Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Filomatia Varsoviensis

Dekiel Stanisława Jakóbisiaka Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Filomatia Varsoviensis
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
III 1925 r.
Barwy:
ciemnowiśniowa – srebrna – karmazynowa
Barwy:
„Semper surgere” („Zawsze się wznosić”)

Rys historyczny

Banda rycerska z herbem Zbigniewa Karwowskiego

Filomatia Varsoviensis została założona w marcu 1925 r. przyjmując za wzór związki wileńskich filomatów i filaretów. Założyciele byli aktywnie w istniejącej wcześniej Korporacji Slavia. Od dnia 24 VI 1925 r. (?) Filomatia kandydowała pod opieką Korporacji Sarmatia w Związku Polskich Korporacji Akademickich, a dnia 16 XII 1926 r. uzyskała prawa
członka rzeczywistego (data starszeństwa związkowego: 24 VI 1925 r.). Dnia 3 czerwca 1928 r. poświęcono sztandar Korporacji, a w 1931 r. (?) powołano Związek Seniorów.

Filomatia zawarła w 1937 r. kartel na pięć lat z K! Filomatia Vilnensis z Wilna.

Kwatera Filomatii, Warszawa druga połowa lat 20-tych (?).

Siedziby Korporacji znajdowała się między innymi przy: ul. Czerniakowskiej 196 (1925/26), ul. Złotej 14 w Szkole Śródmieścia Polskiej Macierzy Szkolenej (1927/28), ul. Grójeckiej 30/22 (1928/29) oraz ul. Stalowej 5 (1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33).

Całkowita ustalona, choć bardzo niekompletna imienna lista członków Filomatii obejmuje 78 nazwisk, w tym jednego członka honorowego (wykaz obejmuje jednak niemal wyłącznie osoby aktywne w latach 1925-33).

W pierwszych dziesięcioleciach po wojnie odbywały się nieoficjalne spotkania niewielkiej grupy członków Korporacji.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Filomatii Varsoviensis obejmuje kilkadziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Filomatia Varsoviensis na kwaterze, Warszawa druga połowa lat 20-tych (?)

Członkowie honorowi

 1. Eugeniusz de Henning-Michaelis, (29 grudnia 1863 w Modlinie - wrzesień 1939 w Sinołęce) od 1885 oficer rosyjskiej artylerii, absolwent Akademii Artylerii i Akademii Sztabu Generalnego w St. Petersburgu, uczestnik interwencji Rosji w Chinach i w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-05, I wojnie światowej dowódca dywizji piechoty i korpusu armijnego na froncie niemieckim i austriackim w walkach na terenach Polski i Ukrainy, generał artylerii armii rosyjskiej armii, po rewolucji 1917 organizator i dowódca III Korpusu Polskiego na Ukrainie 1917-1918, od stycznia 1919 w WP, przewodniczący Rady Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych 1919-sierpień 1920, od czerwca 1919 generał dywizji WP, w lipcu i sierpniu 1920 kierował Komitetem Fortyfikacyjnym w obronie Warszawy, od sierpnia 1920 do sierpnia 1921 wiceminister spraw wojskowych, a następnie do maja 1922 szef Administracji Armii, od 1923 w stanie spoczynku, działacz społeczno-polityczny opozycyjny wobec sanacji, filister honorowy Filomatii Varsoviensis

Członkowie rzeczywiści

 1. Władysław Barański, student PW, akt. 1929-32, sekretarz 1929/30, wiceprezes zewn. 1931/32, sem. zim. 1932/33 prezes Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego, skarbnik ZPKA 1931-32 (XI kadencja)

  Janusz Białobrzeski, ok. 1928 r.

 2. Janusz Białobrzeski, ( - 2003) brat Stefana (Filomatia Varsoviensis), student WSH, akt. 1927/28-28

  Stefan Białobrzeski, ok. 1930 r.

 3. Stefan Białobrzeski, (1903-1942) brat Janusza (Filomatia Varsoviensis), student WSH, akt. 1928-31, prezes 1929/30, olderman 1930/31, skarbnik ZPKA 1928-30 (VIII kadencja) oraz 1930 (IX kadencja), wiceprezes wewn. 1931/32

 4. Jan Brzozowski, student WSH, akt. 1931
 5. Stefan Burzacki, student WSH, akt. 1931
 6. Jerzy Buszkowski, (1904-1979) student WSH, akt. 1925-32, sekretarz 1925/26, z-ca sekretarza sem. zim. 1926/27
 7. Jarosław Choynowski (Chojnowski), student WSH, akt. 1930-32, sem. zim. 1932/33 sekretarz Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego
 8. Zygmunt Czarnecki, student WSH, akt. 1930-32, sekretarz 1931/32, I wiceprezes 1932/33
 9. Tadeusz Danielecki, student WSH, akt. 1927/28-30, sekretarz 1930/31
 10. Włodzimierz Domaniewski, ( - lata 80-te) student PW, akt. 1925-32, wiceprezes 1927/28, prezes 1930/31, prezes 1932/33
 11. Michał Doroszewski, student UW, akt. 1930-32
 12. Marian Józef Dubicki, (4 sierpnia 1903 w Tłumaczu na Podolu- ) członek POW, walczył w kampanii 1920, matura 1922, początkowo studiował w Warszawie i należał do Filomatii Varsoviensis, potem we Lwowie, założyciel Obotritii, lekarz med. UJK 1930, ginekolog-położnik, starszy asystent Kliniki Położniczej we Lwowie
 13. Henryk Dudziński, student UW, akt. 1931-32
 14. Felicjan Dulowski, student WSH, akt. 1931-32
 15. Tadeusz Dzierżanowski, student WSH, akt. 1927/28
 16. Tadeusz Dziewicki, student WSH, akt. 1929-32
 17. Lucjan Fedorowicz, student WSH, akt. 1925-29
 18. Wacław Frajndt, student WSH, akt. 1929-32, II wiceprezes 1932/33, skarbnik ZPKA 1930-31 (X kadencja)
 19. Tadeusz Furgo, student UW, akt. 1925-31, olderman 1929/30
 20. Mieczysław Gogolewski, student WSH, akt. 1930
 21. Stanisław Gogolewski, student WSH, akt. 1930
 22. Witold Górski, student WSH, akt. 1930-32
 23. Zygmunt Gruszecki, student SNP, akt. 1930, sekretarz 1932/33
 24. Stanisław Gryniewicz, student SNP, student UW (1932), akt. 1931-32
 25. Edward Hess, student WSH, akt. 1930-31
 26. Rafał Jankowski, student WSH, akt. 1930-32

  Stanisław Jakóbisiak, ok. 1930 r.

 27. Stanisław Jakóbisiak, ( - 2000) student UW, akt. 1930-32, mgr praw UW

  Zbigniew Karwowski, koniec lat 20-tych (?).

 28. Zbigniew Karwowski, (1905-1960) student WSH, akt. 1927-31, sekretarz 1927/28 oraz 1928/29, wiceprezes 1930/31

 29. Bolesław Knebel, student WSH, akt. 1930-32
 30. Tadeusz Krycki, student WSH, akt. 1925-29, wiceprezes sem. zim. 1926/27
 31. Jan Kubaszewski, ( - 1968) student PW, akt. 1931-32
 32. Stanisław Kurnicki, student UW, akt. 1929-30
 33. Franciszek Kwasowiec, student UW, później USB (1931), akt. 1930-31
 34. Zbigniew Kwiatkowski, student PW, fuksmajor 1932/33
 35. Wiktor Langer, student WSH, akt. 1925-30, olderman 1927/28
 36. Jan Łada, student WSH, akt. 1929-30
 37. Edward Łuczyński, student WSH, akt. 1927/28
 38. Tadeusz Majcherczyk, student WSH, akt. 1932
 39. Edmund Misztal, student SNP, akt. 1931-32
 40. Maciej Mojnowski, (?)
 41. Zbigniew Niwiński, akt. 1925
 42. Cezary Nowakowski, student PW, akt. 1927/28-32
 43. Lotar Obermeyer, student WSH, akt. 1930-32
 44. Bohdan Olexy, student WSH, akt. 1925-31, wiceprezes 1925/26
 45. Jerzy Osiński, student UW, akt. 1928-32
 46. Iwon Ostromęcki, student UW, akt. 1929-30
 47. Andrzej Pasierbiński, student UJ, akt. 1925-30
 48. Zdzisław Perkowski, ( - 1930) student PW, akt. 1929
 49. Zdzisław Pogonowski, student PW, akt. 1925-32, sekretarz sem. zim. 1926/27, prezes 1928/29, pochowany na Powązkach
 50. Eugeniusz Preidel, student WSH, później UW (1932), akt. 1929-32
 51. Tadeusz Przybyłowski, student UW, akt. 1932
 52. Bronisław Puchalski, student PW, akt. 1925-29, wiceprezes 1928/29
 53. Henryk Rieff, student WSH, akt. 1930-32
 54. Jan Rosiński, student WSH, akt. 1931-32
 55. Marian Sadoś, student WSH, akt. 1930-32
 56. Tadeusz Sawicki, student WSH, akt. 1925-28
 57. Tadeusz Sieradzki, student WSH, akt. 1932
 58. Mieczysław Skolimowski, student WSH, akt. 1925-32
 59. Feliks Skwarski, student WSH, akt. 1932
 60. Mieczysław Stankiewicz, student WSH, akt. 1929-32
 61. Sławomir Stankiewicz, student WSH, akt. 1927-30
 62. Mirosław Stecki, student WSH, akt. 1927-32
 63. Zbigniew Stecki, student WSH, akt. 1927-32
 64. Jerzy Szałas, student WSH, akt. 1930-32
 65. Bolesław Szczerbiński, student WSH, akt. 1925-32
 66. Ferdynand Szmoniewski, student WSH, akt. 1931-32
 67. Janusz Szymański, (1913 - po 2003) student UW, akt. 1932, absolwent UW, mgr praw, adwokat
 68. Jan Świątkiewicz, student PW, akt. 1927/28-32, wiceprezes 1929/30
 69. Kazimierz Trybulski, prezes 1925/26
 70. Stefan Twardowski, student WSH, akt. 1931-32
 71. Stanisław Wejdeman (Weideman), (3 maja 1908 w Warszawie - 22 września 1984 w Gdańsku), s. Zygmunta i Sabiny z d. Ostrowskiej, absolwent Gimnazjum im. L. Lorentza w Warszawie 1929, absolwent WSH 1933, akt. 1929-32, prezes 1931/32, olderman 1932/33, sem. zim. 1932/33 wiceprezes Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego, mgr ekonomii SGH 1949, po wojnie pracował na stanowiskach kierowniczych, m.in. odbudował i uruchomił Fabrykę Środków Odżywczych w Oliwie (dawny Oetker) 1945/46, działacz “Społem” i spółdzielczości mieszkaniowej, radny miasta Gdańska 1978-84, pochowany na cmentarzu w Oliwie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, złotą odznaką “Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”, “Zasłużony dla Społem”
 72. Jan Kazimierz Wierzbicki, student WSH, akt. 1925-31, prezes sem. zim. 1926/27, prezes 1927/28, olderman 1931/32
 73. Jerzy Wiland, student UJ (Kraków), student AG (1930, Kraków), akt. 1925-32
 74. Romuald Wojtaszczyk, student WSH, akt. 1927/28
 75. Józef Wygonowski, student UW, akt. 1927/28-32
 76. Jan Zajder, student WSH, akt. 1930-32
 77. Jan Załęski, student WSH, akt. 1925-32

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Filomatia Varsoviensis.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 17 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Filomatia Varsoviensis (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }