Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Coronia

Dekiel Coronii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Akademicka Korporacja Coronia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
17 XII 1921 r.
Barwy:
czarna – złota – purpurowa
Dewiza:
„Sapienter et fortiter” („Mądrze i dzielnie”)

Rys historyczny

Coronia, Warszawa prawd. koniec lat 20-tych.

Coronia została założona przez grupę 14 studentów uczelni warszawskich dnia 17 XII 1921 r. Większość założycieli była wychowankami gimnazjów Kulwiecia i Pankiewicza. Korporacja miała charakter międzyuczelniany, ale przeważali w niej studenci Uniwersytetu. W latach 30-tych zaczęli dominować słuchacze Wydziału Weterynaryjnego.

Od 1922 r. Coronia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 5 XII 1922 r.). Kandydowała pod opieką K! Sarmatia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w 1922 r. (1923 r. ?). W latach 1933-38 pozostawała poza strukturami Związku.

Coronia, Warszawa prawd. koniec lat 20-tych.

Koło Filistrów powstało w 1924 r., a dnia 21 IV 1925 r. poświęcony został w kościele ss. Wizytek sztandar korporacji.

Dnia 30 V 1926 r. zawarła kartel na pięć lat z K! Varsovia.

Kuratorem korporacji z ramienia uniwersyteckiego Senatu był początkowo prof. Jan Namitkiewicz, a od 1928 r. prof. Eugeniusz Wajgiel. Siedziby Coronii znajdowały się: początkowo przez wiele lat w drugim filarze Mostu Poniatowskiego (wspólnie z K! Varsovia), w latach 1931-33 przy ul. Wilczej 47/49 m. 44, następnie przy ul. Filtrowej 67, ul. Chocimskiej 3, ul. Czerwonego Krzyża 3, a w latach 1935-39 przy ul. Filtrowej 83.

Prezydium Coronii, Warszawa prawd. koniec lat 20-tych.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 132 nazwiska, w tym jedenastu członków honorowych.

Coroniarze, Warszawa prawd. koniec lat 20-tych.

Po wojnie odbywały się spotkania członków korporacji. Dnia 10 VI 1989 r. w kruchcie kościoła akademickiego pw. św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięto tablicę poświęconą pomordowanym, poległym i zmarłym członkom Coronii. W 1996 r. korporacja została reaktywowana, jednak po 1998 r. zanikła

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Coronii obejmuje 132 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Borkowski, Filister honorowy Coronii
 2. Władysław Jabłoński, (2 października 1872 w Warszawie - 21 września 1952 w Warszawie) studiował architekturę w Petersburgu i Wiedniu, inż. architekt, naczelnik Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego Warszawy, następnie naczelny inżyniera Warszawy, prezydent Warszawy 1922-27, Filister honorowy Coronii
 3. Stanisław Moskalewski, (28 kwietnia 1876 w Sieprawkach k. Garwolina - 6 września 1936 w Poznaniu) ze zubożałej rodziny szlacheckiej, s. Feliksa, polityk Narodowej Demokracji, działacz państwowy i społecznik, wojewoda lubelski 1919-26, równolegle nadzwyczajny komisarz oszczędnościowy przy Prezesie Rady Ministrów 1923-26, zdymisjonowany ze stanowiska wojewody po przewrocie majowym, od 1928 prezes Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, Filister honorowy Coronii, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP 1922
 4. Jan Namitkiewicz, (23 maja 1880 w Lublinie - 11 kwietnia 1958 w Łodzi) s. Justyna i Marii, prawd. ojciec Jana (Coronia), prawnik, adwokat, prof. Wydziału Prawa UW, Filister honorowy Coronii
 5. Zygmunt Słomiński, (15 kwietnia 1879 w Piotrkowie Trybunalskim - 12 lutego 1943 w Stefanowie k. Piaseczna) inż. budownictwa, naczelnym inżynier Warszawy 1924-27, prezydent Warszawy 1927-34, ustąpił z urzędu po zmianie ustawy samorządowej, w 1934 dyrektor tramwajów miejskich, później na emeryturze, Filister honorowy Coronii, w listopadzie 1942 aresztowany przez Niemców, więziony na Pawiaku i na Szucha, rozstrzelany za budynkiem stacji kolei wąskotorowej w Stefanowie, jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach
 6. Jan Sosnowski, (26 stycznia 1876 - 24 czerwca 1938) wykładowca fizjologii zwierząt na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej 1916-1918, od 1918 prof. zoologii i fizjologii zwierząt w SGGW, rektor SGGW 1923-25 oraz 1932-33, badacz zagadnień z zakresu przemiany materii, fizjologii mięśni i nerwów, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Filister honorowy Varsovii i Coronii
 7. Jan Szmigielski, ksiądz katolicki, dr, Filister honorowy Coronii
 8. Zygmunt Uszycki, dr med., Filister honorowy Coronii
 9. Wincenty Wabia Wabiński, jubiler w Warszawie, Filister honorowy Coronii
 10. Eugeniusz Aleksander Franciszek Wajgiel, (1888 [1873?] - 1944 w Warszawie) prof. i dziekan 1929/30 i 1935/36 Wydziału Weterynarii UW, Filister honorowy Coronii, zginął w Powstaniu Warszawskim
 11. Jerzy Zawadzki, dr med., założyciel pogotowia ratunkowego w Warszawie, Filister honorowy Coronii

Członkowie rzeczywiści

 1. Stanisław Affeltowicz, student WSH, c. 1924, akt. 1924-31
 2. Czesław Ahrends, (1915 - ) student weterynarii UW, c. 1935, lekarz weterynarii, po wojnie na emigracji w Maroku
 3. Zbigniew Augustynowicz, założyciel Coronii, akt. 1921-26, prezes sem. let. 1925/26
 4. Stanisław Baranowski, student UW, c. 1931, akt. 1931-33
 5. Czesław Barański, student UW, c. 1929, akt. 1929-30
 6. Jan Bielawski, student medycyny UW, c. 1932, akt. 1932-33
 7. Henryk Bieńkowski, student UW, od 1928 USB, c. 1924, akt. 1924-31
 8. Wojciech Bieńkowski, student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, wiceprezes sem. let. 1927/28
 9. Jan Biernawski, (1910-1976) student PW, c. 1930, akt. 1930-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 10. Władysław Błotnicki, student SGGW, od 1931 WSH, założyciel Coronii, akt. 1921-32, olderman sem. zim. 1924/25, olderman sem. let. 1928/29, prezes sem. zim. 1931/32
 11. Daniel Boguszewski, student i absolwent 1950 weterynarii UW, c. 1935
 12. Stanisław Borkowski, student UW, c. 1931, akt. 1931-33
 13. Aleksander Breżezowski, student UW, c. 1927, akt. 1927-33
 14. Antoni Brzozowski, student UW, c. 1927, akt. 1927-30
 15. Wacław Brudnicki, założyciel Coronii, akt. 1921-25
 16. Tadeusz Cegłowski, ( - 1939-45) student weterynarii UW, c. 1921, aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym, zginął w nieznanych okolicznościach
 17. Jan Chomiczewski, (19 listopada 1909 w Siemiatyczach - 1992) student i absolwent 1937 med. UW, c. 1930, akt. 1930-33, wiceprezes zewn. sem. zim. 1932/33, dr med. UW 1946, mikrobiolog
 18. Stanisław Chronowski, student UW, student PW (1930), c. 1929, akt. 1929-33
 19. Włodzimierz Chwilczyński, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-31
 20. Eugeniusz Cmelik (Čmelik,Czmelik), student PW, c. 1930, akt. 1930-33
 21. Marian Czarnopyś, student i absolwent 1939 weterynarii UW, c. 1934
 22. Henryk Czerwiński, student weterynarii UW, c. 1936
 23. Wiesław Dworczyński, student i absolwent 1947 weterynarii UW, c. 1936
 24. Wojciech Dziewulski, student WSH, c. 1927, akt. 1927-29
 25. Jerzy Fuglewicz, student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-29, sekretarz sem. let. 1927/28
 26. Józef Giaro, (1903 - 1966 w Belgii) brat Józefa (Coronia), student PW, c. 1925, akt. 1925-29, olderman, po wojnie na emigracji w Belgii
 27. Kazimierz Giaro, (1905 - 7 kwietnia 1993) brat Józefa (Coronia), student PW, c. 1927, akt. 1927-33
 28. Tadeusz Grabowski, ( - po 1945), student i absolwent 1951 weterynarii UW, c. 1934
 29. Witold Graniszewski, student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-26
 30. Stanisław Oleksy-Gray, student weterynarii UW, c. 1935, kontynuował studia w Edynburgu, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 31. Eugeniusz Grosser, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-30, prezes sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1929/30
 32. Władysław Holtzman, student WSH, c. 1929, akt. 1929-32, olderman sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 33. Jan Homan, ( - 1940) student WSH, c. 1927, akt. 1927-31, wiceprezes sem. let. 1928/29, zginał w bitwie o Anglię jako pilot PSZ-RAF
 34. Adam Jaszczuk, student UW, c. 1927, akt. 1927-31
 35. Bohdan Jeziorski, ( - 1939-45) student UW, c. 1927, akt. 1927-28, aresztowany w Warszawie przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Majdanku, tam zamordowany
 36. Jerzy Zbigniew Kaczanowski, student weterynarii UW, c. 1935, pozostał na emigracji w Niemczech
 37. Bolesław Kalinowski, student i absolwent 1934 weterynarii UW, c. 1927, akt. 1927-33, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 38. Jan Kamiński, student weterynarii UW, c. 1933
 39. Tadeusz Kamiński, (1913 - ) student weterynarii UW, c. 1934, kontynuował studia w Bolonii, dr weterynarii, pozostał na emigracji we Włoszech
 40. Ryszard Kaszubski, student UW, c. 1928, akt. 1928-33
 41. Alfred Klimkiewicz, (7 sierpnia 1905 w Biłgoraju - 1988) student i absolwent 1934 med. UW, c. 1927 (?), akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1929/30, internista
 42. Jerzy Zbigniew Kochanowski, student weterynarii UW, c. 1935, po wojnie na emigracji w Niemczech
 43. Stanisław Konopka, student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-30, sekretarz sem. zim. 1924/25
 44. Janusz Koreywo, założyciel Coronii
 45. Stefan Kostelecki, (1905 - 9 października 1994) student WSH, c. 1925, akt. 1925-31, sekretarz sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. let. 1928/29, bankowiec
 46. Stanisław Kowalski, (1912 - 5 lutego 2002 w Warszawie) student weterynarii UW, student i absolwent weterynarii UWr.c. 1935, działacz akademicki i narodowy, pochowany na Cmentarzu Bródnowskim
 47. Zygmunt Kozanecki, student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-26
 48. Walter Kożdoń, student WSH, c. 1929, akt. 1929-33
 49. Zenon Kópczyński, (1905-1986) student UW, c. 1924/25, akt. 1924/25-26, prawnik, sędzia Sądu Najwyższego
 50. Mieczysław Kuczyński, (28 stycznia 1906 w Krynicznej na Ukrainie - 1940 w Katyniu) s. Jana, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 21 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 51. Stanisław Kudelski, student WSH, student SNP, c. 1927, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1928/29, sekretarz WKM-u sem. zim. 1931/32
 52. Czesław Lachert, student WSH, c. 1927
 53. Roman Leonowicz, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 54. Karol Luft, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 55. Jerzy Machnikowski, student i absolwent 1938 weterynarii UW, c. 1932, prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1934/35
 56. Józef Marchowiecki, (1914-1972) student weterynarii UW, c. 1934
 57. Jerzy Mathia, student weterynarii UW, c. 1929, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1931/32
 58. Janusz Michel, student weterynarii UW, c. 1937
 59. Stanisław Mielczarski, ( - 1939 nad Bzurą) student PW, c. 1924, akt. 1924-33, sekretarz sem. let. 1925/26, w kampanii wrześniowej poległ nad Bzurą
 60. Tadeusz Moskalewski, student PW, założyciel Coronii, akt. 1921-28, wiceprezes sem. zim. 1924/25, prezes [prawd. Tadeusz Moskalewski (30 kwietnia 1903 w Bełchatowie - 27 lutego 1984) s. Czesława i Marii z d. Seelig, nestor i pionier polskiego przemysłu kablowego oraz jego organizator po II wojnie światowej]
 61. Bogusław Myszkorowski, student WSH, c. 1931, akt. 1931-32
 62. Tadeusz Naczas, student weterynarii UW, c. 1936
 63. Jarosław Naleszkiewicz, założyciel Coronii, akt. 1921-25, wiceprezes sem. let. 1925/26, prezes
 64. Jan Namitkiewicz, prawd. s. Jana (Coronia), student UW, c. 1929, akt. 1929-30
 65. Albin Niewiarowski, student weterynarii UW, c. 1933
 66. Remigiusz Niewiarowski, student weterynarii UW, c. 1935
 67. Jerzy (Ostoja-) Obiedziński, student SNP, c. 1931, akt. 1931-33, po wojnie na emigracji, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 68. Władysław Olczakowski, c. 1924, akt. 1924-25
 69. Franciszek Olszak, student UW, c. 1936
 70. Roman Orłowski, student PW, c. 1924, akt. 1924-26
 71. Konstanty Osmólski, student PW, c. 1930, akt. 1930-31
 72. Tadeusz Pakowski, student i absolwent 1939 weterynarii UW, c. 1933
 73. Czesław Pawłowski, student UW, c. 1927, akt. 1927-29
 74. Stanisław (Stefan?) Pawłowski, ( - październik 1994) c. 1933
 75. Piotr Pejta, student SGGW, c. 1930, akt. 1930-31
 76. Aleksander Pikulski, (12 grudnia 1909 w Wilczycach w pow. sandomierskim - 1940 w Katyniu) s. Edwarda, student weterynarii UW, c. 1932 (?), olderman, pchor. rez., w wojnie obronnej 1939 w Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 77. Stefan Pikulski, student weterynarii UW, c. 1933
 78. Andrzej Piłko, student PW, c. 1929, akt. 1929-33
 79. Bronisław Piotrowski, student WSH, akt. 1928-33, II wiceprezes wewn. sem. zim. 1932/33
 80. Tadeusz Platé, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-33
 81. Kazimierz Pogorzelski, student UW, c. 1932, akt. 1932-33, po wojnie prawd. na emigracji w Wielkiej Brytanii
 82. Eugeniusz Polak, student SGGW, c. 1929, akt. 1929-33, sekretarz sem. zim. 1930/31
 83. Jerzy Pulikowski, student i absolwent 1939 weterynarii UW, c. 1934, prezes, dwukrotny prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1936/37 oraz 1937/38
 84. Kazimierz Raczyński, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-30
 85. Józef Radoła, student WSH, c. 1927
 86. Czesław Rayski, student i absolwent 1940 weterynarii UW, c. 1933, olderman
 87. Konrad Rozwadowski, (19 lutego 1914 w Warszawie - 11 lipca 1998 w Warszawie) absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1932, harcmistrz 3 WDH, student i absolwent 1940 weterynarii UW, c. 1933, prezes Coronii, prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1935/36, autor tekstu “Szkic historyczny Polskiej Korporacji Akademickiej Coronia” (Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 68 i n.), dwukrotny prezes Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 1993-95 oraz 1995-97, inicjator reaktywacji Coronii na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA (pośmiertnie 1999)
 88. Tadeusz Sawicki, student UW, c. 1930, akt. 1930-33

  Tadeusz Scharmach, lata 20-te.

 89. Tadeusz Scharmach, (1902 w Warszawie - 1972 w Warszawie) student i absolwent 1924 prawa UW, student historii Wydział Filozoficzny UW 1924-28, założyciel Coronii, akt. 1921-25, statystyk ZPKA 1924-25 (III kadencja), sekretarz Prezydium Rady Ministrów w rządzie Kazimierza Bartla, w 1928 sekretarz Prezydenta m.st. Warszawy, adwokat, w czasie II wojny światowej w 1943 więzień Pawiaka, po wojnie radca prawny i adwokat, działacz i publicysta filatelistyczny, odznaczony odznaką Polskiego Związku Filatelistów 1957

 90. Oskar Schmidt, student UW, c. 1928, akt. 1928-33, olderman sem. zim. 1932/33
 91. Otton Schmidt, student UW, c. 1932, akt. 1932-33
 92. Kazimierz Sielski, student PW, c. 1928, akt. 1928-31
 93. Ryszard Skanderbeck-Csáky, student UW, c. 1924, akt. 1924-29, prezes
 94. Włodzimierz Skarzyński, c. 1924, akt. 1924-26
 95. Juljan Skowierzak, student WSH, c. 1928, akt. 1928-31, olderman 1929/30
 96. Józef Słowikowski, student WSH, c. 1927
 97. Jerzy Smoczarski, student weterynarii UW, c. 1936
 98. Witold Smulski, (3 maja 1913 w Dąbrowie Górniczej -1974) student med. UW, student i absolwent 1951 med. UJ, c. 1934
 99. Wincenty Sobociński, student WSH, akt. 1928-30, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29, olderman sem. zim. 1930/31 (jako filister)
 100. Wacław Sokołowski, c. 1924, akt. 1924-25
 101. Wacław Sołtyński, ( - 1939-44) student UW, c. 1924, akt. 1924-31, prezes sem. let. 1927/28, aresztowany w Warszawie przez Gestapo, zamordowany w więzieniu na Pawiaku
 102. Józef Spryszyński, (1 października 1907 w miejsc. Kłóbka-Podgórze - 1940 w Charkowie) s. Jana, student i absolwent 1937 weterynarii UW, c. 1932, prezes Koła Medyków Weterynaryjnych 1933/34, w wojnie obronnej 1939 dowódca kompanii w 74 Pułku Piechoty, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 103. Leon Stachórski, student SGGW, c. 1928, akt. 1928-31
 104. Napoleon Stankiewicz, student PW, c. 1928, akt. 1928-33
 105. Roman Szeffer, student SGGW, c. 1929, akt. 1929-33, wiceprezes sem. zim. 1931/32, skarbnik WKM-u sem. zim. 1931/32, prezes
 106. Zygmunt Szparkowski, (26 listopada 1902 w Nasielsk - 8 lipca 1988 we Wrocławiu) s. Leonarda i Józefy z d. Falkowska, absolwent Gimnazjum Kulwiecia w Warszawie, student i absolwent Wydziału Elektrycznego PW, założyciel Coronii, akt. 1921-30, olderman sem. let. 1925/26, po studiach dyrektor departamentu w Warszawie, uczestnik wojny obronnej 1939, odznaczony Krzyżem Walecznych, w czasie okupacji w AK, współdziałał w wytwórni amunicji i sprzętu łącznościowego we własnym warsztacie elektryczno-mechanicznym przy ul. Chłodnej, za udział w konspiracji odznaczony powtórnie Krzyżem Walecznych, po wojnie organizator Poczty Polskiej na terenie Dolnego Śląska, dyrektor Poczt i Telegrafów Okręgu Warszawskiego 1945-46, dyrektor firmy Grupa Techniczna Oddziału Wrocławskiego 1946-49, prof. PWr., wieloletni dziekan Wydziału Teletechniki, a następnie Wydziału Łączności, wieloletni prorektor i rektor PWr., doctor honoris causa Politechniki w Dreźnie, Instytutu Technicznego w Kijowie oraz PWr., pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu
 107. Ksawery Szwarc, ( - 1940/41? w Kownie) student UW, założyciel Coronii, akt. 1921-26, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach podczas okupacji sowieckiej
 108. Stefan Szymański, c. 1924, akt. 1924-26
 109. Czesław Tarasiewicz, student PW, c. 1928, akt. 1928-33, wiceprezes WKM-u sem. zim. 1931/32
 110. Jan Tenderenda, student weterynarii UW, c. 1935
 111. Władysław Uszycki, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, sekretarz
 112. Zygmunt Uszycki, student i absolwent 1933 weterynarii UW, c. 1927, akt. 1927-33, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, prezes WKM-u sem. zim. 1931/32, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 26 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej
 113. Władysław Wall, student UW, c. 1930, akt. 1930-33
 114. Marian Westwal, student weterynarii UW, c. 1937
 115. Mirosław Westwal, student weterynarii UW, c. 1937
 116. Jerzy Wiszniowiecki, student i absolwent 1936 weterynarii UW, c. 1932, olderman
 117. Witold Wize, ( - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) student PW, założyciel Coronii, akt. 1921-29, zginął od odłamka pocisku artyleryjskiego
 118. Jerzy Wołk-Łaniewski, student WSH, c. 1929, akt. 1929-31
 119. Mirosław Wysocki-Odrowąż, student WSH, c. 1929, akt. 1929-33
 120. Stanisław Zalewski, c. 1924, akt. 1924-25
 121. Stanisław Kazimierz Zawadzki, (27 lutego 1901 w Łodzi - 1940 w Katyniu) założyciel Coronii, akt. 1921-25, prezes sem. zim. 1924/25, prawnik, por. rez., w wojnie obronnej 1939 w 56 Pułku Piechoty, w niewoli rosyjskiej, zamordowany przez NKWD

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Konrad Rozwadowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Coronia (Warszawa), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 36 i n.,
2) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Coronia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 3 IX 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Coronia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 3 IX 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }