Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Leonidania

Dekiel Władysława Ilczuka. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Leonidania
Siedziba:
Wilno
Data powstania:
III 1927 r.
Barwy:
ciemnozielona – amarantowa – srebrna
Dewiza:
„Przez pracę, braterstwo i jedność narodową ku dobru Ojczyzny”

Rys historyczny

Prezydium Leonidanii, Wilno lata 30-te.

Leonidania została założona przez grupę studentów medycyny, byłych członków Śniadecii, w marcu 1927 r. Miała charakter ściśle wydziałowy i przyjmowała tylko studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego. Od dnia 16 XII 1927 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 16 XII 1927 r.). Kandydowała pod opieką Konwentu Batoria. Dnia 7 XII 1928 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego Związku. W latach 1933–1936 pozostawała poza jego strukturami.

Kuratorem Leonidanii z ramienia Uniwersytetu był prof. Kazimierz Pelczar, a siedziba mieściła się przy ul. Wielkiej 5/10 w Wilnie (1935/36).

Całkowita ustalona, choć niekompletna, imienna lista członków obejmuje 58 nazwisk, w tym 8 członków honorowych.

Po wojnie odbywały się nieoficjalne spotkania niewielkiej grupy członków Korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Leonidanii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Korporacja Leonidania, Wilno 1928 r.

Członkowie honorowi

 1. Czeslaw Falkowski, (28 listopada 1887 w Warszawie - 25 lipca 1969) - absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie, wyświęcony na księdza katolickiego w Insbrucku 1910, prof. Akademii Duchownej w Petersburgu, UL oraz USB, rektor USB 1928-30, kurator i filister honoris causa Batorii, filister honoris causa Leonidanii oraz Conradii, więziony przez Niemców 1942-43, po wojnie wykładowca w Seminarium Duchowym w Białymstoku, w latach 1949-1969 biskup łomżyński, pochowany w katedrze łomżyńskiej
 2. Kazimierz Opoczyński, (14 marca 1877 w Syczówce k. Humania - 21 października 1963 Warszawa) ojciec Tadeusza (Konwent Batoria), lekarz, mjr, prof. anatomii patologicznej, rektor USB 1932-33, Filister honoris causa Konwentu Batoria i Leonidania, członek korespondent PAU
 3. Zenon Orłowski, (8 listopada 1871 w Norwidpolu k. Borysowa w gub. mińskiej - 29 marca 1948 w Łodzi), lekarz, doc. chorób wewnętrznych Akademii Wojskowo-Lekarskiej w Petersburgu, balneolog, klimatolog i fizykoterapeuta, prof. i kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych USB, Filister honorowy Leonidanii, po wojnie prof. AM w Łodzi
 4. Kazimierz Pelczar, (2 sierpnia 1894 w Truskawcu - 17 września 1943 w Wilnie) student med. UJ, w czasie I wojny światowej w wojsku rosyjskim, od 1918 w WP, uczestnik bitwy warszawskiej 1920, po wojnie lekarz med. UJ, dr med. UJ 1925, habilitacja 1929, onkolog, naukowiec, prof. USB 1930-39, dziekan Wydziału Medycznego 1937-38, prekursor onkologii w Polsce, autor ponad 85 prac naukowych z zakresu różnych dziedzin medycyny i założyciel pierwszego w przedwojennej Polsce centrum onkologii – Miejskiego Zakładu Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka w Wilnie, kurator i Filister honorowy Leonidanii, aresztowany w 1943 jako zakładnik, zamordowany w egzekucji masowej w Ponarach pod Wilnem w 1943
 5. Segiusz Leonard Schiling-Siengalewicz, (17 kwietnia 1886 w Romanowie k. Lwowa - 28 listopada 1951 w Poznaniu) doc. medycyny sądowej i toksykologii UJK 1923, prof. medycyny sądowej USB 1924-39, prof. medycyny sądowej UMCS 1944-45, prof. medycyny sądowej UP 1945-50 i AM w Poznaniu (1950-51), od 1947 członek korespondent PAU, autor prac z zakresu toksykologii sądowej, traumatologii sądowo-lekarskiej, immunopatologii, Filister honorowy Konwentu Batoria i Leonidanii
 6. Michał Piotr Seńkowski, (1867-1939) lekarz, prof. chemii USB, Filister honorowy Leonidanii
 7. Marian Sypniewski, Filister honorowy Leonidanii
 8. Stanisław Karol Władyczko, (4 luty 1878 w Kownie (79?/88?) - 18 lipca 1936) lekarz, neurolog i psychiatra, docent Cesarskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu, prof. i kierownik Kliniki Neurologicznej USB, działacz wileńskich towarzystw społecznych, Filister honorowy Leonidanii, pochowany na cmentarzu na Rossie w Wilnie

Członkowie rzeczywiści

 1. Bolesław Adamowicz, (31 maja 1908 w Adamowiczach pow. Augustów - po 1964) lekarz med. USB 1936, dr med. Warszawa 1952, laryngolog, adiunkt w Klinice Laryngologii AM w Warszawie
 2. Anatoliusz Balc, (3 lipca 1914 w Mińsku Litewskim - 2004) lekarz med. USB 1939, ftyzjatra
 3. Marcin Błaszczak, (1914 - po 1997 ?) członek Zarządu Koła Medyków 1937/38, lekarz med.
 4. Andrzej Bułhak, członek Zarządu Koła Medyków 1937/38
 5. Józef Butkiewicz, (1910 - po 1964) lekarz med.
 6. E. Cieśliński,
 7. Wacław Dzieszko, (4 września 1901 w Lidzie - 10 grudnia 1971 w Białymstoku) prezes Koła Medyków 1928/29, figuruje w spisach Śniadecii (?) i Leonidanii (?), prezes 1929/30 i olderman 1930 Leonidanii, lekarz med. USB 1932, dr med. Warszawa 1951, ginekolog, prof. AM w Białymstoku
 8. Józef Gałka, wiceprezes Kola Medyków 1929/30 i prezes 1930/31, członek Bratniej Pomocy USB 1929/30, członek SMA, lekarz
 9. Władysław Giedrojć Juraha, (25 luty 1910 w Rosji - 1972) lekarz med. USB 1938, chirurg, urolog, adiunkt w Klinice Chirurgii AM w Białymstoku
 10. Alojzy Hajel, (1913 - ) prezes 1936, członek Komisji Rewizyjnej Koła Medyków 1937/38
 11. Władysław Ilczuk, (1 maja 1913 w Lelunach - 2005) prezes 1939, student med. USB i UP, lekarz med. UP 1948
 12. Bronisław Jodkowski, (30 maja 1909 - po 1956) sekretarz 1930/31 i członek Zarządu 1931/32 Koła Medyków, członek SMA, lekarz med. USB 1934, dr med. AMB 1951
 13. Józef Juchnowicz,
 14. J. Juniewicz,
 15. Apolinary Jurewicz, (1907 - po 1964) wiceprezes 1931/32 (?), prezes Koła Inflantczyków, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1929/30 i 1930/31, lekarz med.
 16. Apolinary Kamiński, (23 czerwca 1908 w Uniejewie pow. Płock - po 1956) prezes 1931/32, lekarz med. USB 1936, chirurg i ginekolog-położnik, dyrektor szpitala w Wąbrzeźnie

  Ludwik Kamiński, 1990 r.

 17. Ludwik Kamiński, ( - po 1990) dr med., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago

 18. Otton Karwowski, (28 grudnia 1912 w Komkach w Cesarstwie Rosyjskim -1980) lekarz med. USB 1939, internista, kierownik Ośrodku Zdrowia w Grębocinie k/Torunia
 19. Kędzielawow, (?)

  Zdzisław Kieturakis, prawd. ok. 1930 r.

 20. Zdzisław Kieturakis, (25 listopada 1904 w Mstowie - 7 listopada 1971 w Gdańsku) olderman 1930/31, lekarz med. USB 1933, dr med. USB 1938, walczył w wojnie obronnej 1939, w konspiracji organizując opiekę lekarską dla AK oraz operując żołnierzy AK, habilitacja Gdańsk 1948, chirurg, prof. i kierownik Kliniki Chirurgii Akademii Lekarskiej w Gdańsku, wybitny chirurg, prekursor nowych metod leczenia chorób wrzodowych i nowotworowych, pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku

 21. Czeslaw Konopko, (12 sierpnia 1912 w Bujarach - po 1956) lekarz med. USB 1932, chirurg
 22. Zygmunt Kostecki, zaginął (w czasie wojny ?)
 23. Jan Kraszewski,
 24. Edmund Kuncewicz, (27 lipca 1906 w Wilnie - 15 luty 1962 w Ostrowie Wlkp.) członek SMA, sekretarz 1929/30 i prezes 1931/32 Koła Medyków, członek Zarządu 1930/31 i przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1932/33 Bratniej Pomocy USB, lekarz med. USB 1935, laryngolog
 25. Stanisław Lipiński, (20 marca 1902 w Sokolatyczach pow. Nieśwież - po 1964) lekarz med. USB 1930, internista, prezes Koła Filistrów Leonidanii w 1937, po wojnie dr med., dyrektor sanatorium PKP (?) “Zdrój” w Krynicy
 26. Tadeusz Malinowski, prezes 1930, członek Zarządu MW 1929/30, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB i Koła Medyków 1929/30, skarbnik 1930, potem wiceprezes WilKA
 27. Małolepszy,
 28. Jerzy Matysik, prezes 1937 (X-lecia), członek Zarządu 1935/36 i wiceprezes 1937/38 Koła Medyków, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1935/36 i 1936/37, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Akademickiego Koła Grodnian 1937/38
 29. Felicjan Michałowski, wiceprezes 1929/30 i 1930, prezes 1930/31, prezes Akademickiej Kasy Chorych 1937/38
 30. Witold Mikuć, prezes Koła Medyków 1929/30, lekarz
 31. Czesław Mikulicz-Radecki, (1901-1936) - ochotnik WP (1919 - 20), prawdopodobnie najpierw w Leonidanii (?), olderman 1930/31, wystąpił (?), c. I sem. 1930/31 Konwent Polonia, odznaczony Krzyżem Walecznych, lekarz psychiatra
 32. Jan Kazimierz Narolewski, (1903 - po 1968) lekarz med. USB 1931, dr med., lekarz powiatowy, wojskowy inspektor Służby Zdrowia w Poznaniu 1939, żołnierz II Korpusu PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, autor wspomnień “Dusza na skalpelu. Wspomnienia medyka” (wyd. Veritas, Londyn 1977)
 33. Józef Niwiński, (14 marca 1906 - po 1956) członek Zarządu 1927/28 i wiceprezes 1928/29 Bratniej Pomocy USB, działacz MW, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Towarzystw Medycznych 1928/29, lekarz med. USB (?) 1932, ginekolog-położnik
 34. Edward Nowakowski, prezes Koła Radomian 1927, prezes Koła Medyków 1927/28, dr, prezes Koła Filistrów

  Czesław Płatakis, lata 30-te.

 35. Czesław Płatakis, (4 luty 1912 w Wilnie - 1991), student med. USB, lekarz med. UW 1940, chirurg

 36. Aleksander Rittler, (19 listopada 1912 w Wilnie - 1973) lekarz med. USB 1939/AM w Gdańsku 1946, ftyzjatra
 37. Stanisław Sadowski, (17 kwietnia 1912 w Ujnach pow. Kielce - 1986) sekretarz 1930, sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła Medyków 1930/31, członek SMA, lekarz med. USB 1938, chirurg, dyrektor Szpitala Powiatowego w Augustowie
 38. Franciszek Sienkiewicz, (11 luty 1902 w Grodziszczanach - 1976) członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1927/28, lekarz med. USB 1930, pediatra, dr med. (?), dyrektor szpitala w Lidzie i Kutnie
 39. Władysław Sienkiewicz, (25 maja 1912 w Raduniu pow. Lida - 3 stycznia 2008 w Warszawie) sekretarz Koła Medyków 1932/33, lekarz med. USB 1936
 40. Slepikowski, sekretarz 1930/31
 41. Józef Szantyr, (1909-2000) brat Kazimierza (Konwent Batoria), prezes Akademickiego Koła Dziśnian 1932/33, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1933/34, lekarz

  Jan Szubzda, prawd. 1931/32.

 42. Jan Piotr Jan Ignacy Szubzda, (21 luty 1908 w miejsc. Altona w Stanach Zjednoczonych - 17 marca 1970) członek Zarządu 1930/31 oraz członek Komisji Rewizyjnej 1934/35 Koła Grodnian, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1933/34, lekarz med. USB 1938, ginekolog-położnik, dyrektor Szpitala Powiatowego w Obornikach Wlkp.

 43. Karol Szymoński, (31 sierpnia 1905 w Chełmie Lubelskim - po 1956) sekretarz 1929/30, wiceprezes 1930/31 (?), członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1929/30, lekarz med. USB 1933, dr med. USB 1949, internista, ftyzjatra, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych AM w Bytomiu, docent
 44. Edward Tarasiewicz, ( - 1938/39) sekretarz 1931/32, prawdopodobnie zmarł na gruźlicę w Wilnie
 45. Antoni Urbanowicz, (1 sierpnia 1914 (1916?) - 1996) student med. USB, lekarz med. AM w Gdańsku 1950, adiunkt w Zakładzie Higieny AM w Gdańsku

  Wacław Wągrowski, prawd. 1931/32.

 46. Wacław Wągrowski, (1 października 1908 w Błaszkach -1978) wiceprezes 1932/33 (?), przewodniczący Komisji Rewizyjnej Akademickiego Koła Łodzian 1930/31 i 1932/33, członek Sądu Koleżeńskiego MW 1931/32, członek Zarządu Koła Medyków 1930/31 i 1931/32, lekarz med. USB 1935, ginekolog-położnik, dr med.

 47. Władysław Wołkowicz, (18 października 1915 w Wilnie - po 1956) członek Zarządu 1937/38 i prezes 1938/39 Zarządu Koła Medyków, student med. USB, lekarz med. Warszawa 1940, chirurg
 48. Franciszek Zakrzewski,
 49. Józef Zyblewski,
 50. Wacław Żebrowski, lekarz

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbigniew Kuczyński (uzupełnienie Krzysztof Adam Tyszka), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Leonidania (Wilno), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 15, s. 28 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Leonidania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 17 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Leonidania (Wilno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }