K! Rosevia

Dekiel Zbigniewa Osuchowskiego. Nazwa:
Polska Korporacja Akademicka “Rosevia” przy Politechnice Gdańskiej
Siedziba:
Gdańsk
Data powstania:
semestr zimowy 1925/1926 r.
Barwy:
brązowa – biała – złota (symbolika barw: ofiarną i rzetelną pracą - przy czystych metodach - dążyć do świetności Rzeczypospolitej)
Dewiza:
„In mari salus Rei Publicae” („W morzu świetność Rzeczy Pospolitej”)

Rys historyczny

Kartka z pieczęcią Korporacji Weneda, 1924 r.

Rosevię założyła w semestrze zimowym 1925/1926 r. (prawd. 14 XI 1925 r. bądź 14 II 1926 r.) grupa byłych członków K! Gedania. Pomysł powołania nowej korporacji zrodził się trzy lata wcześniej. Początkowo miała ona nosić nazwę “Weneda”, ale inicjatywa ta z nieznanych przyczyn nie zakończyła się sukcesem. Do rejestracji Rosevii na Politechnice Gdańskiej doszło po kilku miesiącach 14 VI 1926 r., gdyż władze uczelni przez pewien czas kwestionowały dewizę nowej korporacji odwołującą się do idei więzi Polski z morzem.

Tarcza z barwami i cyrklem Rosevii.

Od 1926 r. należała do Związku Polskich Korporacji Akademickich (data starszeństwa związkowego: 14 VI 1926 r.). Kandydowała pod opieką K! Z.A.G. Wisła. W 1933 r., w związku ze sporami na tle reakcji korporacji związkowych na ograniczenia przez władze sanacyjne autonomii szkół wyższych, wystąpiła ze Związku. Powróciła do niego w okresie między 1935 r. a 1937 r. Koło Filistrów istniało od 27 III 1927 r.

Korporacja Rosevia, 17 VII 1926 r.

Zgodnie z dewizą Rosevia była korporacją o charakterze morskim. Jako główne zadanie przyjęła krzewienie umiłowania wybrzeża i morza polskiego oraz propagowanie ich znaczenia dla państwa, a także prowadzenie prac społeczno-kulturalnych i oświatowych na terenie Wolnego Miasta Gdańska oraz na Kaszubach.

Charakter morski korporacji determinował także aktywność sportową. Korporacja korzystała z należących do Polskiego Yachtklubu w Gdańsku dwóch jachtów “Olga” i “Pirat” i szkoliła swych członków - jak pisano - “w yachtingu”.

Ślub Tadeusza Rzeszewskiego, październik 1938 r.

Rosevia zawarła w 1926 r. kartel z K! Masovia z Poznania.

Całkowita ustalona, choć niekompletna imienna lista członków obejmuje 119 nazwisk, w tym dziesięciu członków honorowych.

O działalności Rosevii, a także o spotkaniach jej członków w czasie wojny i w okresie powojennym brak niemal jakichkolwiek danych.

Lista członków

Poniższa, niekompletna lista członków Rosevii obejmuje niemal sto dwadzieścia nazwisk. Będziemy wdzięczni za jej uzupełnianie i korektę, przesyłanie danych biograficznych i fotografii członków korporacji (vide Kontakt), jak także za pomoc w poszukiwaniach materialnych śladów oraz wszelkich informacji o samej korporacji (vide Poszukiwania).

Członkowie honorowi

  Franciszek Fojut, dwudziestolecie.

 1. Franciszek Fojut, (25 września 1886 w Turzy w pow. wągrowieckim - 1 stycznia 1940 w Nowym Porcie) s. Franciszka (nauczyciela) i Anastazji z d. Wegenke, matura Gimnazjum w Wągrowcu, 1901, student Politechniki w Charlottenburgu pod Berlinem oraz Wydziału Budowy Maszyn PG 1907-13, założyciel 1913 i pierwszy prezes Związku Akademików Gdańskich, po studiach pracował w stoczniach Atlaswerke w Bremie i Vulkanwerke w Hamburgu, a także w fabryce maszyn Tempelhof pod Berlinem, po I wojnie od 1920 organizował Wydział Techniczny Dyrekcji Dróg Wodnych w Toruniu, naczelnik Oddziału Budowy Maszyn Gdańskiej Rady Portu i Dróg Wodnych 1924-39, działacz Polonii gdańskiej (Związku Polaków oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży), Filister honorowy Rosevii, 1 września 1939 aresztowany przez Gestapo, osadzony w więzieniu, zamordowany w obozie w Nowym Porcie 1940, pochowany 8 stycznia 1940 na Cmentarzu Wysokiej Góry na Zaspie w Gdańsku (nr gr. 309), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
  [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): Marian Pelczar, Fojut Józef, PSB, t. 7; relacja Natalii Matuszewskiej]

 2. Hirsz, dr, działacz Polonii Gdańskiej, Filister honorowy Rosevii [prawd. Wiktor Hirsz (16 grudnia 1886 r. koło Wejherowa - 20 kwietnia 1940 w Stutthofie) z rodziny kaszubskiej, s. Józefa i Marianny z d. Puzdrowska, ukończył szkołę podstawową w Kielnie, a gimnazjum w Wejherowie (matura 1906), studia stomatologiczne w Berlinie i Tybindze, po ich ukończeniu praktyka prywatna w Nowem n. Wisłą, a następnie
  w Elblągu, 1918-20 aktywny w akcjach plebiscytowych na rzecz Polski w Prusach Wschodnich, wydalony
  z Elbląga przeniósł się do Wolnego Miasta Gdańska, gdzie działał w zarządzie Związku Polaków, Związku Powstańców i Wojaków, Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, leczył bezpłatnie polskich studentów PG oraz uczniów Gimnazjum Polskiego w Gdańsku, aresztowany przez Gestapo 3 listopada 1939, osadzony w obozie w Nowym Porcie, a potem w Stutthofie, skąd przeniesiony do KZ Oranienburg, gdzie został zamordowany]

 3. Konstanty Jacynicz, (28 czerwca 1889 - 11 grudnia 1970 w Warszawie) oficer carskiej floty, dowódca I Pułku Morskiego, szefa Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, dyrektor Biura Portowego przedsiębiorstwa armatorskiego Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A., pierwszy prezes Polskiego Klubu Morskiego, w czasie wojny w ZWZ-AK “”Żmudzin”", pionier maklerstwa okrętowego w Szczecinie
 4. Edmund Jaraczewski, ojciec Zbigniewa i Lucjana (obaj Masovia) absolwent Uniwersytetu w Lipsku, farmaceuta, właściciel apteki w Bydgoszczy
 5. Hilary Ewert-Krzemieniewski, (13 stycznia 1885 - 24 marca 1951) prawnik, starosta powiatowy z Wągrowca, pierwszy gdyński adwokat i notariusz, wicewojewoda Pomorski, wiceburmistrz Gdyni

  Julian Rummel, prawd. ok. 1930 r.

 6. Julian Rummel, (29 września 1878 w Libawie na Łotwie - 22 kwietnia 1954) s. Władysława, ojciec Aleksandra (Helania), inż. budowy okrętów, prezes związku towarzystw żeglugi morskiej w Rosji 1909, działacz społeczny i gospodarczy, współtwórca idei Gdyni, dyrektor Żeglugi Polskiej w Warszawie 1926 (?), prezes Związek Armatorów Polskich, prezes Związek Maklerów Polskich, wiceprezes Instytutu Bałtyckiego, inicjator wielu pionierskich przedsięwzięć związanych z morzem, Filister honorowy Pomeranii, Helanii i Rosevii, autor wspomnień “Narodziny żeglugi” (1980)

 7. Trzcińki, absolwent Uniwersytetu w Lipsku, prawnik, adwokat
 8. Józef Unrug, (7 października 1884 w Brandenburgu - 28 lutego 1973 w Paryżu) wiceadmirał i morski oficer pokładowy okrętów podwodnych, w czasie pierwszej wojny światowej był dowódca okrętu podwodnego i flotylli okrętów podwodnych w niemieckiej flocie, następnie w odrodzonej polskiej Marynarki Wojennej, od 1925 do 1939 dowódca Floty i Obszaru Nadmorskiego, w trakcie kampanii wrześniowej dowódca Obrony Wybrzeża, po wyjściu z niewoli niemieckiej pod koniec II wojny światowej I zastępca szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej
 9. Witkowski, komandor (Gdynia)

  Tadeusz Ziółkowski, prawd. ok. 1930 r.

 10. Tadeusz Ziółkowski, (5 czerwca 1886 w Wiskitnie k. Koronowa - 11 stycznia lub 22 marca 1940 w Stutthofie), kapitan żeglugi wielkiej, komandor pilotów portu gdańskiego, “Pierwszy żeglarz Rzeczypospolitej”, 25 VIII 1939 aresztowany przez Niemców za odmowę wprowadzenia do portu pancernika “Schleswig-Holstein”, ponownie aresztowany 1 IX 1939, osadzony w Stutthofie i rozstrzelany

Członkowie rzeczywiści

 1. Jan Anioła, (11 kwietnia 1908 w m. Lasek k. Poznania - 5 października 1998 w Krakowie) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1930-35, c. 1929?, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, oraz kampanii francuskiej 1940, internowany w Szwajcarii, po wojnie m.in. dyrektor Huty im. Lenina, prof. i rektor AGH, doktor honoris causa AGH
 2. Herman Baran, (1905 w Bełchatowie - 1945 w Bełchatowie) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-32, dpl. 1933
 3. Stefan Baranowski, (ok. 1900 - ) student Wydziału Elektrycznego PG 1923-30, założyciel Rosevii
 4. Czesław Bartkiewicz, (30 sierpnia 1904 w Lutomiersku - 20 sierpnia 1983 w Warszawie) matura Łódź 1925, student Wydziału Elektrycznego PG 1925-35, sekretarz 1928, dpl. 1935, więzień m.in.. Obozu w Mauthausen, po wojnie m.in. Dyrektor Zakładów Wytwórczych Wyłączników Wysokiego Napięcia

  Marian Bazylko, lata studiów (?).

 5. Marian Bazylko, (1 lipca 1904 w Warszawie - 30 kwietnia 1971 w Warszawie) s. Karola (zastępcy maszynisty na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej) i Magdaleny z Bernardów, absolwent Szkoły Handlowej Męskiej w Lublinie oraz podchorążówki w Lublinie, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1927-31 i 1932-34, dyplom inż. 1936, członek Zarządu Bratniej Pomocy Studentów PG, pracował w Państwowej Fabryce Broni w Radomiu 1937-39, jednocześnie nauczyciel w Państwowych Szkołach Przemysłowych w Radomiu, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 walczył w obronie Radomia, w czasie okupacji pracował w Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft Waffenfabrik (Fabryka Broni) w Radomiu 1939-41 i Zakładach Elektromechanicznych inż. Ludwika Jekiełka w Radomiu 1941, od 1941 prowadził Sklep “Bazar w Zamościu, po wojnie współorganizator i dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Zamościu 1946-48, nauczyciel w Techniku Ekonomicznym, Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, Studium Nauczycielskim oraz Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu, członek ZNP, ostatnie miesiące życia spędził w Warszawie 1970-71, pochowany na Starych Powązkach (kw. 105, rz. 6, g. 9) [Źródła (poza wskazanymi poniżej spisu członków): relacja Teresy Bazylko-Boratyn]

 6. Henryk Bąk, ( - 1943 w Rawiczu) student Wydziału Chemicznego PG 1933-39, członek zarządu Bratniej Pomocy i Koła Chemików, żołnierz AK w Wielkopolsce, aresztowany przez Gestapo i skazany, wyrok wykonano w więzieniu w Rawiczu

  Mieczysław Bogusz, 1926 r.

 7. Mieczysław Bogusz, (1906-1975) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1925-32, c. 1926, członek Zarządu Bratniej Pomocy

  Henryk Borówka, 1926 r.

 8. Henryk Borówka, ( - lata 50-te) student Wydziału Chemicznego PG 1929-34, c. 1926

 9. Bruno Borzyszkowski, (ok. 1900 - zm. w Kartuzach) student Wydziału Elektrycznego PG 1922-30, współorganizator Polskiego Domu Akademickiego i Bratniej Pomocy
 10. Józef Chmielarz, (23 sierpnia 1904 w Sosnowcu - 1977) student Wydziału Elektrycznego PG 1925-32, aktywny działacz harcerski i akademicki, w czasie wojny działacz konspiracyjny
 11. Karol Czapke, ?, członek K! Gedania
 12. Stefan Czarnecki, (13 kwietnia 1912 w Toruniu - 10 maja 1975) absolwent Gimnazjum im. Mikolaja Kopernika w Toruniu, student Wydziału Okrętowego PG 1929-39, I wiceprezes sem. let. 1936/37, po wojnie m.in. wykładowca PG 1945-55, dyrektor Zjednoczenia Stoczni, dyrektor Gdańskiej Stoczni Remontowej, dyrektor Polskiego Rejestru Statków, szef Polskiej Misji Morskiej w Kopenhadze, attache d/s Morskich przy Ambasadzie PRL w Kopenhadze, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP

  Narcyz Jan Dakowski, druga poł. lat 30-tych.

 13. Narcyz Jan Dakowski, (12 grudnia 1909 w Starogardzie Gdańskim - 10 kwietnia 1944 w Warszawie) s. Józefa i Marii z d. Dittman, absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy, student Wydziału Budowy Maszyn 1936-39, w czasie okupacji prowadził w Warszawie zakład fotograficzny “Filmówki Foto-Da-Na”, w konspiracji w Biurze Propagandy i Informacji Komendy Głównej AK, aresztowany, aresztowany w 1944, więziony na Pawiaku, rozstrzelany przez Niemców

 14. Janusz Dandelski, student Wydziału Elektrycznego PG 1931-37

  Feliks Dekowski, druga poł. lat 30-tych.

 15. Feliks Dekowski, (6 stycznia 1916 - po 1986) absolwent Gimnazjum w Świeciu nad Wisłą 1935, student Wydziału Budowy Okrętów 1936-39, stypendysta Marynarki Wojennej WP, sekretarz Rosevii 1938, sekretarz Gdańskiego Koła Międzykorporacyjnego 1937 (?), od sierpnia 1939 w Wielkiej Brytanii na praktyce w Stoczni “Vcers Armstrongs Ltd.” w Barrow w Furness, student i absolwent Uniwersytetu w Newcastle 1942-44, następnie pracował w Wydziale Morskim Ministerstwa Przemysłu Handlu i Żeglugi Rządu RP w Londynie, po wojnie pozstał na emigracji w Wielkiej Brytanii, projektował statki jako naval architect w firmie Consultants w Londynie 1945-51, a następnie pracował w tej samej branży jako kierownik działu technicznego w Kompanii A. J. Chandris w Londynie 1951-81, na starość przeniósł się z rodziną do Francji

 16. Eryk Diesner, student Wydziału Okrętowego PG 1937-39
 17. Jerzy Wojciech Doerffer, (21 kwietnia 1918 w Łące Wielkiej - 9 sierpnia 2006 w Sopocie) student Wydziału Okrętowego PG 1936-39 oraz 1940-42 Uniwersytet w Glasgow, c. 1936, skarbnik sem. let. 1936/37, I wiceprezes 1938, dpl. 1942, specjalista w dziedzinie budowy okrętów i animator polskiego okrętownictwa, profesor i rektor Politechniki Gdańskiej, doktor honoris causa kilku wyższych uczelni
 18. Jan Fengler, (ok. 1900 - ) student Wydziału Elektrycznego PG 1922-28
 19. Jan Fijałkowski, ( - po 1945 w Warszawie) student Wydziału Budowy Maszyn 1929-33
 20. Zbigniew Filarski, ( - 22 grudnia 2005) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1936-39, c. 1937, inż. mechanik PG
 21. Jan Jerzy Gabler, (16 czerwca 1908 w Warce k. Warszawy - 1986) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1927-34, c. 1928, I wiceprezes sem. zim. 1931/32, inż. mechanik PG 1935, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, więzień obozu jenieckiego w Murnau, po wojnie przez ćwierć wieku w Australii, wrócił do kraju
 22. Józef Gaudyn, (1 marca 1907 - 15 stycznia 1942) student Wydziału Lotniczego PG 1928-37, podczas wojny pilot-insruktor w szkole w Hucknal (Anglia), zginął w wypadku lotniczym
 23. Antoni Gbiorczyk, (ok. 1915 - ) student PG 1937-39

  Jan Gembarski, 1926 r.

 24. Jan Gembarski, ( - 1 marca 1993) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1925-31, założyciel Rosevii, wiceprezes 1928, inż. mechanik PG

 25. Paweł Gembarski, (11 kwietnia 1907 w Toruniu - 9 maja 1951 w Gdańsku) student Wydziału Okrętowego PG 1927-34, po wojnie kierownik Działu Podtorza i Mostów przy Dyrekcji Okręgowej PKP w Bydgoszczy, a potem w Gdańsku
 26. Henryk Giełdzik, (12 kwietnia 1906 w Duisburgu - 11 października 1981) absolwent Gimnazjum Humanistycznego w Ostrowie Wlkp. 1927, student Wydziału Budowy Okrętów PG 1928-34, po studiach pracował w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie w drugiej stoczni gdyńskiej starszy konstruktor, kierownik biura konstrukcyjnego oraz dyrektor ds. technicznych, projektant statku inspekyjnego Rybołówstwa “Birkut”, pogłębiarki dla Wisły, pierwszego kutra śledziowego, w czasie okupacji pracował jako robotnik i technik przy melioracyjnych i budowie mostów w Toruniu, od 1945 dyrektor późniejszej Stoczni Północnej, główny projektant statku “Sołdek”, zatrudniony jako III, II i I mechanik na statkach Polskiej Marynarki Handlowej 1954-64, a następnie przedstawiciel na teren Polski “Bureau Veritas”
 27. Feliks Grochowski, (14 grudnia 1912 we wsi Subkowych k. Tczewa - 7 marca 1994 we Władysławowie) absolwent Gimnazjum Mikołaja Kopernika 1932, student 1934-39 i absolwent (inż. budowy okrętów) 1949 Wydziału Budowy Okrętów PG, c. 1934, ppor. rez., w wojnie obronnej 1939 w zgrupowaniu gen. Władysława Bortnowskiego, następnie w obozie jenieckim w Woldenbergu, inwalida wojenny, po wojnie m.in. w warsztatach PRCiP w Gdańsku, jako konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych i w Towarzystwie Klasyfikacyjnym Polski Rejestr Statków 1960-77, więzień polityczny 1952-53, przewodnik PTTK, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, bezpartyjny, pochowany we Władysławowie
 28. Edward Günther, student Wydziału Elektrycznego PG 1929-37, I wiceprezes sem. let. 1932/33
 29. Willy Heinemann, student PG 1929-34, prezes sem. let. 1932/33

  Edmund Henkel, 1927 r.

 30. Edmund Henkel, (1898? - 11 listopada 1939 w Piaśnicy k. Wejherowa) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1923-30, założyciel Rosevii

 31. Jerzy Hordyjewski, (4 września 1906 w Kutnie - 26 marca 1974 w Gdańsku) absolwnet gimnazjum w Puławach, student Wydziału Okrętowego PG 1927-34, dpl. 1938
 32. Stanisław Horeczko, (1912 - ) student Wydziału Okrętowego PG 1929-39, c. 1930, magister inż. PG
 33. Adam Jakubowski, student Wydziału Okrętowego PG 1937-39, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, w niewoli niemieckiej jeniec stalagu LN6, dpl. Uniwersytet Newcastle 1948, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii
 34. Drogowit Janaszewski, (6 września 1908 w Czechosłowacji - 2003) student Wydziału Chemicznego PG 1928-32, c. 1928, magister inż. chemii, przed wojną dyrektor fabryki porcelany w Chodzierzy i Ćmielowie, po wojnie dyrektor techniczny Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Budowlanych Okręgu Warszawskiego 1946-50, założyciel i pracownik Biura Studiów i Projektów Przemysłu Ceramiki Budowlanej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskich OOP
 35. Alfons Januszewski, ( - 1946 w Warszawie) student Wydziału Chemicznego 1925-34, c. 1926

  Ludwik Jekiełek, 1927 r.

 36. Ludwik Jekiełek, (ok. 1900 - 1950 w Krakowie) student Wydziału Elektrycznego PG 1922-31, inicjator i założyciel Rosevii, autor deklaracji ideowej i statutu, prezes 1928, sternik, żeglarz morski

  Antoni Jezierski, druga poł. lat 30-tych.

 37. Antoni Jezierski, (21 maja 1917 w Poznaniu - 1982 w Szczecinie) absolwent Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student Wydziału Elektrycznego PG 1936-39, dpl. 1946, asystent i zastępca profesora PSz, kawaler OOP

  Jerzy Kabis, prawd. pierwsza poł. lat 30-tych.

 38. Jerzy Kabis, student Wydziału Architektury PG 1931-36

 39. Leon Kalinowski, ( - 1939) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1928-33, poległ w kampanii wrześniowej 1939
 40. Marian Kamiński, brat Wacława (Rosevia)

  Wacław Kamiński, 1927 r.

 41. Wacław Kamiński, ( - 1938/39) brat Mariana (Rosevia), student Wydziału Budowy Maszyn PG 1923-29, założyciel Rosevii, pochowany na Cmentarzu w Otwocku

 42. Edwin Karabasz, student Wydziału Elektrycznego PG 1927-32

  Józef Kaźmierczak, 1926 r.

 43. Józef Kaźmierczak, (1903-1953) student Wydziału Okrętowego 1925-32, c. 1926, profesor PG, kierownik Katedry Teorii Okrętu, dyrektor Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych w Gdańsku

 44. N. Kiełbaska, prezes Korporacji Weneda 1923
 45. Leon Kitzmann, student PG ok. 1931

  Albin Klewicz, 1926 r.

 46. Albin Zygmunt Klewicz, (18 grudnia 1902 w Gętomie k. Pelplina - 9 maja 1966 w Sztumie) brat Mariana (Rosevia), student PG 1922-30, c. 1926

 47. Marian Klewicz, (24 marca 1907 w Gętomie k. Pelplina - 25 września 1987 w Buenos Aires) brat Albina (Rosevia), student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1929-34, II wiceprezes sem. zim. 1931/32, sekretarz Bratniej Pomocy Studentów PG 1939/31, po wojnie na emigracji w Argentynie
 48. Władysław Konasiński, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1925-39
 49. Korytowski, komandor [prawd. Karol Korytowski pseud. Karol Mora (28 stycznia 1892 - 11 października 1966 w Londynie) - kontradmirał i morski oficer pokładowy okrętów nawodnych, podczas I wojny światowej służył na jednostkach pływających w Austro-Węgrzech, w odrodzonej polskiej Marynarce Wojennej, w której był m.in. dowódcą ORP Komendant Piłsudski, szefem Sztabu Dowództwa Floty i szefem Sztabu Kierownictwa Marynarki Wojennej, w trakcie II wojny światowej zajmował stanowisko zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.

  Władysław Krawczyk, lata 30-te.

 50. Władysław Krawczyk, (19 października 1908 w Petersburgu - 19 sierpnia 1963 w Kazimierzu Pomorskim) s. Andrzeja i Florentyny z d. Rapacka, absolwent Koedukacyjnego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Brzezinach k. Łodzi, student i absolwent Wydziału Chemicznego PG 1927-33, po studiach pracował w Zakładach Metalowych “Norblin B-cia Buch i T. Werner” w Głownie k. Łowicza oraz w Biurze Studiów Huty Cynku i Ołowiu w Wełnowcu k. Katowic 1936-39, po wybuchu wojny przedostał się przez Rumunię i Turcję do Francji, w 1940 w WP we Francji, m.in. kierował odlewnią Przedsiębiorstwa Societe Cuivre et Alliages w Genneviliers k. Paryża oraz w Limoges, po upadku Francji w schronisku PCK w Aix-Les-Bains, po wyzwoleniu Francji ewakuowany do Wielkiej Brytanii, pracował w odlewni brązów “High Duty Alloys” równocześnie przygotowując doktorat w St. Andrews University, w listopadzie 1946 wrócił do Polski, kierownik laboratorium i kierownik kontroli produkcji w Rafinerii Metali „Wrocław” 1947-50, asystent Dyrektora Naczelnego Centralnego Zarządu Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach 1950-51, Dyrektor Departamentu Metali Nieżelaznych początkowo w Centralnym Urzędzie Gospodarki Materiałowej, a następnie w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie 1951-57, od 1957 w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, Dyrektor Zespołu Techniki oraz Dyrektor Biura, w 1962 powołany na stałego przedstawiciela Polski przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, autor licznych publikacji w zakresie energii jądrowej, odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, laureat nagrody państwowej II stopnia, zginął w wypadku samochodowym, pochowany na Powązkach w Warszawie

 51. Bogdan Krąkowski, student Wydziału Budowy Maszyn 1937-39
 52. Jarosław Kucharski, (ur. w Poznaniu - lata 60-te w Tarnowskich Górach) student Wydziału Budowy Maszyn 1928-34, prezes Bratniej Pomocy Studentów PG 1930/31, prezes Gdańskiego Koła Miedzykorporacyjnego 1931, po wojnie m.in. Dyrektor Centralnego Biura Konstrukcyjnego w Tarnowskich Górach
 53. Bazyli Kuszyński, student Wydziału Chemicznego PG 1925-32, absolwent farmacji UP
 54. Lucjan Lewandowski, student Wydziału Okrętowego PG 1937-39

  Alfons Licznerski, 1926 r.

 55. Alfons Licznerski, (25 września 1902 w Sampławie w pow. lubawskim - 8 czerwca 1976 w Bydgoszczy) s. rolnika Józefa i Otylii z d. Zdrojewska, daleki krewny Józefa (Masovia), uczeń progimnazjum w Lubawie 1915-21, od 1917 członek tajnego Towarzystwa Tomasza Zana, a później skautingu i harcerstwa, uczeń i absolwent Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 1921-24, po maturze odbywał służbę wojskową w 9/16 Pułku Artylerii Piechoty w Grudziądzu 1924, student i absolwent Wydziału Architektury PG 1925-33 (dyplom 1934), c. 1926, po studiach kierował budową rzeźni miejskiej w Płocku 1934-35, a następnie na przełomie 1935/36 rozbudową gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku, od 1936 projektant w Bydgoszczy, projektant i kierownik budów miejskich, od 1938 kierownik Referatu Wykonawstwa Inwencji Miejskich w Bydgoszczy, członek Polskiego Związku Zachodniego, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz w Towarzystwie Miłośników Miłośników Miasta Bydgoszczy, we wrześniu 1939 aresztowany za przynależność w Polskim Związku Zachodnim, 1 października 1939 zwolniony i zatrudniony w Stadtbauamt w Bydgoszczy, w lutym 1944 wcielony do armii niemieckiej, wyzwolony w amerykańskiej strefie okupacyjnej w listopadzie 1945, po wojnie zorganizował i kierował pracownię projektową w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy 1945-48, współtwórca i główny architekt w oddziale Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego 1948-55, kierownik Wojewódzkiej Pracownik Urbanistycznej 1955-58, kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 1958-66, projektował m.in. gmach Teatru Polskiego i budowę nowych osiedli w Bydgoszczy, artysta malarz, publicysta, działacz społeczny, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP, odznaką “Bydgoszcz-Zasłużonemu Obywatelowi”, “Złotą Odznaką Urbanistów Polskich”, pochowany na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy, jedną z ulic Bydgoszczy-Fardonu nazwano jego imieniem [zob. także (w:) Jerzy Szews, Słownik biograficzny Ziemi Lubawskiej 1244-2000, Lubawa 2000]

 56. Boleslaw Litwinow, ( - 1938 w Gdańsku) student Wydziału Okrętowego PG 1937-38, zmarł tragicznie we Wrzeszczu
 57. Alfons Nikodem Maciejewski, (14 lipca 1910 w Berlinie - 27 kwietnia 1949 w Gdańsku) absolwent Gimnazjum Polskiego w Gdańsku, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1927-33

  Aleksander Majka, prawd. ok. 1930 r.

 58. Aleksander Majka, ( 24 listopada 1906 w Zaborowie - 13 stycznia 1977 w Tarnowskich Górach) s. Jana (rolnika) i Anastazji z d. Krajewska, absolwent Gimnazjum Klasycznego w Brodnicy, student i absolwent (inż.) Wydziału Chemicznego PG 1928-33, kierownik wydziału w Zakładach Chemicznych Przeróbki Drewna w Hajnówce, w czasie okupacji skierowany przez Arbeitsamt do  przymusowej pracy jako technolog w koksowni węgla kamiennego w okolicach Lipska, po wojnie pracował przy budowie Kombinatu Siarkowego w Tarnobrzegu, a później  w Biurze Projektów “Koksoprojekt ” w Zabrzu, pochowany na Cmentarzu w Górznie [Źródła [poza wskazanymi poniżej spisu członków: relacja syna Janusza Majki]

  Kazimierz Marcolla, 1926 r.

 59. Kazimierz Marcolla, (2 lutego 1905 w Irkucku - 1995) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1924-35, c. 1930 (?), wiceprezes Bratniej Pomocy, magister inż. PG, po wojnie m.in.. pracownik PP, kierownik Katedry Spawalnictwa, autor wielu podręczników z tej dziedziny, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP

  Bronisław Miśkiewicz, 1927 r.

 60. Bronisław Miśkiewicz, student Wydziału Okrętowego PG 1925-32, po wojnie na emigracji w Stanach Zjednoczonych

 61. Stanisław Müller, (ok. 1900 - 1927/28 w Starogardzie) student PG 1920-26, c. 1926, Pomorzanin, zmarł na płuca
 62. Zdzisław Nowakowski, student PG 1931-36

  Zbigniew Osuchowski, 1926 r.

 63. Zbigniew Osuchowski, (1907 - 9 lutego 1998 w Krakowie) student Wydziału Budowy Maszyn 1925-35, c. 1926 (pierwszy fuks), olderman 1930, prezes sem. zim. 1931/32, magister inż. mechanik, pracownik Fabryki Karabinów w Warszawie, po wojnie m.in. dyrektor techniczny w fabryce Lin i Drutu w Bytomiu oraz fabryce Deichsel w Sosnowcu, referent inwestycji w Instytucie Obróbki Skraw.

 64. Jerzy Pacześniak, (1909 - 5 lutego 1990 w Sopocie) student Wydziału Okrętowego 1924-34, prof. PG, kierownik Katedry Statków Śródlądowych i Specjalnych, autor wielu publikacji
 65. Jerzy Paczkowski, student Wydziału Okrętowego 1927-34
 66. Henryk Palczewski, (ok. 1905 - ) student Wydziału Okrętowego 1924-29
 67. Paweł Partyka, (ok. 1905 - ) student Wydziału Elektrycznego 1928-39, od 1939 w Stanach Zjednoczonych

  Witold Parzysz, druga poł. lat 30-tych.

 68. Witold Parzysz, (8 lutego 1915 w Bydgoszczy - 16 listopada 1983 w Poznaniu) absolwent Gimnazjum Klasyczne w Bydgoszczy 1935, student Wydziału Elektrycznego 1935-39, sekretarz sem. let. 1936/37

 69. Edward Pawlak, ( - 1940) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1929-33, aresztowany i zamordowany przez Gestapo
 70. Rudolf Peikert (Pejkert), (10 października 1909 w Łodzi - 22 sierpnia 1980 w Niemczech) student Wydziału Budownictwa Lądowego 1933-39, usunięty z PG 1939, dyplom po wojnie PG
 71. Jarosław Pelz, ( - po 1945) student Wydziału Architektury PG 1926-34
 72. Włodzimierz Pencina, (21 czerwca 1915 w Piotrkowie Trybunalskim - 17 września 1989) student Wydziału Architektury 1936-39, dpl. PW 1952, żołnierz kampanii wrześniowej 1939 oraz AK, po wojnie w przemyśle budowlanym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP

  Kazimierz Pohlmann-Daniłowicz, 1926 r.

 73. Kazimierz Pohlmann-Daniłowicz, (ok. 1900 - ) student Wydziału Okrętowego 1923-29, c. 1926, wyjechał na studia do Caen we Francji

 74. Aleksy Potocki, (13 czerwca 1909 w Mosinie k. Poznania - 21 sierpnia 2000) absolwent Gimnazjum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 1929, student Wydziału Chemicznego PG 1929-35, c. 1930, skarbnik sem. let. 1933, po wojnie m.in. dyrektor techniczny Fabryki Opon “Stomil” w Poznaniu, pracownik naukowy PG, doc. dr inż., prodziekan Wydziału Chemicznego PG 1955-56, autor kilkudziesięciu prac naukowych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP
 75. Bronisław Raciniewski, (1908 w Gdańsku - 1975) absolwnet Gimnazjum Polskiego w Gdańsku 1927, student Wydziału Okrętowego 1927-34, po wojnie m.in. dyrektor techniczny Stoczni Gdańskiej, sekretarz Rady Naukowo-Technicznej Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego
 76. Karol Ranoszek, (4 listopada 1911 w Wierzbnie Śląskim k. Lublińca - 18 lipca 1992 w Johannesburgu) absolwent gimnazjum w Tarnowskich Górach 1930, student Wydziału Lotniczego PG 1930-39, lotnik, współzałożyciel Aeroklubu Polskiego, dowódca 307 dywizjonu nocnych myśliwców RAF “Lwowskich puchaczy”, ppłk RAF, dpl. Politechnika Londyńska, po wojnie na emigracji w RPA, działacz polonijny, prezes Zjednoczenia Polskiego w RPA, założyciel Fundacji Pamięci Narodowej, kawaler orderu Virtuti Militarii oraz Krzyża Polonia Restituta, oraz brytyjskiego D.F.C. (Distinquished Flying Cross)
 77. Antoni Roeske, student Wydziału Chemicznego PG 1927-32

  Rogajski, 1926 r.

 78. Rogajski, c. 1926

 79. Aleksy Roszkowski, (ok. 1910 - ) student PG 1931-36, sekretarz sem. let. 1932/33
 80. Leon Rutter, (ok. 1905 - ) student Wydziału Elektrycznego PG 1925-34

  Tadeusz Rzeszewski, październik 1938 r.

 81. Tadeusz Rzeszewski, (18 września 1910 w Janikowie pow. Inowrocław - 1 października 1975) absolwnet Gimnazjum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1932-38, olderman sem. let. 1936/37, prezes sem. zim. 1937/38 (XII-lecie Rosevii) dpl. 1938, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, jeniec oflagu II C Woldenberg, po wojnie m.in. dyrektor techniczny i naczelny cukrowni

 82. Józef Scheiba, ( - 1942 w Potulicach) student Wydziału Architektury PG 1931-35, aresztowany przez Gestapo, rozstrzelany w Potulicach
 83. Alfons Semma, ( - 1950) student Wydziału Chemicznego PG 1929-34, sekretarz sem. zim. 1931/32, II wiceprezes sem. let. 1932/33

  Jan Skowronek, 1927 r.

 84. Jan Skowronek, ( - ok. 1987) student Wydziału Elektrycznego PG 1923-30, założyciel Rosevii, po wojnie osiadł w Warszawie

 85. Józef Spychalski - Norton, ( - 20 października 1979 w Ottawie) student PG 1937-39, od 1943 w Kanadzie w przemyśle lotniczym
 86. Witold Spychalski, (20 lipca 1910 w Pomigrodzie Woj. Poznańskie - 1986 w Poznaniu) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1932-39, absolwent gimnazjum mat.-przyr. w Inowrocławiu, po wojnie m.in. główny technolog w Fabryce Maszyn Elektrycznych “Domel”

  Bronisław Strzelczyk, 1926 r.

 87. Bronisław Strzelczyk, student Wydziału Chemicznego PG 1922-29, założyciel Rosevii, olderman sem. let. 1932/33, dyrektor Fabryki Gumy w Piastowie

 88. Tadeusz Strzembosz, (ok. 1915 - ) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1937-39

  Władysław Szałkiewicz, 1926 r.

 89. Władysław Szałkiewicz, (20 maja 1904 w m. Brzezinka k. Oświęcimia - 1975) absolwent Gimnazjum im. A. Asnyka w Białej k. Bielska, student Wydziału Elektryczny PG 1922-30, inicjator i założyciel Rosevii, pierwszy prezes 1926-28, olderman 1928, dpl. 1930, żołnierz ppłk AK “Gozdawa”, po wojnie m.in. dyrektor Okręgu P.T. - Kraków, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (w czasie wojny) oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP

  Edmund Szczęsny, 1926 r.

 90. Edmund Szczęsny, (ok. 1900 - ) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1923-27, założyciel Rosevii, po studiach w gdańskiej DOKP

  Jan Szlachcic, 1926 r.

 91. Jan Szlachcic, (16 stycznia 1901 w Jaworznie pow. Chorzów - po 1968) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1921-30, założyciel Rosevii, dpl. 1930, żołnierz AK, aresztowany w 1945 i skierowany do kopalni miedzi na Dolnym Śląsku, po 1950 m.in. w budownictwie

 92. Marian Świtalski, student PG 1927-32
 93. Suchocki, ?
 94. Jan Henryk Trąmpczyński, (ok. 1910) student PG 1930-38
 95. Czesław Turketti, (ok. 1915 - ) student Wydziału Okrętowy PG 1937-39, po wojnie praownik Stoczni Gdańskiej
 96. Andrzej Jarosław Ulatowski, (6 listopada 1909 w Krakowie - 28 grudnia 1983 w Poznaniu) brat Ziemowita (Rosevia) matura w Toruniu 1929, student Wydziału Architektury PG 1930-35, sekretarz sem. zim. 1932/33, po wojnie w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Przemysłu i Handlu w Urzędzie Wojewódzkim, rektor wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, doktorat PG 1962, docent 1973, autor szeregu prac naukowych, odznaczony m.in. OOP
 97. Ziemowit Stanisław Ulatowski, (20 sierpnia 1912 w Poznaniu - 27 września 1943 w Świdrze k. Warszawy) brat (Andrzeja Jarosława) student Wydziału Architektury PG 1930-35, w latach 1930-35 studiował na Wydziale Architektury PG, I wiceprezes sem. let. 1933, dpl. 1935, projektant miasta Bydgoszczy, zmobilizowany 1939 jako ppor. artylerii do 1 batalionu 88 dywizji artylerii ciężkiej w obronie Warszawy, po kapitulacji w oflagu, chory na gruźlicę zwolniony z obozu 1942, wkrótce zmarł
 98. Boleslaw Urbański, student PG 1929-39, II wiceprezes sem. let. 1933, jesienią 1939 aresztowany przez Gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthofie, tam zmarł

  Leon Wangler, 1926 r.

 99. Leon Wangler, (ok. 1900 - 1970 w Sopocie) student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1922-35, inicjator i założyciel Rosevii

 100. Leon Weber, (26 listopada 1906 w Żninie - po 1975) absolwent gimnazjum w Bydgoszczy, student Wydziału Okrętowego PG 1926-33, po wojnie kierownik placówki Lloyd’s Register of Shipping w Katowicach
 101. Benedykt Wieczorek, (13 października 1917 w Berlinie - 2 marca 1967) absolwent Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, student Wydziału Budowy Maszyn PG 1936-39, absolwent Politechniki w Gliwicach 1952, doktor PG, autor wielu rozpraw naukowych w zakresie budowy turbin parowych
 102. Alfred Wojciechowski, (1914-1939) student Wydziału Architektury PG 1936-39, sem. let. 1936/37, II wiceprezes 1936, oficer rez. zmobilizowany 1939, poległ na froncie
 103. Edmund Wojewódzki, (ok. 1915 - 1993) student Wydziału Okrętowego PG 1936-39, po wojnie m.in. W Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku

  Paweł Karol Woyke, 4 X 1938 r.

 104. Paweł Karol Woyke, (17 września 1910 w Gdańsku - 25 stycznia 1943 w Auschwitz) student Wydziału Okrętowy PG 1933-38 (?), podczas Olimpiady w Berlinie 1936 człnek załogi jachtu “Korsarz”, który zdobył I miejsce, prezes sem. let. 1936/37, dpl. 1938, pracował w stoczni gdańskiej 1938-39, po wybuchu wojny ukrywał się, od 1941 w fabryce Fiebrandta w Bydgoszczy, tam aresztowany w 1942, zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zginął

 105. Konstanty Zabłocki, (ok. 1910 - ok. 1970) student Wydziału Budowy Maszyn PG 1930-36, sekretarz sem. let. 1933, wykładowca na PG
 106. Załachowski, (?) skarbnik Bratniej Pomocy Studentów PG 1939/31
 107. Stefan Zielewicz, student Wydziału Budownictwa Lądowego PG 1933-38
 108. Alfred Zodrow, ( - po 1945) brat Maksymiliana (Rosevia), student Wydziału Chemicznego PG 1927-33, prezes sem. let. 1933, po wojnie w przemyśle cukrowniczym
 109. Maksymilian Zodrow, ( - lipiec 1939) brat Alfreda (Rosevia), student Wydziału Elektrycznego PG 1930-36, zginął w katastrofie lotniczej

Pieczęć Rosevii, 1931 r.

Listę członków opracowano na podstawie:

1) Z. Osuchowski, Lista członków Polskiej Korporacji Akademickiej Rosevia (Gdańsk), (w:) Polskie Korporacje Akademickie 1995, nr 10, s. 50 i n.,
2) Księga Pamiątkowa Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej w latach 1904-1939, Gdańsk 1993, Suplement do Księgi Pamiątkowej z 1993 roku Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej 1904-1939, Gdańsk 1994,
3) materiałów archiwalnych z Archiwum Korporacyjnego,
4) wydawnictw encyklopedycznych i biograficznych oraz rozmów z rodzinami członków Korporacji Rosevia.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 4 I 2022 r.

Propozycja cytowania: Bartłomiej P. Wróblewski, Polska Korporacja Akademicka “Rosevia” przy Politechnice Gdańskiej (Gdańsk), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 4 I 2022 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }