Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Aleteja

Dekiel Aleteji - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Aleteja
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
1923 r. (?)
Barwy:
granatowa – srebrna – błękitna
Dewiza:
?

Rys historyczny

Nadanie pełnych (?) barw Janowi Czerkas-Chodosowskiemu, Warszawa koniec lat 20-tych (?).

Aleteja powstała najprawdopodobniej w 1923 r. Nazwa korporacji pochodzi od greckiego słowa “aletheia” oznaczającego “prawdę”.

Korporacja początkowo należała do Konwentu Polskich Korporacji Akademickich - niewielkiego związku międzykorporacyjnego definiującego się jako “narodowo-państwowy”. W drugiej połowie lat 20-tych przez dwa lata była członkiem Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Od dnia 15 XI 1930 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 21 V 1930 r.). Kandydowała pod opieką K! Aquilonia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w listopadzie 1931 r.

W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. korporacja zanikła.

Grupa członków Aleteji.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 49 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności Aleteji i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Aleteji obejmuje ok. 50 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

 1. Remigiusz Mariusz Amster, (1 października 1906 w Błędowie w pow. grójeckim - ) student i absolwent farmacji 1931 UW, akt. 1930-33
 2. Kazimierz Bodytko, student UW, akt. 1930-33
 3. Henryk Borkowski, student UW, akt. 1930-33, prezes sem. zim. 1932/33
 4. Roman Borkowski, (3 czerwca 1910 - ok. 1995) student i absolwent 1938 med. UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, fuksmajor sem. zim. 1931/32, sekretarz sem. zim. 1932/33, dr med. 1949, ginekolog-położnik, po wojnie docent, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Kolejowego w Warszawie
 5. Stanisław Borowski, student UW, akt. 1930-33
  Piotr Bruszewski, (1904 - 1993?) student PW, akt. 1930-33

 6. Kazimierz Cybulski, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, geodeta (?)

  Jan Czerkas-Chodosowski.

 7. Jan Czerkas-Chodosowski, (21 listopada 1908 w Warszawie - 18 grudnia 1985) s. Piotra i Stefanii z Majewskich, absolwent Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców m. st. Warszawy, student i absolwent 1934 med. UW, akt. 1930-33, chirurg, po studiach do 1940 lekarz w Szpitalu Wolskim w Warszawie, a następnie lekarz, ordynator i dyrektor Szpitala Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim, w czasie okupacji niemieckiej w AK szef Służby Zdrowia Obwodu “Bażant”, rejon “Obroża”, pochowany na warszawskich Powązkach

 8. Tadeusz Dominikiewicz, student UW, akt. 1930-33, wiceprezes zewn. sem. zim. 1930/31
 9. Jerzy Dydyński, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32
 10. Adam Fromowicz, student UW, akt. 1930-32
 11. Kazimierz Gąsiorowski, student UW, akt. 1930-33, olderman sem. zim. 1932/33, mgr praw
 12. Anatol Gierych, student PW, akt. 1930-31
 13. Bolesław Gierych, student SGGW (1930-31) i PW (1931-33), akt. 1930-33
 14. Aleksander Gradziuk, (23 lutego 1909 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Antoniego, student UW, akt. 1930-33, mistrz kominiarski, por., w wojnie obronnej 1939 w 82 Pułku Piechoty
 15. Stanisław Gruszecki, (?) (4 września 1905 w Łukowie - ) student i absolwent 1933 med. UW, dr med. UW 1935, ginekolog-położnik, w 1956 w Poznaniu
 16. Wojciech Hagmajer, (1909-1982) brat Jerzego (Patria)
 17. Władysław Jakimowicz, (?)
 18. Wł. Jaroszewicz, (?) dr, rozstrzelany
 19. Stefan Jędrzejewski, student UW, akt. 1930-32
 20. Stanisław Witold Kmita, (6 czerwca 1909 w Warszawie - ) student i absolwent 1935 med. UW, akt. 1930-33, prezes sem. zim. 1930/31, olderman sem. zim. 1931/32, dr med. UW 1946, laryngolog, prof., organizator i kierownik Kliniki Laryngologii Dziecięcej AM w Łodzi
 21. Włodzimierz Kozakiewicz, student UW, akt. 1930-33
 22. Janusz Hieronim Krzywicki, (15 września 1907 w Warszawie - ) student i absolwent 1931 PID, akt. 1930-32, wiceprezes wewn. sem. zim. 1930/31, dr stom. 1949, prof. i kierownik Kliniki Stomatologicznej AM w Warszawie
 23. Ludwik Lipski, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 24. Włodzimierz Łukjanow, student UW 1930-32 oraz AG 1932-33, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 25. Zygmunt Mann, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 26. Wacław Matysiak, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 27. Wacław Mirkowski, (1907 - kwiecień 1967) student i absolwent 1934 med. UW, c. 1931/32, akt. 1931/32, dr med. UW 1939, po studiach pracownik Państwowego Zakładu Higierny i Kliniki Chorób Wewnętrznych w Warszawie, w czasie wojny wykładowca na tajnych kompletach, lekarz w powstańczym szpitalu w Powstaniu Warszawskim przy ul. Górskiego, od 1945 wykładowca Akademii Medycznej w Lublinie, kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, doc. 1955, dziekan Wydziału Farmacji 1956/57, od 1960 dyrektor Zjednoczenia Wytwórni Szczepionek w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia
 28. Alfred Molish, (?) prawnik, adwokat
 29. R. Molish, (?) farmaceuta
 30. Władysław Myszkorowski, (?)
 31. Witold Neyman, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 32. Henryk Popielewski, student UW, akt. 1930-33
 33. Czesław Reniger, student SGGW, akt. 1930-31
 34. Henryk Romański, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 35. Kazimierz Rompalski, (ok. 1908 - lata 60-te) student WSH, akt. 1930-33, wiceprezes wewn. sem. zim. 1931/32
 36. Norbert Sawicki, student UW, akt. 1930-31, mgr praw
 37. Edward Snop, student UW, akt. 1930-31, mgr praw
 38. Jerzy Świderski, student WSH, akt. 1930-33, wiceprezes zewn. sem. zim. 1931/32
 39. Jerzy Thiele, student UW, akt. 1930-33

  Prawd. Tadeusz (?) Trejdosiewicz.

 40. Tadeusz (Ostoja-)Trejdosiewicz, student UW, akt. 1930-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32

 41. Trojanowski, (?) dr
 42. Mieczysław Wierzbicki, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, fuksmajor sem. zim. 1932/33
 43. Tadeusz Wróbel, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, wiceprezes sem. zim. 1932/33
 44. Tadeusz Zakrzewski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33

  Prawd. Władysław Zimiński.

 45. Władysław Zimiński, (15 marca 1909 w Warszawie - po 1981) absolwent Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców m. st. Warszawy, student i absolwent 1931 prawa UW, akt. 1930-33, olderman sem. zim. 1932/33, do wybuchu wojny pracownik sądownictwa i prokuratury, w wojnie obronnej 1939 w 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, w niewoli niemieckiej m.in. w obozie jenieckim w Dössel, organizator i uczestnik udanej ucieczki z obozu 1944, żołnierz PSZ na Zachodzie oraz armii francuskiej, po wojnie na emigracji we Francji, kierownik transportu przedsiębiorstwa przemysłowego w Lyonie

 46. Stanisław Żebrowski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 47. Stefan Żebrowski, student UW, c. 1930, akt. 1930/31-33, sekretarz sem. zim. 1931/32
 48. Władysław Żebrowski, student SGGW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 49. Marjan Żuk, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1930-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Aleteja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 1 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 20 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Aleteja (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }