Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Lechicja

Dekiel Ireneusza Komorowskiego Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Lechicja
Siedziba:
1897-1915 Dorpat, od 1921 r. Warszawa
Data powstania:
1897 r.
Barwy:
szafirowa – złota – czerwona (symbolika barw: wierność, siła ducha, męstwo)
Dewiza:
„Doctrina ac labore ad victoriam” („Nauką i pracą do zwycięstwa”)

Rys historyczny

Herb Lechicji, 1925 r.

Lechicja kontynuowała tradycje Znicza i Lechicji, polskich korporacji studentów i absolwentów farmacji Uniwersytetu w Dorpacie.

W latach 1921-1922 odbyły się w Warszawie zjazdy Dorpatczyków, byłych członków Znicza i Lechicji. Postanowiono o wznowieniu przez Lechicję działalności w odrodzonej Ojczyźnie. Zdecydowano jednocześnie, że zgodnie z tradycją Znicza, warszawska Lechicja będzie kontynuować działalność z zachowaniem zwyczajów korporacyjnych. Decyzja ta prawdopodobnie nie satysfakcjonowała wszystkich dawnych Dorpatczyków, gdyż z inicjatywy i pod opieką Jana Muszyńskiego w 1921 r. powstało w Wilnie - będące inną, niekorporacyjną formą kontynuacji tradycji dorpackich - Akademickie Towarzystwo Farmaceutyczne “Lechia”.

Pamiątki zawarcia kartelu między Lechicją a Batorią, 1937 r. (?)

W odróżnieniu od dorpackich “Znicza” i “Lechicji”, warszawska Lechicja nie była tylko związkiem studentów i absolwentów farmacji. W pierwszym okresie grupowała słuchaczy Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1923 r. stała się organizacją międzyuczelnianą. W latach 30-tych, po tzw. reformach jędrzejewiczowskich, stałą się znowu organizacją międzywydziałową Uniwersytetu.

Uroczystości XXXV-lecia Lechicji, Warszawa 1932 r.

Lechicja w 1923 r. przyjęta została na członka rzeczywistego do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 1897 r.). W latach 1933-1938 pozostawała poza jego strukturami.

Dnia 23 (21) listopada 1926 r. zawarła na 10 lat kartel z wileńską K! Batoria (2 maja 1937 r. przedłużony na wieczysty) oraz ze lwowską K! Lutyko-Venedya w 1929 r.

Uroczystości XL-lecia Lechicji, Warszawa 1937 r.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 353 nazwiska, w tym sześciu członków honorowych.

W okresie powojennym przez wiele lat odbywały się nieoficjalnie spotkania Lechitów, którzy organizowali komerse i imprezy okolicznościowe. W latach 70-tych do Korporacji przyjęty został wnuk Juliusza oraz syn Włodzimierza Kijewskich Zbigniew Kijewski. W 2004 r. Lechicja została reaktywowana.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Lechicji obejmuje ponad trzysta nazwisk nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Zygmunt Cybichowski, prof. UW, konstytucjonalista, członek honorowy K! Lechicja w Warszawie
 2. Tadeusz Danielewicz, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie, miał opowiedzieć się za zaprzestaniem działalności przez K! Znicz i przekazaniem majątku Lechicji, pierwszy prezes Lechicji 1908, członek honorowy Lechicji w Dorpacie, farmaceuta
 3. Jan Gessner, (19 listopada 1886 - 26 kwietnia 1953) syn Edwarda, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, wiceprezes sem. jes. 1909, prezes ok. 1910, członek honorowy Lechicji w Dorpacie, prowizor UD 1911, mgr Petersburg 1916, właściciel apteki i Zakładów Chemiczno-Farmaceutycznych, w 1926 wiceprezes Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego i w 1932 Prezes Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 4. Grabowski, ksiądz, profesor, członek honorowy K! Lechicja w Warszawie

  Jan Muszyński, ok. 1910 r.

 5. Jan Muszyński, (3 lipca 1884 w Wólce Nosowskiej k. Białej Podlaskiej - 28 kwietnia 1957 w Łodzi) - prowizor UD 1909, mgr farmacji UD 1915, członek honorowy Lechicji w Dorpacie, w 1921 organizator Oddziału Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim USB w Wilnie, a w nim pierwszej w kraju samodzielnej Katedry Farmakognozji i Uprawy Roślin Leczniczych, od 1921 inicjator i opiekun Akademickiego Towarzystwa Farmaceutycznego “Lechia” - jednej z kontynuacji dorpackiej Lechicji, w 1923 profesor nadzwyczajny i dyrektor wileńskiego Oddziału Farmaceutycznego, a w 1937 profesor zwyczajny, współautor Farmakopei Polskiej z 1937, w czasie drugiej wojny światowej w Warszawie jeden z najaktywniejszych wykładowców Tajnego Studium Farmaceutycznego, w czasie Powstania Warszawskiego pełnił cywilną służbę w powstańczych oddziałach sanitarnych, od 1945 w Łodzi organizator i pierwszy dziekan Wydziału Farmaceutycznego w tworzącym UŁ. Był członkiem wielu towarzystw, rad i komitetów naukowych, m.in. 1953-57 w Komitecie Nauk Medycznych PAN, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1947-50) oraz twórca (1953), przewodniczący oraz członek honorowy (1956) Oddziału Łódzkiego PTFarm, w pracach Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, od 1948 współpracował z Komisją Farmakopei Polskiej III, pochowany na cmentarzu w łódzkiej dzielnicy Radogoszcz

 6. Roman Potocki, Filister honorowy warszawskiej Lechicji i lwowskiej Lutyko-Venedyi (?)

Członkowie rzeczywiści

 1. Wacław Adamski, (1881-1924) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 2. Juljusz Ambroziewicz, (1888 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Tomaszowie Mazowieckim
 3. Janina Ambroziewicz, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 4. Antoni Andrzejewski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 5. Ziemowit Andrzejewski, student WSH, c. 1932, akt. 1932
 6. Andruszkiewicz,
 7. Mieczysław Antol, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 8. Władysław Antoszewski, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927-28
 9. Apelman, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 10. Franciszek Augustowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, farmaceuta, apteka w Wilnie
 11. Mieczysław Bajankiewicz, (1885 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, major, Kierownictwo Zaopatrzenia Sanitarnego (Warszawa Powązki ul. Elbląska)
 12. Zofia Baranowska, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 13. Marian Adam Barszczewski, (1883 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Kraśniku
 14. Zygmunt Bauer, (1900 - ) akt. 1924-28, mgr UW 1929, właściciel apteki w Siennie (kieleckie)
 15. Franciszek Bądziński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 16. Kazimierz Bądziński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 17. Antoni Biegański, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 18. Edward Biegański, (1884/6 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Radziwie (Płock)
 19. Jerzy Bielawski, ( - przed 1973 ?) student UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, prezes 1930/31, olderman 1931/32, prawnik, adwokat
 20. Stanisław Bielicki, (1889 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prowizor (?) 1928, pracownik apteki w Wiślicy
 21. Stanisław Józef Biernacki, (4 kwietnia 1877 - 12 czerwca 1931) s. Stanisława, prowizor UD 1903, mgr UD 1904 (1907 ?), członek K! Znicz w Dorpacie, od 1919 profesor farmakognozji UP, współautor reformy studiów farmaceutycznych w 1919, działacz społeczny, właściciel apteki w Otwocku. W 1924 organizował w Poznaniu Zjazd Dorpatczyków. Pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

  Wincenty Bisikiewicz, ok. 1953 r.

 22. Wincenty Bisikiewicz, (20 marca 1888 w Pińczowie - 9 marca 1955 w Zakopanym) syn Franciszka i Agnieszki, student farmacji UD i UJK, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farmacji UJK 1923, właściciel apteki w Stężycy pow. Krasnystaw i apteki w Zakopanem

 23. Teofil Bitny-Szlachto, (27 kwietnia 1883 - kwiecień/maj 1945) syn Bazylego, prowizor UD 1908, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Żarnowie pow. Topolice
 24. Jan Bliziński, akt. 1923-25, olderman 1924/25
 25. Zygmunt Błotnik, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes sem. jes. 1909 i sem. wios. 1910
 26. Bocheński,
 27. Jan Ścibor Ostoja Bogusławski, ( - przed 1973 ?) student SGGW, akt. 1928-31, II wiceprezes sem. let. (?) 1928/29, wiceprezes zewn. 1930/31

  Jan Bolechowski, 1904 r.

 28. Jan Konstanty Bolechowski, (17 lutego 1881 - ) syn Michała, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Pabianicach

 29. Bolesław Borkowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 30. Wacław Breite, student UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-28
 31. Janusz Brenstiern-Phanhauser (Pfanhauser), student UW 1927-28, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, sekretarz 1932/33
 32. Zygmunt Brenstiern-Phanhauser (Pfanhauser), ( - 3 września 1970 ?) student UW, student SNP (1930), c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, dyrektor Narodowego Instytutu Leków (?)
 33. Juljusz Brześciański, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, wiceprezes zewn. 1932/33
 34. Dyonizy Buholc, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30
 35. Eugeniusz Sylwester Budzyński, (14 stycznia 1893 w Kobieli k. Koszyc (kielecczyzna) - 1940 w Katyniu) syn Eugeniusza, matura w Kielcach, studia medyczne UD, najpierw członek Konwentu Polonia (?), a następnie członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie, dr med. UW 1924, lekarz zdrojowy w Busku, mjr WP, żołnierz wojny obronnej 1939, dowódca szpitalu dywizyjnego w Tarnowie, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany przez NKWD
 36. Kazimierz Hipolit Budzyński, (1886 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Busku Zdroju,
 37. Stanisław Budzyński, (1888 - ) prowizor UD 1914, pracownik apteki Fabickiego w Warszawie, pracownik apteki Fulakowskiego w Działoszycach
 38. Józef Franciszek Büchner, (6 lutego 1879 w Gorzkowie k. Łukowa - 1942) s. Gustawa, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Józefowie k/Otwocka
 39. Bronisław Bujko, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 40. Marjan Bukowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 41. Stanisław Bulski, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-28
 42. Roman Burchaciński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, farmaceuta

  Władysław Burchaciński, lata międzywojenne.

 43. Władysław Burchaciński, (6 kwietnia 1885 w Wieluniu - 1958) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Wieluniu,

 44. Albin Burda, (1887 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki Kurkowskiego w Warszawie, a następnie Wierzbięty
 45. Jan Cerhe, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 46. Wiktor Charytonowicz, prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, zarządzający drogerią w Wilnie
 47. Stanisław Chądzyński, student elektryki PW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32
 48. Kazimierz Chmielewski, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 49. Chorzelski,
 50. Władysław Chrzanowski, (1885-1966) prowizor (UD?) 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Kaliszu
 51. Zygmunt Chwalibóg-Piecek, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 52. Chwiłowicz, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 53. Ciechowski,
 54. Józef Cyranowski, (10 (20?) marca 1887 - 14 listopada 1958 (1950?) student UD i UW, członek Lechicji w Dorpacie, mgr UW 1929, Centrala Zaopatrzenia Ubezpieczalni Społecznej, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 55. Stanisław Czajka-Dybowski, student WSH, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-30
 56. Tadeusz Czajkowski, akt. 1924-26, magister, sekretarz Koła Filistrów Lechicji do 1927 (?);
 57. Aleksander Czapliński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 58. Stefan Czechowicz, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 59. Michał Czernik, (1890 - ) prowizor (UD?) 1914, członek Lechicji w Dorpacie, major, apteka Centrum Wyszkolenia Sanitarnego
 60. Edmund Ćwierczakiewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 61. Władysław Ćwikliński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 62. Stefan Danielecki, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, wiceprezes wewn. 1932/33
 63. Michał Daniłow, student PW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32
 64. Józef Daniłowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 65. Lucjan Dąbrowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 66. Zygmunt Dmochowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 67. Dobraczyński,
 68. Wacław Domański, (1883 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Siewierzu,
 69. Mieczysław Dowiakowski-Gintowt, student PW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-32
 70. Michał Doroszewski, (?)
 71. Stanisław Dybowski, student WSH, akt. 1931-32

  Adam Dzierżewicz, 1914 r.

 72. Adam Dzierżewicz, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

 73. Zygmunt Dzierżewicz, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, żołnierz II Korpusu, kampania włoska, po wojnie na emigracji w Argentynie, wrócił do kraju w latach 70-tych
 74. Jan Ejbich, (1885 w Mławie - 1941 w Auschwitz) student w Dorpacie i Warszawie, prowizor Warszawa 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Ostrowie Mazowieckim, podobno pracował w aptece w Auschwitz, zginął w Auschwitz
 75. Mieczysław Ehrenkreutz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 76. Stanisław Emgacher, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 77. Aleksander Ende, (1887 - ) (1887 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1912, prowizor UD 1913, właściciel apteki w Tuszynie
 78. Karol Narcyz Eubig, (29 października 1882 w Kielcach - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Milanówku, następnie pracownik w Pułtusku, w Stoczku
 79. Jan Eytner, (1906 - 1944 na Wschodzie ?) student farmacji (?) UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31, mgr farmacji 1932 (?)
 80. Jan Fabicki, (26 maja 1889 w Końskich - 1969) dyplom UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, dr farm. Nancy 1923, właściciel apteki w Warszawie
 81. Marcin Fijałkowski, student WSH, c. 1930/31, akt. 1930/31
 82. Wiesław Fiszer, student WWP, akt. 1924-30
 83. Teofil Folfasiński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 84. Emil Franke, (1887 - po 1950), prowizor UD 1914, właściciel apteki w Tomaszowie Lubelskim, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 85. Tadeusz Garwoliński, student weterynarii UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, sekretarz sem. let. (?) 1928/29, I wiceprezes 1929/30, wiceprezes wewn. 1930/31
 86. Józef Gasperowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Wacław Gębczyński, Dorpat 1904 r.

 87. Wacław Gębczyński, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie, prowizor Moskwa 1908, pracownik apteki w Ciechocinku a następnie zarządzający apteką ST. Mejstra we Włocławku

 88. Glinkiewicz,
 89. Ignacy Głogowski, student weterynarii UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-29
 90. Edward Gobiec, (4 września 1886 - 15 sierpnia 1958) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, sekretarz zamiejscowy sem. jes. 1909, sekretarz miejscowy sem. wios. 1910, prowizor UD 1911, znawca fitoterapii, plantator ziół leczniczych, właściciel Fabryki Chemicznej „Ege” 1921-1932, współwłaściciel Towarzystwa Przemysłu Chemicznego Edward Gobiec 1934-1944, producent leków roślinnych, członek Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Komitetu Zielarskiego i Związku Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 91. Stanisław Gołębiowski, (1878 - 12 grudnia 1971) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Ostrowi Mazowieckiej, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 92. Stefan Golędzinowski, (1903-1980 w Argentynie) student leśnictwa SGGW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, prezes sem. let. 1927/28, I wiceprezes 1929/30, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1928-30 (VIII kadencja), ekonomista i finansista, dyrektor Domów Akademickich, w czasie wojny w ZWZ-AK ps. “Golski”, odtwórca przedwojennego 3 Batalionu Pancernego i jego dowódca, po 1945 na emigracji w Argentynie
 93. Zofja Gosiewska, (1888 - ) student UD i UW, członek Lechicji w Dorpacie, magister UW 1921, pracownica apteki Szpitala Św. Łazarza
 94. Ignacy Grabowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1918, prowizor UD 1914, mgr farm. UJK 1923, właściciel apteki w Piątku,
 95. Stanisław Grąbczewski, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 96. Bolesław Grochowski, student prawa UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, I wiceprezes sem. let. 1927/28, prawnik, adwokat
 97. Jerzy Grochowski, (1909 - ) student PW, c. 1929/30, akt. 1928/29-32, wiceprezes wewn. 1931/32, absolwent PW, mgr inż. elektryk
 98. Karol Gruhn, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 99. Tadeusz Gruszczyński, (1889 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Przedeczu pow. Włocławek
 100. Antoni Grygałowski, s. Jerzego, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 101. Aleksander Adolf Grygier (Gryger), (1884 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, dzierżawca apteki Zielińskiego ul. Puławska 68 w Warszawie

  Władysław Grzymała, 1904 r.

 102. Władysław Grzymała, (12/24 listopada 1877 w Rytele Olechny w d. gub. siedleckiej - ) syn Franciszka i Ewy z Pogorzeckich, prowizor UD 1905, członek K! Znicz w Dorpacie, wraz z Józefem Papużyńskim, zakupił od Feliksa Filipowicza aptekę przy ul. Lubelskiej (obecnie 34) w Chełmie, w 1911 sprzedał połowę apteki Józefowi Papużyńskiemu. Po wyjeździe z Chełma zamieszkał we wsi i gminie Wadyka pow. Siedlce, w 1905 Państwo Grzymałowie wspólnie z państwem Papużyńskimi, Kuszami, Piotrowskimi zawiązali kółko amatorskie. Reżyserami i aktorami byli na zmianę Józef Papużyński, Antoni Kusz i Władysław Grzymała

 103. Marjan Guliński, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 104. Tadeusz Gurbiel, (15 maja 1908 w Olkuszu - 26 sierpnia 1993 w Warszawie) syn Józefa i Stefanii z d. Burakowskiej, student WSH, student UJ Kraków (1930), c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, sekretarz 1929/30, w czasie okupacji w NOW i AK, uczestnik powstania warszawskiego na Woli i w Śródmieściu w batalionie “Gustaw”, odznaczony Krzyżem Walecznych, po powstaniu w obozie jenieckim w Niemczech, do Polski wrócił w 1947, pracował w Biurze Odbudowy Stolicy, a następnie w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, działacz społeczny w PTTK, w środowisku kombatanckim żołnierzy NOW-AK, przewodnik GOT
 105. Stanisław Gurynowicz, student prawa UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-30, I wiceprezes sem. zim. 1928/29,
 106. Stefan Gutowski, (1879 - ) student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie, mgr 1903 lub 1913, właściciel apteki w Szczurowej
 107. Stefan Gutowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 108. Ludwik Hajkowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 109. Stanisław Hanczke, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 110. Aleksander Hermel, akt. 1924-26
 111. Józef Hamburg, (1885 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, zarządzający apteką sukc. Danieleckiego w Łodzi
 112. Tadeusz Hoffman, (1882 - ) prowizor (UD?) 1909, członek Lechicji w Dorpacie, Apteka Ubezpieczalni Społecznej w Poznaniu
 113. Hrynaśkiewicz,
 114. Aleksander Hübner, (ok. 1891 - 4 maja 1955) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, ostatni (?) sekretarz w Dorpacie sem. wios. 1915, prowizor UD 1916, współwłaściciel apteki i Zakładów Przemysłowo-Handlowych Dr Farm. K.Wende SA, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 115. Gustaw Wilhelm Indrykie (Indryke), (1885 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Ozorkowie a następnie w Drobinie pow. Płock
 116. Jan Iwanowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 117. Marjan Jabłonowski, (1882 - ) prowizor (UD?) 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Biłgoraju
 118. Adam Jackiewicz, student prawa UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, sekretarz 1925/26
 119. Marjan Jackowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 120. Marceli Jagiełłowicz, akt. 1924-26

  Wincenty Jakubowski, ok. 1934 r.

 121. Wincenty Jakubowski, (1 kwietnia 1886 w Siedlcach - 11 kwietnia 1960 w Warszawie) s. Jana i Franciszki z d. Wąszewska, pomocnik aptekarski 1903, członek Lechicji w Dorpacie, prowizor Kijów 1909, mgr Moskwa 1915, dr farm. UW 1934, ppłk WP 1919-1934, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, w tym wyprawy kijowskiej, przewodniczący Komisji normalizacyjnej 1924, od 1936 właściciel apteki w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14, uczestnik wojny obronnej 1939, po jej zakończeniu przedostał się do Rumunii, gdzie przez całą wojnę uczył chemii w gimnazjum dla polskich uciekinierów, po wojnie kierownik apteki G. Gessnera w Alejach Jerozolimskich 11, pochowany na warszawskich Powązkach

 122. Zygmunt Jankiewicz, (1888 - ) członek Lechicji w Dorpacie, prowizor UW 1928, insp. Farm. Zw. Kas Chorych, następnie przedstawiciel naukowy f. „Motor”
 123. Wacław Henryk Jankowski, (18 kwietnia 1876 w Warszawie - ) s. Józefa, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 124. Jan Jarzębowski, (1885 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Rudzie Pabianickiej
 125. Zenon Jan Jaworski, (30 październik 1897 w Warszawie - 1940 w Charkowie) syn Jana, akt. 1924-26, mgr farmacji UW 1927, pracownik apteki Messnera, porucznik, sekretarz Koła Filistrów Lechicji od (?) 1927, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 126. Jesionowski,
 127. Wojciech Jużkiewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 128. Jerzy Kaczyński, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31, sekretarz 1930/31, wiceprezes zewn. 1931/32
 129. Stanisław Kalinowski, prowizor UD 1906, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Kaliszu
 130. Janina Kałwajć-Gulińska, (1884 - ) prowizor UD 1912, właściciel apteki w Zwierzyńcu (lubelskim)
 131. Leon Kamocki, (4 luty 1882 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, sekretarz miejscowy sem. jes. 1909, wiceprezes sem. wios. 1910, prowizor UD 1910, właściciel apteki w Wierzbniku (kieleckie)
 132. Tadeusz Kapuściński, (1884? - 1921) syn Władysława, absolwent (medycyny?) UD 1910, pochowany na Powązkach
 133. Janusz Karchowski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, prezes 1932/33
 134. Zygmunt Karczewski, ( - przed 1973 ?) student Warszawa, a następnie prawa USB 1927, członek K! Lechicja, akt. 1924-32, w Wilnie także członek Konwentu Batoria, prezes Związku Kół Prowincjonalnych 1929/30, członek Wileńskiego Koła Akademickiego 1930/31
 135. Stanisław Karolewski, (1903 - 3 sierpnia 1978) magister, pedagog, major AK ps. “Lechita”, żołnierz 36 pułku Legii Akademickiej, wojny obronnej 1939, Powstania Warszawskiego, działacz ZNP i ZBOWiD, odznaczony Virtuti Militarii, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Złotą Odznaką ZNP
 136. Arnold von von Kennel, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 137. Bogdan Kiełczewski, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie

  Juljusz Kijewski, 1937 r.

 138. Juljusz Kijewski, (1881 - 9 grudnia 1941) ojciec Włodzimierza (Lechicja), prowizor UD 1908, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki przy ul. Zamenhoffa 23 w Warszawie, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie

 139. Włodzimierz Kijewski, (1914-1989)
 140. Henryk Kolasiński, (ok. 1882 - 27 września 1934 w Warszawie) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, skarbnik sem. jes. 1909 i sem. wios. 1910, prowizor UD 1911, były właściciel apteki w Opocznie
 141. Witosław Kolisko, student UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 142. Tadeusz Komicz, ( - przed 1973) student WSH, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, II skarbnik ZPKA 1928 (VII kadencja)
 143. Stanisław Karol Komornicki, (1868 - ) prowizor (UD?) 1892, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Łomży Stary Rynek róg Farnej
 144. Ireneusz Komorowski, (1905-1977) student UW, akt. 1927-28, prawnik, adwokat
 145. Józef Onufry Kopeć, prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, oficer materiałowy 3-ego Baonu Sanitarnego, w Szefostwie Sanitarnym Okręgu Korpusu III, major
 146. Stanisław Kordowski, akt. 1924/25
 147. Edmund Kornacki, (1903-1977) c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25, prawnik, adwokat
 148. Mieczysław Kostro, (23 października 1888 w Łodzi - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, dzierżawca apteki w Łazach, następnie pracownik apteki Kosteckiego w Czeladzi
 149. Tadeusz Kot, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 150. Ryszard Kotelba, (1906 - ) student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-28, mgr farmacji UW 1928
 151. Gerwazy Kotlewski, (26 czerwca 1883 w Dochowie - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1911, prowizor UD 1913, ppłk, w kierownictwie Zaopatrzenia Sanitarnego w Warszawie Powązki ul. Elbląska
 152. Tadeusz Kowalski, student UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32, sekretarz 1931/32, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 153. Zbigniew Kowalski, student prawa UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 154. Zygmunt Kowalski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 155. Jan Kozankiewicz, (1900 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Kłobucku
 156. Roman Kozaryn, s. Jana, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 157. Kozerski,
 158. Stanisław Koziarski, (29 kwietnia 1887 w Sandomierzu - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Skierniewicach,

  Lech Kozierowski, 1969 r.

 159. Lech Kozierowski, (1895 - 24 października 1972 w Warszawie) student prawa UW, akt. 1924-28, wiceprezes sem. zim. 1924/25, wiceprezes 1925/26, mgr praw UW, kapitan WP, żołnierz pierwszej wojny światowej, wojny obronnej 1939 (obrońca Warszawy), powstaniec warszawski, odznaczony Virtuti Militarii (?) i Krzyżem Walecznych, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie

 160. Henryk Koźmian, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 161. Kazimierz Krauze, ( - 1927/28) akt. 1924-26, prezes
 162. Wiktor Bolesław Krauze, (1898 - przed 1973 ?) student UW, akt. 1924-31, mgr farmacji UW 1932, właściciel apteki w Staszowie
 163. Józefa Królikowska, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 164. Franciszek Kuczyński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 165. Jan Kujawski, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-28
 166. Przemysław Kulesza, ( - 1973) student weterynarii UW, akt. 1924-29, prezes sem. let. (?) 1928/29
 167. Tadeusz Kupiec, ( - 1973 ?) student prawa UW, akt. 1928-32, sekretarz sem. zim. 1928/29,
 168. Władysław Kurek, (?)
 169. Włodzimierz Kurek, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32
 170. Wacław Kurkowski, (1886 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki Krzanowskiego w Kielcach
 171. Edward Kurowski, (1901 - ) c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-26, mgr farmacji UW 1931, współwłaściciel apteki Kurowskiego & ska
 172. Stanisław Labes, (1889 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1914, prowizor UD 1914, zarządca apteki Kasy Chorych w Zagożdżon, następnie pomocnik inspektora farmaceutycznego Wydziału Zdrowia Komisariatu Rządu, major
 173. Zdzisław Lecewicz, (1889 - 1941?) mgr UW 1928, właściciel apteki w Poturzynie
 174. Ludwik Libiszowski, student UW, student PW (1932), akt. 1927-32
 175. Roman Lisicki, (1883 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Pajęcznie
 176. Feliks Łaganowski, (10 października 1885 w Pińczowie - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, od 1925 zarządca apteki Karola Kłosowskiego w Zamościu, od marcu 1948 jej właściciel i był nim aż do jej upaństwowienia w 1951
 177. Iwon Łapiński, student SGGW, c. 1932, akt. 1932
 178. Wacław Łopacki, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 179. Stanisław Łopatto, student UW, c. 1929/30, akt. 1929-32
 180. Witold Łopatto, student WSH, c. 1932, akt. 1932
 181. Ignacy Łotoczko, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, ostatni (?) skarbnik w Dorpacie sem. wios. 1915, prowizor UD 1915, dzierżawca apteki Szydłowskiego w Kobryniu, następnie zarządzający apteki Bruśnickiej w Radomsku
 182. Wacław Łucki, prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Praszce
 183. Mieczysław Maciejewski, (1884 - ) student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, mgr 1929 Warszawa, właściciel apteki w miejscowości Łyse
 184. Henryk Majewski, student chemii PW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-32, II wiceprezes 1929/30, prezes 1931/32, olderman 1932/33
 185. Jerzy Majewski, (?)
 186. Tadeusz Majewski, student prawa UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-28, sekretarz sem. let. 1927/28
 187. Władysław Majewski, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 188. Wacław Malinowski, olderman sem. zim. 1928/29,
 189. Józef Małkiewicz, (28 października 1885 w Dwikozach pow. Sandomierz - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 190. Markiewicz,
 191. Stefan Mejster, członek Lechicji w Dorpacie
 192. Zygmunt Mencel, student PW, c. 1932, akt. 1932
 193. Zbigniew Michalski, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26
 194. Stefan Michelis, (ok. 1880 - 8 czerwca 1963) prowizor UD 1908, były właściciel apteki przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 195. Wacław Mickiewicz, (6 luty 1887 w Wilnie - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Szczuczynie
 196. Jan Nepomucen Migurski, (1882-1945) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Bychawie a następnie w Lublinie ul. Narutowicza 27
 197. Henryk Minczewski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 198. Józef Misiewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 199. Gustaw Miśkiewicz, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-26
 200. Wincenty Miścicki, (5 stycznia 1889 w Warszawie - 1940 w Katyniu) s. Celestyna i Wiktorii z d. Samulik, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prowizor 1912, w I wojnie światowej w wojskich rosyjskich, powrócił do Polski 1923/24, zarządzający, a następnie współwłaściciel (?) apteki suc. Lewandowskiego i suc. Heitza Ludwika w Warszawie ul. Żelazna 65, założył wytwórnię wód gazowanych i aptecznych przy ul. Grzybowskiej 71, por. rez., zmobilizowany w sierpniu 1939, dostał się do niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 201. Witold Monasterski, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 202. Tadeusz Morawski, student SGGW, Akademia Handlowa Antwerpia (1930), c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 203. Tadeusz Mostowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 204. Mieczysław Mrożewski, student PW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 205. Antoni Musiałowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Irena Muszyńska, ok. 1910 r.

 206. Irena Muszyńska, (1888 - 1977 w Warszawie) członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie

 207. Jan Nartowski, ( - 15 lutego 1973) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, farmaceuta i chemik, wieloletni kierownik naukowej informacji Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” 1963-73, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 208. Bolesław Nawrocki, należał do Lechicji i Konwentu Batoria
 209. Tadeusz Niedzielski, ( - 22 sierpnia 1994 w Chicago) dr med., po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 210. Zygmunt Niemyski, (1881 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Warszawie ul. Grochowska 16
 211. Leon Ninke, ( - przed 1973 ?) student PW, student prawa UW, akt. 1925-31, II wiceprezes sem. let. 1927/28, olderman 1928/29
 212. Roman Niziołowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 213. Wiesław Normark, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32
 214. Jadwiga Nowakowska, (1888 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Fałkowie pow. Końskie
 215. Mieczysław Nowakowski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 216. Zygmunt Nurzyński, (1887 - 1940) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, magister UW 1923, właściciel apteki w Hajnówce, aresztowany na granicy
 217. Józef Olszakowski, (1884 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Siedlcach ul. Sienkiewicza 58
 218. Bolesław Olszewski, (27 marca 1889 - 25 lipca 1952) prowizor UD 1914, członek i ostatni prezes Lechicji w Dorpacie, mgr UW 1924, dr farm.UW 1931, doc.1934, prof., dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1946-52, kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej i Sądowej, redaktor Acta Poloniae Pharmaceutica oraz Roczników Farmacji, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, współzałożyciel Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych, brał udział w tajnym nauczaniu, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 219. Jerzy Olszewski, student UW, akt. 1927-28
 220. Kazimierz Orłowski, student UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-30
 221. Ignacy Ostrowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie,
 222. Stefan Otolski, (16 czerwca 1878 w Lipnie - 25 października 1950) syn Walentego i Izabelli z Wojewódzkich, ojciec Bohdana (Lechicja), prowizor UD 1903, mgr Wojskowa Akademia Medyczna w Petersburgu 1906, dr fil. UJK 1921, wybitny organizator polskiego przemysłu farmaceutycznego 1912-1944. W 1912 zorganizował laboratorium badawcze w Warszawskim Towarzystwie Handlu Towarami Aptecznymi „Zjednoczeni Aptekarze” i Ludwik Spiess i syn. W 1917 uruchomił w Tarchominie produkcję fosfatu. Redaktor pisma “Medicamenta Nova” 1912-1914, “Biologia Lekarska” 1935-1939, autor 167 prac z zakresu organizacji, materiałoznawstwa i technologii przemysłowej, wykładowca na UW, od 1934 dyrektor naukowy Przemysłowo Handlowych Zakładów Chemicznych Ludwik Spiess i Syn., Filister Lechicji oraz Filister honoris causa Batorii, prezes Koła Filistrów Lechicji 1927, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie
 223. Zofia Palisa, prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik w aptece suc. Włodka w Żyrardowie, Al. Piłsudskiego
 224. Zdzisław Palle, student UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-28
 225. Eugeniusz Pankla, (1883 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Terespolu

  Józef Papużyński, 1904 r.

 226. Józef Papużyński, (6 marca 1879 w Porycku na Wołyniu - 7 września 1944 w Chełmie) z rodziny szlacheckiej, ojciec Janusza (Korpus Zawisza Czarny, Poznań), pracownik apteki Szanajcy oraz S. Hercberga w Lublinie oraz apteki Boreckiego w Chełmie 1901, student UD 1902-04, nawywca wraz z Władysławem Grzymałą apteki w Chełmie 1905, po odkupieniu połowy apteki od Władysława Grzymały samodzielny właściciel 1911, po przymusowym wyjeździe w czasie I wojny światowej pracownik w Nowej aptece Kunickiego w Kijowie (był to przymusowy wyjazd), do śmierci Wiceprezes Okręgowego Towarzystwa Farmaceutycznego w Lublinie, właściciel i kierowniki apteki, aktywny działacz społeczny, wraz z małżonką Józefą inicjator teatralnego kółka amatorskiego w Chełmie 1911, w którym sztuki grano po polsku (kółko przekształciło się później w Teatr Ziemi Chełmskiej, który przetrwał 100 lat), obok Antoniego Kusza i Władysława Grzymały reżyser stworzonego teatru, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie 1910, prezes Koła Cyklistów w Chełmie i organizator wycieczek rowerowych dla poznania regionu), prezes Zarządu Polskiego Klubu Społecznego w Resursie Obywatelskiej (instytucji oferującej różnorodne i atrakcyjne propozycje kulturalne)

 227. Stanisław Marian Pasierbiński, (1877 - ) syn Stanisława, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie, właściciel apteki w Zawierciu
 228. Roman Pasiorowski, student weterynarii UW, c. 1924/25 (?), akt. 1925-29, prezes 1929/30
 229. Kazimierz Antoni Pawłowski, (1883 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Białej Podlaskiej, Plac Wolności 24
 230. Stanisław Pawłowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 231. Leopold Pellegrini, (1886 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, major pracownik Wydziału Farmaceutycznego Departamentu Zdrowia M. S. Wojsk. Ministerstwa Spraw Wojskowych Warszawa ul. 6 Sierpnia 1/3/5
 232. Jan Petrych, c. 1924/25 (?), olderman 1925/26
 233. Kazimierz Pełczyński, (1909-1978) student prawa UW, akt. c. 1927/28 (?), 1927/28-28, prawnik, adwokat
 234. Juljan Piasecki, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 235. Czesław Piaskowski, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 236. Piotr Pietkiewicz, (1890 - ) prowizor UD 1915, członek Lechicji w Dorpacie, ostatni (?) prezes w Dorpacie sem. wios. 1915, właściciel apteki w Łyntupach pow. Święciany ul. Berbeckiego 4
 237. Andrzej Piętka, (1912 - 26 września 2004) syn Jana Kazimierza (Lechicja), student Wydziału Weterynarii, a następnie Wydziału Medycyny UW, mgr farmacji UW 1939, olderman Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 2003-05, reaktywator Lechicji 2004

  Jan Piętka, 1937 r.

 238. Jan Kazimierz Piętka, (1879 - 1943) ojciec Andrzeja (Lechicja) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawiestudent farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie

 239. Pikturno, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 240. Karolina Piotrowska, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 241. Jan Pliszczyński, (1888 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Uchaniach pow. Hrubieszów
 242. Marjan Falken-Płachecki, student UW, akt. 1928-32, II wiceprezes sem. zim. 1928/29, I wiceprezes sem. let. (?) 1928/29, olderman 1930/31
 243. Paweł Podolecki, (1882 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki Iwje pow.Lida
 244. Poraziński,
 245. Konstanty Potocki, (1886-1967) stryj Romana (Lechicja), prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik w aptece sukc. Wendy w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 45 , właściciel apteki w Warszawie, hurtownik i przemysłowiec farmaceutyczny
 246. Roman Potocki, (1906 - 2001 w Australii) bratanek Konstantego (Lechicja), student UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28, po obozach sowieckich i w służbie w II Korpucie PSZ na Zachodzie, po wojnie na emigracji w Australii
 247. Wacław Sulima-Przygodzki, student prawa UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-29, prezes sem. zim. 1928/29,
 248. Jan Pryliński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 249. Mieczysław Ptaszyński, (1885 - 1968) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Kaliszu, Babina 7
 250. Bolesław Radomski, (15 października 1882 - 17 stycznia 1958) prowizor UD 1909, mgr UW 1910, właściciel apteki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 95, Pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
 251. Czesław Ręczajski, student leśnictwa SGGW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-30
 252. Wiktor Ręczajski, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31
 253. Edward Rodziewicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 254. Jan Rożniakowski, (1887 - ) prowizor UD 1913, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Solcu pow. Stopnicki
 255. Wiktor Rozpędzichowski, (15 października 1881w Warszawie - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie (?), właściciel apteki w Warszawie ul. Elektoralna 35
 256. Różycki,
 257. Stanisław Rutkowski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 258. Stanisław Rybak, student filologii UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-29
 259. Aleksander Marian Ryl, (1870-1933) absolwent farmacji UD 1897, pierwszy prezes Lechicji (?), po studiach m.in. członek zarządu i dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Akcyjnego „Motor”
 260. Aleksander Rytwiński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 261. Mieczysław Rzepiński, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31
 262. Feliks Andrzej Samucewicz, s. Kazimierza, student farmacji UD, członek K! Znicz w Dorpacie właściciel apteki we Włodzimierzu Wołyńskim
 263. Czesław Sawicki, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 264. Edmund Sawicki, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28
 265. Tadeusz Schuch,
 266. Henryk Schultz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 267. Józef Siemienowicz, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 268. Bolesław Sienkiewicz, (1881 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Rafałówce pow. Sarny
 269. Mieczysław Sikorski, (ok. 1891 - 24 maja 1921) ojciec Jana (Lauda, Kraków), student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, założyciel i właściciel apteki przy ul. Piotrkowskiej w Kielcach, kapitan rez. WP
 270. Wladyslaw Jan Sikorski, (21 marca 1888 w Warszawie - 16 grudnia 1979) student UD i UJK, mgr farmacji UJK 1923, właściciel apteki w Ujeździe pow. Brzeziny, pochowany na warszawskich Powązkach
 271. Jan Skalski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 272. Piotr Skalski, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26
 273. Stefan Skowroński, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie

  Bogdan Słabiński (?), prawd. druga połowa lat 30-tych.

 274. Bogdan Słabiński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32

 275. Słomski, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 276. Marjan Sochański, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 277. Kazimierz Sokołowski, student weterynarii UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-31
 278. Józef Sojczyński, (1885 - ) prowizor UD 1912, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm., właściciel apteki w Sannikach pow. Gostynin
 279. Konrad Sosnowski, student UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-26
 280. Stachowicz,
 281. Starnawski,
 282. Antoni Stasiak, student medycyny UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 283. Wacław Mauryliusz Stelmaszczyk, (1 września 1883 - 1950) syn Aleksandra i Antoniny z Ruszkowskich, prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, szef sprzedaży firmy L. Spiess i Syn w Warszawie
 284. Zbigniew Stępniewski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32
 285. E. Stocki, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 286. Strzelecki,
 287. Henryk Stypułkowski, akt. 1923-25, sekretarz (?) sem. zim. 1924/25
 288. Suchoński,
 289. Antoni Sutkowski, student prawa UW, student USB Wilno (1931), c. 1928/29, akt. 1928/29-32
 290. Stanisław Sykulski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 291. Tadeusz Szczawiński, student prawa UW, c. 1928/29, akt. 1928/29-30
 292. Albin Szczuka, (1883 - ) prowizor UD 1910, właściciel apteki w Siedlcach,
 293. Zygmunt Szlichciński, (1887 - ) prowizor UD 1912, pracownik apteki Gessnera w Warszawie
 294. Michał Szumski, student WSH, c. 1928/29, akt. 1928/29
 295. Stanisław Szutowicz, (2 maja 1885 w Markowej woj. Wileńskie - ) prowizor UD 1915, członek Lechicji w Dorpacie, pracownik apteki w Parczewie, pracownik apteki szpitala Św. Wincentego a’ Paulo w Pułtusku,
 296. Bolesław Szwejkowski, (1872 - ) prowizor UD 1907, członek K! Znicz w Dorpacie, zarządzający apteki w Kolbuszowej
 297. Stanisław Szydłowski, (22 stycznia 1887 w Wilkanowie pow. Płock - ) s. Stanisława, prowizor UD 1904, członek K! Znicz w Dorpacie
 298. Szydziński,
 299. Jerzy Szymański, student UW, student SGGW (1929), c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-29

  Wacław Szymański, druga poł. lat 20-tych.

 300. Wacław Szymański, (1900-1978) student prawa UW, c. 1925/26 (?), akt. 1925/26-29, prawnik, adwokat

 301. Stanisław Śmigielski, student PW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-32
 302. Edward Świeżyński, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32
 303. Tadeusz Taczanowski, student w Warszawie, a następnie USB Wilno 1927, akt. 1924-28
 304. Tokarski,
 305. Jan Tomaszewski, s. Henryka, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 306. Wiktor Tomaszewski, (1881 - ) prowizor UD 1911, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Skierniewicach,
 307. Zbigniew Tomczyk, student WSH, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28
 308. Bronisław Tomczyński, brat Witolda (Lechicja), student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, inż. cukrownictwa, pochowany na warszawskich Powązkach
 309. Witold Tomczyński, ( - przed 1973 ?) brat Bronisława (Lechicja), student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-32, inż. cukrownictwa, pochowany na warszawskich Powązkach
 310. Mieczysław Treutler, (1890 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm. UJK 1922, współwłaściciel apteki w Warszawie

  Aleksander Trębaczkiewicz, 1926 r.

 311. Aleksander Ludomir Trębaczkiewicz, (1876 - 8 czerwca 1928) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, prezes ok. 1908-09, prowizor UD 1908, właściciel Domu Handlowego Trębaczkiewicz i Ska., pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie

 312. Stefan Trzaska, akt. 1924-26, prezes 1925/26
 313. Hugon Tymiński, (1 kwietnia 1883 w Wołkowysku - ) syn Andrzeja, dyplom pomocnika aptekarskiego Uniwersytet Moskiewski, prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Wołkowysku
 314. Bronisław Tyszer, prowizor (UD ?) 1912, członek Lechicji w Dorpacie,
 315. Zdzisław Ulatowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 316. Stefan Urban, (1905 - 7 lutego 1974) student weterynarii UW, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-30, olderman sem. let. 1927/28, lekarz weterynarii, po wojnie w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie
 317. Adam Wachlewicz, (1886 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm. UW 1923, właściciel apteki w Puławach
 318. Wiktor Walenta, (1891 - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm. UJB 1926, zarządzający apteką Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie

  Wacław Walewski, pierwsze lata XX wieku.

 319. Wacław Michał Walewski, (24 września 1882 w Warszawie - 18 października 1936 w Chełmie) syn Władysława i Bronisławy z Wojtyńskich, prowizor UD 1908, członek Lechicji w Dorpacie, po studiach dzierżawił aptekę Barcza na ul. Marszałkowskiej w Warszawie, następnie w Jabłonnej, po wojnie w 1921 nabył pół apteki Bronisława Boguszewskiego w Chełmie, a w 1931 nabył drugą połowę. Działacz społeczny, naczelnik Ochotniczej Straży Obywatelskiej w Jabłonnej, wieloletni radny miasta Chełma, członek Rady Wojewódzkiej Związku Międzykomunalnego Opieki Społecznej w Lublinie, członek wielu komisji, Prezes Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności

 320. Jerzy Wasilewski, student PW, c. 1932, akt. 1932
 321. Tadeusz Wągrowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 322. Feliks Wcisło, (3 stycznia 1902 w Kromołowie pow. Będzin - 1940 w Katyniu) syn Feliksa, student WWP, akt. 1924-32, urzędnik, porucznik, w wojnie obronnej 1939 w 6 Baonie Saperów
 323. Tadeusz Wcisło,
 324. Eugeniusz Wejmer, (1885 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Niwce pow. Będzin
 325. Jan Tadeusz Weroczy, (1873 - ) dpl. 1898, właściciel aptek przy ul. Radnej 11 i ul. Bednarskiej 13 w Warszawie
 326. Eugeniusz Wesołowski, ( - 1920) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie,
 327. Józef Wędkowski, (19 marca 1890 w Pułtusku - ) student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, mgr farm. UW 1922, pracownik apteki w Lublinie
 328. Stanisław Węgierski, (1881 - ) prowizor UD 1910, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Łowiczu
 329. Teofil Węgrzyn, prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Radomsku
 330. Adam Wisławski, student UW, akt. 1927-29
 331. Tadeusz Włoszek, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, sekretarz zamiejscowy sem. wios. 1910
 332. W. Wodnicki, student UD, członek K! Znicz w Dorpacie
 333. Zbigniew Wójcicki, student SGGW, akt. 1931
 334. Wacław Wójcik, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 335. Janina Wóycicka, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 336. Mieczysław Wóycicki, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 337. Jan Wawrzyniec Wyszyński, (1883 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Bereznie pow. Kostopol
 338. Bolesław Zaborowski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie
 339. Stanisław Zakrzewski, student farmacji UD, członek Lechicji w Dorpacie, c. 1915
 340. Jerzy Zalewski, (20 listopada 1894 w Rawie Mazowieckiej - 1940 w Katyniu) s. Adolfa, student medycyny UD, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie, dr med., kapitan, w wojnie obronnej 1939 w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD
 341. Kazimierz Zalewski, (1891 - ) prowizor UD 1915, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel apteki w Rawie Mazowieckiej, następnie praca w laboratorium
 342. Henryk Zatorski, student prawa UW, c. 1927/28 (?), akt. 1927/28-28, prawnik, adwokat
 343. Walenty Zawadzki, członek ‘gość’ Lechicji w Dorpacie
 344. Jan Zieliński, (1880 - ) prowizor UD 1909, członek Lechicji w Dorpacie, zarządzający apteką Warszawie
 345. Marjan Żukowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 346. Zdzisław Żukowski, c. 1924/25 (?), akt. 1924/25-25
 347. Stanisław Żywno, (1887 - ) prowizor UD 1914, członek Lechicji w Dorpacie, właściciel fabryki opłatków w Warszawie

Pieczęć Lechicji, lata 30-te.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) A. Hübner, J. Muszyński, Pierwszy Zjazd Lechitów w Warszawie, Wiadomości Farmaceutyczne 1921, nr 9, s. 1 i n. (?),
2) Maria Głowniak, Biogramy członków Lechicji - farmaceutów, maszynopis, ss. 14,
3) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1932,
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Lechicja.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 6 XII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka Lechicja (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 6 XII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }