Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Pozostałe

W wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano w formie osobnych opracowań historię oraz stan członkowski 12 korporacji wileńskich. Stanowiły one wszystkie znaczące polskie korporacje funkcjonujące w owym czasie w Wilnie. Na temat mniejszych polskich korporacji oraz korporacji mniejszości narodowych wiadomo stosunkowo niewiele. Można mieć nadzieję, że w miarę powiększania zbiorów Archiwum Korporacyjnego także te korporacje doczekają się osobnych opracowań na stronie. Tymczasem już teraz krótko zostaną one zaprezentowane.

Poniższe, fragmentaryczne listy członków pozostałych korporacji wileńskich obejmują łącznie zaledwie 10 nazwisk. Będziemy wdzięczni za ich uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (<em>vide</em> <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/kontakt/”>Kontakt</a>), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samych korporacjach (<em>vide</em> <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/akcje-i-dzialania/poszukiwania/”>Poszukiwania</a>).

<h2>I. Akademicka Korporacja “Unitania”</h2>

<strong>Data powstania: </strong> 1926 r.
<strong>Barwy: </strong>jasnoziolona – szara – złota (pierwotnie jasnozielona – bordo – złota)
<strong>Dewiza: </strong><em>„Unitas confirmat Poloniam”</em></td>

<strong>Rys historyczny</strong>

Unitania została założona w 1926 r. pod nazwą “Unja” przez studentów pochodzenia żydowskiego. Senat Uniwersytetu zatwierdził statut korporacji dnia 3 czerwca 1927 r. Wśród większości korporacji polskich uchodziła za korporację żydowską. Jak jednak podkreślali członkowie samej Unitanii nie była ona związkiem “nacjonalistyczno-żydowskim”, ale stała “na gruncie narodowości polskiej”, choć przyjmowała “członków bez względu na wyznanie”. W konsekwencji Unitania była jednak także wrogo przyjmowana przez część społeczności żydowskiej Wilna.

Celem korporacji była “współpraca z ogółem społeczeństwa polskiego nad szerzeniem polskości i ducha polskiego na Kresach Wschodnich”. W 1928 r. wobec istnienia w Warszawie powstałej wcześniej korporacji Unia zmieniła nazwę na “Unitania” oraz jedną z barw z “bordowej” na “szarą”. W tym czasie Unitania nawiązała przyjazne kontakty z niektórymi korporacjami polskimi, w tym z <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/wilno/konwent-polonia/”>Konwentem Polonia</a> oraz <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/wilno/k-vilnensia/”>Vilnensią</a>. Korporacja została rozwiązana w 1938 r. z powodu zbyt małej liczby członków.

Kuratorem korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Franciszek Bossowski (1927 - 1935/36). Siedziby Unitanii mieściły się przy ul. Dominikańskiej 14 (1928/29) oraz przy ul. Dominikańskiej 13/15 (1935/36).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 10 nazwisk.

<strong>Lista członków</strong>

<ol>
<li>    Leon    Butterwasser,    założyciel Unitanii, prezes 1927/28
<li>    Józef    Celmajster,    założyciel Unitanii, pierwszy skarbnik 1926/27
<li>    Michał    Frank,    założyciel Unitanii
<li>    Józef    Frenkel (Frenkiel),    założyciel Unitanii, sekretarz 1928/29
<li>    Salezy    Fryde,    założyciel Unitanii, pierwszy prezes 1926/27, wiceprezes 1928/29
<li>    Jan    Gołąb,    założyciel Unitanii
<li>    Feliks    Mejnemer,    założyciel Unitanii, pierwszy sekretarz  1926/27, prezes 1928/29
<li>    Leon    Pines,    założyciel Unitanii
<li>    Ignacy    Raft,    założyciel Unitanii
<li>    Henryk    Wieliczański,    założyciel Unitanii
</ol>

<h2>II. Akademicka Korporacja Syjonistyczno-Rewzjonistyczna Jordania</h2>

<strong>Data powstania: </strong> 1929 r.
<strong>Barwy: </strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

Jordania powstała w 1930 r. Była korporacją żydowską. Należała do nurtu syjonistyczno-rewizjonistycznego.

<h2>III. Akademicka Korporacja Syjonistyczno-Rewzjonistyczna Hasmonea</h2>

<strong>Data powstania: </strong> 1930 r.
<strong>Barwy: </strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

Hasmonea powstała w 1930 r. Była korporacją żydowską. Należała do nurtu syjonistyczno-rewizjonistycznego.

<h2>IV. Związek Akademików Niemieckich w Wilnie</h2>

<strong>Data powstania:</strong> 1930 r.
<strong>Barwy:</strong> ?
<strong>Dewiza:</strong> ?

Związek Akademików Niemieckich w Wilnie (Verein Deutscher Hochschüler Wilna) powstał w 1930 r. W odróżnieniu od innych związków akademików niemieckich w Polsce, nie należał do <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/w-dwudziestoleciu-korporacje-1918-1939/”>Zrzeszenia Związków Akademików Niemieckich w Polsce</a> (Verband der Vereine Deutscher Hochschüler in Polen).

<h2>V. Akademicka Korporacja Syjonistyczna Betharia</h2>

<strong>Data powstania: </strong> 1931 r.
<strong>Barwy: </strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

Betharia powstała w 1931 r. Była korporacją żydowską. Należała do nurtu korporacji syjonistycznych.

<h2>VI. Scorinia</h2>

<strong>Data powstania: </strong> 1931 r.
<strong>Barwy: </strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

<strong>Rys historyczny</strong>

Scorinia była korporacją białoruskiej mniejszości narodowej. Na Uniwersytecie była zarejestrowana jako “Białoruskie Stowarzyszenie Akademickie im. Franciszka Skoryny”. Kuratelę nad korporacją z ramienia uniwersyteckiego Senatu sprawował prof. Witold Świda (1935/36).

<h2>VII. Korporacja Studentów Ukraińców “Kruty”</h2>

<strong>Data powstania:</strong> pierwsza poł. lat 30-tych
<strong>Barwy: </strong> bordowa – złota – niebieska
<strong>Dewiza: </strong> ?

<strong>Rys historyczny</strong>

Kruty była korporacją ukraińskiej mniejszości narodowej. Kuratelę nad korporacją z ramienia uniwersyteckiego Senatu sprawował prof. Kazimierz Opoczyński (1935/36), a siedziba mieściła się przy ul. Wileńskiej 28/1 (1935/36).

<h2>VIII. Akademicki Konwent “Ruthenia Vilnensis”</h2>

<strong>Data powstania: </strong> ?
<strong>Barwy: </strong> granatowa – złota – biała
<strong>Dewiza:</strong> ?

<strong>Rys historyczny</strong>

Ruthenia była korporacją rosyjskiej mniejszości narodowej. Kuratelę z ramienia uniwersyteckiego Senatu sprawował prof. Sergiusz Schilling-Siengalewicz (1935/36), a siedziba mieściła się przy ul. Skopówka 5/4 (1935/36).

<h2>IX. Polska Akademicka Konfederacja “Gladia”</h2>

<strong>Data powstania:</strong> przed 1936 r.
<strong>Barwy:</strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

<strong>Rys historyczny</strong>

Gildia należała do korporacji typu konfederacyjnego (<em>vide</em> <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/w-dwudziestoleciu-korporacje-1918-1939/”>W dwudziestoleciu: korporacje 1918-1939</a>). Kuratorem korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Jan Oko (1935/36).

<h2>X. Brygadia</h2>

<strong>Data powstania:</strong> druga poł. lat 30-tych
<strong>Barwy:</strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

Brygadia powstała prawdopodobnie w drugiej poł. lat 30-tych. Skupiała słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych z Wilna.

<h2>XI. Tataria</h2>

<strong>Data powstania:</strong> druga poł. lat 30-tych
<strong>Barwy:</strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

Tataria powstała prawdopodobnie w drugiej poł. lat 30-tych. Skupiała słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych z Wilna.

<h2>XII. Korpus Stefan Czarniecki</h2>

<strong>Data powstania:</strong> ?
<strong>Barwy:</strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

Stefan Czarniecki należał do korporacji typu korpusowego (<em>vide</em> <a href=”http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/w-dwudziestoleciu-korporacje-1918-1939/”>W dwudziestoleciu: korporacje 1918-1939</a>).

<h2>XIII. Zaporoże</h2>

<strong>Data powstania:</strong> ?
<strong>Barwy:</strong> ?
<strong>Dewiza: </strong> ?

Korporacja miała zrzeszać studentów narodowości ukraińskiej.

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków korporacji.

<p style=”clear: both”>
<p align=”right”>
Opracowanie:       Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano:      17 VII 2010 r.
Ostatnie zmiany: 26 XI 2010 r.</p>

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, <em>Mniejsze i mniej znane korporacje akademickie z Wilna</em>, (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 26 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }