Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Conradia

Dekiel Józefa Fietkiewicza Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Chrześcijańska „Conradia”
Siedziba:
Wilno
Data powstania:
grudzień 1926 r.
Barwy:
czerwona – biała – żółta
Dewiza:
„Gustavus obiit natus est Conradus(„Gustaw umarł narodził się Konrad”), (w pierwszych latach działalności: „Kocham cały naród, chcę go dźwignąć, uszczęśliwić”)

Rys historyczny

Kartka Conradii z życzeniami wielkanocnymi, Wilno 1939 r.

Korporacja Conradia została założona w grudniu 1926 r. z inicjatywy profesora Uniwersytetu Stefana Batorego Feliksa Konecznego. Przybrała barwy czerwono-biało-żółte symbolizujące założenia ideowe korporacji: wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Za szczególne zadanie Conradii przyjęto - jak można przypuszczać pod wpływem prof. Konecznego - “pracę nad nauką o państwie”.

Conradia była korporacją chrześcijańską i od 1927 r., podobnie jak powstała w Wilnie kilka miesięcy wcześniej Śniadecia, należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich.

Sztychowanie na komersie Conradii, Wilno 1938 r.

W pierwszej połowie lat 30-tych działalność korporacji zamarła. Dopiero w 1937 r. dzięki staraniom jezuity o. Kazimierza Kucharskiego została reaktywowana głównie przez studiujących absolwentów Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie.

Pierwszym kuratorem Korporacji z ramienia Uniwersytetu był prof. Feliks Koneczny, a siedziba znajdowała się przy zaułku Kazimierzowskim 3/16 w Wilnie.

Concradia zawarła kartele: dnia 15 grudnia 1927 r. z K! Laudania z Warszawy oraz z K! Korabja z Lublina.

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej Conradii w kaplicy oo. Jezuitów w Warszawie, Warszawa 12 IV 1986 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna, imienna lista członków obejmuje 84 nazwiska, w tym 10 członków honorowych.

W okresie powojennym Conradia zorganizowała – o ile wiadomo – tylko jeden zjazd. Odbył się on z okazji 60. rocznicy powstania Korporacji w dniu 13 IV 1986 r. w Warszawie. Z tej okazji odsłonięto w kaplicy oo. Jezuitów przy ul. Ludwika Narbutta 21 pamiątkową tablicę poświęconą poległym, pomordowanym i zmarłym członkom Conradii. Do lat 90-tych odbywały się także spotkania niewielkiej grupy członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Conradii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Jan Ellert, brat Kazimierza (Conradia) ks. katolicki, dr, kanonik Katedry Wileńskiej, prof. Seminarium Duchownego i USB w Wilnie, filister honorowy Conradii
 2. Czesław Falkowski, (28 listopada 1887 w Warszawie - 25 lipca 1969) - absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie, wyświęcony na księdza katolickiego w Innsbrucku 1910, prof. Akademii Duchownej w Petersburgu, UL oraz USB, rektor USB 1928-30, kurator i filister honorowy Batorii, filister honorowy Leonidanii oraz Conradii, więziony przez Niemców 1942-43, po wojnie wykładowca w Seminarium Duchowym w Białymstoku, w latach 1949-1969 biskup łomżyński, pochowany w katedrze łomżyńskiej
 3. Iwo Jaworski, (12 listopada 1898 w Krakowie - 24 marca 1959 we Wrocławiu) s. Władysława Leopolda, prawnik, historyk prawa, od 1932 prof. USB, dziekan Wydziału Prawa USB 1939/40, filister honorowy Conradii, po wojnie organizator i prof. UWr., autor podręcznika Zarys powszechnej historii państwa i prawa
 4. Feliks Koneczny, (1 listopada 1862 w Krakowie - 10 lutego 1949 w Krakowie) absolwent Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, studiował historię UJ 1883-1888, doktorat UJ, pracownik AU, bibliotek AU i UJ, habilitacja USB 1920, od 1922 prof. USB, kurator i filister honorowy Conradii, historyk i historiozof, twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji, pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
 5. Kazimierz Kucharski, ( - ok. 1945) jezuita, ksiądz, opiekun duchowy i filister honorowy Conradii, wywieziony do ZSRR, kapelan II Korpusu WP, zmarł we Włoszech, pochowany w Bassano
 6. Stanisław Marcinkowski, ( - po 1945) prof. gimnazjum i prof. Seminarium Duchownego w Wilnie, pochowany w Białymstoku, filister honorowy Conradii
 7. Marian Massonius, (1 lutego 1862 w Kursku - 20 lipca 1945 w Wilnie) studiował filozofię na uczelniach w Warszawie, Lipsku, Berlinie, Pradze i Monachium, doktorat Lipsk, filozof i pedagog, działacz oświatowy i dziennikarz, wykładowca USB, dziekan Wydziału Humanistycznego USB, filister honorowy Conradii, pochowany na cmentarzu bernardyńskim w Wilnie
 8. Walerian Meysztowicz, (1893 w Pojościu na Litwie Kowieńskiej - 9 maja 1982 w Rzymie) z rodziny szlacheckiej, s. Aleksandra i Zofii z Korwin-Kossakowskich, żołnierz w I wojnie światowej i w WP w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, odznaczony Virtuti Militarii, ksiądz i teolog katolicki, mediewista, od 1932 radca kanoniczny Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, prof. USB 1936(7?)-39, filister honorowy Conradii, uczestnik wojny obronnej 1939 w 13 Pułku Ułanów, w czasie wojny pracował w Archiwum Watykańskim, założyciel Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie 1945, wydawca czasopisma „Ante-murale”, kanonik Bazyliki św. Piotra, protonotariusz apostolski i infułat, do śmierci rezydent w Watykanie, autor wspomnień Gawędy o czasach i ludziach (Londyn 1983, przekład litewski Kowno 2004)

  Jerzy Panejko, 1939 r.

 9. Jerzy Panejko, ( - po 1945) prawnik, administratywista, prof. USB, filister honorowy Batorii, Vilnensii i Conradii, po wojnie w Austrii

 10. Michał Stoworowicz-Łukaszewicz, ojciec Emila (Conradia), starosta wileńsko-trocki, filister honorowy Conradii

Członkowie rzeczywiści

 1. Juljan Adach, (22 luty 1900 we Franciszkowie w Lubelskiem - 1977), członek Śniadecji (?), później Conradii (?), lekarz med. USB 1932
 2. Alfons Amelczenko, ostatni fuks przed wojną (?)
 3. Henryk Bartul, (1914-1993) prawnik
 4. Franiszek Bendig, (1911-1980)
 5. Wacław Białkowski, ( - 1978) założyciel Conradii, wicewojewoda w Białymstoku, prawnik

  Tadeusz Borkowski, 1986 r.Tadeusz Borkowski, 1939 r.

 6. Tadeusz Borkowski, (1918 - ok. 2005) student USB, c. 1939 (?), wiceprezes 1939, dr ekonomii, pracownik NBP

 7. Franciszek Brużewicz,
 8. Romuald Bukowski, (16 września 1914 - 1940 w Katyniu) ziemianin, plut. pchor., więzień obozu w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 9. Zbyszko Chakiel, ( - 1944 pod Ankoną we Włoszech) żołnierz II Korpusu PSZ, uczestnik kampanii włoskiej, poległ w walkach, ppor., odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii, pochowany na Cmentarzu w Loretto
 10. Tadeusz Cieszewski, ( - 1939) pedagog, poległ w wojnie obronnej 1939 (zamordowany przez Ukraińców ?)

  Henryk Czerniawski, 1939 r.

 11. Henryk Czerniawski, (1915/16 - 1968 w Warszawie) więzień Buchenwaldu

 12. Józef Czerniawski, ( - ok. 1990 w Suwałkach) aktor
 13. Mieczysław Danowski, (1909-1979) lekarz, laryngolog, dr med., ordynator Oddziału Laryngologii w Wojskowym Szpitalu Zespolonym w Białymstoku

  Andrzej Drewniak, 1939 r.

 14. Andrzej Drewniak, ( - przed 1986)

 15. Franciszek Drużewicz, (?) lekarz

  Kazimierz Ellert, 1937 r.

 16. Kazimierz Ellert, (1907-1981) brat Jana (Conradia) prawnik, adwokat

 17. Zygmunt Fiedorowicz, ( - 1946 (?) w Bytowie (?)) polonista, organizator, prof. i dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Bytowie 1945
 18. Józef Fietkiewicz, (12 marca 1902 w St. Petersburgu -8 marca 1975 w Warszawie) prawnik, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości

  Tadeusz Florczak, 1939 r.

 19. Tadeusz Florczak, ( - 1941-44 w Kownie) lekarz, zakatowany przez Gestapo

  Bernard Gajdus, 1986 r.

 20. Bernard Gajdus, (28 kwietnia 1916 w Papowie Toruńskim - 22 grudnia 2001 w Starogardzie Gdańskim) student med. USB, c. 1935, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, odznaczony Krzyżem Walecznych, lekarz med. UP 1945, dr med., chirurg, w 1984 otrzymał medal papieski “Pro Ecclesia et Pontifice”

  Olgierd Garlo, 1939 r.

 21. Olgierd Garlo, (1919 - po 1986) student USB, c. 1938, student Uniwersytetu Witolda w Kownie, dr medycyny, chirurg, psychiatra, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 22. Marian Gąssowski (Gąsowski), ( - przed 1986 w Piotrkowie) prezes Conradii 1928, lekarz, pochowany w Piotrkowie

  Marian Gosk, 1939 r.

 23. Marian Gosk, (1914 - ) c. 1935, absolwent USB, mgr praw, sędzia, adwokat

  Adam Harasimczuk, 1939 r.

 24. Adam Harasimczuk, lekarz

  Janusz Iwaszkiewicz, 1939 r.

 25. Janusz Iwaszkiewicz, (1916 - )

  Józef Jarmołowicz, 1939 r.

 26. Józef Jarmołowicz, (15 lipca 1916 w miejsc. Dno w Rosji - po 2004) student med. USB, lekarz med. UMCS 1947, internista

 27. Ignacy Jurewicz, (1904 - 1978 w Warszawie)
 28. Adam Karasimczuk, prezes Conradii
 29. Czesław Kazulenas, (?) ( - 1939?) zaginął po wywiezieniu do ZSRR (vide być może to pomyłka i jest on tożsamy z osobą z K! Concordia Vilnensis ?)
 30. Władysław Kolendo,
 31. Jan Kondratowicz, (?)
 32. Leonard Korowajczyk, (6 kwietnia 1907 w miejsc. Bogotol na Syberii - 1940 w Katyniu) prezes Conradii, matematyk, por. rez., żołnierz wojny obronnej 1939 w 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej

  Dominik Kossakowski, 1986 r.

 33. Dominik Kossakowski, (19 maja 1902 w Brodowie pow. Szczuczyn - 2000) założyciel i prezes Conradii, lekarz med. USB 1929, internista, dr med. (?), ordynator Oddziału Reumatologii w Wojskowym Szpitalu Zespolonym, pochowany w Białymstoku

 34. Franciszek Kozłowski, ( - 1939-45) lekarz, rozstrzelany przez Niemców

  Tadeusz Krzywiec, 1939 r.

 35. Tadeusz Krzywiec, (1916-1987) inż. elektryk

  Bohdan Kuczyński, 1986 r.

 36. Bohdan Kuczyński, (1916-2003) student USB, mgr praw, sędzia

 37. Mieczysław Kulesza (Kuleszo), ( - po 1945), pochowany w Warszawie
 38. Kazimierz Kuliński, prawnik

  Aleksander Kupiec, 1986 r.

 39. Aleksander Kupiec, ( - po 1986)

  Władysław Kwieciński, 1986 r.

 40. Władysław Kwieciński, (1911 - po 1986) c. 1932, absolwent USB, mgr praw

  Jan Lisowski, 1939 r.

 41. Jan Lisowski, ( przed 1986 w Warszawie), mgr prawa, pochowany w Warszawie

 42. Józef Łukaszewicz, ( - przed 1986) (?)
 43. Józef Łukaszewicz II, (26 czerwca 1917 w Nowym Yorku - 19 sierpnia 2002 w Fort Lauderdale) lekarz, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 44. Michał Łukaszewicz, (?)
 45. Witold Malinowski, ( - po 1986)

  Wacław Masłoń, 1937 r.

 46. Wacław Masłoń, (1909-1978) prezes Conradii 1937, mgr prawa, pochowany w Warszawie

 47. Julian Mościcki,

  Grzegorz Niemcewicz, 1937 r.

 48. Grzegorz Niemcewicz, (5 sierpnia 1911 w miejsc. Radoszkowicze - 1984) student med. USB, lekarz med. UMCS 1946, dr med. (?), ordynator oddziału w szpitalu w Elblągu

  Jerzy Nowakowski, 1986 r.

 49. Jerzy Nowakowski, ( - 3 stycznia 1996 w Warszawie) prezes Conradii, mgr praw, adwokat, pochowany w Warszawie

  Mieczysław Pałczyński, ok. 1937 r.

 50. Mieczysław Pałczyński, (30 października 1906 w Białymstoku - 16 marca 1963 w Białymstoku) student prawa USB, olderman 1937, w czasie wojny we Włoszech i Wielkiej Brytanii, do kraju wrócił w 1947, mgr prawa UŁ 1947, pochowany w Białymstoku

 51. Wincenty Piekarec (?), ( - przed 1986 w Warszawie), pochowany w Warszawie

  Henryk Popławski, 1939 r.

 52. Henryk (Dominik ?) Popławski, (9 grudnia (15 listopada) 1918 w Charbinie w Mandżurii - 1 marca 1996 w Michigan w Stanach Zjednoczonych) s. Piotra i Gabrieli z Mosiewiczów, absolwent Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, student USB, c. 1937, w konspiracji w ZWZ-AK, student med. UMCS w Lublinie 1944, w LWP 1944-45, w niewoli niemieckiej, lekarz (dr ?) med. Uniwersytet w Erlangen w Niemczech 1949, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Chicago, przewodniczący Komitetu Pomocy Medycznej dla Polski, członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, odznaczony medalem Fundacji Straży Mogił Polskich Bohaterów, pochowany na cmentarzu kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Michigan City

 53. Ryszard Puchalski, ( - przed 1986)

  Bolesław Purchalak, 1939 r.

 54. Bolesław Purchalak, ( - przed 1986)

 55. Ryszard Pyc, prawnik

  Władysław Radziwon, ok. 1932/33 r. (?).

 56. Władysław Radziwon, (1905-1976) prezes Conradii 1932/33, lekarz, dr med., dyrektor Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim

 57. Tadeusz Rapacki, (1917 - po 1986) lekarz med. UW 1945, płk. lotnictwa

  Bohdan Rudnicki, 1986 r.Bohdan Rudnicki, 1937 r.

 58. Bohdan Rudnicki, (18 czerwca 1918 - 5 listopada 1993 w Warszawie) student prawa USB, wiceprezes Bratniej Pomocy USB 1939, żołnierz AK na Wileńszczyźnie, uczestnik akcji wyzwolenia Wilna “Ostra Brama”, w 1948 oskarżony za przynależność do Eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK, aresztowany przez UB, skazany na karę śmierci, zamienioną na karę dożywocia, a następnie 10 lat więzienia, zwolniony w 1956, literat, poeta, dziennikarz

 59. Bernard Rusiecki, ( - przed 1986) założyciel i pierwszy prezes Conradii 1926, prawnik, działacz Odrodzenia i SN, pochowany w Częstochowie

  Tadeusz Rymkiewicz, 1939 r.

 60. Tadeusz Rymkiewicz, (13 grudnia 1917 w miejsc. Połogi w Rosji - 1973) student med. USB, lekarz med. UMCS 1946, psychiatra, lekarz wojskowy, pochowany na cmentarzu wojskowym w Warszawie

 61. Ryszard Rymsza, ( - przed 1986) prawnik, po wojnie pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, pochowany w Warszawie

  Stanisław Smoleński, 1939 r.

 62. Stanisław Smoleński,

 63. Emil Stoworowicz-Łukaszewicz, ( - 1939) syn Michała (Conradia), mgr prawa, poległ (zaginął ?) w wojnie obronnej 1939

  Mieczysław Strzałkowski, 1937 r.

 64. Mieczysław Strzałkowski, ( - 1939) wiceprezes Conradii 1937, poległ w wojnie obronnej 1939

 65. Janusz Sylwestrowicz, ( - przed 1986)
 66. Eugeniusz Ślużyński, (4 kwietnia 1920 w Suwałkach - ) lekarz med. UWr 1950
 67. Apoloniusz Świderski, (?), urzędnik pocztowy
 68. Franciszek Świderski, ( - po 1945)
 69. Ludwik Świderski, ( - przed 1986)

  Wit Wilhelm Świerzbiński, 1986 r.Wit Wilhelm Świerzbiński, 1939 r.

 70. Wit Wilhelm Świerzbiński, (11 sierpnia 1918 - ) student USB, c. 1937, prawnik (czy ukończył studia?), geodeta

 71. Antoni Trybuchowski,
 72. Czesław Wasilewski,
 73. Witold Wenclik, (21 czerwca 1911 w Białymstoku -1993 w Białymstoku) absolwent Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku, student prawa USB, związany z grupą młodzieży lewicowej, przed wojną pracował w sądownictwie, od 1944 organizował polską administrację w Białymstoku, prezydent Białegostoku 1945, później wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej 1945–50, zakładał struktury SD na terenie województwa białostockiego, z ramienia SD poseł do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawodawczego 1945-52, później adwokat, pochowany na cmentarzu miejskim przy ul. Wysockiego w Białymstoku
 74. Wincenty Wojciechowicz, (?)

Tablica pamiątkowa Concordii, kaplica oo. Jezuitów przy ul. Ludwika Narbutta w Warszawie.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Akt fundacyjny zawieszonej w dniu 13 kwietnia 1986 roku w kaplicy oo. Jezuitów przy ul. Ludwika Narbutta 21 w Warszawie tablicy pamiątkowej ku czci poległych, pomordowanych i zmarłych Filistrów i Komilitonów Polskiej Akademickiej Korporacji Chrześcijańskiej “Conradia”, Archiwum Korporacyjne
2) Wit Świerzbiński, Lista członków K! Conradia, rękopis
3) Zbigniew Kuczyński, Członkowie K! Conradia, rękopis,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Conradia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 20 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja Chrześcijańska „Conradia” (Wilno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }