Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Laudania

Dekiel Laudanii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Laudania
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
15 XII (?) 1923 r.
Barwy:
brązowa – złota – czerwona
Dewiza:
„Per vias rectas - semperite”

Rys historyczny

Laudania powstała w grudniu 1923 r. Należała do tzw. korporacji chrześcijańskich. Z inicjatywy Laudanii w październiku 1924 r. K! Laudania, K! Mesconia oraz K! Lublinia powołały Zjednoczenie Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. Wspólnym celem korporacji należących do Zjednoczenia było wychowywanie młodzieży akademickiej w duchu etyki katolickiej i tradycji narodowej. Obowiązywał zakaz pojedynkowania się.

Szczególnym celem Laudanii była praca na rzecz umocnienia polskości na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Patronką Korporacji była Matka Boska Ostrobramska, a za wzór członkowie Korporacji przyjmowali rycerzy laudańskich. Wypełniając swoje cele statutowe Laudania przez wiele lat opiekowała się szkołą w Mizoczu na Wołyniu fundując nagrody dla uczniów, zbierając środki finansowe na bibliotekę oraz podarunki dla dzieci. Stworzyła także dwie biblioteki wędrowne dla Polskiej Macierzy Szkolnej. Koło Pań Laudanii ufundowało stypendium dla jednej uczennicy szkoły handlowej w Łucku.

Korporacja zawarła kartele: w dniu 8 XII 1927 r. z K! Pomerania z Poznania, w dniu 15 XII 1927 r. z K! Conradia z Wilna, a także z K! Korabia z Lublina.

Całkowita ustalona, fragmentaryczna imienna liczba członków obejmuje 10 nazwisk, w tym pięciu członków honorowych.

Brak wiadomości o powojennej działalności Laudanii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Laudanii obejmuje zaledwie 10 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. A. Bogusławski, mjr, Filister honorowy Laudanii 1927

  Józef Chaciński.

 2. Józef Chaciński, (13 marca 1889 w Warszawie - 6 maja 1954 w Górze Kalwarii) s. Antoniego i Adelajdy z d. Bloch, absolwent szkoły handlowej A. Jeżewskiego w Warszawie, matura Libawa 1913, student prawa w Szwajcarii, Kijowie, Warszawie, mgr praw, adwokat, ochotnik w wojnie polsko-rosyjskiej 1920, działacz społeczno-polityczny, dwukrotny prezes Stronnictwa Pracy (1920-22, 1927-28), poseł na Sejm II RP I i II kadencji w latach 1922–30, prezes klubu sejmowego w kadencjach 1922-27 i 1928-30, Filister honorowy Laudanii, w czasie II wojny światowej był w latach 1940–1942 więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, członek Rady Jedności Narodowej, aresztowany 28 marca 1945 przez NKWD, został skazany w procesie szesnastu na 4 miesiące więzienia, w latach 1945-46 działał w Stronnictwie Pracy, po wojnie pracował jako radca prawny w Wydziale Polityki Budowlanej Zarządu Miejskiego w Warszawie

 3. W. Knablewski, ks., red. “Rzeczypospolitej”, Filister honorowy Laudanii 1927
 4. K. Taylor, prof., Filister honorowy Laudanii [prawd. Karol Taylor, prof., kierownik Katedry Silników Spalinowych i pierwszy dziekan Wydziału Mechanicznego PW, po wojnie prof., kierownik Katedry Silników Spalinowych 1945-59, pierwszy dziekan 1945-48 i prodziekan 1948-51 Wydziału Mechanicznego PG, konstruktor silników spalinowych, m.in. brał udział przy projektowaniu pierwszego polskiego ciągnika rolniczego - tzw. ciągówki z Ursusa, kurator K! Respublica]
 5. Marcin Trippenbach, ( - ok. 1930 ?) fundator domu akademickiego, Filister honorowy Laudanii

Członkowie rzeczywiści

 1. Jerzy Grübert, sekretarz sem. zim. 1926/27
 2. Tadeusz Kondracki, skarbnik sem. zim. 1926/27
 3. Stefan Szajewski, prezes sem. zim. 1926/27
 4. Wacław Tarnowski, olderman sem. zim. 1926/27, wiceprezes Komitetu Wykonawczego Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1924-25, prezes Zjednoczenia 1928, wiceprezes Zjednoczenia 1931
 5. Antoni Żelichowski, wiceprezes sem. zim. 1926/27, sekretarz Prezydium Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich 1927

Listę członków opracowano na podstawie:

1) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
2) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Laudania.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 8 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 20 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Laudania (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }