Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Patria

Dekiel Jerzego Urbankiewicza Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka Patria
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
2 V 1921 r.
Barwy:
karmazynowa – biała – zielona (symbolika barw: przyjaźń - prawda - honor)
Dewiza:
„Homo non sibi natus, sed Patriae” („Człowiek urodził się nie dla siebie, lecz Ojczyzny”)

Rys historyczny

Herb Patrii, 1938 r.

Patria została założona dnia 2 V 1921 r. Dnia 6 V 1921 r. przyjęta została na członka rzeczywistego do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 2 V 1921 r.). W 1923 r. poświęcono sztandar Korporacji. W 1925 r. powstał Związek Filistrów, a w 1928 r. zawiązało się Koło Pań. Przy Patrii kandydowała K! Filalethea.

Komers 17-lecia Patrii, Warszawa 2 V 1938 r.

Zawarła w 1923 r. kartel z K! Aquilonia (1923-27) oraz z K! Helania (1923-25).

Kwatera Korporacji mieściła się przez 13 lat w Warszawskim Towarzystwie Łyżwiarskim w Dolinie Szwajcarskiej. Później siedzibę przeniesiono do pałacyku Genellich przy ul. Ceglanej.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 165 nazwisk, w tym czterech członków honorowych.

Komers 60-lecia Patrii, Warszawa 2 V 1981 r.

W okresie powojennym Patria działała nieoficjalnie organizując komerse i spotkania okolicznościowe. W 60. rocznicę powstania Korporacji dnia 2 V 1981 r. w kruchcie akademickiego Kościoła pw. św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą poległym, pomordowanym i zmarłym Patrytom. W latach 1983-88 Korporacja zaangażowała się wraz z Sarmatią, Aquilonią, Spartą oraz poznańską Lechią w stworzenie w wieży przy Kościele pw. św. Anny Kwatery Pamięci poświęconej korporacjom zrzeszonym przed wojną w Związku Polskich Korporacji Akademickich.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Patrii obejmuje ponad sto pięćdziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Komers Patrii, Warszawa lata 30-te.

Członkowie honorowi

 1. Antoni Paweł Kostanecki, (9 stycznia 1866 w Myszakowie w gm. Zagórów - 4 stycznia 1941 w Zielonej Dąbrowie k. Radomia) prof. i wykładowca na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim, PL, od 1914 UJ, UW, rektor UW 1917-19, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, prezes Towarzystwa Ekonomistów i Statystów, od 1921 kurator, a od 1924 także filister honorowy Patrii
 2. Ignacy Jan Paderewski, ( 6 lub 18 listopada 1860 w Kuryłówce na Podolu - 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku), pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie, od 15 stycznia 1930 filister honorowy Patrii
 3. Józef Rafacz, (30 stycznia 1890 w Czarnym Dunajcu - 3 sierpnia 1944 w Warszawie) z pochodzenia góral podhalański, historyk prawa, od 1922 prof. UW, autor prac z zakresu ustroju samorządowego dawnych gmin w Polsce oraz historii Podhala, od 1923 filister honorowy Patrii, w czasie okupacji prof. 1940-44 i dziekan 1941-44 Wydziału Prawa tajnego UW i tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, zamordowany przez Niemców podczas powstania warszawskiego, rozstrzelany w nocy po wysiedleniu z domu profesorskiego przy ul. Nowy Zajazd
 4. Jan Tur, (25 sierpnia 1875 w Radziwiliszkach - 8 maja 1942 w Warszawie) s. Jarosława i Marii z d. Rymkiewicz, student i absolwent (dyplom z wyróżnieniem złotym medalem) na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1885-99, teratolog i embriolog, asystent w Pracowni Zootomicznej Pawła Mitrofanowa 1899-1915, liczne staże naukowe w Villefranche, Roscoff, Saratowie, Vimereux i Helgolandzie, dr filozofii 1907, od 1919 wykładowca na UL, prof. UW, od 1929 filister honorowy Patrii

Członkowie rzeczywiści

  Jan Adolf, lata 30-te.

 1. Jan Adolf, (28 czerwca 1908 - 18 maja 1995 w Warszawie) student UW, c. 1931, akt. 1931-39, olderman 1935, mgr praw UW, naczelnik wydziału w Ministerstwie Finansów, w okresie powojennym skarbnik Związku Filistrów Patrii, pochowany na Cmentarzu Bródno

 2. Jan Baliński, (1903-1937) student UW, student USB Wilno (1929), c. 1924, akt. 1924-30, prawnik
 3. Józef Barcikowski, (6 czerwca 1914 - 23 luty 1945) student prawa UW, c. 1936, akt. 1936-39, prawnik, lotnik PSZ-RAF - dywizjon 300, zginął w locie bojowym w Wellingtonie nad zakładami zbrojeniowymi w Bad-Töltz (Bawaria)
 4. Henryk Bauerfeind, (1908 - 3 lipca 1979) student mechaniki PW, student WSH (1931), c.1930 akt. 1930 (29?)-33, pracownik PGR Giżycko, pochowany Cmentarz w Giżycku
 5. Stanisław Bielicki, (1900 - 5 kwietnia 1974) z Grodziska, student prawa UW, a następnie Konserwatorium Warszawskiego, c. 1921, akt. 1921-27, muzyk, dyrektor Filharmonii Bałtyckiej, pochowany Cmentarz w Oliwie
 6. Henryk Biernacki, (1901 - 12 czerwca (maja?) 1974) student UW, c. 1924, akt. 1924-25 (29?), prawnik, adwokat, kap. rez. WP, pochowany Powązki Wojskowe 5C/V/7 (Cmentarz Wawrzyszewski ?)
 7. Witold Bobiński, (1899 - 1942 w Auschwitz) student UW, c. 1923, akt. 1923-26, oldeman sem. zim. 1924/25, mgr praw, adwokat, kierownik komory celnej Warszawa-Gdańsk, aresztowany przez Gestapo w 1941, został zesłany do KL Auschwitz i tam zamordowany
 8. Stefan Bochiński, (1901 - 1943 w Majdanku) student UW, c. 1924, akt. 1924-25, mgr praw UW, żołnierz AK, aresztowany przez Gestapo i zesłany do KL Majdanek, gdzie zginął
 9. Jerzy Bołądź, (1901 - 1944 w Lublinie) student WSH, c. 1923, akt. 1923- , absolwent WSH, por. WP, żołnierz AK ps. “Wnyk”, zamordowany na Zamku Lubelskim
 10. Zygmunt Boniecki, (1899 - sierpień 1944 w Warszawie) student UW, założyciel Patrii, akt. 1922-27, prezes Bratniej Pomocy Studentów UW i Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy, mgr praw, adwokat w Warszawie, prezes Związku Filistrów 1925-27, skreślony, zginął w czasie Powstania Warszawskiego na ulicy od wybuchu bomby
 11. Bogumił Borkowski, (11 grudnia 1916 - 22/26 listopada 1983) student budownictwa lądowego PW, c. 1938, akt. 1938-39 (barwy 1941), inż. budownictwa lądowego, w 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, pochowany Powązki Z/III-28-29
 12. Jerzy Borkowski, (1912 - 8 stycznia 1982) brat Witolda (Wisła), student elektryki PW, c. 1935, akt. 1935-39, sekretarz 1937, w wojnie obronnej 1939 obrońca Modlina, pochowany Cmentarz Ewangelicki
 13. Kazimierz Brzeziński, (3 maja 1912 - 1985 (1994?) student PW, c. 1928, akt. 1928-32, sekretarz 1930/31, wiceprezes zewn. sem. let. 1930/31, II wiceprezes 1932/33, po wojnie na emigracji w Kanadzie, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Montrealu, prezes 1978-79, pochowany w Kanadzie
 14. Stefan Brzeziński, (1900 - ) student WSH i prawa UW, c. 1921, akt. 1921-25, po wojnie na emigracji we Francji (?), pochowany we Francji (?)
 15. Edward Bujakiewicz, (1900 - w Londynie (Stanach Zjednoczonych ?) student UW, c. 1922, akt. 1922-30, historyk, po wojnie na emigracji
 16. Tadeusz Buksowicz, (1916 - 27 marca 1979 w Londynie) student PW, c. 1938, akt. 1938-39, por. rez WP, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany w Londynie
 17. Oswald Bulka, (1907 - 1943 w Kołymie) student WSH, c. 1930, akt. 1930-32, abs. WSH, ppor. rez. 1 Pułku Piechoty Legionów, zginął wywieziony w 1939 do obozu na Kołymie
 18. Antoni Cercha, (1913 (14?) - prawd. 1939) student PW, c. 1936, akt. 1936-38, zaginał bez wieści w wojnie obronnej 1939
 19. Edward Chmielewski, (?)
 20. Jan Chudzyński (Chudd), (12 sierpnia 1915 - 13 września 1988) student mechaniki PW, c. 1937, akt. 1937-39, po wojnie na emigracji w Australii, buchalter, dziennikarz, działacz polonijny, pochowany Powązki 71/IV/16-17
 21. Ludomir Ciastuła, (1909 - 1944) student UW, c. 1929, akt. 1929-30, mgr praw, pilot, poległ śmiercią lotnika w 1944 walcząc w PSZ-RAF
 22. Tadeusz Ciosłowski, (1896 - 20 kwietnia 1943) student UW, założyciel Patrii, dr med., kapitan WP, aresztowany przez Gestapo i zamordowany, pochowany Powązki P.282/VI/16
 23. Janusz Czajkowski, (1901 - ) student UW, student KUL Lublin (1929), c. 1927, akt. 1927-31, prawnik, po wojnie na emigracji
 24. Janusz Czaplicki, (1908 - ) student UW, c. 1929, akt. 1929-32, sekretarz sem. let. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32, olderman 1933

  Tadeusz Czaplicki, prawd. koniec lat 30-tych.

 25. Tadeusz Czaplicki, (1917-1999) c. 1938, akt. 1938-39, mgr praw UW, adwokat

 26. Ryszard Czarnecki, (1912 - ) student SGGW, c. 1934, akt. 1934-39, leśnik, po wojnie pracował w nadleśnictwie Koszalin
 27. Arkadiusz Czarnocki, (1910 - ) student WSH, student UW (1931), akt. 1929-34, fuksmajor 1929/30, olderman sem. zim. i sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32
 28. Kazimierz Czaykowski, (1898 - 26 stycznia 1936 w Zakopanym) student UW, założyciel Patrii, pierwszy wiceprezes 1921, skarbnik ZPKA 1923-24 (II kadencja), mgr ekonomii politycznej, prezes Związku Filistrów Patrii (od 1931), zmarł tragicznie (wypadek narciarski), pochowany na Cmentarzu na Powązkach 200/VI/30
 29. Jan Dalewski, (1902 - 26 marca 1977) student UW, c. 1922, akt. 1922-26, mgr praw UW, specjalista prawa patentowego, pochowany Powązki 169/I/29
 30. Roman Budzyna-Dawidowski, (1904 - ) student SNP, akt. 1925
 31. Piotr Domański, (1907 - wrzesień 1939) student SGGW, c. 1927, akt. 1927-32, sekretarz sem. let. 1929/30, inż. rolnik SGGW, ziemianin na majątku Wróblewo pow. Płońsk, ppor. rez. 5 pułku ułanów, zmobilizowany w 1939, poległ na polu chwały na terenie Małopolski
 32. Jerzy Dorożyński, (1900 - 20 lutego 1941 w Dachau) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, olderman 1923, prezes 1924, wiceprezes sem. zim. 1924/25, olderman 1925/26, mgr praw, adwokat, sekretarz osobisty ks. Seweryna Czartoryskiego, prezes Związku Filistrów 1937-39, aresztowany przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, tam zamordowany
 33. Boleslaw (Hebdank-)Dunikowski, (1899 - 3 maja 1979) student historii UW, c. 1921, akt. 1921-25, prezes 1925/26, olderman 1926, wiceprezes Związku Filistrów Patrii (od 1931), historyk, profesor w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, wykładowca UW i UJ w czasie okupacji w tajnym nauczaniu, w okresie powojennym do 1975 prezes Związku Filistrów Patrii, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką ZNP, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim
 34. Tadeusz Dutkiewicz, (1915 - sierpień 1944 w Warszawie) student PW, c. 1937, akt. 1937-39, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim
 35. Jerzy Dyrda, (1904 - 1939-45?) student WSH, c. 1926, akt. 1926-29, abs. ekonomii WSH, żołnierz AK na Polesiu, aresztowany przez NKWD na kresach, zesłany do łagrów Kołymy, zaginął bez wieści
 36. Józef Ebłowski, (1901 - sierpień 1944 w Warszawie) student WSH, c. 1925, akt. 1925-30, ekonomista, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim podczas ataku na dworzec pocztowy na ul. Żelaznej

  Janusz Fedorowicz, lata 30-te.

 37. Janusz Fedorowicz, (19 listopda 1908 - 17 marca 1992) student UW, student WSH (1931), c. 1930, akt. 1930-39, prezes 1933, pracownik Inco-Veritas, w okresie powojennym sekretarz Związku Filistrów Patrii, pochowany Powązki 221/III/IV/29

 38. Julian Fedorowicz, (1907 - 25 grudnia 1976 w Warszawie) student PW, c.1929, akt. 1929-32, olderman sem. zim. 1931/32, I wiceprezes 1932/33, prezes ZPKA 1933-35 (XIII kadencja), mgr inż. architekt, mistrz kamieniarski, por. AK ps. “Minerał” pochowany, żołnierz Powstania Warszawskiego, Powązki 221/III/IV/29
 39. Władysław Fedorowicz, (1905 - 4 stycznia 1984) student PW, akt. 1928-30, wiceprezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. 1930/31, mgr inż. elektryk, pochowany Powązki 47/II/6
 40. Andrzej Fuksiewicz, (1904 - ) student PW, akt. 1925-30, sekretarz 1925/26
 41. Tadeusz Gałecki, (1901 - ) student UW, założyciel Chrobacji, z której wystąpił, c. 1924 Patria, akt. 1924-25
 42. Leszek Gaszyński, (19 września 1907 w Warszawie - ) student PW, c. 1929, akt. 1929-34
 43. Jerzy Giedroyć, (27 lipca 1906 w Mińsku - 14 września 2000 w Maisons-Laffitte pod Paryżem), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 1924, student prawa i historii UW 1924-31, c. 1924, akt. 1924-28, prezes 1928, publicysta, polityk, w dwudziestoleciu międzywojennym związany z obozem młodokonserwatystów, założyciel Instytutu Literackiego w Rzymie 1946 i wydawca oraz red. naczelny czasopisma Kultura 1947-2000, doktor honoris causa UJ 1991, UWr. 1998, UW 1998, Uniwersytetu w Białymstoku, Szczecińskiego (2000) i UMCS (2000), laureat Nagrody Kisiela (1992), autor wspomnień, odmówił przyjęcia Orderu Orła Białego 1994
 44. Czesław Gilewicz, (1899 - 11 września 1955) student UW, c. 1923, akt. 1923-25, wiceprezes 1925/26, olderman 1927, prezes sem. let. 1930/31 (X-lecie), prawnik, pochowany Powązki 254/V/10
 45. Andrzej Glasser, (30 listopada 1917 - 7 stycznia 1983) student budownictwa PW, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz AK, potem w LWP zdobywca Berlina, pochowany Pół. W/II/9/2
 46. Włodzimierz Głogowski, (23 grudnia 1914 - 28 maja 2008 w Warszawie) zięć Bohdana (Nałęcz-) Czarneckiego (Lutycja, Venedya, Lutyko-Venedya), student SGGW, c. 1937, akt. 1937-39, inż. SGGW, pomolog, naczelnik wydziału w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług
 47. Jan Głowacki, (1916 - ) student mechaniki PW, c. 1938, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 48. Feliks Godziejewski, (1889 - ) c. 1921, akt. 1921-27, prezes 1922, sekretarz sem. let. 1922/23, prezes sem. zim. 1924/25, prawnik, sędzia
 49. Leon Gorzech, (1907 - ) student WSH, c. 1930, akt. 1930
 50. Janusz Górzyński, (1903 - ) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, sekretarz 1928/29, olderman 1929/30, wiceprezes zewn. sem. let. 1930/31, prawnik, wicestarosta w Warszawie, wystąpił z korporacji
 51. Lucjan Grabowski, (1900 - 19 maja 1980) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, prawnik, rzecznik patentowy, pochowany Pół. W/XV/10
 52. Kazimierz Grendeszyński, (1897 - 24 września 1944 w Warszawie) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-23, pierwszy olderman 1921 i 1922, prezes 1923, pierwszy wiceprezes wewnętrzny ZPKA 1922-23 (I kadencja), kpr. pchor. AK “Baszta”, ps. “Szreniawa” zginał w Powstaniu Warszawskim podczas gaszenia pożaru w Królikarni
 53. Stefan Grodzicki, (1889 (98?) - ) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-24, prawnik
 54. Stefan Grodzki, (1900 (99?) - ) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-29, prawnik
 55. Janusz Grzybowski, (1913 - 1968 w Gdańsku) student rolnictwa SGGW, c. 1934, akt. 1934-39, sekretarz 1936, zginął tragicznie (wypadek samochodowy), pochowany w Gdańsku
 56. Tadeusz Grzybowski, (1916 - 15 maja 1990) student mechaniki PW, c. 1935, akt. 1935-39, olderman 1939, inż. PW, pochowany w Gdańsku
 57. Henryk Gutkowski, (1905 - ) student SGGW, a następnie UW, początkowo w K! Respublica, c. 1924 Patria, akt. 1924-27, leśnik
 58. Jan Hagmajer, (18 czerwca 1913 - 24 września 1944 w Warszawie) s. Rafała, student UW, c. 1933, akt. 1933-39, lekarz, poległ w Powstaniu Warszawskim zastrzelony przez Niemców podczas ewakuacji szpitala polowego AK, pochowany w Milanówku

  Jerzy Hagmajer, lata 30-te.

 59. Jerzy Hagmajer, (8 grudnia 1913 w Warszawie - 26 grudnia 1998 w Warszawie) s. Stanisława, brat Wojciecha (Patria), student UW, c. 1931, akt. 1931-32, prezes 1934, prezes sem. let 1934/35, ostatni prezes 1939, wiceprezes, olderman 1934 i 1936, lekarz med. 1939, chirurg

 60. Jan Jachimowicz, (1900 - ok. 1990) s. Adriana (Arkonia) i Lucyna z Czarneskich, bratanek Jerzego (Arkonia), brat Ludwika (Arkonia), student UW, c. 1922, akt. 1922-27, stomatolog, jeszcze przed wojną wyemigrował, najpierw do Ameryki Południowej, następnie do Stanów Zjednoczonych
 61. Stefan Jakubowski, (1905 - ) student WSH, c. 1925, akt. 1925-28, sekretarz 1927/28, wiceprezes 1928/29
 62. Edward Jankowski, akt. 1925
 63. Edmund (Edward?) Jarantowski, (1905 - ) student WSH, c. 1928, akt. 1928-30, wiceprezes wewn. sem. zim. 1930/31
 64. Stanisław Jaśkowski, (22 kwietnia 1906 w Warszawie - 16 listopada 1965 w Warszawie) z rodziny ziemiańskiej, s. Feliksa i Kazimiery z Dzieżbickich, absolwent gimnazjum realnego w Zakopanem 1923, student matematyki UW, c. 1926, akt. 1926-30, wiceprezes zewn. sem. zim. 1930/31, dr filozofii UW 1932, matematyk, logik, ochotnik w wojnie obronnej 1939, m.in. w obronie Warszawy, po wojnie prof. 1946-1965, dziekan Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1953-54, prorektor 1956-59, rektor 1959-62 UMK, przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej, wybitny uczony, wniósł wkład do teorii dowodu i semantyki
 65. Wojciech Kalinowski, (2 luty 1910 - sierpień 1944 w Warszawie) student mechaniki PW, c. 1932, akt. 1932-37, inż. mech., oficer AK, poległ w Powstaniu Warszawskim, pochowany na Powązkach
 66. Andrzej Kamiński, (1917 - 10 grudnia 1984) s. Zdzisława Jana Kamińskiego herbu Dołęga i Ireny Leonii z d. Antoszewskiej herbu Poraj, brat Jerzego (Patria), student budownictwa PW, c. 1938, pochowany na Cmentarzu Wolskim
 67. Jerzy Kamiński, (20 czerwca 1913 w Warszawie - 10 marca 1948 w Warszawie) s. Zdzisława Jana Kamińskiego herbu Dołęga i Ireny Leonii z d. Antoszewskiej herbu Poraj, brat Andrzeja (Patria) student elektryki PW, c. 1933, sekretarz sem. let 1934/35, pochowany Powązki 238/V/18
 68. Janusz Karsch (Karsz), (1907 - ) student UW, c. 1929, akt. 1929-30
 69. Marian Kaźniakowski, (1900 - ) student UW, c. 1921, akt. 1921-25, prawnik, sędzia
 70. Piotr Kisielewski, (1904 - ) student UW, c. 1925, prawnik, prokurator
 71. Mieczysław Kłoskowski, student WSH, akt. 1932
 72. Adam Kłuskiewicz, (1905-1995) student PW, a następnie PL, c. 1925, akt. 1925-32, wiceprezes 1929/30, olderman sem. let. 1929/30, prezes 1932/33, inż. budownictwa (?)
 73. Tadeusz Kołaczkowski, (10 maja 1912 - 20 maja 2006) student UW, c. 1933, akt. 1933-38, olderman 1933, prezes 1938, mgr praw UW, dziennikarz
 74. Jan Kołakowski, (1907 - sierpień 1944 w Warszawie) student PW, c. 1930, akt. 1930-31, inż. wodny, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim na Mokotowie, pochowany na Cmentarzu Wojskowym
 75. Antoni Kołodziejski, (31 lipca 1909 - 16 lipca 1978) student UW, c. 1929, akt. 1929-32, prawnik, adwokat, żołnierz AK ps. “Mateusz”, “Budziłłowicz”, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień obozów koncentracyjnych Königsberg, Neumark i Gahro, po wojnie radca prawny wielu przedsiębiorstw, m.in. PPB “KAM”, “ORS”, Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, pochowany Powązki 282/VI/9
 76. Jan Kopczyński, (1898 - 21 września 1939 w Zaleszczykach) student UW, c. 1921, I filister Patrii, mgr praw UW, prokurator, pierwszy Filister Patrii, oficer rez. zmobilizowany w 1939, walczył w kampanii wrześniowej, popełnił samobójstwo na granicy rumuńskiej na wieść o wkroczeniu w nasze granice Armii Czerwonej
 77. Jan Mieczysław Kozłowski, (5 grudnia 1913 w Warszawie - 9 luty 1978) student UW, c. 1932, akt. 1932, akt. 1932-39, lekarz med. UW 1938, dermatolog, dr med. 1951 Akademia Medyczna w Rokitnicy (Zabrze), ordynator w Bydgoszczy, pochowany Cmentarz Wawrzyszewski 14A/2/10

  Zdzisław Kozubski, lata 30-te.

 78. Zdzisław Kozubski, (3 sierpnia 1913 - 1 czerwca 1992) student medycyny UW, c. 1934, akt. 1934-39, śpiewak operowy, pochowany Powązki 18/V/26

 79. Kazimierz Królicki, (1899 - ) student UW, c. 1924, akt. 1924-25, prawnik, sędzia
 80. Romuald Krycki, (1907 - ) student mechaniki WP, c. 1924, inż. mechaniki, ppor. rez. zmobilizowany w 1939, podawane, że w niewoli sowieckiej, tam zamordowany w Katyniu (brak na liście katyńskiej)
 81. Wiesław Krzywicki, (1912 - 11 maja 1985) student rolnictwa SGGW, c. 1934, mgr inż. rolnik, pochowany na Cmentarzu w Sopocie
 82. Tadeusz Kuczborski, (1902 - ) student ekonomii UW, założyciel K! Respublica, wystąpił, c. 1924 Patria
 83. Walter Władysław Lange, (1907 - ) student WSH, c. 1928, akt. 1928, abs. ekonomii WSH, ppor. rez. zmobilizowany w 1939, podawane, że w niewoli sowieckiej, tam zamordowany w Katyniu (brak na liście katyńskiej)
 84. Witold Lemenais, (1900 - 27 lipca 1979) student UW, c. 1925, akt. 1925-29, prezes 1927/28 i 1929/30, mgr praw, skarbnik Związku Filistrów Patrii (od 1931), więzień obozu koncentracyjnego Sachsehausen-Oranienburg, wieloletni członek Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, pochowany Pół. W/XV/1
 85. Bronisław Lipiński (Lipnicki?), (1900 - ) student UW, c. 1921, akt. 1921-25, prawnik, adwokat
 86. Tadeusz Lipiński, (1902 - ) student UW, c. 1922, prawnik, sędzia
 87. Michał Lübke (Lubke), (1899 - ) student WSH, student UW, c. 1924, akt. 1924-30, mgr praw, adwokat, oficer rezerwy, podawane, że w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD w Katyniu (nie jest jednak pewne, czy to ta sama osoba)
 88. Janusz Łęgiewicz, (1914 - ) student PW, c. 1935, akt. 1935-39, architekt
 89. Jan Łoskowski, (1910 - 1940 (41?) w Palmirach) student SGGW, c. 1931, akt. 1931-36, inż. rolnik SGGW, ziemianin, aresztowany przez Gestapo i rozstrzelany w Palmirach, pochowany Cmentarz w Palmirach
 90. Gabriel Łuniewski, (1901 - ) student UW, c. 1921,akt. 1921-24, II filister Patrii, prawnik, sędzia
 91. Jerzy Macukow, (1915 - ) student PW, c. 1938, akt. 1938-39
 92. Jerzy Malinowski, (1907 - po 1945) student PW, c. 1930, inż. budownictwa lądowego
 93. Władysław Maksyś, (1913 - 22 grudnia 1995 w Warszawie) student PW, c. 1935, akt. 1935-39, por. AK, Cichociemny, odznaczony Virtuti Militari
 94. Ewald Filip Mazurek, (1904 - 6 kwietnia 1988) z Katowic, student WSH, E.S. de Commerce Bazylea (1930), akt. 1929-30, po wojnie na emigracji w Kanadzie, pochowany w Kanadzie
 95. Zygmunt Modzelewski, (1901 - 1944 w Warszawie) student UW, c. 1921, prawnik, adwokat, poległ w Powstaniu Warszawskim na Sadybie
 96. Tadeusz Kazimierz Mościcki, (7 kwietnia 1907 - 7 lipca 1993) student rolnictwa SGGW, c. 1927, akt. 1927-30, kpt. WP, mgr inż. rolnik, nauczyciel, pochowany w Sobieszynie
 97. Piotr Myszkorowski, (1913-2000) student UW, c. 1932, akt. 1932-37, mgr praw UW
 98. Zbigniew Niedbalski, (1913 - ) student ogrodnictwa SGGW, c. 1933, akt. 1933-36, ogrodnik
 99. Henryk Nowowiejski, (1889/99 - ) student PW, c. 1926, akt. 1926-30, sekretarz 1929/30
 100. Antoni Obuchowicz, (1899 - 10 stycznia 1979) student UW, c. 1921 (pierwszy fuks Patrii), prawnik, adwokat, pochowany w Łodzi
 101. Zygmunt Okniński, (20 lipca 1897 - 27 listopada 1973) zięć Włodzimierza Hertza (Konwent Polonia), absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, student filozofii UW, c. 1922, akt. 1922-27, dr filozofii, profesor w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, pracownik naukowy Biblioteki Narodowej, pochowany Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie
 102. Stefan Olszewski, (1910 - 1939-45) student UW, c. 1931, akt. 1931-35, prawnik, sędzia, zginął tragicznie (wypadł kolejki EKD - Elektrycznej Kolei Dojazdowej)
 103. Stanisław Orłowski, (1906 - ) student UW, c. 1928, akt. 1928-30, prawnik, pracował w Komisariacie Rządu w Warszawie
 104. Antoni Paprzycki, (1915 - 17 grudnia 1983) student elektryki PW, c. 1934, akt. 1934-39, pochowany Powązki 15/III/5
 105. Tadeusz Paprzycki, (1911 - 18 kwietnia 1972) student architektury PW, c. 1930, akt. 1930-39, architekt, pochowany Powązki 15/III/5
 106. Jan Pełczyński, (1897 - 12 czerwca 1928) student UW, c. 1926, akt. 1926-28, sekretarz 1928, pochowany Powązki 226/I/5
 107. Bolesław Piasecki, (18 lutego 1915 w Łodzi - 1 stycznia 1979 w Warszawie), s. Ludomira, absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie 1931, student UW, akt. 1931-35, prawnik, jeden z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego, a po rozłamie, przywódca Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, więzień Berezy Kartuskiej, oficer WP, w wojnie obronnej 1939 dowódca plutonu w Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej, w czasie okupacji założyciel w 1940 i przywódca tajnej organizacji Konfederacja Narodu, por. AK, po wojnie twórca Stowarzyszenia PAX, członek Rady Państwa PRL 1971-79,
  poseł na Sejm PRL IV, V, VI i VII kadencji, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari 1944, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP 1964, pochowany Powązki 216/I/27

 108. Jerzy Pietraszek, (1909 - 17 grudnia 1979) student WSH, student architektury PW, c. 1928, akt. 1928-32, sekretarz 1932/33, pochowany Powązki 178/9
 109. Jerzy Popielewski, (1915 - 1944) student PW, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz AK, poległ na Mokotowie w czasie Powstania Warszawskiego
 110. Jan Popławski, (1902-1976) student UW, c. 1924, akt. 1924-29
 111. Jerzy Popławski, (1903 - ) student PW, c. 1927, akt. 1927-31
 112. Mieczysław Porowski, (1899 - ) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, prawnik
 113. Jan (Krzywda-)Pożaryski, (1899 - 1941) s. Michała i Małgorzaty Popławskiej, student UW, c. 1924, akt. 1924-29, olderman 1925, prezes 1926, olderman, sekretarz 1928 i prezes Confédération Internationale des Etudiants, prezes Naczelnego Komitetu Akademickiego, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, mgr praw UW, adwokat oficer rez. zmobilizowany do kampanii wrześniowej, zastrzelony przez Niemców przy przekraczaniu granicy Protektoratu Czech i Moraw (wg innych relacji zginął w Oświęcimiu)
 114. Jan Pruszkowski, (23 listopada 1916 - 25 lipca 2000) student SGH, c. 1937, akt. 1937-39, mgr ekonomii SGH, działacz narodowy, obrońca Lublina, więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, pracownik Inco-Veritas
 115. Lech Pudłowski, (1914 - 2 września 1944 w Warszawie) student prawa UW, c. 1933, akt. 1933-39, prezes 1936, żołnierz NSZ, poległ w Powstaniu Warszawskim podczas ataku na gmach YMCA przy ul. Konopnickiej, pochowany Powązki 284a/V/15
 116. Janusz Rabski, (1 marca 1900 w Warszawie - 25 luty 1941 w Otwocku) student prawa UW 1919-25, założyciel Patrii, akt. 1921-25, pierwszy prezes, dwukrotny prezes Bratniej Pomocy Studentów UW, mgr praw, adwokat w Warszawie, literat, prezes Związku Filistrów Patrii 1928-29, autor powieści korporacyjnej Alma Mater (Warszawa 1935), Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA 1939, aresztowany przez Gestapo, osadzony w więzieniu na Pawiaku, zmarł krótko po zwolnieniu z więzienia
 117. Jan Radoński, student prawa UW, akt. 1931-32, podawano, że (20 czerwca 1917 - 21 listopada 1944) c. 1936, lotnik RAF, poległ podczas nalotu bombowego na zakłady Daimler-Benz w Stuttgart-Untertürkheim
 118. Tadeusz Rakowski, (1900 - ) student UW, czasowo (?) student UP (1928), student SGGW (1930), c. 1924, akt. 1924-30, leśnik
 119. Stefan Rawa, (1 maja 1902 w Ostrołęce - 28 maja 1974) student UW, c. 1926, akt. 1926-28, lekarz med. UW 1930, dr med., ginekolog-położnik, pochowany Powązki 102/VI/1-2
 120. Ryszard Rembowski, (1909 - ) student UW, c. 1930, akt. 1930-34, prawnik, sędzia
 121. Zbigniew Rodziewicz, (1905 - wrzesień 1939) student rolnictwa SGGW, c. 1928, akt. 1928-32, fuksmajor 1930/31, sekretarz sem. zim. 1931/32, inż. rolnik SGGW, ziemianin, zmobilizowany do w kampanii wrześniowej 1939 jako pchor. rez. poległ
 122. Janusz Roszkowski, (1902 - 1944 w Warszawie) student UW, c. 1926, akt. 1926-29, prawnik, sędzia, major AK, poległ w Powstaniu Warszawskim
 123. Stanisław Różycki, (1905 - 23 października 1975) student SNP, student prawa UW, c. 1929, akt. 1929-33, pochowany Powązki 243/I/7-8
 124. Marcin Rudziński, (1909 - 6 grudnia 1970) brat Zbigniewa (Patria), student prawa UW, akt. 1929-38, wiceprezes sem. let 1934/35, prezes 1938, pochowany Powązki 47/IV/9
 125. Zbigniew Rudziński, (1910 - 31 grudnia 1986 w Krakowie) brat Marcina (Patria), student UW, akt. 1930-34, pochowany na Cmentarzu Broniewickim w Krakowie
 126. Wojciech Sawnor, (1911 - 6 kwietnia 1980) student UW, c. 1934, akt. 1934-39, stomatolog, pochowany Powązki 30/VI/29
 127. Janusz Schmidt, (1910 - 11 września 1944 w Warszawie) student PW i WSH, c. 1932, akt. 1932-39, absolwent WSH w Warszawie, poległ w Powstaniu Warszawskim
 128. Ludwik Segno, (1915-1985) student PW, c. 1938, akt. 1938-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany w Londynie
 129. Feliks Sieńko (Sienko), (1912 - 3 grudnia 1983) student architektury PW, c. 1936, akt. 1936-39, mgr inż. architekt, pochowany Powązki 278/V/20
 130. Edwin Sikorski, (1903 - ) student WSH, c. 1927, akt. 1927-28, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 131. Zbigniew Skalmierski, (1905 - ) student UW, c. 1928, akt. 1928-30, prawnik, sędzia
 132. Józef Skibiński, (1900 - 1943 (?) w Warszawie) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, II statystyk ZPKA 1925 (IV kadencja), mgr praw UW, żołnierz AK, aresztowany przez Gestapo w lipcu 1943, zamordowany na Pawiaku
 133. Ebgert Skowron, (1909 - ) student WSH, c. 1930, akt. 1930-31
 134. Jan Skrzeczkowski, (25 lipca 1913 - 9 września 1990) student prawa UW, c. 1933, akt. 1933-39, mgr praw, pochowany Powązki 228/III/8
 135. Stefan Słupecki, prezes sem. let. 1922/23, wiceprezes zewnętrzny ZPKA 1924-25 (III kadencja), wiceprezes Bratniej Pomocy sem. zim 1924/25
 136. Stefan Sochaczewski, (1912 - 1944 w Warszawie) student mechaniki PW, c. 1932, akt. 1932-33, żołnierz AK, poległ w Powstaniu Warszawskim (?)
 137. Eugeniusz Szacki, (1901? - ) student UW, założyciel Patrii, akt. 1921-29, pierwszy sekretarz 1921, prawnik, adwokat
 138. Wiesław Szczepański, (1901-1968) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, wiceprezes 1927/28, prezes 1928/29, ziemianin, prawnik, adwokat
 139. Stefan Szmakfefer, (1906 - ) student elektryki PW, akt. 1925-30
 140. Tadeusz Szmitkowski, (25 lipca 1906 - 30 marca 1983) student UW, c. 1924, akt. 1924-30, olderman 1927/28, prezes sem. let. 1929/30, prezes Związku Filistrów 1930-36, mgr praw, sekretarz Związku Filistrów Patrii (od 1931), w 1940 internowany w Szwajcarii, po wojnie na emigracji w Szwajcarii, działacz katolicki, pracownik ONZ w Genewie, pochowany w Genewie
 141. Władysław Szulc, (1899 - ) student prawa UW, c. 1922, akt. 1922-25
 142. Antoni Święcki, (15 czerwca 1913 na Podlasiu - 12 czerwca 1989) z rodziny ziemiańskiej, student SGGW, c. 1935, prezes 1937, olderman 1938, mgr inż. rolnictwa, działacz narodowy, w czasie okupacji żołnierz NSZ i cywilnej konspiracji, hipolog, wieloletni red. naczelny czasopisma “Koń Polski”, w latach 1975-86 prezes Związku Filistrów Patrii, pochowany Powązki 2/VI/25
 143. Michał Telichowski, student UW, akt. 1927/28
 144. Zbigniew Tołłoczko, (20 luty 1915 - 2 marca 1992) student prawa UW, c. 1935, akt. 1935-39, mgr praw UW, w wojnie obronnej w S.G.O Polesie gen. F. Kleberga, pochowany Cmentarz Wojskowy w Warszawie
 145. Mieczysław Trzeciak, (1908-1979) student UW, akt. 1925-30, prawnik, adwokat
 146. Stefan Tur, (1898 - 1948) student prawa UW, c. 1922, akt. 1922-25, olderman 1928, notariusz, aresztowany w Gdynii w 1947 przez UB za przynależność do NSZ, podczas śledztwa w stanie ostatecznego wyczerpania, aby nikogo nie zdradzić podciął sobie żyły
 147. Lesław Turoboyski, (1915 - 1943) student ogrodnictwa SGGW, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz II Korpusu PSZ, poległ w Afryce
 148. Jerzy Tymiński, (4 kwietnia 1915 - 27 kwietnia 2001) absolwent Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, c. 1933, akt. 1933-39, mgr praw UW, publicysta, dziennikarz, pochowany Powązki
 149. Antoni Tymowski, (1907 - 11 marca 1973) student elektryki PW, c. 1929, akt. 1929-33, pochowany Powązki 49/VI/2-3
 150. Jerzy Urbankiewicz, (23 czerwca 1915 w Łodzi - 11 sierpnia 2004) student prawa UW, c. 1936, akt. 1936-39, uczestnik wojny obronnej 1939, żołnierz AK w Wilnie, aresztowany i skazany na 10 lat w Workucie, wrócił w 1956, mgr praw UŁ, pisarz, dziennikarz, opublikował m.in. Legendy Jazdy Polskiej, Gdzie są konie z tamtych lat, Szabla zardzewiała oraz Workuta (vide szerzej http://jerzyurbankiewicz.mee.pl), od 1999 ppłk rez.
 151. Tadeusz Urbański, (1901 - ) student WSH, student SNP (1930), c. 1923, akt. 1923-30
 152. Włodzimierz Wasilewski, (1908 - 1 września 1973) student architektury PW, c. 1931, akt. 1931-36, mgr inż. architekt, pracownik Inco-Veritas, pochowany Cmentarz w Skolimowie
 153. Adam Konrad Wędrychowski, (13 kwietnia 1913 - 2 stycznia 2000) stryjeczny brat Adama Tadeusza (Patria) student UW, c. 1931, akt. 1931-39, mgr prawa UW, w latach 1986-2000 prezes Związku Filistrów Patrii
 154. Adam Tadeusz Wędrychowski, (14 marca 1911 - 19 kwietnia 1986) stryjeczny brat Adama Konrada (Patria), student prawa UW, c. 1932, akt. 1932-35, prezes 1934, olderman sem. let 1934/35, pracownik PAX, pochowany Cmentarz w Suchedniowie
 155. Włodzimierz Wolski, (1906 - ) z Zamościa, student UW, student KUL Lublin (1931), c. 1929, akt. 1929-33, prawnik

  Stanisław Zaborski, lata 30-te.

 156. Stanisław Zaborski, (12 marca 1911 w Warszawie - 1940 w Katyniu) brat Zbigniewa (Patria), absolwent III Gimnazjum w Warszawie 1931, student WSH, c. 1931, akt. 1931-39, prezes 1939, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu z wynikiem celującym, handlowiec, wachmistrz pchor. rez. kawalerii, w 1939 jako ppor. rez. zmobilizowany do 27 pułku ułanów w Nieświeżu, wzięty do niewoli przez sowiecką armię w okolicy Horyńca Zdroju, osadzony w obozie w Kozielsku, zamordowany przez NKWD

  Zbigniew Zaborski, lata 30-te.

 157. Zbigniew Zaborski, (7 czerwca 1909 - 31 lipca 1991) brat Stanisława (Patria), student architektury PW, c. 1930, akt. 1930-39, mgr inż. architekt, pochowany Powązki 187/V/26

 158. Stefan Zaręba, (1903 - ) student UW, c. 1925, akt. 1925-27, od 1939 ostatni prezes Związku Filistrów Patrii, prawnik, adwokat
 159. Władysław Zaręba, (1898 - 1944 w Warszawie) student UW, c. 1922, akt. 1922-25, sekretarz sem. zim. 1924/25, prawnik, adwokat, poległ w Powstaniu Warszawskim
 160. Zygmunt Zieliński, (1913-1950) student rolnictwa SGGW, c. 1936, akt. 1936-39, pochowany na Cmentarzu w Brwinowie
 161. Tomasz Żółciński, (?), (1906 - ) student elektryki PW, c. 1929, inż. elektryk PW, ppor. rez., podaje się, że w niewoli sowieckiej w Starobielsku, zamordowany przez NKWD (brak na liście katyńskiej)

Tablica pamiątkowa Patrii, Kościół pw. św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Włodzimierz Głogowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Patria (Warszawa), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 42 i n.,
2) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
3) Włodzimierz Głogowski, Corporatio! Patria, 2000 (rękopis),
4) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
5) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Patria.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 VII 2008 r.
Ostatnia zmiana: 17 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Patria (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }