Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Śniadecia

Dekiel Alfonsa Prusa. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja „Śniadecia”
Siedziba:
Wilno
Data powstania:
maj 1926 r.
Barwy:
bordowo – złoto – ciemnozielona
Dewiza:
„Prawda, Dobro i Piękno” (?) „Wszystko dla dobra ludzkości” (?)

Rys historyczny

Zaproszenie na Wieczór Śniadecczyków dnia 2 II 1932 r. w salach Ogniska Akademickiego, Wilno.

Śniadecia powstała w maju 1926 r. Była korporacją wydziałową i przyjmowała w swoje szeregi tylko studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego.

Należała do korporacji chrześcijańskich i od 1926 r. była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Szczególnym celem Śniadecii było propagowanie na wschodnich kresach Rzeczypospolitej “idei morskiej”, świadomości znaczenia morza dla rozwoju kraju.

Kuratorem Śniadecii z ramienia Uniwersytetu był prof. Aleksander Januszkiewicz, a siedziba mieściła się przy ul. Wiłkomierskiej 1/4 w Wilnie (1935/36).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna liczba członków obejmuje 45 nazwisk.

Brak wiadomości dotyczących powojennej działalności Korporacji i spotkań jej członków.
Fidułka (?) Śniadecii, Wilno koniec lat 20-tych (?).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Śniadecii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Julian Adach, (22 luty 1900 we Franciszkowie w Lubelskiem - 1977), członek Śniadecji (?), później Conradii (?), lekarz med. USB 1932
 2. Antonowicz,

  Jan Bagan.

 3. Jan Bagan, (15 października 1901 w Sidrze pow. Sokółka - 13 października 1979 w Białymstoku) absolwent Gimnazjum w Grodnie, student medycyny USB, odbył roczne przeszkolenie w podchorążówce Korpusu Sanitarnego w Warszawie 1928/29, lekarz med. USB 1932, pracował jako lekarz kolejowy m.in. w Wilnie, Pińsku, Czeremsze, aresztowany przez Rosjan i skazany na pięć lat jako wróg ludu, przed wywózką uchronił go wybuch wojny niemiecko-radzieckiej w 1941, po wojnie m.in. w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Olsztynie, poddyrekcji w Białymstoku, następnie ordynator w szpitalu kolejowym na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz kierownik Obwodowej Przychodni Lekarskiej PKP w Białymstoku

 4. Eugeniusz Bagiński, ( - 1944) zginął w Powstaniu Warszawskim

  Jan Bassak, koniec lat 30-tych.

 5. Jan Bassak, (26 listopada 1913 - 8 listopada 1967) lekarz

 6. Józef Borsuk, (26 lipca 1913 w Łońsku - 1988), lekarz med. USB 1939, dr med. Łódź 1948, laryngolog, płk. LWP, szef Katedry i Kliniki Laryngologicznej WAM, komendant-dziekan Wydziału Lekarskiego WAM 1959-64

  Jerzy Borysowicz, koniec lat 20-tych.

 7. Jerzy Borysowicz, (28 kwietnia 1903 w Antopolu na ziemi witebskiej - 5 marca 1980) s. Franciszka i Rozalii z Jermołowiczów, absolwent szkoły powszechnej w Leplu, od 1914 uczeń Gimnazjum w Połocku, absolwent Gimnazjum w Ostrogu nad Horyniem 1923, harcerz, żołnierz 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, student med. USB 1923-29, lekarz med. 1929, po studiach asystent w Klinice Neurologii w Wilnie, 1931-34 studia na UD, 1934-39 asystent i adiunkt w Klinice Chorób Nerwowych i Umysłowych USB, dr med., po wybuchu wojny 1939 osiedlił się w Radomiu, kierownik Przytułku dla Umysłowo Upośledzonych i Domu Starców, w czasie okupacji zaangażowany w pomoc dla ruchu oporu oraz ukrywających się Żydów (m.in. szefa Żydowskiej Organizacji Bojowej Mordechaja Anielewicza), a po 1945 po przekształceniu Przytułku ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala św. Kazimierza, w 1955 organizator i ordynator 1955-67 Oddziału Neurologicznego Szpitalu Miejskiego w Radomiu, autor 20 prac naukowych, od 1967 pracował w Poradni Zdrowia Psychicznego w Radomiu, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem X-lecia PRL, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, jego imieniem nazwano jedną z ulic w Radomiu, w 1985 otrzymał pośmiertnie przyznany przez Yad Vashem medal “Sprawiedliwy wśród narodów świata”, pochowany w podradomskim Małęczynie

  Włodzimierz Brühl, pierwsza połowa lat 30-tych.

 8. Włodzimierz Brühl, (24 grudnia 1913 w St. Petersburgu -22 grudnia 2004 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Bydgoszczy 1931, lekarz med. USB 1937 (1938?), uczestnik wojny obronnej 1939, ciężko ranny podczas nalotu na pociąg sanitarny, reumatolog, dyrektor Instytutu Reumatologii 1961-73, a następnie wieloletni kierownik Kliniki Chorób Narządu Ruchu, prof. zw. medycyny 1973, współtwórca polskiej reumatologii, autor ponad 85 prac naukowych i podręczników

 9. Tadeusz Bryńczak, (17 maja 1913 w Łomży - 1987) lekarz med. USB 1939
 10. Cagara (?),

  Walter Cebulski, 1990 r.

 11. Walter Cebula (po wojnie Cebulski), (22 października 1913 w Kupnie pow. Kolbuszowa - ) absolwent Gimnazjum im. R. Traugutta w Brześciu n/Bugiem 1933 oraz Szkoły Podchorążych 82 Pułku Piechoty w Brześciu n/Bugiem 1934, student med. USB 1934-39, c. 1935, w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu przeciwpancernego w 78 Pułku Piechoty, w niewoli niemieckiej w oflagach Arnswalde II B i Gross Born II D, po wojnie na emigracji w Belgii, a od 1953 w Stanach Zjednoczonych, lekarz med. Uniwersytet w Brukseli 1947, emigracyjny działacz społeczny, prezes Związku Lekarzy Polskich w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago, odznaczony Medalem “Gloria Medicinae”, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Wolność i Niepodległość, Medalem Wojny Obronnej 1939, awansowany na stopień kapitana

 12. Janusz Chmielewski, (27 lipca 1913 w Warszawie - ) lekarz med. USB 1939, dr med. Warszawa 1952, ginekolog-położnik
 13. Adolf Chwilino,
 14. Władysław Domysławski, (10 maja 1911 w St. Petersburgu - lata 90-te) lekarz med. USB 1938, chirurg i ginekolog

  Aleksander Drobniak, ok. 1936 r.

 15. Aleksander Drobniak, (5 sierpnia 1910 w Dziombrowie pow. Szczuczyn - 1976) uczeń Gimnazjum Męskiego im. A. Mickiewicza w Grodnie, student medycyny USB 1929-38, lekarz med. Gdańsk 1953 (?)

 16. Wacław Dzieszko, (4 września 1901 w Lidzie - 10 grudnia 1971 w Białymstoku) prezes Koła Medyków 1928/29, figuruje w spisach Śniadecii (?) i Leonidanii (?), prezes 1929/30 i olderman 1930 Leonidanii, lekarz med. USB 1932, ginekolog, dr med. Warszawa 1951, prof. AM w Białymstoku
 17. Wacław Gancewicz, lekarz
 18. Zygmunt Głodkowski (Głodnowski),
 19. Stefan Gnoiński,
 20. Stanisław Januszkiewicz, (8 czerwca 1903 w Kijowie - 7 października 1979 w Krakowie) s. Aleksandra (członka Korporacji z Kijowa), student Wydział Sztuk Pięknych, a następnie Wydziału Lekarskiego USB, dr med. USB 1928, odbył szkolenia w zakresie radiologii w ośrodkach zagranicznych we Wiedniu, Paryżu, Londynie, Berlinie i Eindhoven, habilitacja tamże 1939, prof. i kierownik Katedry Radiologii Śląskiej AM w Zabrzu 1949-56, prof. 1957-73 i prorektor 1964-71 AM w Krakowie (obecnie Collegium Medicum UJ), odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP, Krzyżem Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką za pracę społeczną dla miasta Krakowa, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
 21. Jan Jurek, (14 maja 1905 w Godowie w Kieleckiem - ) lekarz med. Wilno 1943, radiolog
 22. Henryk Kałużyński,
 23. Stanisław Kamiński,

  Zygmunt Kanigowski, pierwsza połowa lat 30-tych.

 24. Zygmunt Kanigowski, (8 lipca 1909 w Wading-Riel w Stanach Zjednoczonych - 1968) lekarz med. USB 1934, dr med. Gdańsk 1951, neurolog i psychiatra, prof. AM w Białymstoku, kierownik Kliniki Chorób Nerwowych AM

 25. Aleksander Krawczuk, (8 kwietnia 1913 w Białymstoku - 1985) lekarz med. USB 1938, dr med. Poznań 1950, ginekolog, prof. AM w Białymstoku
 26. Ludwik Kromer (?),

  Bolesław Kuźma, prawd. początek lat 30-tych.

 27. Bolesław Antoni Kuźma, (1910-1966) lekarz med. Lublin 1946

 28. Edward Lipiński, (8 marca 1910 w Charkowie - ) lekarz med. USB 1938, pediatra
 29. Jerzy Łyżwa,
 30. Feliks Oleński, (7 listopada 1905 w St. Petersburgu -1964) lekarz med. USB 1931, chirurg

  Jan Paradowski, pierwsza połowa lat 30-tych.

 31. Jan Paradowski, ( - 1939-45) zabity przez Niemców

 32. Marian Pele, lekarz
 33. Alfons Prus, (27 lipca 1911 w Białymstoku - 1987) lekarz med. USB 1938, laryngolog
 34. Józef Roszkowski (Rosznowski),
 35. Wiktor Sadowski, przyrodnik
 36. Bohdan Sielicki, lekarz
 37. Wiktor Słabnowicz,
 38. Kazimierz Stańczuk, (3 marca 1907 w Łomży - 1979 w Białymstoku) s. Mikołaja i Stanisławy, absolwent Gimnazjum w Łomży, lekarz med. USB 1936, chirurg, po wojnie m.in. dyrektor szpitala powiatowego w Grajewie 1945-70, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi
 39. Wacław Szpilewski, (20 września 1900 w Tołkaczewszyźnie - 1972) lekarz med. USB 1930, internista

  Józef Świtek, prawd. początek lat 30-tych.

 40. Józef Świtek, (10 grudnia 1908 w miejsc. Krężnica Jara pow. Lublin - 1973) lekarz med. USB 1936, dr med. Lublin 1946, laryngolog, prof. (?) AM w Lublinie

 41. Leon Uszkiewicz,
 42. Eugeniusz Waszczuk, (7 października 1909 w Krzyczewie pow. Biała Podlaska - ) lekarz med. USB 1936, ginekolog, dyrektor Szpitala im. Kopernika w Toruniu i ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego
 43. Mieczysław Wasilewski, lekarz
 44. Stanisław Węcławski,
 45. Tadeusz Pius Wiszniewski, (5 maja 1914 w Żółkiewcu na Lubelszczyźnie - 1973) lekarz med. USB 1939, dr med. Gdańsk 1950, chirurg, adiunkt Kliniki Chirurgii AM w Gdańsku

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbigniew Kuczyński, Członkowie K! Śniadecia, rękopis,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Śniadecia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 20 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Akademicka Korporacja „Śniadecia” (Wilno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }