Od lewej stoi Stefan Iwaszkiewicz, prawd. ok. 1930 r.