Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Vilnensia

Dekiel Vilnensii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja “Vilnensia”
Siedziba:
Wilno
Data powstania:
kwiecień 1925 r.
Barwy:
pomarańczowa – seledynowa – biała (pierwotnie do 1927 r.: pomarańczowa - zielona - srebrna)
Dewiza:
„Unitas laboris, nobilitas animi, res futurae Poloniae” (”Jedność w pracy, szlachectwo dusz, to przyszłość Polski”)

Rys historyczny

Szarfa prezydialna Vilnensii.

Vilnensia powstała w kwietniu 1925 r. Założyły ją dwie grupy studentów, z których jedna planowała pierwotnie stworzyć korporację “Racławia”.

Od 1925 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 21 XII 1925 r.). Kandydowała pod opieką Konwentu Polonia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w maju 1927 r. W 1930 r. została skreślona z listy członków Związku za zaproszenie na swój komers żydowskiej korporacji “Unitania”. W 1932 r. należała do grupy korporacji, które stworzyły sanacyjny związek międzykorporacyjny - Federację Polskich Korporacji Akademickich.

Vilnensia z ks. biskupem Władysławem Bandurskim, Wilno ok. 1930 r. (?).

Pod względem ideowym była zbliżona do korporacji sanacyjnych. W 1929 r. na tym tle doszło do sporu wewnątrz Korporacji. W wyniku konfliktu grupa członków Vilnensii o poglądach narodowych skupiona wokół Marka Litwińskiego wystąpiła z Korporacji i przeszła do Polesii.

Kuratorem Vilnensii z ramienia Senatu Uniwersytetu był prof. Mieczysław Limanowski, a siedziba mieściła się przy ul. Uniwersyteckiej 6/8 (1935/36).

Bal Vilnensii, Wilno ok. 1930 r. (?).

Całkowita ustalona, choć niekompletna, imienna lista członków obejmuje 71 nazwisk, w tym 4 członków honorowych.

Po wojnie odbywały się spotkania grupy członków korporacji. W latach 80-tych (?) ufundowano także w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie tablicę poświęconą poległym, pomordowanym i zmarłym członkom Vilnensii.

Filistrzy honorowi i goście na komersie Vilnensii, Wilno ok. 1930 r. (?).

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Vilnensii obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Jerzy Panejko, 1939 r.

 1. Jerzy Panejko, ( - po 1945) prawnik, administratywista, prof. USB, filister honorowy Batorii, Vilnensii i Conradii, po wojnie w Austrii

 2. Władysław Raczkiewicz, (28 stycznia 1885 w Kutaisi w Gruzji - 6 czerwca 1947 w Ruthin w Walii) s. Józefa i Ludwiki z Łukaszewiczów, absolwent gimnazjum w Twerze 1903, student prawa i matematyki na Uniwersytecie Petersburskim, student i absolwent UD 1911, mgr praw, przed I wojną światową adwokat w Mińsku, w czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej, organizator i przewodniczący Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego (Naczpol) 1917, prezes Rady Naczelnej Polskiej Siły Zbrojnej w Kijowie 1918, kierownik Wydziału Wojskowego Komitetu Obrony Kresów Wschodnich w Warszawie 1918, żołnierz Dywizji Litewsko-Białoruskiej, zastępca komisarza generalnego Ziem Wschodnich 1918, minister spraw wewnętrznych w gabinecie Wincentego Witosa 1921, w 1925-26 i 1935-36, od 1930-35 senator z listy BBWR i marszałek Senatu, wojewoda nowogródzki 1921-24, wileński 1926-31, krakowski 1935 i pomorski 1936-39, od 1934 prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy, prezydent RP na Uchodźstwie 1939-47, Filister honorowy Vilnensii
 3. Stipczyński, rotmistrz, Filister honorowy Vilnensii,
 4. Lucjan Żeligowski, (17 października 1865 w Oszmianie - 9 lipca 1947 w Londynie) s. Gustawa i Władysławy z Traczewskich, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Wilnie i szkoły junkrów I stopnia w Rydze, żołnierz zawodowy w Armii Imperium Rosyjskiego, płk, od 1912 w konspiracyjnym Związku Walki Czynnej w Rosji, w Korpusie Polskim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, członek Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego (Naczpol) 1918, w WP dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego, następnie grupy operacyjnej, 10 Dywizji Piechoty oraz 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-20, znany z tzw. buntu Żeligowskiego i oderwaniu od Litwy terytorium Wileńszczyzny nazywanej Litwą Środkową, gen. broni WP, minister spraw wojskowych 1925-26, poseł na Sejm RP 1935-39, na emigracji członek Rady Narodowej RP, przewodniczący jej Komisji Wojskowej oraz Kanclerz Kapituły Orderu Virtuti Militari, honorowy obywatel m. st. Warszawy 1920, Filister honorowy Vilnensii

Członkowie rzeczywiści

 1. Antoni Aniśkowicz, (25 lutego 1909 w Łużkach w pow. dziśnieńskim - 1985) s. Julii z d. Żuk, 1932-47 na misji oo. Marianów w Harbinie i oo. Jezuitów Szanghaju, później na Litwie, w 1960 przyjechał do Polski, pochowany w Świdnicy
 2. Wiktor Bydelski, założyciel Vilnensii
 3. Witalis Chromiński, (15 grudnia 1906 w Rutkach pow. Chełm Lubelski - ) założyciel Vilnensii, olderman 1929/30, mgr farmacji USB 1921
 4. Jerzy Dołner, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Korporacji Polesia, członek Zarządu Akademickiej Kasy Chorych 1930/31, farmaceuta
 5. Dramowicz, ( - 1939-45) w konspiracji w AK, zginął
 6. Henryk Duszyński, członek Zarządu Koła Prawników 1927/28 [prawd. prawnik, kpt., pracownik Wojskowego Sądu Rejonowego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD w Katyniu]
 7. Aleksander Dziakowicz, (1906 -1974 w Łodzi) - ochotnik WP 1920, c. II sem. 1926/27 Konwent Polonia [nr ew. 1407], później w Korporacji Vilnensia, prezes 1930/31, olderman 1932/33, urzędnik Wileńskiego Banku Ziemskiego, po wojnie pracował w banku w Łodzi
 8. Franciszek Dziakowicz, olderman 1930/31, prezes 1931/32
 9. Michał Gasperowicz, sekretarz 1932
 10. Marian Gawędzki, (8 grudnia 1895 w Mariampolu na Litwie - lata 70-te) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, mgr farmacji USB 1930
 11. Eugeniusz Guszczyk,
 12. Stanisław Hegemayer, (23 kwietnia 1906 w Lidzie - 18 września 1930) student prawa, założyciel Vilnensii, sekretarz 1926/27, członek Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej, członek Zarządu Akademickiego Związku Ziemi Nowogrodzkiej i Akademickiego Koła Lidzian, zginął tragicznie (samobójstwo)
 13. K. Hermanowicz, c. 1928
 14. Heliodor Honwald, ( - 1939) ppor.
 15. St. Ilczuk, wiceprezes 1926/27
 16. Czesław Kłyszewski, ( - ok. 2002)
 17. Wacław Kobusiewicz (Kubusiewicz), (16 września 1906 - ) student prawa USB, olderman 1926/27, mgr praw USB, adwokat, ppor. rez. Piechoty, w wojnie obronnej 1939 w 43 Pułku Piechoty 13 Dywizji Piechoty (Równe), w niewoli niemieckiej w oflagach, po wojnie wrócił do kraju
 18. Jan Komorowski, olderman 1931/32
 19. Michał Korycki, (8 grudnia 1904 - marzec 1994 w Gdańsku) student medycyny USB, początkowo w Korporacji Vilnensia, później w Korporacji Piłsudia, dr medycyny
 20. Witold Kostanowski, sekretarz 1931/32, wiceprezes 1932

  Antoni Kozłowski, 1974 r.

 21. Antoni Kozłowski, początkowo w Korporacji Vilnensia, c. 1926/27, w 1929 wystąpił i przeszedł do Korporacji Polesia, sekretarz 1929/30, olderman 1930, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1929/30, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1930/31, prawnik

 22. Stanisław Kozłowski, ( - 1940 w Katyniu)
 23. Teodor Kozłowski, (10/23 kwietnia 1906 w Dyneburgu na Łotwie -1940 w Katyniu) s. Michała, student prawa USB, członek Zarządu Koła Prawników 1933/34, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Prawników 1935/36, urzędnik, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Składnicy Materiałów Int., w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 24. Stanisław Krechowiecki, początkowo w Korporacji Vilnensia, c. 1926/27, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, skreślony

  Karykatura Antoniego Krejwisa, Wilno 1930 r.

 25. Antoni Krejwis, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, wiceprezes 1930, prawnik

  Edmund Krupieńczyk, druga poł. lat 20-tych (?).

 26. Edmund Krupieńczyk, (1905-1984) wiceprezes 1929/30, wiceprezes 1930/31, prezes 1931, wiceprezes 1931/32, lek. medycyny USB

  Jan Krupieńczyk, Wilno lata 30-te.

 27. Jan Krupieńczyk, (1910-1985)

 28. Tadeusz Krupieńczyk, (1919-1996)
 29. Stanisław Kucewicz, ( - 1990) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, członek Rady Naczelnej MW 1928/29, sekretarz Młodzieży Wszechpolskiej 1929/30, członek Sądu Koleżeńskiego Młodzieży Wszechpolskiej 1931/32, prawnik

  Marek Litwiński, ok. 1928 r. (?).

 30. Marek Litwiński, ( - 1967) początkowo w Korporacji Vilnensia, prezes 1926/27, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, prezes 1929, 1929/30 oraz 1930, prezes Towarzystwa Farmaceutów “Lechia” 1929/30, farmaceuta, w jego domu po wojnie odbywały się nieoficjalne międzykorporacyjne komerse

 31. Wacław Makiełło, ( -1965) olderman 1928
 32. Wacław Markiewicz, ppor., w wojnie obronnej 1939 w 6 Pułku Piechoty Legionów, ranny pod Kałuszynem
 33. Wiktor Markiewicz, (4 września 1912 w Wilnie - ) lekarz med. Edynburg 1945, dr medycyny, po wojnie lekarz w Lidzbarku Warmińskim i Sztumie
 34. Wacław Masewicz, ( - przed 1998) pierwotnie w Vilnensii, przeszedł do Batorii

  Karykatura Stanisława Mickiewicza, 1932 r.

 35. Stanisław Mickiewicz, (1901-1996) początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, olderman 1929/30, sekretarz 1930/31, prawnik, adwokat

 36. Bohdan Onichimowski, olderman 1932, wiceprezes 1932/33

  Zdzisław Pankla, 1937 (?).

 37. Zdzisław Pankla, (1906?-1982) początkowo w Korporacji Vilnensia, c. 1926/27, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1933/34, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1934/35 i 1935/36

 38. Jan Pawłowski, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, członek Zarządu Bratniej Pomocy USB 1928/29, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1929/30, farmaceuta
 39. Jan Polikiewicz, student medycyny USB, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Medyków 1933/34, lekarz med.
 40. Stanisław Eligiusz Poraziński, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii
 41. T. Prokopowicz,
 42. Marian Rabczyński, student farmacji USB, założyciel Vilnensii
 43. Maksymilian Rok, (1899-1976) założyciel Vilnensii, prezes 1929, sekretarz 1929/30
 44. Witold Rutkiewicz, student farmacji, prezes 1929/30
 45. Walerian Samowicz, wiceprezes Bratniej Pomocy USB 1927/28, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy 1928/29
 46. Henryk Sarnacki, student farmacji, założyciel Vilnensii (albo fuks 1926/27 ?)

  Witold Saski, ok. 1928 r. (?).

 47. Witold Saski, (4 grudnia 1909 w Brześciu nad Bugiem - 4 sierpnia 2006 w Lincoln) s. Jerzego i Teresy z Marszalskich, absolwent Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu 1927, student farmacji USB, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, c. 1927, prezes 1930/31, olderman 1933, prezes Towarzystwa Farmaceutycznego “Lechia” 1932/33, mgr farmacji USB 1933, dr farmacji Uniwersytet w Bolonii 1946, w obozie pracy w republice Komi 1940-41, od. 1941 w II Korpusie (ZSRR, Środkowy Wschód, Włochy), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii a od 1951 w Stanach Zjednoczonych, prof. farmacji na uniwersytetach stanowych w Montanie 1951-52 i Nebrasce 1952-75, visiting profesor University of California w san Francisco 1959-60 oraz Universita degli Studi di Pisa 1968, członek Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Fundacji Kościuszkowskiej, autor licznych publikacji naukowych oraz wspomnień “Przez wiele mostów” (Warszawa 1992)

 48. E. Sidor,
 49. Franciszek Skorko, uczestnik wojny 1919-20, student prawa USB, założyciel Vilnensii

  Kazimierz Sowiński, ok. 1930 r.

 50. Kazimierz Sowiński, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii, olderman 1930/31, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1933/34

 51. Mikołaj Szałkowski, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego USB, założyciel Vilnensii
 52. Antoni Szwed, sekretarz 1932/33

  Antoni Śnieżko, ok. 1928 r. (?).

 53. Antoni Śnieżko, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii

 54. Hipolit Tołłoczko, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii
 55. Czesław Truchanowicz,
 56. Tubielewicz,
 57. Stanisław Wener, początkowo w Vilnensii, z której wystąpił, c. 1934-35 Polesia, prezes Towarzystwa Farmaceutycznego “Lechia” 1931/32, członek Komisji Rewizyjnej Bratniej Pomocy USB 1932/33, przewodniczący Zrzeszenia Kół Naukowych USB 1932/33, członek Bratniej Pomocy USB 1934/35 i 1935/36, farmaceuta
 58. Bolesław Wierzchoń, sekretarz 1930/31
 59. Władysław Więckowski,
 60. Zygmunt Wilkin, ( - 1939-45) zginął jako żołnierz AK
 61. Zygmunt Wiśniewski, początkowo w Korporacji Vilnensia, w 1929 wystąpił i przeszedł do Polesii
 62. Wysocki,
 63. Jan Zanoziński,
 64. Mieczysław Zgorzelski, prezes 1932 i 1932/33, wiceprezes Koła Prawników 1931/32, prawnik
 65. Antoni Żochowski, student medycyny USB, założyciel Vilnensii, dr medycyny
 66. Jan Żuk, (?)
 67. Kazimierz Żyznowski,

Zabawa, kwatera Vilnensii, Wilno ok. 1930 r. (?).

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Zbigniew Kuczyński (uzupełnienie Krzysztof Adam Tyszka), Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Vilnensia (Wilno), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1997, nr 15, s. 26 i n.,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Vilnensia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 16 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Vilnensia (Wilno), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }