Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Sparta

Dekiel Jana Makowieckiego Nazwa:
Korporacja Akademicka “Sparta”, Stowarzyszenie “Sparta” (od 1934)
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
13 I 1922 r.
Barwy:
bordowa – srebrna – ciemnozielona (symbolika barw: przyjaźń, nadzieja, prawda)
Dewiza:
„Non est ars mori sed vivere” („Nie sztuka umrzeć, sztuka żyć”)

Rys historyczny

Komers Sparty, Warszawa 13 V 1923 r.

Sparta została założona dnia 13 I 1922 r. dziesięciu studentów, w większości czynnych instruktorów harcerskich zajmujących wyższe stanowiska w Komendzie Chorągwi Warszawskiej i w Naczelnictwie Związku Harcerstwa Polskiego. Założycielami Sparty byli: Kazimierz Zygmunt Baczyński, Józef Byszewski, Lech Stanisław Grabowski, Stanisław Kulwieć, Bohdan Lutosławski, Stanisław Peszyński, Jan Szmid, Jerzy Szyszko, Witold Tubielewicz oraz Janusz Wize. Herb Sparty, 1938 r. Ich zapatrywania i doświadczenia wyniesione z harcerstwa zdeterminowały charakter nowo powstałej korporacji. Sparta była w okresie międzywojennym jedyną korporacją akademicką o charakterze harcerskim.

W wychowaniu swoich członków Sparta nawiązywała do haseł filareckich i filomackich młodzieży wileńskiej: Ojczyzna, Nauka, Cnota. Ważnym celem Sparty była praca nad udoskonaleniem i umacnianiem charakterów swych członków w myśl wychowawczych zasad harcerskich. Konsekwencją tego był zakaz picia piwa i palenia papierosów na kwaterze oraz w czasie reprezentowania korporacji na zewnątrz.

Komers IX-lecia Sparty, Warszawa 13 I 1931 r.

Krótko po powstaniu dnia 25 I 1922 r. Sparta złożyła deklarację o przystąpieniu do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 25 I 1922 r.). Od kwietnia 1923 r. kandydowała w Związku pod opieką K! Arkonia, a dnia 8 III 1924 r. uzyskała prawa członka rzeczywistego.

Zebranie Związku Filistrów Sparty, 1932 r.

W 1924 r. dla uczczenia pamięci przedwcześnie zmarłego członka honorowego ks. prałata Kazimierza Lutosławskiego “serdecznego przyjaciela i opiekuna Korporacji” ustanowiono kasę pożyczkowo-stypendialną im. ks. Kazimierza Lutosławskiego, postanawiając, aby wszelkie dochody z imprez towarzyskich były przelewane do kasy, mając służyć jako pomoc dla niezamożnych kolegów. Sztandar Korporacji poświęcono 22 I 1925 r. Dnia 13 I 1926 r. powołano Związek Filistrów Sparty, którego pierwszym prezesem został Stanisław Peszyński.

Zebranie Koła Pań, Warszawa 1935 r.

W 1927 r. zawiązało się także Koło Pań. Od 1934 r. w związku z tzw. reformami jędrzejewiczowskimi i ograniczeniem wolności akademickich powstało Stowarzyszenie „Sparta”, w którym istniały Koło Seniorów (wcześniej Związek Filistrów Sparty) oraz Koło Juniorów (wcześniej Korporacja Akademicka „Sparta”).

Dewizka korporacyjna Zbigniewa Licińskiego

W 1927 r. przy Sparcie kandydowała w Związku Polskich Korporacji Akademickich K! Polesia.

Kartel zawarła z K! Hermesia z Poznania.

Komers Sparty, Warszawa 1943 r.

Całkowita ustalona, praktycznie kompletna imienna lista członków obejmuje 158 nazwisk, w tym sześciu członków honorowych. W 1939 r. liczyła 121 członków, w tym czterech członków honorowych.

W czasie wojny i przez cały okres powojenny aż do dziś Sparta organizowała nieoficjalnie spotkania oraz komerse.

Spotkanie Koła Londyńskiego, 1946 r.

Po wojnie zawiązało się Koło Londyńskie Stowarzyszenia „Sparta”. Od lat 70-tych podejmowano próby reaktywacji korporacji. W 1978 r. umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą zamordowanym, poległym, zaginionym i zmarłym członkom korporacji w kruchcie Kościoła pw. św. Anny w Warszawie, a dnia 9 V 1987 r. poświęcono tablicę ku czci poległych, pomordowanych i zaginionych Spartan w dzwonnicy przy Kościele.

Spotkanie Rodziny Spartańskiej, Warszawa 1999 r.

Od lat 70-tych (?) działała Rodzina Spartańska, nieformalny związek członków korporacji oraz osób związanych rodzinnie z K! Sparta. Od 2006 r. starania zmierzające do reaktywacji Sparty podejmuje K! Magna-Polonia z Poznania. W końcu 2009 r. rozpoczęła się reaktywacja Sparty.

W latach 1983-88 Sparta zaangażowała się wraz z Sarmatią, Aquilonią, Patrią oraz poznańską Lechią w stworzenie w wieży przy Kościele pw. św. Anny Kwatery Pamięci poświęconej korporacjom zrzeszonym przed wojną w Związku Polskich Korporacji Akademickich.

 

Lista członków

Poniższa, praktycznie kompletna lista członków Sparty obejmuje ponad sto pięćdziesiąt nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Sztychowanie na Komersie Rocznicowym XV-lecia (?), Warszawa styczeń 1937 r.

Członkowie honorowi

 1. Józef Haller von Hallenburg, (13 sierpnia 1873 w maj. Jurczyce pod Krakowem - 4 czerwca 1960 w Londynie) z rodziny ziemiańskiej, s. Henryka i Olgi z Treterów, ojciec Eryka (Corona), stryj Cezarego (Jagiellonia), generał broni WP, legionista, harcmistrz, Przewodniczący ZHP, działacz polityczny i społeczny SN i Frontu Morges, poseł na Sejm, Filister honorowy Baltii i Sparty, prezes Związku Filistrów Baltii 1926-28, w czasie II wojny światowej Minister Oświaty w Polskim Rządzie na Uchodźstwie 1940-43, po 1945 pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, pochowany na cmentarzu Gunnersbury, w 1993 jego prochy wróciły do Polski i spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie, odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz czterokrotnie Krzyż Walecznych
 2. Kazimierz Jakub Kulwieć, (1 maja 1871 w Turbiszkach pow. Kalwaryjski - 1941 w rejonie Archangielska w ZSRR), s. Wincentego, absolwent gimnazjum w Suwałkach, studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Odessie, badacz flory i fauny od obszaru Morza Śródziemnego aż po Archangielsk, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (poprzednik PTTK), red. naczelny organu PTK „Ziemia”, po wybuchu wojny organizator i dyrektor gimnazjum polskiego w Moskwie, po wojnie twórca gimnazjum w Warszawie, od 1922 Filister honorowy Sparty, w 1939 wraz z rodziną deportowany w głąb archangielskiej tajgi, gdzie zmarł
 3. Kazimierz Lutosławski, (4 marca 1880 w Drozdowie k. Łomży - 5 stycznia 1924 w Drozdowie) s. Franciszka i Pauliny ze Szczygielskich, brat Jana i Mariana (obaj Welecja), brat przyrodni Wincentego (Arkonia, Konwent Polonia), stryj Bohdana, Henryka, Jerzego (wszyscy trzej Sparta) i Zbigniewa (Helania), ksiądz katolicki, dr medycyny i teologii, działacz endecki, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I kadencji, główny autor preambuły do Konstytucji marcowej, roty przysięgi prezydenta RP i ślubowania poselskiego, dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców skautingu i harcerstwa polskiego, jeden z projektantów krzyża harcerskiego, od 1923 Filister honorowy Sparty
 4. Stefan Makarczyk, (1876 - 10 października 1930) ojciec Jerzego i Zbigniewa (obaj Sparta), inżynier, współwłaściciel firmy wodno-kanalizacyjnej w Warszawie, turysta, taternik, narciarz, działacz turystyczny, od 1911 członek Towarzystwa Tatrzańskiego, nadzorował budowę Murowańca na Gąsienicowej Hali, od 1928 był we władzach Związku Polskich Towarzystw Turystycznych, od 1927 Filister honorowy Sparty
 5. Gustaw Przychocki, (14 lutego 1884 w Gromniku, pow. tarnowski - 4 lutego 1947 w Krakowie), syn Franciszka i Henryki z Mayerów, absolwent gimnazjum w Nowym Sączu, studia archeologii i filologii klasycznej UJ, doktorat UJ 1909, studia Wiedeń, Berlin i Oxford, habilitacja UJ 1913, uczestnik obrony Lwowa 1918/19 i wojny polsko-bolszewickiej 1920 (jako podpułkownik rezerwy), od 1919 profesor, dziekan Wydziału Filologicznego 1928/29 i prorektor 1929/30 Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy kurator i Filister honorowy Sparty, od 1935 prof. UJ, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Naukowego we Lwowie, od 1946 prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego, prezes Zrzeszenia Profesorów i Docentów Szkół Akademickich w Polsce, doktor honoris causa uniwersytetu w Atenach, odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem za Wolność, węgierskim Krzyżem Zasługi II stopnia

  Stanisław Rodowicz (senior), 1938 r.

 6. Stanisław Rodowicz (senior), (16 lutego 1883 w Kijowie - 1940 w Katyniu) s. Teodora i Stanisławy, ojciec Kazimierza, Stanisława i Władysława (wszyscy Sparta), absolwent Gimnazjum w Kijowie, Politechniki w Karlsruhe (inż. technolog) i Kijowie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, rzeczoznawca i doradca w sprawach technicznych w ministerstwach, instytucjach państwowych i samorządowych, izbach przemysłowo-handlowych, fabrykach, m.in. dyrektor Komitetu Chłodnictwa w Ministerstwie Przemysłu i Handlu 1930-35, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich 1929-32, Filister Wisły, od 1937 Filister honorowy Sparty, mjr rez. WP, w wojnie obronnej 1939 w 6 Baonie Saperów, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, francuską Legią Honorową 5 kl.

Członkowie rzeczywiści:

 1. Leon Baranowski, (1907-1994) student UW, c. 1927, akt. 1927-29, “przeniesiony w stan byłych członków” 1929
 2. Antoni Barga, ( - 1959 w Polsce) student Wydziału Rolnego (1937), Wydziału Leśnego (1938) SGGW, c. 1937, akt. 1937-39, inż. leśnik

  Tadeusz Benedykciński, 1937 r.

 3. Tadeusz Benedykciński, ( - 5 stycznia 1971 w Stanach Zjednoczonych) student Wydziału Rolnego SGGW, akt. 1936-39, członek Prezydium (skarbnik ?) sem. zim. 1936/37, olderman sem. zim. i sem. let. 1937/38, olderman sem. zim. 1938/39, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 4. Józef Białasiewicz, (1912 - 27 września 1986) student UW, c. 1931, akt. 1931-36, prezes sem. let. 1933/34, dziennikarz, redaktor polityki zagr. w “Kurierze Porannym” (1939), żołnierz AK, redaktor prasy podziemnej, po wojnie na emigracji, w czasopismach polonijnych w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, m.in. redaktor “Dziennika Związkowego”, członek Koła Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Chicago
 5. Jerzy Bieliński, student SNP, c. 1938, akt. 1938-39

  Wojciech Bobiński, 1931 r.

 6. Wojciech Bobiński, (1909 - 1 sierpnia 1944 w Warszawie) student PW, c. 1926, akt. 1926-32, sekretarz sem. zim. 1927/28, olderman sem. zim. 1928/29, olderman sem. let. 1928/29, wiceprezes wewn. sem. zim. 1929/30, inżynier elektryk w Biurze technicznym Elektrowni Miejskiej (1939), żołnierz AK ps. “Adam” , poległ w pierwszym dniu powstania warszawskiego na ul. Tamka (Powiśle)

 7. Szymon Boski, (1916-1998) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1936, akt. 1936-39
 8. Czesław Burakowski, ( - po 1980) student PW, c. 1939

  Zygmunt Byczyński, 1924 r.

 9. Kazimierz Zygmunt Byczyński, (5 kwietnia 1898 w woj. Laskowicz pow. Wysoka Mazowiecka - 1991) syn Stanisława i Antoniny z Gartockich, działacz harcerski m.in. drużynowy harcerski w Rostowie n. Donem 1915, od 1918 instruktor, przyboczny Naczelnika Głównego Kwatery, komendant Męskiego Harcerstwa Chorągwi Śląskiej 1926-27, szef Głównej Kwatery ZHP w Londynie, żołnierz WP 1918-21, absolwent Gimnazjum K. Kulwiecia 1919, student PW i PL, założyciel Sparty, akt. 1922-25, pierwszy wiceprezes i olderman 1922, wiceprezes oraz olderman sem. zim. oraz sem. let. 1922/23, wiceprezes sem. zim. 1923/24, prezes pierwszej części sem. let. 1923/24, wiceprezes sem. zim. 1924/25, delegat do czynnej Sparty (do 1932) i prezes (1932, 1933), członek Zarządu (1934) Związku Filistrów Sparty, inż. mechanik PL 1929, szef Biura Organ. Starachowickich Zakładów Górniczych S.A. Starachowice (1939), członek AK 1940-45, komendant warsztatu naprawy broni w Powstaniu Warszawskim, po Powstaniu w niewoli niemieckiej, żołnierz II Korpusie we Włoszech (major 1945), prezes Koła Londyńskiego K! Sparta 1947 (?), 1948, po wojnie na emigracji w Argentynie, m.in. dyrektor Kopalni Rafinerii Siarki w Lalasnalidad i innych zakładów

 10. Józef Byszewski, (30 listopada 1901 w Mayorenhoff na Łotwie - 21 listopada 1942 w Ponarach Wileńskich) s. Józefa i Stefanii z Łabuńskich, uczeń gimnazjum w Moskwie oraz uczeń i absolwent Gimnazjum im. Konopczyńskiego w Warszawie, żołnierz Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego 1917-18, ochotnik wojny polsko-rosyjskiej 1920, student SGGW, założyciel Sparty, akt. 1922, absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, w 1939 właściciel maj. ziemskiego, uczestnik wojny obronnej 1939, uciekł z niewoli niemieckiej, w konspiracji w Służbie Zwycięstwu Polski i ZWZ-AK, znając język niemiecki, litewski i łotewski był łącznikiem między Warszawą a Wilnem, gdzie 27 kwietnia 1942 został aresztowany w punkcie kontaktowym, więziony na Łukiszkach, rozstrzelany przez Gestapo
 11. Adolf Chomicki, ( - po 1945 w Brazyliii) student Wydziału Inżynierii PW, c. 1937, akt. 1937-39, wiceprezes sem. let. 1937/38, po wojnie na emigracji w Brazylii, zginął tragicznie (wypadek)
 12. Stanisław Chomicki, ( - lata 70-te w Polsce) student prawa UW (1937), Wydziału Leśnego SGGW (1938-39), c. 1937, akt. 1937-39

  Jerzy Chorzewski, 1924 r.

 13. Jerzy Chorzewski, (7 maja 1901 w Kiejdanach k. Kijowa - 25 kwietnia 1991 w Warszawie) student PW, c. 1922 (pierwszy fuks), akt. 1922-28, sekretarz sem. let. 1922/23, sekretarz sem. zim. 1923/24, wiceprezes sem. let. 1923/24, sekretarz sem. let. 1924/25, sekretarz Związku Filistrów Sparty 1933, inżynier architekt, pracownik Dyrekcji Poczty i Telegrafu w Warszawie (1939), po wojnie w Instytucie Budownictwa w Warszawie

  Tadeusz Cichocki, 1931 r.

 14. Tadeusz Cichocki, ( - przed 1980 w Brazylii) student PW, student UW (1929), c. 1927, akt. 1927-32, wiceprezes sem. let. 1928/29, prezes wewn. sem. zim. 1929/30, wystąpił ok. 1934, po wojnie na emigracji w Brazylii

 15. Wiktor Czernienko, (1909 - 17 sierpnia 1987) student UW, student Wydziału Elektrycznego PW (1936-39), c. 1929, akt. 1929-39, inż. elektryk
 16. Antoni Czerwiński, ( - 1939-45) student Wydziału Rolnego SGGW, c. 1938, akt. 1938-39, zamordowany w więzieniu Gestapo

  Karykatura Janusza Czyżewskiego, 1935 r.

 17. Janusz Czyżewski, (28 maja 1910 w Warszawie - 31 sierpnia 1995 w Warszawie) student SGGW i UW, c. 1931, akt. 1931-32, właściciel Biura Technicznego Ochrony Roślin (1939), inżynier SGGW 1952, zajmował się entomologią stosowaną: chorobami i szkodnikami roślin, oraz historią entomologii, autor 80 publikacji, w większości dotyczących sylwetek wybitnych entomologów, autor książki “Choroby i szkodniki roślin ozdobnych”, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim

 18. Mikołaj Czyżewski, (1901 - 1982 w Stanach Zjednoczonych) c. 1922, akt. 1922-27, inżynier elektryk, zastępca naczelnika Wydziału Liczników Elektryczności Miejskiej (1939), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

  Władysław Ćwikiel, 1931 r.

 19. Władysław Ćwikiel, ( - 1946 w Zakopanym) c. 1922, akt. 1922-25, wiceprezes sem. let. 1925/26, skarbnik ZPKA 1925 (IV kadencja), skarbnik oraz delegat do czynnej Sparty (do 1932) i skarbnik (1932), członek Zarządu (1933, 1934, 1935 - skarbnik ?) Związku Filistrów Sparty, handlowiec-ekonomista, dyrektor Kupieckiego Instytutu Wiedzy Zawodowej i wicedyrektor Stowarzyszenia Kupców Polskich (1939)

 20. Józef Filipowicz, ( - przed 1980) c. 1924, “przeniesiony w stan byłych członków” 1925, po wojnie na emigracji w Argentynie, zginął śmiercią tragiczną (zamordowany w bliżej nieznanych okolicznościach)

  Karykatura Wiesława Frąckiewicza, 1935 r.

 21. Wiesław Frąckiewicz, ( - 1974) student ?, student WSH Poznań (1936), c. 1931, akt. 1931-36, abs. WSH Poznań, sekretarz Wydziału Branżowego Stowarzyszenia Kupców Polskich (1939), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

 22. Witold Gajewski, ( - 1943) student SNP, c. 1936, akt. 1936-39, aresztowany przez Gestapo w Warszawie jesienią 1939, zesłany do obozu koncentracyjnego w Majdanku, tam zamordowany

  Tadeusz Gałęzowski, 1931 r.

 23. Tadeusz Gałęzowski, ( - 1983) student PW, c. 1928, akt. 1928-30, sekretarz sem. let. 1928/29, inż. elektryk, kierownik Wydziału Przygotowawczego w Fabryce Aparatów elektr. K. Szpotański i S-ka (1939)

  Władysław Geisler, 1931 r.

 24. Władysław Geisler, (1910-1984) student PW, c. 1930, akt. 1930-35, olderman sem. zim. 1932/33, członek Prezydium (olderman ?) sem. let. 1932/33, prezes sem. let. 1934/35, inż. komunikacji miejskich, kierownik Wydziału Budowlanego Kopalni “Mysłowice” (1939)

 25. Jerzy Gizowski, student SGH, c. 1937, akt. 1937-39, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych,

  Lech Stanisław Grabowski, 1931 r.

 26. Lech Stanisław Grabowski, (1901 - 21 sierpnia 1988) założyciel Sparty, akt. 1922-26, olderman sem. zim. i sem. let. 1923/24, olderman sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25, prezes sem. zim. 1925/26, olderman sem. let. 1925/26, sekretarz zewnętrzny ZPKA 1924-25 (III kadencja), wiceprezes Związku Filistrów Sparty (do 1932), wystąpił w latach 32-34, inż. chemik

 27. Leszek (Lech) Grabowski, (1918-2002) student Wydziału Rolnego SGGW, c. 1936, akt. 1936-39
 28. Leszek Grotowski,
 29. Olgierd Grzymała-Grzymałowski, (10 września 1899 w Odessie - 1940 w Charkowie) s. Eliasza i Zofii Radłowskiej, zasłużony działacz harcerski, członek Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie w 1915, organizator służby wywiadowczej POW na Wschodzie, w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 oficer techniczny pociągu pancernego “Bartosz Głowacki”, c. 1922, skreślony 1924, inż. rolnik, sekretarzem generalnym ZHP 1924-30, pracował w Fabryce Cegielskiego w Poznaniu, ppor. wojsk kol., w wojnie obronnej 1939 w 2 Baonie Mostów Kolejowych, wzięty do niewoli sowieckiej we Lwowie, osadzony w Starobielsku, zamordowany przez NKWD (zob. Grzymałowski Olgierd Bohdan (1899-1941) (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. 9, ss. 121-122)
 30. Jan Hattowski, (1908-1971) student UW, student SGGW (1930), c. 1929, akt. 1929-36, członek Prezydium (skarbnik ?) sem. let. 1932/33, członek Prezydium sem. zim. 1935/36, inż. rolnik, inspektor Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Białymstoku (1939)

  Adolf Heidrich, 1931 r.

 31. Adolf Zbigniew Heidrich, (1899-1983) c. 1922, akt. 1922-25, prezes drugiej częsci sem. let. 1923/24, dyrektor administracyjny Spółki Akcyjnej Norblin, B-cia, Buch i T. Werner (1939), dr nauk społecznych

 32. Witold (Zbigniew ?) Herbst, ( - 17 grudnia 1981) student PW, c. 1924, akt. 1924-32, inż. elektryk, po wojnie na emigracji w Australii
 33. Janusz Iwicki, (1912 - 8 sierpnia 1944 w Warszawie) abs. Gimnazjum im. Lelewela w Warszawie; początkowo w Korporacji Sparta, przeszedł do Aquiloniii; ukończył Wydział Farmacji na UW; mgr farmacji; pracował w aptece w Warszawie; podczas, aktywny działacz konspiracyjny, ppor. AK, poległ w Powstaniu Warszawskim rozstrzelany przez Ukraińców

  Karykatura Tadeusza Jankowskiego, 1935 r.Tadeusz Jankowski, 1937 r.

 34. Tadeusz Jankowski, ( - 29 października 1995 w Warszawie) student Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1936-39, II wiceprezes sem. zim. 1938/39

 35. Stefan Jaworski, c. 1922, akt. 1922-25, pierwszy wiceprezes Związku Filistrów Sparty 1927, wystąpił pod koniec lat 20-tych
 36. Wiktor Kaczyński, (15 sierpnia 1899 w Zytomierzu - 1940 w Katyniu) s. Antoniego i Wandy, c. 1922, zawodowy wojskowy, wykładowca w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu, ppłk rez. WP, zamordowany przez NKWD
 37. Zygmunt Kaczyński, c. 1931, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Michał Kałuba, 1931 r.

 38. Michał Mikołaj Kałuba, (25 lutego 1906 w miejsc. Bagan w Rosji - 1940 w Katyniu) s. Stefana i Felicji z Dąbrowskich, brat Romualda (Sparta), student UW, c. 1925, akt. 1925-32, mgr praw, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w pułku radiotelegraficznym, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Romuald Kałuba, 1931 r.

 39. Romuald Kałuba, (12 grudnia 1902 w Rosji - 1940 w Katyniu) s. Stefana i Felicji z Dąbrowskich, brat Michała (Sparta), student PW, c. 1924, akt. 1924-30, sekretarz sem. zim. 1925/26, olderman sem. zim. 1927/28, wiceprezes pierwsza część sem. let. 1929/30, inż. architekt, pracownik Dowództwa Lotnictwa M. S. Wojsk w Warszawie (1939), ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej, w niewoli sowieckiej, zamordowany przez NKWD

  Jerzy Karpiński, 1931 r.

 40. Jerzy Karpiński, (18 listopada 1902 w Warszawie - 23 kwietnia 1975 w Sopocie) s. Henryka (Welcja) i Haliny, uczeń Szkoły Realnej im. Św. Kazimierza w Warszawie, studiował we Lwowie, następnie WSH w Warszawie, a w końcu na Uniwersytecie w Lozannie, c. 1922, przedstawiciel handlowy, właściciel Biura Przedtawicielstw firm szwedzkich, norweskich i niemieckich w Warszawi 1930-39, po wojnie delegat na port Gdynia z ramienia UNRRA, pracował także w przedsiębiorstwie “Gryf” Żegluga Przybrzeżna” oraz Morskiej Centrali Zaopatrzenia

  Jan Knothe, lata powojenne.

 41. Jan Knothe, (18 luty 1912 w Warszawie - 19 grudnia 1977 w Warszawie) s. Wacława i Ewy Kaczorowskiej, brat Stefana (Sparta), student PW, c. 1931, akt. 1931-32, wystąpił ok. 1933, inż. architekt, ppor. rez., jeniec oflagu II c Woldenberg

  Stefan Knothe, 1931 r.

 42. Stefan Knothe, (17 listopada 1905 w Chorlówce - 15 lipca 1993) syn Wacława i Ewy Kaczorowskiej, brat Jana (Sparta), student PW, c. 1925, akt. 1925-32, wystąpił ok. 1934, absolwent PW, mgr inż., docent

 43. Zdzisław (Kościesza-)Kołakowski, student UW, c. 1925, akt. 1925-32, kierownik Agencji “Orbis” w Rybniku (1939)

  Eugeniusz Konopacki, 1930 r. (1931?).

 44. Eugeniusz (Trzaska-)Konopacki, ( - 1954) student SGGW, student UW (1929), c. 1928, akt. 1928-32, skarbnik (1936, 1937), wiceprezes (1938) Związku Filistrów Sparty, kierownik Wydziału Branżowego Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie (1939), harcmistrz ZHP, członek Komendy Chorągwi Warszawskiej (1939), po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii (1947), członek Prezydium Koła Londyńskiego K! Sparta 1947 (?) oraz 1948

 45. Stanisław Koprowski, ( - po 1978, prawd. po 1980) student UW, c. 1931 w Sparcie, akt. 1931-33, członek Prezydium (skarbnik ?) sem. zim. 1933/34, wystąpił przed 1937, później w Aquilonii, prawnik, adwokat
 46. Jerzy Kosewski, student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz zewn. sem. zim. 1937/38, inż. mechanik

  Kazimierz Kosewski, 1931 r.

 47. Kazimierz Kosewski, ( - 28 maja 1972) student WSH, c. 1929, akt. 1929-32, absolwent WSH, kierownik Referatu Przeciwpożarowego Ministerstwa Komunikacji w Warszawie (1939)

 48. Zygmunt Kosewski, (1911 - 2 maja 2000) student UW, c. 1933, akt. 1933-36, prokurent i współwłaściciel firmy “K. Kosewski i S-ka” (1939), honorowy obywatel Piastowa, harcerz Rzeczypospolitej
 49. Jerzy Koziarski, ( - 1939-45) student Wydziału Rolnego SGGW, c. 1938, akt. 1938-39, zamordowany przez niemieckiego okupanta
 50. Wiktor Koziński, ( - ok. 1970 w Warszawie) student prawa UW, akt. 1936-39, sekretarz sem. let. 1936/37, sekretarz pierwsza część sem. let. 1937/38

  Karykatura Edmunda Kraczkiewicza, 1935 r.Edmund Kraczkiewicz, 1931/32 r.

 51. Edmund Kraczkiewicz, ( - 1939) student PW (1929-32), student Wydziału Rolnego SGGW (1936-39), c. 1929, akt. 1929-39, prezes sem. zim. 1931/32 (X-lecie), wiceprezes sem. let. 1931/32, członek Prezydium (wiceprezes ?) sem. zim. 1933/34, prezes Bratniej Pomocy Studentów SGGW, abs. PW, poległ w kampanii wrześniowej nad Narwią

 52. Kazimierz Kukielski, inżynier
 53. Stanisław Kulwieć, ( - 1940 w Katyniu ?) student SGGW, założyciel Sparty, akt. 1922-28, inż. leśnik SGGW, pracownik Nadleśnictwa Pilawa w Chojnowie (1939), oficer rez., uczestnik wojny obronnej 1939 ?, w niewoli sowieckiej ?, zamordowany w Katyniu ?
 54. Henryk Kwapisz, student PW, akt. 1936
 55. Przemysław Kwiatkowski, ( - prawd. po 1980) student WSH, c. 1939
 56. Witold Langer, student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1936, akt. 1936-39
 57. Zbigniew Liciński, (1902 w Dobrzelinie - marzec 1971) student Wydziału Chemicznego PW oraz Uniwersytetu w Tuluzie, c. 1924, akt. 1924-28, sekretarz sem. let. 1926/27, wiceprezes (1937) Związku Filistrów Sparty, inż. chemik, współwłaściciel firmy “Ormil” w Warszawie, po wojnie pracownik Urzędu Gospodarki Wodnej oraz przemysłu cukrowniczego

  Feliks Lubiński, 1931 r.

 58. Feliks Lubiński, ( - 1974) student UW, c. 1922, akt. 1922-30, prezes sem. let. 1927/28, prezes sem. zim. 1928/29, członek Komisji Rewizyjnej ZPKA 1928-29 (VIII kadencja), sekretarz Związku Filistrów Sparty (od 1932), mgr praw, kierownik Wydziału Tantiem i Uów Program. S.A. “Polskie Radio” w Warszawie (1939), członek Prezydium Koła Londyńskiego K! Sparta 1947 (?), po wojnie na emigracji w Kanadzie

  Bohdan Lutosławski, 1931 r.

 59. Bohdan Lutosławski, (1902 - 1942 w Auschwitz) s. Jana (Welecja), bratanek Wincentego (Arkonia, Konwent Polonia), Mariana (Welecja), Kazimierza (h.c. Sparta), brat stryjeczny Henryka, Jerzego (Sparta) i Zbigniewa (Helania), założyciel Sparty, pierwszy sekretarz 1922, sekretarz sem. zim. 1922/23, inż. rolnik, właściciel maj. ziemskiego (1939)

  Henryk Lutosławski, 1931 r.

 60. Henryk Lutosławski, (1909 - 1940 ? na Kołymie ?) s. Józefa, bratanek Wincentego (Arkonia, Konwent Polonia), Jana i Mariana (obaj Welecja), Kazimierza (h.c. Sparta), brat Jerzego, brat stryjeczny Bohdana (obaj Sparta) i Zbigniewa (Helania), student SGGW, c. 1927, akt. 1927-30, wiceprezes zewn. Sparty i wiceprezes WKM-u w sem. zim. 1929/30, sekretarz sem. zim. 1930/31, inż. rolnik SGGW, S-ka K. Buszczyński i S-wie oraz Hodowla Nasion w Warszawie (1939), oficer rez. zmobilizowany 1939, w niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany w Katyniu

  Jerzy Lutosławski, 1931 r.

 61. Jerzy Lutosławski, (1904-1972) - s. Józefa, bratanek Wincentego (Arkonia, Konwent Polonia), Jana i Mariana (obaj Welecja), Kazimierza (h.c. Sparta), brat Henryka (Sparta), brat stryjeczny Bohdana (Sparta) i Zbigniewa (Helania), student PW, c. 1922, akt. 1922-28, wiceprezes sem. let. 1924/25, olderman sem. zim. 1925/26, w Firmie “Lilpop, Rau i Löwenstein” (1939)

  Karykatura Ludwika Łaszkiewicza, 1935 r.Ludwik Łaszkiewicz, 1938 r.

 62. Ludwik Łaszkiewicz, (1913-1998) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1935, akt. 1935-39, II wiceprezes sem. let. 1936/37, II wiceprezes sem. zim. 1937/38, absolwent PW, mgr inż.

  Jerzy Łazarowicz, 1937 r.

 63. Jerzy Witold Łazarowicz, (1909 - 25 czerwca 1975 w Londynie) student PW (1931-36), student Wydziału Leśnego SGGW (1937-39), c. 1931, akt. 1931-39, Zarządu (sekretarz ?) sem. zim. 1934/35, olderman sem. let. 1935/36, olderman sem. zim. I sem. let. 1936/37, prezes sem. let. 1937/38, prezes WKM drugiej części sem. let. 1937/38, w czasie wojny lotnik 307 Dywizjonu Myśliwskiego “Lwowskich Puchaczy”, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

  Karykatura Stanisława Machcińskiego, 1935 r.Stanisław Machciński, 1931 r.

 64. Stanisław Machciński, ( - 8 maja 1981) student Wydziału Inżynierii PW, c. 1931, akt. 1931-39, prezes sem. zim. 1934/35

 65. Stanisław Maciejewski, student SGGW, c. 1939

  Karykatura Antoniego Majcherczyka, 1935 r.

 66. Antoni Majcherczyk, student Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1936-39, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, zginął tragicznie (w samolocie pracując jako oblatywacz)

 67. Jerzy Makarczyk, (1903 - 1950) syn Stefana, brat Zbigniewa (obaj Sparta), student UW, akt. 1925-28, sekretarz sem. zim. 1926/27, wiceprezes sem. let. 1926/27, prezes sem. zim. 1927/28, sekrtarz wewnętrzny ZPKA 1927-28 (VI kadencja), członek Zarządu (1934 - wiceprezes ?), członek Zarządu (1935 - prezes ?) członek Zarządu (1937) Związku Filistrów Sparty, mgr praw, prokurent w przedstawicielstwie firm francuskich G. Picandet w Warszawie (1939), zmarł w więzieniu
 68. Zbigniew Makarczyk, (1904- 6 grudnia 1963) syn Stefana, brat Jerzego (obaj Sparta), c. 1922, wiceprezes (1932, 1933) Związku Filistrów Sparty, prawnik, doktor nauk społecznych, prof.. Szkoły Nauk Politycznych (1939), katolicki działacz społeczny, poseł Koła Znak na Sejm PRL (II kadencja 1957-61), prof. KUL

  Jan Makowiecki, 1931 r.

 69. Jan Makowiecki, (17 czerwca 1907 w Warszawie - 13 lutego 1977 w Warszawie) syn Feliksa i Marii z Bulewskich, absolwent I Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycieli 1926, student UW, c. 1928, akt. 1928-32, olderman 1930/31, sekretarz wewn. Sparty i skarbnik WKM-u w sem. zim. 1929/30, sekretarz pierwsza część sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. i sem. let. 1930/31, członek Zarządu (1935 - sekretarz ?), delegat do czynnej Sparty (1936) Związku Filistrów Sparty, mgr praw, kierownik Biura Radcy Prawnego Spółki Akc. “Polskie Radio” (1939), harcmistrz ZHP (1939), w konspiracji w PAL i AK, żołnierz Powstania Warszawskiego, dowódca plutonu Kompanii Szturmowej “Trzaska”, po wojnie adwokat, działacz harcerski, m.in. po 1957 członek Kręgu Instruktorskiego Wigry

  Kazimierz Makowski, 1931 r.

 70. Kazimierz Makowski, (1902 w Bodaczówce na Podolu -1965 w Warszawie) c. 1922, akt. 1922-27, właściciel firmy “Pionier” w Warszawie (1939)

 71. Stanisław Malinowski, (30 czerwca 1909 w Druskienikach - 12 października 2001) syn Michała i Józefy z Dokalskich, c. 1929, wystąpił sem. zim. 1929/30, prof. chemii PW, członek PAN
 72. Ryszard Małaszkiewicz, c. 1923, “przeniesiony w stan byłych członków” 1924, żołnierz zawodowy, mjr dypl., oficer Brygady Spadochronowej, szef sztabu w bitwie pod Arnhem
 73. Jan Markowski, (14 marca 1913 w Lublinie - 2 kwietnia 1980 w Monachium) syn Tadeusza, student Wydziału Inżynierii PW i Państwowego Konserwatorium Muzycznego, c. 1937, akt. 1937-39, kompozytor i pianista, autor piosenek wykonywanych w kawiarniach międzywojnia i podczas okupacji niemieckiej w Warszawie (”Bluzeczka zamszowa”, “I zawsze będzie czegoś ci brak”, “Zielony kapelusik”), żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego jako ppor. pułku Baszta, autor najbardziej znanych powstańczych piosenek: “Marsz Mokotowa”, “Sanitariuszka Małgorzata”, “Mała dziewczynka z AK”, po Powstaniu w niewoli niemieckiej, następnie w II Korpusie Polskim we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, działacz emigracyjny, kierownik muzyczny teatrzyku “Niebieski Balonik” (1949-52), prowadził wraz z Wiktorem Budzyńskim cykliczną audycję w Radio Wolna Europa “Podwieczorek przy mikrofonie”, od 1962 w Monachium, związany z rozgłośnią Wolna Europa; autor piosenek, muzyki do słuchowisk radiowych, ilustracji teatralnych
 74. Włodzimierz Matys, ( - 6 kwietnia 1983) student Wydziału Ogrodniczego SGGW, c. 1937, akt. 1937-39
 75. Andrzej Michalkiewicz, student PW, c. 1927, akt. 1927-32, sekretarz sem. zim. 1928/29, inż. mechanik, kierownik montażu na Oddziale Doświadczalnym w P.Z. Inż. w Warszawie (1939)
 76. StanisŁAw Michalkiewicz,
 77. Bohdan Miłaszewski, ( - 1965) brat Janusza (Sparta), c. 1927, skreślony 1927, prawnik, adwokat
 78. Janusz Miłaszewski, ( - 1943 w Auschwitz) brat Bohdana (Sparta), c. 1927, skreślony 1927, lekarz, chirurg (?), aresztowany przez Gestapo w Warszawie i zesłany do Auschwitz, tam zamordowany
 79. Stefan Miłaszewski, ( - 1939-45) student UW, c. 1925, akt. 1925-28, mgr praw, sędzia Sądu Okręgowego w Łucku (1939), rozstrzelany przez Niemców

  Olgierd Missuna, 1931 r.

 80. Olgierd Missuna, (20 lipca 1904 w Zabołociu - 30 stycznia 1977) student prawa UW, c. 1922, akt. 1922-27, prezes sem. zim. 1926/27, mgr praw, wiceprokurator Sądu Apelacyjnego w W-wie, zastępca kierownika Nadzoru Prokuratorskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (1939), skarbnik Zarządu Głównego Klubu 11 listopada (1939), adwokat, autor “Wspomnień” (Lublin 2009)

 81. Jacek Mittelstaedt, (1914-1984) s. Janusza i Marii Sulimierskiej, student SGH, c. 1937, akt. 1937-39, po wojnie na emigracji w Kanadzie

  Henryk Mogilnicki, 1931 r.

 82. Henryk Mogilnicki, (1906-1999) student UW, c. 1927, akt. 1927-32, wiceprezes druga część sem. zim. 1928/29, prezes sem. let. 1928/29, prezes zewn. Sparty i prezes WKM-u w semestrze zimowym 1929/30, sekretarz wewnętrzny ZPKA 1928-29 (VIII kadencja), wystąpił 1938 (?)

  Bogdan Moszkiewicz, 1999 r.

 83. Bogdan Moszkiewicz, (1918 - 5 sierpnia 2000 w Warszawie) student prawa UW, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz sem. zim. 1937/38, I wiceprezes sem. let. 1937/38, absolwent UW, magister praw, po wojnie dziennikarz PAP

  Karykatura Kazimierza Móchlińskiego, 1935 r.

 84. Kazimierz Móchliński, (1913 - ) student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1933, akt. 1933-39, skarbnik sem. let. 1934/35, absolwent PW, mgr inż. mechanik

 85. Jan Niemczynowicz, student Wydziału Leśnego SGGW, c. 1938, akt. 1938-39

  Jerzy Odyniec, 1931 r.

 86. Jerzy Odyniec, (1909 - 1955) student UW, c. 1928, akt. 1928-34, sekretarz zewn. Sparty i sekretarz WKM-u w sem. zim. 1929/30, prezes sem. let. 1929/30, prezes sem. zim. i sem. let. 1930/31, olderman sem. zim. i sem. zim. 1931/32, II wiceprezes 1931/32 (?), członek Prezydium (olderman ?) sem. zim. 1933/34, sekretarz zewnętrzny ZPKA 1930-31 (X kadencja), członek Zarządu (1934 - sekretarz ?), członek Zarządu (1935), członek Zarządu (1936 - wiceprezes ?), prezes (1937), członek Zarządu (1938) Związku Filistrów Sparty, mgr praw, aplikant adw., pracownik referatu prawnego “Kraj. Hurt. Herbaty dawn. T-wo M. Szumlin S.A.” (1939)

  Karykatura Kazimierza Ossowskiego, 1935 r.

 87. Kazimierz Ossowski, (6 września 1911 w Szczuczynie - 7 maja 1983 w Warszawie) student UW, c. 1931, akt. 1931-34, sekretarz sem. zim. 1932/33, wiceprezes wewn. sem. zim. 1933/34, członek Zarządu sem. let. 1933/34, mgr praw, sędzia Sądu Grodzkiego w Sosnowcu (1939), w czasie wojny adwokat, po wojnie podprokurator Sądu Okręgowego w Gdańsku, a następnie radcą prawnym i adwokatem, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim

  Leopold Ostańkowicz, 1937 r.

 88. Leopold Ostańkowicz, ( - 1978) student Wydziału Weterynaryjnego UW, akt. 1936-39

 89. Leonard Pacewicz, (1915- 7 kwietnia 2000) student Wydziału Elektrycznego PW, c. 1936, akt. 1936-39, absolwent PW, mgr inż. elektryk, projektant

  Roman Pacewicz, 1931 r.

 90. Roman Pacewicz, (1905 w Kijowie - 12 listopada 1980 w Warszawie) student PW, c. 1925, akt. 1925-30, kurator Polesii 1927, inż. elektryk, członek Zarządu F.A.E. Szpotański, jeden z Budowniczych Huty Stalowa Wola, dyrektor CHZ “Elektrim”

 91. Zygmunt Pacewicz, ( - 1942) student Wydziału Inżynierii PW, c. 1936, akt. 1936-39, sekretarz druga część sem. let. 1937/38, sekretarz sem. zim. 1938/39, zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym
 92. Jerzy Pełka, student Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1936-39, żołnierz Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego 307, po wojnie na emigracji, zginął tragicznie w Argentynie

  Stanisław Peszyński, 1931 r.

 93. Stanisław Peszyński, ( - 1944 w Warszawie) założyciel Sparty, akt. 1922-25, pierwszy prezes 1922, prezes sem. letni i sem. zim. 1922/23, prezes sem. zim. 1923/24, prezes sem. zim. 1924/25, przewodniczący Komisji Ideowej ZPKA 1925 (IV Kadencja), pierwszy prezes (1927-1932 ?) i delegat do czynnej Sparty (1932), członek Zarządu (1934 - prezes ?), prezes (1938) Związku Filistrów Sparty, mgr praw i nauk ekonomicznych UW, adwokat, radca prawny gminy m. st. Warszawy oraz radca prawny Naczelnej Organizacji Polskiego Przemysłu Hotelarskiego, a także współpracownik Komisji Kodyfikacyjnej (1939), rozstrzelany przez Niemców w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego

 94. Zbigniew Piechaczek, ( - 22 listopada 1930) student UW, c. 1928, akt. 1928-30

  Karykatura Tadeusza Pietkiewicza, 1935 r.

 95. Tadeusz Adam Pietkiewicz, (1907 - 12 lipca 1959) student SGGW, c. 1929, akt. 1929-32, sekretarz sem. let. 1931/32, I wiceprezes sem. let. 1934/35, członek Prezydium (wiceprezes ?) sem. zim. 1935/36, inż. ogrodnik, asystent Katedry Fitopatologii (1939, docent fitopatologii SGGW

  Juliusz Pietraszkiewicz, 1931 r.

 96. Juliusz Pietraszkiewicz, (ok. 1909 - 1 stycznia 1978 w Warszawie) student SGGW, c. 1930, akt. 1930-32, sekretarz Zarządu (1936, 1937) Związku Filistrów Sparty, pracownik Polskiego Radia w okresie międzywojennym, okupacji i Powstania Warszawskiego oraz Polskiego Radia i Telewizji

  Karykatura Karola Pionniera, 1935 r.

 97. Karol Aime Pionnier, (17 maja 1913 - 16 marca 1984) student Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1935-39, członek Zarządu (skarbnik ?) sem. let. 1935/36, inż. mechanik, współtwórca samochodu “Syrena”, pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

  Karykatura Aleksandra Piotrowskiego, 1935 r.

 98. Aleksander Piotrowski, (1909-1999) brat Jana (Sparta), student prawa UW (1932?-37), student SNP (1938-39) c. 1932, akt. 1932-39, członek Prezydium sem. zim. 1935/36, absolwent UW, prawnik

 99. Jan Piotrowski, (12 stycznia 1909 w Warszawie - 31 grudnia 2008 w Gdańsku) brat Aleksandra (Sparta), student SGGW, c. 1931, akt. 1931-32, wystąpił krótko przed wojną, absolwent SGGW, inż. rolnik
 100. Janusz Plapis, ( - przed 1981) student PW, c. 1929, skreślony 1929 (jako fuks), inż. architekt
 101. Witold Podgórski, ( - 1939-45) student Wydziału Inżynierii PW, akt. 1932-39, członek Prezydium sem. zim. 1935/36, aresztowany, zamordowany przez Gestapo w Warszawie w nieznanych okolicznościach

  Jerzy Radziejowski, 1999 r.

 102. Jerzy Radziejowski, (1919-2005) student SGH, c. 1938, akt. 1938-39, członek Prezydium Koła Londyńskiego K! Sparta 1948, 1949 (?), po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiował

 103. Władysław Radziejowski, (1917 - 30 grudnia 1994) student Wydziału Inżynierii PW, c. 1938, akt. 1938-39, absolwent PW, doktor nauk technicznych

  Karykatura Kazimierza Rodowicza, 1935 r.

 104. Kazimierz Rodowicz, (30 sierpnia 1912 w Kijowie - 12 czerwca 1960 w El Mojan w Wenezueli) syn Stanisława (h.c. Sparta) i Marii Świdzińskiej, brat Stanisława i Władysława (obaj Sparta), absolwent Gimnazjum im. ks. J. Poniwatowskiego 1933, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW i Wydziału Inżynierii PW, akt. 1936-39, członek Prezydium zewn.-stały delegat Sparty sem. zim. 1937/38, żołnierz kampanii wrześniowej, w obozach jenieckich w Niemczech: Prenzlau IIA, Neubrandenburg IIE/K oraz Gross-Born IID, od 1947 na emigracji w Wenezueli

 105. Stanisław Rodowicz (junior), (29 lipca 1910 w Kijowie - 22 stycznia 1969 w Zalesiu Dolnym) syn Stanisława (h.c. Sparta) i Marii Świdzińskiej, brat Kazimierza i Władysława (obaj Sparta), absolwent Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie 1928, student PW 1928-31, student UW 1934-37, akt. 193?-1937, członek Prezydium (sekretarz ?) sem. let. 1935/36, członek Prezydium (wiceprezes ?) sem. zim. 1936/37, absolutorium na Wydziale Fizyki UW, tytuł zawodowy reżysera filmowego II kategorii w dziale filmów oświatowych, a także realizatora, operatora i technika filmowego, ranny w kampanii wrześniowej 1939 pod Modlinem, w konspiracji w ZWZ, KOP-PAL, BIP, 1945-46 jako major szef operatorów Czołówki Filmowej W.P., odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych

  Karykatura Władysława Rodowicza, 1935 r.

 106. Władysław Rodowicz, (1916 w Kijowie - ) syn Stanisława (h.c. Sparta) i Marii Świdzińskiej, brat Kazimierza i Stanisława (obaj Sparta), student SGH, c. 1934, akt. 1934-39, prezes sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38, prezes WKM pierwszej części sem. let. 1937/38, ekonomista, jako podchorąży dowódca oddziału żołnierzy podczas obrony twierdzy Modlin w kampanii wrześniowej 1939, działacz konspiracyjny, aresztowany przez gestapo, więzień Pawiaka, obozów na Majdanku i Auschwitz, po wojnie represjonowany i szantażowany przez UB i SB, w stanie wojennym w Prymasowskim Komitecie Pomocy Uwięzionym

  Karykatura Stanisława Rościszewskiego, 1935 r.

 107. Stanisław Rościszewski, ( - 12 maja 1972) student PW, c. 1931, akt. 1931-32, inż. elektryk, zastępca kierownika Ruchu Elektrycznego Hut “Giesche S.A.” oraz Huta Bernhardi w Szopienicach (1939)

 108. Jerzy Sadkowski, ( - 7 września 1939) student Wydziału Rolnego SGGW, c. 1931, akt. 1931-39, pchor. rez., poległ w kampanii wrześniowej

  Karykatura Stanisława Sandomierskiego, 1935 r.Stanisław Sandomierski, 1931 r.

 109. Stanisław Tadeusz Sandomierski, ( - 1959) student PW, c. 1930, akt. 1930-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, członek Prezydium (prezes ?) sem. let. 1932/33, członek Zarządu 1938 Związku Filistrów Sparty, inz. budownictwa, Biuro Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy (1939)

 110. Witold Sawicki, (1904 - 28 luty 1995 w Anglii) - s. Klemensa, ochotnik WP (1920), student w Warszawie, c. 1922 Sparta, akt. 1922-25, filister 1925, wystąpił 1925, coetus II sem. 1924/25 Konwent Polonia [nr ew. 1387], magister praw USB, mjr rez 4 p. uł., we wrześniu 1939 r. internowany na Litwie, uciekł do Gen. Guberni. Oficer AK, odznaczony Krzyżem Walecznych, w Powstaniu Warszawskim wzięty do niewoli (27 IX 1944) - wywieziony do Oflagu Sandbostel. Po wojnie w Londynie ma warsztat galanterii skórzanej
 111. Ludwik Schmidt, (7 września 1916 w Wendyczanych pow. Mohylów Podolski - 2007) brat Stanisława (Sparta), studiował leśnictwo na SGGW, c. 1938, akt. 1938-39, żołnierz ZWZ-AK, w walkach powstańczych w akcji “Burza” 1944 dwukrotnie ranny, następnie w obozach jenieckich Gross Rosen, Flossenburgu, Dachau, podharcmistrz, komendant konspiracyjnego hufca “Tom” Szarych Szeregów Chorągwi Mazowieckiej w Legionowie, po wojnie na emigracji w Kanadzie, honorowy obywatel Legionowa 1997, odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militarii V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Partyzanckim
 112. Stanisław Schmidt, ( - 8 września 1993 w Londynie) brat Ludwika (Sparta), student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1937, akt. 1937-39, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 113. Władysław Schmidt, ( - 1945 w Niemczech) student Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1936-39, prezes sem. zim. 1938/39, zginął w ucieczce z niewoli
 114. Przemysław Schütz, ( - 1944 w Warszawie) student Wydziału Rolnego SGGW, c. 1937, akt. 1937-39, poległ w Powstaniu Warszawskim
 115. Wacław Sieczkowski, student PW, c. 1931, akt. 1931-32, wystąpił 1937

  Karykatura Jana Sikorskiego, 1935 r.

 116. Jan Sikorski, (2 stycznia 1913 we Włocławku -19 grudnia 1990 w Leeds) syn Wiktora i Janiny z Dabrowskich, absolwent Gimnazjum im. S. Staszica w Warszawie (1930), student PW, c. 1931, 1931-38, członek Prezydium sem. zim. 1934/35, olderman sem. let. 1934/35, członek Prezydium (wiceprezes ?) sem. let. 1935/36, prezes sem. zim. 1936/37, prezes zewn. sem. zim. 1937/38, inż. mechanik, specjalista z zakresu włókiennictwa, żołnierz kampanii wrześniowej, później w PSZ, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, doc na wydziale Fizyki Włókna Uniwersytetu w Leeds, członek honorowy Stowarzyszenia Włókienników Polskich

  Stanisław Skorupski, 1931 r.

 117. Stanisław Skorupski, ( - 12 grudnia 1938) student PW, student WSH (akt. 1930), c. 1925, akt. 1925-32, olderman sem. let. 1927/28, wiceprezes druga część sem. let. 1929/30, prezes sem. let. 1931/32

 118. Wacław Skorupski, (1913-1991) student prawa UW, akt. 1936-39
 119. Władysław Skorupski, (1908 - 16 września 1996 w Sopocie) student SGGW, c. 1926, akt. 1926-31, absolwent SGGW, inż. leśnik, kierownik Tartaku Państwowego w Malkowiczach k. Łunińca, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, porucznik AK, dowódca Kampanii Batalionu Koneckiego AK, oznaczony m.in. srebrnym Virtuti Militarii, Krzyżem AK
 120. Kazimierz Stachurski, student Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UW, c. 1937, akt. 1937
 121. Hugon Stańczyk, student PW, c. 1924, akt. 1924-26, sekretarz sem. let. 1925/26, wiceprezes pierwsza część sem. zim. 1928/29, wystąpił 1928/29

  Adam Steinborn, 1924 r.

 122. Adam Feliks Roman Steinborn, (30 maja 1903 w Toruniu - 12 marca 1982 w Warszawie) syn Ottona i Heleny z Kawczyńskich, absolwent Gimnazjum im. Kopernika w Toruniu 1921, student WSH, c. 1922, akt. 1922-24, sekretarz sem. let. 1923/24, pierwszy sekretarz (1927-32?) oraz członek Zarządu (1933) Związku Filistrów Sparty, dypl. WSH 1925, kupiec, dyrektor zarządzający “Krajowej Hurt. Herbaty dawn. T-wo M. Szumilin S.A.” w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza w Warszawie 1938-39, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, oficer kontrwywiadu AK, po wojnie dyrektor firmy “Transactor”, więziony 1949-53, po 1957 pracownik “Metalexportu”, wykładowca SGGW, odznaczony Virtuti Militarii, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

  Jan Strupczewski, 1931 r.

 123. Jan Strupczewski, student PW, c. 1925, akt. 1925/26-30, inż. elektryk, porucznik Marynarki Wojennej w Gdyni (1939), zginął podczas ostrzału bądź ewakuacji oflagu (Woldenberg?)

  Karykatura Stanisława Surdykowskiego, 1935 r.

 124. Stanisław Surdykowski, (styczeń 1913 - 17 lipca 1998 w Warszawie) student i absolwent WSH (SGH), c. 1932, akt. 1932-38, II wiceprezes sem. let. 1934/35, prezes sem. let. 1935/36, zastępca kierownika Wydziału Zagranicznego Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie (1939)

  Witold Sylwestrowicz, 1931 r.

 125. Witold (Dowojna-)Sylwestrowicz, (ok. 1909 - 1986) brat Włodzimierza (Sparta), student Wydziału Mechanicznego PW, c. 1929, akt. 1929-39, w czasie wojny nawigator w Nocnym Dywizjonie Myśliwskim 307, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych, dr inż. mechanik

  Karykatura Włodzimierza Sylwestrowicza, 1935 r.Włodzimierz Sylwestrowicz, 1931 r.

 126. Włodzimierz (Dowojna-)Sylwestrowicz, (1904 - 1940 w Mauthausen-Gusen) brat Witolda (Sparta), student UW, c. 1927, akt. 1927-32, dr medycyny, chirurg, wybitny działacz MW, OWP i ONR-ABC, wydawca “Akademika Polskiego”, radny miejski m. st. Warszawy (1939), wiceprezes oddziału warszawskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego, pracownik Lecznicy Związkowej Lekarzy Specjalistów (1939), należał do Związku Jaszczurczego, aresztowany w 1940, zesłany do obozu koncentracyjnego Mauthausen, zamordowany, gdy stanął w obronie więźnia

  Karykatura Jerzego Szczecińskiego, 1935 r.

 127. Jerzy Szczeciński, (1911 - 3 lipca 1995 w Warszawie) student PW (1931-32), student Wydziału Rolnego SGGW (1936-39), c. 1931, akt. 1931-39, członek Zarządu (sekretarz ?) sem. let. 1933/34, członek Prezydium (sekretarz ?) sem. zim. 1936/37

  Karykatura Stefana Szczecińskiego, 1935 r.

 128. Stefan Szczeciński, ( - 5 sierpnia 1972) student Wydziału Weterynarii UW, akt. 1936-39, lekarz weterynarii

 129. Jan Teodor Jul. Szmid, ( - 1939-45) student PW, założyciel Sparty, akt. 1922-27, sekretarz sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1925/26, wiceprezes oraz olderman sem. zim. 1926/27, prezes sem. let. 1926/27, członek Komisji Rewizyjnej ZPKA 1927-28 (VI kadencja), kurator Polesii 1927, inż. chemik PW, zastępca kierownika Fabryki “Państwowa Wytwórnia Prochu Pionki”, zamordowany przez Gestapo w więzieniu
 130. Mirosław Szyller, ( - po 1980) student WSH, akt. 1936
 131. Jerzy Szyszko, ( - przed 1939) założyciel Sparty, wystąpił 1922
 132. Stefan Tarnowski, ( - 1944) student UW i Uniwersytetu w Oxfordzie, c. 1928, akt. 1928-31, sekretarz druga część sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1930/31, mgr praw, doktor filozofii, poległ w Powstaniu Warszawskim
 133. Władysław Teleżyński, (1913-1995) student i absolwent WSH (SGH), akt. 1932, pracownik Państwowego Banku Rolnego w Kielcach

  Tadeusz Topolnicki, 1931 r.

 134. Tadeusz Topolnicki, (1908-1992) student UW, c. 1927, akt. 1928-33, olderman sem. zim. 1929/30, olderman sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. let. 1930/31, prezes sem. zim. 1932/33, członek Zarządu (1935 - wiceprezes ?), członek Zarządu (1936 - prezes ?) Związku Filistrów Sparty, mgr praw, wicedyrektor Stowarzyszenia Kupców Polskich w Warszawie

  Karykatura Andrzeja Tretiaka, 1935 r.

 135. Andrzej Tretiak, (1914 - 28 maja 1979) członek Prezydium (wiceprezes ?) sem. zim. 1934/35, skarbnik 1938 Związku Filistrów Sparty, dyplom SGH, referent w biurze Planowania Aprowizacji Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie (1939), podharcmistrz, z-ca hufcowego “Wola”, członek Rady Kręgu Starszoharcerskiego im. św. Jerzego (1939)

 136. Witold Tubielewicz, (22 lipca 1902 w Kielcach - 20 październik 1993) harcerz, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, student PW, założyciel Sparty, akt. 1922-28, olderman sem. let. 1924/25, wiceprezes sem. zim. 1925/26, wiceprezes sem. let. 1927/28, inż. dróg i mostów, kierownik Oddziału Budowli Naziemnych, radca Urzędu Morskiego w Gdynii, prof. zw. PG, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, pionier odbudowy polskich portów, współprojektant Portu Północnego; (współautor Porty Wybrzeża Gdańskiego : ich dzieje i perspektywy rozwojowe)
 137. Franciszek Tymowski, (1902-1964) student UW, c. 1925, akt. 1925-28, olderman sem. let. 1926/27, wiceprezes sem. zim. 1927/28, mgr praw, adwokat
 138. Henryk Tyszkiewicz, ( - przed 1980) student UW, c. 1928, akt. 1928-32, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych
 139. Bohdan Urbanowicz-Pilecki, ( - 21 marca 1994) student UW, c. 1931, akt. 1931-36, wiceprezes sem. zim. 1932/33, członek Prezydium (wiceprezes ?) sem. let. 1932/33, członek Prezydium (prezes ?) sem. zim. 1933/34, wiceprezes wewnętrzny ZPKA 1933-35 (XIII kadencja), wystąpił 1937 (?), uczestnik kampanii wrześniowej 1939, ranny pod Kockiem, jeniec obozu w Murnau, prof.. Wydziału Architektury Wnętrz ASP, odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii

  Józef Vogtman, 1931/32 r.

 140. Józef Vogtman, (1909 - 28 października (?) 1983) student PW, c. 1929, akt. 1929-33, sekretarz sem. let. 1930/31, I (?) wiceprezes sem. zim. 1931/32 (X-lecie), wiceprezes wewn. sem. let. 1932/33, sekretarz (1938) Związku Filistrów Sparty, inż. architekt, inżynier Działu Archit. Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy (1939), dr inż. architekt

 141. Urban Antoni Wawrzynowicz, ( - 1939-45?) student UW, c. 1925, akt. 1925-30, mgr filozofii UW, nauczyciel, współwłaściciel gimnazjum w Otwocku oraz prezes T-wa Budowy Szkół Powszechnych (1939), zginął bez śladu podczas okupacji niemieckiej
 142. Mirosław Węgrowski, akt. 1932
 143. Stefan Wierzyński, student UW, c. 1926, akt. 1926-32, sekretarz sem. let. 1927/28, mgr praw, Bank Gospodarstwa Krajowego w Równem (1939), zginął bez śladu podczas okupacji niemieckiej w Warszawie
 144. Janusz Wize, ( - 28 lipca 1923) pochodził z Kalisza, harcerz, założyciel Sparty, akt. 1922-23

  Henryk Wosiński, 1999 r.

 145. Henryk Wosiński, (1917- 12 września 2003 w Warszawie) student PW, c. 1935, akt. 1935-39, I wiceprezes sem. zim. 1938/39, prezes Bratniej Pomocy Studentów PW, Prezes Porozumienia Prezesów Bratnich Pomocy 1939, prezes Naczelnej Konferencji Akademickiej, inż. mechanik, olderman Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich 2001-2003, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim

 146. Antoni Zaleski, student Wydziału Rolnego SGGW, c. 1936, akt. 1936-39, prawdopodobnie po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 147. Jarosław Zaleski, ( - prawd. po 1980) student UW, c. 1929, akt. 1929-30, mgr filozofii, nauczyciel (1939), podobno po wojnie proboszcz w Jeziornie
 148. Stanisław Zaleski, (1909 - 24 kwietnia 1994) student Wydziału Inżynierii PW, akt. 1936-39, członek Prezydium (wiceprezes ?) sem. let. 1933/34, członek Prezydium (prezes ?) sem. zim. 1935/36
 149. Tadeusz Zarzycki, akt. 1932
 150. Stanisław Zasacki, (5 stycznia 1916 w Sosnówce pow. Jampol na Ukrainie - 29 października 2009 w Końskich) c. 1935, akt. 1935-39, absolwent UW, lekarz, po wojnie m.in. dyrektor szpitala w Końskich
 151. Stanisław Zimowski, (1918-2004) student Wydziału Humanistycznego UW, c. 1937, akt. 1937-39, absolwent UW, mgr filologii polskiej

  Jerzy Żytyński, 1937 r.

 152. Jerzy Żytyński, ( - 1977 w Londynie) student Wydziału Leśnego SGGW, akt. 1936-39, I wiceprezes sem. let. 1936/37, I wiceprezes sem. zim. 1937/38, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, prezes Koła Londyńskiego K! Sparta 1949 (?)

Okładka Księgi Pamiątkowej X-lecia Korporacji Sparta.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) F. Lubiński (red.), Księga Pamiątkowa X-lecia Korporacji Sparta, Warszawa 1932,
2) Biuletyn Stowarzyszenia Sparta 13.I.1922-13.I.1937, Warszawa 1937,
3) Biuletyn Stowarzyszenia Sparta na rok 1938, Warszawa 1938,
4) Biuletyn Stowarzyszenia Sparta na rok 1939, Warszawa 1939,
5) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1925-1933,
6) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
7) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Sparta.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 17 VII 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Sparta (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 17 VII 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }