Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Unia

Dekiel Unii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Polska Akademicka Korporacja Unia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
czerwiec 1921 r.
Barwy:
ciemnozielona – karmazynowa – złota
Dewiza:
„Unitas vim creat” („Jedność tworzy siłę”)

Rys historyczny

Unia była jedną z pierwszych korporacji założonych w Warszawie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Powstała w czerwcu 1921 r. z inicjatywy grupy 11 studentów Wydziału Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jako podstawy ideowe wskazano sześć zasad: wolność, równość, braterstwo, jedność, zgodę i tolerancję. Korporacja została afiliowna przy przy Uniwersytecie Warszawskim, a jej kuratorem z ramienia uniwersyteckiego Senatu był prof. Ignacy Koschembahr-Łyskowski.

Od dnia 21 I 1922 r. Unia należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 10 IX 1921 r.). Prawa członka rzeczywistego uzyskała dnia 4 V 1922 r. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. korporacja zanikła.

Siedziby Unii mieściły się: w latach 1924-26 w Moście Poniatowskiego (II zejście, nr 17), w roku akademickim 1927/28 przy ul. Marszałkowskiej 73/1, w roku akademickim 1928/29 przy ul. Kruczej 7/3, w roku akademickim 1929/30 w Moście Poniatowskiego (2-gi filar), w roku akademickim 1930/31 przy ul. Mokotowskiej 59/1, a w latach 1931-33 na Krakowskim Przedmieściu 14/17 (14/16).

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków korporacji obejmuje 90 nazwisk.

Brak wiadomości o powojennej działalności Unii i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Unii obejmuje 90 nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Ignacy Koschembahr-Łyskowski, (3 lutego 1864 w Żelichowie pod Gdańskiem - 10 stycznia 1945 w Milanówku) absolwent Gimnazjum w Chojnicach, student prawa Uniwersytetu w Berlinie, dr praw 1888, specjalista w zakresie prawa rzymskiego i prawa cywilnego, prof. nadzw. 1895 i prof. zw. 1897 Uniwersytetu we Fryburgu, od 1900 prof. i kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJK, dziekan Wydziału Prawa 1908-09, od 1915 prof. UW, rektor 1923/24 oraz prorektor 1924/25, kurator i Filister honorowy Unii, dr honoris causa Uniwersytetu w Nancy

Członkowie rzeczywiści

 1. Dariusz Ajewski, c. 1924/25, akt. 1924/25
 2. Mieczysław Andrzejewski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30
 3. Witold Babski, student WSH, c. 1932/33, akt. 1932/33
 4. Henryk Biederman, student WSH, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, wiceprezes sem. let. 1927/28, prezes sem. zim. 1930/31
 5. Wojsław Bielicki, c. 1932/33, akt. 1932/33
 6. Jerzy Bogucki, c. 1925/26, akt. 1925/26
 7. Józef Buczkowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 8. Witold Chachulski, student SGGW, c. 1924/25, akt. 1924/25-30, prezes sem. let. 1925/26
 9. Edward Curkowski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 10. Ziemowit Chwaściński, student WSH, akt. 1928-31
 11. Konrad Czyrski, student SGGW, akt. 1925-28, wiceprezes sem. let. 1925/26, olderman sem. zim. 1927/28
 12. Jerzy Daszewski, student SGGW, c. 1925, akt. 1925-1933, prezes sem. let. 1927/28
 13. Jerzy Dołner, student USB, od 1930 UW, akt. 1929-32, olderman sem. zim. 1930/31
 14. Juljusz Downarowicz, akt. 1932/33
 15. Stefan Falęcki, akt. 1924-26, kierownik Wydziału Finansowego sem. zim. 1924/25, olderman sem. let. 1924/25
 16. Witold Falęcki, c. 1924/25, akt. 1924/25-26
 17. Stanisław Farbowski, student SGGW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33, sekretarz sem. zim. 1932/33
 18. Józef Franz,
 19. Jan Gierycz, student PW, c. 1924/25, akt. 1924/25-33, sekretarz sem. let. 1924/25
 20. Marjusz Golcz, student PW, od 1931 UW, akt. 1924-31
 21. Włodzimierz Golcz, c. 1924/25, akt. 1924/25
 22. Maksymilian Górkiewicz, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-29
 23. Olgierd Grabianko, c. 1924/25, akt. 1924/25
 24. Jan Grabowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, wiceprezes sem. let. 1929/30
 25. Zygmunt Gromnicki, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-28
 26. Piotr Grzybowski, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-33, wiceprezes sem. let. 1928/29
 27. Idzi Guderski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 28. Włodzimierz Hajdrych, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 29. Roman Hoppe, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-31
 30. Tadeusz Hornowski, c. 1924/25, akt. 1924/25-26
 31. Kazimierz Iwiński, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33, sekretarz sem. zim. 1930/31, wiceprezes sem. zim. 1931/32
 32. Stanisław Jasiński, student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 33. Tadeusz Jerzmanowski, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33, sekretarz sem. zim. 1931/32, prezes sem. zim. 1932/33
 34. Stanisław Jędrzejewski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 35. Stefan Kaczmarski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 36. Jerzy Kassakajtis, student SGGW, od 1930 USB, akt. 1927-32
 37. Kazimierz Kopczyński, student USB, c. 1924/25, akt. 1924/25-32
 38. Stanisław Kossobudzki, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, w początkach lat 30-tych pracownik Konsultatu RP w Tyfilisie (Związek Radziecki)
 39. Daniel Kotowicz, student UW, akt. 1929/30
 40. Lucjan Kowalewski, student PW, od 1931 student SGGW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 41. Franciszek Kozłowski, student PW, c. 1925, akt. 1925-29, olderman sem. let. 1928/29
 42. Leon Kral, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 43. Jerzy Lewandowski, student PW, c. 1925/26, akt. 1925/26-30
 44. Michał Łapienis, akt. 1924-25, kierownik Wydziału Naukowego sem. zim. 1924/25, wiceprezes sem. let. 1924/25
 45. Antoni Łączkowski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 46. Henryk Majewski, c. 1925/26, akt. 1925/26
 47. Przemysław Meinhart, brat (?) Ziemisława (Unia), student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 48. Ziemisław Meinhart, brat (?) Przemysława (Unia), student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 49. Kazimierz Mencel, akt. 1924-25
 50. Leon Michalewski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz sem. let. 1928/29, prezes sem. let. 1929/30, olderman sem. zim. 1931/32, wiceprezes sem. zim. 1932/33
 51. Edmund Mieroszewicz (Miroszewicz), pierwszy sekretarz wewn. ZPKA 1922-23 (I kadencja), prezes Związku Filistrów Unii (1928)
 52. Włodzimierz Mikusiński, c. 1924/25, akt. 1924/25
 53. Czesław Nadolski, student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 54. Jan Naumoff-Ostrowski, student UW, akt. 1924-32
 55. Mieczysław Nergier, c. 1925/26, akt. 1925/26
 56. Bohdan Nowakowski, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 57. Jerzy Ordyński, student WSH, akt. 1927-33, olderman sem. let. 1929/30
 58. Witold Parowski, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33
 59. Jan Pawczyński, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-32, wiceprezes sem. zim. 1930/31
 60. Eugeniusz Piwnicki, student UW, c. 1925/26, akt. 1925/26-33, olderman sem. let. 1927/28, prezes sem. let. 1928/29
 61. Jerzy Przybylski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. let. 1929/30
 62. Stanisław Przyłuski, c. 1932/33, akt. 1932/33
 63. Zenon Raczkowski, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 64. Czesław Romański, student SGGW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 65. Władysław Rożnowski, c. 1925, akt. 1925
 66. Wacław Sapiński, student PW, akt. 1927-33
 67. Gustaw Sennewald, c. 1924/25, akt. 1924/25
 68. Wacław Sikorski, akt. 1924-25
 69. Jan Skiendzielewski, student SGGW, c. 1925/26, akt. 1925/26-32
 70. Jerzy Sobolewski, akt. 1924-26, sekretarz sem. zim. 1924/25
 71. Jan Sommer, akt. 1924-26
 72. Jan Stański, c. 1925/26, akt. 1925/26
 73. Jan Stawiski, student WSH, akt. 1927-33, skarbnik 1932/33

  Jan Stożkowski, 1924 r.

 74. Jan Józef Stożkowski, (20 maja 1904 w Guzowie - 1 marca 1942 w miejsc. Merke w Kazachstanie) s. Antoniego i Heleny z d. Jarczyńskiej, absolwent Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, student rolnictwa SGGW, c. 1925, akt. 1925-30, po studiach pracował w Monopolu Tytoniowym, tuż przed wojną w Borszczowie w woj. tarnopolskim, po wybuchu II wojny światowej aresztowany przez Rosjan i wywieziony do Rosji, wstąpił do PSZ w ZSRR gen. Władysława Andersa, zmarł w szpitalu wojskowym, pochowany prawd. w zbiorowej mogile k. Merke

 75. Jerzy Szaniawski, c. 1925, akt. 1925
 76. Jerzy Szyszko, c. 1925, akt. 1925-26
 77. Bernard Śmielewski, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 78. Bronisław Świątkowski, student SGGW, akt. 1925-30, sekretarz sem. let. 1925/26
 79. Józef Tauzowski, student WSH, akt. 1925-33, prezes sem. zim. 1927/28, prezes sem. zim. 1931/32
 80. Jan Trzaska, student PW, akt. 1924-33
 81. Jerzy Turski, student UW, c. 1925 (?), akt. 1925-30
 82. Wiesław Winiarski, student UW, c. 1932/33, akt. 1932/33
 83. Witold Winiarski, student UW, akt. 1927-33
 84. Mieczysław Wróblewski, student UW, c. 1925, akt. 1925-33, sekretarz sem. let. 1927/28
 85. Zygmunt Zaleski, akt. 1924-25, prezes sem. zim. 1924/25
 86. Aleksander Zambrzycki, akt. 1924-25, olderman sem. zim. 1924/25
 87. Bohdan Zembrzuski, akt. 1924-25, wiceprezes sem. zim. 1924/25, prezes sem. let. 1924/25
 88. Zdzisław Zieliński, student WSH, c. 1924/25, akt. 1924/25-31
 89. Aleksander Żelazny, student PW, akt. 1927-33

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1924-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 2 IX 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Unia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 2 IX 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }