Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /en/wp-content/themes/default/page.php on line 3

Vigintia

Dekiel Vigintii - vide Poszukiwania. Nazwa:
Korporacja Vigintia
Siedziba:
Warszawa
Data powstania:
1925 r.
Barwy:
wiśniowa – biała – złota
Dewiza:
„Salus Rei Publicae Suprema Lex” („Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem”)

Rys historyczny

Vigintia została założona w 1925 r.

W roku powstania została członkiem Konwentu Polskich Korporacji Akademickich - organizacji międzykorporacyjnej o charakterze “narodowo-państwowym”. Za sprawą ostatniego prezesa Konwentu Mieczysława Dębickiego z Vigintii w 1927 r. Konwent podjął decyzję, aby związki członkowskie przystąpiły do Związku Polskich Korporacji Akademickich. W konsekwencji w 1927 r. także Vigintia wstąpiła do Związku (data starszeństwa związkowego: 15 V 1927 r.). Kandydowała przy K! Sarmatia. Prawa członka rzeczywistego Związku uzyskała w październiku 1930 r. W konsekwencji “reform” jędrzejewiczowskich po 1933 r. zanikła.

Siedziba korporacji mieściła się: w roku akademickim 1927/28 przy ul. Marszałkowskiej 73/1, w roku akademickim 1928/29 przy ul. Zielonej 11, a w latach 1929-33 przy ul. Elsterskiej 11.

Całkowita ustalona, niekompletna imienna lista członków obejmuje 43 nazwiska, w tym jednego członka honorowego.

Brak wiadomości o powojennej działalności Vigintia i spotkaniach jej członków.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Vigintii obejmuje 43 nazwiska. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

 1. Zdzisław Dębicki, (19 stycznia 1871 w Warszawie - 7 maja 1931 w Warszawie) z rodziny ziemiańskiej z Wołynia, s. Gustawa i Aleksandry z Kowalskich,
  absolwent Gimnazjum w Dorpacie, student med. i prawa Uniwersytet Warszawski 1891-94, aresztowany w 1894 za udział w manifestacji na cześć 100. rocznicy powstania kościuszkowskiego, więziony na Pawiaku oraz skazany na dwa lata zsyłki do Orska na Uralu, absolwent prawa Uniwersytet we Lwowie 1898, od 1896 członek Ligi Narodowej, od 1899 w Warszawie, dziennikarz, publicysta, krytyk literacki, pisarz, red. naczelny Tygodnika Ilustrowanego 1918-29, odznaczony Nagrodą Literacką m. st. Warszawy 1931, Filister honorowy Vigintii

Członkowie rzeczywiści

 1. Karol Augustowski, student PW, akt. 1927-32, prezes sem. let. 1928/29 i sem. let. 1929/30, wiceprezes i olderman sem. zim. 1931/32 i sem. zim. 1932/33
 2. Melik Zade Azis Bel, student PW, c. 1931/32, akt. 1931/32-32
 3. Antoni Banasiński, (1908? - 1993) brat Kazimierza (Vigintia), student UW, akt. 1928-33, sekretarz sem. let. 1927/28, prezes sem. zim. 1930/31
 4. Kazimierz Banasiński, ( - przed 1970) brat Antoniego (Vigintia), student PW, akt. 1927-33, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
  Władysław Basza, student SGGW, akt. 1931-33, sekretarz sem. zim. 1931/32 i sem. zim. 1932/33

 5. Wincenty Bieganik, student UW, akt. 1927-31
 6. J. Bieroński, mgr
 7. Chojnacki, (?)
 8. Stefan Chyliński, student WSH, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 9. Marjan Chwalibóg, (1902-1983) student i absolwent 1931 Wydziału Mechanicznego PW, akt. 1927-31, po studiach pracownik Katedry Części Maszyn PW, po wojnie dyrektor Centralnego Biura Technicznego Maszyn Włókienniczych, od 1947 pracownik PŁ, najpierw jako kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Mechanicznych, a następnie twórca i kierownik Katedry Części Maszyn Włókienniczych PŁ, prodziekan Wydziału Włókienniczego 1954-60, w pracy naukowej zajmował się zagadnieniami mechaniki, konstrukcji i eksploatacji maszyn włókienniczych
 10. Roman Cieślikiewicz, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 11. Mieczysław Dębicki, (1 stycznia 1905 w Warszawie - 21 czerwca 1977) absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie 1924, student Wydziału Mechanicznego PW 1925-28 oraz student i absolwent (dyplom z wyróżnieniem) Wydziału Mechanicznego PL 1929-32, akt. 1927-32, wiceprezes sem. let. 1927/28, ostatni prezes Konwentu Polskich Korporacji Akademickich, działacz Obozu Wielkiej Polski, po wojnie m.in. pracownik biura technicznego fabryki silników lotniczych Škoda na Okęciu oraz Państwowych Zakładów Inżynierii, od 1936 wykładowca Państwowej Szkole Technicznej Lotniczo-Samochodowej, w czasie okupacji w AK, po wojnie m.in. pracownik PG, w 1946 organizator Katedry Budowy Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego PG, prof. nadzw. 1949, prof. zw. 1960, w latach 1946-47 wraz z inż. Jerzym Wernerem w oparciu o przedwojenny PZInż 713 skonstruował pierwszy powojenny polski samochód ciężarowy Star 20, który trafił do masowej produkcji i był produkowany w latach 1948-57
 12. Jerzy Dudziński, student UW, akt. 1927-33, sekretarz sem. let. 1929/30, wiceprezes sem. zim. 1930/31, prezes sem. zim. 1931/32 i sem. zim. 1932/33
 13. Tadeusz Fiutowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 14. Mikołaj Grell, student PW, akt. 1927-33
 15. Bolesław Hertmanowicz, student PW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 16. Józef Janiec, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 17. Radosław Kochlewski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, sekretarz sem. let. 1928/29, wiceprezes sem. let. 1929/30, miał zginąć w Katyniu (?)
 18. Zbigniew Koczanowicz, student SGGW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 19. Aleksander Król, student UW, c. 1930/31, akt. 1930/31-33
 20. Mieczysław Kubacki, student PW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 21. Stanisław Kwarczyński, student UW, akt. 1927-33, prezes sem. let. 1927/28
 22. Stefan Lech, student SGGW, c. 1927/28, akt. 1927/28-29
 23. Stanisław Lipowski, student UW, akt. 1927-29
 24. Stefan Matusiak, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 25. Edward Meissner, student WSH, akt. 1927-29
 26. Marian Molga, student SGGW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 27. Adam Moryciński, (1902-1970) student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-31, wiceprezes sem. let. 1928/29
 28. Stefan Moryciński, (1903-1984) student PW, akt. 1927-31
 29. Jan Olech, student SGGW, akt. 1927-31
 30. Jan Pawłowski, student PW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 31. Ludwik Stępniewski, student UW, c. 1929/30, akt. 1929/30-33
 32. Eugeniusz Szadkowski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33, sekretarz sem. zim. 1930/31
 33. Gustaw Szeller (Szellar), student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 34. Janusz Ślaski, student SGGW, c. 1927/28, akt. 1927/28
 35. Witold Świderski, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 36. Edward Tołubiński, student WSH, c. 1927/28, akt. 1927/28-30
 37. Edward Treszczanowicz, (1908-1985) student UW, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 38. Ludwik Witkowski, student UW, akt. 1927-31

  Zygmunt Wójcik, lata 30-te (?).

 39. Zygmunt Stanisław Wójcik, (27 kwietnia 1907 w Kielcach - 6 stycznia 1981 w Bydgoszczy) s. Adama i Antoniny z d. Nowicka, absolwent Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach 1925, student i absolwent (mgr) chemii UW, akt. 1927-33, po studiach kierownik laboratorium i chromowni w Zakładach Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i S-ka w Warszawie, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w 41 Dywizjonie Artylerii Lekkiej w obronie Warszawy, więzień obozów jenieckich w XB Nienburg, XVIII C Spittal i II C Woldenberg, po wojnie instruktor uprawy tytoniu w Zakładzie Uprawy Tytoniu w Grudziądzu, w 1947 aresztowany i skazany w trybie doraźnym za działania na szkodę Skarbu Państwa na pięć lat więzienia, zwolniony przedterminowo, od 1952 do emerytury w Spółdzielni Pracy Wytwórni Barwników i Wyrobów Chemicznych w Bydgoszczy (przemianowanej na Spółdzielnia Pracy “Technochemia”) kolejno jako majster produkcji, kierownik laboratorium, kierownik działu produkcyjnego i kierownik Zakładu, działacz społeczny PTTK, Związku Kynologicznego oraz spółdzielni mieszkaniowej, żeglarz, hobbysta fotografik, pochowany na cmentarzu parafii pw. św. Wincentego a Paulo przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy

 40. Zade Rahim Zejnał (Zejnal), student WSH, c. 1931/32, akt. 1931/32-33
 41. Stanisław Żaboklicki, student UW, c. 1927/28, akt. 1927/28-33
 42. Zygmunt Żurkowski, (?)

Listę członków opracowano na podstawie:

1) biuletynów Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego z lat 1927-1933,
2) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
3) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Vigintia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 15 IX 2010 r.
Ostatnia zmiana: 20 XI 2010 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Vigintia (Warszawa), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 20 XI 2010 r.

About the Archive  |  Fraternities Museum  |  Contact  |   Polish © Fraternities Archive     Legal note  |  Site map  | 
Search    »
created by { re.PUBLIK }