowski, c. sem. let. 1927/28, olderman 1934

 83. Wiktor Krauze,
 84. Jerzy Kropiwnicki,
 85. Włodzimierz Bohdan Kucharkowski, ( - 1929 w Wilnie) z Wołynia, student prawa USB, założyciel Batorii, pierwszy wiceolderman i chorąży 1922, wystąpił z korporacji ok. 1925 (przyjęty ponownie pośmiertnie 1929), po studiach pracownik starostwa w Nowogródku, zginął śmiercią tragiczną postrzelony w Nowogródku w głowę przez przesłuchiwanego komunistę, wkrótce potem zmarł w szpitalu w Wilnie, pochowany na Cmentarzu na Rossie w Wilnie

  Jakub Eugeniusz Kazimierz Kucharski, 1926/27 r.

 86. Jakub Eugeniusz Kazimierz Kucharski, ( - 25 maja 1967) olderman sem. zim. 1927/28, 1928 oraz 1929, kurator Leonidanii 1927, lekarz

  Konstanty Kuksewicz, 1926/27 r.Konstanty Kuksewicz, 1977 r.

 87. Konstanty Kuksewicz, student prawa USB, sekretarz (?) sem. zim. 1926/27

  Eugeniusz Korwin-Kurkowski, 1926/27 r.Eugeniusz Korwin-Kurkowski, 1977 r.

 88. Eugeniusz Korwin-Kurkowski, (1904 - 7 sierpnia 1979 w Łodzi) c. 1926/27, kurator Leonidanii 1927, wiceprezes 1928/29, prezes sem. zim. 1929/30, wiceprezes Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1928/29, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1928/29, prezes Koła Filistrów 1936

 89. Witold Kuźmicz, student prawa USB, jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

  Henryk Kwiatkowski, 1927/28 r.

 90. Henryk Kwiatkowski, student prawa USB, c. 1926/27, sekretarz 1928, członek Aeroklubu Akademickiego, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1927/28

 91. Jerzy Lipka, student prawa USB

  Julian Łaszkiewicz, 1977 r.

 92. Julian Łaszkiewicz, (1912-1991) student prawa USB, bratanek Karola (Lutycja, Lutyko-Venedya), kuzyn Lucjana (Sparta), ojciec Huberta (Batoria), wiceprezes sem. let. 1935/36, prezes 1936/37, delegat na XIII Zjazd ZPKA 1937, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1934/35, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1935/36 oraz 1936/37, członek Sądu Koleżeńskiego Bratniej Pomocy USB 1936/37, członek Komisji Rewizyjnej MW 1937/38, jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

 93. Romuald Łazarewicz, student nauk matematyczno-przyrodniczych USB
 94. Józef Łazuka, student prawa USB
 95. Leon Łoś, student prawa USB
 96. Jan Łowczecki, (ok. 1898 - 30 grudnia 1964) pierwotnie w Concordii Vilnensis, przeszedł do Konwentu Batoria, naczelnik wydziału administracyjnego kuratorium we Wrocławiu
 97. Bohdan Łuczaj, student prawa USB, prezes 1937/38 i 1938
 98. Wacław Łukaszewski, student prawa USB
 99. Wacław Mackiewicz, student prawa USB, sekretarz 1935
 100. Zygmunt Marczewski, ( - 1943) student prawa

  Antoni Markowski, 1926/27 r.

 101. Antoni Markowski, prezes Koła Grodnian 1925, prawnik, sędzia śledczy

 102. Wacław Masewicz, ( - przed 1998) pierwotnie w Vilnensii, przeszedł do Konwentu Batoria (albo na odwrót)
 103. Kazimierz Matuchniak, (1911 - 1979 w Warszawie) student prawa USB

  Eugeniusz Korwin-Kurkowski, 1977 r.

 104. Tadeusz Matuchniak, (1913 - 5 sierpnia 1981 w Łodzi) prawnik, adwokat, olderman sem. let. 1935/36

 105. Stanisław Mazur,
 106. Zygmunt Męzel,
 107. Władysław Michniewicz, student prawa USB

  Jarosław Minia, prawd. druga połowa lat 30-tych.

 108. Jarosław Minia (Minja), ( - marzec 1979 w Otwocku ?)

 109. Stefan Mitrowski, ( - 22 marca 1981 w Radomiu) ojciec Macieja (Batoria), student prawa USB, prawnik
 110. Stanisław Monkiewicz,
 111. Stanisław Moroz, (1 maja 1913 w Wilnie - ) mgr farmacji UP 1946

  Jerzy Józef Mroczkiewicz, 1925 r.

 112. Jerzy Józef Mroczkiewicz, (21 czerwca 1898 w Nieborowie - ) z Kongresówki, student medycyny USB, założyciel Batorii, lekarz med. USB 1926, internista

  Henryk Nasutto, 1926/27 r.

 113. Henryk Nasutto, ( - przed 1977) prezes 1927, członek Młodzieży Wszechpolskiej, lekarz,

 114. Kazimierz Nasutto,
 115. Bolesław Nawrocki, ( - przed 1977) członek Lechicji i Konwentu Batoria
 116. Kazimierz Nawrocki, c. 1930/31
 117. Henryk Nieciejowski, student prawa USB
 118. Niedziałkowski, s. Mieczysława Niedziałkowskiego, polityka PPS

  Janusz Nielubowicz-Tukalski, 1926/27 r.

 119. Janusz Nielubowicz-Tukalski, (1907 - 2000) student prawa USB, c. 1926/27, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1928/29, mgr praw USB, adwokat

  Mieczysław Niewiarowski, 1925 r.

 120. Mieczysław Niewiarowski, ( - przed 1977) olderman sem. let. 1924/25, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 121. Kazimierz Nuszel, (19 października 1911 w Wilnie - 1940 w Katyniu) student prawa USB, wiceprezes 1933/34, hokeista, mgr praw USB, aplikant adwokacki w Poznaniu, ppor. rez. piechoty walczył w wojnie obronnej 1939, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 122. Stanisław Nuszel, (1913-1987) student prawa USB, hokeista, prawnik, adwokat

  Marian Obiezierski, 1929 r.

 123. Marian Obiezierski, (1909 - 1965 w Warszawie) student prawa USB, c. 1929, sekretarz 1933/34

  Mieczysław Obiezierski, 1929 r.

 124. Mieczysław Obiezierski, ( - 1944 w Warszawie) student prawa USB, c. 1926/27, olderman sem. zim. 1929/30, zginął z dzieckiem na ręku w wyniku ostrzału Żoliborza podczas Powstania Warszawskiego

 125. Władysław Olechnowicz, wiceprezes 1935, prawnik, prokurator w Prokuraturze Wojskowej

  Tadeusz Olikiewicz, 1929 r.

 126. Tadeusz Olikiewicz, (1909 - ) c. 1929, mgr praw USB, jeden z organizatorów powojennych spotkań Batorii

  Tadeusz Opoczyński, 1926/27 r.

 127. Tadeusz Opoczyński, ( - 1944 w Warszawie?) s. Kazimierza (Batoria), student prawa USB, c. 1926/27, członek Zarządu Bratniej Pomocy 1928/29, wiceprezes Akademickiej Kasy Chorych 1930/31, ostatnio widziany na kilka godzin przed wybuchem Powstania Warszawskiego

 128. Henryk Ożdżyński, student prawa USB

  Wacław Pacewicz, 1927/28 r.

 129. Wacław Pacewicz, ( - 19 kwietnia 1973) pochodził z Mińska Litewskiego, student prawa, pierwszy sekretarz (olderman?) 1922

 130. Tadeusz Parczewski, (1914-1982) wnuk prof. Alfonsa Parczewskiego - rektora USB, student prawa, wiceprezes 1934/35
 131. Stanisław Pawłowski, wystąpił z korporacji ok. 1925 (prawd. tożsamy ze Stanisławem Pawłowskim (1900 - 1950) -s. Adolfa, ochotnik WP (1919 -1920), c. II sem. 1924/25 Konwent Polonia [1385])
 132. Paweł Pietkiewicz, student prawa USB

  Ryszard Pietraszkiewicz, 1929 r.

 133. Ryszard Pietraszkiewicz, c. 1929

  Stefan Pilchowski, 1927/28 r.

 134. Stefan Pilchowski, ( - 1970 w Warszawie) student prawa USB, sekretarz 1929, olderman 1931/32

  Wacław Podolski, 1925 r.

 135. Wacław Podolski, ( - przed 1939) wiceprezes sem. let. 1924/25, członek Młodzieży Monarchistycznej, farmaceuta

  Leszek Pogonowski.

 136. Leszek Pogonowski, ( - 2 listopada 1986) student prawa USB, dziennikarz, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL

 137. Benedykt Polak,
 138. Konstanty Potoczniterm, ?
 139. Włodzimierz Prokofjew, student nauk matematyczno-przyrodniczych USB

  Dymitr Protasewicz, 1929 r.

 140. Dymitr Protasewicz (Protasiewicz), c. 1929

  Włodzimierz Protasewicz, 1929 r.

 141. Włodzimierz Protasewicz (Protasiewicz), c. 1929

  Zygmunt Przyjałgowski (?), 1926/27 r.

 142. Zygmunt Przyjałgowski, (1902-1970) student prawa USB, prezes 1931/32, wiceprezes 1934, olderman 1938

  Jerzy Rabczewski, 1925 r.

 143. Jerzy Rabczewski, (1901- 14 lutego 1981) - s. Piotra, początkowo w Batorii, c. II sem. 1925/26 Konwent Polonia, I wiceprezes Stulecia, wiceprokurator Sądu Apelacyjnego w Wilnie, w 1939 r. przez Litwę przedostał się na Zachód. Pracował w wywiadzie. Zmarł w Londynie [1397]

  Albert Raube, 1929 r.

 144. Albert Raube, ( - 1972 w Ostródzie) c. 1929, technik dentystyczny

 145. Czesław Rączajski,

  German Rembiszewski, 1927/28 r.German Rembiszewski, 1977 r.

 146. German Rembiszewski, c. sem. zim. 1927/28, student prawa USB, student Zarządu Bratniej
  Pomocy USB 1929/30

  Władysław Rewieński, ok. 1926/27.

 147. Władysław Rewieński, (4 sierpnia 1904 w Sierpuchowie -1955) student prawa USB 1926-, c. 1926/27, olderman 1930/31, wicedyrektor Banku Rolnego w Warszawie

  Tadeusz Romer.

 148. Tadeusz Romer, c. sem. let. 1927/28, wiceprezes 1930/31 oraz 1931

  Witold Romer (?), 1926/27 r.

 149. Witold Romer, ( - 1940) c. 1926/27, sekretarz sem. zim. 1929/30, wiceprezes 1930, prezes 1931, prawnik, sędzia w Opocznie, wspomina o nim Melchior Wańkowicz w “Hubalczycy”, wywieziony prawd. do Majdanka, gdzie zginął

 150. Bohdan Ruczaj, prezes 1938
 151. Stanisław Rybar,

  Henryk Rylski, 1926/27 r.

 152. Henryk Rylski, ( - 1939-45) skarbnik 1924/25, wiceprezes sem. zim. 1927/28, 1928 oraz sem. zim. 1929/30, kurator Concordii Vilnensis 1928, prezes 1930, sekretarz 1931, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1928/29, prezes Koła Akademików Suwalszczan

 153. Zbigniew Rylski,

  Otton Rymkiewicz, 1977 r.

 154. Otton Rymkiewicz, ( - 1987) student prawa USB

 155. Leonard Saniuk, ( - 1976 we Wrocławiu) student prawa USB
 156. Andrzej Sieragowski, (4 luty 1897 w Wierzbniku - 1 stycznia 1977) mgr farmacji USB 1929

  Stefan Skorupski, 1925 r.

 157. Stefan Skorupski, ( - 1939-45)

  Aleksander Jan Sobolewski, 1926/27 r.

 158. Aleksander Jan Sobolewski, (9 luty 1896 w Krużkach pow. Suwałki - 1977) z Wileńszczyzny, mgr farmacji USB 1928, po wojnie farmaceuta w Gdańsku

 159. Eugeniusz Sobolewski, ( - 21 września 1977) student farmacji USB, założyciel Batorii, po wojnie na emigracji, w latach 70-tych wrócił do kraju
 160. Stanisław Staniul (Staniuk),
 161. Jan Stefow, sekretarz 1934
 162. Witold Stępiński, sekretarz 1937/38, lekarz, komandor
 163. Kazimierz Strojnowski (Stroynowski),
 164. Włodysław Subortowicz, student prawa USB
 165. Michał Sypniewski, student nauk humanistycznych i prawa USB, sekretarz 1937
 166. Kazimierz Szantyr, (1914-2005) brat Józefa (Leonidania)

  Marian Szczęsnowicz, 1927/28 r.

 167. Marian Szczęsnowicz, ( - 1940 w Katyniu ?) student prawa USB, c. sem. zim. 1927/28, sekretarz 1933/34, prezes 1934/35, olderman 1935

 168. Konstanty Szulc, ( - 14 grudnia 1962 na Mazurach) olderman 1937/38, inż. rolnik, pochowany na Cmentarzu na Zarzewie

  Witold Szwedzicki, 1935 r.

 169. Witold Szwedzicki, ( - po 1981) student prawa USB, sekretarz sem. let. 1935/36

  Bogdan Szymborski, 1926/27 r.

 170. Bogdan Szymborski, student medycyny USB, c. 1926/27, później skreślony z korporacji, prezes Akademickiego Koła Grodnian 1930/31, członek Zarządu Koła Medyków 1931/32, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1932/33, lekarz

  Marian Szymonowicz, 1925 r.

 171. Marian Szymonowicz, ( - przed 1977) usunięty z korporacji

 172. Paweł Świetlikowski, (1915 - 26 lipca 2006) mgr prawa USB, mjr AK, wieloletni więzień obozów w Workucie, po powrocie do kraju pracował w górnictwie, inż.
 173. Jan Tarwid, (ok. 1895 - 1929 w Wilnie) z Kowieńszczyzny, student nauk humanistycznych USB, założyciel Batorii, autor słów hymnu, zmarł na gruźlicę
 174. Wacław Tejszerski, (26 września 1910 w Nowych Święcianach - 25 stycznia 1976 w Warszawie)
 175. Ziemowit Tobolewicz, student rolnictwa USB

  Tomczyk, 1926/27 r.

 176. Tomczyk, c. 1926/27

 177. Maks Tyrczyński, (zob. poniżej ?)
 178. Jan Max Tuszyński, student prawa USB (zob. powyżej ?)
 179. Michał Tadeusz Tyszko, (1910-1991) student prawa USB
 180. Cyprian Ufnal, ( - 1943) z Kongresówki, student farmacji USB, założyciel Batorii, pierwszy olderman 1922, pochowany na Cmentarzu na Antokolu w Wilnie

  Witold Uliński, 1927/28 r.

 181. Witold Uliński, c. sem. zim. 1927/28, sekretarz 1931/32

 182. Edward Uścinowicz, student prawa USB
 183. Oleg Wachowski, student prawa USB

  Waliszewski, 1929 r.

 184. Waliszewski,

 185. Józef Walukiewicz, student prawa USB
 186. Stanisław Waszczun,

  Antoni Ważyński, 1926 r.Antoni Ważyński, 1977 r.

 187. Antoni Ważyński, (1904-1995) ojciec Dariusza (Batoria), student prawa, c. 1926/27, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1928/29 i wiceprezes Zarządu 1929/30, prezes Koła Wileńskiego MW 1931/32, kierownik Grupy Młodych OWP, członek Rady Naczelnej MW 1931, redaktor “Ruchu Młodych” w “Dzienniku Wileńskim”

  Wiktor Weinbaum, prawd. druga połowa lat 30-tych.

 188. Wiktor Weinbaum, (1915 - 25 kwietnia 1999 w Warszawie) ukończył Konserwatorium Muzyczne w Wilnie oraz prawo USB 1939, c. 1933, olderman 1937 oraz 1938, adwokat, dyrektor Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina i dyrektor generalny Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

 189. Walenty Wernikowicz (?), ( - 2 marca 1933) dr, filister Batorii
 190. Kazimierz Werstakowski, ( - przed 1977) student prawa, wiceprezes 1937/38, sekretarz 1938, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1937/38
 191. Eustachy Wierzbowski, ( - 1973) student prawa USB
 192. Michał Willamowicz, sekretarz Wileńskiego Koła Międzykorporacyjnego 1926, wystąpił z korporacji ok. 1925 (?), członek Młodzieży Wszechpolskiej,
 193. Henryk Wiktor, ( - przed 1977) prawnik
 194. Franciszek Wiszniewski,

  Józef Woźniak, 1925 r.

 195. Józef Woźniak, c. sem let. 1924/25, olderman 1928, prezes 1928/29, prawnik, prokurator

 196. Wiktor Wróbel (Wróble),
 197. Feliks Wysocki, student prawa USB
 198. Jan Wysocki, ( - 7 października 1978 w Kielcach)
 199. Olgierd Wysocki, student prawa USB

  Roman Zaborowski, 1926/27 r.

 200. Roman Zaborowski, ( - zm. w Rodezji) olderman 1930, po wojnie na emigracji w Afryce

  Mieczysław Zasławski, 1926/27 r.

 201. Mieczysław Zasławski, ( - 15 września 1959 w Sochaczewie) student med. USB, sekretarz sem. zim. 1927/28 i 1928, lekarz, dr med., żołnierz II Korpusu PSZ, walczył pod Monte Cassino

 202. Wacław Znamierowski, student prawa USB

  Zygmunt Zubrzycki, 1927/28 r.

 203. Zygmunt Zubrzycki, ( - po 1981) c. sem. let. 1927/28, sekretarz 1930, po wojnie na emigracji w Hiszpanii

 204. Edward Żaba, student rolnictwa USB

  Leonard Żabko-Potopowicz, 1927/28 r.

 205. Leonard Żabko-Potopowicz, c. sem. zim. 1927/28, wojskowy

  Witold Żarnowski, 1926/27 r.

 206. Witold Żarnowski, ( - 18 listopada 1971) z Kowieńszczyzny, Dowborczyk, student nauk matematyczno-przyrodniczych USB, założyciel Batorii, prezes sem. let. 1924/25, pierwszy prezes Związek Filistrów Konwentu Batoria 1929

Pieczęć Batorii, 1930 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Paweł Kalukin (uzupełnili Jan Ilczuk i Krzysztof Adam Tyszka), Lista członków Akademickiego Konwentu Batoria (Wilno), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 15, s. 14 i n.,
2) Konwent Batoria. Skład od 1922 r. do 1939 r., (w:) Konwent Batoria 1922-2008, Warszawa 2008, s. 30 i n.,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Konwentu Batoria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 17 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Batoria (Wilno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }